רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 31 ביולי 2012

הרבי מגור החרים את 'סיום הש"ס' הוא יגיע ביום חמישי למנחה ולשבת הזמין את כל ילדיו להיות עמו

עתה כבר אפשר לכתוב בוודאות, הרבי מגור לא הגיע ל'סיום הש"ס' ואף לא התכונן, הוא תכנן בו זמנית ביקורים אחרים אצלו, אבל שלח את מחותנו ר' נחום רוטנשטיין שיקריא את מכתבו

לא ברור מדוע, קל לקבוע כי זה בשל מצבו הרפואי, אבל מי שלמד את ההיסטוריה הפוליטית של ההכנות ל'סיום הש"ס' בשנה האחרונה, פרוש היה ראשון וחכם לפני שנה וחצי כשהזמין את המקום והבטיח את עצמו. חסידי גור הזמינו אולם בפתח תקוה אבל אכלו אותה בשל חילול שבת, צרם להם כל הענין הזה. ותופתעו כבר עתה מזמינים את האולמות לעוד שבע שנים כל אחד רוצה להיות ראשון להבטיח לעצמו את ניהול החגיגה - אומרים שפרוש כבר אתמול נתן מקדמה על הסיום שיהיה בעוד שבע וחצי שנים

על תכניותיו של הרבי אומרים בגור, כי ביום חמישי הרבי מגיע למנחה, הם נשבעים ואומרים כי זה סופית. נאמין להם הפעם. עוד נודע לנו כי הרבי הזמין את כל ילדיו לעשות עמו את השבת הקרובה, הם כבר הרבה זמן לא היו עמו בשבתות

בקשר לתכניות יום ראשון - סיום הש"ס - ומנחה עם הבחורים -  עדיין לא בטוח. הכל פתוח

היום ביקרו עוד שורת אדמורי"ם אצל הרבי ביניהם הרבי מסרט ויזניץ. מחר אמור להגיע הרבי מרחמסטריווקע, בכל יום מאפשרים כניסה לכעשרים איש

ר' שמואל אויערבך איים כי יחרים אם לא יכבדוהו והתפשר על 'נעילה' - הוא רצה שיכריזו עליו ועל הרב שטיינמן כ'גדולי הדור' ולא הסכימו הוא לחם לשבת במרכז והרבי מבעלז היה המחיצה בין רודף לנרדף

אני מסתפק אם לספר מפני שטוב אולי שהצעירים לא יודעים מכך, אבל הדברים דלפו אז אין עוד טעם להתעלם מהם. זה קורה בכל כינוס כמעט של גדולי ישראל, מארגני הכינוס עוברים שבע מדורי גהינום על סדר הישיבה, נלחמים נאבקים ומאיימים עליהם כל אחד רוצה לשבת במקום מכובד יותר. בכינוס שנערך בניו יורק נגד האינטרנט העסקנים ששמעו וראו זאת פעם ראשונה בחייהם איבדו את אמונתם בגדולי ישראל, ומתמימות הפכו ללא מאמינים ממש למרות שהם עדיין לובשים את בגדי החרדים. הם לא האמינו שהדברים הולכים כל כך רחוק וכי ה'גדולים' הם חולי תאוות כבוד בצורה מחרידה

כך היה גם בכינוס בירושלים. נאבקו ונלחמו על היכן יישב מי, ואוי לנו שכך זה נראה. נכון ה'גדולים' משחקים אותה שהם לא יודעים מכלום זה הכל הגבאים. אבל לא נרמה את עצמנו, ה'גדולים' הם אלו שעומדים מאחורי זה ואינם מגיעים עד אשר יידעו מראש באיזה מקום יישבו וכמה יכבדו אותם ומה שחשוב הרבה יותר, כמה יכבדו את האחר שחלילה לא יקבל יותר מהם

ר' שמואל אויערבך ביקש להחרים את האירוע. הוא שמע כי הרב שטיינמן יהיה ועוד אחרים שהם שנואי נפשו, הוא ביקש לדעת את כל התכנית. הוא רצה שיתנו לו את הנאום המרכזי, הוא תבע להכנס יחד עם הרב שטיינמן ושיכריזו על שניהם כ'גדולי הדור'. מו"מ קשה התנהל בנושא, עד אשר התפשרו כי הוא ישא את משא ה'נעילה' אבל לא הסכימו בשום אופן לכנותו כ'גדול הדור' אלא כ'הגאון הגדול'

ותופתעו, כשהוא התחיל לדבר היה זה הרב שטיינמן שביקש אישית להיות בשקט כשהוא מדבר, להוכיח כי חלילה הוא לא מבקש לבזותו

מה שברור היה כי הוא לא יכול לשבת לצד הרב שטיינמן, לשניהם יהיה לא נעים. אז סידרו את סדר הישיבה במרכז חסיד ליטאי והרבי מבעלזא הגיע באותו זמן יחד - זה היה מסוכם עימם מראש - ואותו הושיבו בין הרב שטיינמן לר' שמואל אויערבך ומנעו את אי הנעימות

ר' שמואל ישב בעצבנות כל פעם ששמע שמכריזים על 'גדול הדור' ואיזה כבוד שנותנים להרב שטיינמן. עבורו זה היה כסכין בלבו, הוא הבטיח להרב שך כי הוא יעשה הכל שהרב שטיינמן לא יגיע להנהגה ומה הוא יעשה עתה, הוא ייאלץ לרוץ לקברו של הרב שך לבקש ממנו מחילה על שלא הצליח במשימה הכי חשובה של הרב שך לקחת נקמה בהרב שטיינמן רק מפני שהוא לא קיבל דעותיו הפוליטיים

יצויין שקבוצת גדולים לא הגיעו מפני שלא רצו לשבת עמו על במה אחת. הכוונה לר' חיים קנייבסקי וראשי ישיבת פונוביז' הגאונים הגדולים רבי גרשון איידלשטיין ור' בערל פוברסקי. לעומת זאת במחאה על שלא מכבדים מספיק את ר' שמואל אויערבך לא הגיעו קבוצת ראשי ישיבות של המחבלים

והאלקים יבקש את נרדף - בכיתי עיני זלגו דמעות על שזכיתי לראות איך שמכריזים על ה'אינו ראוי להנהגה' כגדול הדור

ים של דמעות כך ולא אחרת, לקח לי כמה שעות להתאושש, לא יכולתי להאמין למה שזכו עיני לראות, איך שאותו מי שהרב שך זעק כי אינו ראוי להנהגה נכנס לכנס הגדול בירושלים ואיך שכולם מקצה לקצה מקבלים פניו ומכריזים עליו כ'גדול הדור' על אפם וחמתם של אותם רשעים ארורים רודפים שופכי דמים. שלשים שנה שפכו את דמו של אחד המיוחדים שבדור איש הענוה האיש שמתכוון באמת, זה שאינו מתחזה, זה שהוא מיחידי סגולה בדורנו השפל

מעטים יבינו אותי, שלשים שנה אני מלווה את חייו של מרן הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן, וזה עשרים וחמש שנה שאני נלחם נגד רודפיו. צעדתי עם ר' אהרן לייב צעד צעד, כשהרב שך ועמו צמד של טרוריסטים רשעים ארורים ביניהם שמואל אויערבך ושמואל דויטש ועוד כמה כאלו ירדו לחייו, האכילוהו מרורים, לא איפשרו לו  לזוז. לא אשכח איך ששמואל מרקוביץ שמואל דויטש ושמואל אויערבך רצו להרב שך והזהירוהו כי הרב שטיינמן מתכוון לנאום ב'ירחי כלה'. היה זה בשנה לאחר שהרב שך נפרד ואמר כי הוא כבר לא יוכל עוד להופיע, ונשיא הישיבה הרב אברהם כהנמן הזמין את רבי אהרן לייב שישא את הנאום המרכזי של ה'ירחי כלה' במקומו של הרב שך. שלשה אלו עם קבוצה נוספת של מטורפים הגיעו לבית הרב שך ואמרו לו מה הולך לקרות, והרב שך שכבר היה על פתחו של גהינום זעק ככרוכיה והזהיר את הרב כהנמן כי אם ר' אהרן לייב ינאם הוא יבקש להעלותו עם מיטתו וינאם מהמיטה שלו. ר' אברהם כהנמן שאל את הרב שך במה חטא ר' אהרן לייב ואלו היו דבריו של הרב שך: 'הוא אינו ראוי להנהגה' איני רוצה שהוא יהיה מנהיג הדור

הרב שך ביקש שיתן לאחרים מאנשיו שידברו במקומו והרב כהנמן שהיה איש חכם אמר להרב שך אם אתה לא נואם אף אחד לא נואם ומאז אין עוד את הנאום הפוליטי של 'ירחי כלה', ככה זה בוטל אין עוד את נאומי החזירים והשפנים - למי שזוכרים את אותם נאומים

ספר שלם כתבתי על הרדיפות הללו, מה עשו אנשי הרב שך להרב שטיינמן ובאלו דרכים שפלות ונבזות ירדו לחייו, אבל אי אפשר מבלי להזכיר את מה שעשו לו אחרי פטירת הרב שך, הם רדפו אותו בכל מקום ובכל הזדמנות. זה שנים היה להם מנהג קבוע כשהרב שטיינמן היה יוצא מכינוס 'לב לאחים' תלמידי 'גרודנא' ו'מעלות התורה' היו מתנפלים על המכונית ומבזים אותו בצורה הכי גרועה ופרועה מחכים שר' שמואל אויערבך יעבור ויראה מה עושים לו, ולא איפשרו להרב שטיינמן לנסוע עד שר' שמואל אויערבך נסע לפניו

כאן המקום לספר שכל קיומו של 'יתד נאמן' זה 27 שנים מטרתו היה אחד ויחיד, למנוע מר' אהרן לייב להיות מנהיג הדור. כל הסיפור על 'השקפה' הוא שקר אחד גדול, את זה ניצלו להסוות את האמת מה מטרתם. תכניתם היתה אחת ויחידה, שר' שמואל אויערבך יתפוס את מקומו של הרב אלישיב ואותו ישלחו לאנחות

איש לא האמין לפני כמה שנים שהרב שטיינמן יצליח לעבור את המשוכה הזו כפי שזה קרה. הם התכוננו למלחמה שתהיה מן הקשות ביותר ביהדות החרדית, ונכשלו, בשל סיבה אחת ויחידה, מפני שהאלקים יבקש את נרדף. כל אותם הדמים ששפכו זעקו געוואלד הם עמדו לפני כסא הכבוד וזה מה שקרה, ימים מספר לפני שהרב אלישיב הלך לעולמו התהפך הגלגל בכיוון אחד ויחיד ומן השמים שלחו את המסר שזה סופם של רודפים

עבורי זה אחד הימים הכי מאושרים בחיי, עשרים וחמש שנה המתנתי לזכות ולראות ברגע הגדול הזה, - זה לא היה קורה לולא הקרבתי את עצמי קרבן על מזבח המלחמה נגד הרודפים השקרנים הצבועים וההשקפיסטים

מבולבל או התבלבל? - מאטקע בלוי תחליט עם או בלי 'ויצמח' אבל להתפלל כמתנגד ולהכניס 'ויצמח' בקדיש תתקבל איפה שמענו דבר כזה?

