רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 1 במרץ 2024

רצח בדם קר - העדה'ניקעס הקנאים והעצניקים הרשעים ירדו לחייו ורצחוהו!!!


רוצחים פשוטו כמשמעו, כל מי שלחמו בו על ספרו הם רוצחים במלוא מובן המילה, מפני שהם ביקשו לרוצחו, הם ידעו שבהתקפות כאלו אדם רגיש כמוהו לא יוכל לעמוד בזה, וכאשר ממשיכים וממשיכים בלי סוף לפגוע ובתקופה כל כך ארוכה, היה ברור כי הוא ימות, ליבו לא יוכל לשאת את הצער שהם גורמים לו, בשל דבר שאין כל הצדקה לכך. מותר לחלוק על כל מה שכותב מאן דהוא באיזה ספר שלא יהיה, אבל לרדוף אדם שכתב פירוש על התורה בדרך שיש בה רציחה ברורה, - מעט אנשים מסוגלים לעמוד בהתקפות כאלה, - הם רוצחים על פי כל דין

לא אכנס כאן לכל ההיסטוריה של הספר, הבאנו בעבר הרבה על מה שמתחולל מסביב המערכה שמנהלים כמה רשעים נגד אדם שכתב ספר פירוש על התורה ושם ספרו 'פשוטו של מקרא', וכמו בכל ספר יש מי שלא אוהבים את הספר וחולקים, כאן החליטו כי יורדים לחייו בכל דרך, הסיתו רבנים שיחתמו נגדו, ניהלו בו מלחמה מן הגרועים שידעה ירושלים, גייסו את כל אנשיהם שיסייעו לרוצחו, ומאחר ואי אפשר לעשות זאת על ידי אקדח כי יישבו בבית הסוהר אז יש להם את השיטה הידועה יוצאים במודעות ובאיסורים חמורים וכותבים נוסחאות שישברו אותו שבר על גבי שבר, עד אשר הוא התמוטט ומת

בשל קוצר הזמן היום יום שישי היום שנפל ומת לאחר מסע דמים נורא, אני מסתפק במה שאני כותב כאן, אבל בל"נ כל אלו אשר נתנו יד לרצח הזה לא ייצאו נקיים, נעמיד את מי שצריך על מקומם. חיים אנו בדור של רוצחים ממש בלבוש קנאי מן הסוג של עדה'ניקעס עץ'ניקים ודומיהם  שכל עניינם הוא לשפוך דמים ממש ונוכיח זאת, כשלצידם סיקריקים וקבוצות חותמים, כשברור שזה ישפוך דם, מעטים הם החזקים היכולים לעמוד מול השמצות מן הסוג הזה, הם יודעים כי מודעות מן הסוג הזה כפי שעשו יכול לשפוך דם, כך שאינם יכולים להתחמק בטענה כי לא ידעו, ברור היה מראש כי שופכים את דמו, מעידים כל מי שהכירוהו כי הוא בכה בלילות על מה שעשו לו, הוא התהלך שבור על הרדיפות שרדפו אותו - כולל באלימות - רק בגלל שהסביר את החומש כפי שהוא מבין את הדברים, ולא הפסיקו, מילא כשכותבים מגלים דעת ובכך זה נגמר, המערכה נגדו הייתה מתוך מגמה ברורה לרוצחו נפש, כל מי שהיה לו חלק בעניין הזה הוא רוצח ושופך דמים ולא ינוקה

חיים שאולזון

היתר מאה רבנים לבעל שאשתו מתחננת לגט ולא רוצה לתת


 

אדמור''י גור וויזניץ מנהיגי קהילות ואינם גדולי ישראל!!!


מדובר בנושא עדין מאוד מפני שהתרגלו בציבור החרדי כי מי שלובש שמנה בגדים או פראק והמבורג הוא 'גדול בישראל', כאשר למעשה זה כל כך רחוק מהמציאות. להלביש שמנה בגדים וכן פראק והמבורג הם מן הדברים הכי קלים, לא צריך בשביל זה לדעת כלום. כאשר בוחנים את אותם עם השמנה בגדים והפראק וההמבורג ב'מקווה' כשהם בלי הבגדים הללו, רואים ויודעים במי מדובר

הרבה תפקידים עוברים בירושה, ויש שאינם עוברים. בתפקידים שאתה לא צריך לדעת כלום פרט מלהלביש שמנה בגדים, זה עובר בירושה, ובכל מה שהוא לא טוב הוא משכיר מי שיעזור לו. מי שאינו יודע לשיר או להתפלל בפני העמוד לוקח מישהו שיודע ועושה זאת בשבילו, הבעיה היא בתפקידים שאם אינך מומחה בהם אתה לא יורש, ולדוגמא, נבואה אינה עוברת בירושה

בעבר במחלוקת הקשה בין חסידים למתנגדים הייתה הטענה על החסידים שהתפקיד עובר בירושה למרות שהבן לא שווה את מה שהיה האבא, ולכן בישיבות מי שתפס את מקום הראש ישיבה היה החתן, הראש ישיבה לקח את הבחור הכי טוב לחתן וככה התאים לתפקיד. בזמנינו הכל השתנה, גם אצל הליטאים זה עובר בירושה, ולכן ראשי הישיבות היום נראים כמו היורשים החסידים

השאלה שאני מציב כאן, האם מי שירש את מקום אביו בתפקיד של אדמו"ר או אפילו ראש ישיבה אבל הוא כל כך רחוק מלהגיע לקרסולי מי שלמדו ויודעים, האם אפשר לכנותם גדולי תורה? אין ספק כי הם מנהיגי הקהילות שהם עומדים בראשם, כל עוד שיש מי שרוצה בו להיות ראש הקהילה בתואר של אדמו"ר בבקשה, אבל האם הם 'גדולי ישראל'? בהחלט לא!!!

נכון, שישנם מי שהם משכמם ומעלה יחידי סגולה, ישנם גם בין הראשי ישיבות מי שהם בבחינת גדולי ישראל, אבל רוב רובם של האדמורי"ם וראשי הישיבות של ימינו במיוחד הדור החדש אינם ראויים לתואר של 'גדול בישראל' מפני שאינם!!!

מדוע אני מעלה את הנושא עכשיו. עברנו תקופה שבה למדנו שמנהיגים בקהילות גדולות כל כך רחוקים מלהיות גדולי ישראל, ולכן התנהגותם גסה וברוטלית, מרבים שנאה בישראל, הורסים ומחריבים יותר מאשר בונים, הם רוצים להכתיב לאחרים מי שאינם בקהילותיהם איך יצביעו ובמי יתמכו, כאשר הם לא יותר מפוליטיקאים ואף גרועים מהם

נאמר כאן בצורה הכי ברורה, האדמורי"ם מגור וויזניץ אינם גדולי ישראל!!! הם מנהיגים לקהילות גדולות, אבל הם כל כך רחוקים מהנהגת הכלל מפני שאין בהם כלום פרט להרבות קנאה שנאה ותאוות ממון בצורה הכי פרועה. מי שילמד את המחלוקות מה הרקע ועל מה, ימצא שכל הרעות החולות נמצאות שם, כל עניינם הוא היכן ישיגו יותר נדל"ן תקציבים וג'ובים למקורבים

מנהיג אמיתי דואג לכולם ולא רק לויזניץ, ההוכחה הכי גדולה כי גור וויזניץ אינם גדולי ישראל מפני שאם היו כאלו היו דואגים לכלל הקהילות בכל מקומות מושבותיהם ולא מתחלקים ביניהם בטובות ההנאה שיש בעיריות ובכנסת ובכל מקום שהם מצליחים להחדיר מאנשיהם. גדול בתורה אמיתי ממנה לתפקידים הללו אנשים שמתאימים על פי כישוריהם ולא על פי השתייכותם. מרן הגר"ד לנדו הוכיח כי הוא גדול בתורה אמיתי תמך במי שמתאים לתפקיד למרות שאינו חבר מפלגת 'דגל התורה'.  נציגי גור וויזניץ בכנסת הם מי שמקורבים לרבי'ס שלהם ולא מפני שהם טובים וראויים, יש בציבור החרדי מומחים שמסוגלים לעשות פי עשר מגולדקנופף וטסלר, אבל מאחר ובראש הקהילות עומדים מי שאינם גדולי ישראל אלא רק מנהיגי קהילות הם לא מחפשים את העידית מסתפקים בזיבורית ומן הגרוע ביותר, הם מבקשים לספק את רצון מקורביהם

בימינו ישנם מעט מאוד גדולי ישראל, ובציבור החסידי אפשר לספור אותם על כף היד, האדמורי"ם מגור וויזניץ הם כל כך רחוקים מגדלות, פרט למנהיגות קהילתית שגם בזה הם לא הכי טובים, אין בהם דבר

צר וכואב לכתוב זאת ולומר את האמת כמות שהיא, הדברים צריכים להיות ברורים. חיים אנו בדור יתום, מי שאינם גדולי תורה הם המנהיגים, הסינטטיות היא אשר שולטת היום בעולם החרדי, כבר מזמן אין לנו מנהיגים וגדולים מטבעם ומציאותם, נותרנו עם בודדים מן הדורות האחרונים שעדיין עמנו, בסיבוב הבא פוליטיקאים יהיו המנהיגים והרבי'ס ואוי לדור כזה. אולי בשל כך נזכה במהרה לביאת המשיח בטרם יביאו חורבן לעולם

חיים שאולזון

השנאה היא אשר איחדה את החרדים


 

'דגל התורה' המנצחת הגדולה בבחירות הוכיחה כי היא מצייתת לגדולי תורה


קרה משהו גדול בבחירות אלו שמעטים שמים לב אליה. במשך שנים התרגלנו לשמוע טענות כי גדולי התורה הם לא יותר מכיסוי, עסקנים גבאים ואנשי בית הגדולים הם המכתיבים עמדות פוליטיות. בבית הרב קנייבסקי היה ככה שנים כפי שמעיד הבן - במאבק על הירושה - כי האבא לא ידע מבחייכון וביומייכון בשבע השנים האחרונות שלו, ומי שהחליטו הם הבן והנכד, במשך שנים קשה היה לשכנע את הציבור שקיימת מפלגה אחת ויחידה שגדולי התורה הם הקובעים ומכריעים

והנה, בבחירות אלו קרה משהו שהרים את קרנה של 'דגל התורה' והחזיר לה את כבודה. מראשית קיומה היא הייתה בנויה על הסיסמה של 'ציות והגשמה', הדבר הראשון ולפני הכל היה ה'ציות', היו עסקנים שלא אהבו זאת במיוחד מי שעומד בראש העסקנים של 'דגל התורה' שתמיד ידע איך דרך הנכדים לסובב שההכרעה תהיה כפי שהוא רוצה. עד לחדשים האחרונים מאז שעומד בראש 'דגל התורה' גדול בישראל אמיתי שהוכיח לעולם כולו כי הוא המכריע ולא העסקנים, והחזיר למפלגה את כבודה, הפעם יש להם הוכחות כי הם מאלו שמצייתים לגדולי תורה למרות שהעסקנים היו עושים זאת אחרת

