רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 30 באפריל 2012

ומה אתכם גפני ומקלב, אתם כבר עשרות שנים לא בכולל האם גם אתם מן 'החרדים החדשים'?

מה שמעניין, הליטאים מחליטים על 'חרדים חדשים' על פי איך שמתחשק להם. אם חושב מישהו שזה על פי אם אתה בכולל אתה חי בטעות. הנה משה גפני ואורי מקלב כבר עשרות שנים לא בכולל, כמו"כ עובדי 'יתד נאמן' העורכים והמנהלים ועוד עסקנים מפלגתיים אחרים, האם גם הם מה'חרדים החדשים' או שמא אלו הם 'החרדים ההשקפיסטים' מי שחיים על פי שיטתם של המחבלים הקובעת כי לא המעשה אלא המפלגה הוא העיקר

אם רצה מישהו ללמוד מי הם הקומוניסטים של פעם, המחבלים ההשקפיסטים של 'יתד נאמן' הם אלו אשר למדו את דרכם ומגשימים אותה הלכה למעשה, אין הסבר אחר. מפני שהחלוקה החרדית החדשה על פי 'יתד נאמן' אינה מתחלקת על פי הכולל, למרות שהם זועקים כי רק מי שיושב בכולל הוא מן החרדים האמיתיים, וכל מי שעובד לפרנסתו הוא מן 'החרדים החדשים', עובדה היא, רוב רובם של ראשי אותה קבוצה אינם בכולל ואינם רואים עצמם כ'חרדים חדשים'

המחבלים הליטאים מבקשים להכתים ציבור שלם על מנת לכופו לקבל את מרותם והנהגתם ולא יותר מכך. אלו העובדים לפרנסתם הם בני תורה שלמדו בישיבות ובכוללים, וביום מן הימים הגיעו למסקנה שעדיף לעבוד ולפרנס את משפחתם, וקובעים עיתים לתורה, ואת זה לא אוהבים המחבלים, מפני שאז הם מאבדים את השליטה עליהם

מי הם החרדים החדשים?

משה גפני ואורי מקלב מסתובבים עתה מעיר לעיר ומעיירה לעיירה מתנצלים בפני הצעירים הליטאים העובדים ואומרים כי חלילה, בעיניהם אינם 'חרדים חדשים' וכי הם פועלים על פי הרב שטיינמן ולא על פי 'יתד נאמן' וכי בעיניהם הם יהודים יקרים לא פחות טובים מאלו שיושבים בכולל. הם מצטערים בצערם של אותם צעירים עובדים שלא מקבלים את ילדיהם למוסדות החינוך הליטאים, מפני שאינם יושבים בכולל, המציאות שהם עובדים לפרנסתם ואינם מבלים ומבטלים את זמנם בכולל היא להם לרועץ, מפני שהם עוברים את הסיוט כאשר הם צריכים להתמודד עם חינוך ילדיהם

משה גפני ואורי מקלב גלגלו מילים, אמרו כי הם מצטערים יחד עימם ולא מסכימים עם שיטת המחבלים ור' שמואל אויערבך שמי שלא מבלה בכולל דינו ל'חדשים' ומי שעובד לפרנסתו וכל דקה אחרת מוקדשת ללימוד התורה הוא אפס ואין כל ערך לתלמודו ומציאותו, מפני שהוא חטא, הוא אינו חלק מטבורה של המפלגה הקושרת אותך לאותם מי שמחזיקים בך מבלי יכולת להמלט

בעיניהם של גפני ומקלב אין דבר כזה 'חרדים חדשים' כולם 'חרדים מקוריים', אבל אולי יסביר לנו משה גפני מה זה 'חרדים חדשים', האם מי שהולכים בדרכי אבותיהם הם החרדים המקוריים או דוקא אלו היושבים בכוללים הם ה'חרדים החדשים'?

מי שישוב אחורנית, ולא הרבה, רק שלשים או ארבעים שנה ויבדוק כמה בכלל למדו בכולל, ימצא כי מספרם היה קטן ביותר, האחוז היה אפסי ביחס למה שקורה היום. קם דור חדש עם משהו חדש שלא היה קודם, ואלו שיבשו את סדר החיים. נכון, נוצר מצב כזה בגלל השירות בצבא, אבל אין זה נכון, גם בזמני לפני שלשים וחמש שנה לאחר כמה שנים בכולל ולאחר שהיו לי 2 ילדים שירתתי 6 חדשים, כך עשו אז מאות אברכים ולאחר מכן מי שרצה ללמוד חזר לכולל ומי שרצה הלך לעבוד. כך היה מקובל בעולם החרדי 'המקורי'. 'יתד נאמן' ושיטת ר' שמואל אויערבך הם ה'חדש' שהוא אסור מן התורה. יושבים בכולל בכפיה ולא מפני שרוצים. רוב רובם של מי שיושבים בכולל לא היו שם אם המציאות הישראלית היתה אחרת ולא היה חשש של גיוס לצבא. ופשע הוא לכנות את מי שהולכים בדרכי אבותיהם ואבות אבותיהם כ'חדשים'. מי שלומד בכולל כמה שנים, ולאחר מכן הולך לעבוד הוא החרדי המקורי, ואלו אשר יושבים בכולל שנים ללא תכלית, הם 'החרדים החדשים'

כן, ללא תכלית, חלק קטן מאוד לומד בכולל וזה התכלית שלו, ללמוד. החלק הארי יושב בכולל מפני שאין לו ברירה, החשש משירות בצבא, והחשש החמור והקשה בהרבה שאשתו תתבייש כשהחברה תשאל אותה, מה, בעלך לא בכולל?

 זו האמת ואין לברוח ממנה

יום ראשון, 29 באפריל 2012

זה לא משיחיזם זה צפצוף!

מה יש להם מזה, מדוע הם עושים זאת? מילא כשהם אומרים יחי אדוננו אני יכול להבין מדוע הם מבקשים שוב ושוב לומר עד שיאמינו באמת, אבל להסתובב עם כיפה של 'יחי אדוננו' והדברים הגיעו עד כדי שגעון של לכתוב על הטלית, מה יש בזה מדוע הם עושים זאת?

זה לא מיועד להם, ה'יחי' הוא מאחוריהם הם לא רואים זאת, הם מבקשים בזאת לומר לכל סביבם כי הם מצפצפים עליהם ויאמינו במה שהם מאמינים גם אם הם לא אוהבים זאת. וזו זכותם המלאה להאמין במה שהם מאמינים. אבל השאלה היא, האם רק הם משיחיסטים או שמא כולנו משיחיסטים, מי בדורנו אינו משיחיסט מאמין במי ועושה ממנו הרבה יותר מאליל

המשיחיזם הוא נגע דורנו, אין עוד הכרה ואמונה בסיסית, היום הכל חיצוני, כל אחד נאבק להוכיח כי דרכו היא הצודקת וה'גדול' שלו הוא הרבה יותר ממשיח, הליטאים למשל זועקים כי הרב אלישיב הוא 'יסוד העולם', המשיחיזם כבש את העולם, וההבדל היחיד בין המשיחיסטים החב"דים לאחרים, שאלו אומרים בפה מלא את מה שאחרים עושים בסתר

כותב שורות אלו רחוק מאוד מאלו ואלו, אני יום יום אומר כמה פעמים, ולעיתים עשרות פעמים שיחדור טוב לראש, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחוה להם ולא תעבדם...

ר' אברהם יוסף, מדוע שתקת עד היום, האם פחדת מהרב אלישיב?

הסיפור שפרסם ר' אברהם יוסף לייזרזון על איך שהרבי מחב"ד קרא את מחשבתו, אמת לאמיתה, אין לי בזה ספק, מפני שאני שמעתי את זה ממנו כבר לפני שנים, ובכל זאת שאלה קשה לי אליו, מדוע עד לשבוע האחרון הוא שתק, ולא רצה לפרסם את הדברים ברבים?

אין לי כל ספק כי הוא פחד, והשאלה היא ממי. הוא לא רצה שזה יזיק לו, את זה קל להבין, הוא יושב בחינוך העצמאי הוא חושש מן הליטאים ומאחרים שאינם אוהבים את חב"ד, אז מה קרה פתאום שאינו מפחד עוד? האם עתה הליטאים אינם שולטים עוד ב'חינוך העצמאי'?

ההרגשה שלי היא, כי הוא פחד מהרב יוסף שלום אלישיב שהיה אנטי חסידי, הוא היה מאוייבי החסידות, אם כי בניגוד להרב שך שביטא את הדברים בצורה גלויה אמר את מה שבליבו, הרב אלישיב החזיק את הדברים פנימה למרות ששיחק אותה כלפי כמה מקורבים שאינו אנטי חסידים. אסור לשכוח כי גיסו הרב יעקובוביץ הוא מחשובי משפיעי חב"ד, הילדים של הרב יעקובוביץ הם חסידי חב"ד אז הוא חייב לכבדם. אבל כמי שמכיר את הרב אלישיב שנים, עוד לפני ארבעים שנה הוא ביטא את האנטי חסידות שלו בדברים שהעליתי על הכתב, ובל"נ בעתיד אספר עליהם

ר' אברהם יוסף לייזרזון לא רצה להסתבך עמו, עתה כשהרב אלישיב כבר לא ישוב לביתו, ובודאי שלא במצב כפי שהיה מקדם, אין לו עוד ממי לפחד

פרט אם ר' אברהם יוסף יטען כי בא לו הרהור תשובה ולכן הוא עשה זאת, אז אני חוזר בי ומבקש את סליחתו

את דבריו של הרב לייזרזון תמצא ותשמע כאן:  http://bektzara.blogspot.com/2012/04/blog-post_26.html

טפשות חרדית וסמרטוט כחול לבן

הסיפור הזה עדיין זכור לרבים איך שלפני חמש עשרה שנה חיים מילר בהיותו סגן ראש העיר הצהיר כי דגל ישראל הוא סמרטוט כחול לבן, הדברים גררו סערה והיועץ המשפטי אף דרש לדון אם להעמידו למשפט, בסופם של דברים הוא התנצל והוא לא עמד לדין, אבל הדברים חדרו לעצמות

בגליון האחרון של 'בקהלה' עסקו אף הם בדגלי העולם והתעלמו מדגל ישראל. היה ברור כי הדבר יעורר ריאקציה במיוחד אצל מי שמחפשים לחרדים עוונות, ויתכן כי 'בקהלה' עשו זאת בכוונה מתוך תקוה כי זה יפרסם אותם. כמה מן החילונים בכלל יודעים שקיים עיתון כזה, ככה הם יזכו לקצת פרסום

אבל האם היה זה חכם, או שמא עדיף היה להתחמק בצורה יפה. אם היו מקדימים וכותבים כי על דגל ישראל לא צריך לכתוב מפני שאנו חיים במדינה ומכירים את הדגל, לא יכלו לבא אליהם בטענות, מטרת הרשימה היא לדעת דגלי מדינות אחרות. אבל להתעלם סתם ככה, מרגיזה לא רק את החילונים גם את החרדים, מפני שאנחנו לא צריכים לעזור למי שמחפש לנו 'עוונות'. עדיף להיות חכמים יותר

יום שישי, 27 באפריל 2012

בזיונה של תורה - את מי מעניין המשגיח, אבל אף אחד לא ישכח לנחם את הגנב השמאלן


אקדים, כי איני עוסק חלילה בר' אליהו דרעי ז"ל, לא הכרתי אותו ובודאי היה יהודי חשוב. אבל הדברים זועקים לשמים ואסור לעבור עליהם בשתיקה מפני שהם מוכיחים עד להיכן התדרדרנו וכי אנו חיים בשקר ורחוקים מאוד ממה שאנו אומרים ותובעים מבנינו ותלמידנו