הוא קיבל את הכיבוד של להתפלל מנחה בכינוס הגדול בירושלים לכבודו של אביו ר' דוד נחמן ז"ל שהיה חבר 'צעירי אגודת ישראל' ואחר כך ב'ציות והגשמה' ברוב ימיו, אבל כשהרב שך פילג את היהדות החרדית הוא פרש מהם ועבר ל'שלומי אמונים' והלך מן העולם כחבר באגודת ישראל למרות שבנו בגד באביו והצטרף ל'דגל התורה'

אבל לא על כך אני כותב עתה, קרה משהו מעניין אחר. הוא התפלל 'מנחה' והחליט או שהחליטו בשבילו שיתפלל בנוסח אשכנז, הוא השתדל להראות כי הוא יודע להתפלל כמתנגד. אבל רבונו של עולם, איפה שמענו דבר כזה כשמתפללים נוסח אשכנז ומגיעים לקדיש תתקבל שם הוא הכניס את ה'ויצמח' חשבתי אולי תוך כדי תפילה הוא החליט לחזור בתשובה. אבל בקדיש יתום הוא כבר חזר בשאלה ולא אמר 'ויצמח'

מאטקע תחליט עם או בלי 'ויצמח'. לשחק בין נוסחאות זה לא עובד, לא שמעתי מעולם על פשרות כאלו

חסיד גור נעצר - הוא הדפיס כרטיסים מזוייפים לאירוע הערב על מנת לחולל שם מהומות - הגוראים ככל הנראה לא למדו מן הטעויות שלהם

אני יודע כי חסידי גור יהדפו ויאמרו כי מדובר בשוליים, אבל שיסלחו לי הם אלו שגורמים להם את התדמית הכל כך רעה, מפני שהם טופחים לאלה על הגב לא מוקיעים אותם ומגרשים אותם מחברתם

לעשות מעשה כזה הכוונה היא לחבל. אם היה מדובר בכרטיס בודד הייתי אומר גנב קטן ולא מאשים את גור, בכל קהילה יש כאלה. אבל בכמויות כאלה פירושם של דברים להביא מחלוקת מריבות ומכות באירוע, יריבו על המקומות זו המטרה

עושה רושם כי חסידי גור רוצים לקלקל להכשיל, הם מתפללים שיקרה שם כפי שקרה אתמול בכנס הספרדי בטדי. הם רק שוכחים שאם יקרה כך, יזרקו את זה עליהם ושוב הם יאכלו את הדג המסריח

תשאלו על מה הזעם אז הנה תקראו:

נחשפה המזימה של חסידי גור לחבל בסיום המרכזי היום בירושלים

המשטרה עצרה הבוקר את מנהל דפוס השושנים ברחוב בר אילן בירושלים, בחשד שהדפיס בבית הדפוס שלו אלפי כרטיסים מזויפים לאירוע סיום הש"ס המרכזי שיערך היום בירושלים, בנוסף נעצרו מספר עובדים מהדפוס, וכן חסיד גור שנעצר בחשד שהוא הזמין את הכרטיסים המזויפים, במטרה להפיץ אותם ולגרום לאנדרלמוסיה כללית באירוע, 

יצויין כי האירוע מאורגן על ידי הרב מאיר פרוש, שהוא יריבם הותיק של חסידי גור, שמוכיחים שוב כי בשביל לפגוע ביריבם הם מוכנים לחלל שם שמים ברבים, לבזות את גדולי ישראל, ולפגוע בכנס שכל כולו נועד על מנת להרבות את לימוד התורה והבקיאות בה,  מתברר כי בדיוק כמו בהצבעה בבחירות לעיריית ירושלים שם הצביעו חסידי גור למועמד החילוני והמחלל שבת, כך גם אתה כל הדרכים כשרות לפגיעה ביריבים, וכל הערכים נשכחים בדרך למטרה...

כותבי הפשקווילים מגנים את עצמם - 'הפלס' לועגים לראשי הישיבות וכותבים כי המוחים מצטרפים לר' שמואל אויערבך

הם הקדימו רפואה למכה, אתמול כבר ידעו כי מתפרסמת מודעה כזו אז הם מיהרו ופרסמו ידיעה בצורת בדיחה כי ראשי הישיבות מצטרפים למחאה של ר' שמואל אויערבך ועושים צחוק מכל הענין

הלעג הגדול כאן, שמי שכתבו את הפשקווילים הם אלו המצטרפים למחאה ומקוים כך לצאת מן הענין בזול

אם תשימו לב מחאת ר' שמואל אויערבך לא התפרסמה ב'יתד נאמן' למרות ששם בינתיים מפרסמים את דבריו. והסיבה מפני שהמחאות של הרבנים הם נגדו. הוא ולא אחר נושא באחריות למעשים הללו. לבלריו הם אלו שעשו זאת, הדברים נכתבו על ידי אנשיו קרוביו חלקם אף חתומים בשמם המלא והוא לא עצר בעדם. לקח לו שבוע לחשוב אם בכלל לכתוב משהו, ורק כשהבין כי כלתה הרעה וכי הוא הפסיד בסיבוב הזה אז הוא פרסם כמה שורות לצאת ידי חובה

יום שני, 30 ביולי 2012

גדולי ראשי הישיבות מוחים וקובעים כי ר' שמואל אויערבך מקעקע את יסודות אמונת חכמים והנהגה בישראל

כבר כמה ימים שיודעים מן המכתב הזה אבל ביקשו שלא לעסוק בו על מנת שהוא יתפרסם בלי לחצים על אותם החותמים. אמנם היום במשך כל היום היו לחצים על כמה מן החותמים שימשכו את חתימתם אבל הם עמדו על כך שר' שמואל אויערבך עשה מעשה אשר לא ייעשה כאשר לא מחה מיד, וגם מחה בצורה מאולצת ולא כפי שצריך, ואף לא גינה את אנשיו שלו מי שעשו את המעשה הזה והכוונה למי שעומדים מאחורי עיתון הנפל 'הפלס'

החתומים שהם ראשי הישיבות הגדולות כמו מיר וחברון ואפילו ראש ישיבת תפרח שהוא לכאורה מאנשי ר' שמואל אויערבך הצטרף וחתם, וראו באיזה נוסח הם כותבים על הרב שטיינמן כי הוא צדיק יסוד עולם, וקובעים כי כל מי שנתן יד למעשה ההוא, וזה כולל את ר' שמואל אויערבך שמביתו וישיבתו יצאו כל המעשים הללו, בלעדיו זה לא יכל לקרות, הם מקעקעים את יסודות אמונת חכמים והנהגה בישראל

עבור ר' שמואל אויערבך מודעה זו היא מכת מוות. הוא חשב כי המצב יהיה הפוך כולם איתו והרב שטיינמן יחפש עשירי למנין. מתברר כי כולם פרשו ממנו הם לא רוצים לתת יד לטרור ומעשים שפלים ונבזים

פרסום המודעה הוא בעיתוי של בין הכינוס הלילה של 'דרשו' היכן שר' שמואל אויערבך לא בא, לבין הכינוס הגדול מחר בירושלים היכן שהוא לכאורה כן יהיה

יחסי האדמורי"ם מגור ובעלזא השתנו מן הקצה אל הקצה ומה אירע בחדרו של האדמו"ר מגור בעת שהיה שם

כשאני רואה את האדמורי"ם מגור ובעלזא יושבים יחדיו זה מזכיר לי היסטוריה ארוכה אשר בה האדמו"ר מגור אז ר' יענקלע לא רצה לראותו ולא הסכים ללחוץ את ידו. עד כדי כך כשהיה מגיע לאירוע ושמע כי הבעלזער שם המתין עד שייצא ורק אז נכנס. הוא זעם עליו על שהיה היחיד שהצטרף להרב שך במלחמתו בחסידים ובעיקר באביו ה'לב שמחה' מגור, ישב בעת שהרב שך שפך ואש וגפרית על החסידים בכלל והמשיך ללכת עמו יד ביד עד שלמד והבין כי הוא מנצל אותו נגד החסידים וכי אין לו כל כוונה להכיר במעמדו.

מי שרוצה הוכחה, הרב שך שמעולם לא הזמין אדמו"ר כלשהו לעלות לפונוביז' לא הזמין את הרבי מבעלזא לעלות לישיבה לכבדו שם לומר כמה מילים. זה היה בגדר של מאן דכר שמיה. לבשר תותחים, קולות בבחירות, לזה הוא היה צריך אותו. חוץ מזה אפילו ב'מועצת גדולי התורה' הליטאית הוא לא כיבד אותו כראוי עשה אותו חבר כמו איזה ר"מ באיזו ישיבה קטנה אי שם. היה ברור כי ביום מן הימים הבעלזאי יתפכח ויעזוב אותם. אבל ר' יענקלע לא רצה לסלוח לו על המעשה אשר עשה הרבה שנים

בשנים האחרונות השתנו הדברים הם חידשו את הקשר ואף ביקרו זה אצל זה. והרבי מבעלזא בא לבקר את הרבי מגור בשבוע שעבר, וכאן  אני מביא לכם פרטים ופרטי פרטים מאותו ביקור

מקורות מגיעים בדרך כלל מהרבה מקומות, והפעם מביא אני ממקור פנימי ממה שחסידים מוסרים זה לזה, מי שהיו שם ורשמו כל פרט והזהירו שחלילה לא להעביר זאת לרשתות האינטרנט

זה היה ביום רביעי ה' מנחם אב, הרבי מבעלזא יצא בשעה 6:00 אחה"צ ממעונו בקרית יערים טלז-סטון ונסע למושב בית מאיר, שם ערך ביקור מיוחד אצל כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א השוהה בימים אלו ביישוב לצורך מנוחה. בביקור שערך עשר דקות נכחו בחדר מלבד האדמו"ר מבעלזא והאדמו"ר מגור הרה"צ רבי אהרן מרדכי (בנו של האדמו"ר מבעלזא),  והרה"צ רבי נחמי' אלתר בן האדמו"ר מגור.

כשנכנס האדמו"ר מבעלזא לחדרו אמר האדמו"ר מגור השכינה למעלה מראשותיו של חולה, אחד המרבה ואחד הממעיט. האדמו"ר מבעלזא התעניין ודרש בשלומו, והתעניין על זמן ההחלמה, לאחר שהרבי מגור מסר קצת פרטים בענין הרפואה, האדמו"ר מבעלזא אמר לו: "גערער רבי גאנץ כלל ישראל איז מתפלל אויף אייך איר זאלט זיין געזונט", והרבי מגור ענה בברכת אמן והביע קורת רוח מרובה.

 ‫‫לאחר מכן נסובה השיחה אודות רופאים, האדמו"ר מגור אמר לרבי מבעלזא שהיום ברוך השם יש רופאים טובים ולא כמו פעם. ועל זה אמר הרבי מבעלזא: אומרים בשמו"ע 'רופא חולי עמו ישראל' ובברכת אשר יצר אומרים 'רופא כל בשר ומפליא לעשות' לכאורה מהו ההבדל שפה אומרים כל בשר ופה רופא חולי, אלא 'רופא חולי עמו ישראל' הכוונה הוא לחולים שצריכים לרפואה, ו'רופא כל בשר' הכוונה הוא לרופאים שלומדים את עניני הרפואה על החולים. ‫‫והרבי מבעלזא הוסיף ואמר אומרים בשמו"ע 'כי קל מלך רופא נאמן ורחמן אתה' כשהרופא מרפא יכול להכאיב לחולה ובגלל זה צריך להיות נאמן, אבל כשהקב"ה מרפא זה כבר עם רחמנות 'ורחמן אתה'. ‫‫האדמו"ר מגור אמר לרבי מבעלזא שהביקור הוא לחשיבות גדול בשבילו וכיבד את הרבי מבעלזא בפירות.

‫‫בתום הביקור איחל הרבי מבעלזא  לרבי מגור ברכת אריכות ימים ושנים טובות מתוך בריאות השלימה. האדמו"ר מגור ליווה את הרבי מבעלזא עד לכניסה הראשית של הבנין, והמתין בפתח הבית בחוץ עד שרכבו של הרבי מבעלזא נסע מהמקום

האדמו"ר מגור לא היה בכינוס של 'דרשו' ולא בטדי ויתכן כי מחר הוא נוסע לגרמניה

את מי שלא ראו בכינוס בסיום 'הדף היומי' של 'דרשו' זה את האדמו"ר מגור. הוא הוזמן לכל הכינוסים כולל לכינוס של הספרדים שנערך לפני שעה קלה באיצטדיון 'טדי' בירושלים גם לשם הוא לא הגיע

האם יגיע מחר לכינוס הגדול בירושלים? בשבוע שעבר הבטיחו שיבא, אבל קשה להאמין. בינתיים אומרים מקורות בגור כי הרבי טס מחר לגרמניה לטיפול של כמה ימים בלבד

כאן אנו מבקשים להזהיר שלא להתייחס לשמועות, מפני שגם כשהדברים יוצאים מבית הרבי, בכל כמה שעות שינויים בשל שינויי תכניות ולעיתים בשל מצבו של הרבי

לדוגמא, הבטיחו כי הרבי יהיה היום במנחה בירושלים, אבל התכנית השתנתה, דחו אותה ליום חמישי. אבל אם הרבי אכן נוסע מחר לגרמניה לא סביר שהוא יהיה ביום חמישי בירושלים

בגור, רק כשזה קורה זה קורה. עד שזה קורה הכל יכול להשתנות

'סיום הש"ס' על טהרת החסידים והשונאים נקי ממחבלים - ר' שמואל אויערבך לא היה שם

זו הפעם הראשונה שיהודים חרדים חסידים וליטאים באים יחד לכינוס וחשים כי הם יכולים לחיות זה לצד זה בשלום ואחדות ויחדיו לחזק את יסודות התורה, לקיים את את הללמוד וללמד לשמור ולעשות. גם בעבר היו כינוסים כאלו, אבל מספיק שהיו שם כמה מחבלים והאוירה השתנתה, חשת בשנאה הקשה בהתנשאות בדיבורים המיותרים בהזכרת חרמות ועוד כל מיני תקופות כאלו. הכינוס היום של 'דרשו' התקיים בתל אביב. הוא היה מיוחד במינו, מפני שהאוירה שם היתה נקיה. האולם היה מלא מפה לפה לא נשאר מקום ריק, כולם רצו להיות שם מפני שחשו כי שם מקומם

היה זה מחזה אדיר לראות במה ששם יושבים מכל החוגים והעדות. כל גדולי הליטאים ובראשם מנהיג הדור מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן דרכם של שורה ארוכה של גדולים ראשי ישיבת פונוביז' הרבנים הגאונים ר' בערל פוברסקי ר' גרשון איידלשטיין ועוד אחרים כשלצידם הגאונים רבי ניסים קרליץ ור' חיים קנייבסקי ועוד רבים אחרים. כשהם יחד עם שורה ארוכה של אדמורי"ם ישבו על במה אחת וחגגו את סיומה של תורה, סיום מחזור נוסף של 'הדף היומי'