היה שווה כל הבחירות האלו בשביל ההישג הזה, אי אפשר עוד לטעון כי העסקנים מכריעים. הכל יודעים כי משה גפני רצה אחרת, הוא עשה עיסקאות מאחורי גבם של הגדולים במשך שנים וגם לפני הבחירות האלו, והפעם הוא לא יכל אפילו שרצה, המנהיג האמיתי גאון ישראל רבי דב לנדו הוא זה שהכריע, ואז לא משנה כלל באיזה עיר הצליחו יותר ואיזה פחות, התוצאה הכי גדולה שאפשר היה להשיג הם השיגו שהגאון רבי דב לנדא הוא שהכריע ועל פיו עשו, זה שווה כל הצלחה, אין יותר ממנה כאשר אנו עוסקים בציבור ששומע לדעת תורה ובמשך שנים לא ידע אם ההכרעות הם על פי 'דעת תורה' או על פי דעת העסקנים והנכדים, והנה סוף סוף הכל יודעים בצורה הכי ברורה כי 'דגל התורה' נכנעת למנהיגה ועושה על פיו, וכאן נצחונם הענק בבחירות אלו

חיים שאולזון

האגו של דרעי ניצח היהדות החרדית הפסידה


 

תוצאות הבחירות - גור הוכתה והגר'ש אלתר הוכר רשמית כאחד מגדולי ישראל אצל הליטאים בויזניץ ובעלזא


כשהרגשות חמים וחזקים השכל יושן, אני בטוח שאם היה מי מניח לרבי מגור את כל הקלפים לפני שיצאו לקרב באגודת ישראל, הוא היה מוותר על המאבק ב'שלומי אמונים' היה משאיר את זה לסיבוב אחר, הוא לא קלט כי הוא עושה את השירות הכי טוב לאוייב הכי גדול שלו, וכי הוא זה שגורם שהוא יוכתר רשמית כגדול בישראל ומגדולי ראשי הישיבות בעולם הליטאי, בבעלזא ובויזניץ, וזה סופי אי אפשר לשוב אחורנית זה כבר קרה, ועתה לא נותר לו אלא ללקק פצעים, ובמיוחד כאשר בנוסף לאלו היו לו הצלחות במערכת הבחירות ובמיוחד בבני ברק

השאלה שניצבת, את מי הרבי מגור שונא יותר, את מאיר פרוש או את הגר"ש אלתר? במשך השנים האחרונות ידעו הכל כי שנאתו לר' שאול אלתר היא הקשה והחזקה ביותר, הוא משקיע במלחמה בו כל כך הרבה ובכל התחומים, והנה פתאום עושה רושם כי שנאתו למשפחת פרוש כל כך קשה עד כדי שהוא מוכן היה להרוס את אגודת ישראל, לפלג בין חברי מועצת גדולי התורה' ולמנוע מישראל פרוש לכהן כראש עיר במקום שזה בכלל לא שייך לגור הם לא חלק מהעיר הזו הם גרים בערים אחרות, הוא מוכן היה להבטיח כל כך הרבה לר' ישראל מויזניץ שיכון תמורת השירות שכל כולו איבה ושנאה למשפחת פרוש ולכלל החסידים שלא מוכן לקבל את מרותו

ההגיון אומר כי הוא אוכל את עצמו היום, וכועס על בבצ'יק וגולדקנופף ועוד יועצי אחיתופל שהציעו לו הצעה מבלי שאמרו לו שזה יבא על חשבון הכתרת ר' שאול אלתר כאחד מגדולי ישראל היושב במזרח לצד הגדולים ויוכר בויזניץ כאדמו"ר גדול, ראו איזה כבוד עשו לו בויזניץ בזמן ובתקופת הבחירות

מה שמדהים הרבה יותר, הרבי מגור השקיע המון לפלג בין גדולי הליטאים, הוא האמין שיש בידו כח לעשות מהרב ברגמן משהו על חשבונו של הגאון רבי דב לנדו, הוא הזמין אותו לכינוס בכותל המערבי שהיה כל כולו בזיונות, הוא הלך לבקרו בביתו להכריז כי ברגמן איתו נגד גדולי הליטאים ואף הסית אותו שיכתוב משהו נגד פרוש באלעד, ושניהם נפלו בפח, מפני שברגמן ישלם ביוקר רב על התנהגותו לאחר שהגדולים החליטו כפי שהחליטו, ואילו הרבי מגור לא הצליח לפלג, הציבור הליטאי ניצב חזק מאחורי מנהיגותו של הגאון רבי דב לנדו שכל חטאו שהוא רואה בהגר"ש אלתר תלמיד חכם גדול, וזה מפריע לרבי מגור הרוצה שהעולם הליטאי יכיר ב'מזומנים' ולא בהגר''ש אלתר

הרבי מגור מדושן עונג שפרוש הפסיד באלעד, ברגמן ומקורביו רקדו כאשר נודע כי פרוש הפסיד עד כדי ששתו יין לשכרה מרוב שמחה, הם היו בטוחים כי הנה זה הסוף של מרן הגר''ד לנדו, ואכלו אותה בענק. שניהם, הרבי מגור והרב ברגמן הם המפסידים הגדולים, מפני שלא ישכחו להם לעולם את מה שעשו

מדובר בשני ממורמרים, הרבי מגור ממורמר שר' שאול אלתר בנה קהילה גדולה כזו שחסידויות אחרות היו מאחלות לעצמם שיהיה להם החצי ממה שיש לו. וברגמן ממורמר שלא עושים ממנו 'גדול' הוא דוחף את עצמו במשך שנים בכח וזה לא הולך לו, אז הוא מוציא את זעמו בדרכים שפלות מן הסוג הזה

סוף פסוק, הגר''ש אלתר יהיה בקרוב אדמו"ר וראש ישיבה רשמי, והרבי מגור יאכל את מה שהוא בישל בבחירות האלו, הוא לא קלט מה עוזריו עשו לו ואיך הפילו אותו, הכשירו את אוייבו הגדול ההולך וגודל בזכות הטעויות של גור

חיים שאולזון

גור יעשו הכל למנוע בחירת גרינברג בבית שמש


 

למען הבחירות הכל מותר - ישראל'צע ויענקלע מתירים איסורים חמורים למען האידישקייט שלהם ששמו 'עגל הזהב'


הצביעות זועקת לשמים, הם ילחמו על כל שטות, והנה כאשר אנו מגיעים לבחירות הכל מותר אפילו לשבת ליד בחורות ונשים ובמצב שה' ישמרנו ויצילנו. מביאים אנו לכם כאן דוגמא של קלפי, ככה זה בהרבה מאוד קלפיות יושבים חרדים עם חילוניות ולא נשמע אותם זועקים כי הם מבקשים להחליף מקום. כאשר עולים לאוטובוס חלילה לא יישבו לצד אשה, ואם היא תתיישב לצידו הוא יקום, וכאשר עולים למטוס אם יצא שהושיבו אשה ליד חרדי יבקשו להחליף מקום

והנה, השבוע, ראינו מחזות שאמורים היו לזעזע כל חרדי,  'חסידישע' ו'בני תורה' יושבים לצד נשים עם מכנסיים רח"ל, וצמוד מאוד, כפי שתראו כאן, במקומות הללו נוצרים קשרים בין מי שבכל השנים לא רואים וכאן יושבים יממה שלימה יחד ואין מי שזועק. נכנסים רבנים ואדמורי"ם לקלפיות ורואים איך שחרדים יושבים לצד שולחן אחד עם נשים ביניהן מי שלבושות שלא על פי הלכה, ולא נשמע אחד שיזעק ויאמר כי אינו מצביע עד אשר יבטיחו כי הגברים יישבו בצד אחד והנשים בצד אחר

המחזה הזה מוכיח שוב כי אנו חיים בעולם צבוע, למען 'עגל הזהב' האדמורי"ם מגור וויזניץ יתירו את האסור

חיים שאולזון

זכור אשר עשה לך (ישראלצ'ע) עמלק לא תשכח!!!


אעשה ברור כבר מהתחלה, המאבק באלעד לא היה נגד ישראל פרוש או שלומי אמונים, המאבק היה נגד ציבור גדול שנפגע, מי שגרים באלעד ומי שחשו בגידה במעשה שעשה ר' ישראלצ'ע, במשך שנים ניסו למכור להם כי ר' ישראל הוא איש 'צדיק' וטוב וכזה שלא יפגע בזבוב, ומה הם למדו, שמדובר בפוליטיקאי גס, מי שעומד בראש חוצות ומכריז 'החלפתי את הניגון' ומאיש שלום הפך לאיש מחלוקת, הם היו המומים לא רצו להאמין שמילים כאלו ייצאו ממי שלוחם בעד כל שטות, עושה מעצמו כאילו מחפש רק טוב, ומה עשה, הרס את כל המושג של 'גדולים' לחם בגדול הדור ענק שבענקים שאינו מגיע לקרסולי קרסוליו, שלח את בנו לשחק משחק, חשב כי אולי יילך לו, וכאשר הבין שמדובר בגדול אמיתי הוא אפילו לא העיז לעלות אליו הוא נסע לאלעד להכריז כי הוא חולק עליו ומה שאידישקייט אצל מרן הגר"ד לנדו זה אינו האידישקייט שלו, כאשר הוא אומר בצורה הכי ברורה, כי הסיבה מדוע הוא עושה מה שעושה אינו יכול לדבר על זה, והיום הכל יודעים מדובר בכסף ומגרש ועוד הבטחות פוליטיות ותקציביות שהבטיחו לו ובשביל זה מכר את כל הציבור בגד באלפי תושבי אלעד שנפגעו על ידו

עלינו לחלק את העיר בין מי שהם ספרדים ולהם רבנים אחרים, לבין מי שרבותיהם ציוו עליהם להצביע עבור ראש העיר, אותם אלו היו משוכנעים כי ר' ישראל מויזניץ לא ידקור סכין בגבם ויפגע בהם. הם רוצים את ישראל פרוש לא בשביל הפרצוף היפה שלו אלא בגלל מה שהוא, במשך של שתי קדנציות הוא הצליח לחולל מהפך בעיר, החזיר את השלום העלה את העיר לרמה שבכל מקום אחר מתקנאים ביכולתיו, מבלי שיקבל כסף מהממשלה הוא התרוצץ בכל העולם והביא מיליונים לטיפוח העיר, והנה מגיע לו אדם שקיבל שוחד בחירות ומכריז כי החליף את הניגון והחליט לתמוך בשוחד נדל"ן ותקציבים אחרים

לצידם יש עוד קבוצה אחרת ולאו דווקא תושבי אלעד שנפגעו יותר מכל, כאשר ר' ישראלצ'ע מויזניץ הכריז כי החליט לשרת את השטן את מי שמבקשים להרבות שנאה בתוככי אגודת ישראל, במקום שהוא כאיש שלום יעשה הכל להגיע לאיזה הסדר שיהיה ישר והגון הוא העדיף את דרך הגזל העושק של כלל הציבור כאילו שהציבור החסידי שייכים לגור וויזניץ, ישראל'צע ישב יותר מדי זמן במקום ששם הוא 'נדבק' והכריז כי הוא חסיד של 'אנכי ולא יהיה לך' הכל שייך ליחידים שהשתלטו שנים על הציבור וחמסו אותו. הבחירות הוכיחו כי ויזניץ וגור יחד במספרים אין להם חצי מנדט בכנסת, ותופסים שני כסאות על חשבון אחרים

ותשאלו אותי בודאי מדוע ר' ישראלצ'ע הוא ה'עמלק' בענין הזה, מדובר במאבק לא לו. כל ילד יודע כי מה שקרה באלעד לא קרה בשל ענין הקשור באלעד. לגור אין חסידים באלעד והמאבק שם בעיר אינו חלק מהם. הם ביקשו כאן שנאה לשם שנאה, מחלוקת לשם מחלוקת, וישראל'צע שלא היה לו דבר עם המחלוקת הזו הנמשכת שלשים שנה לפחות ועוד יותר, החליט לשרת את השטן תמורת תשלום כמובן