נפטרו כמעט בו זמנית שניים, האחד המשגיח של ישיבת חברון ר' אברהם סולומון ז"ל איש יקר, אדם גדול, חינך אלפי בחורים, חי את עולמה של תורה. אחריו נפטר ר' אליהו דרעי שהוא האבא של אריה דרעי מי שעמד בראש ש"ס נתפס בקלקלתו, ישב שנים בבית הסוהר, הפקיר את היהדות החרדית ומכר אותה לשמאל, וגם עתה אינו שוקט על שמריו הוא מבקש לשוב ולהנהיג ולהפקיר את היהדות החרדית ואת עם ישראל לידי מי שמבקשים להשמידנו, ובואו וראו, אין מי שמוותר על לעלות לנחמו, כאילו שהיה גדול בישראל

בואו נעבור על רשימת מי שהלכו לנחם את משפחת הרב סולומון ואת מי זה עניין, וכמה עלו לנחם את אריה דרעי, בושה תכסה פנים. אנו כיהודים חרדים החייבים לדעת להבחין בין תורה לבין עסקנים שכל כולם תאוה וטינופת, נוהגים כאילו היינו חילונים רחוקים מדרך התורה

לא הייתי כותב שורות אלו אם אותו מספר של מבקרים וצלמים היו בבית הרב סולומון, מפני שכל יהודי וכל משפחה בישראל ראויה לנחמה, ולא הייתי מבחין בין משגיח לעסקן. אבל כאשר ההבדל זועק לשמים, אסור לשתוק, וחייבים למחות

אסור היה לצלם את העולים לנחם את אריה דרעי, מפני כבוד התורה, מפני שזה הבזיון הגדול ביותר לאותן משפחות של עמלי תורה, מי שהשקיעו כל חייהם בחינוך ותורה, שיום לאחר פטירתם שוכחים מהם ואין להם עוד כמעט כל ערך בעיני החרדים. רק מי שמטנף עצמו, מי שמסוגל ועושה את הגרוע מכל ולא נרחיב כאן בשל הרחק מן הכיעור, שם מרגישים חובה לעלות

בודאי שכחתם אז אזכיר לכם, כי הפוליטיקה הוא הבן זוג של השקר, וכל מי שבאו לנחם את דרעי חייהם חיי שקר, פרט כמובן לבני משפחה וחברים קרובים שאין הכוונה בשורות אלו אליהם, כוונתי להמון הגדול

פונוביז' - עולמה של שקר, מניפים דגל ונהנים משריפת הדגל

התרגלנו לחיות בשקר ולא קולטים עוד כי השקר הוא שקר, הציבור ברובו הגדול מרמה את עצמו כאילו שכך הם פני הדברים ולא קולט כי בין לפני חמישים שישים שנה ויותר לבין ימינו, המרחק הוא כבין שמים לארץ. אז חשבו הרבנים גדולי התורה בדרך אחרת, והיום אנו חיים בעולם אחר, תפיסה אחרת, מחשבות אחרות, ועושים לא בגלל שאנו רוצים אלא מחוסר ברירה

הרב כהנמן שמח ביום העצמאות. הוא מצא כל דרך איך להתחמק מן הקנאים והציונים, הוא לא אמר תחנון ובנה זאת על בן גוריון, ולא רק הוא, גדולי אדמור"י אותו הדור שמחו על המתנה הנפלאה - כפי שנראתה אז - שנתן לנו הקב"ה מדינה שלשם הצליחו לברוח שארית עם ישראל שנכחדו במדינות העולם

מצב הדברים השתנו, ולא מפני שהמדינה היום יותר חילונית, גם אז החילונים לא שקטו, ועבדו קשות לגזוז את פיאותיהם של מי שרק יכלו. ודוקא בימינו רואים את ההיפך, דור של בעלי תשובה מה שלא ראו אז, ובכל זאת אנו החרדים התרחקנו הרבה יותר, ולא מפני שאנו חרדים יותר, ההיפך, הפכנו למזרחיסטים של אותם ימים. מי שילמד את המזרחי ואת השקפתה באותם הימים, ומה קורה היום לחרדים, ימצא כי אנו העתק מושלם שלהם, אנו משתדלים ועושים הכל להוציא כמה שיותר מן הממשלה ליהנות מתקציביה ועזרתה, משתלבים בכל מוסדות המדינה, דבר שהיה מופרך מיסודו בשעתו אצל החרדים, ובכל זאת, אנו פוסחים על שתי הסעיפים ולא נמצא חרדים - מי שאינם חוששים מאימת המדינה וזרועתיה - שיתלו דגל

ההשקפה הפונוביזאית התחלפה כבר לפני שנים. מאז הלך לעולמו הרב כהנמן ז"ל הפכו אותה לעולם אחר לגמרי, וכבר לפני שנים לא היו תולים עוד את הדגל מעל גבי הישיבה. רק אימת התקציבים והחשש כי הדבר יפגע בכלל עולם הישיבות היא אשר הניעה את רבני פונוביז' לקבוע, כי מאחר והרב כהנמן ז"ל קבע כך, אז ממשיכים להניף את הדגל ולא מפני שצריך לעשות כך

שרפו את הדגל לעיני תלמידי פונוביז' וזה לא הפריע לאף אחד, הקנאים שיחקו בהצגתם השנתית לעיני מאות בחורים שנהנו מן ההצגה השנתית, זו הוכיחה שוב כי לא ה'דגל' כאן הענין, אלא המשחק. אלו משחקים קנאים, ואלו משחקים צבועים

אנו החרדים רוצים ליהנות מכל העולמות, לעשות כמו המזרחי בתחילת קום המדינה, ולשחק כאילו 'חרדים' 'השקפיסטים' כאשר השורה התחתונה היא שתיים, הון ושלטון. האידיאולוגיה החרדית נמחקה, אין עוד מי שימסור את נפשו עליה, היום האגואיזם האישי הקהילתי והמפלגתי תפס את מקומה של החרדיות המקורית, ולכן אין זה פלא איך משחקים משחק כפול, תולים דגל, ונהנים משריפת הדגל

הקנאים הנטורים והעדה החרדית מכירים בפסק הרבנות הראשית והקדימו את 'יום העצמאות'

עד כמה התרחקו הקנאים של ימינו, כולל נטורי קרתא והעדה החרדית מהאידיאולוגיה שלהם, תראו במה שאירע השבוע. 'יום העצמאות' חל היום יום ו' ה' באייר, אבל 'הרבנות הראשית' הציונית, אותה רבנות מטעם היא זו שהקדימה על מנת למנוע חילול שבת, וקבעה כי השנה יחגגו בד' באייר, ומי שומע בקולם, מי עשה כהוראתם, הקנאים, הנטורים, והעדה החרדית

אם היו הללו אידיאליסטים, בראש וראשונה הם היו חייבים להכריז כי אינם מכירים ברבנות הראשית, ופסקיהם אינם פסקים, וכי הקנאים הנטורים והעדה יפגינו ביום ה' באייר ולא ביום שאותה 'רבנות הרשעית' בדתה מליבה

המסקנה היא אחת ויחידה. לא עוד אידיאולוגיה, אלא יחצנו"ת, תמונות יפות, להתפרסם, זה חשוב הרבה יותר מן האידיאולוגיה

למי שאינו יודע, אלו הרגילים להתענות ביום העצמאות צמו אתמול ולא היום

יום חמישי, 26 באפריל 2012

הציונים אינם באי כח העם היהודי - גם לא הקנאים

הם צודקים, הציונים אינם באי כח העם היהודי, ומהרבה בחינות וסיבות. אין עוד ציונות, זו מתה, ב'הארץ' מופיע היום רשימה המספרת על פטירתה של הציונות והכותב אף מסיים את רשימתו בברוך דיין האמת. כבר שנים שהמושג הזה נשחק, אין היום ציונים, הנוער של ימינו לא יודע עוד מה זה, מדובר בדור שכבר מת. היום קיימת מדינה המתנהלת על ידי אינטרסנטים ולא על ידי אידיאליסטים

האידיאולוגיה היהודית על כל גווניה נשחקה ואינה קיימת עוד. לא רק אצל החילונים, לא פחות אצל החרדים. הפכנו לקהילות ומפלגות, אין עוד וויכוח אידיאולוגי, ואין עוד חיים אידיאולוגיים. התקופה שהיתה מתה

אין עוד 'השקפה' ואין עוד 'שיטה', היה להם מקור אבל כבר מזמן נשחק ולא קיים, מפני שהמציאות דחקה ושינתה את פניה. למען האינטרס הכל מותר והכל אפשרי. היום 'השקפה' תופס את מקום ההלכה, כאשר מתמודדים עם בעיה הלכתית ואין דרך לצאת ממנו, אומרים כי הם עושים על פי 'השקפה'. אותו דבר קורה עם ה'שיטה' אלו מתו מזמן

מה שכן, אנו חיים היום בקבוצות, ואין עוד מנהיג לבירה. צודקים הקנאים כשהם טוענים כי הציונים אינם מיצגים את העם היהודי. אבל אולי יאמרו לנו מי כן מייצג את העם היהודי? אין היום מי שיכול לומר כי הוא המייצג. כן, יש לנו מאות מנהיגים, כל אחד לקבוצתו לקהילתו. לעם ישראל אין מי שיכול היום לומר כי הוא המייצג שלו, הוא דואג לכלל כולו

64 שנות מדינת ישראל שחקו את כל האידיאלים, הפכנו - החילונים הדתיים והחרדים - לחומרניים. הכל סובב סביב להון ושלטון

עמך ישראל צריכין הפגנה...

אין צורך במילים, זה מספיק בשביל להבין היכן אנו חיים. בעולם החרדי 'יום העצמאות' הוא יום של הפגנות, אלו שורפין דגלים ואלו מתאספים מסביב מביטים בצועקים גיוואלד, מרחמים עליהם, ומסיימים בלשנה הבאה סיבוב נוסף

כל הנושא הזה של שריפת הדגל, ותליית הדגל בפונוביז' הפך לנושא שנתי, ומזכיר לנו, כי אנו חיים בעולם משוגע, בפונוביז' בימינו תולים את הדגל באילוץ אין להם ברירה הם חוששים ממה יאמרו, ועוד יותר שמא יקצצו בתקציבים, ואילו הנטורים והסאטמארים זקוקים להפגנה להחיות בהם את נפשם להרגיש טוב

רוב רובו של הציבור החרדי עומד מנגד מביט ואומר ישחקו הנערים בפנינו, אבל נדמה שזה כבר נמאס, זה חוזר על עצמו כמו תוכי, הגיע הזמן שנחליט היכן אנו חיים באמת, בעולמה של שקר, או שמא החיים האלו הפכו להיות אמיתה של שקר

אפילו כשחרב חדה מונחת על צווארו אל יתייאש - לייבוביץ הצליח למחוק 32 שנות מאסר

הסתפקתי אם לכתוב בנושא, חשוב לי לשמור על שלום המשפחה שסבלה מספיק, מאידך, מדובר במי שיוצא לרחוב ועלול להיות מסוכן לציבור. ובכל זאת, מאחר והנושא כבר יצא לרחוב, רבבות יהודים ולא יהודים עקבו אחר המשפט הכל כך מפורסם, והמהלומה הקשה עונש של 32 שנות מאסר, אין עוד טעם בלא לכתוב, עדיף שהדברים יכתבו