לא היה זה פלא מדוע פרצו בשירה אדירה, חשו שמחה של מצוה, בלי סטיות ובעיקר בלי מחלוקת ובלי שנאה, המקום הזה הוא היחיד מבין כל הכינוסים שהיו ויהיו שאפשר לומר כי זו הפעם הראשונה בשלשים השנים השנים האחרונות שחשת שאתה נמצא במקום שכולם מקצה לקצה חשים מאוחדים ללא כל קשר לאיזה חוג אתה משתייך, הנהרא נהרא ופשטי' חגג שם, היה זה תענוג לראות ולשמוע

מי שמצטערים צער רב הם המחבלים, מפני שזו הפעם הראשונה שלא הצליחו לחבל להחדיר מישהו לשלוח איזו פנים זועפות מי שיהרוס את השמחה

ה'בית ישראל' מגור איחל שיהיה לו כח למחלוקת והרב עלבערג השיב כי המחלוקת היא הנותנת כח


מדובר בשנת תשכ"ח הגאון הגדול רבי שמחה עלבערג יו"ר אגודת הרבנים ביקר בארץ ישראל, הרבי מגור ה'בית ישראל' היה אז בחיפה אז הוא נסע לבקרו שם. הרבי הציג את הרב עלבערג בפני גבאיו כגדול למדני דורנו, ובטרם הלך לאחר שסיפר לו על המחלוקות ביהדות החרדית בארצות הברית הרבי בירך אותו שיהיה לו כח למחלוקת, אבל תופתעו, ר' שמחה עלבערג אמר לרבי כי לזה לא צריך ברכה, המחלוקת היא הנותנת כח

חסיד בעלזא מביע את כאבו על מעשיהם של חסידי גור בירושלים

בנושא שכזה אין זה פלא שיש בה הרבה פוליטיקה. אבל מעטים מגלים רגישות ולוקחים בחשבון את כל צדדי המטבע, ואין זה פלא מדוע שדוקא חסיד בעלזא יכעס על חסידי גור על מעשה שעשו

מביא אני לכם מכתב שקיבלתי מחסיד בעלזא הכועס על מנהל המחלקה לתרבות תורנית בעירית ירושלים בשל פגיעה קשה בראש המחלקה חסיד בעלזא הרב אברהם פיינר

הנה המכתב לפניכם:

בס"ד

בעיר ירושלים השבוע חילקו חוברת מטעם עיריית ירושלים לכבוד סיום הש"ס, ומאוד עיצבן אותי מספר דברים, שחשבתי שראוי שתשתף את הקוראים שלך...

בתחילת החוברת יש ברכה מאת ראש העיר(אמנם מעצבן לראות שוב את ברקת החילוני שנבחר ע"י חסידי גור. אבל הגיוני בכ"ז הוא ראש העיר..
אבל בעמוד השני יש ברכה מאת מנהל האגף לתרבות תורנית גבריאל  שטאובר חסיד גור על פני עמוד שלם, ומשום מה אין ברכה של חבר מועצת עיריית ירושלים הרב אברהם פיינר חסיד בעלזא - שהוא ראש המחלקה לתרבות תורנית

האמנם זה נראה לך הגיוני שמביאים ברכה ממנהל טכני ולא מנבחר ציבור, אך כנראה גם כאן הכוחניות הגוראית ניצחה...


נמשיך הלאה בחוברת ..  לאחר מספר עמודי פתיחה של החוברת , יש כתבה של חמישה עמודים של המנהל הטכני של האגף לתרבות תורנית !!!!!
האמנם אין גדולי תורה בישראל שאדון מנהל חסיד גור צריך להביא כתבה שלו שנמשכת על פני חמישה עמודים ???? היכן הצניעות המתבקשת ?
האמנם בחוברת של 30 עמודים שמתוכם מחצית זה עמודי פירסום, ראוי לפרסם כתבה כזו שלך אדון מנהל???

בהמשך כמובן חסיד הגור שמטרתו להצניע את סיום הש"ס המרכזי של ארץ ישראל מאחר וזה מאורגן ע"י הנהגת הציבור הלטאי בראשות הרב שטיינמן וע"י שלומי אמונים - מאיר פורוש. ולכן המנהל הנ"ל מביא סידרה של סיומי הש"ס שמתקיימים בבתי כנסת פרטיים שספק אם ללא הסיבה הזאת אי מי היה שומע אליהם.
ורק לאחר הנ"ל הוא הסכים להביא את סיום הש"ס המרכזי שכל גדולי ישראל יהיו בו הן החסידיים והן הליטאיים, 

ואם חשבת שגמרנו... אזי בהמשך יש ארבעה עמודים בנושא לימוד הש"ס הירושלמי, שמלבד מספר חסידי גור אין אחד בעולם שעוסק בדף היומי הזה.
אך זה לא מונע שחסיד גור הנ"ל להשתמש בכספי ציבור של כלל ישראל, ולפרסם שוב את הנהגות האדמו"ר מגור ! 

ומה עם החרם על החסידים? - הרב שך לא היה מזמין אדמו"ר לאולם הישיבה - ראשי ישיבת סלבודקה הכריזו אי אימון בהרב שך

בימינו אפשר לראות זאת מפני שאין עוד את פחד הטרור של הרב שך, ראשי הישיבות במיוחד מרן הגאון רבי דב לנדו (בתמונה משמאל) הסובל עד היום מרורים אך ורק בגלל מכתב שכתב להסביר מדוע דרכו של הרב שך הרסנית לעולם התורה לא העיזו לעשות את מה שהם מאמינים, הם חששו מנחת זרועם של השמואלים אויערבך ודויטש שרדפו אותם שנים בגלל שהביעו דעה אחרת

בשבוע האחרון הם עשו צעד שזעזע את השכיסטים, ראשי ישיבת סלבודקא הזמינו את האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג לעלות לבקר בישיבתם. הוא עלה הם כיבדו אותו בכבוד גדול, והשכיטסים נשכו את שפתיהם

ומדוע? מפני שהם עדיין זוכרים מה היתה דעתו של הרב שך על אדמורי"ם, כי אסור לכבדם מעבר למה שאין ברירה. סיפרתי בעבר את הסיפור ואספר זאת שוב, שמעתי את זה מר' נפתלי הלברשטאם האדמו"ר מבאבוב עוד בשנות חייו של אביו האדמו"ר ר' שלמה הוא היה שם בשעת מעשה

היתה זו בפעם הראשונה שאביו נסע לארץ ישראל, רבה של פונוביז' הגאון רבי יוסף כהנמן הזמין את האדמו"ר לעלות לראות את הישיבה. הוא עשה זאת משום הכרת הטוב מפני שהרבי מבאבוב באותם השנים סייע לו ועודד נגידים לתמוך בישיבתו. אבל ר' שלמה הגיע באמצע הסדר הוא לא רצה להכנס לתוך האולם על מנת שלא לבטל תורה, ועמד במרפסת. הרב כהנמן שלח בחור לקרא לראשי הישיבה - אז הם היו שלשה ר' שמואל, ר' דוד, ור' אליעזר שייצאו ויכבדו את האדמו"ר מבאבוב. אבל רק שניים יצאו רק שמואל ור' דוד, ר' אליעזר לא יצא. הרב כהנמן חשב כי אולי לא קראו לו אז הוא שלח עוד בחור לקרא לו אבל הבחרו חזר וסיפר כי הרב שך אמר לו כי הוא לא שמע שהחרם על החסידים בוטל ולא הסכים לצאת. הוא היה היחיד שלא לחץ את ידי האדמו"ר מבאבוב בישיבה

אבל בסלבודקה ככל הנראה חושבים אחרת. מפני שאם הם היו מאמינים כמו הרב שך הם לא היו מזמינים את האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג המוחרם ובודאי שלא היו מכבדים אותו כיבוד מיותר

'העדה החרדית' השנה לא הפגינה נגד חטוטי שכבי מאות חרדים זועמים על 'אתרא קדישא' החומסת אותם והורסת אלף משפחות חרדיות

אין זה פלא מדוע רבני 'העדה החרדית' לא רוצים עוד להפגין בנושאים כאלו, זה גורם להם הרבה כאבי ראש, הציבור שואל אותם האם כל המאבקים שלהם הם כמאבק בבית שמש, ואז יש לנו כאן עסק עם מושחתים אנשי רשע רודפי שלמונים. 'העדה החרדית' נקלעה למצב מאוד מביך מפני שהם הפעם נפלו חזק בפח נוכחו לדעת כי יש להם עסק עם נוכלים ורשעים, וכי אין כוונתם אמת

מדובר במאבק בבית שמש בפרוייקט סלאנים שם אמורים לבנות כאלף דירות לאנשי ירושלים כמעט כולם מאנשי 'העדה החרדית'. דוד שמידל זעק כי יש שם מערות וקברים והוא מבקש לפקח, אבל הקבלנים שיש להם עמו צרות הוא מבקש מהם הרבה כסף לא רוצים לעבוד עמו. בית הדין של 'העדה החרדית' קבעו ועדת רבנים שיפקחו, מינו את הרב קופשיץ מבית שמש שהוא יעמוד בראש ואף קבעו מי יהיה שם המפקח בכל שלבי החפירות. אבל 'אתרא קדישא' לא מסכימה, רק דוד שמידל יחליט היא מתנגדת להתערבות בית הדין של 'העדה החרדית'. וכאשר הם החליטו ומינו מפקח הוא הגיע והפגין נגד 'העדה החרדית' בטענה כי רק הוא יכול להחליט ולא אף אחד אחר בעולם

הפרוייקט נתקע, אנשים השקיעו שם מאות אלפי שקלים, לקחו משכנתות והם משלמים אותו מדי חודש כשתוך כדי הם גרים בינתיים בדירות שכורות כך שהם משלמים כפול

עתה בירושלים רואים מצב הפוך. בעבר היו מודעות של 'אתרא קדישא' נגד הארכיאולוגים ואחרים, היו מפגינים נגד חטוטי שכבי. השנה הגלגל התהפך 'העדה החרדית' לא הפגינה, והמודעות היו נגד 'אתרא קדישא'.

קירות ירושלים זועקות: בושו והכלמו מדרכיכם יוסף שלום אלישיב

זו לא הפעם הראשונה רואים זאת הרבה פעמים מודעות נדבקות על גבי מודעות וכשאתה מסתכל לא קולט לא מבין מה קורה כאן

מדובר במודעה נגד 'אתרא קדישא' (ראה הפוסט הבא) אבל לעובר שלא מתעכב לקרא ורואה רק את הכותרות זה מה שהוא רואה 'בושו והכלמו מדרכיכם יוסף שלום אלישיב

טיפשים גרועים מרשעים - במקום שיתעלמו מהמתועבים הם מבקשים שכל ילד יידע כל פרט בתועבה הכי חמורה

במשך שנים התנהל וויכוח קשה בין גדולי התורה ל'עדה החרדית' בענין מצעד התועבה בירושלים האם להפגין או לא. גדולי התורה בשעתו שאלו את ראשי 'העדה החרדית' איזה תועלת תצמח מן ההפגנה, האם בגלל זה יבטלו את ההפגנה, אם כן מצטרפים אבל אם לא, עדיף שלא יעסקו בענין כלל ושבכלל לא יידעו שהיה מצעד כזה. מה שפחות שעוסקים בהם יותר בריא לנשמות ישראל. אבל 'העדה החרדית' ששיטתה היא 'מחאה' ולאו דוקא התוצאה המשיכה להפגין עד לפני כמה שנים כשהבינה כי כי היא רק מקלקלת, בגללם נהרו חרדים לראות את המתועבים - בתירוץ כאילו שהם הולכים להפגין שם. אם לא היו מזכירים אותם, רוב רובו של הציבור כלל לא היה יודע כי הם צעדו ברחוב יפו

אבל טפשים ב"ה לא חסרים בירושלים, ואלו כעסו על 'העדה החרדית' שהיא לא עושה יותר הפגנה כזו ועשו הפגנה משלהם. אבל נראה כי אף הם הגיעו באיזה שהוא מקום להכרה כי הם מקלקלים יותר מאשר מתקנים, והנושא כמעט ודעך פרט לכמה טפשים שמפרסמים מודעות על בדיוק איפה יצעדו שכל אחד יידע כל פרט וישתתף במצעד המתועב הזה

טיפש גרוע מרשע. מפני שרשע יכול לשוב בתשובה. טיפש גם אם ירצה חכם לעולם לא יהיה

יום ראשון, 29 ביולי 2012

האדמו"ר מסקולען תקע מט להאדמורי"ם מויזניץ-מונסי סאטמאר ועוד אחרים והוכיח כי הוא מנהיג כלל ישראל - הורה להרב לאו לדבר נגד האינטרנט וכך הכשיר אותו ל'סיום הש"ס'