ישראל לא לוקחת שום דבר מאיראן והם שונאים אותנו הם משרתים שטן ונאבקים בנו. ר' ישראל אותו דבר, משרת שטן למרות שלא לוקחים ממנו דבר, הוא הסכים להתלכלך ולעשות את המלאכה הכי מבישה והכי מלוכלכת על מנת שאותם המבקשים את מפלת שלומי אמונים יסתובבו מדושני עונג מכך שהצליחו לעשות מעשה שפל ונבזה ועל ידי טיפש שעושה להם את העבודה המלוכלכת

בציבור הכלל החסידי ר' ישראלצ'ע יצא הכי רע. שימו לב, גור הסתתרו רחוק ושלחו את ר' ישראלצ'ע שיעשה את העבודה המלוכלכת, גולדקנופף הגיע ביום הבחירות לאלעד והכריז כי אינו מייצג את גור באלעד, הוא רצה להיראות כאילו שאינו חלק בעניין הזה, יש לו את ר' ישראל מויזניץ ובנו יעקב מרדכי שעושים בשבילו את העבודה המלוכלכת, ולא די בכך שבקולות ויזניץ החליפו את ההנהגה בעיר, אנשיו בגדו בגידה כפולה גם הצביעו למועצת העיריה לש"ס כמו שעשו בירושלים שזה ענין בפני עצמו

מעשה הנבלה שעשה ישראלצ'ע לא יסלח לו, הוא כבר לא יכול לתקן זה מאוחר מדי, הוא ישא כתם לעולמי עד, כי הוא האיש אשר שירת שטן במטרה להשמיד להרוג ולאבד את כל מי שאינו נכנע ומתחייב להיות עבד של ויזניץ וגור. הוא חשב שהצליח הוא טועה, הסיפור הזה יעלה לכל מי שנתן יד לזה ביוקר רב, ובטענות תבואו לעצמכם בלבד, מה שמותר היה לכם מותר גם לאחרים, ואל תשכחו, ממתינים לכם בסיבוב, ר' ישראל ישלם את המחיר הכי יקר, מפני שגור ידועים כלוחמים ב'שלומי אמונים' הם לא חידשו דבר, ר' ישראל זו הפעם הראשונה שמצטרף למעשים הללו ויוצא בפומבי נגד רוב חברי מועצת גדולי התורה' נגד גיסו מבעלזא, שאותו האשים בשעתו על שסייע לליטאים נגד אגודת ישראל, ועתה ישראלצ'ע עשה את אותו דבר ולא מבין בכלל שהוא צריך להתנצל על כל ההתקפות עליו (ראה פוסט אחר)

ר' ישראל שסמלו הפך לשונא ישראל ובעל מחלוקת, יזכר לדראון עולם!!!

חיים שאולזון

ישראלצ'ע צבוע - את בעלזא תקפת על שסייעו לליטאים ולך מותר לסייע לש"ס?


זה זועק לשמים, ויזניץ לחמו בבעלזא, זעקו נגד המעשה הנורא שעשה האדמו"ר מבעלזא כשסייע בתשמ"ט לליטאים להקים את 'דגל התורה', והנה ישראל'צע מויזניץ שיכון ללא שמץ של בושה עשה את אותו דבר והרבה יותר חמור, עשה עיסקה עם ש"ס על חשבונה של אגודת ישראל באלעד, למען שירות של שטן באגודת ישראל שגרם לפילוגים ופירודים ועתה סיבוב נוסף כזה שלא תהיה עוד כל ברירה אלא להיפרד מויזניץ וגור, והכלל חסידי יעשה שבת לעצמו. הוכח שוב בבחירות אלו שהכלל חסידי בכל הארץ גדול פי כמה מגור וויזניץ

אני האחרון לסנגר על בעלזא, יעידו שמים וארץ כי נלחמתי בבעלזא על מה שעשו, ועד היום הזה יש לי לב כבד עליהם על הצעד שעשו בתשמ"ט, ובכל זאת, כאשר עוסקים בצבועים ובצורה גסה שכזו ועוד הרבה יותר מכוערת, אסור שזה יעבור מבלי להביע את מה שצריך בשעה כזו. על הצבועים נאמר הזהרו, ואין ברירה אלא להיזהר מכל מילה שאומר ר' ישראל מויזניץ שיכון מפני שהם ככל הנראה צבועים, הוא לא מתכוון למה שהוא אומר, הוא מתכוון לכסף ונוכיח זאת במשך הזמן מדברים שאמר וכי כל כוונתו היה כסף

בעלזא בתשמ"ט עשתה מעשה חמור אבל יש להבין קצת את הצד שלהם. נכון שהכניסו את הבעלזער ל'מועצת' אבל לא נתנו להם חלק באגודת ישראל. הסיבה, הם היו חלק מ'הסיעה המאוחדת', הראש הקהל של בעלזא הרב שמחה בונם קליין היה ב'סיעה המאוחדת' שאז הייתה ויזניץ ובעלזא, ור' שמחה בונם קליין ז"ל ייצג את הסיעה המאוחדת בעירית ירושלים. מצד הדין הם היו צריכים להתחלק ביניהם ולהשאיר את היתר לגור ושלומי אמונים. אבל מאחר ורצו שהם יצטרפו, כשבעלזא חזרו בתשובה עזבו את 'דגל התורה' וחזרו לאגודת ישראל עשו חלוקה חדשה של המועצה באגודת ישראל הארצית, ובעלזא וויזניץ רבו בכל פעם על המקום השלישי והרביעי לכנסת, למרות שויזניץ ובעלזא יחד אין להם חצי מנדט לכנסת

למרות שזה יכאב לחסידי בעלזא אכתוב זאת, מפני שכאשר באים חשבון אי אפשר להתעלם מכך. ייצר ה'גדלות' של הבעלזער היה הגורם להליכתו ל'דגל התורה' הוא קיווה כי יעשו ממנו שני להרב שך מתוך רצון שחסיד יעמוד לצידו, אבל כשראו כי הליטאים מזלזלים בבעלזער מפני שהוא אדמו"ר, הם הבינו כי אין מקומם שם, וחזרו לאגודת ישראל

חסידי ויזניץ היו מלאי טענות כרימון על בעלזא שעשו את המעשה הנורא הזה, הם דיברו וכתבו דברים קשים למרות שמדובר היה בחתן של רבם ר' משה'לע המכונה 'ישועות משה' זצ"ל שזעם על מה שעשה, טענו כי אסור היה לאדמו"ר חסידי להצטרף לליטאים שהכריזו מלחמה בחסידים. כאן המקום להזכיר כי בעלזא עשתה תנאי כי בכינוסים עם הרב שך הוא לא ידבר נגד החסידים אבל הוא לא יכל להתאפק ודיבר נגד החסידים, וכאשר הזמינו את הבעלזער לדבר הוא התחיל 'בכולם אהובים כולם ברורים' להביע מחאה על דברי הרב שך על החסידים

ר' ישראל'צע שהיה צריך לשמור על הקו הזה ולא לעשות אותו מעשה שעשה גיסו, לא התבייש ועשה את המעשה הזה בצורה חמורה פי כמה, מפני שהוא יש לו חלק ונחלה באגודת ישראל, הוא לא התמודד עם הבעיה של בעלזא שלא רצו להכיר בה מפני שבבחירות הפנימיות בעלזא רשמית עדיין הייתה קרובה להשקפת 'העדה החרדית' לא לקחו כסף מן המדינה. ורק ב'שטייענדיגע תורה' הידועה, שהציתה אש המחלוקת עם הקנאים, האדמו"ר שינה את הקו והחליט כי מעתה לוקחים כסף מהמדינה. בעלזא התגלגלה פוליטית, חדרה לאגודת ישראל, ואז בגדה כאשר תמכה בליטאים, ויזניץ בארץ זעמה נורא ודיברה קשות נגדו, ועתה ויזניץ עשו מעשה מזעזע ממש, כל מה שהאשימו אז את בעלזא הם עשו עכשיו, ומצד הדין הם חייבים לבקש מיליון מחילות מהרבי מבעלזא על מה שהם עשו לו, כאשר עתה ויזניץ עשתה אותו דבר ואף חמור יותר

איני מזכיר כאן את גור מפני שהם מתוך שנאתם לשלומי אמונים הכלל חסידי הם עשו כבר בעבר מעשים כאלו ותמכו בחילונים נגד חסידים. כאשר נגיע לגור נבא חשבון עימם, כאן אנו עוסקים בויזניץ שבכל השנים ביקשה לשחק משחק יפה, ומתברר כי הם היו לא יותר משחקנים צבועים העושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס

ר' משה'לע מתגלגל בקברו ממה שעשה לו בנו ישראל'צע. לפני עשרות שנים הוא עבר עמו את הגהינום, הנדחים עשו הכל לסלק את אביו ר' משה'לע מויזניץ ירדו לחייו לחמו בו עד שהוא התפטר מהם, ובנו ישראל'צע טיפח אותם נתן להם מכספי ויזניץ וסייע להם למרות כל מה שהם עשו לאביו. ויזניץ הוכתמה בצורה הכי מכוערת בגלל טיפשותו של ישראל'צע שלא קלט כי מפילים אותו בפח - הוא חשב שהוא גדול וגיבור וזה מה שהפיל אותו אבל על כך תקרא בפוסט אחר

חיים שאולזון

'הכח' עלה לו לראש וילמד כי גור הם אלו שיבגדו בו


מהיכן זה נובע, מדוע שיעשה שטות כזו, מי שעבד על תדמיתו שנים, עשה מאמץ אדיר שיאמינו כי הוא אדם טוב, וברגע אחד עושה שטות כזו משרת את השטן הכי משחית באגודת ישראל, והורס לעצמו את כל אשר בנה במשך שנים. הוא התחיל להאמין בעצמו ובכוחו, אמרו לו אתה רבי גדול כולם שוחרים לפתחך, כשלצידו בנו יעקב מרדכי מנסה למכור לו כי אם הוא יהיה חזק יוכיח 'כח' כולם יכבדו אותו ויפחדו ממנו, ה'כח' עלה לו לראש ואיבד את ה'מח' ועשה מה שעשה, שכח כי הוא היה 18 שנה בגלות על מה ולמה, ועד כדי שהוא לא ישב עם אחיו 'שבעה' על אחותם אפילו לא יום אחד ואפילו לא כמה שעות, למרות שהאח הצעיר הציע שיישבו כל השבוע יחד שלא תהיה תחרות מי בא למי, וישראל'צע שכל כך האמין בכוחו חשב כי הנה יש לי הזדמנות לרמוס את אחי, אלי יבואו ואליו לא, אשב לבד ואוכיח כי אני האיש הכי חזק היום בקרב האדמורי"ם. בסופו של דבר הוא נפל בפח, מן הרשימה שבשני הצדדים מתברר כי דווקא לאחיו ר' מנדלי באו יותר אדמורי"ם רבנים ועסקנים