וראשית, לפני הכל, מוסר השכל גדול לכל יחיד, לעולם לא להתיאש, הציבור כמעט כולו היה משוכנע שהוא גמור הוא נשלח ל-32 שנות מאסר לכלא קשה, ובגילו, הפירוש שכשייצא הוא יהיה בסוף חייו אם בכלל. והנה, הוא יצא לחופשי, לא על ידי ערעור שרק קיצר את העונש, אלא זיכוי מוחלט, בית המשפט פסל את העדות שבגינו נשפט, והוא חזר הביתה

אבל יחד עם זאת אסור להתעלם מן הנושא עצמו המחייב הרבה תשומת לב מפני שיותר מדי נופלים בפח של מי שאורבים לצעירים ומטמאים אותם, הורסים להם את החיים, וחלק מהם מסיימים את החיים בדרך קשה עד כדי התאבדות. אנשים כאלה מסוכנים, ועל הציבור להרבות בתשומת לב, לא לאפשר לילדים ואף לא לבחורים להסתובב במקוואות ובבתי כנסת לבד, מי שלמד היכן נעשו ונעשים המעשים הללו לא יאמין, ההורים משוכנעים כי הבן הלך ללמוד ולא יודעים כי דוקא שם ארב לו מי והוא נפל לפח

מאידך, יש עוד צד לענין, בית סוהר אינו מקומם של אותם סוטים, אלא בית חולים מיוחד שצריך להקים עבור מספר גדול של חרדים שהם חולים במחלה הזו, שם צריך לטפל בהם. ומי שיודע על אנשים כאלה, צריך לדאוג שהללו יטופלו בדרך הנכונה. היהדות החרדית חייבת להקדיש לנושא הרבה תשומת לב, להקים מרפאות מיוחדות קליניקות שיהיו שם פסיכיאטרים מומחים, ומי שהוא מסוכן חייב להיות במקום סגור

פרטים על מה שקרה בערעור ראה כאן: http://bektzara.blogspot.com/2012/04/32.html

תתאבלו רק אל תזיקו!

לכל חוג קהילה מפלגה וקבוצה היום השנתי שלה, היום המיוחד שבו הם ניכרים ונזכרים. כך גם בנטורי קרתא הממתינים כל השנה ליום הגדול והנורא ששמו 'ייום העצמות יום הציבעלעך' היום שבו הם צועדים ומזכירים לציבור כי הם עדיין חיים וקיימים

כמו בכל מצעד הם משתדלים בכל שנה להוסיף קצת נופך משהו חדש תוסס יותר, אחרת יהיה משעמם, וכבר התרגלו אליהם. הם אלו שמטלפנים לעיתונאים ולצלמים מתחננים ומבקשים שיבואו לצלמם איך שהם לא עומדים בצפירה, מתהלכים בלבוש שק, זו ההנאה הכי גדולה שלהם

ישנם מי שמתעלמים מהם, והם צודקים, אין מה שפוגע בהם יותר מההתעלמות. מי שלא מדברים ממנו הוא מת. אבל יש עדיין מי שעושים להם את הטובה הזו ועוסקים בהם, ולדעתנו, גם הם זקוקים ליום השנתי שלהם, וטוב שמדווחים על מעשיהם, כי אחרת הם עלולים להפוך לסיקריקים להכות לשבור ולנתוץ. עדיף שיפגינו ילבשו שק, ישרפו את הדגל, יצטלמו טוב, וכך ייטב לציבור שלא ייאלץ לסבול מטרור ואלימות

יום רביעי, 25 באפריל 2012

מה לכהן בבית הקברות?

מכתב זה שהתפרסם היום, מציב שאלות קשות. איך זה שבני תורה גולשים לאינטרנט? האם באמת הגענו למצב שאותם בני תורה יושבי הישיבות והכוללים גולשים ושורצים באינטרנט? ואם אין זה כך, מה להם ולכינוס כזה?

הרב שטיינמן מגביל את הכינוס לבחורים מהקיבוץ והלאה, הוא בודאי אינו יודע כי בעיית הבעיות הם הצעירים, וכי ילדים מגיל מאוד צעיר כבר שורצים באינטרנט דרך הטלפונים ודרך מכשירים אחרים שיש להם

השאלה שאני מציב כאן, האם בעיית האינטרנט היא בעיה של בעלי בתים או גם של בני תורה? אם רק של בעלי בתים, עדיף שבני תורה לא יהיו בכינוס כזה. ואם לצערנו ובושתנו בני תורה רבים גולשים לאינטרנט, איך יכולים גדולי ראשי הישיבות והמשגיחים לרחוץ בנקיון כפיהם?

מציאות היא, לצערנו ובושתנו, מאות בחורי ישיבות גולשים מדי יום ביומו באינטרנט, כותבים בעשרות פורומים חרדים בעברית אידיש ואנגלית, והשאלה היא, היכן היו המחנכים, הם מודעים לבעיה הזו 10 שנים לפחות, ומה הם עשו שלפחות בני הישיבות לא יגלשו ויתרחקו ממכשירים לא רצויים

ועל כולם, איך זה שהם שכחו מן הנשים. מי שלומד את האינטרנט והגלישות בה, בניגוד למי שחושב שרק גברים גולשים, הנשים ובמיוחד הצעירות גולשות לא פחות, ואולי כאן הבעיה. גם אם נניח שהאברך היה מוותר על האינטרנט אבל בשביל שלום בית הוא חייב לוותר ולהשאיר את האינטרנט בביתו

עושה רושם, כי מתכנני הכינוס עבדו בשיטת חלם, לא רק מפני שלקח להם 10 חדשים לארגן אירוע כזה, והפסידו הרבה זמן, עוד אלפי נשמות נשרפו. הם לא ירדו לעומק הבעיה, ועבדו בשיטת הדרשות והשיחות, שחלילה לי לזלזל בהם, אבל זו התחמקות מן הצורך לעבוד קשה על מנת להצליח

כינוס לשם שמים, כאשר הכוונה היא להועיל ולא סתם לשם כינוס, היה חייב לחלק בין הגברים והנשים, ויתכן כי היו צריכים להקדים את הנשים לחזק אותן לפני הגברים בענין האינטרנט, הן שולטות בבית, ובכוחן הרבה יותר להבטיח כי הילדים יהיו עסוקים עם חומר מועיל ושלא יהיה להם זמן לחשוב על אינטרנט

ובאשר לגברים, חייבים לחלק בין ילדים, צעירים, ומבוגרים יותר, כינוס לבעלי בתים בנפרד, ולבני ישיבות בנפרד, מפני שעם כל אחד צריך לדבר אחרת. אותה שפה לכולם לא יעבוד, ואפשר להבין חלק מן המתנגדים של הכינוס, זה פשוט חבל על הזמן, שום תועלת לא יצמח מכינוס כזה

הרב סולומון לומד פרק בעולמם של חרדים

הוא לא האמין למה שהוא עובר עתה, הוא משוכנע היה כי כולם יצטרפו. מיד לאחר ההחלטה על הכינוס של כלל ישראל, הוא ביקר בבתי רבנים ביניהם האהרוני מסאטמאר שחיזק אותו, והוא משוכנע היה כי הנה כולם יבואו והוא הולך לעשות משהו גדול לטובת הכלל

אבל מה שהוא עבר בחודשים האחרונים, ומה שהוא עובר בימים אלה, הוא ככל הנראה לא עבר בחייו. מפני שאם ידע קודם שזה מה שהולך לקרות, ובכל זאת יצא לדרך הוא פגע קשות במטרה. אני לא רוצה להאמין כי הוא חשב שזה יהיה ככה, הוא אולי חשב שזה לא יהיה קל, אבל האמין כי מאחר ועוסקים בנושא כל כך חשוב, כולם יצטרפו ויתעלמו מענינים אחרים

ברור היה להרב סולומון כי להושיב את סאטמאר ואגודת ישראל יחד אין זה דבר קל. אבל כשהעלה לנגד עיניו את חומרת המצב עם האינטרנט, וכששמע איך שכל הרבנים בלי יוצא מן הכלל מדברים על כך, הוא משוכנע היה כי הנה הוא מצא את המאחד והוא הולך לקיים את הוגר זאב עם כבש ולהוכיח כי אנו בימות המשיח

אבל מה שהוא לא לקח בחשבון ולא האמין, כי ימציאו תירוצים ממינים שונים, וכי המאבק יהיה נגד הנאומים באנגלית, וכי ישתרבבו לענין כמה דברים לא נעימים אחרים הקשורים בכבוד הציבור, וכי אנו רחוקים מאוד מיכולת להביא תחת גג אחד את כל הציבור החרדי מקצה לקצה

לא רק סאטמאר, גם בעולם הליטאי לא כולם מסכימים עמו. והסיבה, מפני שחלק טוענים כי כינוס כזה לא יועיל, והם מתנגדים לכינוס באיצטדיון. אסור לשכוח, כי מדובר בביטול תורה שבוע לפני חג השבועות, ולא כולם מסכימים כי מדובר בכינוס שיביא תועלת

אם באמת מתכוונים להציל את כלל ישראל אסור לכנס את כולם יחד, מפני שהשפה לבני תורה אינה אותה שפה לבעלי בתים, ואינה אותה שפה לנשים, ובודאי שלא לצעירים ובמיוחד ילדים. אם כבר, היו צריכים לחלק לכמה כינוסים, אחד לצעירים וילדים שכבר מסתובבים עם טלפונים ומחוברים לפייסבוק ודומיהם. אחר לבני תורה, ואחר לבעלי בתים, ולכל אחד לדבר בשפתו. כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אי אפשר לדבר לכולם באותה שפה, את זה לא צריך לומר להרב סולומון שהשמיע עשרות שיחות בענין זה, ופלא שהוא לא לקח זאת בחשבון

כינוס כזה אם כבר, היו צריכים לפני עשר שנים כשזה התחיל לא עתה כאשר אנו עמוק בבוץ הזה והשאלה היא איך יוצאים משם

מדוע הנטורים מתחפשים, בכל שנה לבוש אחר - ממה הוא מפחד?

כשראיתי את התמונה הזו לא האמנתי למראה עיני, כבר כמה שנים שבאוסף התמונות אני רואה אותו בכל שנה בהפגנת נטורי קרתא, הוא אוהב לשאת את דגל פלשתין ולשרוף את הדגל, הוא צוחק ונהנה, והנה היום אני המום לראות אותו משתולל בככר השבת רץ בעת הצפירה בתלבושת חדשה, בלי מכנסיים עם מגבעת הונגרית ועם כתונת פסים, מה קרה? האם הוא מתחפש בשביל שלא יזהו אותו?

