רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 18 ביוני 2021

כמה אדמורי"ם בכל חסידות - למנוע אגו ואכזריות


מצד הסדר הטוב בקהילות קטנות הייתי בעד אדמו"ר אחד, לעומת חסידויות גדולות ששם חובה שיהיו יותר מאחד, אבל מתברר כי בכל מצב אסור עוד שיהיה דבר כזה אדמו"ר אחד, מפני שהציבור החרדי לא בנוי להבין חסידות מהי. הפכנו לקהילות מפלגתיות ולא עוד חסידות מקורית, מבקשים לבנות 'כח' ולא עוד מידות טובות. כל מי שלמד את התחלת פרשת ויקרא יודע כי אצל 'נשיא' לא כתוב 'ואם יחטא' אלא 'אשר יחטא' מפני שלא שייך שמי שיש לו כח שלא יחטא. הבעל שם טוב ביקש להעמיד תלמידים מסוג אחר מי שמתבטלים כאלו שגם כאשר אתה הולך לטיש של רבי אחר הרבי שלך שמח ומבקש לשמוע על הנהגות מיוחדות שראה שם, הביקורים לא היו רק לעיני המצלמות אלא מתוך הכנעה של אחד לשני ולא מתוך ספירת מספר 'הטליתים' שיש לך בבית הכנסת כפי שנהג אחד האדמורי"ם לשאול את כל מי שביקר ויש לו פחות מתפללים בבית מדרשו, הגענו למצב ולדוגמא גור בעלזא וויזניץ, הם נאבקים על 'כח' ולא עוד על חסידות על מי שיש בו מידות טובות מי מציג את הצד היפה שבו, הגיעו הדברים עד לכדי הכיעור הכי גדול למען הבטחת כח פוליטי ואחר ובעיקר השגת תקציבים ועוד דברים כאלו, מבקשים מקומות בכנסת ובעיריות שזה ההיפך הגמור מהמקור החסידי

המאבק בגור פתח את הנושא לדיון, וכאן המקום לומר להם, כי שיטתם 'איין גאט איין רבי' (אלקים אחד ורבי אחד) יכלה אולי לעבוד בזמן הבעל שם טוב כאשר חסידות לא היתה מפלגה. היום כאשר זו הפכה לסמל פוליטי ולא עוד חסידי מקורי, חובה להתחלק בכמה חלקים, זה טוב לחסידים שיהיה להם קשר קרוב יותר לרבי, זה ימנע יכולת מבודדים לשלוט על כל כך הרבה כפי שזה קורה בגור ובעוד מקומות, וייאלצו להשקיע במידות והנהגות טובות בשביל שהציבור יראה בהם סמל חסידי ולא סמל וכח פוליטי

כאן המקום להזכיר את ההבדל בין הרבי ה'בית ישראל' לרבי הנוכחי של גור. בשעתו כאשר החליפו את השמות של הסיעות באגודת ישראל, היה זה הרבי ה'בית ישראל' שעשה הכל שהסיעה הפולנית לא תשנה שמה למה שישייך אותה לגור. זו הסיבה שהם קראו לעצמם 'הסיעה המרכזית'. ה'בית ישראל' ביקש שיפרידו בין פוליטיקה לקהילה שלהם, הוא רצה שהסיעה תהיה כללית ולא תשא כל צביון של גור. ודוקא בשנות הרבי הנוכחי גור הפכה להיות סמל פוליטי, לא עוד מבדילים בין גור לפוליטיקה כפי שהיה בזמן 'הבית ישראל' שהקפיד על כך, היום גור ופוליטיקה זה אחד, וכאן החורבן הגדול של החסידות המקורית שאסור לה להיות חלק מן הפוליטיקה בכל מצב

החסידות הכללית סובלת בגלל מה שעושים גור בעלזא וויזניץ ההורסים כל חלקה טובה במקור החסידי, במקום לשמור על החסידות כחסידות, הם הפכו אותן לקהילות פוליטיות, וזו הסיבה מדוע הם רוצים רבי אחד בשביל לשלוט פוליטית, וכאן חובתנו להלחם בתופעה הזו ובכל הכח, לעשות הכל שיהיו כמה רבי'ס, בשביל להבטיח את החזרת החסידות למקורה, להפריד בין חסידות ופוליטיקה

טובת גור תהיה בעתיד לחלק את החסידות לכמה חלקים ולמנות כמה מן הבנים שיהיו רבי'ס, רק כך יעשו סיבוב של מאה ושמנים מעלות לכיוון החסידי המקורי, ובאשר לצד המפלגתי היא צריכה להיות באגודת ישראל ולא בקהילה החסידית. לשם כך הקימו את אגודת ישראל שהיא כללית ולא הופכת לארגון של קהילה מסויימת כפי שעושים היום בגור משתלטים עליה כאילו שמדובר בעסק פרטי שלה

בסופו של דבר הציבור החרדי לא ישלים עם מציאות של השתלטויות, יקומו מי שילחמו בכך כפי שכותב שורות אלו עשה לפני ארבעים וחמש שנה וב"ה עשה סוף להשתלטות של יחידים על הציבור, אי אפשר יותר לסתום פיות ואי אפשר עוד להעלים מן הציבור, לכל אחד יש היכן להתבטאות, ועל כולם אי אפשר עוד לרדוף אחרים ולא לחטוף בחזרה להאמין כי לעולם חוסן. אין אף קבוצה בכל הציבור החרדי שיש לה עוד את הכח זה, רמסנו אותה, המצב הזה היה עד לפני ארבעים שנה והלכה ופחתה בזכות העיתונות העצמאית החרדית שעשתה סוף למצב הזה. הקורה היום בגור, ההתפצלות הבריאה של ויזניץ, והמחלוקת העתידית בבעלזא כשיגיעו לתקופת הנכדים, תחזיר אותנו לשפיות. כל עוד שיבקשו להשתלט על הציבור כולו ייאבקו בהם גם מבפנים כפי שקרה להם עם הגר"ש אלתר. בגור האמינו כי הם חזקים ויוכלו להחזיק אותו במצב של חנק, אז הם למדו כי זה בלתי אפשרי והוא הקים קהילה לתפארת כזו אשר אחרים לאחר עשרות שנים לא מגיעים לרבע ממה שיש לו היום

תפקידנו לעשות הכל למנוע את האגו והאכזריות בקהילות החסידיות ואחרות. והדרך הכי בריאה היא על ידי חלוקת החסידויות עד למספרים סבירים כך שייאלצו לעבוד כולם עם כולם, ושהארגון הפוליטי החרדי יהיה כללי ולא קהילתי, זה יקרה בסופו של דבר גם אם זה יקח זמן, אלו שיבקשו למנוע זאת יחטפו עוד מכות כאלו עד שיבינו כי טוב יהיה לכולם כולל לגור ויזניץ ובעלזא לחיות כמו שחסיד צריך לחיות, בלי גאוה מסריחה ובלי לעשות מן הרבי'ס מלאכים ועוד כל מיני דברים כאלו, כן, אני מכריז כאן כי הרבי'ס אינם 'אלוקים' כפי שהכריזו בגור לפני שנה וחצי זעקו כי הרבי הוא האלוקים - יש לי את הוידאו ואלפים ראו זאת - ועתה מלמדים את הילדות כי הרבי הוא מלאך שמסתובב בין בני אדם ועוד שטויות כאלו. צריך לעשות לעבודה זרה הזו סוף, לשוב לשפיות ולחסידות מקורית, כוחו של מנהיג אמת היא הענוה שזה היה סוד כוחו של משה רבינו, ומי שאינו מסוגל לכך הוא זקוק לאגו נפוח ולראות פארנצ'עס עם אלפים, כאלו הם מן הירודים השפלים והנבזים, הם אינם קולטים מה תפקידם, הם מחריבים והורסים את היהדות החרדית ומבחינה מסויימת גרועים מן החילונים, שהללו לא משחקים צדיקים אתה יודע עם מי יש לך עסק לא מרמים אותך ויודע איך להזהר ולא ליפול בפח שלהם. הרבי'ס של ימינו בחלקם - ישנם ב"ה גם מי שראויים לתפקידם מפני שהם סמל ודוגמא לאיך שרבי צריך להראות, ואין הכוונה חלילה אליהם - הם סמל השחיתות הם משחיתים את קהילתם, מחדירים בהם אכזריות נוראה, הורסים משפחות ומהווים סמל לשפלות הכי קשה, וזה לא רק בגור גם בעוד מקומות, וחובה להיאבק ולהלחם במצב הזה, מפני שהבעל שם טוב יסד ובנה את החסידות ואילו הם קוברים אותה

חיים שאולזון

גור חייבת בחשבון נפש פנימי


 

50 אלף חרדים הצביעו אי אימון בגור נדל"ן


הפעם היה זה מבחן הציבור עם מי הוא, עם גור נדל"ן או עם גור תורה, ולמדנו משהו מדהים, רוב רובם של התורמים אינם חסידי גור ואלו ביקשו לחזק את גור תורה נגד גור נדל"ן, ראינו כל כך הרבה חרדים שאין להם דבר וחצי דבר עם גור לא בעבר ולא בהווה איך שהם התייצבו וביקשו להביע את מחאתם ואחרים את אהדתם ובכך לעשות ברור כי הם מתנגדים לשיטות של גור, וכי על כל איום וטרור והריסת משפחות הם יחזקו עוד יותר את גור תורה ובכך יאמרו לגור נדל"ן כי דרכם רעה ולא מקובלת על רוב רובו של הציבור החרדי

יש לנו כאן כמה מבחנים, מבחן המספר כמה הצליחו לגייס, שעבורם מדובר במספר אדיר, הם לא חלמו שיגיעו לחצי וראו לאן הגיעו, אבל במקרה שלפנינו מי שאינם חסידי גור, חשוב היה לדעת מה ואיך הציבור מקבל את דרכה של גור נדל"ן האם זו מקובלת או שהיא מגונה עד כדי שמוכנים להיחשף ולומר כי הם מוחים ומגנים התנהגות כזו