עוד החדירו לו לראש, כי התדמית היא לכאורה שהרבי מגור הוא האיש החזק, אבל הוסיפו כי הוא קנה לעצמו אלפי שונאים, ובכלל החסידי לא אוהבים אותו בכלל, אז זו ההזדמנות להוכיח כי אתה האיש החזק והמוביל ולך תן נאום באלעד תוכיח כי אתה הגיבור לא מפחד מאף אחד ועושה כהבנתך גם אם לא אוהבים זאת אחרים וגם אם רוב חברי מועצת גדולי התורה סבורים אחרת, וגם אם זה יגרום קרע עם גדולי רבני הליטאים

מה ששבר אותו כליל והאמין כי הוא חזק באמת, כאשר הגיע לגור שם הבטיחו לו שטח בבני ברק שהוא כל כך חומד, תקציבים עמדות ג'ובים ועוד דברים כאלו, שידכו אותו עם ש"ס ופתאום חש כי הנה כל העולם רוצה אותי, האמין כי זהו זה הוא הגיבור וכולם נכנעים אליו, ולא קלט כי הוא חי בדמיון, הוא איבד את ה'מח' ורץ לעשות את מה שהוא עוד יתחרט על כך הרבה, זה יקח זמן, מפני שהוא מעולם לא היה חכם ועד שלא קורה משהו קשה הוא לא יבין זאת, הוא כאותו עם שעד שלא חוטף את המכות לא מבין מה מדברים אליו

הוא כרת ברית עם פוליטיקאים מגור וש"ס, וחשב כי ברית זו ברית, לא העלה על הדעת כי פוליטיקה זה השתמש וזרוק, ברגע שהם לא צריכים אותו יותר במיוחד כשהוא מהווה מטרד, הם יתנו לו את הבעיטה הגדולה, ברגע של אמת כאשר גור תצטרך להכריע, וויזניץ יהיו מטרד, הם יהיו הראשונים לעוף, ורק אז יקלוט ר' ישראל'צע כי הוא המפסיד הגדול בכל המשחק הזה

שכל זה מצרך שלא קונים בחנות, ור' ישראל מעולם לא ניחון בצד הזה של המפה האישית שלו, הוא עשה טיפשות אחר טיפשות ביחסיו עם אביו ואמו, אי"ה בעתיד נביא לכם סיפורים מאותן תקופות ללמוד ולהבין מדוע הוא נפל בפח, גם כאשר היו מי שאמרו לו אתה טועה הוא כלל לא חשב שהוא טועה

חיים שאולזון

אין מנוס - חייבים להקים מפלגה כלל חסידית בירושלים


זה קורה בפעם השניה, חסידי גור יושבים על כסא בעיריה על חשבון מי שאינם חסידי גור, הם מצביעים למפלגות אחרות בשביל שלא יכנס הרביעי וככה למנוע מ'שלומי אמונים' נציג, ובמקרה של ירושלים הפגיעה היא בחב"ד שלהם המקום הרביעי. ככה הם עשו בעבר בצורה שקטה ומעט קולות זלגו למקומות אחרים והפעם הייתה זו הוראה מגבוה ונעלמו חמשת אלפים קולות, במקום לעלות במספר בשל ריבוי ילודה, הפעם איבדנו חמשת אלפים קולות שברחו ולא הצביעו לאגודת ישראל, בשל חשבונות פוליטיים פנימיים

הסיבה מדוע ש'שלומי אמונים' אינם מקימים מפלגה משלהם בירושלים כמו בערים אחרות, מפני שהם שולטים באגודת ישראל בעיר ואינם רוצים לאבד את מעמדם החזק בירושלים, אבל זה בא על חשבון הכלל חסידי. גור מנצלת את המצב הזה וגוזלים מקום בעיריה, מעודדים את ש"ס שקיבלה הפעם את חמשת אלפים הקולות שברחו מאגודת ישראל, אלו נעשו על ידי גור וויזניץ שעניינם היה מחלוקת פנימית באגודת ישראל

הדרך היחידה להציל את המצב הזה הוא על ידי הקמת מפלגה כלל חסידית בירושלים, ואלו יעשו לגור את מה שהם עושים לכלל חסידי. יצביעו למפלגה הכלל חסידית ושנציגם של גור ישאר בבית, אז יבינו כי למקל שני צדדים

חיים שאולזון

גור בגדו בבויאן הכשילו את נציגם בענק


כאלו הם, אתה יכול להיות חבר שלהם והם יבגדו בך ברגע שהאינטרס הפוליטי שלהם דוחף לכיוון של שנאה. במקרה זה הם ניצבו בפני מצב קשה, מצד אחד הם עושים הכל שבויאן תהיה בצידם. בשלב זה הם שיחקו לא מתערבים, הרבי מגור מזמין את הרבי מבויאן לשמחותיו ומכבד אותו בברכה בחופה בתקווה כי הוא לא יילך עם שלומי אמונים. גור לא תתן לעולם לבויאן נציגות על חשבונה, ובבחירות הפנימיות שנערכו ב'שלומי אמונים' נציג בויאן זכה במקום הראשון והיו בטוחים כי הפעם גור תרצה לחזק אותו להוכיח כי הוא הצליח להביא קולות, אבל לא רק שהוא לא הצליח, ברחו מן הרשימה חמשת אלפים קולות, אגודת ישראל בירושלים חטפה את מכת מכותיה למרות שגור טוענים שהם כל כך הרבה, והנה בבחירות לא הם ולא בויאן הצליחו להוכיח כי הרשימה הזו חזקה בזכותם

מבחינת בויאן מדובר בבגידה קשה שגור בגדה בהם, היה חשוב להם להוכיח כי הם חזקים ומסוגלים להביא ציבור שיצביע עבורם, ובמקום שזה יקרה גור עשתה להם תרגיל, והבריחו מהם חמשת אלפים קולות

מה שקרה בירושלים חייב לפקוח עיני כל מי שחושב כי חברות עם גור תעזור להם. הנה בויאן שמרה על כבודה של גור ולא הצטרפה לרשימת חברי מועצת גדולי התורה שתמכו במועמד אגודת ישראל באלעד, ובמקום שגור תודה להם ותוכיח זאת בקלפי הם בגדו בהם בצורה הכי מעליבה וקשה

ככה הם עושים לכולם, הם משתמשים בהם מתי שהם צריכים אותם, וזורקים אותם כשהאחרים צריכים אותם, בירושלים למדנו שוב פרק כי עם גור לא עושים עסקים מדובר במי שירמו אותך, תראו מה הם עשו ל'ידיד' שלהם, מי שמוזמן לחופות של גור

הציבור הכלל חסידי בירושלים חייב ללמוד כל פרט ממה שקורה, ולא מציבים יותר אף מועמד שמתחנף לגור, מפני שהם יבגדו כפי שהם בגדו בבויאן. הכלל חסידי חייב להתארגן בירושלים כאיש אחד נגד כל שותפות עם בוגדים כמו גור וויזניץ שהם יעשו לעצמם והכלל חסידי לעצמם ככה יצביעו כל החסידים לרשימה חסידית ולא יבריחו קולות לש"ס ו'דגל התורה' כפי שקרה הפעם, שפורשי גור בירושלים הצביעו ל'דגל התורה', שגם היא חטפה את מכת המכות שלה, קיבלה רק 400 קולות יותר מבחירות קודמות (ראה פוסט אחר למה ומדוע)

חיים שאולזון

חסידי גור ברלנד וויזניץ מצדיקים את מנהיגיהם


חבל על הזמן להתווכח עם חסיד או תלמיד של מי שלא יהיה מפני שהוא תמיד יצדיק את מנהיגו גם אם בסתר ליבו הוא יודע כי רבו טעה ועשה את אשר לא ייעשה. שימו לב מה קורה עם רבם של 'שובו בנים', למרות כל החטאים הנוראים חסידיו לא מוותרים עליו ואף יצדיקו את מעשיו יאמרו כי רבם מסתובב בשמים וכי מותר לו לעשות מה שהוא עושה, הוא מעלה ככה נשמות גדולות. גם אם מדובר בהסברים מזעזעים החסיד ישבע לך שככה האמת גם אם אתה לא מבין זאת, ועובדה אלפים נוהרים אחריו למרות שכל כך הרבה פעמים נתפס. אם היה מדובר בטעות אחת עוד אפשר להבין אולי את מי שיאמרו כי טעות אחת או עבירה אחת אפשר לסלוח בתקוה שזה לא יחזור על עצמו, אצל ברלנד זה חוזר על עצמו שוב ושוב וחסידיו נשבעים כי הוא ה'משיח', ומי שלא מאמין שיפנה להרב אלמליח שמוכיח באותות ומופתים כי רבו הרב ברלנד הוא המשיח ועל פיו בפורים הקרוב הוא אמור להתגלות

אותו דבר נמצא בגור, למרות שנעשים שם פשעים נגד האנושות בצורה הכי אכזרית, הורסים משפחות חוטפים ילדים מהוריהם לא מאפשרים להזמין לשמחות בני משפחה רק מפני שאינם חסידי אדמור"ם, חסיד גור ימצא לכך אלף הצדקות ואף ישבע כי רבו הוא האלוקים כפי שהכריז אותו דרשן ידוע בפני כל ראשי גור ששתקו ולא מחו על הדברים

ימים אלה בויזניץ מצב דומה, הם יודעים כי רבם עשה מעשה מכוער ולא יפה הכפיש את עצמו בצורה נוראה הם יסבלו מן העניין שנים, לא יסלחו להם על מה שעשה, ויצדיקו את מנהיגם מפני שהם חסידי ויזניץ לא נמצא חסיד שיקום ויאמר האדמו"ר שלי טועה ועשה מה שלא ייעשה

אין כל הבדל בין הברלנדים הגורים והויזניצאים, הרבי שלהם יכול לגזול לגנוב לחמוס, להרוג אנשים, והכל מותר מפני שמדובר ברבו ולו הכל מותר

חיים שאולזון

ר' דוד כהן גרם ל'דגל התורה' בירושלים מפלה של ממש הם הפסידו בענק


הם היו המומים, כאשר ספרו את הקולות גילו, שקיבלו בבחירות אלו רק כ-400 קולות יותר מהבחירות הקודמות שפירושו כי אלפים עזבו אותם. כאשר מוסיפים רק את הגידול הטבעי על פי התוצאות מבחירות קודמות הם היו צריכים לקבל כמה אלפים נוספים, ומתברר כי המון ליטאים עזבו אותם, בהתחשב שבבחירות אלו בירושלים פורשי גור הצביעו כולם דגל התורה' ההוראה הייתה ברורה להצביע להם, לא רצו להצביע למי שעשו הסכמים עם גור ולכן בניגוד לכנסת שם הצביעו לש"ס, בבחירות בירושלים הם הצביעו ל'דגל התורה' וכאשר מורידים אותם מן החישוב המספרי 'דגל התורה' בירושלים קיבלו אלפי קולות פחות ממה שהיו להם בבחירות הקודמות בעיר

מתברר כי הגורם למצב הזה הוא לא אחר מאשר ר' דוד כהן שהשתלט על המפלגה ועשה עיסקאות לפיו העדיף שכונות מסויימות על חשבון שכונות אחרות. נביא לכם כאן דוגמא של מלחמות פנים ליטאיות בירושלים. בקרית יובל משום מה ר' דוד כהן מנע מהם עזרה מן העיריה, הן נאבקו קשות בכמה תחומים ור' דוד כהן קבע כי העיריה תסייע לשכונות שלו יש ענין בהם, והליטאים תושבי קרית יובל הצביעו לש"ס בשביל לשלוח את המסר לר' דוד כהן שאם הוא ימשיך להתנהג עימם כך הם לא יצביעו ל'דגל התורה'

