רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 31 ביולי 2015

ישי שליסל חשף את ה'גדולים' במערומיהם

המעשה שעשה ישי שליסל זעזע את העם היהודי ובמיוחד בארץ ישראל, מדובר במעשה שיש לה כמה צדדים ואין מוצא שיאפשר אחדות או תמימות דעים בנושא, מדובר בענין שגם מי שמתנגד למעשהו לא יכול להשלים עמו, והשאלה היא איך מגיבים כאן, ומי הם אלו שצריכים היו להגיב ואיך, שליסל חשף בעיה קשה ביהדות החרדית, שלא נשמע עוד את קול התורה את דבר היהדות כפי שצריכה להישמע בשעה כזו, לעומת זאת אנו מתייחסים לדברי הבל של יצורים צבועים המגנים היכן שנוח ומתחמקים מהיכן שפוליטית לא כדאי להם, ועל כולם 'חופש הביטוי' שאין צביעות גדולה מזו, אם מי מביע ביקורת על בית משפט העליון מורידים לו את הראש, אסור להביע דיעה אחרת, אבל לפגוע קשות בכבודה של תורה ובמקרה זה בכבודו של קודשא בריך הוא בכבודו ובעצמו, הם לא מבינים מדוע לא

את מה שקרה יש לחלק לשניים, הדקירה שהיא חמורה עד מאוד, והשניה הנושא עצמו כיצד מתייחסים אליו למרות הדקירה, האם יכולים אנו להשלים עם הכרה בנישואין חד מיניים במשכב זכר, או שמא חייבים אנו בכל מצב לזעוק כי מדובר בהרמת יד בתורת ישראל, ובמקרה זה בשבע מצוות בני נח שמחוייבים בה הכל לא רק יהודים

ישי שליסל חי בטעות, הוא חשב כי יצליח להיות פנחס בן אלעזר וזה לא הלך לו, ואם הוא ביקש דרך המעשה לזעזע את העולם, גם כאן הוא נכשל, מפני שהצד האחר מנצל זאת להתחזק, ואילו הרבנים שאמורים היו להביע את דעתם נגד המצעד ובמיוחד בירושלים, את קולם לא שומעים כלל, הם ממלאים פיהם מים. ישי שליסל לא למד טוב את הענין של 'קנאים פוגעים בו', ושכח כי המקרה הזה אינו דומה למה שקרה אז כאשר נשיא בישראל בא על המדינית לעיני כל ישראל, במצעד של מתועבים הם אינם מבצעים את זממם לעין כל, הם 'מתגאים' בתועבתם שהוא דבר חמור מאוד, אבל אין להשוות ביניהם, ובנוסף להיות בדרגת פנחס אין זה קל כלל, וגם אם נכון שהתורה אומרת כי 'דמיהם בם' זה אי אפשרי בזמנינו מפני שאין סנהדרין, ומן השמים הכשילו אותו שפגע בבחורות שאצלם אין זה תועבה אלא מעשה בהמה בלבד, ובודאי שאסור היה לו לנגוע בהן בכל מקרה

שליסל הוא מזרחניק שהפך לליטאי חרדי שרוף על הענין, חסר לו האיזון שימנע ממנו הרחקת לכת. במיוחד כשהוא חי בסביבה ששם איש את רעהו חיים בלעו, מספיק שאתה מתפלל או הולך לרב הזה או האחר בשביל שיסקלו אותך וירדפו את משפחתך. הוא הכניס את כל האלימות והרצח שיש בסביבתו לענין התועבה, והרחיק לאן שהרחיק

מה שבטוח, הוא התכוון באמת לענין, מפני שאדם שישב עשר שנים ושבועיים מאוחר יותר עושה מה שעושה ויודע כי עתה יישב שלשים שנה ומוכן לכך, אי אפשר לזלזל באדם כזה, יש בו משהו שצריך ללמוד ממנו, אבל מאידך צריך לזכור כי הוא ניגש לנושא בצורה עקומה, והתוצאה עגומה

יש אבל לנושא הזה צד נוסף של כיצד מתייחסים למצעד התועבה, זה שנים שאנו סובלים מן הענין, ולא נמצא את גדולי התורה עושים מאמץ מינימלי איך לאלץ אותם להפסיק לפחות בירושלים לצעוד בריש גלי ולהכריז כי אנו מרימים יד בתורת ישראל, לא ראינו שמי מן הגדולים ישאל את חברי הכנסת מדוע בכל סיכום קואליציוני בעיריות ובכנסת לא תבעו שיסדירו באמצעות התקנות או החוק שימנע את המצעד בירושלים, הנושא הזה כלל לא עולה על סדר היום, יאיימו בהפלת הממשלה על כמה גרושים עלובים, אבל בענין כל כך רציני לא מצאנו שמועצת גדולי התורה תקדיש לנושא חמש דקות, אין בכלל מי שמעוניין בו

מה שקרה אתמול, היה כדאי לחשוף את פרצופם של מי שמכנים עצמם גדולי ישראל הם טוענים כי הם מנהיגי הדור, והנה כשאנו ניצבים בפני נושא שכזה ולא נשמע קולם, הם חוששים לומר את האמת. הם מסתפקים עם כמה מילים של עסקנים שגם אלו החכמים שבהם שתקו ולא הגיבו כלל מפני שהם יודעים כי מה שיעשו לא טוב, אבל הגדולים שלא צריכים לעשות חשבונות כאלו, איך זה שהם לא השמיעו את קולם, לא רק לגנות כפי שעשו אחרים ולדעתי פשעו, מפני שלא הוסיפו את החלק הכי חשוב שיידעו כי חלילה מן הגינוי יבינו כי נוח לנו עם מצעד התועבה, זו צריכה להיבטל והיא אסורה בתכלית האיסור, אנו מתנגדים לה, יש בה משום הרמת יד בתורת ישראל, חייבים שיידעו כי מה שעושים הללו היא תועבה, ולשוב על דברי הפסוק כפי שקיבלנו מסיני, וכי אי אפשר לזוז מזה ימין או שמאל, דברים אלו חייבים היו להשמיע, ולא ראינו שאחד ויחיד מן המכונים גדולים עד לכניסת השבת שיקום ויאמר דברים נגד הצעד הזה

כן, עתה הזמן לזה, כשהעולם כולו סוער בעקבות המעשה שנעשה חייבים לשמוע דעת תורה אמיתית, ההתעלמות פירושם של דברים כי השלימו עם המציאות הזו, וזו חמורה מאוד

מה שמדהים, נמצא מי שהם משוגעים על אותו דבר, זה על זה וזה על זה, למשל יש מי שטוען כי חייבים לעשות הכל לחיזוק השבת, וכל חברי 'מועצת' שוכחים כי ענין התועבה חמור פי מאה מחילולי שבת, מפני שלחלל שבת מחללים רק מי שאינם שומרי מצוות, לעומת זאת משכב זכר חדר לרחוב הדתי והחרדי, אלפים מתוכם מאות חרדים חיים חיי תועבה, וזה נוגע למחננו שלנו, השתיקה של הגדולים בענין היא עידוד וחיזוק לאותם מי שחיים חיים כאלו, ובשל כך בלבד חייבים היו הגדולים לצאת בכל החומרה, ופי אלף ממאבק על האינטרנט, מפני שבאינטרנט רואים דברים חמורים ואסורים אבל התורה לא כינתה אותם כתועבה, ולעומת זאת מעשיהם של אותם הבחורים והאברכים היא תועבה ממש, ודוקא כאן סותמים את הפה