הציבור החסידי בניו יורק במבוכה קשה הם לא יודעים אם כן או לא ללכת, רגע אומרים כן רגע אומרים לא, כל החסידויות כמעט בלי יוצא מן הכלל הסתבכו. קחו לדוגמא חסידות כמו באבוב של ר' מרדכי דוד נאלצה להרים ידיים לאחר ששמעה כי הרבי מסקולען לא יגיע מיהר ר' מרדכי דוד והודיע כי הוא לא בא. אבל עתה כששמע כי הוא חזר בו והוא מגיע הוא מיהר להודיע שהוא כן מגיע

אז מה קרה כאן. האדמו"ר מסקולען נקלע למצב קשה, מצד אחד הוא לא רוצה לפגוע באגודת ישראל במיוחד כשאלו סייעו לו במאבק נגד האינטרנט, ומאידך הוא אף פעם בעבר לא השתתף בכינוסים מן הסוג הזה, וטענת סאטמאר אליו קשה מדוע אתה הולך לשם. הסאטמארים אומרים אנחנו סייענו לך במאבק נגד האינטרנט ועכשיו אתה בוגד בנו והולך לסיום האגודאי. אבל האדמו"ר מסקולען ששמע כי כל התלונה היא על כך שהרב ישראל לאו 'הציוני' ידבר, אז הוא מצא טריק פשוט עם מה להכשירו ולגזור על הציבור שכולם צריכים להיות שם ולעודד אותו

האדמו"ר מסקולען אמר, כי מדובר בכינוס שיהיו בה הרבה אורטודוקסים מי שצריכים דרשות באנגלית, ואין הזדמנות טובה יותר ממקום כזה לדבר נגד האינטרנט. לא רק שישיגו יותר ממאה אלף איש, ישיגו עוד ציבור גדול שלא היה בכינוס הקודם. ולכן הוא פנה להרב ישראל לאו וביקש שהוא יקדיש את נאומו נגד האינטרנט, וכך הוא השיג את מטרתו, הכשיר את השרץ והודף את כל מי שבא בטענות הוא אומר להם השגתי את מה שחשוב לי יותר מכל

אבל מהי האמת מה דוחף כל כך את האדמו"ר מסקולען להיות שם, זה הקבלת עול מלכות שמים של מאה אלף איש ושירת וטהר לבנו כולם יחד הוא לא רוצה לוותר על זה. לכן הוא אמר לכל מי שבאים בטענות להדוף אותם ולומר להם שהם טפשים, אי אפשר ואסור לוותר על הזדמנות שכזו לדבר אל מאתיים אלף איש יחד עם השידורים החיים שישמעו דברים נוקבים נגד השימוש באינטרנט

ברור שהאדמו"ר מויזניץ-מונסי לא אוהב זאת, ואין ספק שר' ישראל לא יבא מפני שדודו לא מתיר את האירוע. אבל יתר החסידויות כמעט כולן יגיעו מפני שהאדמו"ר מסקולען הודיע כי הוא מגיע

פרט, אם משלחת של סאטמאר שאמורה מחר להגיע אליו לשכנע אותו לשנות את עמדתו תצליח במשימתה. אם הם יצליחו לשכנע אותו אז שוב הגלגל חוזר אחורנית

יצויין כי סאטמאר שיגרה את חתן האדמו"ר הרב וויינבערגער לומר לחמיו האדמו"ר מסקולען כי הציבור הסאטמארי חש מרומה, אם הם היו יודעים כי הוא ישתתף בכינוס של אגודת ישראל הם לא היו מגיעים לכינוס נגד האינטרנט, ולמען השם שיחוס וירחם ולא יילך לשם. האהרונים עתה נושמים לרווחה ואומרים כי לרבם היה רוח הקודש הוא ידע כי לסקולענער יש צלם בבטן וכי הוא לא קנאי, והנה הוכח כי הוא הולך לשמד האגודאי וטוב שלא שיתפו פעולה עמו

גדולי התורה בבני ברק לא רצו לשתות את מי רגליו של ר' שמואל אויערבך

תלמיד פונוביז' כותב:

ר' שמואל אוירבך הבין ביום חמישי האחרון, ששיטות הטרור הנהוגות מתקופת הרב שך נגמרו. נתי גרוסמן ויענקל'ה לבין הם סוסים מתים. גדולי הדור מרנן ורבנן הגר"ח קנייבסקי ומרן הגראי"ל שטיינמן, הראו לר' שמואל את הדלת החוצה, ואמרו לו יותר מרמז, אל תתקרב לאזור כאן, לאחר מחלוקת קשה שעשית רק בגלל כבוד אישי מדומה, ואנו לא נשתה את "מי הרגליים" שלך, כפי שאתה מדמיין שמגיע לך.
 
למי שאינו זוכר יומיים לפני שר' שמואל עשה את ההצגה שלו בבני ברק, מקורבו הבריון הידוע  דוד סגל מבית וגן, שהביא בריונים למשרדי יתד בבני ברק כדי להפריע לגדולי ישראל לבצע את ה"תיקון גדול" בניקיון הזבל והצחנה במשרדי יתד ברחוב ז'בוטינסקי, החליט להנפיק חוברת בשם "תשובה מאהבה" להראות שהגדול האמיתי זה ר' שמואל ולא אף אחד אחר, תוך ביזוי ושיסוי גדולי הדור בצורה נוראה בצורה של ליצנות כמו המשכילים שביזו את גדולי ישראל. אגב, החוברת מראה את הרמה הירודה והרדודה  של המחבלים ומקורבי ר' שמואל אוירבך ועורכי הפלס.
 
בין היתר מספר דוד סגל מ"עדות אישית" שהרב שך רצה לשטוף לר' שמואל את הרגליים ולשתות את ה"מי רגליים" של ר' שמואל.

אותו מחוצף חשב שגדולי ישראל יעמדו דום לנוכח דברי ההבל שהוא שירבט במערכת 'הפלס' וכולם יעמדו בתור לשתות מי רגליים של "המרן החדש משערי חסד". אז ביום חמישי בעת שר' שמואל אוירבך הגיע לבני ברק הסבירו גדולי הדור לר' שמואל ולמקורביו, שאם הם רוצים שישתו את מי רגליו, אז שיכבדו בזה את נתי גרוסמן ממשיך הדרך של  הרב שך, (שעליו העידו ר' שמואל אוירבך ור' שמואל דוייטש שהוא היחיד בעולם שיודע לרדת לשרשם של דברי הרב שך. עיינו בהסכמות שהם כתבו לנתי גרוסמן).

גדולי ישראל עסוקים לבנות את עולם התורה והישיבות, להציל את היהדות החרדית מגזירות קשות ואיומות עליהם עובדים כל העת. אין להם זמן לשטויות ולאגו המנופח של ר' שמואל אוירבך ונתי גרוסמן שהקים עיתון בשביל לבנות מרן חדש.
 
נתי גרוסמן אם לא הבנת אז נסביר לך ברחל בתך הקטנה, את מי הרגליים של ר' שמואל אוירבך  לא נשתה וגם גדולי ישראל לא ישתו את מי רגליו. שיטת הטרור הרצחנית שהפעלת בתקופת הרב שך הסתיימה. נקודה. אם היה מי שעוד עמד על הגדר וחשב שאולי יש כאן מחלוקת לשם שמיים, התברר לו שמדובר בחבורת ליצנים מושחתים שאינם מקבלים פני שכינה, וכל המטרה של המחלוקת היא כבוד וכסף והכתרת מרן חדש כדי לפתוח חצר של ביזנס.
 
אנו חיים מפיהם של גדולי הדור ונעשה ככל אשר יורונו, וכבר פסק ר' חיים שהנהגת הדור מסורה בידי גאון ישראל קדש הקדשים הגראי"ל שטיינמן. ואוי להם למי שיצטרפו לעדת קרח

הייתם מאמינים מי נאבקו למען בני הישיבות בתשכ"ח? - הרב אברמסקי (חרדים), ר' צבי יהודה קוק (מרכז הרב), והרב גולדוויכט (ישיבות ההסדר) הופיעו במשלחת יחד אצל משה דיין

'פנים אל פנים' ט' תמוז תשכ"ח
היסטוריית המאבק נגד גיוס בני הישיבות ארוכה כמו שנות המדינה ועוד לפני כן, בכל תקופה הנושא הזה עלה לסדר היום, ולאחר כל סערה באה התקופה של אחרי הסערה. ממש כמו בימים אלה שלמרות שאנחנו עדיין באמצע הסערה ולא יודעים מה יקרה בחודש הבא, ובכל זאת מצבים כאלו כבר היו בעבר

אבל מה ההבדל בין ימינו לימים ההם. מי שניהלו את המאבק בעד ונגד. תופתעו, בשנת תשכ"ח ניהלו את המאבק נגד גיוס בני ישיבות כל הישיבות החרדים והדתיים לאומיים, ועד כדי כך שהמשלחת שהורכבה להפגש עם שר הבטחון דאז משה דיין היו שלשה אלו. הגאון רבי יחזקאל אברסקי זצ"ל שייצג את ועד הישיבות, הרב צבי יהודה הכהן קוק שייצג את ישיבת 'מרכז הרב', והרב חיים יעקב גולדוויכט ראש ישיבת 'כרם ביבנה' שייצג את ישיבות ההסדר

בימינו משלחת כזו לא עולה אפילו במחשבה הכי רחוקה, ויתכן כי זה מה שיגרום בסופו של דבר לחילונים לנצח. ככל שאנו מתפלגים ונפרדים זה מזה כך קל יותר לחילונים לשבור את מה שקיים. אסור לשכוח, ישיבות ההסדר גם הם עכשיו בבעיה, בגלל שאין חוק מיוחד להם, הם ניצלו את חוק טל והמשיכו בסדר שלהם. עתה הם מבקשים להיפרד מהישיבות הרגילות על מנת להבטיח שימשך הסדר הקיים אצלם. יתכן ואם היו מצרפים גם אותם לעגלה הזו, הלחץ על הצד האחר היה חזק יותר

רק עשרה גברים הורשו להכנס לברית שנעשה בחדרו של הרבי מגור הבוקר על פי בקשתו

כבר היה לעולמים כשלא היה ברית בגור והרבי מגור ביקש רשות מהרבי מבעלזא שחסיד בעלזא יאפשר לו להיות סנדק. זה היה בשל כדורים שנאלץ לקחת ולמרות שעל פי הלכה הרבי מגור אז מותר היה לו אפילו לאכול, בכל זאת הוא נסע לאשדוד היה הסנדק ויצא מידי ספיקות

במצבו הנוכחי של הרבי אין אפילו ספק ספיקא שהוא פטור מצום במיוחד כשמדובר בנדחה ויש מקום להקל אפילו אצל מי שמצבם הרבה פחות ממצבו של הרבי, ובכל זאת הוא לא רצה להפר את הצום בלי ברית ולכן הבוקר עשו ברית בחדרו, אבל הרשו רק ל-10 מבני המשפחה להכנס, ויצויין כי לבעל הברית אחים וגיסים יותר ממספר זה ולא לכולם נתנו להכנס

הרוצה לשקר ירחיק עדותו - אולי זו הסיבה מדוע הרבי'ס בורחים להרי שווייץ לט' באב?

מה רע לו? על מה הוא בוכה? מדוע הרבי'ס וקבוצת רבנים בורחים לפני ט' באב להרי אירופה, מדוע אינם יושבים ובוכים בבתי מדרשיהם יחד עם החסידים על החורבן, משום מה בתקופה זו הם מעדיפים להתרחק ומה שיותר רחוק יותר טוב

הרוצה לשקר ירחיק עדותו, לומר קינות בט' באב על החורבן, אולי יאמרו לי על איזה חורבן, האם הם רוצים את הגאולה, את בואו של משיח, את בנין בית המקדש, או שמא הם עושים את אותו חשבון של המרגלים שברגע שתבא הגאולה הם לא יהיו יותר רבי'ס

מאות ואלפים שאינם יכולים, היו מתים לשהות בהרי האלפים בט' באב. במקום שהרבי'ס יהוו דוגמא ויוכיחו כי הם בוכים ומתענים ממש פשוטו כמשמעו, אז הם עושים זאת בעונג

נכון, החסידים והליטאים הם אלו שצריכים לבכות שזה מה שיש בדורנו, אבל אם כבר שחקנים אז עד הסוף תשחקו אותה נכון. ברגעים כאלו בואו תבכו יחד עם כל בית ישראל תראו לפחות כי אתם 'מתענים' עינוי ממש ולא כפי שאתם עושים זאת זה עשרות שנים בהרי האלפים השוויצרים

מדובר במנהג רע, שהנהיגו אותה בשעתו למי שהיו חולים. לא הייתי כותב שורות אלו אם מדובר היה בזקנים וחלשים או חולים. צעירים ובריאים מי שהיו צריכים להוכיח דוגמא חיה לחסידיהם ממשיכים במנהג מתועב זה שחייבים להוקיע אותה, מפני שהיא משחיתה את החינוך החרדי. תפקיד הרבי'ס והרבנים העומדים בראש לחנך את הדור הבא, ולא את זה צריכים לראות

אלעזר שולזינגר זעק הרב שך הוא המועמד שלי ל'משיח' - איך אמר הרב שך אם הרבי מחב"ד המשיח עדיף שלא יבא

עתה ט' באב לאחר חצות היום ועדיין אנו עסוקים במשיח אי אפשר שלא להזכר בהיסטוריה. כשסערו הרוחות הליטאים לא היו מוכנים לשמוע כי הרבי מחב"ד הוא המשיח, הרב שך אז השתולל ממש זעק אם הרבי מחב"ד משיח עדיף שלא יבא

בטלביזיה של אז זימן דן מרגלית לאולפן את שני הצדדים. מצד חב"ד את ר' שמואל חפר ומצד הליטאים את ר' אלעזר שולזינגר חתנו של שלמה לורנץ ואחיו של משה מרדכי הידוע. מרגלית שאל את חפר האם הרבי המשיח והוא אמר כי אינו יודע מי המשיח אבל אם מדובר בילוד אשה והוא נמצא בינינינו אז הוא המועמד הכי טוב.