הציבור לא עבר על המספרים ולכן לא קולט מה קורה בירושלים. באחוזים התחזקו לכאורה בשל מיעוט ההשתתפות של החילונים בהצבעה. אבל במספרים חטפו אגודת ישראל ו'דגל התורה' מכות קשות. אגודת ישראל איבדה חמשת אלפים קולות, ו'דגל התורה' שהבטיחה תוספת של אלפים קיבלו רק 400 קולות יותר, דבר שמוכיח כי 'דגל התורה' נכשלה בירושלים ולא הצליחה

אם ההשתתפות החילונית הייתה כמו בבחירות קודמות, 'דגל התורה' הייתה מקבלת רק 5 מנדטים ולא 6 כפי שיש להם, ולא מפני שמי מבחוץ עשה להם רע, ההיפך, הם קיבלו קולות ממי שאינם 'דגל התורה' בגלל שלא רצו להצביע לאגודת ישראל וש"ס הצביעו להם. חלק מהציבור הליטאי מאוכזב מהנציגות ובעיקר ממי שקובעים שם, הם קיפחו קבוצות ושכונות, ולכן לא הצביעו להם

חיים שאולזון

תעמולת ש''ס - ולזה הם קוראים אידישקייט - הרב עובדיה יוסף מתגלגל בקברו


הם מבקשים להבין מדוע ש"ס רחוקה מאידישקייט ויותר נכון לומר כי אינם יודעים אידישקייט מהי. אין צורך ביותר ממה שש"ס בעצמה עשתה במערכת הבחירות, ראו את התעמולה שלהם, ואם זה לא מספיק בשביל להבין מדוע אין להם מושג באידישקייט, סימן שאינם יודעים אידישקייט מהי

בחורה בחציפות בדרך שמתאימה לבוטבול ואבוטבול ומנהיגם דרעי משתוללת למען ש"ס, הם לא קולטים מה רע בכך, אז הנה לאותם מי שעדיין לא קולטים, תראו מה זה 'אידישקייט' בש"ס, ואולי אז תקלטו מדוע גדולי ישראל האמיתיים אמרו וזעקו כי ש"ס ואידישקייט הם תרתי דסתרי

חיים שאולזון

המיסיון השמאלני מצא פטנט 'ישיבות שמד'


זה מזכיר לי את המיסיונרים החזקים שפעלו בישיבות ובשכונות חרדיות ולאחרונה גם בצפת ובעוד מקומות, הם לא באים עם חולצה כחולה ובלי כיפה, הם מתלבשים כמו ראשי ישיבות עם פראק והמבורג, הם מציגים עצמם כשוחטים ומוהלים ואחרים 'רבנים', וככה הם מעבירים יהודים תמימים לשמד מבלי שהם תופסים כי הפילו אותם לפח ואינם קולטים מה קורה כאן

המיסיון החילוני המבקש לחלן את החרדים, חשב על רעיון ה'דמוקרטיה', הם ביקשו לחנך חרדים ל'דמוקרטיה' חלילה לא לחילוניות, הם קלטו כי מאז ההפגנות והזעקות 'דמוקרטיה' זה מריח לא טוב ומיד חושדים כי המטרה היא לחלן ולא שירות בצבא, אז הם מצאו רעיון חדש והוא להקים 'ישיבה' לחרדים. עד כה ידענו כי ישיבות כאלו יש, ושמם 'ישיבת הסדר', הם ניסו לשכנע חרדים להקים ישיבות כאלו אבל זה לא יילך ודווקא בגלל מה שקרה לדתיים לאומיים שחלקם הגדול עזבו את הדת דרך הצבא שם הם התקלקלו, אז הם באו עתה בראיון חדש 'ישיבות חרדיות' בצבא ככה יפתחו את הפתח להמוני חרדים ושם ימצאו את הדרך איך להוציא  מליבם את ה'חרדיות' ויחנכו אותם לחילוניות

כאשר מי מתלבש בלבוש דתי זה מסוכן. לא אשכח לעולם, כאשר הנשיא אובמה ערך סדר פסח בבית הלבן כתבתי אז כי מדובר בנשיא שיביא כליה על ישראל, הוא משחק אותה אוהד יהודים במטרה להשיג את מפלת היהודים. אני מפחד מאלו שמנשקים אותי ופחות דואג מאלו שנושכים אותי, מפני שנשיקה היא הרסנית, ומי שרוצה הוכחה שילמד מה קרה ליהודי אמריקה, מחציתם נמחקו על ידי האמריקאים באמצעות נשיקה, חיים טובים ומתוקים

כאשר הצבא מציע 'ישיבה חרדית' אין סכנה גדולה מזו, הם יתנו לחרדים כל מה שיבקשו רק שיגיעו לצבא, ברגע שנהיה בידיהם יהיה מאוחר מדי

חיים שאולזון

עדה'ניקעס עצניקים ועוד רשעים כאלו חבורת רוצחים!!!

 

הפסד עצום לדור.
היה מג"ש שלנו במתיבתא וממנו רוב תורת ההסברה שלנו

איני מקנא באותם אפלים שיצאו נגד החיבור שלו  רשי כפשוטו, ברוע צרוף שרק מי שמכיר סיקריקים מהערב רב מבין שאין להם גבולות לרשעותם.

שחרית ומנחה הם לא התפללו באותה התלהבות שהם רדפו אותו.

מי יקום לנו עם מרעים מי יתייצב לנו עם קנאי רציחה.
לולי השם עזרתה לנו כמעט שכנה דומה נפשנו מהם

מכים ריעיהם בסתר ובגלוי בחדוות נקם יקומו בבוקר לשחרר טרף ודם נקי להפגין ולהסית ולהלבין פנים.
לעתיד עשו יושב עם טליתות אצל יעקב אחיו, ובן דוד בא וקורע טליתות מעליו ומביאו לדין.

מקווה שבשמים הוא כבר יטפל וישחרר אותנו מהרשעים הללו שמצרים צעדינו מלכת בשכונתינו.

המנצחת באלעד חוטפת את מכות מכותיה בכל הארץ

 

מאת לייבלה ויינברג

המפסידה הגדולה בבחירות האחרונות היא דווקא מי שמילאה תאוותה באלעד, גור. 
בתככים, שוחד ותעלולים אופייניים הצליחה גור לגרש את ראש העיר המצליח ביותר של החרדים מהקמת המדינה.
מה לעשות שאלעד שגודלה כשכונה ירושלמית היא המיקרו. במאקרו גור ספגה סדרת תבוסות היסטוריות.
מכת המכות היא כניסת אלבוים למועצה. לא לחינם בכיר בגור אמר ערב הבחירות: "אם היצור הזה (אלבוים) ייכנס לא שווה לנו הקדנציה בראשות העיר. הוא יודע טוב מאד ש"היצור הזה" יכול להרקיד עדר פילים בחצות הלילה, הציג דוגמית במלחמה מול הטירור הגוראי נגד הגר"ש וחסידיו והיכה את עסקני גור שוק על ירך ברשויות ובבתי המשפט.
אלבוים שעשוי להיות כחוק יו"ר ועדת הביקורת (אם לא יסגרו עם וידר), ינבור בארכיונים עד מעמקי הקדנציות הקודמות. בוודאי שלא יאפשר קומבינות חדשות, ובלי קומבינות מה שווה כל העסק..
אך אלבוים הוא רק הדובדבן. העצרת בבית שמש בה זכה הגר"ש לכבוד מלכים כאחד מגדולי הדור, היא מפלה איומה לעסקנות בגור.
אבל יש עוד מכה שהציבור לא מודע לה: בארבע הערים, ירושלים, בני ברק, בית שמש ואשדוד, נרשמה הצבעה המונית של כ-1500 משפחות גוראיות לרשימות שהתברכו ע"י הגר"ש (שגילה עניין מועט בבחירות).
דוגמה מובילה היא אשדוד, העיר שבה הנוכחות הגורית הגבוהה ביותר. לרשימת דגל-כח נצפו בין 6000 ל-6500 קולות. במציאות היא התקרבה ל-8 אלף. את ההפרש סיפקו אברכים גוראיים שבחסות הקלפי מצאו הזדמנות לומר את דברם על שנות רדיפות, התעללות וניצול. 
זה קרה כמובן אצל אלבוים, שגור העבירה אותו בכאלף קולות מעל למנדט. 
זה קרה גם בבית שמש וגם בירושלים, כשאלפים הביעו בדרכם שלהם אי אמון בעסקונת גור שיודעת כי
"הנצחון" באלעד הוא נחמת  שוטים מול התבוסות הדרמטיות על פני כל המפה ויהיו לכך השלכות.

התבוסה וההשפלה הקשה שחטפו בביתר ש"ס גור וויזניץ - את זה הם מסתירים


ציר הפילוג של ש"ס בקובינה עם גור וויזניץ  דאגו להעלים בכל כלי התקשורת החרדיים את התבוסה וההשפלה הקשה שחטפו בביתר.
אחרי שהגיעו לשם כל ראשי ש"ס, שלפו צילום של המועמד אצל אדמו"רים מלפני חודשים רבים ודיווחו פייק ושקרים כאילו הם תמכו בהם, והסתובבו כאילו הנצחון אצלם בכיס, ולבסוף לסיים בפער משפיל כזה, הדבר מלמד לא רד על ניתוק מהמציאות, אלא את דרעי בהתגלמותו, עיסוק בחיסולי חשבונות במקום בטובת התנועה.

נתחיל בביתר, לפי הנתונים נציג ש"ס קיבל בערך 35 אחוז בלבד!!!

בנוסף, 2 מפלגות האופוזיציה האשכנזיות שתמכו בו לא עברו את אחוז החסימה.

מלמד שלא רק שש"ס הצטמקה אלא התושבים
לא רוצים להיות חלק מהמחלוקות שלו.

ברמה הארצית, המפלה היא אדירה, איך מפלגה חרדית עם 10 מנדטים לא מצליחה להביא יותר מראשי ערים כל כך בודדים?

בבני ברק, הפער בין הקולות של בוסו לש"ס מוכיח שוב את התיעוב של הציבור מדרעי.

גם באלעד, בעיר ששס קיבלה בבחירות הארציות 49 אחוז, לקבל 55 אחרי שסגרה גם עם 3 אלף קולות של ויזניץ וגם עם הד"ל, זה מראה שהיו הרבה מאוד בוחרים של שס שכנראה לא תמכו בו...

בוסו יכול היה לקחת את בני ברק בהליכה, מי שחיבל בזה היה דרעי.

רגעים של השבוע - כי תשא

רגעים של השבוע - כי תשא

 

'דין תורה' שהסתיים בכוס קפה ובתפילה חמה / האם לאפשר לעבוד אצל המתחרה? / תפילות ארוכות וזכרון הבת שנפטרה / נתניהו הציע 5 דקות ונשאל 3 פעמים אותה שאלה

 

 

א. מקומו של אדם

 

'זה המקום שלי!', 'זו הפעם הראשונה שאני רואה אותך!', 'אני קבוע כאן!', 'באתי לפניך!' - הרמתי את עיניי מהספר בכדי לראות מי הם המדברים ומה קרה פה, ולא ידעתי מה זה נפל עליי, ככה על הבוקר…

 

"תבין, אני כבר שנים מגיע לתפילות כאן בבית הכנסת ויש לי מקום קבוע, מקודם באתי וראיתי אותו יושב על מקומי, ביקשתי ממנו לחפש לו מקום אחר והוא לא רוצה" - אומר לי הראשון. "אולי אתה מגיע מפעם לפעם, אבל אני כבר מספר שבועות יושב קבוע על מקום זה והיום אני רואה אותך פה לראשונה" - טען מולו השני. 