כאן תמצאו צרור תמונות שלו איך שהוא נראה לפני שנה ואיך הוא שיחק אותה היום:  http://bektzara.blogspot.com/2012/04/blog-post_5642.html

יום שלישי, 24 באפריל 2012

רוצחיהם על כתפיהם - כשהם יורדים אז עד לתהום, אוי לאותה בושה

אני לא חושב שהוא מתבייש, הוא לא יודע עוד מה זה, מפני שאם היה מבין מה שהוא עושה, הוא לא היה עושה זאת. הבעיה של אותה קבוצה בנטורי קרתא שהם איבדו צלם אנוש, גם את הנקודה היהודית שיש בכל יהודי הם ככל הנראה איבדו, מפני שאם היתה להם נקודה כזו, הם היו מבינים שלא נושאים רוצח על כתפיים

החינוך המוסלמי הוא חינוך לרצח שהיא תועבת ה' והיא אחת ממצוות בני נח. התורה המוסלמית היא היפך מרצון ה' היא חורבן העולם, חיה על דם לא רק של יהודים, אין להם הבנה וקליטה בערך האדם, עבורם אנשי נטורי קרתא הם העבדים המשרתים את האיסלאם ויעלו אותם על האש כקרבן לאדוני האיסלאם

אני מרחם על אותם מנטורי קרתא שהתדרדרו כל כך, מתפלל עליהם שהקב"ה ירפא אותם ויצילם מגיא צלמות, הם שקועים במ"ט שערי טומאה ומי יודע אם הם כבר לא הגיעו לנ'

בה' באייר אני מתפלל מדי שנה ומבקש מהקב"ה שיחוס וירחם על עמו ישראל, ובראש וראשונה על התועים, ובמיוחד על אנשי נטורי קרתא שהרחיקו ונפלו לפח שהכינו להם אותם מוסלמים שקנו אותם בכסף והם מכרו את נשמתם למי שמבקשים לרוצחם

השוחד יעוור עיני חכמים ופקחים ועל אחת כמה וכמה טפשים, לולא ראו הרבה כסף ממקורות מוסלמיים ופלסטינים הם לא היו מרחיקים כל כך ולא היו מצדיקים את מעשיהם. מציאות היא, שאותם בנטורי קרתא שעדיין לא נפלו בפח הזה, מצטערים צער רב ומתביישים במעשיהם של אלו

האם באמת המוסלמים כאלה טפשים שאינם קולטים כי יש להם עסק עם ליצנים?

רגילים אנו לשמוע הרבה ביקורת על מעשי נטורי קרתא, אבל תופתעו, בניגוד לכל אלו אני מתפלא על משהו אחר, האם באמת המוסלמים לא קולטים עם מי יש להם עסק? נדמה שמדובר בטפשים מן הסוג המטופש ביותר. מפני שאם היה להם טיפ טיפת שכל היו קולטים כי התחברו אליהם ליצנים רודפי שלמונים, מי שהם ללעג ולקלס בכל בית ישראל מקצה לקצה ואינם משרתים אותם

גם אם נניח שלא איכפת להם שמדובר בליצנים, מטרתם להפיק מהם לפחות בהסברה, להוכיח כי הנה גם היהודים סבורים שהם צודקים, הרי כל ילד מבין, שמי שאינו מסוגל להביא עמו לפחות משלחת מכובדת, להוכיח כי יש לו ציבור אין כל ערך להסברה הזו, מדובר בתמהונים, ובמקרה שלנו במי שהם חולי בצע. לולא הבצע, גם משה הירש למרות שהיה בחייו ליצן גדול, לא היה מתחבר להם. מה שמשך אותו היה הכסף שקיבל, ואת זה למדו ממנו בניו אחריו

אין טיפ טיפת אידיאולוגיה במה שעושה ישראל הירש, מפני שראשי נטורי קרתא פרסמו כמה פעמים כי דרכם של ההירשים אינו דרכם. ונספר לכם, שהסכסוך הפנים משפחתי שם גדול, הם מנודים מן הציבור שלהם, ומי שרוצה ללמוד, שיברר כמה השתתפו בהלוויית משה הירש, הם בקושי הצליחו להביא מנין, האם כל זה לא מספיק למוסלמים שיקלטו ויבינו כי יש להם עסק עם ליצנים?

ההירשים עושים שירות טוב ליהודים, הם מוכיחים כמה טפשים המוסלמים

והייתם נקיים - הרב שטיינמן אינו לומד בשוטנשטין הוא קיבל זאת במתנה

אהיה חלילה האחרון לפגוע בהרב שטיינמן שהוא מנרדפי דורנו, האיש שסובל מרורים מאנשיו שלו, אין היום בדורנו מי שיורדים לחייו מאלו המכונים מחבלים אנשי 'יתד נאמן' ושלשת השמואלים אויערבך, דויטש, ומרקוביץ ואחרים, אבל כדרכי, כאשר אני רואה דבר תמוה אני מעלה אותו ושואל היתכן

מן הקרובים ביותר להרב שטיינמן שלח לי אימייל והסביר לי מדוע הגמרא הזו היתה על השולחן כשהגיע ר' ישראל מויזניץ. דקות קודם לכן הגיע מנהל ארטסקרול ר' מאיר זלטוביץ לביקור והביא להרב שטיינמן מתנה את מסכת נדה שהדפיסו לאחרונה, ולכן זה היה על השולחן

יום שני, 23 באפריל 2012

על שולחנו של הרב שטיינמן גמרא שוטנשטין - היאומן?

אני המום ומתקשה להבין, הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן לומד מתוך גמרת שוטנשטין? - מדובר בש"ס שהדפיסו למען בעלי בתים קשיי הבנה, לא למען בני תורה ובודאי שלא למען גדולי תורה?

כשהגמרא הזו יצאה לאור קמה זעקה גדולה ומרה של רבנים וראשי ישיבות שטענו כי זה יוריד לטמיון את ההתעמקות של הבחורים והאברכים בהבנת הגמרא, לא ישברו עוד את הראש ילמדו בגמרא הזו וזה יגרום לחורבן. אפילו רבנים כמו הרב שלמה עמאר יצאו בשעתו בקול זעקה נגד הגמרא הזו וקבעו כי היא מיועדת לבעלי בתים בלבד

והנה, על שולחן הגראי"ל גמרא כזו? - להגראי"ל פתרונים. אולי בגילו הוא נעזר בש"ס זה, לאותן מסכתות שלא לומדים בישיבות? קשה לי להאמין

יום ראשון, 22 באפריל 2012

מה עשה הרב אלישיב לימינו של הרב עובדיה יוסף בהכתרתו לראש אבות בתי הדין?

בימינו בדור אשר לא ידע את יוסף מעטים נותרו שזוכרים עדיין את הימים ההם, בעת שהרב יוסף שלום אלישיב ישב בבית דין הגדול של הרבנות הראשית בניגוד לציוויו ורצונו של רבה מבריסק שזעק ככרוכיה כי מדובר במעשה תועבה, דבר אסור, וכי אין כל היתר לשבת במקום הזה. הרב אלישיב אז נמנה על הקוק'ניקים ורחוק מאוד מן העולם החרדי, ישב לצידו של הרב עובדיה יוסף, כשמונה לראש אבות בתי הדין, התפקיד הכי גבוה ברבנות הראשית

לדור אשר לא ידע את יוסף נספר, כי הרב אלישיב נאלץ לפרוש מבית דין הגדול בפרשת האח והאחות כאשר הרב גורן התיר את הממזרים, וחמשה דיינים פרשו. הרב יוסף המשיך בתפקידו, הוא הצביע יחד עם הרב גורן להתיר את הממזרים, ומאז התערערו היחסים ביניהם

מאז, מקבל הרב אלישיב פנסיה של שופט עליון, וכאשר עוברים על רשימת מי שקיבל את הפנסיה הכי גדולה בכל תולדות המדינה, הרב אלישיב תופס את המקום הראשון, הוא עבר את כולם בשנים, ועד היום הזה הוא מקבל פנסיה ענקית פלוס הטבות מפליגות. - את הכסף הרב הזה ירשו בניו

'יתד נאמן' - דרך רשעים תועבה

אם זה היה קורה לעיתון חרדי אחר, הם היו ממלאים עמודים שלמים להוכיח כי הללו נכשלו מפני שדרכם תועבה. והנה, זה קרה להם, למען בצע כסף, לא להפסיד מודעה, הם הדפיסו תמונה של אשה מעורטלת במצב שאפילו החילונים הרגועים שלא מרחיקים לא היו מתירים תמונה כזו

לנו אין ספק כי הם לא הבחינו לא שמו לב, אנחנו לא חושדים בהם כי הם באמת כאלו טפשים וידפיסו תמונה כזו. כל עיתון חרדי שהיה מדפיס זאת, זה היה בא רק מחוסר תשומת לב, וזה יכול לקרות לכולם. ובכל זאת, זה קרה להם, מדוע? האם אין זה אות משמים?

אומר לכם את מה שאני מאמין. זה עונש על 'קטיפה', מאז שהם החדירו לכלל ישראל תועבה של ממש, 'לאשה' בסגנון חרדי, בכך הורידו את הציבור שלהם מטה מטה, הפכו אותם כגרועים שבאומות, ואין זה משנה איזה חומר יש שם, סוג עיתון שכזה הוא פסול בתכלית, והשלמת הכנסה אינה מתירה פרסום שכזה. כל מי שנתן יד לעיתון הזה הכשיר תועבה, מפני שזה מתחיל כאן, ורק פסיעה חסרה עד שנראה תמונות מן הסוג שראו בערב שבת ב'יתד נאמן'

מדוע שותק ר' מנדלי, האם שקט לפני הסערה?

זה מדהים ולא ייאמן, מי שהיה המספר אחד בקול רעש גדול, דוקא הוא מהרגע שהפך לאדמו"ר רשמי, הוא ממלא פיו מים. עושים מאחיו מלך מלכי המלכים כאילו שלא היה עוד אחד כמוהו דורות, והוא מבליג שותק ולא אומר מילה

אין לי ספק כי ההוראה באה מלמעלה, מפני שחסידיו אינם מאלה שאוהבים לשתוק, הם היו מוכיחים כי הרבי שלהם מכניס את האח ר' ישראל בכיס הקטן. והשאלה היא, מדוע?

האם אנו לפני הסערה הגדולה? או שמא המשחק הוא כאן פרגמטי. עדיין לא סיימו את פרטי החלוקה. לאחר שיסיימו את חלוקת הירושה הפרטית היכן שאין כל ספק כי שני האחים יורשים, אנו צפויים למאבק אחר על המוסדות. קשה להאמין כי מנדלי מוותר על הכל, הוא בודאי יתבע לקבל משהו, לפחות על פי האחוז שהוא לקח עמו. בכל מקום אחר, הוא פנה לדין תורה ואף זכה, בווילימסבורג למשל, קבע בית הדין כי החלוקה תהיה על פי יחסי הכוחות.

ומה עם בני ברק? האם מנדלי מוותר על הכל או שהוא תובע פיצוי נדיב?

על מי עובד האהרוני? - הפורומים הסאטמארים עובדים במלוא הקיטור 24 שעות ביממה

בדברים שנשא האהרוני ביארצייט של אביו הוא אמר כי ב"ה הוא הצליח וכי אין עוד בבית סאטמארי-אהרוני כלשהו מחשב, אפילו בלי אינטרנט, המוסדות שלו הצליחו בקרית יואל בווילימסבורג להבטיח כי הם נקיים ממחשבים, אין אף ילד שיכול עוד אפילו לראות מחשב מפני שאין עוד דבר כזה

אבל עדיין בעבודה יש אינטרנט, ולכן הוא מזהיר את הציבור שלו שגם שם לא יחזיקו מחשב בלי מסנן

הלוואי והיה אמת מה שהוא אמר, אבל אולי הוא יסביר לנו, אם הוא כל כך דואג שהציבור שלו לא יגלוש, מדוע עד לרגע זה הוא לא ציוה על הפורומים הסאטמארים שחלקם בבעלות אנשיו ומנהלים שם את מלחמתו נגד הזאלוני שיסגרו אותם?

אבל גם אם נשכח רגע מזה. אם באמת אין עוד מחשבים לסאטמארים ולא יודעים עוד בווילימסבורג וקרית יואל ממחשב, איך הוא יסביר את העובדה שהפורומים הסאטמארים פעילים 24 שעות ביממה. ומי שמכיר את הניקים יודע כי יש להם ילדים בבתיהם, והם לומדים בחיידרים הסאטמארים, איך הם גולשים, דרך הנבואה ורוח הקודש?