שולזינגר לא יכל לקבל את הדברים, וזעק כי לו יש מועמדים הרבה יותר טובים, ואמר כי בעיניו הרב שך יכול להיות המשיח ואם לא אז יש לו מועמדים נוספים וכמובן לא הרבי מחב"ד

שולזינגר יצא מאותו ראיון המפסיד הגדול, וכאשר חזר לבני ברק אמרו לו חבריו "אם הרב שך משיח או לא קשה לדעת, אך דבר אחד בטוח אתה שולזינגר בכל מקרה תהיה החמור של משיח

יום שישי, 27 ביולי 2012

הבטחתי לרבי שאני יביא את המשיח עם כולו חייב - וויכוח מעניין ביני לבין גדול הענקים

ערב ט' באב צריך היה להיות כמו ערב יום הכיפורים, שעה של חשבון נפש. אולי ויתכן כי עתה הזמן להכאה על חטא, כל כך הרבה שנים ממתינים לגאולה ואיננו זוכים לה אך ורק משום שלא תקננו את מעשינו, אנו ממשיכים באותו דרך אותה 'שיטה' ואותה 'השקפה' כפי שהיתה בעת החורבן, במקום שנתקן אותה אנו מטפחים אותה, ואין זה פלא מדוע אנו לא זוכים לה

במשך כאלפיים שנה חטפנו כל כך הרבה מכות, אלו לכאורה היו צריכות להיות מספיקות בשביל שנבין כי משהו חולה בדרכנו. במקום שנאשים את עצמנו אנו אוהבים להאשים אחרים. העם היהודי מקצה לקצה מאשים את האחר. החילוני מאשים את החרדי כי דרכו לא טובה, והחרדים מאשימים את הדתיים ואת החילונים כי דרכם לא טובה, והאם אכן זו הדרך של להאשים אחרים, או שמא אם כל אחד יתקן מעשיו שלו כך נזכה לגאולה

אבל קיימת בעיה קשה מאוד, שאנו לא רוצים להכיר בחטא. החרדים בימינו מאמינים כי אנו בדרך הנכונה. ישנן כל כך הרבה תורה חסד וצדקה אז מה רע. הם רק שוכחים שבחורבן בית שני העם היהודי היה מלא בתורה וחסד כמו היום. היתה אז בעיה אחת ויחידה והיא שנאה, כל אחד שנא את השני, ולא הסתפקו בשנאה אלא ביזו זה את זה

מי שיתבונן במה שקורה בעם היהודי ובמיוחד בחרדי ימצא משהו מעורר דאגה. אין כל אפשרות לאחד את הציבור, אנו מתפלגים יותר מתרחקים זה מזה. בכל שני וחמישי פילוג אחר, והגיעו הדברים לידי כך שמכניסים במחלוקת ושנאת חינם 'שיטה' ו'השקפה' מצדיקים את המעשים הללו ואף טוענים כי הם עושים מצוות

אם נמשיך בדרך הזו משיח יתמהמה אין לי בכך ספק, ניאלץ להמתין עוד זמן רב. אבל כאן יש לנו בעיה רצינית. הגענו לשער המ"ט אין עוד כל ספק, אנו במצב הכי ירוד. הכל משחק, חיים חיי שקר מלמעלה עד למטה, אם חלילה המשיח לא יבא מיד ממש חלילה ניפול לשער הנ' אז זה הסוף. והשאלה היא מה עושים כאן

אספר לכם כאן על מה שהיה לי פעם בעת שעברתי אצל הרבי בדולרים - הרבי אמר לי פעם באידיש שאכתוב דברים טובים. על רקע הדברים כתבתי לרבי כי בסופו של דבר המאמצים הנעשים בימינו הם להביא את המשיח. וכידוע, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. הרבי עושה מאמץ גדול להביא את המשיח בכולו זכאי, אני לא מאמין שזה אפשרי. אני מבטיח להביא את המשיח אני יוכיח כי כולו חייב

מבטיח להמשיך בעבודה הגדולה והקדושה הזו של להוכיח כי אין עוד מנוס משיח חייב לבא ומיד ממש

החבר הכי טוב של ניסו שחם לא רוצה שהרבי מגור יפגש עם הרב שטיינמן - מי ינצח הרבי או יענקל ליצמן?

לא בחינם הלך זרזיר אצל עורב, תראו איך שהוא מחבק אותו כחבר הכי טוב. רק טיפש לא היה קולט עם מי יש עסק וכי צריכים להתרחק מטיפוסים כאלו. כן, באותה שעה הוא היה צריך אותו שישרת אותו וירדפו יחדיו את תושבי בתי ורשא, הוא לא לקח בחשבון כי סוף גנב לתליה וכי ברגע של אמת הוא ישלם את המחיר

אנשים אלימים מתנהגים באלימות, גם אם זה בהסכמה, לחסיד גור לא מתאים להתחבר עם יצורים שכל מהותם בעולם הזה הוא ההיפך מפרישות, ואולי המקרה הזה ילמד את מי שצריך בגור להתרחק מן היצורים הללו, מפני שהיות בחברתם אפילו לשעה קלה משפיעה השפעה רעה

ואין זה פלא מדוע יענקל ליצמן מאז שהוא חבר של ניסו שחם חושב אחרת ומתנהג אחרת. חסיד, לאחר שרבו החליט מקבל גם אם הוא היה רוצה שיהיה אחרת. אבל לא ליצמן, הוא כעס על שהרבי מגור הסכים שהרב שטיינמן יבא לבקרו, הוא לא רוצה זאת בשום אופן הוא רוצה עדיין לשמור את האופציה המחבלית במקרה של מאבק פנימי באגודת ישראל והורה שלא לאשר את ביקורו של הרב שטיינמן

כאן צריך לזכור, שכאשר אמרו לרבי כי הרב שטיינמן מבקש לבא לבקרו הוא אישר זאת. ליצמן בינתיים עצר את המפגש הזה

והשאלה כאן היא, מי ינצח, ליצמן או הרבי - ימים יגידו

מה קרה לאיסור על השבועונים הבן והנכד של הרב אלישיב מתראיינים ל'משפחה'

אתם זוכרים את המודעה הזו, איזו מלחמה ניהלו בשמו של הרב אלישיב נגד 'משפחה' והנה זה כמה שבועות שיותר ויותר רבנים קרובים להרב אלישיב מתראיינים ל'משפחה' ולא מוצאים עוד 'הכחשה' כפי שנהגו בעבר לאחר כל ראיון כזה.

מי שהרחיקו, הם בנו ונכדו של הרב אלישיב הם התראיינו ללא נקיפות מצפון מבלי שחשו כי הם עושים טעות או משהו אסור, הם קפצו על המציאה אהבו את התמונות שלהם מתנוססים שם, ואינם מתכוונים לפרסם 'הכחשה'

ככל הנראה הם יודעים את האמת כי סבם מעולם לא היה נגד השבועונים, זו היתה מלחמה של נתי גרוסמן ואינטרס של 'יתד נאמן'. עתה שאינם מחוייבים עוד לאינטרס ההוא אין להם כל סיבה להחרים את השבועונים ומשתפים פעולה

ככה זה בעולמה של שקר. הכל עובד על פי האינטרס. 'יתד נאמן' עד לפני חדשיים היה 'קודש הקדשים', ועתה הוא הפך ל'ספרי מינים'. כך גם האיסורים עובדים על פי האינטרס הפוליטי

במערומיהם - המחבלים לא הצליחו להביא 'גדולים' להספד המרכזי שלהם - אין זה פלא מדוע מזלזלים בכוחם

הם דיברו גדולות, וקראו להספד המרכזי הגדול ביותר שאמור היה להיות במלאת השבעה בפונוביז', האמינו כי הנה כולם באים להוכיח כח, יציגו שורת 'גדולים' כולל מי שהם באמצע נייטרלים, ביניהם - כפי שפרסמו במודעות -  הרב שטיינמן, הרב וואזנר, ר' משה שטרנבוך ועוד אחרים. אבל למרבה הבושה, את המינימום לא הצליחו להוכיח, בכל כינוס הכי פשוט של המחבלים יש את אותו ציבור ואת אותם 'גדולים' שהם חתנו של הרב שך ורמ"י פונוביז' המחבלית

אין זה פלא מדוע ר' שמואל אויערבך ישב בהספד מודאג הסיר את הכובע וחשב מה קורה כאן. הוא חטף מכה לפני ההספד בבית ר' חיים קנייבסקי שלא רצה להקדיש לו יותר מדקה, ויש האומרים כי הוא אמר אחר כך למקורבים כי אסור להסתכל בפני רשעים לכן הוא מיהר ורצה שיעזוב מה שיותר מהר. ומאוחר יותר אותו דבר אצל ר' אהרן לייב. אין עוד כל ספק כי למחבלים אין ציבור כפי שהם האמינו, הם נוכחו לדעת כי ברגע של אמת כולם נטשו אותם אפילו מי שהיו הכי קרובים אליהם

מה שהכה את ר' שמואל מכה קשה, ביקשו ממנו שהוא יגיע לאחר שכבר יתחילו על מנת שיקבלו אותו בכבוד גדול. הוא משוכנע היה כי יהיו שם הרבה 'גדולים' וכשיכנס יושיבו אותו במרכז וירגיש 'מרן'. אבל כשנכנס הוא כמעט ונפל, חיפש היכן ה'גדולים' ולא מצא אף אחד פרט לרמ"י המחבלים שבשביל להגיע אליהם לא צריך הספד

מציאות היא, אנשי הרב אלישיב הכי קרובים אינם מוכנים להתייצב בראש. ר' צבי ווייספיש מתנער ולא רוצה לקחת חלק בפוליטיקה הזו. ר' יוסף. אפרתי אף הוא משחק, וכשנשאל אמר כי יש כמה גדולים, הוא לא אמר כי ר' שמואל הוא הממשיך והוא הגדול הבא, אלו משתדלים מה שפחות שיראו אותם יחד עם ר' שמואל, ככל הנראה הוא קולט זאת עכשיו ומבין כי טעה לכל אורך החזית

השאלה היא האם הוא יכול לצאת מן הבוץ שהוא הכניס את עצמו לזה, או אולי שהכניסו אותו, הוא האמין לגרוסמן ולבין ודומיהם ואולי אפשר להאשים כאן את שמואל דויטש שהוא זה שהטעה אותו נתן לו להאמין שבידו הציבור כולו ולא ידע כי אין זה כך. או שהם האמינו שבידיהם 'יתד נאמן' ועם העיתון הם יכתיבו, וברגע שאין להם עוד את 'יתד נאמן' הם הפסידו את הכל

אם ר' שמואל היה חכם היה סוגר את 'הפלס' מקבל את הדין ומכריז כי הרב שטיינמן הוא מנהיג הדור ואז היה לו סיכוי בעתיד להיות משהו. במצב הנוכחי הוא מלכלך את עצמו כל כך שבעתיד אפילו אם ירצה כבר לא יוכל, לא ישכחו לו את מה שעשה להרב שטיינמן

מיהו ה'מרן' האמיתי של הטרור והחבלה?

תלמיד פונוביז' כותב:

אתמול, בעת ההספד בפוניבז', שם השתתף ר' שמואל אוירבך, המחבלים טוענים שכיבו להם את המזגן וגם את האור והם הרגישו מחנק באוויר, וכולם מלאים זעזוע רב.
 
ילדים צעירים וחביבים, אני רוצה לספר לכם משהו מעניין, את הסיפורים הללו אתם לא תקראו בסיפורים הדמיוניים שמשכתבים את דמותו המפלצתית של הרב שך, את השבחים הללו לא תקראו על מצבת העבודה זרה שהניחו על גופתו של הרב שך בבית החיים פוניבז'. אבל עיני ראו זאת ולא זר איך שהרב שך לימד את השיטה הזאת, לבטל תורה של אלפי בחורים לנהוג באלימות בישיבה, העיקר להלחם בגאון ישראל וקדשו מרן ראש הישיבה זצ"ל ובנו יבלט"א הגאון הגדול ר' בערעל שליט"א.
 