 

"שניכם צודקים", עניתי בחיוך, ברצוני להתפטר במהירות מ'הדין תורה' שנחת עלי בלי התראה מוקדמת, בשבת שקטה ונעימה בשבוע שעבר. אך הם התעקשו: "אתה הגבאי ואתה תפסוק מי מאיתנו צודק!".

 

"קטונתי להבין ולפסוק, אך אספר לכם משהו קטן שהייתי עד לו", אמרתי, כשראיתי שהם מתעקשים. מעשה שהיה כך היה:

 

"לקראת תפילת ליל 'שבת הגדול' לפני מספר שנים, שמתי לב לאורח שהגיע להתארח בבית חתנו בימי חג הפסח, והוא מתיישב בכסאו של אחד המתפללים בבית הכנסת, עליו הוא יושב במקום מזה עידן ועידנים. בהכירי מעט את נפשו של המתפלל הוותיק, סיקרן אותי לראות איך יתפתחו העניינים. תפסתי לי עמדה סמוכה, מיקדתי את זווית עיניי ועשיתי את אוזניי כאפרכסת.

 

המתפלל הוותיק מגיע, ראה את האורח על מקומו הקבוע, והתיישב במקום פנוי כמה ספסלים מאחור. לא עוברות מספר דקות, והשמש גרישה המסור מרגיש חובה להסביר לאורח, כי הוא יושב במקום קבוע של מישהו אחר, והוא מוזמן לחפש לו מקום פנוי אחר. מיודענו קולט את העיניים של גרישה (עיניים שאומרות יותר ממילים)… ומיד מסמן לו שישתוק ולא יאמר מילה…

 

לא חולפות דקות ארוכות, ובנו של המתפלל מגיע, רוצה לקנא את כבוד אביו ולהזיז את האורח, בהבינו שכנראה האורח שהתיישב בתפילה זו של שבת הגדול אמור להמשיך בכך במשך כל החג הארוך, דבר שלא מה בכך… אך אביו מרגיעו מיד. 'אבל זה המקום הקבוע שלך!' אומר לו בנו והוא עונה לו: 'המקום מצא חן בעיני האורח, שיישב לו בבריאות ובשמחה. צריכים לכבד אורחים'. ואז הוסיף לו בחיוך משפט ציני אך עמוק: 'המקום שלי הוא הרי בהר הזיתים'"…

 

עצרתי לרגע, וכשראיתי שהם שניהם הפנימו את תשובתו של האב לבנו, המשכתי ואמרתי להם: "בעולם הזה אין לאף אחד 'מקום' בטוח. ברגע אחד אנשים עלולים חלילה להפסיד חיים, מקום פרנסה, שלווה או בטחון. אנו צריכים ליהנות, לשמוח ולהודות על מה שיש; ובוויתור לשני על הנאות ונוחות זמניים, אנו רוכשים לעצמנו מקום בטוח שם למעלה בשמים".

 

"קפה כבר שתיתם הבוקר? אם לא, כדאי שתיכנסו לחדר הכנסת אורחים ותכינו לעצמכם קפה טרי וטעים, לפני שגרישה תיכף ינעל אותו" - אמרתי להם בחיוך. 

 

הם לחצו ידיים איש לרעהו תוך בקשת סליחה אחד מהשני, ונפנו לדרכם, לשתיית קפה או הישר לתפילה, לא בדקתי. אך שבתי לומר שוב את קטע התפילה "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל", בהבנה עמוקה יותר. 

 

 

ב. עבודתו של אדם

 

"יש לי התלבטות איך להגיב בסיטואציה מסוימת, ונזכרתי בך - בחבר החב"דניק"...

לא ידעתי למה לצפות לאחר פתיחה שכזו, בשיחה שקיבלתי השבוע מידיד שרצה לשמוע כנראה זווית שונה ממה שחשב עליה בעצמו.

 

"יש לי עובד בכיר באגף פיתוח תוכנות. הוא מסור ומתוגמל כראוי, במשכורת ותנאים טובים שהעמדתי בעבורו. אך לפני מספר ימים הוא פונה אליי בבקשה, כי ארשה לו לעסוק בתחום זה במקום עבודה נוסף, בשעות שהוא לא מקדיש בעבור החברה שלי".

 

"אני מפרגן לו מכל הלב ואשמח שהוא ירוויח עוד, אך אני חושש שהוא ישקיע שם כוחות על חשבון העבודה אצלי. ובכלל, הרי רק בזכות המקום שלי, הוא התפתח בצורה מקצועית כל-כך, וקשה לי להרשות לו לעבוד בעבודה נוספת וזהה".

 

הקשבתי עד לסיום ועדיין לא הבנתי מה רצונו ממני, עד שבן-שיחי המשיך וביקש את דעתי, האם להתנגד בכל התוקף למשרה נוספת, או להסכים?

 

"אלו שאלות שיש להפנות ליועצים גדולים ובעלי ניסיון, אך תן לי לענות לך בע"ה הערב" - כך עניתי לו.

 

לא הייתי צריך לטרוח הרבה, באגרות קודש חלק י"ז מצאתי מכתב בו כותב הרבי כך: "במה שכתב אודות סוחרים המתחרים אתו וכו' מהעצות בזה להסיח דעת מהם, ועל-פי מה שכתוב כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, הרי סוף-סוף פועל היסח הדעת ממנו ומענייניו".

 

אומנם לא מדובר כאן ממש בדוגמה תואמת, אך השלכתי מהמכתב למקרהו של ידידי והוספתי לומר לו לפי דברי הרבי: "אמור לעובד שלך, שאדרבה, ייקח עוד מקום ויתפרנס ככל אוות נפשו. אתה רק תרוויח מזה, כי הוא יבין שאתה לא מחזיק אותו בכוח, ואדרבה, הוא עוד ישקיע בך יותר, לאחר שימצא ויבין, שלא בכל מקום יודעים להעריך את עבודתו כפי שאתה עושה זאת".

 

למחרת הוא שולח אליי צילום מסך ממה שכתב לו העובד: "אחרי שאישרת לי, חשבתי על זה רבות והבנתי כי אצלך הכי טוב לי, וחבל אפוא על הזמן שלי בחיפוש אוצרות במקומות חדשים ולא בטוחים"!...

 

 

ג. פסוקו של אדם

 

"לא ששמעתי רעיון זה ממשפיע או חבר, אך לפני שנים רבות לקחתי על-עצמי לומר בנוסף לפסוקים של שמות הרבי, גם את אלו של הרבנית. בהמשך, כשקרה מה שקרה עם בתנו - שהיא קרויה על-שם הרבנית, הבנתי שבזכות זה אני מעלה בזכרוני את הבת, שלש פעמים בתפילות שמונה עשרה". ואז הוסיף בחיוך ובענווה: "כעת תבינו מדוע תפילת 'שמונה-עשרה' שלי, ארוכה כל-כך"...

 

בספר קיצור של"ה מובא, כי בעת פטירתו של אדם שואלים אותו איך קראו לו, ואם הוא שוכח את שמו, נגרמים לו ייסורים רבים וקשים. וכסגולה שלא ישכח את שמו ליום הדין, יש לומר בכל יום בסוף תפילת שמונה עשרה לפני הפסוק: 'יהיו לרצון' שבסיום התפילה, פסוק אחד שמתחיל באות הראשונה של שמו ומסתיים באות האחרונה.

 

מכאן מקור המנהג לומר בסיום כל תפילת 'שמונה-עשרה' לפני ה"יהיו לרצון" השני, פסוק המתחיל באות הראשונה של שם האדם ומסתיים באות האחרונה של שמו, ומי שיש לו יותר משם אחד, אומר פסוק לכל שם ושם.

 

חסידים נוהגים לומר גם את פסוקי שני שמותיו של הרבי. ומובן ופשוט הוא, שמקדימים לומר את פסוקי הרבי לפסוקים האישיים. ואם אני סופר נכון, ממה שהבנתי מדברי הרב הראשי הרב לאזאר שליט"א, הריהו אומר 3 פעמים ביום: שני פסוקים של הרבי, שני פסוקים של הרבנית ושלושה פסוקים שלו, ביחד הם 7 פסוקים!

 

בשבת החולפת, שחל בה 'שושן פורים קטן', פתח הרב שליט"א את דבריו בהתוועדות לאחר התפילה, בהזכירו את יום היארצייט ה-ז"ך של בתו הבכורה היקרה חי'ה מושקא ע"ה, נשמה קטנה ויקרה שזכתה בימי חייה לקדש שם שמים בהליכותיה, ועל אף גילה הצעיר, מתוך תחושת אחריות והבנת זכותה להיות שליחה בבירת רוסיה, השפיעה ועודדה בנות בגילה ואף בוגרות יותר, להתנהג ולהדר בשמירת תורה ומצוות. 

 

לאחר הסבר וחידוש נפלא על ההבדל בין 'שמן כתית למאור' ל'שמן כתית לנסכים', שרק בשמן למאור כתוב המילה 'זך', המשיך ועבר לדבר בנושא פסוקי השמות בסוף שמונה עשרה, ואז גילה לציבור מעט מרחשי לבו, בהוסיפו על הפסוקים של בתו ששמה כשם הרבנית. 

 

לרבים מבין הנאספים היה זה נושא חדש לגמרי, ואכן נכון היה לרבנים ומחנכים שיעוררו ויסייעו לכל אחד ואחת, למצוא את פסוקיהם של תלמידיהם, על-פי שמם המלא - דבר שיקרבם יותר לתפילה ולפסוקי התנ"ך.

 

 

ולתמונת השבוע שלי: ארבעים שנה אקוט בדור 

 

התחושה הייתה שהוא הכין את עצמו לומר דברים אחרים, אך כהמשך לפרקי התהלים שנאמרו לפניו למען אחינו בני ישראל בארץ הקודש, הוא ויתר על דברי התורה וחידושים בענייני צדקה, כפי שנוהג בכל שנה במסיבת המלוה מלכה השנתי לטובת הגמ"ח המרכזי "קרן חיה מושקא", ועבר לדבר באופן ספונטאני מהלב, ולעורר את הציבור הגדול שנאסף. 

 

וכך אמר הרב הראשי הרב לאזאר שליט"א: 

 

"ביום רביעי בשבוע שעבר שהיתי בארץ ישראל. עליתי להר הזיתים, אל הקבר של בתנו הקטנה חיה מושקא ע"ה לקראת היארצייט שלה, ובביקורי בין אנשים וקהילות חשתי וראיתי כי רבים הם הזועקים לעזרה בעקבות מצב המלחמה. משפחות בהם רח"ל כאלו שנהרגו או נפצעו קשות, אחרים שנותרו ללא זן ומפרנס. חובה עלינו שנקבל עכשיו החלטה טובה, להושיט יד תומכת לאחינו היקרים".

 

"מזה שנים אנו לומדים ביחד את ספר התניא בשיעורים הקבועים בקהילה, ועכשיו אנחנו מתקרבים לסיום הספר כולו במסגרת שיעורים אלו. בחלקים האחרונים של הספר, חוזר רבנו הזקן ומדגיש את חשיבות הצדקה ליושבי ארץ ישראל. בימיו האמירה הזאת היתה אפילו מסוכנת, כפי שכולנו יודעים, שהרי היא היתה עילה להאשמתו ולמאסרו, וגם היום הצורך לעזור ליהודי ארץ ישראל לא פחות חשוב"!