או שעובדים על האהרוני או שהוא עושה את עצמו לא יודע. אבל כל עוד הוא לא יורה במפורש לאנשיו כי הם חייבים לסגור את הפורומים, בעיני הוא צבוע. מפני שיש בידו את היכולת למנוע גלישה ממאות ואלפים בכל יום, והוא לא עושה זאת, מפני שהמלחמה באחיו חשובה לו יותר מהגלישה לאינטרנט

כאן נציין, כי הפורום שבהנהלת הזאלונים הצהירו כמה פעמים, שאם האהרונים יסגרו את הפורום שלהם, הם יסגרו את הפורום שלהם, והאהרוני לא מסכים לעיסקה הזו

יום שישי, 20 באפריל 2012

מבירא עמיקתא לאיגרא רמי - חסידי סרט וויזניץ, אין לכם במה להתבייש

כמה טפשים יכולים להיות חסידים תלמדו בסיפור הזה. אם הם לא היו עושים מזה ענין, אלא מתעלמים, מי בכלל היה יודע על הרשימה באיזה עלון נידח באחת השכונות בחיפה. ומה שבטוח, בעולם כולו כלל לא היו עוסקים בענין, זה לא היה מגיע אליהם. והנה, מי הם שפרסמו כי הנה מתפרסמת רשימה אודות הרבי שלנו? לא אחרים אלא החסידים שוטים בכבודם ובעצמם

סיג לחכמה שתיקה, ואם יש לכם סיבה להתבייש ברשימה הזו, אז צריכים להיות חכמים, לשתוק להתעלם לא לענות לאף אחד, כך תעשו הרבה יותר טוב

ולנושא עצמו, האם יש לחסידי סרט ויזניץ במה להתבייש? בהחלט שלא. גם אם נניח שהתמונות לא מחמיאות לבן של אדמו"ר, אבל אסור לשכוח כי באותם הימים וויזניץ לא היתה חסידית כבימינו, רוב רובם של חסידי וויזניץ היו מודרנים. תעברו לרגע לויזניץ של ר' משה'לע ור' מאטעלע, איזו מלחמה התנהלה שם לקראת פטירת האבא שלהם ר' חיים מאיר ז"ל, ותופתעו, ר' משהל'ע נתמך על ידי המודרנים. ה'פרומע' הלכו לר' מאטעלע, ואחרים הקימו כת בשם 'נדחים'. באותם ימים חלק גדול מאוד מחסידי ויזניץ על כל חלקיה היו מגולחים. ולא רק בויזניץ, בידי תמונות של חסידי גור באותן ימים מגולחים, כך נראו החסידים אז. ולא חלילה שהמתנגדים היו יותר טובים, בני הישיבות בשעתו היו עם בלוריות של חצי מטר גובה ולא קיימו מצוות תפילין בשל החציצה ולא אכנס כעת לוויכוח. היהדות החרדית מקצה לקצה לא נראתה כפי שהיא נראית היום, הרבה יותר דתית וחרדית

תכניסו לראש, מה שהיה מקובל אז לא מקובל היום, הכל השתנה, ולכן מי שמסתכל על הדברים בעיניים נכונות על פי אמות מידה של אותם ימים, לא רק שאין לכם במה להתבייש אם הייתי חסיד סרט ויזניץ הייתי מתגאה ברבי

נכון, יש לנו בעיה עם הדור הצעיר אשר לא ידע את יוסף נולד לאווירה אחרת והימים ההם נראים לו מאוד מוזרים, אז מה שצריך לעשות, להסביר להם, לפקוח את עיניהם, ולעבור את זה, לא קרה שום דבר בפרסום הרשימה הזו, בעיני האדמו"ר מסרט וויזניץ עלה בהרבה רמות

את הרשימה על האדמו"ר מסרט ויזניץ תמצאו כאן: http://bektzara.blogspot.com/2012/04/blog-post_1866.html

כמה סאטמארים השתתפו ביארצייט של ה'ברך משה' בוויליאמסבורג?

בעקבות דברים שכתבתי על סאטמאר וכמה שעוד מעניין איזה יארצייט שם, היו מי שהשתוללו מזעם, כאילו נשכם נחש. אין סימן טוב יותר מזה שכתבתי דברי אמת, מפני שאחרת זה לא היה מפריע לאף אחד. האמת כואבת

אבל בשביל להרגיע את מי ששם תהו ולא הבינו מה קורה כאן, אז בבקשה הנה קחו תמונה של בית הכנסת המרכזי של סאטאר בעת שהרבי כבר נמצא שם, כמה השתתפו בסעודה 'הגדולה' ביארצייט של ה'ברך משה'?

יום חמישי, 19 באפריל 2012

זייברט בבני ברק עלול לשלם את מחיר הנקמה על מעשיה של גור בירושלים

כשוך הסערה הגדולה על מעמדה של וויזניץ בבבחירות בעוד שנה וחצי בבני ברק, שכחו מן העיקר. מי דוחף את וויזניץ לראשות עירית בני ברק, ומדוע יש להם סיכויים מצויינים. ציבור גדול במיוחד אלו התומכים ב'שלומי אמונים' לא יצביעו עבור חסיד גור לראשות עירית בני ברק, וזאת כנקמה על מה שהם עשו בירושלים

בדגל התורה ובוויזניץ ישנם מי שטוענים שצריך לנצל את המצב שנוצר ולהיבנות מכך. אם וויזניץ יהיו חזקים ויילכו עד הסוף, יש להם סיכויים מצויינים הפעם לזכות בראשות העיריה בקדנציה הבאה. החיבור של דגל התורה-כלל-חסידי-וויזניץ מבטיח להם את ראשות העיריה. אם וויזניץ תחליט שלא להרוויח מן הנקמה של שלומי אמונים בגור, תקפוץ על העגלה 'דגל התורה' היכולים להבטיח לעצמם סיבוב נוסף, במקרה של בחירות

אגודת ישראל בבני ברק תופיע בבחירות הבאות במפוצל אם לא יצליחו להגיע להסכמה פנימית על סדר הרשימה ועל מי שיהיה מועמדה לראשות העיר. הטענה של גור כי רק סניף אגודת ישראל יחליט, לא היה תקף בירושלים, שם החליטה אגודת ישראל כי מאיר פרוש יהיה המועמד וחסידי גור צפצפו על ההחלטה ועשו אחרת, כך שאין כל מחוייבות בבני ברק לקפוץ אחר החליל של גור

רק נקמה מתוקה בבני ברק אולי תרגיע את הרוחות ויחזיר את השלום למחנה החסידי. כל מצב אחר יעמיק הרבה יותר את השנאה לגור ויפלג את הציבור החסידי לצמיתות

סאטמאר - ככה חלפה לה תהילת עולם

אתמול היה היארצייט של ר' משה טייטלבוים האבא של האהרוני והזאלוני מי שמכונה בסלנג הסאטמארי ה'ברך משה', ושימו לב, איש כמעט לא זכר זאת, אף אחד מן העיתונים - הלא סאטמארים - האתרים והפורומים כלל לא זכרו שהיה אחד כזה

המתנתי אתמול, חיפשתי, רציתי לראות מי בכל זאת יזכור אותו, ומתברר שאפילו הסאטמארים לא עושים ממנו ענין, כל צד בשל החשבונות שלו. האהרונים יש להם לב מלא עליו על שפיצל את החסידות וזרק את האהרוני מווילימסבורג, והזאלונים מעדיפים פחות לעסוק בו, בשביל למנוע מלעסוק בגנותו. אצל ה'ברך משה' התקיים שמתוך שבחו בא לידי גנותו, אז הם מסתפקים עם סעודה בבית מדרשם ולא עושים מן היארצייט שלו עסק שלם

סאטמאר איבדה את עולמה. מי שילמד את ההיסטוריה, מי שמלווה את סאטמאר חמישים שנה יעיד, כי סאטמאר היתה פעם גדולה, והיום היא קהילה כמו קהילות אחרות ולא יותר מזה. היא איבדה את השפעתה על העולם החרדי, אפילו ב'עדה החרדית' כבר לא מתחשבים בה כפי שהתחשבו עד לפני עשר שנים ויותר

המפסיד הגדול הוא אהרן טייטלבוים, מפני שאם הוא היה חכם ולא שומע לעצת אחיתופל, ומשחק כמו שמשחקים בויזניץ, הוא היה זוכה לתהילת עולם ושומר על כבודה וכוחה של סאטמאר. אבל מה עושים כשיושבים על השכל, אז ככה זה נראה

יום רביעי, 18 באפריל 2012

כן יש פתרון, בהעמקת החינוך לגלישה נכונה באינטרנט ולניצול הטכנולוגיה לחיזוק הדת

הם מאבדים עשתונות, הם מתייאשים, חושבים שבאמת אין פתרון, אז נקדים ונאמר כי אין מה שאין לו פתרון, לכל פתרון, אך הוא לא קל, צריך לעמול קשה להשיג את הפתרון, ואם נרצה ונתמיד לא נוותר, נשיג את הפתרון

אין פתרון אבסולוטי, בכל מקרה מדובר באסון, וכמו במכוניות שבכל יום נהרגים בתאונות, ובכל זאת רוב העולם ממשיך להשתמש בכלי רכב, אותו דבר עם האינטרנט, אנו חייבים לחנך וללמד את הנוער איך לגלוש נכון, וכך להציל ולהבטיח את המקסימום האפשרי

לא נצליח למחוק את הטכנולוגיה ולבטלה, זה לא בכוחנו. ולכן, אין לנו מנוס אלא להתמודד עימה. נעשה את מה שהתורה מלמדת אותנו. הגמרא שואלת מה יעשה אדם שיש לו מידות רעות, ומלמדת אותנו, כי ינצל אותם לדברים טובים. למשל, אכזר שיהפוך לשוחט ולמוהל. כך גם כאן, אין לנו מנוס אלא לנצל את הטכנולוגיה המתחדשת, לחיות עימה וללוות אותה ולהיות ראשונים להפיק את הטכנולוגיה הזו, אבל, בדרך שלנו, עם חומר חיובי עם מה שיעשה רק טוב

הטכנולוגיה המתפתחת עד כמה שהיא רעה היא גם יכולה להיות טובה ולשרת את הציבור החרדי. במקום לחפש באוצר הספרים, היום בלחיצת כפתור אתה מוצא את כל מה שאתה מחפש והרבה יותר ממה שאתה מסוגל ויכול באוצר הספרים, ותוך שניות. אם נמלא את זמננו עם מוצר חיובי, לא יהיה זמן לשטויות

במאבק הזה, אסור לנו להשקיע זמן בסור מרע, מפני שזה ימיט עלינו אסון, זה לא יעבוד. כאן הפתרון האחד ויחיד הוא, בעשה טוב, לנצל את הטכנולוגיה לדברים טובים, וממילא לא יהיה זמן לשטויות

כן, עלינו למלאות את האינטרנט בתכניות חיוביות, עלינו לתרום מזמנינו וכוחנו למלאות את האינטרנט בכל הטוב, ויש כל כך הרבה ב"ה. זה הפתרון הטוב ביותר, כל השיטות האחרות יכשלו

תרשמו מה שאני כותב כאן, בעוד תקופה לא ארוכה תווכחו ותראו. כולם, בלי יוצא מן הכלל ישרצו באינטרנט, לא יהיה מי שלא יהיה לו אתר באינטרנט, הישיבות וכל כלי הקודש החצרות וכל מי בדור הצעיר, האינטרנט יהיה הכלי המרכזי שלו להפצת מידע עזרה ושירות ציבורי

המלחמה היום נגד החזקת מחשבים היא כמלחמה לפני חמישים שנה נגד החזקת טלפון בבית מחשש ללשון הרע ודיבור עם נשים בטעות. בעוד תקופה לא ארוכה ישלימו כולם עם המציאות הזו, ויבינו כי אין מנוס אלא להשתמש בכלים האלה לחיזוק התורה והיהדות