יום אחד מופיע מרן ראש הישיבה זצ"ל, וכל הספסלים והסטנדרים מחוץ להיכל הישיבה. שביתת לימוד בהוראת המושחת וה"מנובל ברשות התורה" הרב שך, לדפוק את ר' דוד, ולהשאיר אותו לבד ללמוד תורה. להזכירכם שר' דוד הופיע כל יום בהיכל הישיבה ב1 בלילה ללמוד תורה, בשעה שהרב שך נחר נחירות וחישב חשבונות איך להלחם בעולם התורה.
 
לא אשכח את הביזיון הנוראי הזה. הכלל בגלל כבוד, כבוד וכבוד, ולמצוץ את דמו של רבי דוד זצוק"ל.
 
ישבתי ובכיתי באותו יום מר ונמהר, ונשבעתי לעצמי שאעשה הכל שכל עולם התורה ידע באמת "מי זה ואיזה הוא איש צר ואויב הרב שך הרע הזה". אותו יום היה מבחינתי  כיום שחטאו ישראל בעגל ושרף אפוסטומוס את התורה והעמיד צלם בהיכל.

אני זוכר כיצד בשמחת תורה באותה שנה שתלמידי הרב שך החרימו את הריקודים עם ספר התורה אמר מרן ראש הישיבה ר' דוד משפט מצמרר שלא אשכח "אכן, הם לא ראויים לרקוד עם התורה". ואז בכיתי פעם שנייה, איך אותו "מנוול" משחית את בחורי הישיבה וההורים ששולחים את ילדיהם לישיבה לא מבינים שהם שולחים את ילדיהם למאורת טרור ומעבירים את בנם למולך..
 
פרשיות הטרור הרצחניות בפוניבז' הממציא שהפטנט רשום על שמו זה אחד יחיד ומיוחד ששמו בישראל ר' אליעזר מנחם מן שך. אדם שאחראי במישרין לביטול תורה של רבבות בני תורה, אדם שכל הטרור בעולם התורה שנמשך עד היום זה הכל מכוחו. כח הפועל בנפעל, ועל ידי ממשיכי דרכו שעוד מתגאים בכך שהם ממשיכים את המורשת המפוארת של הרב שך על ידי המחבלים הארורים.

בצום תשעה באב נצום גם על הרס וחורבן  התורה וביטול התורה וביזוי גדולי הדור שליט"א

'סיום הש"ס' באולם המקיים כינוסי נצרות - איך זה הולך יחד? אברכים זועקים געוואלד

האמת היא שכאן אין צורך במילים מפני שהם כותבים הכל, הדברים ברורים. ובכל זאת השאלה היא איך זה שלא חושבים לפני שמזמינים אולם ולוקחים בחשבון את הדברים האלו במיוחד באולם שזה שנים שכמה רבנים חשובים הזהירו שלא להשתמש בשירותיהם מפני שהם משרתים נוצרים

לפני כמה חדשים היה אותו דבר בפתח תקוה, הזמינו איצטדיון לסיום הש"ס מקום שמחללים בו שבת, ולבסוף נאלצו לבטל. כאן משום מה הם ממשיכים להתעקש על קיום הסיום למרות האיסור החמור של להכנס לאולם הזה

ככל הנראה האיסורים הם לא לכולם, ישנם מי שהם מעל, והדברים האלו לא נוגע להם

'הפלס' מתפשרים לא עוד 'מרן' אלא 'מרנן' ומזבוב של פחות מדקה הם עושים פיל של ביקור וויתרו על שתיית מימיו של ר' שמואל

על מי הם עובדים, מפגש שלקח פחות מדקה הם עושים ממנו 'מרנן גדולי ישראל שליט"א נועדו בבני ברק' הם מבקשים ליצור רושם כאילו שר' שמואל אוירעבך התקבל על ידי הגדולים בבני ברק בכבוד גדול כשכל כך הרבה עדים היו שם וראו כי הוא לא היה רצוי שם, לא אצל ר' חיים ולא אצל ר' אהרן לייב

מה שמעניין בדיווח שלהם, אין שם 'מרן' הם עשו מכולם 'מרנן' וממשיכים ב'הגאון הגדול' לכולם, כולל לר' שמואל הם  אומרים במילים אחרות שעדיין לא נקבע מי הוא ה'מרן' הם רוצים שלשה 'מרן'ס'. את ההצעה הזו הם שלחו בימים האחרונים, הם מוכנים שיקימו טרויקע של שלשה (שטיינמן אויערבך קנייבסקי) שהם יהיו המנהיגים ושמואל אויערבך יהיה אחד מהם

ר' חיים קנייבסקי מתנגד לכך ואמר להם כי יש מנהיג אחד והוא הרב שטיינמן ואם זה אינו מקובל עליהם אז שהם ינהלו את עניניהם בעצמם

בין השורות הם מספרים כי הרבה נכנסו לחדר של הרב שטיינמן לחזות במחזה, ומתעלמים מן האמת כי מי שנכנסו היו ראשי השונאים שביקשו להבטיח כי ר' שמואל אינו עובד על הרב שטיינמן. הוא ביקש להיות לבד עם הרב שטיינמן והם לא הסכימו הם אמרו לו כי הרב שטיינמן אינו יודע מן הפשקווילים ומה הולך ברחוב במאבק הזה, והם לא יסכימו שהוא ימכור לו סיפורים

אגב, ר' שמואל עדיין לא התנצל על המכתב המחוצף ששלח להרב שטיינמן לפני ארבעה חדשים כשהזהיר אותו שלא יעיז להתערב בעניני ציבור כל עוד הוא לא נותן לו רשות

יום חמישי, 26 ביולי 2012

איך ניסו המחבלים לעבוד עלי ולהפיל בפח את ר' דוד שפירא נכדו של הרב שטיינמן

המחבל בני מינצר עצור
הסיפור הזה מרתק, ומוכיח עד לאן הגענו במלחמה הליטאית, איזה טריקים ושטיקים וכיצד מבקשים לקבור אחד את השני

אתמול בלילה בניו יורק בישראל היתה השעה אחרי 4 לפנות בוקר קיבלתי אימייל עם פשקוויל נגד ר' גדליה סילמן כשהשולח מציג את עצמו בשם דוד שפירא וכך הוא כותב לי: כולנו הזדעזענו קשות מאותו רשע שפוער פיו נגד מרן מנהיג הדור הגראי"ל שטיינמן שליט"א גדליה סילמן וחובה על כל אחד ואחד למחות על כך.

פתחתי את הקובץ קורא את הפשקוויל וזה לא מצא חן בעיני, ברור היה כי זה פשקוויל מחבלי. ועוד, האם באמת ר' דוד שפירא נכדו של הרב שטיינמן ישלח לי פשקוויל כזה? הגעתי למסקנה כי מדובר בטריק מחבלי והעליתי את הפשקוויל תוך ציון כי מדובר בפשקוויל מחבלי

כמה דקות אחר כך מגיע אימייל נוסף מאותו דוד שפירא וכך הוא כותב לי: יש לך טעות קשה. אני נכדו של מרן מנהיג הדור שליט"א, לאחר שאמש הובאה בפני הקלטת שבו נשמע גדליה סילמן מדבר עם יעקב לבין שר"י, ובשיחה זו הוא פער פיו נגד סבי מנהיג הדור שליט"א. כשפניתי אליו הוא ניתק את השיחה, פניתי לאביו והתרעתי בפניו על הבזיון הגדול הוא ענה לי שיכול להיות שיש משהו בדבריו של בנו ולכן לא יצא נגדו ולכן החלטתי להוציא את המודעה הזו, אינני מחבל ח"ו.
בברכה, דוד שפירא
057-9456933

עניתי לו כך:  הפרטים שאתה כותב לכאורה נכונים פרט לכך שדוד שפירא שלח זאת, את זה אי"ה אברר דרך אנשיי בבני ברק, קשה לי להאמין שהוא יכתוב לי את השורות האלו ובגלוי בלי חשש שהדברים יתפרסמו, הוא מספיק חכם שאם היה רוצה לעשות זאת אז לא ישירות אלא דרך אחרים. עד לרגע זה הוא מעולם לא עמד עימי בקשר, ולכן לא סביר שכבר בפעם הראשונה יעשה זאת כך

אותו דוד שפירא ממהר לענות לי: תברר לכן נתתי את הטלפון האישי שלי.

עניתי לו:
הטלפון הוא שלך או של דוד שפירא? העברתי לאנשים שלי בבני ברק ביקשתי לברר את מספר הטלפון של דוד שפירא ותיכף אדע את האמת
הוא המשיך לכתוב לי כך: הוא שלי ואני מאנשי דוד שפירא פשוט נולד לו בן והוא עסוק כרגע ואני שולח בשמו
לפני כמה שעות כתבתי לו בחזרה את הדברים האלו:

לאחר בירור גיליתי כי אתה בני מינצר מחבל מפונוביז' ולכן אני כותב לך שורות אלו

חבל שאתה משחק כדוד שפירא, עדיף שתכתוב לי ברור ואמת מי אתה, תבקש שהחומר יעלה ואני יעלה כל חומר. אני בענין של להעלות חומר, נייטרלי. מעלה כל חומר של כל צד. גם אם דעתי במחלוקת הזו ברורה אבל באשר לחומר הכל עולה, זו היתה גישתי בכל השנים ואני ממשיך בה, ועדיף שבעתיד במקום לשחק שאתה דוד שפירא תכתוב לי אני המחבל בני מינצר תיצור אימון ואפרסם לך את הפשקווילים, או כל חומר שחשוב למחבלים

בברכת הצלחה בטרור וחבלה, ומה שיותר, יותר טוב

בינתיים קיבלתי אימייל אחר שבו טוען הכותב כי הוא אינו בני מינצר וכי אני טועה

עוד ידיעה קיבלתי כי הטלפון רשום על שם ישראל פרקש

אז כאן עלי לציין, כי אותו משחק - בחור - השתמש בשלש שמות, בני מינצר, שפיצר, ושפיגל. האנשים שלי צלצלו אליו כמה פעמים והוא מוקלט משתמש בשמות שהזכרתי, הוא חשב שמישהו מהחברים הטובים שלו מדבר איתו

אם זה אכן לא בני מינצר אלא אחד שמתחזה בשמו, אני מתנצל כאן, אבל עליו לבא בטענות אל מי שמשתמש בשמו. מדובר במחבל אין בכך כל ספק. אנו ממשיכים לחקור עד שנדע את האמת

לסיפור הזה יש המשך גדול. ישראל פרקש שלח לי אימייל וביקש שאוריד את שמו הוא טוען כי הוא קרבן משתמשים בשמו. הוא אף מספר כי הוא אחד מעדי התביעה נגד 'בחדרי חרדים' בגלל שהשמיצו אותו שם הרבה זמן וסחטו אותו. הוא גר עתה בארצות הברית והוא מוכן להגיע למשרדי להוכיח לי הכל

טלפנתי שוב לטלפון ההוא, אמרתי כי מדבר חיים שאולזון ואני מבקש לדבר עם ישראל פרקש, והוא אמר כי זה הוא. שאלתי אותו מי הוא רוצה שיהיה 'מרן' והוא אומר לי ה'ראש ישיבה', שאלתי אותו האם הוא מן המחבלים או מן השונאים והוא אומר לי 'אני מן הנאצים'

כאן אספר לכם, תפסתי את ישראל פרקש היום בבוקר בברית בבית הכנסת בפלטבוש, הוא אומר שהיה לו בעבר מלחמה עם הבית דין של ר' ניסים קרליץ ומאז הוא בכלל לא בעסק הזה, ומישהו עושה לו את זה כנקמה

כשיהיה המשך לסיפור נמשיך ונספר לכם

ר' שמואל אויערבך בביתו של הגראי"ל: הרב שטיינמן אמת תורתו אמת ואנו בדאין

כולם פתחו זוג עיניים, ר' שמואל אויערבך הגיע לבני ברק, משוכנעים היו כי הנה הוא בא 'לגרד' את הרב שטיינמן. התחושה הזו התחזקה מפני שהוא הקדים וביקר אצל ר' חיים קנייבסקי, רצה ככל הנראה לעשות עמו יד אחת קיווה לזכות אצלו בטימפטיה טיפ טיפת אהדה, אבל ר' חיים לא רצה להיות עמו בחדר יותר מדקה אחת, וכשר' שמואל ביקש לברך שהחיינו אמר לו ר' חיים שאין כל צורך שומעים ממנו יותר מדאי והוא הבין למה כוונתו. הוא עזב את המקום

לא אופתע אם לא היה בתכניתו של ר' שמואל אויערבך להגיע לביתו של הרב שטיינמן וכי ההכרעה אצלו נפלה רק אחרי שהבין כי כלתה הרעה אצל כל גדולי בני ברק נגדו ולא קיוה לכזו קבלת פנים מר' חיים קנייבסקי, הוא משוכנע היה כי ר' חיים יקבל אותו ויאמר כי הוא מבקש לשתות את מי רגליו, והנה הוא לא שם עליו כלל ומחכה כבר שייצא מן הבית. זו גרמה לו לחשוב והגיע למסקנה כי הוא עושה צעד משלו אפילו שיזרוק אותו מן הבית הוא הולך להרב שטיינמן ויראה מה יקרה שם