 

"בימים הספורים שהייתי בארץ, קיבלתי לפתע הודעה: 'ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה להיפגש עמך למפגש קצר של חמש דקות'. עניתי בחיוב, כי אכן יש לי מה לומר וחמש דקות יספיקו לזה. באנו. ופתחתי הישר בדברי הרבי שכל כך מוכרים לו, אבל זו ההזדמנות שהוא ישמע זאת שוב: שאין למסור לאויבים אפילו טפח מארץ ישראל, וארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל על פי תורת ישראל".

 

"נתניהו הקשיב. ואז שאלתי אותו: 'מר נתניהו, מתי ראית את הרבי בפעם ראשונה?' והוא השיב מיד: 'בשמחת תורה שנת תשמ"ה'. אמרתי לו: 'גם אני הייתי שם, הייתי בחור ואני זוכר איך הרבי דיבר איתך לפני ההקפות במשך 45 דקות! כל בית הכנסת היה מלא באלפי אנשים, וכולם המתינו בזמן שהרבי דיבר איתך'. נתניהו הופתע והמשיך: 'כן, הייתי אז נציג ישראל באו"ם. והרבי אמר לי: 'אתה נמצא במקום של חושך, ומטרתך - להפיץ אור של אמת'. 

שאלתי את מר נתניהו בפעם השנייה: 'מתי ראית את הרבי לראשונה?' - 'בשמחת תורה של שנת תשמ"ה' - ענה. ואני, בכוונה תחילה, שאלתי אותו פעם שלישית: 'אז מתי ראית את הרבי בפעם הראשונה?' - 'בשמחת תורה… אההה!' ונתניהו החוויר. הרי האסון הנוכחי התחיל דווקא בשמחת תורה! זה קרה בחצות הלילה בניו-יורק, כאשר בארץ ישראל היתה השעה שבע בבוקר!"… - 'והרבי דיבר איתך כל-כך הרבה זמן' אמרתי לו, 'כי הוא צפה מראש לפני ארבעים שנה, את המאורעות של זמננו'"….

 

"נתניהו פנה ליהודי שבא עמי ושאל: 'אתה ראית את הרבי מליובאוויטש?' - 'לא' הוא ענה. 'כמה חבל! הפסדת את פגישת חייך, אין לך מושג מה זה לראות את הרבי, מהי הפגישה עם האישיות הזו עשתה לחיי' - אמר לו נתניהו בכובד ראש.

 

"כשיצאתי, אמר לי המלווה: שים לב, שהפגישה שהייתה אמורה להיות חמש דקות, נמשכה 45 דקות"...

 

 

גוט שבת!

שייע

מראות הקלפיות ביום הבחירות - מי התיר להם סמרטפונים?

 

מאת אגודת החרדים

לכבוד אגודת החרדים 

שלום וברכה,

צריך להרעיש את העולם על מה שאירע בדגל ביום הבחירות,

לכל הפחות בעיר ירושלים (זה מידיעה, ושמעתי שכך היה בכל הערים) ב'דגל' חילקו למשקיפים וחברי הועדות שמטעמם סמארטפונים לצורך העברת נתונים למטות.

אברך התקשר לר' דוד כהן וסיפר לו את הדברים, הרב הנ"ל כעס באופן חריג ואמר שיטפל בזה (ולא שיש לו מה לעשות). אח"כ התקשר האברך שוב ואמר לו שזה חסום. רד"כ אמר לו שזה לא משנה וזה חמור מאוד.

יצוין שהתקשר גם לר' אביעזר פילץ שהגיב על כך בקרירות.

בבדיקה שערך, עד סוף יום הבחירות רוב ככל הסמרטפונים נפרצו לחלוטין. כל מי שהיה לו איזה בעיה עם האפליקציה המטה נתן לו את הקוד גישה וכך החסימה הוסרה לחלוטין.

הנתונים בדוקים, וחייבים לפרסם את הדברים.


בברכת ובערת הרע מקרבך

על סעודות ליל שבת!


 מאת הרב ישראל אהרן קלצקין

בס"ד, ערב שבת פר' כי תשא כ"ב אדר א׳ תשפ"ד.
לידידיי ומכריי קוראי ומתענגי הגליון 'מעדני הפרשה'.
 
סעודת ליל שבת של דורנו שונה קצת (אולי הרבה) מהסעודות בדורות עברו, אני זוכר את עצמי כילד וכבחור, מצטופף בסלון הקטן של בית הוריי שהכיל לפחות עשרים נפשות, גודל החדר היה כ-3 מטר על 4 מ"ר (12 מטר מרובע – 120 סקווער פיט), זה עוד לפני שהתחילו לבוא גם נכדים. חשנו את דברי חז"ל 'מועט המחזיק את המרובה'.
 
הפלא הגדול שבדבר, שלא הרגשנו צפיפות, בחינת 'עומדים צפופים ומשתחוים רווחים' ושמעתי ווארט על זה מהרבי שלי בחיידר הר' שמואל זאנויל דוידוביץ שליט"א, הוא היה מלמד מתוק (היו גם כאלו) והיה נוטע בנו ווארטים לתוך הנשמה, וכך הוא אמר על מימרא זו: 'עומדים – צפופים' אם כל אחד עומד על שלו, תמיד יהיה צפוף. 'משתחוים – רווחים' אם כל אחד משתחוה, דהיינו, יודע להתכופף ולוותר לזולת, אזי תמיד רווחים, יהיה מקום בריווח לכולם.
 
ואני מוסיף על דבריו, ״רווחים״, שרק רווחים יוצאים מהרגל להתנהגות כזאת, וכמו שהרבי מפראמישלאן היה אומר: 'וירא מנוחה כי טוב' אם אתה רוצה לחוות טוב ומנוחה, 'ויט שכמו לסבול' תתרגל להתכופף ולעבור הלאה. בחינת 'כל גל וגל הייתי מנענע לו בראשי'.
 
הבדל נוסף ועיקרי בין השבת טיש של פעם לשל היום, זו האוירה, בעבר היתה אוירה מתוחה, פחדו לפצות פה, כוס שנשבר זרע בהלה בכל הסביבה, אצל חלק מהמשפחות זה היה מתוך יראת הרוממות, אך אצל הרוב זה היה מפני היראה גרידא.
 
אציין, שבבית הוריי ע״ה, למרות שהיתה אוירה רצינית, היינו קוראים כל שבת את משניות שבת, 8 פרקים בכל סעודה (בתורנויות), כמו״כ היינו קוראים בליל שבת ׳שיר השירים׳ עם הטעמים בין המרק לבשר, ואחיותיי היו מקריאות ׳צאינה וראינה׳ (צענע-רענע) על הפרשה, אבל היה פיצוי של הרבה שירה במקהלה, ואחרי הקומפוט, היו פיצוחים בשפע, ואמי היתה מקריאה סיפור באידיש מהמגזין באידיש ׳דאס אידישע שטראל׳ ואז האוירה היתה כבר יותר משוחררת (ע״פ הרוב, ובעיקר, כי אבי ז״ל כבר היה מנמנם אז על מקומו).
 
אם כבר הזכרתי סעודת ליל שבת, אספר אפיזודה מעניינת. בשבת שישבנו שבעה על אמי מורתי ע״ה, ישבנו כל האחים ושרנו ארוכות, לפתע הבחנו כי ראש ישיבת בריסק הגרא״י סולובייציק שליט״א, עומד ונשען על הגדר שלצד החלון של הסלון שלנו ומאזין לשירה במשך זמן די ארוך ורק כשעשינו איזה הפסקה בין מחרוזת שירה וחזנות ארוכה, הוא קם והמשיך לדרכו (יחד עם בנו שהיה עמו).
 
תשאלו, איך הוא הגיע לשם בכלל?
 
זו לא קושיא: אמו ע״ה התגוררה דלת מול דלת לבית הוריי ומדי ליל שבת אחר התפילה בבריסק, היה עובר דרך בית אמו הרבנית ע״ה, משתהה בביתה זמן מה, לכבדה ולשאול בשלומה ולאחל ׳גוט שבת׳ ומן הסתם גם להתברך מפיה ואז היה הולך לביתו לערוך שולחנו.
 
אציין, כי כל השנים גדלנו בצל האילן הגדול, ראש ישיבת בריסק זצ״ל, אנו קראנו לו בכינויו: ׳ר׳ יאשע בער׳ (תרגום של ר׳ יוסף דוב), אך חלק מתלמידיו מכנים אותו עד היום ׳ר׳ בערל׳, ויש הרבה סיפורים באמתחתי שחוויתי בצילו ובשכנותו ועוד חזון למועד לספרם.
 
בין אמי לרבנית מבריסק ע״ה היו יחסי שכנות נפלאים במשך קרוב לחמישים שנה, ובהלווית אמי ע״ה באו בניה לחלוק לה כבוד אחרון, הם עמדו שם בסבלנות לשמוע את כולנו מספידים אותה וכאשר יצאה הלוויה משמגר ועליתי לאוטובוס לנסוע לקבורה בהר המנוחות, ראיתי חלק מבניה יושבים שם ונוסעים לקבורה, ניגשתי ושאלתי אחד מהם: ׳מאי כולי האי?׳ הסביר לי, כי אמם טילפנה אליהם ואמרה להם כי היא היתה אשה גדולה ושישתתפו בהלווייתה, הרי, שכל רגע של השתתפות בהלויה זו מצות עשה מדאורייתא של כיבוד אם.
 
וכעת נחזור לאותו ליל שבת שישבנו שבעה, הדבר היה פלא בעינינו, אמנם ידוע כי בבריסקער חיידר אוהבים שירה, חויתי זאת מקרוב, ממול בית הוריי מתגורר הגאון ר׳ יעקב שיף שליט״א, חתנו של מרן הגרי״ז זצוק״ל, ושולחנות השבת ארכו זמן רב עם הרבה זמירות ושירה, אבל עד כדי כך? שראש הישיבה יעמוד כמחצית השעה בליל שבת קודם קידוש היום ויאזין לזמירות השכנים של אמו?
 
לימים, עלתה בליבי השערה וכמעט בטוח אני שכך היה מעשה. משער אני, כי כאשר נפרד אז מאמו ב׳גוט שבת׳, אמרה לו בלשון בני אדם: ׳הער וי שיין זיי זינגען׳ (תאזין איזה יופי הם שרים), באותו רגע הפכה ההאזנה ל(חשש) מצוות עשה מדאורייתא של כיבוד אם, וכיון שהאמא אמרה ׳תאזין׳, אז הוא נשען בחוץ על הגדר והאזין עד שעצרנו לרגע את השירה ואז נשתחרר ללכת לביתו.
 
כיום, תלי״ת, האוירה בסעודות השבת חברותית, אפשר לשוחח עם הילדים כידידים וחברים, אין מתח, אמנם יש גם אליה וקוץ בה, ילדים אין להם זיץ פלייש לשבת כל הסעודה, אבל זה גם חלק מהמהפך, שהרי ילד שיושב שעתיים כפול 2 סעודות כל שבת וחג, בכפייה בלחץ  ובמתח, זה סכנה נפשית ורוחנית כאחד ודי למבין.
 