שתיקת הגדולים בנושא שכזה זועק לשמים, קולם חייב היה להישמע בצורה ברורה, לא לפחד מאף אחד ולומר לכל מי שצריך, כי מה שמתרחש עתה בעולם הוא בניגוד לקיום העולם, בניגוד לרצונו של הקב"ה, ואי אפשר לתת יד לדברים האלו אפילו לא בעקיפין ומצווים על החכי"ם החרדים לעשות הכל לביטול מצעדי התועבה בכלל ובירושלים בפרט

חיים שאולזון

לעיני כל ישראל זה סוף התורה - מדוע אני נגד מצעדי התועבה

שיטתי ודרכי כמעט בכל ענין שכל מה שנוגע לפרט זה בינו לבין הקב"ה וזה לא עניינו של אף אחד להתערב בהן, רק כשעוסקים באיש ציבור ובמיוחד במי שמטיף לאחרים, הוא חייב לקיים את מה שהוא מטיף או מייצג, אבל אנשים פרטיים החיים בדרך שנוגד למצוות התורה, אינני השוטר של הקדוש ברוך הוא, הוא לא מינה אותי לתפקיד הזה, אני בסך הכל יכול לייעץ או להביע דיעה אבל למעשה על כל אחד להחליט בעצמו איך הוא רוצה לחיות, ולמרות שאני מכיר כל כך הרבה שהם חיים עם בני מינם, מעולם לא אמרתי להם מילה אחת, מפני שאין זה תפקידי פרט אם מדובר יהיה במי שאני מצווה על פי הלכה לומר משהו

אין גם מצוות הוכח תוכיח מפני שיחד עם זה בא הלא תשא עליו חטא, צריך בנושא כזה הרבה חכמה לדעת איך לעבוד, לכן חייהם של מי שראו במצעד לא מעניינים אותי ואיני רוצה גם לדעת מה הם עושים

אבל יש משהו אחר שאין כאן ברירה וחייבים לזעוק וזה הענין של הפרהסיה. למי שאינו יודע בהרבה מצוות או יותר נכון עבירות יש הבדל גדול מאוד אם נעשו בפרהסיה או בצנעה. חילול שבת למשל, אם זה נעשה בפרהסיה אתה חייב סקילה, גם בצינעה זה חמור אבל העונש קל יותר. אותו דבר בכל מה שקשור לעבירות, כשהדבר נעשה בפרהסיה אין מנוס אלא לקרא עליהם למלחמה, ומדוע? מפני ש'לעיני כל ישראל' זה סוף התורה, לא בחינם התורה מסתיימת עם המילים האלו, לומר לך, כי כל מה שנעשה לעיני כל ישראל כאן זה הסוף וחייבים להלחם שזה לא יקרה

לכן, מצעד התועבה הוא חמור מאוד, מפני שהוא נעשה לעיני כל ישראל, אם הזוגות הללו שהם מינם במינם היו עושים מה שהם עושים בחדריהם הפרטיים היה כואב לי מאוד שכך פני הדברים אבל זה לא תפקידי למנוע זאת. לעומת זאת כאשר זה נעשה בפרהסיה, יש בזה הרמת יד בקודשא בריך הוא בכבודו ובעצמו ואין לנו ברירה אלא לקרא עליהם למלחמה בכל דרך

חיים שאולזון

חילול ה' נורא בעולם - כותרות ראשיות ועמודים ראשונים עם תמונת הדוקר

אי אפשר לתאר את החילול ה' הנורא שגרם ישי שליסל ליהדות בכלל ולחרדים בפרט, הגויים בעולם כולו סיקרו בהרחבה על מה שקרה, ובהרבה ממדינות העולם אף הקדישו לנושא עמוד ראשון. בניו יורק כל רשתות הטלביזיה דיווחו על מה שקרה, והעיתונים הקדישו לנושא כותרות ראשיות וחלק מן העיתונים אף הקדישו את עמוד השער לנושא

מזלנו, שמדווח כי מדובר במי שישב עשר שנים בבית הסוהר וכי לפני כמה ימים בלבד יצא וחזר על מעשהו מפני שהוא הקדיש את חייו לנושא, ובכל זאת, החרדים יוצאים מן הענין מאוד לא טובים מפני שהם הביאו את התמונה המזעזעת איך שהוא מחדיר את הסכין לגופה של בחורה

ישי שליסל רצה לקדש שם שמים, ולמעשה גרם לחילול ה' גדול. גם ונכון שהוא עורר מחדש את העיסוק בנושא, אבל היהודים יצאו מאוד רעים מן הענין כשרואים יהודי חרדי מחדיר סכין ביהודים אחרים, זה חילול ה' גדול ונורא

טעותו של שליסל במושג של קנאין פוגעין בו

בעקבות נסיון הרצח המיותר אתמול יש לברר המושג של קנאים פוגעים ע"פ ההלכה, שלא יהיו שוב תמהונים שעושים דברים ועוד חושבים שמקיימים בזה מצוה.
א. כל המושג של קנאים פוגעין בו זה רק על בועל הארמית בפרהסיה ובשעת מעשה לבד, עי' רמב"ם איסו"ב פי"ב הלכה ד-ה.
ב. כל איסורי תורה שיש בהם מיתת בי"ד, זה רק ע"י סנהדרין וגביית עדים והתראה בלבד.
וההורגן ע"פ עצמו הוא רוצח לכל דבר.
ג. הדוקר אתמול דקר גם נשים שאצלהם אין בזה איסור מה"ת. רמב"ם שם פכ"א הלכה ח-ט, ומבחינה מסוימת זה הרבה יותר קל מאנשים שלא שומרים טהרת המשפחה.

הראשל"צ הגר"א בקשי דורון: "מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו - יש להם דין רודף"

בשיחה השבועית של הראשל"צ הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון כמידי ערב שבת בקו הקולי של סוכנות הידיעות "חדשות 24" על פרשת השבוע, התייחס הראש"ל בגר"א בקשי דורון לאירועים ביממה האחרונה ואמר: "על זה נאמר מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, כשיהודים מורים בשם ה' ועושים את הדבר הגרוע והקשה ביותר - יש להם דין רודף, שהם רודפים את עם ישראל כולו, כל מה שקורה היום כל האינתיפאדה הזאת וכל הנקמה ח"ו בעקבות כך, הכל באשמת אותם בני בלייעל".

הרבי מזלוטשוב מגנה את שליסל


שאלה גלויה - האם מתמנים לאדמו"ר בויזניץ אוטומטית הופכים לנכים?