האמת היא, שר' שמואל אויערבך טעה טעות מרה כשהגיע לבני ברק והקדים אצל ר' חיים קנייבסקי, אם היו לו  איסטרטגים טובים הוא היה צריך להקדים אצל הרב שטיינמן ולהפתיע, ומי שמכיר את עדינותו של הרב שטיינמן הוא היה מקבל אותו יפה. אבל הוא עשה כאן צעד חמור. הרב שטיינמן הוא היום מנהיג הדור וכשמגיעים לבני ברק קודם באים להרב שטיינמן ואחר כך לר' חיים קנייבסקי וכשהוא הקדים אצל ר' חיים הפירוש היה שהוא עדיין ממשיך במרדו נגד הרב שטיינמן. אסור לשכוח, כי בכל השנים כשר' שמואל אויערבך בשבת בבני ברק הוא היה מגיע לבית ר' חיים קנייבסקי שהיה מקבל אותו בכבוד גדול ולא דרך בביתו של הרב שטיינמן. לכן כשהגיע עתה לבית ר' חיים קודם, הפירוש היה כי הוא ממשיך באותו קו, ואין זה פלא מדוע ר' חיים רצה שיעזוב מהר הוא לא רצה לכבדו

גם לא היה לו מזל, כשהגיע לבית הרב שטיינמן הם היו באמצע מעריב לקח לו 10 דקות לחכות ובינתיים הזעיקו תגבורת. מאטעלע קרליץ ועוד כמה אחרים הגיעו במהירות להיות שם להבטיח שחלילה לא יפיל את הרב שטיינמן בפח. אבל גם כאן היה את אותו המהלך כמו אצל ר' חיים קנייבסקי, ר' אהרן לייב לחץ את ידו והוא עזב והלך

עכשיו כאן השאלה הגדולה באיזו אסטרטגיה ימשיך ר' שמואל. אם לחיצת היד היתה בשביל להכיר בו, פירושם של דברים כי הוא הכריז ר' אהרן לייב אמת תורתו אמת ואנו בדאין, אז יש אולי מקום להידברות אבל הוא חייב יהיה לקבל את תכתיבי בית הרב שטיינמן בכמה דברים עקרוניים. כל המחוצפים עפים, ומציבים רק מי שמוכנים לקבל ולכבד דעת תורה. ואם לא זו היתה הכוונה, הוא רק רצה לפייס בגלל הפשקווילים ומה שקורה בימים האחרונים, הרי שהכל פתוח והמלחמה נמשכת

אין עוד כל ספק כי בסיבוב הזה ר' שמואל אויערבך הפסיד לכל אורך החזית. יתכן כי הרבה באשמת היועצים שלו. השאלה היא מכאן מה הוא חושב לעשות, להמשיך בקו המלחמתי או הפייסני. בשבוע האחרון ניסו אנשיו לקיים פגישות הם אומרים כי הם מוכנים לפשרות. השונאים בינתיים לא ממהרים כל עוד שהם לא יהיו משוכנעים שמתכוונים באמת ולא שטומנים להם עוד פח

איך טורפד הרב אלישיב ולא הצטרף לאיסור נגד הבלוריות ומדוע ר' שלמה זלמן אויערבך לא נכנע והרב שך קרא עליו למלחמה

שורה ארוכה של נושאים נמצאו בוויכוח בין רבנים וגדולי תורה, וברובם חלקו אלו על אלו. היו נושאים שעברו יחסית בשקט וכל אחד נוהג כדרכו, והיו נושאים שקראו עליהם למלחמה מפני שהם פגעו בציבור. אחד הנושאים המביכים היה ה'בלורית'. למי שאינו יודע בני הישיבות עד לדור האחרון נהגו לגדל בלוריות, החסידים זעקו כי הליטאים אינם מקיימים מצוות תפילין מפני שמדובר בחציצה

היום גם הליטאים נוהגים כמו הפרושים הירושלמים והקנאים שאף הם סברו כמו החסידים בענין זה ולא גידלו בלוריות, אבל בני הישיבות אלו שבמזנינו מתיימרים להקרא ''בני תורה' אלו ככל שהבלורית שלהם היתה גדולה יותר הסיכוי למצוא שידוך היה טוב יותר, וזו הסיבה מדוע שהיו רבנים שביקשו לעשות לענין סוף ופרסמו איסורים, אבל זה לא עזר עד אשר רבי שלמה זלמן אויערבך נכנס לענין ופרסם איסור חמור קבע כי מי שמגדל בלורית אינו מקיים מצוות תפילין

הרב שך כששמע כי ר' שלמה זלמן פסק כך, הוא קפץ כנשוך נחש הוא זעק כי הוא מוציא לעז על כל הבני תורה שאינם מקיימים מצוות תפילין. כל גדולי התורה הליטאים במחצית הראשונה של חייהם גידלו בלוריות גדולות ואף אחד לא מחה, הגדולים קבעו שזה בסדר, ועתה בא ר' שלמה זלמן לקבוע דבר חדש כי הבלורית אסור, והחליט לעלות אליו אבל קודם הוא מיהר להרב אלישיב, ומדוע

הרב שך חשש שהרב אלישיב שהוא מחותנו של ר' שלמה זלמן אויערבך ויחד עם זאת ירושלמי ובענין זה יעדיף את הפרושים והירושלמים יצטרף לאיסור על הבלורית, והוא ביקש והתחנן אליו שיעשה לו טובה ושחלילה לא יחתום על האיסור. הרב אלישיב הבטיח ואכן לא חתם, אבל הלחצים שהפעיל הרב שך על ר' שלמה זלמן לא הועילו הוא עמד על שלו כי כל מי שמגדל בלורית אינו מקיים מצוות תפילין ועובר על בחוקותיהם

ר' מאטעלע אינו מוצא מנוח והורה להכריז שאין צורך ללכת ל'סיום הדף היומי' - ומדוע אגודת ישראל מוותרת עליו ולא תוותר על 'הציונים'

הם פרסמו את תוכן הדברים על מנת שהציבור יידע מה קורה כאן. ר' מאטעלע אינו רוצה שיילכו ל'סיום הדף היומי' אבל גם אינו רוצה לומר כי אסור. ולכן ציוה כי יכריזו 'כי אין צורך ללכת' וכאשר נשאל הלא מזה אפשר להבין כי אין איסור, הוא השיב כי בשביל מי שרוצה להבין זה מספיק

ואז הוא הוסיף שלפחות את זה פעלתי שוויזניץ לא יילכו לא אנחנו ולא חסידי ר' ישראל. במילים אחרות הוא תפס את עצמו ותיקן כי אינו יודע מה יעשו חסידי ר' מנדלי וחסידי סרט-ויזניץ ואחרים הקוראים לעצמם ויזניץ אבל אינם מחסידיו

לרבי מאטעלע הולך בחיים להחרים את 'סיום הדף היומי' ובכל מחיר. הוא כועס שלא באים להתרפס לפניו ולקבל את תנאיו כי יעבירו את הנואמים הללו. הוא טוען כי שמע כי הללו אינם רק 'ציונים' הם גם לא צדיקים גדולים בתחומים אחרים שלא נזכיר כאן. באגודת ישראל החליטו להתעלם מויזניץ למרות שאינם רוצים לדחות את החלק של ר' ישראל. אבל, אין להם ברירה הם ייאלצו לוותר על חלק מן הציבור החסידי שלא ירצה לפגוע בר' מאטעלע ולא יגיע לשם

אין בעיה של מי שימלאו את האולם, המוני אורטודוקסים לא חרדים יהיו שם. אסור לשכוח כי היום הרוב הגדול של לומדי 'הדף היומי' הם אורטודוקסים העוברים במספר את החרדים. תכנסו ללונג איילנד ואזורים אחרים באמריקה יש שם ציבור ענק אורטודוקסי שאינו חרדי הלומדים בכל יום 'דף היומי'. אם לא יזמינו אותם הם יעשו סיום משלהם ואגודת ישראל עלולה להתבזות אם הם יביאו יותר אנשים. לכן העדיפו להזמין אותם ולמנוע את התחרות

"מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו (ואגרדנו) כחמור" - פרי יצירת הרב שך

תלמיד פונוביז' כותב:

איזהו שוטה, היוצא יחידי בלילה, והלן בבית הקברות, והמקרע את כסותו. יש ווארט מדהים של ר' חיים בריסקר מדוע דווקא מי שיש בו את שלשת הדברים הללו ביחד נקרא שוטה. למה לא מספיק אחד או שניים מתוך הרשימה. מתרץ ר' חיים, שעל כל דבר בנפרד עוד אפשר היה למצוא סיבה הגיונית למה יש באדם את הדבר הזה, אבל כאשר שלשת הדברים מתנקזים באדם אחד זה כבר סימן שהוא שוטה, ואין תירוצים אחרים.
כלפי מה הדברים אמורים. אנו נמצאים חודשיים אחרי המהפך הדרמטי ביתד נאמן. רבים טועים,זה לא מהפך ביתד נאמן. זה התנערות טוטאלית של גדולי ישראל שליט"א, מהטרור והפלגנות בתוך היהדות החרדית שהלך ר"ל להמיט אסון ח"ו על כל עולם התורה.
 
ישנם אנשים בעלי אינטרסים כלכליים שכל קשר בינם לבין עולם התורה הוא מקרי, אבל הם עשו עלינו משכורות עתק של 40 אלף ₪ בחודש ביתד נאמן. בזמן שאנו גידלנו 12 ילדים בבית, על משכורת רעב של הכולל בשביל ללון באהלה של תורה ונתנו כספי מעשר בתמימות נאיבית ליתד נאמן, חבורת פושעים וחמסנים אנשים מקולקלים וחוטאים בנפשם גזלו את כספי המעשר להתעשר עלינו.
 
ועכשיו נגיע לתירוץ הנפלא של ר' חיים לגבי השוטה. היינו יכולים להצדיק את הרב שך אילו רק היה רב עם חב"ד, למשל או עם גור או ויזני'ץ. זה היה מקובל ומובן שהרב שך כמנהיג הציבור הליטאי יש לו חיכוך עם הציבור החסידי. אבל כאשר הרב שך עיקר המריבות שלו היה להרוס את עולם התורה מבתוכו, ורב עם כל מה שזז בשטח, זה אומר דרשני.
 
הוא ביזה ולחם נגד מרן ראש הישיבה זצ"ל ובנו יבלט"א הגאון ר' בערעל שליט"א, הוא  לחם נגד מרן הגר"ח גריינמן, הוא לחם נגד הגר"ד לנדו, נגד מרן הגר"נ קרליץ, נגד מרן הגראי"ל שליט"א, נגד מרן הגרי"מ פיינשטיין. וכדי לסבר לכם את האוזן  כל אותם רבנים גאוני עולם שמפיהם אנו חיים גרים ברדיוס של קילומטר אחד מביתו של הרב שך ברחוב ראב"ד. זה נשמע למישהו שהרב שך הוא אדם נורמאלי ושפוי? זה נשמע לכם נורמלי שהרב שך שנא את כל ראשי הישיבות שלימדו איתו בישיבה וקינא בהם והתנהג כאחד הריקים והפוחזים במידות מושחתות ובבריונות שלא נופלת מהבריונות של נתי גרוסמן ויענקלה לבין.
 
את הווארט מר' חיים בריסקר על הרב שך שמעתי מאחד מגדולי הדור שליט"א, שאמר לי בזו הלשון "הדור הצעיר חייב להתנתק מדרכו של הרב שך שהביא אסון על היהדות החרדית כולה". וכשאמר לי את הדברים הוא הצטמרר. הרב שך המיט אסון על עולם התורה. הוא החריב והרס כל חלקה טובה.

היכן שתשימו את האצבע תגלו את טביעות האצבע ההרסניים של הרב שך. ראו כיצד הרב שך החריב את הישיבות את הטוהר שהיה לעולם התורה. היום החילוניים צוחקים מאתנו. הם רואים איך אנו נראים, בזכות האיש שפילג והרס והשחית את הנפשות של הנוער. תראו את המחבלים ואיזה ירושה חרוכה הוא השאיר לנו בפוניבז'. כשאני כותב את זה אני מתמלא דמעות לראות מה יצא מהישיבה הקדושה בה למדנו ואותה ייסד במסירות נפש מרן ראש הישיבה הרב כהנמן זצ"ל.

מרן פאר הדור גאון ישראל הגראי"ל ייזכר לדורות עולם כמי שהציל את עולם התורה מדרך העקלקלות של הרב שך ונתי גרוסמן. ובימים אלו כולנו חייבים להתחזק במצוות עשה דאורייתא לשמוע בקול דברים חכמים ולהתרחק משנאת עמי הארצות שאומרים "מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו (ואגרדנו) כחמור".  

מדוע נאלץ הרב שך להפגש עם הרב אלישיב ב'יד שרה' ואיך טרקה הרבנית אלישיב להרב שך את הטלפון ומה אמרה לו?

רבים תמהו ולא הבינו מדוע הרב שך היה נפגש עם הרב אלישיב אחת לשבועיים בירושלים אבל ב'יד שרה' לא בביתו. מדוע הרב שך לא רצה ללכת לביתו מה רע שם?

