המשגיחים קיבלו משכורת מהרבנות בערים הללו שמחלקת הכשרות נוהלה תחת הרב אברהם יוסף אבל את האגרות השמנות שילמו לבד"צ בית יוסף. עד כה מדובר בקרוב ל400 בתי עסק

כמה מבעלי מסעדות רצו לרבנים לשאול מה עליהם לעשות.

ונא לא לשכוח את מה שמחריד בכל הסיפור הזה, מי שבישל את כל זאת להרב אברהם יוסף הוא אחיו יצחק יוסף שחמד את הרבנות