אני מתאפק לא רוצה לפגוע, זה לא יחיד מדובר באוירה כללית של כל כך הרבה שאינם קולטים, כי אין כל טעם כבר בשבועיים הראשונים לאדמו"רך לצאת לחופש לאירופה, גם בישראל אין טעם אבל מילא, לנסוע לאירופה לשם מה, האם באמת בלי זה אי אפשר, הנושא הזה טעון טיפול ובל"נ ביום מן הימים אטפל ברבי'ס האלו הגורמים לשפל וירידת הדורות איבוד האמונה ופגיעה קשה בחינוך בגלל מעשיהם. כשמדובר באדמו"ר זקן או חולה מבינים, אבל צעירים מי שהם בריאים כמו שור, השהייה באירופה למשך תקופה כל כך ארוכה היא פשע, אבל שוב לא כאן בל"נ בזמן אחר

כאן אני מבקש לשאול שאלה אחרת, האם באמת בויזניץ כל מי שמתמנה לאדמו"ר אוטומטית הופך לנכה? שימו לב, עד יום לפני שהיה אדמו"ר ראית אותם הולכים לבדם יציבים ומהירים בריאים וחזקים, ופתאום באותו רגע שהפכו לאדמורי"ם הם כבר בקושי מסוגלים ללכת מחזיקים אותם משני צידיהם והם נסחבים כאילו שהם נכים וזקוקים לעזרה וסיוע

גם אם נניח שכך נהגו אדמורי"ם בעבר, הם היו זקנים, זה התחיל ממי שכבר תש כוחם ונזקקו לעזרה ואפשר להבין זאת, אבל צעירים, מה זה השגעון הזה, האם חושבים שהם עושים בזה טובה לחינוך הדור הצעיר הלועג ונאלץ לשתוק מחשש שיבולע להם אם יאמרו מה הם חושבים באמת על היצורים הללו

הגיעו הדברים שישנם רבי'ס המבקשים ללכת פסיעה פסיעה בדרכי האבא או הסבא, ואם נניח בפארק הזה התיישב הם יתיישבו, אם כאן הוא נתן קרעכץ הם יתנו קרעכץ, עושה רושם שהם הופכים לקופים ולא לאדמורי"ם. כוחו של אדמו"ר אמיתי שהוא מביא עמו את שלו, מנהגים וכמה עניינים אחרים לוקחים מן המקור מן העבר, אבל רבי'ס צריכים להראות מה הם עושים בשביל שיעריכו אותם באמת, ולא על ידי שיתמכו בהם כאילו שהפכו לנכים זה מה שעושה אותם לרבי'ס

חיים שאולזון

בחקירת מס הכנסה התגלה כי ליענקי יפה מקופת העיר 15 דירות וכי הוא מקבל מידי חודש שכירות במזומנים בסך של 55 אלף שקל

ב“ב: בדיקות מס הכנסה וחקירות בימים אלו בקרב בכירים בקופת הצדקה 'קופת העיר'. זאת לאחר שהאברך יענקי יפה הודה בחקירתו השבוע כי 15 דירות שבבעלותו שייכות לקופה. 

יש לציון שיענקי יפה למד בכולל ומכר לכולם שהוא עובד בקופת העיר בהתנדבות אבל 15 דירות בב”ב בבעלותו רק משכירות הוא מקבל 55 אלף ש”ח בחודש

עוד התגלה בחקירה, כי אותו אברך יענקי יפה נתן הלוואה לגיסו לפתוח עסק לצעצועים, ההלוואה בסך מליון וחצי דולר. כשנשאל מדוע  נתן הלוואה כזו, אמר כי אחרת המשפחה שם תתפרק וזה חלק מהחסד של 'קופת העיר'

כבר חודש שעוקבים אחרי קופות הצדקה, גילו כי המון כסף נכנס שם בשחור ולא מדווח באף מקום

מן השמים הענישו את לופוליאנסקי דוקא בסערת מצעד התועבה הוא כראש העיר לא עשה את המינימום המתחייב למנוע זאת

אין דבר כזה מקרה, הכל מחושב מלמעלה, ושימו לב באיזה יום התפוצצה הפרשה הנוספת הקשורה באורי לופוליאנסקי דוקא ביום סערת מצעד התועבה והקשר מאוד ברור

אורי לופוליאנסקי היה ראש עירית ירושלים חמש שנים למראית עין הוא היה נגד המצעד שיחק את המשחק בבית המשפט שם חייבו אותו לאפשר זאת, הוא יצא משם מרוצה הנה הוא התפטר מן הצרה החרדית, בית המשפט הכריח אותו ואי אפשר להאשים אותו בענין. אבל אין זה אמת, הוא לא עשה את המינימום המתחייב לקחת את פסקה של השופטת שהזכירה את כל מה שצריך היה בשביל למנוע זאת, ולא עשה זאת. הוא לא דאג שחברי הכנסת במסגרת קואליציונית יתבעו כי שר הפנים יאסור את המצעד בירושלים, וכאשר המצעד צעד כשהוא היה ראש העיר הוא נשא באחריות, אי אפשר לברוח מאחריות, כבר הרבה פעמים הזכרתי את פרשת ראש חודש מדוע הקב"ה מבקש שיביאו חטאת לכפר על שאמר ללבנה לכי והתמעטי, מפני שמאחריות אף אחד בלי יוצא מן הכלל אינו יכול לברוח, ואורי לופוליאנסקי במשך כל שנות היותו ראש העיר נשא באחריות למעשה הזה

למי שהספיק לשכוח, הרב אלישיב לפני שאורי לופוליאנסקי היה ראש העיר טען כי אסור שחרדי יהיה ראש העיר, מפני שהוא ישא באחריות למעשים אסורים וחמורים. מצעד התועבה הוא אחד מהם. לצערנו הגדול, כשאנשי דגל התורה הבינו כי האיש שלהם יהיה ראש העיר הם עבדו על הרב אלישיב בכל מיני דרכים ונתן הסכמתו בדיעבד, תחילה שיהיה רק ממלא מקום ולא ראש עיר ממש, ואחר כך הוא הפך להיות ראש העיר ונשא על שכמו עבירות על גבי עבירות שהאחריות עליה הוא של ראש העיר

עתה הוא נענש, הוא יישב הרבה שנים, בפרשה הזו שמתגלה עכשיו הוא יוצא רע מאוד מפני שהוא לקח חצי מיליון דולר במזומנים לכיס בעיסקה ובדרך של רמאות, כל מי שעדיין חשב עליו כי הוא שונה מפוליטיקאים אחרים לומדים כי הוא לא יותר טוב מכל הפוליטיקאים האחרים ומבחינה מסויימת יתכן כי גרוע הרבה  יותר מפני שהוא שיחק צביעות

אורי לופוליאנסקי לקח הרבה מאוד שוחד, חלק גילו וחלק עדיין לא, ושלא תופתעו אם בעתיד תשמעו עוד כמה סיפורים מזעזעים הקשורים בו

החשד החדש נגד המחבל אורי לופוליאנסקי: קבלת חצי מיליון דולרים שוחד בצמוד לעסקת נדל"ן של "יד שרה"