ראשי גור נדל"ן טוענים עד היום הזה כי רק 200 איש מגור עזבו, ליצמן אמר לפני זמן כי רק מאה עזבו, אז בואו נקזז מהחמישים אלף את המאה ואפילו מאתיים, ואלך עד חמש מאות שהכל מודים בגור שלכאורה אין מספר כזה של חסידי גור שפרשו, שפירושו כי כמעט חמישים אלף איש מי שאינם חסידי גור התייצבו לימינו של הגר"ש אלתר נגד הטרור של גור נדל"ן

מדובר במכת המכות של גור נדל"ן, מפני שאחת מן השתיים, או שיודו כי מדובר באלפים מחסידי גור שתומכים בהגאון רבי שאול אלתר, ואם הם ממשיכים לטעון כי הוא לקח רק כמה מאות, אז איך הם יסבירו שחמישים אלף איש התייצבו והכריזו כי אנו מוקיעים ומגנים את מעשי גור נדל"ן

חיים שאולזון

היכן היו הח"כים החרדים כאשר העיתונאים החרדים שירתו חילונים


 

מכת מוות לעיתונות החרדית - התקשורת הבלתי תלויה ניצחה אותם


מדובר לכאורה במבצע אחד אבל קרו כאן הרבה דברים, כאשר אחד החשובים שבהם היא התקשורת החרדית, האם לעיתונות החרדית עדיין יש את הכח שהיתה לה או שהובסה חטפה את מכת חייה. מי שילמד את הפרטים ובמיוחד את רשימת מי שהחרימו את המגבית של 'גור תורה', יווכח כי העיתונות החרדית כולל כמה אתרים חרדים שהחרימו את היוזמה של 'גור תורה' הובסו. ההצלחה האדירה של 'גור תורה' היא תוצאה של יכולת התקשורת הבלתי תלויה להביא לידיעת הציבור את כל מה שחשוב שיידעו, ואי אפשר עוד להחרים אף אחד. יש לכל אחד דרך איך לצאת לרחוב

שימו לב, כל העיתונים הרשמים החרדים החרימו את המגבית של 'גור תורה', ולא די בכך, חסידי גור עסוקים כבר שבועיים 24 שעות ביממה לקרוע כל מודעה המודיעה על המגבית, ולמרות מאמץ כל כך גדול שעשו הם הצליחו לגייס 50 אלף איש שיתרמו, מספר שאין מכה קשה ממנו ל'גור נדל"ן' מפני שהם קיוו כי מספר התורמים יהיה קטן, ומה מתברר, כי לא רק הסכום היה ענק כפול ממה שחלמו שבכלל אפשר להשיג, מספר התורמים, שכאן ההכרזה הגדולה היא אי אימון ב'גור נדל"ן'. כל ילד ידע ויודע כי גור נדל"ן מבקשים להכשיל את המגבית הזו, ולא רק שלא סייעו להם הם תרמו רק מפני שגור נדל"ן רצו לראות במפלתם

מי שחשב שעל ידי קניית כמה אתרים פרטיים המכונים חרדים יוכלו לסתום פיות, אז הנה הם למדו כי התקשורת הזו כל כך פתוחה, יש כל כך הרבה דרכים להגיע לציבור ואין עוד לאף אחד את היכולת להשתיק או למנוע מכל מי שמבקש לבנות את עצמו לבצע זאת בפועל. גור נדל"ן בעזרת העיתונות החרדית וכמה אתרים ביקשו לשבור את המגבית למנוע את הפרסום, ולא רק שלא הצליחו דוקא המלחמה שלהם היא זו אשר עשתה את זה, הם הצליחו הרבה יותר ממה שציפו שיצליחו

גם כאשר מתעלמים לרגע מהמאבק בתוך גור, כל מי שמבקש לדעת מה כח המידיה החרדית שאינה תלויה בכוחן של המפלגות, אז הנה למדו איך שגור תורה הצליחה למרות כל כך הרבה חסימות

חיים שאולזון

המידיה החרדית הביסה את העיתונות החרדית


 

האהרוני לא דרך באף בית כנסת שלו בישראל!!!


הוא אמר כי הנסיעה היא פרטית ואז הדבר מובן מדוע שלא יילך למרכזי החסידים שלו בישראל, אבל מציאות היא שזה לא היה פרטי לגמרי הגיעו עמו קבוצה של חסידים, נכון לא גדולה, ויחד עימם מהארץ היו עם האהרוני קבוצה גדולה של חסידים ולכן לומר כי הנסיעה פרטית בלי מהומה קשה לקבל אותה. הייתי מבין זאת אם הוא היה בא עם כמה גבאים ולא מאפשר לאחרים להצטרף, אבל ברגע שהתכנסו בצפת אין עוד יותר כל הגיון מדוע הוא לא יכל לעשות סיבוב של יום אחד בלבד, להתפלל מנחה מעריב כאן, ושחרית במקום אחר, וככה לבקר לפחות, לשתות 'לחיים' עם חסידיו ולחזק אותם למרות שהביקור פרטי

מתקבלת יותר הטענה כי הוא במצב שאינו יכול להכנס למרכזים שלו מפני שאז ימדדו מי היה ומי העדיף שלא להיות שם, כמה היו בעבר וכמה יש היום, הוא נקלע למצב קשה מאוד בארץ, אין פינה היכן שלא רבים, והבעיה הכי קשה של האדמו"ר האהרוני שהוא מאפשר לגבאיו לנקוט בשיטת הצד האחד ושוכחים כי הם הורסים כך את האדמו"ר שלהם שחייב לשמור על נייטרליות וככה יהיו לצידו כולם, הגבאים שלו העדיפו מלחמות והאהרוני במקום שיעצור זאת בזמן נקלע למצב מביך מאוד, שכאשר הוא מגיע לארץ הוא לא יכול לדרך בבתי המדרש האהרונים של סאטמאר

הוא חזר עתה לניו יורק זה זמן לחשבון נפש, איך ממשיכים בארץ האם יש טעם להשאיר את המצב כמות שהוא או שאולי עליו לעשות כאן שלום עם מי שנפגעו, או להתארגן מחדש כפי שהציעו לו כמה ממקורביו

חיים שאולזון

'חג ההצלה' של האהרוני - בדיחה


הוא כנראה גם רוצה שיעשו עליו איזה 'יום ההצלה' או משהו כזה, אז הוא סיפר שבארץ הוא עבר את הגהינום נפלה עליו אימה ופחד מפני שהנהג שלו בדרך מטבריה לנתב"ג עבר את ה'שטחים' וראה מקומות היכן שנפלו מתנחלים, וסיפר סיפורים על רבנים ורבי'ס בעבר שנסעו בדרכים מסוכנות, ועתה גם הוא עבר דרכים כאלו ובירך 'הגומל' ועתה הוא רוצה לעשות 'חג' מיום ההצלה שלו בארץ ישראל

הוא חושב שהציבור מטומטם ומזה לעשות יום ההצלה, ולברך 'הגומל', אם זה היה מסוכן כפי שהוא מספר אף אחד לא היה נוסע בדרך הזו. הנהג לקח אותו מן הדרך שכולם נוסעים עוברים שם אלפים ורבבות ואף אחד לא מברך על זה 'הגומל' וגם לא חוגג ''חג ההצלה'

עושה רושם שהוא מבקש להסית את הנושא שלא יעסקו במה שהיה באמת בנסיעה הזו שלא דרך באף בית כנסת שלו בארץ החרים אותם בגלל שאיבד חלק גדול מחסידיו. ראו את זה גם בצפת, חלק גדול מאלו שתומכים היום בבן אחותו לא באו לשבת לצפת, וכאן המקום לציין שהוא אף לא דרך בבתי גיסיו לא ביקר אותם, מפני שעם הבעלזער הוא לא יכול השקפתית ועם הויזניצער משיכון ויזניץ הוא עתה מסוכסך, וללכת רק לרבי הקדוש והטהור זו תגרום לפרשנות מדוע לא הלך לאחרים, אז הוא העדיף שלא לדרוך אצל אף אחד

הנימוק שהביקור היה פרטי אין לזה שום דבר עם גיסיו, בנסיעה פרטית דוקא מבקרים אצל בני משפחה, אבל הפעם גם את זה לא עשה

חיים שאולזון

אופוזיציה לוחמת - אבל אחראית


אחד הדברים החשובים ביותר בהסברה החרדית הוא שליחת המסר בצורה שיבינו אותו נכון, כאשר המסר הוא כזה שמתכוונים להלחם לא מפני שרק ענייני הדת חשוב לנו אלא גם בשל סיבות אחרות, אנו מפסידים גם את מה שחשוב ויקר. המאבק האופוזיציוני של החרדים חייב להיות כזה כפי שהוא כרגע, אבל חייבים להדגיש שוב ושוב שאנו נאבקים אך ורק על ענייני הדת ולא על ג'ובים. בניגוד לממשלה החדשה שכל עניינה ג'ובים, אנו החרדים מוכנים לוותר על ג'ובים ולשבת באופוזיציה ואף לשתף פעולה היכן שנכון לעשות זאת, אבל בתנאי אחד שלא יפגעו בענייני הדת, וכמובן לא לחרוג מן הסטטוס קוו בתחומים כפי שהזכירו הרבה פעמים, וטוב שאת זה ישובו ויזכירו שוב ושוב, בכדי שיהיה ברור על מה אנו נאבקים

הרושם שנוצר בעבר אצל החילונים, כי מאבק החרדים הוא על ג'ובים, על הנושאים הדתיים ידברו גבוהה גבוהה אבל לצורך פוליטי בלבד ולצרכים פנימיים, מעשית, הג'וב והתקציב זה מה שקובע. זה היה הטעות של לפיד ובנט הם בטוחים היו כי מיד לאחר שירכיבו ממשלה החרדים יבואו על ארבע על מנת להבטיח לעצמם ג'ובים ועמדות בכנסת ובמקומות אחרים

כאשר מאיימים על עיתונאים שלא לשתף פעולה צריך להסביר זאת בצורה ברורה, כי אין כוונה בעניינים שאין להם כל ענין בנושאי הדת, אלא אך ורק בקשור לחוקים או כל ענין שיש בהם לפגוע ביקר לנו. הטעות של הנציגים החרדים היה בעבר שהם לא מחו על שירות העיתונאים החרדים את החילונים בתחומים רבים, שימשו יועצים איך להפריד ולמשול ברחוב החרדי, הם יעצו איך לעקוף ובעיקר לסכסך בין רבנים ולא שמענו אפילו פעם אחת את החכי"ם החרדים יוצאים וזועקים נגד התופעה הזו