אז כאן תשמעו סיפור שיסביר לכם לאיזה מצב נקלע הרב אלישיב יתכן ולא ברצונו ובניגוד לדעת הרבנית שלו ובעיקר בני משפחתו.

היה זה באחד הפעמים שהרב שך צלצל בטלפון וביקש לדבר עם הרב אלישיב. הרבנית הרימה את הטלפון ואמרה לו בעדינות שהיא מאוד לא אוהבת שהוא מכניס את בעלה למחלוקת. היא סיפרה לו על אביה הגדול רבי אריה לוין זצ"ל שהיה איש שלום היא קיבלה ממנו חינוך אחר, וככה חינכה את ילדיה, והיא לא רוצה בשום אופן שביתה יהפוך להיות בית מחלוקת ומבקשת ממנו לעזוב את בעלה ולחפש אחרים שאוהבים מחלוקת. אבל הרב שך המשיך לצלצל, וכשראתה שהוא לא מקבל את דבריה היא היתה טורקת לו את הטלפון

לכן, מאז הם נפגשו ב'יד שרה' ולא בביתו למנוע מהרב שך לראות הרבנית ואף קיוה כי הרבנית לא תדע להיכן בעלה הולך ועם מי הוא נפגש

הרב אלישיב עצמו נקרע בין הרבנית לבין מעמדו הפוליטי-רבני, וכשהיא הלכה לעולמה הוא נשם לרווחה אף אחד לא הפריע לו יותר

האם יהפוך קברו של הרב אלישיב למקום ריכוז של מחפשי קברי באבות?

מי הם העולים לקברו של הרב אלישיב? חשבתם בודאי בני משפחה תלמידים או סתם יהודים חרדים, אז אתמול למדנו כי מי שמחפשים להקבר לצידו ולשלם הרבה הם מי שבכלל לא שומרים מצוות, מדובר באנשי מסורת אבל לא יותר מזה. ומי הם אלו שבאו אתמול להתפלל על קברו כמובן בני המשפחה אבל לפניהם ואחריהם היה שם תור של עולי קברי הבאבות, הקבר נוח, זה בירושלים לא צריכים לנסוע לתל אביב או מקומות מרוחקים אחרים

מי שהכיר את הרב אלישיב הוא היה מתעב את הדברים האלו ומעולם לא מיהר לבתי קברות. הוא הלך לשם רק כשלא היתה לו ברירה אחרת. ואם היה יודע כי זה מה שיעשו מקברו הוא היה מבקש שזה לא יקרה

מי שצריכים את זה אלו לא מי שקבורים שם אלא מי שרצים לשם. בהר המנוחות בירושלים קבורים גדולים צדיקים וענקים  שהיו הרבה יותר מהרב אלישיב ולא נראה את אותם מחפשי קברי הבאבות רצים לקבריהם. אבל כאן הם עמדו אתמול בתור להשתחוות ולנשק את הקבר

מהיכן זה נובע? ומי גורם וגרם לכך? אין ספק שהתקשורת, שעושה ממנו באבא בהיקף רציני. אבל בואו נחשוב קצת בהגיון אם כבר מישהו מחפש מקום להתפלל בהר המנוחות, הרב אלישיב הוא המספר אחד שם, או שבחלקת הרבנים יש ענקים ולא אזכיר שמות בשל אי רצון לפגוע במי שלא אזכיר

ישנם מי שמעונינים בדברים האלה, הם צריכים 'קופות צדקה' שיתפללו על הקבר 40 יום, למכור לציבור לוקשים ולהוציא מהם כסף, מסכנים הם מי שנופלים בפח שלהם

יום רביעי, 25 ביולי 2012

פשקוויל מחבלי - מכים בהרב סילמן כאילו מדובר באנשי הרב שטיינמן

כשמקבלים היום פשקווילים צריך מאוד להזהר, זה נראה כאילו נגד זה ובעד זה, ולמעשה מדובר בטריק שעושה הצד השני

לא אהבתי את הפשקוויל הזה מפני שלא סביר שאנשי הרב שטיינמן יכו באחד מרבניהם. הרב סילמן הוא מגדולי הדיינים בבית דינו של הרב קרליץ שהוא הלוחם הגדול בעד הרב שטיינמן ונגד ר' שמואל אויערבך, ולא סביר שהם יבזו אותו. גם אם נכון היה שבנו היה מתייצב לצד המחבלים הם לא היו כותבים פשקוויל כזה

לכן הסבירות אומרת יותר כי מדובר בפשקוויל מחבלי, הם מכים בהרב שטיינמן מן הדלת האחורית

ממה שגיליתי בינתיים, כי הבן של הרב סילמן הוא זה שדיבר בטלפון עם יעקב לבין והקליט אותו, הוא עשה זאת ממשרדו של אביו בבית הוראה של הרב קרליץ, וכשדיבר עם לבין שיחק כי הוא מחבל דיבר דברים נוראים נגד הרב שטיינמן כך הוא קנה את לבין שיאמין כי הוא מדבר עם מחבל, ועל זה הפשקוויל הזה

בקיצור, על הבוקר בארץ פשקוויל חדש. זה מזכיר לי את תקופת הפשקווילים בירושלים כל בוקר היה פשקוויל חדש. היו כאלו שבלילות היו כותבים פשקווילים ועל הבוקר קירות ירושלים היו מודבקות בפשקוויל חדש. ככה עושים עתה הליטאים, יושבים בלילות כותבים פשקווילים ובבוקר מאכילים את הציבור עם ארוחה חמה

תלמיד חכם שמת הכל קרוביו - חב"ד עושים מהרב אלישיב חב"דניק, הדתיים לאומיים עושים ממנו ציוני קוק'ניק ומזרחיסט, והליטאים עושים ממנו קנאי - אז מה ומי היה הרב אלישיב?

הגמרא אומרת, תלמיד חכם שמת הכל קרוביו, ומי שרוצה להבין זאת שיעבור על העיתונות והאתרים למיניהם ונמצא משהו מדהים. החב"דניקים רואים בו אוהד חסידים וחצי חב"דניק. הדתיים לאומיים רואים בו ציוני, קוקניק ואיש הרבנות הראשית, והליטאים רואים בו קנאי מי שנלחם נגד הפשרנים עד כדי שלדעתם הרב שטיינמן אינו מספיק טוב בשבילו

אבל האם באמת הוא היה כזה שאהד חסידים וחב"ד? אז בואו נבדוק האם הרב אלישיב מחה על דברי הבלע של הרב שך נגד הרבי מחב"ד? הוא ישב במקום ולא מחה. נכון, מאוחר יותר כשעלתה משלחת של אנשי ירושלים - ביניהם גם מי שאינם חב"דיים דוגמת ר' אלעזר בריזל חסיד קרלין - לשאול אותו היתכן שלא מחה, הוא אמר להם שהרמקולים היו מכוונים לציבור הוא ישב על הבמה ולא שמע, הוא רק שמע שהוא צועק סוכה סוכה ולא הבין מה הוא אומר. זו התחמקות יפה. מעניין, הבעלזער רבי גם ישב בעת שהשמיע דברי בלע ושמע כל מילה ואף מחה כשקם ואמר כולם אהובים כולם ברורים

אז מי הוא באמת היה?

בכל מקום הוא התאים את עצמו לתפקיד. כשישב ברבנות הראשית הוא היה ציוני וקוקניק וצפצף על החזון איש ורבה של בריסק. וכשהוא הצטרף לקנאי בני ברק הוא הפך לקנאי ואצלו זו לא היתה סתירה. הוא למד להתאים את עצמו לכל מקום ובעיקר לתפקיד

לכן כשקוראים את כפר חב"ד ומה שהם כותבים עליו, יש לקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה. מדובר כאן בבני משפחה עם אינטרס מאוד ברור, ואני מבין אותם. אבל למי שהיה נסיון עם הרב אלישיב בכל עת כאשר הענין היה חסידים מול ליטאים הוא הלך עם הליטאים נגד החסידים

להביא ראיות מכמה מקרים וסיפורים כי התבטא בחיוב על חב"ד ועל הרבי, זה רחוק מאוד מראיה של ממש, שמענו על דברים כאלו גם במקומות רחוקים יותר

פה אספר לכם סיפור מדהים עם ר' חיים קנייבסקי שכולי עלמא לא פליגי שכאשר מדובר בחסידים מתנגדים הוא לוחם גדול נגד החסידים כפי שלמדנו מפרשת 'הגאון', ובכל זאת הוא אמר על הרבי מחב"ד דברים מאוד מעניינים אבל בשקט ביקש לא לפרסם

היה זה כשעבר בדולרים מישהו עם ה'נועם אלימלך' נתן לרבי העתק של הספר ואמר כי מדובר ב'נועם אלימלך' עם כל המראה מקומות. שאל אותו הרבי כל המראה מקומות בלי יוצא מן הכלל, השיב הלה כי בשני מקומות לא יכלו למצוא בשער ובעוד מקום. הרבי במקום אמר לו היכן זה

כשהוא חזר לבני ברק הוא נכנס לר' חיים קנייבסקי וסיפר לו על מה שקרה לו עם הרבי עם המראה מקום'ס. התברר שאותו מחבר נעזר בר' חיים קנייבסקי בכל מראה מקום שלא יכל למצוא, אבל הוא לא יכל לעזור לו על שני המראה מקום'ס הללו. הוא סיפר לו כי הרבי במקום אמר לו היכן זה. ור' חיים אמר לו, תמיד ידעתי כי הוא גדול הדור בדורנו אבל אי אפשר לדבר על כך

הדתיים לאומיים מספידים את הרב אלישיב בכל מקום ומדברים על שנותיו הגדולים במחיצתו של הרב קוק. העיתונות הדתית לאומית מתהדרת בכך שהרב קוק היה המסדר קידושין שלו והיה הכהן שפדה את בנו בכורו ורואה בו איש משלהם. הם מספרים כי בלוויה ראו הרבה כיפות סרוגות

מעידים גם מי שהיו עמו בקשר שבכל פעם שמי הזכיר משהו בגנות הרב קוק הוא מחה וטען כי הוא היה אדם גדול ולמרות שפחד מזעמם של החזון איש'ניקים ובריסק כאן הוא לא וויתר ומחה

אז שוב מי היה הרב אלישיב, ציוני? קוקניק? חסיד? קנאי? הכל או כלום לא?

אשאל עוד משהו, אם לא הייתה מתרחשת פרשת הממזרים, הרב אלישיב לא היה פורש מבית דין הגדול בזמן הנכון בשביל שיהיה לו מספיק זמן 'לטהר' את עצמו בכולל חזון איש ולתפוס את ההנהגה הליטאית, האם גם אז היה משנה עמדותיו ומתאים אותן לעמדות בני ברק?

מדוע ביקש ר' שלמה זלמן אויערבך שיסירו ממנו את התואר 'פוסק הדור' ומדוע זה לא הפריע להרב אלישיב, ומה חלקו של לייזרזון בפרשה זו

אני מקדיש קצת זמן ביום לארכיון שלי, בימי חיי כתבתי עשרות אלפי דפים הוצאתי לאור יותר מ-1800 עיתונים קונטרסים וספרים, בלשון הקודש ובאידיש. מדובר בעשרות אלפי דפים, שכמעט את כולם כתבתי לבד. איני יודע איך עשיתי זאת. אני לא מספיק לזוז עם העבודה הענקית הזו של לעשות שם סדר, לסדר אותם לפי נושאים, אבל תוך כדי עבודה אני נזכר בהרבה נושאים וענינים ומוצא דברים הראויים להעלות כאן שהציבור יהנה.

הענין הוא כי רבים הם מדובר בכמויות עצומות, ולכן אין לי מנוס אלא לעשות זאת לאט לאט, לכן בל"נ אשתדל להעלות נושאים שיתאימו לזמן, ובעונת המלפפונים נעלה נושאים שאין להם קשר עם הזמן, נרענן קצת את הזכרון עם ההיסטוריה החרדית

בין היתר מצאתי היום צימוק מאוד מעניין וקשור לזמן. היה זה הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך שהתקשר לעורך 'המודיע' וביקש שלא יכתבו עליו את התואר 'פוסק הדור' הוא חשש ולא רצה לקחת על עצמו את האחריות. ואכן ב'המודיע' תלה העורך הודעה לפיו הוא מבקש שלא לכנות יותר את הרב אויערבך ב'פוסק הדור' לכבד את בקשתו

אבל מעניין, את הרב יוסף שלום אלישיב תיארו באותו תואר, והוא מעולם לא התקשר ולא ביקש שיסירו אותו. ב'יתד נאמן' כתבו עליו מאות פעמים 'פוסק הדור' והוא הרגיש טוב עם זה. כאן ככל הנראה ההבדל היה גדול בין שני המחותנים שלדעתי היו עולמות אחרים

ומי היה האיש שניהל את המערכה נגד הוצאת התואר משמו, היום כבר אפשר לגלות, מדובר בר' אברהם יוסף לייזרזון שר' שלמה זלמן היה דודו אח אמו