בעבר, אורי לופוליאנסקי, ממתין להכרעת השופטים בערעור שהגיש לבית המשפט העליון בתיק הולילנד, שבו הורשע בקבלת שוחד במיליוני שקלים בשבע פרשיות שונות ונידון לשש שנות מאסר, ממתין על שולחן ראשי יאח"ה תיק חקירה נוסף נגדו - חמור לכאורה לא פחות: חשד שקיבל שוחד בסכומים המצטברים לחצי מיליון דולרים בתיק הזה, מהרגישים שהשאיר אחריו תנ"צ אפרים ברכה המנוח, יש כל מה שמוביל לכאורה לחקירה גלויה: עד מרכזי עם ראיות תומכות, הקלטה סודית המדברת לכאורה בעד עצמה, חומרים המובילים אל ראש העירייה לשעבר; החלטות תמוהות של הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, המזכירות את אלה שהתקבלו בפרשת הולילנד, ועוד ועוד

 והעיקר: יש בו יותר מסתם אמירה של פרקליטת מחוז ת"א מיסוי וכלכלה, עו"ד ליאת בן־ארי, ושל פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, בעניין חומרת החשדות.
שניהם מכירים את תפוח האדמה הלוהט, שניהם מצויים כבר חמישה חודשים בסוד התיק, שניהם אישרו עקרונית למפקדי יאח"ה לחתום על הסכם עד המדינה עם ה', זה שנדרש ושילם לטענתו שוחד ללופוליאנסקי כשרכש קרקע יקרה מיד שרה בשלהי 2007.
וגם: שניהם מכירים מקצועית את פרקליטיו של איש הנדל"ן הזה, עוה"ד אמנון יצחקניא ואילן סובל, שיחד עם לקוח אחר שלהם, עד המדינה המנוח שמואל דכנר, חשפו את פרשת הולילנד. הם יודעים שאפשר לסמוך עליהם. הפרקליטים המנוסים לא יתייצבו לצד מי שאינו מסוגל לספק את הסחורה כעד מדינה.

להמשך כנסו כאן:

מנדלי של האהרוני יצטלם ביום ראשון עם הבעלזער

מנדלי טייטלבוים יורש העצר של האהרוני נמצא עתה בישראל, ועל פי התכנית הוא אמור ביום ראשון לבקר אצל דודו הרבי מבעלזא, שלשם לא היה לו נוח לבא בעבר בשל הברוגז בין אבא שלו לבעזלער, אבל לאחרונה עשו שלום, וזה מתיר למנדלי לבא לבקר את דודו ובעיקר את הבני דודים שבעתיד גם יהיו רבי'ס

באתרים הסאטמארים מצאנו את ההודעה הזו:

מענדעלע חזיר איז איצט אין ישראל וועט זיך פיקטשערן ביים פעטער דעם בער זונטאג אי"ה

הלברטל שתול של השב"כ בציבור החרדי כמו השמפניה אבישי רביב

לכבוד הרב שאולזון
ראיתי שכתבת על המזרוחניק הלברטל שלפתע עטה על עצמו גלימת קנאי ומקלל את המתנחלים אז הריני להביא לידיעתך מה שכבר חשף כצלה בקול חי שהלברטל הוא שתול של השב"כ בציבור החרדי במטרה לעורר מדנים ולהוביל את הציבור החרדי שיתמוך במהלכים מדיניים.

דוד לאו הרב הראשי או איש עסקים?

מאת איש הרבנות הראשית

זהו זה תלוי את מי שואלים. בעיתון מצב הרוח מסופר על ביקורו של בעל היתר המכירה והרב הראשי לישראל דוד לאו וכך מסופר:
"כיפת שמיים. הרב הראשי לישראל דוד לאו ביקר בשבוע שעבר במפעלי התעשייה הצבאית של ישראל, 'רפאל', בצפון. במהלך הביקור הוא שמע מפי מנהלי רפאל על ארסנל הנשק שפותח ברפאל וקיבל הסבר על מערכת כיפת ברזל ושרביט הקסמים, וכן עודכן על פעילות רפאל בעולם. לסיור התלווה איש העסקים קובי שליסל המקורב לרב, דובר הרב פנחס טננבוים, ראש לשכתו ישראל הנאו, איש התקשורת חגי אליאס, מנכ"ל החברה הכלכלית אלון יוניאן, ויוזם הביקור אילן גאל דור".
אין זה סוד בבניני הרבנות כולם יודעים שהאדם הכי משועמם בבנין זה בעל היתר המכירה והרב הראשי לישראל. אבל מה הקשר של הרב הראשי לישראל לביקור ברפאל? איפה הקטע שלשם כך צריך רב ראשי שם? לפחות היו מספרים שהוא בא לבחון מינוי של רב לחברה (עיין ערך אסם) אבל לא הם בחרו לספר את האמת הוא כנראה כבר בודק אופציות ליום שאחרי שכנראה מתחיל להיות קרוב מתמיד ובחברת אנשי עסקים זהו מקומו הטבעי, ואולי אחרי התפקיד של הרב הראשי לישראל הוא יחזור להיות איש עסקים? או שכבר היום ניתן להגיד איש העסקים דוד לאו ימים יגידו.

מכתבים קצרצרים


החיוב והשלילה במעשהו של שליסל - החרדי חצוי האלימות מותרת למען האינרטס ואסורה אצל האחר ואי אפשר להכיר בתועבה מפני שאז זה הסוף
צריך להודות על האמת, כי בנושא הזה כל יהודי חרדי החי על פי תורה והלכה חצוי, מצד אחד אי אפשר ואסור להתיר אלימות, נשמע גינויים פה ושם, וישנם מי שמעדיפים לא להגיב, מפני שהאלימות בעולם החרדי היא יסוד בקיום החרדי, קהילות רבות ראשיהם חיים וקיימים בזכות האלימות הפנימית והחיצונית, שקר לטעון כי החרדי הוא נגד אלימות, מפני שאם זה היה ככה היינו נראים אחרת, כשהאינטרס דוחף לאלימות ימצאו אלף ואחד תירוצים למה זה בסדר, ואפילו אם לא, מדוע מעלימים עין, אנחנו לא מתרגשים כלל מאלימות, ומי שילמד את החיים החרדים, אין מציאות שהאלימות לא תחגוג פה ושם. כן ונכון שמאז שאנחנו מקדישים ימים ולילות למאבק באלימות זו ירדה פלאים, יודעים שיגלו הכל נחשוף ונוקיע את מי שינהגו באלימות זו שינתה הרבה דברים ומצבים מן הקצה אל הקצה, אבל לטעון כי אנו מגנים אלימות, זה שקר אחד גדול, מפני שאם הרבנים היו מצליחים לבלום את האינטרנט ומקורות מידע אחרים, זו היתה חוזרת בענק, ומאידך הנושא עצמו התועבה, איך מתייחסים לזה