עיתונאי לא צריך לקבל הסכמה מח"כ כלשהו לתפקיד כלשהו. תפקיד העיתונאי הוא לבקר את מעשי הח"כ החרדי ולא לקבל פקודות ממנו. אבל יחד עם זאת כולנו חייבים לדאוג לאינטרס היהודי וכאן זה לא הח"כ אלא הענין, אבל גם כאן עדיין לא קיבלנו תשובות מדוע בעבר היה זה מותר לעיתונאים החרדים לשרת את אוייבי הדת, ואילו עתה זה הפך לאסור. זה עושה רושם כי הזעם הוא יותר בשל איבוד הג'ובים ולא בגלל ענייני הדת

חיים שאולזון

מאבק על ג'ובים לא על אידיאה


בדרך כלל במאבק על השלטון מחליפים דרך ושיטה. כאשר מתחלפת ממשלה היא משנה כיוון לפחות בכמה תחומים מרכזיים. והנה מתברר כי אין כל כוונה לשנות ממה שהיה. גם אם כתבו על הנייר, מעשית גם קבעו כי לכל צד יש יכולת של ווטו שפירושו שיתוק מוחלט ולא יעשו דבר. אולי בעניני דת בדברים שנוגע לאנשי המזרחי נגד החרדים כמו המאבק על הרבנות, אבל בעניינים אחרים כל מפלגה מצהירה כפי שהיא רוצה כשמעשית ברור להם כי אי אפשר להעביר דברים ולכן החליטו שחודש לא מחוקקים חוקים

מי שילמד את החלפת השלטון בארץ ימצא כי הכל סובב מסביב לג'ובים ושום דבר אחר לא. ראש ממשלת ההונאה החדש נפתלי בנט עסוק בכל חמש דקות להצטלם בפוזה אחרת, ככה הוא העביר את השבוע הראשון, ועתה מסכנים שכניו שסובלים סבל בל יתואר. מעשית לא רואים אצלו מנהיגות, עושה רושם כי ילד קטן מנהל את העניינים, אחד כזה שאין לו מינימום של מושג איך מנהלים ממשלה

הוא מתגאה שהיה שר בכמה תפקידים, מי שילמד את עברו הוא ידע הרבה לפטפט אבל לא לעשות, שמעו ממנו הצעות ורעיונות, אבל אלו לא באו לידי ביטוי מעשי. מדובר במי שיודע לדבר הרבה ולעשות מעט, וגם במאבק שלו על ראשות הממשלה ראינו איך שהוא דיבר הרבה פטפט המון שטויות, הוא ידע כי הוא הולך עם השמאל וחזר מאה פעם והצהיר כי יילך עם הימין כאשר הוא יודע כי דבר כזה יפגע חזק באימון בו, וזה לא היה איכפת לו, הוא ידע כי לא יהיו לו 15 מנדטים כפי שהסקרים ניבאו לו, אבל ככזה שהעיקר הם הפטפוטים ולא המעשים הוא המשיך וגמר עם שליש ממה שהסקרים הבטיחו לו, וכאשר מישהו אחר עושה בשבילו את המלאכה. לפיד לא התחרה בו על ראשות ממשלה, הוא נתן לו לרוץ בקדימה על מנת לכבוש את השלטון, בכל דרך אחרת זה לא היה הולך

ההתנהגות של נפתלי בנט במשך שנים בהרבה תחומים בחייו לא הוכיחו על התנהגות ישרה ונקיה, ואחד כזה כאשר הוא יושב על כסא ראש הממשלה מה שחשוב יהיה לו הכסא ובעיקר התמונות וכמובן הטיולים במדינות העולם, הציבור בישראל יסבול מפני שהמדינה תתנהל על ידי פקידים ולא על ידי ראש ממשלה שיודע מה לעשות. נתניהו לא השקיע בחפיפה עמו מפני שלבנט לא עניין הנושאים, חשוב היה לו תמונות, הצילומים, ועם אחד כזה אנו מתעסקים

המדינה בסכנה גדולה, היא נמצאת בידי מי שרחוק מאוד מאחריות רצינית, מדובר באדם שאין לו כל נסיון בתפקיד כזה, ותפילה מיוחדת זקוקים בכל יום שחלילה לא יקרה שום דבר רע מן המצב הזה

חיים שאולזון 

מרן הגר"ש אלתר מודה לתורמים במצ'ינג


 

הצ'ק שיקבלו מוסדות ה'פני מנחם'


 

כמה הוכחות עוד צריכים?איך גור נדל"ן נפל ולא למד מההיסטוריה?
אם נסתכל לעומק בלי שום פניות ונשאל את עצמנו, מי בנה וממשיך לבנות את הקהילה של הגר"ש אלתר? התשובה תהיה חד משמעית, גור נדל"ן בנה אותו הרבה יותר גדול ממה שחסידי הגר"ש אי פעם דימיינו בעצמם.
מה לא עשו לו, קרעו משפחות, זרקו אברכים ונשים מעבודתם ללא שום הודעה מוקדמת, מסרו למשטרה על בתי כנסת זמניים, קרעו מודעות, הכריזו חרמים, נזק למכוניות לחסידי הגר"ש, וכהנה וכהנה. ולאן הם הגיעו עם כל זה? אתם יודעים את התשובה,  הגר"ש גודל מיום ליום בונה מוסדות ישיבות תלמודי תורה כוללים, ולא ענה לגור נדל"ן אפילו פעם אחד. אדרבה הוא מזהיר את אנשיו לא לענות אפילו כשיורקים עליהם ולהתגבר ולסתום את הפה אפילו במצב של בושות ונזיפות. הגר"ש זכה לאהדה גדולה מאוד בכל הציבור החרדי שתומך בו. כמעט חמישים אלף אנשים תרמו בשבילו ואני בטוח שזה רק ההתחלה. 
ההיסטוריה הוכיחה את עצמה שוב ושוב גם בבעלזא וגם בויז'ניץ וגם בבאבוב שטרור לא עובד ולא רק שזה לא עובד זה פועל בדיוק את ההיפך. 
חבל שבגור נדל"ן לא לומדים מההיסטוריה ונופלים לאתו המלכודת שכל כך הרבה נפלו בעבר.

בגור חזרו ללמוד בעיון


 

עוד על היסטוריוגרפיה חרדית


מאת: חרדי בעולמו

בימים האחרונים פרסם ההיסטוריון החרדי ר' ישראל שפירא, עדות שישיבת וולז'ין לא נסגרה, כפי שמקובל, בגלל שרצו להכניס לשם לימודי חול, אלא משום שהסיכסוך הפנימי גבר עד כדי שבחור מצד א' דקר בסכין בחור מצד ב' ובעקבות התערבות המשטרה הרוסית, נסגרה הישיבה (שלטונות הצאר דאז חששו מהרוח המהפכנית של בחורי הישיבה, שהתבטאה גם במרידותיהם ברבותיהם). אתוודה: לולי חייתי בדור של ישיבת פונביז', הייתי בטוח שהאיש פשוט הוזה. כיום, לצערי אפשר בהחלט להאמין לעדות המוזרה. בכל מקרה ברור.

אחד הסיפורים המכוננים שכולנו שמענו מאז ילדותינו היה זה שישיבת וולזי'ין נסגרה בשל הגזרה של מלכות רוסיה לחייב אותם למוד לימודי חול שעה אחת ביום.

על האמת השקרית הזאת גדלנו כולנו ומן הסתם עד היום מסופרת האמת השקרית הזו בהיכלי ישיבות שונות.

זה מכבר נודע בשערים שהאמת שונה לגמרי. בעת הראשונה, כאשר המלכות אכן ציוותה ללמוד לימודי חול, אבל תחמה זאת שהלימודים יהיו מעטים ולצד לימודי הקודש, הסכים הנצי"ב לכך ובתנאי שהמורה יהיה יר"ש (וכפי שכתב בשו"ת משיב דבר (א, סי' מ"ד): "ואם יצטרכו על פי המלכות ללמוד למודי חול גם כן, יהא בהשגחה מהרב וראשי ישראל, שיהא המורה ירא אלוהים".). ההסכמה (גם על דעתם של הגאון ר' יצחק אלחנן ושל ר' יושע בער) ניתנה לשעתיים לימודי חול, ושיהיו מורים יר"ש, ובבית נפרד מבית המדרש.

רק לאחמ"כ, כאשר הדרישה התעצמה והשלטונות דרשו שלימודי החול יתמשכו משעה 9 ועד השעה 3 ושלימודי הקודש יהיו מקסימום ארבע שעות (ואיסור ללמוד בלילות כתוספת) ושהצוות והתלמידים חייבים ללמוד ולדבר ברוסית, רק אז נסגרה הישיבה.

הדברים היו כרוכים וקשורים גם במחלוקת הגדולה על מינוי ר' חיים ברלין לראשות הישיבה. בקרב הבחורים קמה התנגדות לכך והישיבה התפצלה במחלוקת נוספת. בסופו של דבר הגיעו הדברים לידי כך שהמשכילים ניצלו את ההזמנות והתערבו בכך שפנו לשלטונות בדרישה לחייב את 'בחורי הקומנדו' האלה בלימודי חול. אגב, לא אחת כותבים פובליציסטים חילוניים על 'בחורי הקומנדו' שבגבעת המחלוקת, מדוע שלא יתגייסו לצה"ל, הרי נראה שהם בכושר קרבי טוב מאוד...

לא על סיפורי וולז'ין באתי לדבר פה, אלא שחוזרים לאותה בעיה ישנה נושנה , שאתה עוררת אותה מריבצה. הבעיה היא שאכן ההיסטוריה שלנו מלאה שקרים ומרמה. מן הסתם הכל בא מרצון טוב (בשביל מה לעורר את דעתו של החזו"א על החסידים אם אפשר פשוט לצנזר אותו? וכו' וכדו' עד אין קץ). מובן בהחלט שלעורר עכשיו שהיסטורית מעולם לא עשו 'היתר חרם', על חרמו של הגר"א על החסידים זה בהחלט מזמין צרות. אז במקום להתמודד עם הבעיה (שאולי אינה קיימת בכלל. מי אמר שחרם צריך בכלל התרה אחרי דורות? וכי חסרות תקנות וגזירות חז"ל שפשוט התפוגגו עם השנים? מישהו מקפיד כיום שלא לצאת במנעל מסומר?? אשה מקפידה שלא ילך בנה אחריה ברחוב? מישהו בכלל יודע שזה סעיף מפורש בשו"ע??). אבל, במקום לומר שבזמנו היה נראה לגר"א שהחסידות באה לעקור את היהדות (כמו ההשכלה והשבתאות) ולכן נקט בצעד החריג הזה, אבל כיום כולם נוכחים לראות שהחסידות היא היא המקיימת לכה"פ מחצית מהעולם החרדי וכו'. במקום זה, פשוט מסתירים ומזייפים.