בשבת העעל"ט זכיתי לסעוד את סעודת שבת עם בני היקר והצדיק ר' שלמה הי"ו אשר המושג חסד ספוג בדמו בכל רמ"ח ושס"ה ובין זמירות לד"ת שוחחנו על דא ועל הא, ובאמצע הוא שואל אותי, הרי כל השנים גדלנו על סיפורי מופת ו/או ענייני השגחה פרטית שקרה לפלוני ואלמוני, למה זה לא קורה לי? אמנם, כשמתבוננים, רואים בפרטים הקטנים כל הזמן השגחה פרטית, אבל ממשיכים הלאה וזה לא משהו להפוך מזה סיפור.
 
אמרתי לו, שאין כזה דבר, לכל אחד קורה סיפורים נפלאים של השגחה פרטית מופלאת, תלוי רק כמה רגש מפעילים להתבונן בזה, וככל שעוצרים ומתבוננים יותר, כך חשים בזה יותר.
 
במנה הבאה, הוא אומר לי: טאטי, אתה צודק, נזכרתי בסיפור מפעים שקרה לי השנה כשנסעתי לאומן וזה אכן ׳סיפור סיפור׳.
בעזהי״ת, בשבוע הבא נקדיש את המאמר לסיפור שלו.
 
נ.ב. רעיון נפלא, למה בחר השי״ת להעשיר את משה רבינו מהשאריות כשהיה ׳מסתת באבנים׳ של הלוחות דוקא?
      מדוע היו המתים מחטא העגל ׳כשלושת אלפי איש׳? היינו, בערך, בשונה מכל שאר המגפות שהם מספרים עגולים?
 
       אלו ועוד הרבה הגיגים מחודשים, תמצאו בתוככי הגליון 'מעדני הפרשה', המצו"ב, טעמו וראו כי טוב.
 
בברכת שבת שלום ומבורך
 
ישראל אהרן קלצקין

מעשה גור בושה לכלל ישראל


 

ויזניץ תשלם מחיר כבד - ימים ידברו!!!


אחרי חילול ה' הנורא שאברכים מחסידי גור הסתובבו בשנת תשס"ט ברחובות בית שמש וירושלים, תלו וחילקו פשקוילים בסגנון 'פרוש סגור את ירושלים בשבתות', 'אבוטבול יעשה הפרדה בתחבורה הציבורית בבית שמש' (כמה אירוני) בשביל להוציא את החילוניים מהבתים להצביע נגד מועמדים חרדיים, כנראה שאין רף שיוכל להתעלות מעל לזה.

מה שכן נשבר הפעם, זה העובדה שאדמו"ר מראשי אגודת ישראל יוצא באופן פומבי בקריאה ובפעולה להדיח ראש עיר מכהן מטעם אגודת ישראל, זה עוד לא היה אף פעם. אני מניח שיהיה לזה מחיר פוליטי כבד ולא בטוח שהעסקנים של ויז'ניץ משכילים כרגע להבין כמה עמוק השבר הזה, וכמה שום ליטופים של בבצ'יק את דרעי על האגו של יעקב מרדכי הגר לא יעזרו לרפא אותו.

על הזוועות של תשס"ט גור שלמו מחיר ציבורי, פוליטי וחברתי כבדים מאוד, הם הפסידו את החינוך העצמאי, את המודיע והמון מחוזות שליטה. על השערוריה של תשפ"ד בהפקרת אלעד למחוזות העבר המדממים שלה, ויז'ניץ תשלם ציבורית, פוליטית וחברתית. וימים ידברו.

ועוד כמה מילים על ויז'ניץ ואלעד. ויז'ניץ מעולם לא סלחה לפרוש על כך שהוא העצים את הקהילות החסידיות בעיר והביא לשם ישיבות. מבחינתם כיתות לביאלה זה על חשבון הכיתות של ויז'ניץ, כיתות לצ'רנוביל זה על חשבון הכיתות של ויז'ניץ, וכיתות לבויאן זה על חשבון הכיתות של ויז'ניץ. הם רצו להתחלק עם עצמם בכל הקופה ובלי שותפים כמו צאנז בנתניה, סערט ויז'ניץ בחיפה, בעלזא בהר יונה וגור בדימונה. 

וזה מה שיהיה ממחר בבוקר, ויז'ניץ ושס ישדדו את הקופה, ולכולנו ימשיכו לספר סיפורי פוגי על אידישקייט ואגידת ישרואייל.

אין מקום להשוות בין המצב הנוכחי למה שהיה בעבר, אז היו ליטאים נגד חסידים ונגד ספרדים ולהיפך, כיום כולם נגד כולם, התהפכו עלינו ראשי אגודת ישראל וכל מה שהם לימדו אותנו במשך שנות דור פתאום הם מקעקעים את משנתם הם והופכים את היוצרות בקול אדיר ומכריזים בבוטות חרם על נציג חרדי מכהן מטעם אגודת ישראל, ומכריזים כי מי שבוחר בו הוא יוצא נגד האידישקייט, כמובן שזה שטויות במיץ עגבניות.אבל זה יסוד למחלוקת העתידיות בצורה עוד יותר מכוערת.

רשימת ההפסדים של גור


מאת לייבלה ויינברג

סתיו תשס"ט. בחירות לרשויות המקומיות. לראשונה מועמד חרדי לראשות העיר הגדולה בישראל, ירושלים. הסיכויים הנשקפים טובים. ואז באה הבגידה מתוך המחנה. הנהגת גור שכל הישג של פרוש מעביר בה פריחה, יוצאת למתקפה, מפעילה שיטות טירור מנאלווקי וצפונה, שולחת את הקוזקים שלה, עם הגרביים, לחבל בעבודת מטה אגודת ישראל, שלא לדבר שמורה לאלפי הקולות שבכיסה להצביע בעד היריב החילוני העמוק, וברקת נבחר.
גור ניצחה?
כמובן. 
פרוש הפסיד?
כמובן.
מסתבר שלא בדיוק. עד מהרה מתברר כי הפסידה, ובענק. גור שילמה על הבגידה הגדולה במטבע קשה, והתברר לה כי הניחה מטען נפץ תחת ביתה שלה. 
בין שאר התוצאות: גור מאבדת את השליטה הבלעדית על התקשורת האגודאית ועל אף כל הרדיפות קם עיתון מתחרה, 'המבשר', שמבשר עידן חדש ומחסל את הפרוטקשן שקהילות וחצרות עוברות. גור מאבדת כליל את אחיזתה בחינוך העצמאי. 
גור מודחת מועדת הכספים החביבה כ"כ על הפוליטיקאים החרדים ושנים נקשרה בשמו של ליצמן, והרשימה ארוכה. והעיקר, מונחת התשתית לברית בין פרוש לדגל, שתבשיל לכלל כוח ממשי כאשר לימים גם בעלז (שנותנת לגיטימציה למהלך כחסידות מובילה) תצטרף, "בזכות" עוד תרגילים מה זה גאוניים שמבצעים מוכי הסנוורים מגור.
15 שנה חלפו וההיסטוריה חוזרת, בדיוק נמרץ. מסתבר כי גור לא למדה דבר ולא שכחה דבר. שוב "הברקתים" נגד פרוש, מהדורה חוזרת. הזירה: אלעד. לגור אין מה לחפש באלעד, אין לה שם חצי חסיד, אבל השם פרוש מטריף את דעת העסקונה הגוראית, וסיפור ברקת משחזר את עצמו. גור משכנעת את ויז'ניץ לבגוד באגודת ישראל, ו-1500 קולותיה שעוברים מצד לצד (שזה אומר במצטבר 3 אלפים), מדיחים את האגודאי שעומד בראש רשות מקומית ובעוונות מצליח.
גור מאושרת, כמו אז, ולא מבינה כי היא שוב חופרת בולען מתחת לביתה. 
הציבור החרדי מביט בעיניים קמות בסצינה המטורפת מבית היוצר של עסקני גור, שהזעם הבלתי נשלט שמצית בהם השם "פרוש" שוב מכה.
עסקונת גור שחוגגת את "נצחונה" לא מבינה כי בכך היא גוזרת את עתידה. בדגל, ב"כלל חסידי" ובבעלז כבר הפנימו: כל עוד ההנהגה הפוליטית הנוכחית בגור ממשיכה ללהטט, אין עם מי לדבר וגם אין על מה. המהלך הבא כבר משוקלל: הכלל חסידי ובעלז ישתפו פעולה עם דגל התורה, שכבר מזמן מבקשת להפרד מגור ורק חששות הקשורים באחוז החסימה עוצרים בעדה. באדיבות גור נפתרה הבעיה יחד עם בעלז ושאר החסידויות ברור שהרשימה, "דגלך התורה והחסידות", תניב לפחות 6 מנדטים. גור לבדה תשאר כערער בערבה. בניכוי "אנוסים" (שגם הם סובלים מנחת זרועו של המימסד בגור), יש לה חצי מנדט. יחד עם ויז'ניץ שלושת רבעי. אחוז החסימה עומד על 4. 
מה הפתרון?
דרעי הבטיח לגור ולמי שהיא רואה כנתינה צייתנית שלה, ויז'ניץ, ייצוג ברשימה לכנסת. 
שוב מקרה שהקצף שמבעבע בשפתיים למשמע השם "פרוש" מעוות את השכל.
קודם כל דרעי עוד צריך לקיים, ויודעי ח"ן יודעים שזה לא אוטומטי. מה גם שנוכחות "לבנה", ועוד גוראית - עם "הויזן-זוקן", ברשימה הספרדית מחלישה אותו בקרב לליקוט הקול המזרחי. מיותר גם להוסיף שכאשר הברירה שתעמוד אפילו בפני חלק מהבוחרים הגוראיים עצמם תהיה "דגל התורה וחסידות" או ש"ס, התוצאה תהיה נדידת קולות. דרעי כמו סוחר ממולח, יעשה את החישוב הקר ויבין כי גור את ויז'ניץ שוות חצי מנדט פלוס מינוס.   
אבל נניח שיעמוד בהבטחתו, מה יצא מזה לגור? מקום בכנסת בלי מפלגה, בלי שליטה, סרח עודף, זנב מכשכש. זהו. זה מה שיישאר מגור הגדולה שמאה שנים פלוס שלטה בכל. 
בקיצער, 'המבשר' על סטרואידים, החיהע"צ בטורבו. 
תזכורת: הרב אליישיב והרב שטיינמן ביקשו כבר אז, אחרי ברקת, לקבור את גור מאחורי הגדר, ולהגיש רשימה לכנסת בלעדיה. מי שהושיע אז את גור היה הרבי מבעלזא שהטיל ווטו. מאז גם בעלז חשה את נחת ידה של ההנהגה הגוראית הנוכחית וכל השאר כבר היסטוריה.   
כל זה בלי הנזקים האחרים, המרנינים יותר, שהניב המהלך הגוראי הכעוס. כמו למשל הפיכת האויב האיום והנורא, ראש הישיבה הגר"ש – נגדו אותה עסקונה ניהלה מלחמה מטורפת עוד יותר ועתירת נזקים, לדמות מרכזית ונערצת בכל חלקי הציבור החרדי, עם עצרת ו"לאורו" בבית שמש שהטריפה את דעתם של העסקנים, וכבונוס נצחונו של אלבוים בבחירות לעיריית בני ברק. הכל בהתנדבות.
מה שאדם עושה לעצמו הקשה באויביו לא יצליח לעולל לו.