שליסל מטורף או קנאי אם לא איכפת לו לשבת עשרות שנים בכלא
אני לא יכול להגיע להכרעה אם יש לנו עסק עם מטורף או עם קנאי אמיתי, העברתי את המכתב שלו לגרפולוג שינתח לי מן הכתב מה פנימיותו, מפני שאם הוא מטורף יש לנהוג בו כמו כל מטורף, האדם לא שולט על עצמו וכמו בכל מקרה אחר גם כאן ואין כל הצדקה לעשות מן הענין עסק כל כך גדול. האשמה היא יותר של המשטרה ושירות בתי הסוהר מפני שהוא היה אצלהם שנים והיה עליהם לשלוח אותו לטיפולים לבדוק אם הוא מסוכן לציבור ואם כן היו צריכים לסגור אותו במקום שלא יוכל להזיק. אם הוא רק קנאי לענין, כאן אנחנו החרדים נקלעים לבעיה קשה, מפני שלהכיר בתועבה או לומר אפילו מילה אחת שממנה ישמע עידוד לתועבה, זה אסור בתכלית האיסור. יש לי בעיה אחרת עמו, מדובר ב'געווארענער' שהוא הרבה יותר גרוע מ'געבארענער' ולמי שלא מבין, הוא לא חרדי ממקורו הוא מזרחניק שהפך לחרדי, וזה מסביר את התופעה ובעיקר את ההתפרצות אי היכולת לאזן את עצמו ולשלוט על מעשיו

מעשהו של שליסל סייע למתועבים יותר ממה שהזיק להם
אני קורה לזה תועבה מפני שכך קוראת לזה התורה, כשגבר חי עם גבר התורה מכנה זאת תועבה, ולמי שיש טענות שיפנה למשה רבינו לא אלי. על פי דין הם חייבים מיתה, בזמינו אין סנהדרין אין את הערכאות המתאימות לשפוט אותם לכן איננו יכולים לעשות דבר, אם כי שופטים את מי שנתפסים בחברה החרדית במעשים כאלו על ידי שמנדים אותם או מרחיקים מהם, איני נכנס כאן לוויכוח אם מדובר בטבע שני או בסטיה, זה נושא בפני עצמו. השאלה היא איך מתייחסים למי שחיים כך, כאן הבעיה החרדית, מצד אחד אנו לא רוצים את הצלחתם להחדיר גאוה והכרה בענין הזה ומאידך כל עיסוק בהם רק עוזר להם. טוב עשו הרבנים בשעתו כשלא הסכימו להצטרף ליוזמת 'העדה החרדית' להפגין נגדם, בשנים האחרונות עוד היו כמה קבוצות שהפגינו, אבל הם הלכו ופחתו מתוך חשבון שעדיף לא לתת להם תשומת לב. וכשאותו שליסל בא ודקר אותם הוא עשה מעשה נבלה, מפני שהוא סייע למתועבים להתחזק, מעשה כזה מחזק אותם ולא להיפך, ואם רצה להשיג משהו לא רק שהוא לא השיג הוא קלקל הרבה יותר, ולכן אני רואה בשליסל טיפש אחד גדול, ואם הוא יאמר כי ביקש לעשות את מה שעשה פנחס בן אלעזר, רק מטומטם יאמין כי בזמנינו אפשר להשיג זאת, אם הוא חשב שבכך הוא יעביר את חמתו של הקב"ה אני לא משוכנע שהוא הצליח, הם יעשו עכשיו דוקא, וגרם שמי שעד כה לא עודדו את המתועבים ייאלצו בשביל שחלילה לא יחשדו בהם כי הם באותה דיעה כמו שליסל

שליסל והחרדים באותה דעה בענין התועבה ההבדל הוא במעשים
צריך שיהיה ברור כי העמדה החרדית מתעבת את מצעד התועבה ומתנגדת לו למרות דברי הפוליטיקאים כי מדובר בזכות דיבור ובמדינה דמוקרטית לכל אחד הזכות לומר מה שהוא רוצה. אין זה אמת מפני שכאשר מי יאמר מילה נגד בית המשפט העליון תראו מה קרה בימים האחרונים אלו התקפות על מי שאמרו מילה נגד, ואילו כאן כשמדובר בתועבת ה' כל עושה אלה מבקשים סובלנות לאפשר להם לומר את מה שהם רוצים, בהחלט לא, אי אפשר ואסור להסכים עם תועבה, ואין רב אחד ויחיד שיקום ויתיר זאת. כן, אסור לדקור יהודי כלשהו, מעשה שכזה חמור ואסור, וטוב ששליסל יישב בכלא מפני שעשה צעד חמור ואסור, אבל הנושא כנושא מתועב, ויחד עם גינויו של שליסל חייבים להבהיר כי יהודי החי על פי התורה מגנה את המצעדים הללו וכי יש בהם התגרות במיליוני יהודים, בתורת משה ובקודשא בריך הוא בכבודו ובעצמו, וכאן חובתנו להתייצב נגד אותם מתועבים גם אם מי שצועדת בראש יש לה אבא חבר כנסת ב'יהדות התורה'

החרדים בעיריה ובכנסת אשמים בקיום מצעד התועבה בירושלים
מדובר בנושא שאני לא אוהב לעסוק בו, זה מגעיל אותי, אבל כשאין ברירה ובמיוחד לאחר מה שקרה היום אין מנוס וחייבים להעמיד את מי שצריך על מקומם. שימו לב, החרדים משחקים גדולים כשהם מצטרפים לקואליציה, הם תובעים שטויות ומשיגים אבל נושאים רציניים הם דוחקים הצידה כך קרה בקואליציה בירושלים היכן שבלי החרדים ניר ברקת לא יכל להרכיב קואליציה, וכך בקואליציה הנוכחית בכנסת, תבעו שטויות ובעיקר כסף, אבל דבר כל כך קטן לאסור את קיום מצעד התועבה בירושלים מזה התעלמו כליל, אין כמעט ספק כי אם היו החרדים מקצה לקצה מעמידים את הנושא כתנאי יכלו למנוע את המצעד. נכון שזה היה מרגיז ומקפיץ וגורר סערה, אבל היינו מסלקים מירושלים את התועבה, שהם יצעדו בתל אביב בחיפה ולא בירושלים עיר הקודש כאן העיר קדושה ואסור לאפשר זאת. לא מצאנו ח"כ חרדי אחד ואף לא חבר עיריה שהעלה זאת כתביעה. מילא כאשר היה ראש עיר חרדי החשש היה כי יעשו דוקא ויקראו למלחמה מפני שמדובר בחרדים, אבל כשמדובר בראש עיר חילוני וראש ממשלה חילוני, מדוע לא תבעו התחייבות למנוע את הבושה הנגרמת לעיר הקודש ממצעד שכזה

היכן היו ראשי הציבור מדוע הם לא דאגו שביום המצעד ירחיקו את שליסל מן העיר?
הטענה היא למשטרה ולראשי הציבור החרדי, אנו יודעים שיש לנו עסק עם משוגע לאותו דבר מי שישב בכלא על הענין הזה ואף פרסם מכתב לפני כמה ימים בנושא, ואף התראיין בשבועיים האחרונים ואמר במפורש כי הוא ימשיך במאבקו, איך זה שאף אחד לא חשב שצריך לעשות הכל שביום המצעד הוא לא יהיה בירושלים. איך זה שהמשטרה שידעה במי מדובר לא הגבילה אותו ביום הזה שלא יוכל להיכנס לעיר, מאוד קל להאשים אחרים, המשטרה וראשי החרדים לא נמצא בהם אחד ויחיד שיעשה כאן מעשה טוב והיה מונע את כל העגמת נפש הזו. אנחנו חכמים לאחר מעשה, אם היה נמצא אותו אחד במשטרה או בחברה החרדית כל הבזיון הזה היה נמנע. ואולי מן השמים ביקשו שכל זה יקרה בשביל לשלוח מסר לא למתועבים אלא דוקא לנו החרדים כי בשתיקתנו על קיום המצעד אנו חוטאים חטא חמור, אנחנו גיבורים היכן שלא צריך גבורה, וחלשים היכן שאנו צריכים להיות גיבורים