גם אתה מסתכן בפירסום האמת כאן. ברור שהיה עדיף שהגר"א בכלל לא היה מוציא חרם ושהחזו"א היה מכיר בערך החסידים והחסידות וכו', אבל מה לעשות שלא כך היו פני הדברים? אז מה, שקר יותר טוב? על זה אנחנו בונים, שנצליח לשקר את כולם, תמיד???

הנושא הזה של שיכתוב ההיסטוריה, מתוך הכוונות הכי טובות, הינו נחלתם של ליטאים וחסידים כאחת. אולי מרוויחים מכך לטווח הקצר, אבל בטווח הארוך יותר יוצא שכל מי שרק מעט שכל לו בקודקדו ולומד קצת את האמת 'מבחוץ' הוא מתמלא ספקות על כל  מה שסיפרו לו. 'אם סיפרו לי על וולז'ין באבא מעייסעס, אז מי אמר שלא סיפרו לי גם על .... באבא מעייסעס' והדבר הזה מסוכן ליהדות פי אלף מהסכנה שאנשים ידעו את האמת.

איני יודע אם עדיף לשמור 'בפנים' רק את מי שמאמין לסיפורי המעשיות הללו ולאבד 'החוצה' את מי שקצה קצהו של תבונת הדעת נוגעת בו, מאשר לדבר אמת ולבטוח ביושרת הלב שלנו, החרדים, שנדע להתמודד ולהכיל גם טעויות שקרו בעבר.

והבוחר יבחר.

חרדי בעולמו

תמונת השבוע שלי: תשומת לב חסידית


תמונת השבוע שלי: תשומת לב חסידית

תאריך: יום שני, ד' בתמוז ה'תשפ"א

מיקום: בני-ברק, אה"ק

 

בשבוע רגיל, די בתמונה אחת עם מילים ספורות, כדי להקיף ולהביע את המאורע, ולהאיר אותה בזווית כזו או אחרת, ובעיקר עם מסר או תבונה לחיים. אבל הפעם אין לי למעשה רק תמונה אחת, שכן במוחי עוברות וחולפות כעת תמונות רבות ומגוונות, ממקומות וזמנים שונים, כשכל אלו התנקזו לי השבוע בשתי הודעות טקסט קצרות.

 

זה קרה לפני כשמונה שנים. מישהו לא מוכר, שנודע לו שאני בנסיעה קצרה במדינת אוקראינה השכנה, שלח לי הודעת טקסט, ובה בקשה אם אוכל לבקר בציונו הקדוש של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, שהוא ומשפחתו מגזע גדולי החסידים בעיר חסידית זו – להתפלל לרפואת אביו הצעיר החולה במחלה קשה מאוד. רשמתי את השם ואת שם האם, נסעתי לברדיטשוב, הזכרתי אותו והתפללתי לרפואתו. שבתי לכאן למוסקבה, ועדכנתי את האיש כי מילאתי את בקשתו. לאחר כשבוע או שבועיים, שלחתי אליו הודעת התעניינות באביו ובמצבו, וכך נמשך הדבר במשך תקופת-מה, כשאני מתעדכן על עליות וירידות במצב הרפואי של אבי החבר החדש והבלתי מוכר. עד שיום אחד נודע לי על הטרגדיה הקשה, אביו היקר נלקח לבית עולמו, לאחר מסע קשה של ייסורים, נשמתו הטהורה עלתה למעלה, וכאן למטה נשארה אלמנה צעירה עם ילדים רכים. הגדול שבהם, הוא ידידי החדש והצעיר, אותו ניחמתי בשיחה טלפונית.

 

עוברת תקופה, בה עמדנו בקשר, כשאני חושב מה ואיך אפשר לשמח את היתומים, כשבין הדברים אני מבין, כי בנוסף לכישורים הרבים שבני המשפחה התברכו, יש להם גם חוש מוסיקלי, ובייחוד אחד האחים שיודע פרק בשירה וזמרה. 'אנו מחפשים מקהלה לחג הפורים הקרוב, כדי לשמח כאן את הקהילה. האם אפשר להזמין את אחיך, ובתנאי שגם אתה תגיע איתו?' שאלתי אותו בשיחה הקרובה, ובעקבותיה חוותה הקהילה את אחד מחגי פורים הבלתי נשכחים. דווקא הם, במצב שבו היו שרויים, הצליחו להרים את הציבור הגדול טפח מעל הקרקע, והשמחה הרקיעה שחקים, כשמאות החוגגים בסדרה של אירועים לכבוד הפורים שנערכו כאן בבית הכנסת המרכזי 'מארינה רושצ'ה', לא מודע למתחולל בלבם שעבר טלטלה משפחתית כואבת.

 

השעה הייתה כבר לאחר חצות הלילה של מוצאי פורים. חזרתי לבית הכנסת לאסוף את האורחים, שהיו עייפים מיום גדוש בפעילות של שמחה, והמחזה שנגלה לפניי קרע את לבי: ידידי עומד ליד ארון הקודש, לא זע ולא נע, דמעותיו מרטיבות את פרוכת ארון הקודש, ונפשו שואלת על אביו שעזבו לאנחות, ועל נפשו המתחננת להיות קרובה יותר לקב"ה. באותו יום הוא נפגש לשיחה קצרה עם הרב הראשי שליט"א, לאחר שתיית 'לחיים' לכבוד החג. 'גדולה לגימה שהיא מקרבת' אומרים חז"ל, ועל אחת כמה וכמה לגימה ביום נעלה זה. יחד עם לימוד באחד ממאמרי הרבי - הביאה לאורח הצעיר גילוי אור חסידות והתקשרות לנשיא הדור, זכות שליחות מהרבי בעולם, עד ענייני השגחה פרטית בכל עניין וצעד. הוא נפעם, נפשו התחברה, והאור שהחל עוד לפני כן, נדלק באחת!

 

מאז עברו הרבה מים בנהר כאן במוסקבה, שזכתה לארח את ידידי ומשפחתו באירועים משפחתיים וקהילתיים, כשבין לבין, גילה שורשים חב"דים עמוקים, שלו ואף של זוגתו המסורה. הוא נסע לרבי, להשתטח באוהל הקדוש ולבקר בבית חיינו - 770, ללמוד חסידות ולפעול כחסיד, ועושה חסד לכלל ולפרט בכל תחום ונושא, ובעיקר בתחום הרפואי לעזרת הרבה משלוחי הרבי, שרואים בו כתובת נאמנה ומסורה בכל עת וזמן, מתוך אהבת חסידים אמתית. והוא גם זוכה לסייע לצרכי הקהילה כאן, בקשריו המסועפים בארץ הקודש, ואף לארגן מסעות של משפחות שונות שנסעו לראשונה ביוזמתו לרבי.

 

ביום שישי שעבר, שעות מספר לפני כניסת שבת קודש, קיבלתי ממנו הודעה זו:

"...בהתרגשות רבה מאוד הנני לבשרך, כי זכינו לחתום לפני כשעה עם השליח הראשי כאן הרב מנחם קסטל שי', על הצטרפותנו ללגיונו של מלך, ולהיות השלוחים במערב העיר בני ברק. יהי רצון שנזכה להצליח להאיר את כל הסביבה בהפצת המעיינות חוצה, להיות נס להתנוסס, להביא לכך שבבני ברק יאיר אורו של נשיא הדור יותר, וילמדו מתורתו ביתר שאת ועוז, ושנזכה לברכות רבות וסייעתא דשמיא..."

 

ביום שני זה, שעות מספר לאחר יום ההילולא ג' בתמוז, קיבלתי ממנו הודעה זו:

"ניגש אליי חסיד אחד, והעניק לי שטר דולר שהוא זכה לקבל מידיו הקדושות של הרבי. זו הפעם הראשונה שהוא מעביר למישהו אחר דולר שקיבל מהרבי, והוא עושה זאת לכבוד הצטרפותי עם משפחתי כשלוחי הרבי. התרגשתי מאוד, כבר כמה שנים שאני משתוקק להחזיק ברשותי דולר שהרבי נתן. הודיתי לו מכל הלב, וכשבדקתי את הדולר, אני מגלה כי כתוב עליו בכתב יד 'ברכה והצלחה' - הברכה שהרבי בירך את המקבל בשעתו. אני מעיין בתאריך שרשם המקבל, היום בו הוא קיבל מהרבי את הדולר, ונדהם לגלות כי הדולר ניתן לא פחות ולא יותר, אלא בדיוק ביום בו נולדתי! זמן קצר לאחר שנולדתי בבני-ברק, העניק הרבי דולר בעבורי, והוא הגיע לידי 35 שנה לאחר מכן, עם הצטרפותי רשמית לצבאו...". 

 

ידידי ורעי היקר והחשוב, השליח הטרי הרב יוסף-צבי פילמר! ברכתי, ברכת ידיד אוהב ומעריך, שתראה ברכה והצלחה בכל מעשי ידך, בפעולותיך הנשגבות בכרם חב"ד בעיר התורה והחסידות בני-ברק והתפוצות, בשליחותו הקדושה של רבנו נשיאנו, מתוך שמחה ונחת חסידי מכל יוצ"ח היקרים, בטוב הנראה והנגלה!

 

גוט שבת!