כאן גם המקום להעיר, כי מה שאפשר דרך האינטרנט, בכל דרך אחרת לא נגיע לאחוז אחד מן היכולת. פעילות יהודית ותורנית בלי האינטרנט המקסימום שלה, הוא אפס לעומת מה שמסוגלים דרך האינטרנט, בו זמנית ובכל העולם, ואסור לנו לוותר על האפשרויות האלה

'יתד נאמן' הורידו את הרב שטיינמן לתחתית ואת שמו כתבו באותיות פצפוניות

מי יותר חשוב, הרב שטיינמן או פיאד הערבי? בעיני 'יתד נאמן' פיאד הערבי. וההוכחה, את כותרת העיתון הקדישו לפיאד לא להרב שטיינמן, למרות שהוא היום מנהיג היהדות הליטאית, הוא המוביל, ההצהרה שלו חייבת להיות ראשונה וקודמת לכל אחד אחר. אבל 'יתד נאמן' בשליטת המחבלים, והרב שטיינמן אינו מחבל. אז הורידו אותו לחלק השני, וגם שם, דאגו שאת שמו בקושי יראו, השתדלו לכתוב את שמו ותוארו באותיות הכי קטנות, ואת דבריו דחפו לעמודים 4-5-12, כיאה למי שאינו מחבל

אסור לשכוח, שאת השטות הכי זולה ופשוטה שיאמר ר' שמואל אויערבך הוא זוכה לכותרת ראשית עם שמו באותיות של קידוש לבנה, ואילו הרב שטיינמן לא שוה בעיניהם כותרת ראשית

מדוע יושב ר' שמואל אויערבך בכינוסי 'לב לאחים' עם ספר פתוח ומדוע הוא סולד מן המארגנים?

מי שישים לב, בכל כינוס של 'לב לאחים' ר' שמואל אויערבך מגיע עם ספר ומשתדל להסתכל לתוך הספר הוא לא מתעניין באחרים כולל בנואמים, הוא מביע בזאת בגלוי כי הוא נמצא שם בכפיה ולא מפני שהוא רוצה. והסיבה, מדובר בכינוס שבשליטת השונאים, המחבלים מגיעים לשם בדלית ברירה, וכשהם יוצאים, בדרך כלל הם מביעים את זעמם באמצעות טרור על מכוניתו של ר' אהרן לייב שטיינמן. השנה בשל מצבו של הרב אלישיב הם נזהרו, שמואל אויערבך סגר את הספר בעת שהרב שטיינמן דיבר, ותלמידיו נמנעו מטרור על מכוניתו של הרב שטיינמן לאחר הכינוס

ר' שמואל אויערבך זועם על הקב"ה על שהוא מחזיק את הרב יוסף שלום אלישיב תחת מכונת הנשמה, ומי יודע עוד כמה זמן זה יקח, ובינתיים, תופס ר' אהרן לייב שטיינמן את ההנהגה, וזה לא טוב למחבלים. הוא כועס על אותו אברך שתרם שנה מחייו להרב אלישיב, ובשל כך הוא מאמין שהוא תחת מכונת הנשמה, וזה יכול לקחת גם שנה ויותר, ואם ייערכו קודם בחירות, הרב שטיינמן יקבע מי יהיו הנציגים, וזה יום שחור למחבלים

מדוע מחקו את רבי בערל שוורצמן ור' חיים סרנא מרשימת ראשי הישיבות שהלכו השנה לעולמם?

איני יודע אם הדבר נעשה במכוון או בלי שימת לב, הם בודאי יטענו כי הכניסו לרשימה רק מי שהיה חבר 'מועצת גדולי התורה' הליטאית, אבל אין זה נכון בעבר מצאנו שמות שלא היו חברים שם

בשנה האחרונה הלכו לעולמם חמשה ראשי ישיבות, ורק שלשה הזכירו, זה נותן טעם לפגם ופוגע בתלמידיהם. מדובר בפגיעה קשה בתלמידי 'בית התלמוד' ו'חברון גאולה'

אסור לשכוח, מי שהכיר את ר' בערל שוורצמן יודע, כי הוא הכניס לכיס הקטן בלימוד ובידע את כל השלשה שהזכירו, הוא היה חתנו של ר' אהרן קוטלר בגלל היותו תלמיד חכם עצום, אך נמנע מלהתעסק בפוליטיקה הוא העדיף את לימוד התורה. אי הזכרתו היא פגיעה קשה בתלמידיו ובבניו שהם ראשי ישיבות

מוזס והלפרט יריבים פוליטיים

מאז ומתמיד היו אלו יריבים, הם התמודדו על אותן העמדות, והלפרט ניצח כאשר ישב שנים בכנסת. גם הוא כמו אחרים לא קיים את הרוטציה, ומוזס נאלץ להמתין שנים רבות לזכות לשבת בכנסת, וסוף סוף בקדנציה זו הוא הגיע למה שהוא שאף הרבה שנים

אבל לא רק על הכסא בכנסת התמודדו השניים. גם שיטות העבודה והגישות שונות בתכלית. בעוד הלפרט ביקש להבטיח את עצמו בלבד ולא לקחת שום סיכון, מוזס שונה ממנו, הוא בעד להוכיח את עצמו ואת ויזניץ, ולא להיכפף לחסידי גור. הוא מאמין כי ויזניץ מספיק גדולה וחזקה היכולה גם בזכות עצמה לשרוד, בניגוד להלפרט שחשש שמא גור תעשה יד אחת עם בעלזא נגדם וידחקו הצידה. מוזס שראה אחרת את הדברים במיוחד את הפוליטיקה הפנים אגודאית, קלט, כי הוא יכול לשמש לשון מאזניים בין גור לשלומי אמונים וליהנות מכל העולמות

כבר לפני יותר מעשרים שנה רבו השניים על השליטה בחינוך העצמאי ועל הקשר עם הליטאים. מוזס צידד בחיזוק הקשר עם הליטאים אליהם הוא היה מקורב, בעוד שהלפרט צידד בחיזוק הקשר עם גור על מנת לסגור את בעלזא, ולהבטיח לעצמם את המקום בכנסת. גור ניצלה את חולשתו של הלפרט במשך שנים ושלטה באגודת ישראל שלטון מוחלט. עתה לא עוד. חסידי גור שולטים באגודת ישראל בזכות העמדות של הלפרט, מוזס מבקש לשנות דברים, הוא מהווה את לשון המאזניים ורוצה כי גור תשלם את המחיר ולפחות את ראשות עירית בני ברק. לא יתכן שהם יחזיקו בכל העמדות, עליהם להתחלק עם ויזניץ

ישראל הגר מבני ברק - לא הזכירו כי הוא הבן של האדמו"ר מויזניץ

אני עובר עתה על החומר של ויזניץ, הלפרט, מוזס, ועוד אחרים שבחשו בקדירה של ויזניץ במשך השנים, ומצאתי חומר מאוד מעניין, אבל קודם כל, מצאתי את מודעת הברכה לאירוסי בנו של ישראל הגר נכד האדמו"ר מויזניץ, זה פשוט לא ייאמן

הלב נקרע אז, מדובר בבנו הגדול של האדמו"ר מויזניץ, הבן הגדול התארס, לכאורה היתה זו צריכה להיות החתונה מספר אחד בויזניץ, ביורש אחר יורש, והצניעו אותה עד כדי כך, ש'המודיע' לא רצה לפרסם את המודעה, מלחמה של ממש התחוללה עד שלבסוף פרסמו אותה בלי כל זכר שמדובר בויזניץ

'פנים חדשות' פרסם אותה כלשונה

תעברו על המודעה ולא תאמינו, 'ישראל הגר מבני ברק' שום זכר לא לויזניץ

את העמוד המקורי תמצאו בפוסט הבא

יום שלישי, 17 באפריל 2012

בין גיס לגיס - יין לכבודו של ר' ישראל אבל לא לאהרוני

שימו לב, ר' ישראל הגיע זו הפעם הראשונה כאדמו"ר לבית גיסו מבעלזא, והאחרון כיבדו בכבוד גדול, הניח יין, מזונות, פירות כפי שנהוג כשמגיע אדמו"ר ובפרט גיס. אבל מי שזכרונו לא קצר, רק לפני כמה שבועות ביקר אצלו גיס אחר האהרוני מסאטמאר, ולכבודו הניח פירות בלבד, לא יין, לא מזונות

אי הנחת יין היתה רצון הבעלזער, או אחד מתנאי האהרוני? - האהרונים טוענים, כי זה היה תנאי קודם למעשה בשביל שלא יאשימו את רבם כי בירך על יין נסך

זה מזכיר לי סיפור אחר, אצל מתנגד לא חסיד. כשהרב עובדיה יוסף אמור היה בפעם הראשונה להגיע לביתו של הרב שך, הוא הורה להניח 'ליקר' וחלילה לא יין, בשל חשש נסך

מדוע מתעלם ר' ישראל מן הבעלזער?

תמונה מענינת, הבעלזער מבקש ללחוץ את ידי ר' ישראל והוא מסתכל לכיוון אחר מעדיף לשמוע מישהו אחר, זה יכול ר' ישראל להרשות לעצמו אצל הגיס, במקום אחר היתה זו פגיעה בכבוד

הנצחון המתוק של הבעלזער והכניעה הראשונה של ויזניץ לבעלזא

מעטים יודעים מה חלקו של מי במשפחת ויזניץ לשובו של ישראל לבית האדמו"ר ותפיסת ההנהגה, הבעלזער ובמיוחד אשתו הרבנית, אחותם של ישראל ומנדלי, היתה פעילה מאוד בענין זה לאחר פטירתה של אמה. האחיות כולם הצטערו על מה שעשתה האמא, ובשל כבודה נאלצו לבלוע את הגלולה המרה במשך שנים עד אשר אשר היא הלכה לעולמה וניצלו את הרבנית החדשה שתעשה את העבודה המלוכלכת בשבילם. הן התמודדו עם בעיה פנימית קשה. מצד אחד לא רצו לפגוע באמא שנשבעה שאשתו של ישראל לא תהיה הרבנית מויזניץ, ומאידך ידעו כי מדובר היה בשנאה של שוויגער לכלתה ולא יותר מזה, ולכן הפעילו תותחים אחרים, ולבעלזער היה כאן תפקיד מכריע

מי שיילך אחורנית להיסטוריה בתוך בית האדמו"ר מוזיניץ ז"ל, מה שעשה מנדלי עוד בחייו בשביל לתפוס את מקומו ולרשת אותו, ואיך הבעלזער נלחם בו, יבין לקורה. היה זה לפני שנים בפורים, החליט מנדלי שהוא קורא את המגילה בלילה בבית המדרש ושהאבא יישב בצד. הבעלזער הגיע לבני ברק, ניצב בפורים בלילה על הבימה לצידו של חמיו ועשה הכל שזה לא יקרה, הוא לחם כארי שהשווער יקרא ולא מנדלי. - הוא אמר למנדלי שהוא אף פעם לא שמע את האבא-השווער-האדמו"ר קורא את המגילה ולכן הטריח את עצמו מירושלים לבא לשמוע אותו

בארכיון שלי חומר רב ממלחמה זו, ומדי פעם נספר לכם על ההיסטוריה ההיא, אבל כאן ניגש למה שקרה אתמול. ישראל וויזניצער בדרך מהכותל עצר בבית גיסו להודות לו על מה שעשה למענו במשך השנים שהוא יהיה הרבי מויזניץ מי שיתפוס את מקום אביו, ועל כולם את החזרתו לחיק המשפחה

הבעלזער חגג כאן חגיגה כפולה, לא רק שהוא שמח ונהנה מן ההצלחה, הוא השיג את אשר ביקש, הוא השיג משהו נוסף ולא פחות חשוב, זו הפעם הראשונה שוויזניץ נכנעת לבעלזא. עד כה כשהגיע חמיו, הוא נכנע אליו, בסופו של דבר אסור לשכוח לא רק שהוא מבוגר יותר, חייב אדם בכבוד חמיו, ולכן בעלזא נזהרה בדרך כלל לשמור על כבוד ויזניץ. אתמול היתה זו הפעם הראשונה שוויזניץ הגיעה לבעלזא בהכנעה, ומי עוד כבעלזער שאוהב זאת

יום שני, 16 באפריל 2012

מדוע מנדלי מויזניץ גזר על עצמו שתיקה?