12 ב'מרכז החדשות':

שוב פסיכופט בלבוש החרדי נכנס לטירוף ומביא להסתה חמורה נגד ציבור שלם. אבישי בן חיים: האיש חוזר בתשובה הגיע מבית דת"ל ואין לו קשר לציבור החרדי. סיקור מיוחד - התגובות, הקולות מהשטח והראיונות.
הגאון רבי יצחק יוסף אמר כי "דינו של הדוקר ברחובות ירושלים היום הוא כדין כל רוצח ואף חמור מכך, לא יתכן שיקום אדם וכביכול בשם הדת ירים ידו על נפש מישראל". הרב לאו: "תורת ישראל אוסרת כל מעשה של אלימות ופגיעה באדם, ועל אחת כמה וכמה אדם שפוגע בזולתו ומנסה להרגו". דרעי, מסר בעקבות האירוע כי "צריך לגנות ולהוקיע כל גילוי של אלימות. צריך לנהל מלחמת חורמה נגד כל מי שנוהג באלימות נגד כל אדם באשר הוא אדם".
רגע לפני הדקירה נערכה עצרת מחאה בלבוש שק כנגד מצעד התועבה בכיכר השבת בירושלים מוביל המחאה הרב אלדד שמואלי בראיון: הייתה לי היכרות בעבר עם שלייסל וידענו כי הוא נמצא בזירה, שלחתי אדם להביאו למחאה אך לא מצאנו אותו.
ח"כ גפני שובר שתיקה הערב: אני וליצמן עבדנו שנים יחד ונמשיך גם כעת לעבוד 'דגל' ו'אגודה'. היה בינינו ניתוק כמה ימים לאחר שיש לנו טענות אמיתיות על 'אגודת ישראל'. הציבור לא הפסיד בגלל זה, נחדש את הקשרים ונשוב לפעילות משותפת.
מכשרים: 050-2938369

מבזקים - מפה ומשם


מרדכי גילת ב'ישראל היום': שוב פרשה נוספת נגד אורי לופוליאנסקי - קבלת חצי מיליון דולר בצמוד לעסקת נדל"ן של 'יד שרה'. זה מהתיקים הרגישים ביותר שהשאיר אחריו אפרים ברכה.
 ----------------------
איידי מוזס בתו של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס מיהדות התורה חסיד ויזניץ בערוץ2: כמעט דקרו אותי, נהיה טירוף מוחלט זה פשוט פיגוע ! בוז'י הרצוג: זה ארוע מזעזע אך תמשיכו לצעוד !
 ----------------------
ראש העיר ירושלים ניר ברקת על הדקירות במצעד הגאווה: "המעשה הנפשע הערב בירושלים הוא ניסיון לפגוע במרקם החיים בעיר ולמנוע את הזכות הבסיסית לחופש ביטוי. לא נשלים עם אף תירוץ לאלימות מכל סוג. בירושלים יש מקום לכולם ואנחנו נמשיך להילחם יחד עם משטרת ישראל בכל מי שמנסה באלימות לפגוע באחר. נמשיך לתמוך בכל הקבוצות והקהילות בירושלים ולא נירתע מאלו המנסים בדרכים נלוזות למנוע זאת".
 ----------------------
שר הכלכלה ויו"ר ש"ס אריה דרעי, מגנה בתוקף את ארוע הדקירה היום בירושלים.
השר דרעי אמר: "יש לגנות ולהוקיע כל גילוי של אלימות וצריך לנהל מלחמת חורמה כנגד כל מי שנוהג באלימות נגד כל אדם באשר הוא אדם"
 ----------------------
בנצי גופשטיין ארגון להב"ה בתגובה על אירוע הדקירה: אנחנו מתנגדים לדקירת יהודים. הגענו להפגין מול מצעד התועבה משום שאנחנו חושבים שאין מקום למצעדים כאלה בירושלים. ומדובר בפרובקציה שרק מתסיסה את הרוחות. וקוראים למשטרת ישראל לא לאשר את המצעד שוב בירושלים.
  ----------------------
ניצב בדימוס אריה עמית קורא בפייסבוק למפקד מחוז י-ם צ'יקו אדרי להתפטר מתפקידו בעקבות המחדל המשטרתי במצעד הגאווה.
  ----------------------
פעיל הימין ברוך מרזל אמר דקות לאחר האירוע- לא! לא, הזדעזעתי. ככה זה שדורכים על יבלות. עוד פעיל ימין אמר הערב: שמחתי, אין לי את האומץ אבל מי שדקר, אשריו.
  ----------------------
מימרן בטוויטר: אליפות של ערוץ 2: לקחת מיקרופון פשוט, להפוך אותו לסכין, ולדקור חצי מיליון חרדים, בלי להיעצר.
  ----------------------
וואי וואי איך כולם מגנים, פשוט לא יאומן כי יסופר. איפה הם כולם כשערבים דוקרים יהודים? צבועים אחד אחד
  ----------------------
סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן גינה את אירוע הדקירה ואמר: "כל מעשה של אלימות נוגד את ההלכה. אני מחזק את ידי המשטרה שעצרה את הדוקר ומנעה פגיעות נוספות, ומאחל לפצועים רפואה שלמה
 ----------------------
זיכוי דרמטי. המחנך משה טאומבנפלד חסיד סקווירא שהואשם בהתעללות בנער צעיר לאחר אירועי 11 בספטמבר זוכה במפתיע ע״י בית המשפט במחוז רוקלנד.
 ----------------------
עמוד שער ב'ידיעות': דרעי מציב אולטימטום "אם חוק מע"מ אפס לא יוסדר, ש"ס תצביע נגד התקציב".
  ----------------------
הדסה: הפצוע האברך בן ה-26 שנפגע באורח אנוש בתאונה בפסגת זאב נפטר הלילה מפצעיו.
  ----------------------
ברוך דיין האמת: הרב עקיבא הכרמי זצ“ל (בן 86) רבה של קרית שמואל בחיפה.
  ----------------------
ישראל כהן בטוויטר: "יש כ-10 ימים עד כניסת החוק הנורווגי לתוקף. בנתיים פרוש מקיים התייעצויות עם האדמו"רים ואנשי שלומי אמונים. הכיוון כרגע חיובי".
  ----------------------
בבית היהודי החליטו סופית: רוטציה בין בנט שקד אריאל ובן דהן על ההתפטרות מהכנסת לטובת מועלם. כל אחד חצי שנה מחוץ לכנסת.