שייע

תפוחין קדישין


מאת יהודי פשוט

עקבתי במשועשע למחצה אחרי נאומי הזעם והתוכחה של נציגנו הנאמנים ידי אריכי דמרנן ורבנן והאדמו״רים הצדיקים שליט״א במושב הצגת הממשלה החדשה. הם לא ביטאו לחרפתנו בשלות רגשית או תבונית מול התהפוכה הפוליטית שבאה עליהם, הם נראו אומללים ומבולבלים והקיאו את מרתם כתגרניות שוק יבבניות. לא אכחד שבעומק ליבי בזתי לנמיכותם וגם הייתי שמח לאידם אם לא העלבון האישי שחשתי בהגלותם של יהודים חרדים במלא אפסותם.  כי הנה הייתה להם הזדמנות פז להראות להם לחילונים שהחרדים יודעים אמונה בדרך ואורך רוח מה הם, ואלה עמדו ושיחקו את הסטריאוטיפ המשפיל ביותר של החרדי שרק ניתן להעלות על הדעת.. אבל כאשר ראיתי למחרת את האדונים לוצמאן. (פלוס הקאפילוש האדוק) ואת רבותינו  גפני פרוש ואשר במושב האופוזיציה הלוחמת ׳המלוכדת׳ של נתניהו גם איש אשר כמוני לא היה מסוגל לעצור גניחת צער שפרצה מליבו. היאצמאך'ס שלנו ישבו כהושענות חבוטות והקשיבו לנאום קצה האצבעות של נתניהו ולדברי החיזוק החבוטים של סמוטראץ׳ הפאשיסט כששני המנהיגים הכריזו על הטאבארישים הנאמנים מהאגודה כחברי הגוש הלאומי הימין האמיתי וכו׳.. ואז באשר קראתי על יוזמת החרם הילדותית נגד כל מפרסם שישתף פעולה עם הממשלה החדשה המדינאים המיומנים שלנו הזכירו לי את הכלב הנבחן של לאופר מכפר מירון שהופיע בשבת חנוכה מושלגת לחצר הקבר הקדוש לקול צלצולי שרשרת ברזל באורך חמש עשרה מטר שגרר בצווארו. אסונו של הכלב הזה היה שניתק לפני יומיים את השלשלת שהיה קשור בו בחצר אדונו מצד הבריח ויצא לחופשי כשהוא סוחב עשרים קילו של שרשרת ברזל.. ורבי אלי׳ חיים רוזין החכם עליו השלום ראה את הכלב המורעב והממורט בצרתו, קרץ ולחש לנו ראו שאבאבעס וקחו מוסר: הרי זה כלבו מזה האימים של לאופר... אזוי א פנים האט א כלב וועלכער בעפרייט זיך.. ואתם הפוליטיקאים הבהיימעס, כמה זמן יקח לכם להבין שהדבר הטוב ביותר שנשאר לכם אחרי שעשיתם אל כל מעשי השטות האפשריים בהליכתם ״הנאמנה״ אחרי חלקלקות לשונו של נתניהו ושילמתם את מלוא המחיר הוא לנתק את השלשלת שקשרה אתכם לעטיני השילטון שפקע, אבל לנתק מהצד שלכם.. כי עם חלוף השררה כל מה שנשאר לכם היום הוא החופש שניתן לכם, תתעשתו טפשים וממשו אותו בתבונה. אל תגררו אחריכם את השלשלת המכבידה של האתמול!! ואת זה קבלו מרויטער שהזקין והלבין: מלהיות חסידים נלהבים יותר מהליכודניקים במשחקי האופוזיציה חסרי התוחלת של רבי בנימין בעל הנס לא תוושע ותקבלו אם תקבלו רק חטטים..   
והנה לקראת חתימת המאמר הקצר נזכרתי בעוד אפיזודה מחכימה מבחרותי מהימים של יבול התפוחים הראשון של מושב מירון. ודרכו של עולם שהמגדלים בוררים מהתפוחים את רעי המראה וכל אשר איזה מום בם ושולחים למאכל סוסי הכפר, והטובים היו נארזים אחר כבוד בארגזי קרטון מותאמים והולכים לבית האריזה של תנובה. ואני וחברי נדהמנו כאשר ראינו את עגלתו חמורו של ווידר עמוסה שקי תפוחים גדולים ויפים המיועדים לסוסיו, כי הדבר היה בימים שרק בחלומותנו התקרבנו לתפוחי עץ כי אלה עוד לא גדלו בארץ ישראל עד שנות התש״כ כשנמצא שקרקע הגליל העליון מסוגלת להם, ובחנויות מיוחסות נמכרו תפוחים מיובאים עטופים בנייר משי כתכשיטים בזהב משקלם, הלכנו ושנוררנו מהחקלאים המגדלים כמה שקים בשביל הברסלבר׳ס שהתקבצו לראש השנה מבלי שידענו שייקח לאותם פירות עוד כמה ימים עד שיהיו ראויים למאכל אדם העמסנו אותם על העגלה שסחב מחמוד הפרד של איצקוביטש ופרקנו אותם תחת העץ השקמה העתיק שעדיין היה במרכז החצר המקודש. כמובן שאסופת הדלפונים הירושלמים ראו תפוחים וחטפום עד אחד.. אבל כאשר נתברר שעוד אינם ראויים למאכל, המבוגרים נזכרו במובא בספר ליקוטי מוהר״ן ששצריכים להמתין להם לפירות כמה ימים מלקיטתם, ואילו השאבאב נואשו תיכף מהפרי שאין תוכו כברו והיו מעיפים תפוחים זה על זה עד שנראה להם הגלמוד מר הנפש רבי דוביד ברסלבר ע''ה שקונדסי מאה שערים מתקלסים בו וקוראים אחריו את הפסוק ויקרבו ימי דוד למות מהפטרת פרשת ויחי שבספר מלכים. שהגיע באותה שעה למירון עם תרמיליו המרופטים ועשו את הזקן הנעזב למטרה לצליפתם. ואלה עלזו כשאותו אביון בר אוריין היה חוטף תפוח קשיח בראש או בכתף מייבב אוי וויי ומכופף את שבעים וחמש שנותיו אוסף במאמץ את הפרי מרצפת האבן וטומנו בחיבה בין מטמונותיו. רק אז כשננגמר מטר התפוחים נעמד המסכן והיה עוצם עיניו ומברך בנעימת איכה את הגעמיינע זינדיגע-באנדיטין שקידמוהו אצל רבי שמעון הקדוש כדרך שקידמוהו. רבי דוביד זה גם סבל מגמגום כבד אבל כל כתבי הקדש שגורים על לשונו והיה מגמגם וקורא על הקונדסים את כל פסוקי הקללות שבפרשיות כי תבוא ובחוקותי אחת לא נעדרה ומפטיר בכוונה גדולה בברכות משלו, שיימח שמם וזכרם ונמח זכרם מלהזכירם בזכרון קדוש, וכי מזלו השחור יכנס בהם בכלבים חציפין אלה באבי אבי אביהם יתעקמו רגליהם וכהר ההר יתנשאו חטוטרותיהם, יסתמו בני מעיהם יכהה מאור עיניהם ויפלו כל שיניהם וכו' וכו׳ .. ואני שלא הניחני ליבי לחטוא ברבי דוביד אבל בעוונותי עמדתי והסתכלתי מהצד ונהניתי מההמולה עד שעלתה בדעתי, ראה כמה טפשים הם הצעירים שמוכנים לספוג קללתו של תלמיד חכם נכא רוח בשביל הנאת שעה של מעשה קונדס.. וכמה חכמת חיים יש באותו אביון שאסף מעלבונו את כל התועלת שניתן להפיק ונעמד להתחשבן עם צורריו רק כאשר כבר לא נותרו לו תפוחים לאסוף.. והמבין יבין ..
יהודי פשוט

למה, לצערי, נשאר בגלות


מאת: חרדי בעולמו

אתה מציע כאן לפעול לשינוי שיטת הבחירות בישראל. לדעתך, הדבר יטיב עם החרדים (ועם אחרים).

טענתך היא שברגע שהבחירות תהיינה אזוריות, אז באזורים רבים המועמדים החילונים יעשו כמיטב יכולתם כדי לרצות את בוחריהם החרדים, ומכך יצא שלא רק נציגים חרדים יפעלו לטובת נושאים חשובים כמו גיור, כשרות, לימוד תורה וכדו', אלא גם נציגים חילוניים.

אתה מביא גם ראיה ודוגמה לכך, ממה שקורה אצלכם בארה"ב. שם נציגים של כל הזרמים, רפובליקנים ודמוקרטים מחזרים אחרי הקול החרדי ועושים הכל כדי שהחרדים יצביעו עבורם.

יורשה לי להוסיף אחרי דבריך, כיהודה ועוד לקרא, שיש בכל עוד פלוס עצום וגדול. כיום אנחנו מורגלים שיש דרישות של החרדים וכל העם היושב בציון מרגיש שהחרדים 'סחטנים' וכו'. הרבה שנאה לדת ולדתיים התווספה כך לעולם. הסיבה לכך היא, שהנציגים החרדים באמת 'סוחטים' את מה שאשפר עד כמה שאפשר (שהרי זה הצידוק העיקרי להתחבר לכופרים בכנסת המינים).

החזון שלך הוא חזון של נביאות ממש. כולו אמת מזוקקת. אבל, זו גם הסיבה שהוא לעולם לא יתממש. ואסביר.

ראשית, עצם העובדה שהסידור הזה טוב לחרדים, זו עצמה הסיבה שהאחרים יכשילו אותו על הסף. גם מהותית וגם טכנית.

מהותית, משום שהם מקבעים בזה את גורל עצמם, אז נראה לך שהם יקדמו מודל שיחליש את כוחם ויחזא את החרדים??? לא יקום ולא יהיה

וטכנית, גם אם תצליח איכשהו לקדם את שיטת הבחירות האזוריות בישראל, הרי שהם מיד ישרטטו את מפת האזורים כך שהחרדים אמנם יקבלו ייצוג בזכות בני ברק וירושלים, אבל את האזורים האחרים הם ישרטטו בצורה שהחרדים יהיו מיעוטא דמיעוטא וכוחם יהיה דל. יש לכם את הבעיה הזו בארה"ב שיש אזורים ששורטטו ממש במתכוון כך שהשלטון יהיה ביד צד זה או אחר (כפי מי ששלט בזמן שנקבעו הגבולות וכפי שדרעי צירף בזמנו, רבע מהישוב חשמונאים ליישוב מודיעין עלית).

