אתם קלטתם איזה מהפך ויסברג מבצע בביתר???
מועמד עצמאי שמתמודד בעיר חרדית בלי מפלגתיות ובלי עדתיות???
*כמה פשוט כמה חכם*
איש מקצוע שמיצג את כולם כמו במגזר הכללי
יש אופציה כזאת במגזר החרדי ???
ללא המילה השנואה *אנ"ש*
מי יתן וכל הפוליטיקה במגזר שלנו יהפוך מאני מיצג את קשקואל ותוקע מקלות לגעציל
לפוליטיקה נכונה של אני מיצג את כלל הציבור החרדי
הלואי
הלואי
על החתום
בלתי מפלגתי