להמשך המבזקים כנסו כאן:

מהדורת חצות של סוכנות הידיעות "חדשות 24":

ראש ישיבת ההסדר אור עציון ויו"ר מרכז ישיבות בני עקיבא הרב חיים דרוקמן בראיון נרחב בעקבות הרס בתי דריינוף בבית אל: "צר לי לקבוע שפסיקת בית המשפט להרוס את הבתים בבית-אל הוסיפה לכרסום אמון הציבור בו ובפסיקותיו, כולם כיום מבינים שההתנתקות היא טעות וצריך לחזור ל'שא נור' בצורה חוקית".
יעקב וידר יו"ר המטה החרדי בליכוד מספר על הדיון שנערך בכנסת בעקבות המשך ההתנכלות לחיילים חרדים וקמפיין החרד"קים, מה ההחלטות והמסקנות? והוא לא מקבל את התירוץ של הח"כים החרדיים שלא השתתפו לאחר שטענו כי "הם היו עייפים".
משה הלר מ'ידיעות ירושלים' בראיון: "נשים זועמות עקב קיצוץ השטח של עזרת הנשים בכותל המערבי לצורך כניסה חדשה לרחבת הכותל המערבי, ובעקבות החלטה של אנשי הקרן למורשת הכותל בגיבוי המשטרה שמנעו מנשים לשבת על כסאות בתשעה באב, למרות שהן נוהגות לפי ההלכה שמתירה להם לשבת על כסאות". ומה הגיבו בקרן למורשת הכותל?
העסקן בני וולקן בראיון היישר מקבר התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה: "אלפים הגיעו הערב לתפילה במקום עקב ט"ו באב והכל כאן חשוך וללא חשמל, כל הגורמים האחראיים על המתחם לא לקחו אחריות לדאוג לתאורה וגרמו לאלפי איש לצעוד לקבר ולהתפלל בחושך, ביום ההילולא דווקא היתה כאן תאורה מסודרת וחניונים מוארים".
ומי שמכנה את עצמו 'משיח בן דוד' בראיון נרחב על המכתב ששלח להרב הראשי הראשל"צ הגר"י יוסף. מה נכתב במכתב? ומספר על התקופה שהוא למד עמו יחד באותה ישיבה. ומדוע הוא מתעקש לקרוא לעצמו משיח למרות שהציבור יגדיר אותו הזוי?
להאזנה לראיונות במלואם חייגו 0508002424 שלוחה 1 או במספר 0502938366 שלוחה 1 שפתוח גם מכשרים

מגזין הלילה ב-'הנייעס החרדי'.

ישי שליסל העניק לפני ימים ספורים ראיון בלעדי לנייעס החרדי, ובו סיפר על הכל:השנים הארוכות בכלא ללא חופשות, משחזר את היום שבו דקר מתי קיבל את ההחלטה, ורגע המעצר ומתי השב"כ נכנס לחקירה? מדוע שמר על זכות השתיקה ומדוע לא טען לחוסר שפיות? השכנות במעשיהו עם הנשיא לשעבר קבלת הפנים בחוץ, והאם חושש שייחשב כאיש קיצוני? והשאלה המרכזית! האם תיכנן לבצע מעשה דומה?
הפרלמנט עם העיתונאים שמעון ליברטי, אלי ביתאן, דניאל אוחיון ויעקב עמר
והערב: מה צריכה להיות התגובה החרדית לדקירה? איך מסבירים את ההתנגדות גם למצעד וגם לדקירה? והאם בתקשורת החילונית בוחרים להסית בחינם?
שמואל בן עטר בראיון:"כנראה שהדוקר הוא מהצאצאים של פנחס הכהן!  הוא עשה מעשה חמור וזקוק לטיפול, אין לנו דין תורה וסנהדרין, צריך לגנות אותו בכל תוקף, אבל חבל שלא גינו את המצעד הזה בירושלים, אסור היה שזה יקרה!". והאם זה ימנע מהצועדים לעשות זאת שוב?
אבי שיף בראיון:"יעקב אשר צריך שמאיר פרוש יתפטר מהכנסת, למאיר פרוש יש דרישות להתפטרות הזו, אבל בסוף זה יקרה!". ומדוע דרעי מחכה כבר לרגע שיוכל להתפטר מהכנסת?
משה הלר ידיעות י-ם בראיון:מתחם הציון של האד' מזווהעיל סמוך לכנסת סובל מהתנכליות שונות,לכאורה מצד עיריית ירושלים.מי מפעיל את המקום ודואג לאלפים שבאים למקום? האם יש קשר ליוסי דייטש,ומהי תגובת העירייה?
להאזנה חייגו: 055-980-8000

הדקירהמכתב הדוקר לפני שיצא לפעולה


ממראות הדקירה בירושליםהדוקר ישי שליסל מתוחזק על ידי אתרא קדישא

מאת עדה'ניק

הדוקר ישי שליסל זכה לחיזוק וביקורים בכלא  ונתמך זה עשור באלפי שקלים לכלא  על ידי הפדופיל הסיקריק מרדכי רוטמן, מראשי אתרא קדישא וסטמאר - יואל שמממן את המאבק בשר התורה מרן הראב"ד שליט"א, אותו קילל עם קבוצת מפגינים מול ביתו. אביו של לייזר רויטמן ממירון, ואבי חוברות הדיבוק

מרדכי רוטמן אבא של ליזער רוטמן ממירון היה מבקר את הדוקר בכלא ומפקיד כסף בקנטינה למנובל הדוקר. מרדכי רוטמן הוא איש מקורב לדוד שמידל יו”ר אתרא קדישא. שוב מתברר הקשר של אירגון הפשע אתרא קדישה לפגיעה בכל הציבור החרדי

משהו לא נורמלי שמידל מסתובב עדיין חופשי

ט”ו באב במירון‎

מאת מירונער

הטלפון מצלצל: המקובלים של מירון  יעשו תיקון בחצות בעמוקה למעוכבי זיוג ובנץ החמה התיקון ימשיך בפתח המערה  ואתה תהיה שותף בהחזקת המטבח של הכנסת אורחים רשב"י מירון  שיחלק אלפי מנות במירון ועמוקה

אבל צמד הנוכלים פרמולטר&קרליבך  כסף לקחו  בחצות אף אחד מהם לא היה בעמוקה, בנץ החמה פתח המערה היה סגור על מסגר ובריח

ואוכל מי מדבר שלא חילקו, ביום ה' המטבח ניפתח בשעה 2 וחצי אחה”צ התפריט לחם יבש, סלטים שנאספו בשבוע שעבר באולמות ב”ב וקצת מיים חמים שנקרא מרק, מכונת השתיה קרה בקושי יש מים

וזהו, אבל בשעה 5_חצי המקום ניסגר וכך מתנהלת השיחה בין פרמולטר הנוכל לבין איש תקשורת  שפרמולטר תמיד מתחנן שיכתוב עליו באתרים דברים חיובים 

איש התקשורת: שלום אני במירון מדוע חדר האוכל סגור בבין הזמנים. ליל שישי ט"ו באב. בשעה חמש וחצי אחה”צ
פרמולטר: לא.  היה לחץ מהבוקר ועכשיו מנקים ויפתח תוך שעה
איש התקשורת: אני פה במירון מהבוקר נפתח המטבח רק ב12 וחצי. 
פרמולטר: לא. ניפתח בבוקר לארוחת בוקר ונסגר לחצי שעה בין חלבי לבשרי
איש התקשורת: הבן של קרליבך אמר לי בשעה 9 בבוקר שיפתח רק ב 12בצהרים
פרמולטר: את קרליבך מענין רק כסף הוא לא יודע מה נעשה במטבח במירון 
איש התקשורת: מענין שאלתי כמה אנשים אף אחד לא ראה את המטבח פתוח בבוקר ובטח לא היה חלבי שם בקושי אוכל לבהמות יש שם 
פרמולטר: בא תראה מה נשאר חלבי מהבוקר 
איש התקשורת: אני יורד 
פרמולטר: תמתין שאני יתקשר אני יצאתי כרגע. 