אבל הבעיה גדולה מכל היא בעיית הגלות. טועה מי שחושב אנחנו בגלות בגלל הגויים. אנחנו בגלות בגלל היהודים. חכמה זו שמעתי מכמה וכמה גדולי ישראל. גם הבעיה שלנו של הגלות בתוך ישראל (וד"ל) אינה נובעת מהם. היא נובעת מאיתנו פנימה.

תחשוב רגע. נראה לך שגפני, ליצמן ושאר תאבי השררה והכוח יעשו משהו שיטיב איתנו ויגרע מכוחם??? כמדומני שלא צריך לטרוח הרבה כדי למצוא דוגמאות שרק טובת עצמם מעניינת אותם.

אז אין מה לצפות שהחכי"ם (ומלחכי פינכתם) יקדמו משהו שהוא לטובת הציבור החרדי. כאמור, הגלות היא אצלנו פנימה.

האמת היא שהכי טוב היה אם בכלל לא היה מצב של שררה של חרדים על חילונים. זה המצב האידאלי, לכבוד השם, תורתו, לומדיה ומקיימי מצוותיה. בשביל מה אנחנו צריכים את המצב הזה שהחילוניים רואים אותנו כמשתררים עליהם וקובעים להם את חייהם? וכי לא עדיף עשרת מונים שהם ינהלו את המדינה שלהם ואנחנו נהיה שתדלנים? בשביל מה צריך שפתרון בעיית הגיוס ינוהל ע"י חרדים בכלל? לא עדיף שנציגי החילונים יטפלו בזה? כמו שאתה אומר, הם כבר ידאגו לפעול כך שלא יפסידו את הקול החרדי.

אבל, בשביל לעשות את זה, לא צריך בחירות אזוריות. אפשר פשוט להחליט שזורקים את כל המנגנון החרדי המסואב לפח האשפה וממחר אין יותר מפלגות חרדיות. כל ציבור יחליט לאיזה מפלגה הוא מסתפח ומן הסתם, בכל המפלגות יעשו הכל, כדי שהציבור החרדי יצביע עבורם - בדיוק כמו שקורה בארה"ב.

הציבור החרדי ממושמע, פחות או יותר, לרבותיו. אין שום סיעה או התארגנות בתוך אף מפלגה שיכולה להביא המוני מתפקדים כמו שיכולות להביא החסידויות הגדלות, או הליטאים המאורגנים. 6,000 נהגי מוניות שהתפקדו לליכוד שולטים במשרד התחבורה שלטון ללא מיצרים ומונעים עדכוני מחירים ללמטה ועוצרים כניסת 'אובר' לשראל (שתוזיל למחצה, את עלויות המוניות לאזרח). חוזר שוב: 6,000 איש מאורגנים, זה כל מה שצריך בשביל להשיג שליטה במנגנון הפריימריז המפלגתי. כל חסידות בינונית, עוברת את הכמות הזו.

אם אנחנו סוגרים את הפויליטיקע המסריחה הזאת בתוך הציבור, ליצמנים ודומיו כבר לא יגנבו את הקופה לטובת חצרם. כל חצר תפעיל עסקנים שידאגו לטובתם ולא יהיה מצב שאנחנו תלויים בחסדי הפוליטיקאים שרק כרסם וחצרם מעניינת אותם.

אה. למה זה לא יקרה? משום שהפויליטיקע מנוהלת ע"י אותם חזירים שרק טובתם עצמם מעניינת אותם והם גייסו 'גדוילים' שיעמדו בראשנו ויגידו לנו מה נכון ומה לא - וזה כולל, כמובן, את שלילת הרעיון הזה מכל וכל. למה? כי אם הוא יתקבל, לא רק החכי"ם יהיו 'אויס קפילוטש מאכערים', אלא גם כל הגדוילים (שהם גדוילים מטעם מפלגה מסויימת. הגדוילים-באמת, אלו שהעם הולך אליהם להתייעץ ולהתברך, אינם חלק מההצגה הזו), גם הם יהיו אויס קפילוטש מאכערס. אז מה אתה מצפה? שמישהו יוותר על מעמד 'חבר המועצגת'? וכי כבוד הוא לא משהו???

אשר על כן והיות שכך, נגזר עלינו להישאר בגלות. לקיים את המפלגות הדורסניות הללו - שמביאות על הציבור שלנו רק חילול השם - ואחת לכמה שנים לסתום את האף ולהצביע לאות הקדושה.

אולי יום אחד יעלה ריח הבאשה של ההתנהלות הזאת מעלה מעלה עד שלא נוכל לעמוד בו ופשוט נזרוק אותם ואת הבליהם לים. אולי.

ואולי יעלה ריח הבאשה ורוח התחנונים של עמך ישראל, הדוויים והעשוקים ע"י 'מנהיגים', לפני כסא הכבוד וכפי שעד היום הושיע אותנו בדרכים מופלאות (ראה הפוסט 'והאלוקים חשבה לטובה') כן יצילנו גם מהם.

וכפי שידועה תחינת הדל לפניו יתברך: אלוקים, הצילני נא מיד אוהבי. מיד אויבי אשמר כבר בעצמי'...

חרדי בעולמו

ה'לב שמחה' זצוק"ל - ציור


 

הרב עובדיה יוסף על הבית היהודי בזמן בנט - בית של גויים


 

חילולי השבת שיתרבו אשמים רק מי שגרמו לחילולי שבת במירון


אחד הדברים שקיים חשש גדול בממשלה החדשה שהם ירבו בחילולי שבת ולא יהיה מי שיהיה איכפת לו. אין שם דתיים באמת, הימניים שם אינם דתיים והשבת לא מזיזה להם, ככה שהפקרנו את השבת לידי מי שיויסיפו חילולי שבת על חשבון זה שבעבר בעת שהחרדים היו בממשלה הירבו בחילולי שבת והראיה מן ההדלקה הידועה במירון

זה שנים עומדים הם במרים ומבטיחים להמשיך ולחלל שבת במירון. במקום שיתקנו מעשיהם יודיעו כי לא עוד ובעתיד כאשר יחול מוצאי שבת ל"ג בעומר אין הדלקות עד לפחות 4 בבוקר ככה למנוע חילולי שבת. האפשרות היא לעשות מיד עם צאת השבת ככה שלא יגיעו מרחוק רק מי שהיו שם בשבת יהיו וגם זה לא טוב בגלל השוטרים הרבים שמגיעים באמצע יום השבת שגם זה באחריות מי שמארגנים את ההילולא במוצאי שבת. הגיע הזמן לקבוע קביעה ברורה שכשאר יוצא ל"ג בעומר במוצאי שבת לא עושים שום אירוע עד לשעה 4 לפנות בוקר הכל סגור וככה להבטיח כי לא יחללו את השבת. גם השוטרים לא יצטרכו להגיע לפני השעה 12 בלילה

אנו כאן ניאבק כל השנה אי"ה וכל עוד שנצטרך נגד אותם שנותנים יד לחילולי השבת במירון, הם אלו אשר החלישו את שמירת שבת במשרדי הממשלה בגללם התירו לעצמם החילונים לחלל שבת באמרם אם אדמורי"ם מותר להם לגרום לחילולי שבת איך אפשר לבא אליהם בטענות

רק הכרזה ברורה כי לא עוד, זה מה שיביא את הישועה בכל התחומים. השבת תובעת את עלבונה מאת מי שגרמו לחילולי השבת במירון, אין על זה מחילה עד שיעשו תשובה

חיים שאולזון

הערות והארות


 ב"ה שהמאפיה הגורית יש להם שליטה רק על המנהגים (הרעבעס בלע"ז), שלנו כן יכניס כתבה בהמודיע? לא יכניס! כן יבוא לשבע ברכות? לא יבוא! כן ייתן הבהרה על הזמנת רח"ל את ר' שאול? בוודאי, אבל למזלנו הציבור חכם פי אלף מהנהגה שלו, ובז למי שנכע לתכתיבים של ממסד פאשיסטי, מדכא, סאדיסט, חושב שיש לו טאבו על יהדות החרדית, (עוד חי בהשליות של השופר היחידי שהיה לפני 50 שנה המודיע), ומי שלא בא לא טוב חייבים לרמוס, להוקיע, לשרוף, וכשמי לא הולך אתו בתלם גם הוא רח"ל בכלל פושעי ישראל, וכל המנהגים רוקדים טנגו אתם, אֵ֤לֶּה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ יִשְׂרָאֵ֔ל
======================
איזה כייף היה אתמול לאחר חצות הלילה. להסתובב בסמינר בים לפני האירוע.  הגיעו לשם המונים לקראת השעה 1 לפנות בוקר. 
היה מוכן שם כל טוב. 
טשולנט.  קיגל תפו״א. קוגל איטריות. ליקרים למינהם. ועוד מיני מטעמים. הכל בכמויות.  
ומעל הכל לראות על פני כווווווולם את האושר , אושר של שיחרור לחץ. אושר של ה ילחם לכם ואתם תחרישון.  אושר על פני הרבה פרעמדע שהגיעו. שמרגישים חלק מכל השמחה הזו. 
זה לא משהו שאפשר לתאר.  ובהמשך לראות את ראש הישיבה נכנס לאולם מאופק, ללא סימני ניצחון.  
לא להאמין.
======================
הצלחת מוסדות פני מנחם
נקמה חיובית כל כך מתוקה העולם לא ראה הרבה שנים!
ממש ימות המשיח!
======================
התירוצים המגוחכים של גיא פלג לאי סיקור התפוררות תיקי נתניהו: ״מדווחים על פי שיקול דעתנו העיתונאית. העורך מחליט, אפשר לפנות לערוצים אחרים" (לאחר ש"העורך" החליט להביא את השקרים וההטיות של פלג בתיק 4000 לאורך שנים ארוכות בבית שדה לנתניהו)
======================
קואליציית בנט לפיד מרגישה שהתקשורת תכסה על כל פשעיה ולכן מרשה לעצמה סתימת פיות פרלמנטרית שטרם היתה כמותה. זה מתחיל בזריקת ח"כים מדיוני ועדות וממשיך לאיסור הגשת הצעות חוק פרטיות כדי למנוע מבוכה מהקואליציה.
======================
לדעתי המפלגות הדתיות לא קשורים לביבי 
יש חוק אזרחות לקואליציה  חסר קולות 
אין בעייה תלמדו מהערבים 
כמה מיליארדים ומצבעים בעד  החוק 
החוק טוב למדינה בכל מקרה 
שליברמן יתן כמה מיליארדים לחרדים אם רוצה את החוק
======================
‏חיים רמון על הצביעות של איילת שקד: ״את מטיפה לנתניהו על ביטחון ישראל בקשר לחוק איחוד משפחות? אז את בעצם אומרת שעשית קואליציה עם מנסור עבאס שהוא נגד ביטחון ישראל!״; ״אני אומר לליכוד: אל תהפכו לרשת הביטחון של הקואליציה. ‏>>>> ההבטחה הליבתית שלכם היא להפיל את הממשלה בכל דרך ואתם צריכים להתנגד גם אם יגישו הצעת חוק לסיפוח מלא. לא צריך להתרגש, הייתי שר הפנים, נושא איחוד משפחות לא יוצא לדרך כל כך מהר ואפשר לתקן זאת