מי שישים לב, כללי המשחק השתנו, בעבר היו אלו אנשי מנדלי שיחצ"נו את ר' מנדלי עשו הכל להוכיח כי הם גדולים וחזקים, ומאז השלום המאולץ השתנו כללי המשחק. מנדלי ואנשיו גזרו על עצמם כמעט שתיקה מוחלטת, לא תראה אותם מיחצ"נים את עצמם, בעוד שישראל'צע שזעק נגד התמונות והוידאו, הוא ואנשיו לא מפסיקים לרגע את היחצ"נות, בכל שעה כמעט הם מספקים תמונות חדשות מרבם ופעילותו

מה קרה? מדוע השתנו כללי המשחק?

מתברר, כי אנשי מנדלי עשו הרבה חושבים והגיעו למסקנה, כי במספר, לא יצליחו להתחרות, אז הם מבקשים להוכיח איכות, כי הם 'חסידים' ולא 'בהמות', להם חשוב רבם, בית מדרשם, 'עבודה רוחנית', והם עושים לנפשם בלבד, ואילו ישראל'צע ואנשיו משחקים תיאטרון והוליווד מספקים בכל כמה שעות תמונות והצגות בבית מדרשם בכותל ובכל מקום אפשרי

אנשי מנדלי מתאפקים לא ממהרים, נותנים לאנשי ישראל'צע לירות את כל הכדורים, וכאשר הם יסיימו יתחילו ככל הנראה הם את המשחק שיהיה שונה, הם יבקשו להוכיח כי רבם הוא 'קדוש וטהור' ומשחק רבי הרבה יותר טוב

טפשי הוא מצד אנשי ישראל'צע היחצ"נות הזו, הם היו עושים הרבה יותר חכם אם היו נותנים לדברים להתגלגל מעצמם, מבקשים שלא לצלם את רבם ולאפשר להם לבנות את קהילתם עם ר' ישראל, וכך להדוף את אנשי מנדלי. כרגע, למרות שבתמונות מנצח ישראל'צע, בחסידות מנצחים בינתיים אנשי ר' מנדלי

יום ראשון, 15 באפריל 2012

צדיק אמת לא מתלבש על 'יתד נאמן'

למרות שהלווייתו התקיימה שעה לפני כניסת החג, מאות נהרו להלויה, ומי שראה מי היו שם נדהם ולא האמין. מכל חוגי הציבור בלי יוצא מן הכלל, כל מי שרק יכל להספיק להגיע הגיע מפני שחש שהוא חייב ללוותו, מדובר במי שלא רק ראוי, הוא היה דמות כל כך נערצת, בשל צדקותו האמיתית

ובמה התבטא צדקותו, בחייו, במעשיו, בכל פסיעה שלו. הוא לא היה שחקן, הוא ביטא צדקות, הוא אהד ואהב את כולם, כולל הרב יוסף שלום אלישיב והיה מבאי ביתו, ובכל זאת, ישנם מי שזה לא טוב בשבילם, צדיק אמת, לא שווה כלום עבורם, אפילו לא כמה שורות בעיתונם

היומונים 'המודיע' ו'המבשר' הספידוהו, 'יתד נאמן' לא הזכיר בכלל שהוא הלך לעולמו. והסיבה, מפני שהוא היה חסיד חב"ד, פשע זה עולה על צדקותו, עדיף להיות רשע ואכזר נואף ורוצח מאשר להיות צדיק אמת שהוא נין ונכד לבעל התניא והשו"ע. זהו כל עוונו

אם נעבור על רשימת מי ש'יתד נאמן' מדווח ומספיד, הללו לא מגיעים לקצה אצבעו של שמעון הצדיק זצ"ל, ביניהם רשעים בחייהם ובמותם, אבל כאשר מדובר בצדיק אמת, מי שהיה סמל לצדקות אמיתית, 'יתד נאמן' מעדיף שהציבור לא יידע בכלל שקיים דבר כזה, זה סותר את ה'השקפה' שלהם

מאיר ברנס - בשופטני עסקינן!!!

אין אפילו ספק ספיקא שאינו כשיר לדין, תמוה על מי שחשב שיש בו מן הנורמליות. מדובר באדם לא שפוי, מי שרוצח אפילו את קרוביו, מדובר באדם מסוכן מאוד, לא מפני שהוא יודע מה שהוא עושה, אלא מפני שהוא חולה נפש שאסור להוציאו מבית החולים

וכאן בעיית בית המשפט. נכון, האדם הזה לא כשיר לעמוד לדין, אבל מדוע בית המשפט מאפשר לשחררו מבית החולים?

כל עוד הוא לא מבריא אז שם מקומו, ולא סתם בבית חולים, אלא בבית חולים סגור. וכולנו נתפלל עליו נבקש רחמים שיבריא

ולאלו שכל כך דואגים להרב עובדיה יוסף, נזכיר לכם, כי הוא לא רק איים, אלא ניסה לרצוח הרבה לפניו, כולל מאנשי חב"ד, תבררו מה הוא עשה לרבה של צפת הרב ביסטריצקי ז"ל. אם אתם באמת דואגים לשלום הרב עובדיה יוסף אז אנא התפללו ותבקשו רחמים על ברנס שה' יושיעו ויחזיר לו את השפיות

יום שבת, 14 באפריל 2012

כמה שילמו השנה על תנור ראשון?

הם אומרים כי הם תורמים את הכסף, קשה להאמין, הסיפור הזה חוזר על עצמו מדי שנה, בעלי פיצריות מוכרים את ה'תנור ראשון' של הפיצה במאות דולרים, וישנם מי ששילמו בשנים האחרונות יותר מאלף וחמש מאות דולר, בשביל לא לעמוד בתור הארוך לפיצה

הבזיון הזה חוזר על עצמו מדי שנה. לפני שעה קלה עשיתי סיבוב בפיצריות הללו בבורו פארק ופלטבוש לראות מה קורה שם, ולא ייאמן, עומד תור של מי שנדמה כי לא אכלו יותר משבוע, קשה להבין למה עושים זאת, האם אי אפשר להתאפק עוד כמה שעות ולא לבזבז זמן יקר של מוצאי פסח כשיש כל כך הרבה עבודה להחזיר את הכלים של פסח למקומם בטרם מכניסים את כלי החמץ

אני מבין כשמדובר בילדים, גם זה לא טוב מפני שצריך לחנכם להתאפק עוד כמה שעות זה לא נורא כל כך. אבל מבוגרים שלא יוכלו לוותר כמה שעות על פיצה, זה נראה מוגזם

אשרי העיר בני ברק ששם אין פיצריה, וכל הכבוד לרבה של בני ברק הגאון החסיד רבי משה לנדא העומד על המשמר שבעיר שלו לא תהיה פיצריה, מפני שאם היה, ככל הנראה גם שם היינו רואים את אותו בזיון

יום חמישי, 12 באפריל 2012

בין צדיק מסחרי לצדיק אמת - לזכרו של שמעון הצדיק זצ"ל

אין מספידין בניסן, לכן לא אעסוק בר' שמעון הצדיק (פרידמן) זצ"ל, אותו הכרתי מיום עמדי על דעתי, מאז הייתי ילד ישבתי מדי שבת בשבתו בבית הכנסת במאה שערים לצידו, אבל מה שמותר היום לעשות הוא לעסוק במושג 'צדיק', ואת זה אשתדל לעשות כאן

מעטים בימינו הם מי שזוכים לתואר 'צדיק' בזכות ולא בחסד. רוב רובם של ה'צדיקים' בימינו הם מי שנולדו להורים אדמורי"ם ואחרים שלהם יחצני"ם המבקשים להריץ אותם. מדובר ב'מוצר' שנמכר בימינו טוב, וישנם מי שעוד בטרם נולדו כבר כינו אותם 'הרב הצדיק'. קחו צעירים בני אדמורי"ם מי אשר מושחתים במידות מי שנולדו עם כפית זהב בפה מפונקים עם משרתים כל ימיהם, הם ה'צדיקים', ואילו מי שהוא צדיק באמת אף אחד לא יסתכל עליו הוא לא שוה, אין לו מה למכור

ובכל זאת, יחידים בדור זכו שהציבור הכיר בצידקותם, ומאז הכרתי את שמעון הצדיק הוא היה צדיק, מדובר במי שנושא את התואר הזה שישים שנה לפחות. עבורי הוא היה סמל של מי שראוי לתואר הזה, וכמה אני מצטער על שכל כך קשה למצוא יהודים כאלו, אפשר לספור אותם על כף היד. ולעומת זאת מי שמכונים 'צדיק' מספרם כחול הים

כמה חבל שהדור הצעיר לומד מושגים מעוותים, במקום שילמד כי 'צדיק' הוא יהודי דוגמת שמעון הצדיק, מפטמים את ראשו ב'צדיקים' מן הסוג המסחרי שאין בינו ובין מידות ומעשים טובים ולא כלום

קבל את האמת ממי שאומרה - על ר' ישראל מויזניץ להחליט אם הוא שחקן או רבי

מדובר בפשקוויל אין כל ספק, אבל כל מילה אמת. כבר התרעתי כמה פעמים קודם לכן על אותן דברים, והנה הדברים זועקים בצורת פשקוויל פנימי בויזניץ, ויוצרת לר' ישראל תדמית רעה. מצד אחד הוא לוחם כארי נגד הוידאו, התמונות בעיתונים והאינטרנט, ומאידך אנשיו סובביו ולנגד עיניו מצלמים אותו והוא לא מגרש אותם, עד כדי כך שחסידיו דאגו שכתבים עיתונאים וצלמים ילוו אותו בכל השבועות האחרונים כולל בחגים. ניתן למצוא היום וידאו מספירת העומר ומן הטיש בחול המועד. כל כך הרבה תמונות עשו בשבועות האחרונים לעיניו ולא שמעו ממנו קול מחאה

שיהיה ברור, מנדלי אינו צדיק ונגדו יש טענות לא פחות קשות, אבל כאן אנו עוסקים בענין האינטרנט, הוידאו, והתמונות בעיתונים. מנדלי לא הזהיר את חסידיו שלא יצלמו, ישראל הזהיר, ועד כדי כך שאמר כי אם ימצא מי שעושה וידאו הוא ילחם בו ויחרים את שמחותיו. לטענתו, האינטרנט התחיל מהוידאו ולכן מצוה להלחם בוידאו, והנה מצלמים כל פסיעה שלו ודואגים לפרסם את הצילומים והוא לא אומר מילה

אם מדובר במה שאין לו שליטה עליו, אז לשם מה דיבר. חכם עיניו בראשו, אם הוא סבור שהוא יכול לשלוט על הדברים הללו אז מדוע הוא לא שולט עתה, ועושה סדר בענין

ועל כולם, שאלת השאלות היא לחסידיו, האינכם חשים כי הנכם בבחינת רבם דקרו? כאשר הרבי שלכם הזהיר מפני כל הדברים האלו, איך אינכם מבינים כי לפחות בפרהסיא עליכם לשחק אותה נכון ולמנוע מצלמים להתקרב אל הרבי ולצלם אותו ואת הטישים שלו

בואו וראו את האבסורד. מנדלי לא הזהיר שלא לצלם אותו, וכמעט ואי אפשר למצוא את התמונות מהטישים שלו, ואילו ר' ישראל שזעק מרה נגד, לא עוברת שעה מבלי שמפרסמים תמונות חדשות שלו

מי עומד מאחורי הפשקווילים בוויזניץ?