בשעה 10 בערב  טלפון לפרמולטר ממנהל אירגון חשוב בארץ: אני במירון המטבח פתוח אני רוצה להראות למשפחתי את החסד שאתם עושים

פרמולטר: אני עייף המטבח בבין הזמנים פתוח מהשעה 7 בבוקר עד 10 בלילה עכשיו מנקים 

ליל שישי. ט”ו באב. בין הזמנים אלפים הגיעו למירון וכוס מים קרים בקושי היה במירון 

גנבים אתם מחזיקים נכס של הציבור ולא נותנים שירות מינימלי לציבור

לא מדברים על ארוחות בחינם - רוצים בס”ה פינה שקטה לקבל שתיה חמה תה. ולשבת בשקט, אבל אתם תמשיכו לאסוף מליונים ולחלק אוכל פג תוקף 

עכדיו תבינו מדוע פרמולטר מפחד מההפקעה במירון

חיזקי קלמנוביץ כבר חודש בנופש באוסטריה ע”ח אירגון הפשע אתרא קדישא
כן אותו נבל חיזקי שמנהל מלחמה נגד מי שלא משלם פרוטקשן לאתרא קדישא בנופש ללא אישתו באוסטריה

הכל ע”ח המגביות כופר נפש לאתרא קדישא

פרי חייםנאום היידי מוזס בתו של מנחם אליעזר במצעד התועבה

מאת וויזניצער

בתו של חבר הכנסת מיהדות התורה מנחם אליעזר מוזס, היידי מוזס, נאמה ואמרה: אני באה מהעולם החרדי החסידי. אני לסבית אך בתוך עמי אני יושבת. הגעתי לפה פעם ראשונה עם חצאית לפני 8 שנים ונכנסתי לארגון תהילה. לא רציתי שיראו אותי בכל זאת בת של ח"כ חרדי. ההרגשה עכשיו מזעזעת. זו לא התורה. בתורה משכב זכר מוזכר באותו מקום שבו מתייחסים למי שמחלל שבת. שיפסיקו לסקול את ההומוסקסואלים. 70 פנים לתורה, אם בן אדם חשוך וסדיסט בוחר להרוג זו לא התורה".

מוזס הוסיפה: "התורה מלאה בדוגמאות לכמה סובלנות צריך לתת לסביבה. הוא לא חרדי, חברותיי החרדיות, חברותיי עד היום במערכת הפוליטית, הגיבו בזעזוע לאירוע

זמני כניסת השבת ברחבי העולם


נצחונו של טויבנפלד בבית המשפט וריקודי חסידי סקווירא


בני הרבי מסקווירא בבית טויבנפלד


סקווירא צוהלת - טויבענפעלד זכה בדין


המחנך משה טויבנפלד חסיד סקווירא שהואשם בהתעללות בנער צעיר לאחר אירועי 11 בספטמבר זוכה במפתיע ע״י בית המשפט במחוז רוקלנד

עצת הרבי אורות וחינוך


הטיפ השבועי


הוידאו היומי


היום יום טו אב - בציור


היום יום ט"ו מנחם אב


היום יום ט"ז אב - בציור


היום יום ט"ז מנחם אב


סוף זמן קריאת שמע - וזמני היום


ווארטים


"כשהכוח של האהבה יגבור על האהבה לכוח, רק אז העולם ידע שלום."

שליסל חזר הביתה ושמע את השכן אומר לאישתו תראי מה זה בעלך השאיר אותך לבד, ענתה לו אם הייתי יכולה הייתי אומרת לו שילך לעוד עשר שנים, שמע שליסל וחזר למצעד והסוף ידוע לכולם.

מנהג-קדמונים נהוג בקצת עיירות: אדם מישראל ששמט קנאים קושרים עז בשער ביתו מבחוץ, והיא נוגחת ימין ושמאל ופועה: "מה-מה-מה".  והרי זה סימן לבריות:
פלוני בן-פלוני שמט.
ויהי היום ואחד מחשובי-העיירה הקיץ משנתו שלא בעיתו: פעיית "מה" עלתה באוזניו.  ירד מעל מיטתו, נתעטף ופתח חלונו וראה: עז קשורה בשער ביתו מבחוץ, והיא נוגחת ימין ושמאל ופועה, ואנשים ונשים וטף סובבים אותה.
לבש החשוב כעס גדול וצעק:
לצים! מה לעז זו בשער-ביתי? כלום שמיטה אני קורא?
ותוך כדי-דיבור נמלך והוסיף:
מילא, בדיעבד, כיוון שהיא כבר קשורה ופועה – תהא קשורה ותהא פועה...

למה ארכה תפילתכם כל-כך? – שאל קבלן מפורסם את בעל-האכסניה שלו ביום ראשון של ראש-השנה. – שמא יש לכם בבית-הכנסת הגדול מחזור אחר מזה שיש לנו ב"מניין" הקטן.
השיב בעל-האכסניה:
לא מחזור אחר, אלא חזן אחר יש לנו.  החזן שלכם קולו נשמע לעכברים, במחילה, ואילו החזן שלנו קולו כקול הארי, וכשירד לפני התיבה ופתח "הנני העני" נשמע הדיבור בשני רחובות.
ליגלג עליו הקבלן:
מה רבותה היא זו? אני איני חזן וקולי לא כקול הארי, ואף-על-פי-כן, כשאני אגיע, אם ירצה השם, אחרי יום-טוב ל"הנני העני" ישמע הדיבור בשני פלכים...

מבט לפרשת השבוע


פניניםמהומות בסאטמאר בבורו פארק אהרן יוס'ל ווייס תובע את כספו מווערצבערגער שהזמין משטרה והוזהר כי אם יטריד את המשטרה ייעצרמהומות היו היום בסאטאר בשדרה העשירית בבורו פארק, אהרן יוסל וויסי הגיע לבית הכנסת ונשא דברים נגד בנציון ווערצבערגער שגנב ממנו מיליונים, הוא תבע את כספו, וועצבערגער הזמין משטרה, ולאחר שהם ביררו על המ המוהמ הם אמרו לווערצבערגער כי זכותו המלאה של ווייס לדבר ולומר דברים וכי סאור היה לווערצבערגער להזמין שמטרה,, הוא אל נגע בו פיזית ואף לא איים עליו, הוא רק רצה שהצביור יידע כי ווערצבערגער גנב ממנו מיליונים, והזהירו את ווערצבערגער כי אם עדו פעם יזמין משטרה על דבר כזה ייעצר על הטרדת שוטרים

לגלריה כנסו כאן:

אהרן יוס'ל ווייס באזיקים


התגרות באומות - קנאים וגויים שכני קרית יואל זועקים מרה על גזילת אדמתם