לרגל יומא דהילולא של האדמו"ר מקלויזנבורג זצוק"ל


 

האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל בשיר לכבוד השבת


 

ה'לב שמחה'


 

ה'פני מנחם' בסיום הש"ס


 

הפגנה נגד מוניה שפירא.... במאבק על מיהו יהודי

 


שריפה האחת מהפנימיות של ישיבת פוניבז׳ בני ברק


 

סכנת נפשות


 

רחבת הר הבית: השוטרים מפנים פח אשפה


 רחבת הר הבית: השוטרים מפנים פח אשפה אותו מילאו המתפרעים באבנים כדי שישמשו אותם לידוי על השוטרים. (אבו עלי)

נתניהו על ההשכלה של לפיד


 

היסטוריה - חרדית פוליטית


 

זוכרים איך שטיבי הוריד את אלקין


 

מי היא הקרן העויינת את ישראל


 

בנט בפוזות צילום


 

כך הוא קורא פרשת חוקת


 

האדמו"ר מקוזמיר רוקד עם רופאו האישי

האדמור מקוזמיר חוגג שנה מאז שהוא התמוטט בחתונת נכדתו,

הוא רוקד עם רופאו האישי ד״ר פקטרוביץ ועם כונן ההצלה שהציל אותו

שודדים זקן בניו יורק


 

המסמך הגרוס


 

מבזקים


 💣ההפגנות חזרו מול חנות הספרים אור החיים במאה שערים 

שמוכר את ספרי הסופר חיים ולדר 
הבעלים מיד הוציאו את הספרים מהחנות

💣‏ישראל כהן: כבר בשבוע הראשון שינויים בסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה. שר התפוצות נחמן שי ערך אמש שיחה ראשונה עם ראשי התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית והצהיר כי ״בשם הממשלה החדשה, אני מחוייב לכך שמדינת ישראל תהה פתוחה בפני שלשת הזרמים, ותכיר בהן באופן שוויוני״

💣המהדורה המרכזית בחדשות 13 בכתבה נרחבת מקמפיין תלמידי הגר"ש אלתר: הישג חסר תקדים - קהילה של חמש מאות משפחות אספה כחמישים מיליון שקל בתוך יומיים.

💣ח"כ יעקב אשר ניהל השבוע מגעים עם שר הבטחון גנץ ועם שר המשפטים גדעון סער כדי להביא להקמת ועדת חקירה אפקטיבית לשינוי כוללני במירון שבראשה יעמוד איש מקצוע ולא שופט שאינו רגיש מטבע הדברים לקדושת המקום. השם המפתיע ששלף אשר כמי שיעמוד בראש הוועדה הוא הרמטכ"ל לשעבר גבי אייזנקוט.

💣בעקבות השיחות עם ח"כ אשר ריכך גנץ מעט את הצעת המחליטים שתובא לממשלה ביום ראשון, כך שמיקוד קביעת נהלי אירועים לא יהיה רק רק על אירועי פולחן דתיים כפי שהיה בנוסח המקורי. כמו כן נוסף סעיף בעניין הפקעה והסדרה אם תידרש. אך עדיין אין הכוונה לפתרון פיזי ובטיחותי של האתר ועוד אין הסכמה שיו"ר הוועדה לא יהיה שופט.

💣עטרה גרמן: ‏על השכנים של רה"מ נפתלי בנט הוטלו מגבלות - יוכלו להגיע במהלך השבת אל בתי הכנסת באזור, בכפוף להצגת תעודת זהות. בשבועות הבאים, בשבת ובימי חול, יוגבל המעבר לרשימת חברי בית הכנסת שיעבירו לשב"כ.

💣ברנע ב׳ידיעות׳: נפתלי בנט נמצא בפני פלונטר, אנשי המקצוע המנוסים, לא מחזירים לו תשובה חיובית על בקשתו שיצטרפו לניהול לשכתו בגלל הספק שמרחף מעל קיומה של הממשלה. אף אחד לא שש לוותר על משרה טובה, אורח חיים מסודר ופרטיות למען הרפתקאה שסופה קרוב.

מבזקים


 💣אבי אבוחצירא מקורבו של ליברמן בדבריו שפורסמו ב'מעריב': "אריה דרעי, חבר הנפש לשעבר של איווט, מכר כנראה את ליברמן אצל נתניהו ועדכן אותו בדבר שיחות אישיות שהתנהלו ביניהם. כשזה נודע לאיווט, דרעי נשרף באותו רגע. גם החרדים וגם ביבי שכחו שעם איווט לא מתעסקים" .

💣'מעריב': מקורבו החרדי של ליברמן הסביר על היריבות עם נתניהו "המסמר האחרון בידידות ובשיתוף פעולה של עשרות שנים היה שורה ארוכה של תלונות אנונימיות שהוגשו למשטרה ולמס הכנסה נגד איווט ושני בניו. איווט משוכנע עד היום כי ביבי מעורב בעניין, כשבאותו רגע הוא הפך מיריב פוליטי לאויב שאין לו סליחה ומחילה " .

💣אבי אבוחצירא מקורבו של ליברמן על יחסיו עם החרדים: "ניסיונות סולחה, תיווך ומסרים למיניהם שהועברו לאיווט - אין להם שום סיכוי.  כדאי גם שלאחרים, לא רק לחרדים, לקחת בחשבון שעם איווט אפשר להתווכח ואף לריב פוליטית, אפשר להתעמת איתו, אך עדיף לא לעבור לפסים אישיים ולא להתעסק ברמה האישית. לא איתו ולא עם בני משפחתו. איווט לא שוכח ולא סולח " :

💣אבי אבוחצירא מקורבו של ליברמן בדבריו שפורסמו ב'מעריב': "אריה דרעי, חבר הנפש לשעבר של איווט, מכר כנראה את ליברמן אצל נתניהו ועדכן אותו בדבר שיחות אישיות שהתנהלו ביניהם. כשזה נודע לאיווט, דרעי נשרף באותו רגע. גם החרדים וגם ביבי שכחו שעם איווט לא מתעסקים" .

💣סימה קדמון ב׳ידיעות׳: כל המנגנון והכספים של הליכוד, 2.6 מיליון שקלים שנכנסים כל חודש לקופת המפלגה עומדים לרשות נתניהו. כל הצוות שלו עברו לעבוד במרכז הליכוד בצודת זאב, כולל יועציו של נתניהו אוריך ולוק.


💣אנה ברסקי ב'מעריב' על הנתק של ליברמן מנתניהו: שורה ארוכה של תלונות אנונימיות שהוגשו למשטרה ולמס הכנסה נגד איווט ושני בניו. התלונות היו בשיתוף חברות חקירה פרטיות ששולמו ממקורות עלומים בחו"ל. ליברמן משוכנע שנתניהו מעורב בעניין.

💣עוד מאנה ברסקי: הנתק בין ליברמן לחברו הטוב אריה דרעי הגיע לאחר שליברמן בטוח כי דרעי מכר אותו אצל נתניהו ועדכן אותו בשיחות אישיות שהתנהלו ביניהם. ככל הנראה גם על הקשרים שיש לליברמן עם אילי הון.

מבזקים


 💣דפנה ליאל: בבלפור אורזים כבר כמה ימים. יקח שבועות. נתניהו  יעבור לקיסריה למספר חודשים בזמן שיבוצעו עבודות ביטחון בדירתו בירושלים.

💣עמיחי שיקלי מ"ימינה" חתם גם הוא על הצעת חוק יסוד ההגירה של האופוזיציה שימנע הסתננות (דיווח בלוך).

💣סמוטריץ':‏ "לראשונה זה שנים יש רוב ימני מוצק בכנסת שמאפשר חקיקת חוק יסוד הגירה ברוב גדול" :

💣סמוטריץ' לשקד: בשבוע הבא נעלה להצבעה את חוק ההגירה. אני לא מעלה על דעתי שהקואליציה תפגע בביטחון המדינה בשם משחקים פוליטיים. אני בטוח שהם יגלו את הבגרות הנדרשת ויתמכו בחוק. אין לי ספק שראש הקואליציה יקיים את דבריו שבענייני ביטחון ישראל "אין אופוזיציה ואין קואליציה". בעניין הזה כולנו בחזית אחת"

💣מיכאל שמש: נתניהו יפגש הערב עם סמוטריץ׳ בין הייתר כדי לבדוק את האפשרות שהאופוזיציה תתנגד לחוק האזרחות בשבוע הבא.

💣עמית סגל ב'ידיעות': באופוזיציה מחלחלת ההבנה שאת הקואליציה הזו היה קשה להקים אבל יהיה קשה עוד יותר להפיל. את אתגרי השבוע הראשון ממשלת בנט־לפיד צלחה: מצעד הדגלים לא הוביל להסלמה, אלא, כבעבר, לעוד סבב מוכר של התכתשות קלה. הפינוי בנגב חלף בשלום, ופינוי אביתר נדחה .

💣‏רעידת אדמה בעוצמה 3.2 הורגשה דרומית-מזרחית לדימונה

מבזקים


 💣חברת התעופה אל-על צפויה להיפגש עם שר הבריאות ניצן הורביץ במטרה לקצר את הבידוד לילדים שחוזרים מחוץ לארץ. בחברה פנו לשני מומחי בריאות, פרופסור ערן סגל ופרופסור אייל לשם במטרה להכין דוח מיוחד שיבדוק כיצד ניתן לקצר את הבידוד לילדים שחוזרים מחול או אפילו לבטל אותו (יולן כהן).