לא היה לי ספק כי שלום ממש לא יהיה, זה לא שייך. מדובר בציבור גדול מדי, ולא יתכן שבציבור כל כך גדול לא ימצאו כמה משוגעים וכמה מחרחרי מחלוקת, והשאלה היא מי מעוניין במחלוקת הזו, אנשי ישראל או אנשי מנדלי. כאן השאלה הגדולה. מפני שלכאורה אנשי ישראל צריכים להיות מרוצים, יש להם את בית מדרשו של הרבי, את המוסדות, ואת הרוב הגדול, ולכן לכאורה אנשי מנדלי מאחורי הפשקוויל. אבל לא אופתע אם יתברר בסופו של דבר כי אנשי ישראל הם העומדים מאחורי הפשקוויל הזה והבא אחריו, הם מחפשים להשיג את מה שלא יצליחו בכל דרך אחרת

מי ניצח מי הפסיד במאבק הפנימי בויזניץ? לכאורה תאמרו כי ר' ישראל ניצח. אבל מי שיתבונן ימצא כי המנצח הגדול הוא ר' מנדלי ולא ר' ישראל. נכון, ר' ישראל יושב על כסאו של האבא יש לו את הרוב הגודל, אבל ר' מנדלי השיג הכרה בחסידותו, הצד השני קיבל אותו והכיר בו וזה שוה המון. לא כולם בויזניץ של ר' ישראל משלימים עם המציאות הזו, וזו הסיבה מדוע הם מנסים ליחצ"ן את ר' ישראל הם חוששים שמא הזמן יעשה את שלו ולאו דוקא לטובת ר' ישראל

אסור לשכוח, כי מנדלי שחקן הרבה יותר טוב, מי שמכיר את שניהם ועוקב אחריהם יעיד, כי מנדלי למד את המשחק הרבה שנים, כבר עשרים וחמש שנה שהוא מתאמן איך לשחק טיש ורבי, בעוד שישראל רק בחמש השנים האחרונות התחיל להתאמן. הוא אמנם בן של הרבי, אבל מאז שהיה בגלות חשב כי יהיה רבי באיזה שטיבל קטן ולא למד את כללי המשחק. הוא אמנם משתדל לחקות את אביו אבל אין כל ספק כי בתחום הזה מנדלי אחיו עולה עליו, ובעתיד כשהסקרנים וההמון יחפש לאיזה תיאטרון ללכת בליל שבת בבני ברק, הוא יבחר בשחקן הטוב יותר

הלוחמים במנדלי ביקשו למחוק אותו. הם היו משלימים עמו אם היה עוזב לפחות את בני ברק, וגם את המעט הזה הוא לא נתן להם, ולא רק שלא נתן, הוא מנהל את עדתו בהסכמה מלאה של הצד השני

מי שילמד את הפשקוויל ימצא כי חסידיו של ר' ישראל מוכנים לפגוע בו במחיר פגיעה בר' מנדלי, הם אומרים נוציא לעצמנו עין העיקר לו שני עיניים. בפשקוויל עצמו הם לא כותבים מילה אחת רעה על מנדלי, הם מבקשים להרגיז את הציבור של ר' ישראל שיאמינו כי מדובר בפשקוויל של אנשי מנדלי ויקראו למלחמה עליו

אנשי מנדלי צריכים להיות חמורים לכתוב עתה פשקווילים כאלו, ולכן אני נוטה להאמין כי מדובר בעבודה של אנשי ר' ישראל המקוים ככה להרגיז את חבריהם ויקראו למלחמה על ר' מנדלי

ואם תשאלו במה? אז כאן נגלה לכם, שעד כה לא פרסמו חלק מן הצוואה של האבא שאינו מחמיא לשני הצדדים, מצד אחד ר' מנדלי צריך לעקור לאמריקה, אבל מאידך ר' ישראל חייב להציב לצידו באמריקה את החסידים ואת המוסדות ולסייע לו לבנות את עצמו, ככה שלשני הצדדים המצב הנוכחי נוח

יום רביעי, 11 באפריל 2012

הלוויית 'בחדרי חרדים' - כבר היה לעולמים

בארכיון מוצאים הרבה דברים, ובין היתר מודעה שפרסמו הגולשים לאחר תקופה שהאתר היה סגור בשל החלפת שרתים. עתה לקחה המשטרה את השרתים, ולכן אין זה פלא מדוע לא תמיד אפשר להתחבר לאתר ולפורום

מה שבטוח, הנזק הוא כבד מנשוא, גם אם יקחו עורכי דין טובים שילחמו וייאבקו, משפט יקח שנים, ובינתיים הם בגדר של חשודים וזה מכניס אותם למצב לא טוב. גם אם נניח שיצליחו להמשיך ולנהל את הפורום והאתר, ההכנסות לא יהיו עוד כפי שהיו, ואם נקבל את טענת החשוד המרכזי כי האתר לא עשה רווחים הם בקושי התקיימו, אז מכה כזו יכולה לקבור אותם

גם אם נשכח רגע מן הצד הכלכלי, הם איבדו את האימון וכאן הבעיה הכי קשה שלהם. גם מי שאוהב אותם מבין, שקשה יהיה להחזיר את האימון, במיוחד כשיודעים עתה את האמת איך זה עבד. גם אם נניח שהם יצליחו להוכיח כי לא עברו על החוק, אבל מדובר בפעולות שהציבור לא אוהב - בלשון המעטה

ואם יהיה שינוי, יפסיקו ללכלך אנשים, לחלק גדול מן הגולשים לא יהיה עוד ענין לגלוש, יסתפקו באחת ליום, ואחרים אחת לשבוע. כל עוד חוששים שיש חומר עסיסי העומד להימחק ולא רוצים לפספס גולשים בכל הזדמנות. ברגע שהחומר הזה נעלם אז לשם מה למהר, אפשר לחזור לחיים רגועים

בינתיים האריכו את מעצרו של החשוד המרכזי, ואם נכונה גירסת המשטרה, בידיהם 10 פרשיות של סחיטה, קשה להאמין שיצליחו למחוק את כולם

יום שלישי, 10 באפריל 2012

הר הבית ששמם שועלים הילכו בו - לא לוותר

בימים אלה ימי העליה לרגל אי אפשר להתעלם מהר הבית ומהכמיהה של כל כך הרבה יהודים המתפללים ומקוים לזכות לעלות אליה. ישנם מי שלא מוותרים ומסתכנים ומגיעים עד להיכן שרבנים סימנו להם שאינם מתחייבים בכרת, והשאלה הנשאלת היא, האם עלינו לוותר לערבים ולאפשר להם לעשות שם כרצונם או שעלינו לעצור בעד הבניה שלהם, ועל כולם, לא לאפשר להם לקבוע עובדות

חייבים לקחת בחשבון כי חלילה עלולה לקום ממשלה שתעשה עיסקה עימם ותחלק את ירושלים ותעביר לידיהם כל מקום שאין יהודים דורכים שם. והר הבית יהיה חלק מעיסקה כזו. גם אם נכון שלנו אסור לעלות להר הבית בינתיים, אבל אין זה אומר שעלינו לוותר על המקום הזה לערבים

טוב שישנם מי שעולים לשם, ואולי טוב יהיה אם יראו שם יותר יהודים חרדים שיגיעו עד להיכן שמותר, על מנת להכריז בכך כי איננו מוותרים על הר הבית בשום עיסקה ובשום דרך. המוסלמים רוצים למחוק כל זכר יהודי מהר הבית, הם טוענים כי מעולם לא היה ליהודים במקום בית המקדש, וכי מדובר בהמצאה של מי שמבקשים להשתלט על המקום. אם לא נמחה, לא נעשה מצידנו לפחות את המינימום, להוכיח כי אנו לא מוותרים, וכי נילחם על הר הבית, אנו עלולים לבכות על כך

הבעלזאי מחל בתשמ"ב - אבל מה עם 30 שנות רדיפות מתשמ"ב עד תשע"ב?

בארכיון אני מוצא המון חומר בין היתר מצאתי מכתב-מודעה של הרבי מבעלזא משנת תשמ"ב שם הא מודיע כי הוא מוחל במחילה גמורה לכל המחרפים והמגדפים אותו

עכשיו אני מבין מדוע האהרונים סבורים כי אינם צריכים לבקש מחילה מפני שהוא כבר מחל להם בתשמ"ב, אבל הללו שכחו כי מתשמ"ב עד תשע"ב עברו 30 שנה, ומה עם הרדיפות בכל השנים האלו, לא שמענו כי הוא מחל להם על כך?

יום שני, 9 באפריל 2012

בימים ההם בזמן הזה - מן הגלות אל המלוכה - ר' ישראל מאחורי אחיו ר' מנדלי

בימי חול המועד אני משתדל פחות לעבוד כך שאני מקדיש קצת זמן לחיטוט בארכיון האדיר שלי, ואני נתקל בתמונות השוות אלף מילים, כך מצאתי תמונה מלפני כעשר שנים כאשר החזירו את ר' ישראל לויזניץ והוא עדיין היה השני בתור, אחיו ר' מנדלי ישב לפניו הקדים אותו בכל כיבוד, והוא זה שהרים את הכוס לאביו להבדלה, כשר' ישראל עומד מאחור ומקבל את הדין

באותם ימים רק מעטים ידעו את מה שהולך להתרחש, ר' מנדלי עדיין האמין כי הוא יצליח למנוע את זריקתו מויזניץ, הוא חשש שיהיו שני אדמורי"ם אבל לא האמין למה שעומד להתרחש באמת. יתכן ואם היה אז יותר שקול ופחות חמום, ולא מקדיש זמן לנאומים בומבסטיים נגד אחיו, הוא היה מציל לעצמו ציבור יותר גדול. אבל גם כך הוא לא יצא ערום, הוא לקח עשרים אחוז מן הקופה הבהמית כאשר האחוז האנושי-חסידי מתחלק קצת אחרת

כאשר אני עוסק בנושא הזה אני נזכר בסיפור דומה מעניין. היה זה לאחר פטירתו של ר' אהרל'ה הסבא של התולדותים, ורוב החסידים הלכו אחר החתן ה'תולדות אהרן' והבן נותר כמעט ללא חסידים ונקרא על שם חסידות אביו 'שומרי אמונים'. הוא כעס והזמין את גיסו ה'תולדות אהרן' לדין תורה ב'עדה החרדית' כשבראש בית הדין ישב ר' פנחס עפשטיין ז"ל. ה'שומרי אמונים' טען כי גיסו גונב לו את החסידים. ר' פנחס שהיה יהודי חכם שאל את ה'שומרי אמונים', מה הם החסידים אנשים או בהמות, והוא לא הבין מדוע הוא שואל את השאלה הזו. ר' פנחס הסביר לו, כי אם החסידים הם בהמות הוא צודק והם כולם שייכים לו, הוא היורש ולא גיסו. אבל אם הם אנשים, אז כל אחד מחליט לעצמו לאן הוא רוצה ללכת אי אפשר לחייב אותם לקבל את מרותו