💣במהלך טיסה מישראל לדובאי: אחת הנוסעות התקשתה לפתע לנשום. ד"ר ווסים סעיד, רופא ילדים מכפר יאסיף, שהיה על המטוס נחלץ לעזרתה, זיהה שהיא עוברת שבץ מוחי וסיפק לה עזרה ראשונה. המטוס חזר לנתב''ג והאישה פונתה בשלום לבית חולים.

💣יולן כהן: העליה בתחלואה הנשימתית - במחלקות טיפול נמרץ בהדסה עין כרם ובהדסה הר הצופים מאושפזים 7 ילדים במצב קשה עם מחלות ריאה או נגיפים נשימתיים. מדוברות בית החולים נמסר שמדובר בילדים בריאים בדרך כלל.

עוד מיולן כהן: בשבועות האחרונים יש עליה ניכרת בוירוס RSV, וירוס שמופיע בדרך כלל בחורף והשנה באופן די נדיר הוא מופיע בקיץ. במשרד הבריאות דנים אם להקדים חיסון נגד הווירוס כבר לחודשי הקיץ, בשל העליה בתחלואה.

💣קורונה: 25 חולים חדשים אתמול. 23 חולים בלבד במצב קשה.

💣‏מניין המתים מקורונה ברחבי העולם עבר רף את ה-4 מיליון

💣שר הבריאות ניצן הורוביץ החליט כי ישראל תעביר לרשות הפלסטינית בימים הקרובים 1.2 מיליון חיסונים נגד קורונה של חברת פייזר. כך דווח ב"הארץ"

‏💣ישראל והרשות הפלסטינית סיכמו על עסקת חילופין לחיסוני קורונה: במסגרת ההסכם ישראל תעביר כמיליון מנות חיסון של פייזר שתוקפן פג בקרוב, לרשות הפלסטינית. בתמורה - תקבל ישראל את המשלוח הבא שייעדה פייזר לרשות הפלסטינית, כך נמסר מלשכת ראש הממשלה

💣‏מאחורי הקלעים של הסכם החיסונים עם הרשות: המו"מ על ההסכם התחיל בתקופת הממשלה הקודמת. המו"מ נוהל ע"י מנכ"ל משרד הבריאות חזי לוי וראש האגף הבינלאומי במשרד הבריאות אשי שלמון מול פרוייקטור הקורונה של הרשות הפלסטינית. (ברק רביד).

הגאון הגדול ר' דניאל לאחר חצות במפגש ההודיה הקצר לאחר סיום המגבית


 

המכתב שהביא לפיצוץ בגור - באיזה תאריך?


 

חדשות 13 על ההישג המטורף של חסידי הגר"ש אלתר - 50 מיליון ביממה וחצי! צפו:


 

התרגיל של הגוראים מנדלן וההתנצלות של גור תורה
התודה והברכה למי שהשקיעו בהצלחת המבצע


 תּוֹרַת אֱמֶת הָיְתָה בְּפִיהוּ

בין כל הקרדיטים, חובה להדהד את העוסקים הנאמנים בצרכי הציבור ללא לקבל פרס, ומשקיעים מכוחם ומרצם ימים ולילות ממש ללא לעצום עין ימים ולילות ברציפות, המוחות הגדולים שמאחורי כל הרעיונות הגדולים, מפיצי התורה והחסידות הגדולים בדורינו, ה"ה

מערכת 'דבר אמת':

הרב ישראל לב שליט"א

הרב ישראל קושמרסקי שליט"א

וכולנו חבים להם בגדול על כל ההפקה שלהם מאחורי הקלעים, שמבלעדיהם אין כלום ולא היה כלום, וזכות ההצלחה תלויה עליהם.

וכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב"ה ישלם שכרם

אז מי ניצח גור נדל"ן או גור תורה?

 

סיכום ראשוני:

1️⃣ מה גור לא עשו?

הם קרעו את שלטי החוצות. 

הם שלחו את הבחורים לרוקן את תיבות הדואר. 

הם רגמו בביצים עמדות התרמה. 

הם הפעילו לחצים על כלי התקשורת שתחרים. 

הרבי אישית התקשר לפחות לשני גבירים, אחד ישראלי ואחד אמריקאי, וביקש מהם ״אישית״ לא לתרום לגר״ש (תחת הנימוק ״הער מיר רוידף״…). 

2️⃣ מה גור השיגה?

חרם ביתד. 

חרם בבחדרי. 

חרם אצל הארוני. 

חרם אצל שרקי. 

זה הישגים בשביל הליגה של ״נדבורנא גבעת עדה״. 

3️⃣ מה הגר״ש עשה?

הוא נתן את הלב. 

צניעות. 

תשוקה. 

בחורי הישיבות שלו לא השתתפו בפעילות המצ׳ינג. 

ראיתי את הגר״ש במסיבת הניצחון, הסתכלתי עליו חזק וראיתי שהוא לא מרגיש בנוח בסיטואציה. אין לו את התחושה ״מגיע לי״. להיפך. 

התלמידים שלו שלבו ווינריות ותשוקה, עם נכונות להתבזות בדוכנים. 

4️⃣ מה הגר״ש קיבל?

55 מיליון ש״ח. הישג היסטורי. היסטרי. ובלתי נתפס. 

כחמישית מהיהדות החרדית תרמה לגר״ש. הישג היסטורי. היסטרי. ובלתי נתפס. 

הגר״ש הקטן ניער את היהדות החרדית והותיר אותה בהלם טוטאלי.

מעולם, אבל מעולם, צמרת גור לא הרגישו דפוקים, יותר מאמש בחצות


לאחר שעמלו להסביר שוב ושוב על עוקרי הדת הממורמרים, שמוחרמים בכל היהדות החרדית (הרי העיתונות הרשמית לא מפרסמת אותם), וכל גדולי ישראל מחרימים את ראש הכת (אמשינוב, בעלזא, דושינסקיא, ויז'ניץ, לעלוב, מודז'יץ, סלונים, צאנז, קוזמיר, רחמסטריווקא, האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, הגאון רבי דוב לנדו, הגאון רבי ישראל מנשה רייזמן, הגאון רבי דוד כהן, הגאון רבי יצחק אזרחי, הגאון רבי שלמה כ"ץ, הרב חברוני, ישיבת וולפסון, חיידר קניין התורה, כולל בעלזא מחנובקא, גדולי רבני שס, ח"כ הרב אריה דרעי, ועוד ועוד הרשימה ארוכה).

ואז פתאום מתברר שאומנם העסקונה הרשמית החרימה בלחץ הנוראי שגור מפעילה, אך 'עמך' בית ישראל, כ50,000 תורמים, (שווה ערך לשליש מהיהדות החרדית בישראל), לא רק שלא מחרימים, אלא אף "נותנים" משלהם בשביל קהילה זו.

אז כבר הבנו ש'אהרן מרדכי' הוא מנוול, והבעלזער התנצל, והויז'ניצער בכלל לא ידע עם מי הוא מדבר, ובצאנז הכחישו, ובסלונים אין תמונה, ובוולפסון זה בלי הזמנה, ולרבי דוד זה התפרצות...

אבל שכ50,000 איש "יתנו", זה כבר לא קורה לבד. ואת זה אי אפשר לתרץ. ואת זה אי אפשר להסביר. וזה לא במקרה.

לקחים ממגבית קהילת פני מנחם!


לקחים ממגבית קהילת פני מנחם!
א. האלוקים יבקש את נרדף.
ב. עם ישראל הולך מדרכי ה' וגם הוא מבקש את הנרדפים.
ג. אם קהילת פני מנחם היו נלחמים בגור, היה הציבור אומר שיריבו, כמו שהציבור מתייחס לכל המריבות של תלמידי קורח שבכל דור, אולם כאשר הציבור הכללי ראה לראשונה שאפשר גם אחרת, אפשר להיות מן הנעלבים ואינם עולבים, הציבור העריך את זה וגם הרבה זרים תרמו תרומות חשובות כהזדהות וכהערכה.
ד. אולי הציבור ילמד מזה לקח ויפסיק את המלחמות והמריבות שגורמים לחילול ה' עצום בכל העולם, וגם שכך כדאי, פשוט מרויחים יותר, גם בגשמיות.

'קרן השמיטה' שקר שצריך להימחק מהעולם


כך יענקוש קניבסקי הורס את השמיטה בארץ ישראל 
עם חברו הטוב מנכ״ל קרן השמיטה אבי רובינשטיין ראש הכולל נחלת משה וראש העיר בני ברק 

חול המועד 
אורח כבוד בבית שר התורה בזום בוזי הרצוג יו״ר הסכנות הציונית 

אחרי חודש התברר 
ח״כ משה גפני 
ח״כ יצחק פינדרוס 
שמוליק אליטוב מנכ״ל עיריית ב״ב 
אבי רובינשטיין ראש העיר בני ברק מנכל קרן השמיטה 
דוחפים את תנועת דגל התורה להיכנס לסכנות הציונית 
שגדולי ישראל יצאו נגדם כולל הדוד של אבי רובינשטיין החזון איש 


המנוי הנחשק מנכ״ל מחלקה בקק״ל קיבל אליהו גפני כמובן הבן של ח״כ משה גפני 
קק״ל שכל גדולי ישראל נילחמו נגד קק״ל 
ואמרו שמי שמחזיק את הקופה הכחולה לא לצרף למנין 
אבל הבן של משה גפני המתנגד שם מנכ״ל 

אליהו גפני במחלקה שהוא מנהל יש אלפי אלפי דונמים של חקלאות בעלות של קק״ל בקיבוצים 
שעובדים בשמיטה רגיל 

אבי רובינשטיין 
שקרן מתנגד 
המנכ״ל שלך אליטוב דחף להיכנס לסכנות 
האיש שלך בדגל התורה הבן של ח״כ גפני אחראי על אלפי אלפי דונמים של חקלאות שעובדת רגיל בשמיטה 
ואתה משכנע חקלאים שישביתו את הקרקע 
בזמן שאליהו גפני הבן של מעודד עבודה השמיטה בקיבוצים 

קרן השמיטה עוד שקרן שצריך להימחק מהעולם