רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 30 בספטמבר 2015

ראש עקום - האם יש כאן בעלי מחלוקת או בעל מחלוקת? הרב נדל תלמד קודם את הפרטים!!!

זה מדהים, עושה רושם כי עוסקים פה עם מישהו ירוק שלא מודע לנעשה בעולם הליטאי, עשרים שנה של רדיפות קשות של המחבלים את מרן הגראי"ל שטיינמן ולא שמענו ממנו מילה אחת, ועתה כשסוף סוף עשו את הדבר הנכון לשעה זו, הוא קופץ כנשוך נחש ומוכיח כי אחת מן השניים או שראשו עקום, או שהוא רשע המעוניין ברשעות לשם רשעות שימשיכו לשפוך דמים להרוס את הישיבות ומוסדות החינוך ואם עוד עדיין נשאר משהו שגם מזה לא ישאר זכר, אחרת אין כל הסבר למה שהוא טוען ומבקש

ואביא קודם את דבריו של הרב נדל מבני ברק מילה במילה, כך הוא אמר:

אני מדבר בכאב לב, ממש בכאב לב. מה שקורה בזמן האחרון בציבור שלנו זה איום ונורא. נוצרו שני מחנות – ואני לא מזדהה עם אף צד, אבל נלחמים זה עם זה, ולא יכולים לחיות יחד, ופותחים מוסדות בנפרד. אני לא יודע מי אשם ומה האשמה, אבל זה מצב שאסור שיהיה. אני חושב שזה ממש לאו דאורייתא. הלאו של 'לא תתגודדו' שלא תעשו אגודות אגודות  לזה ממש הכוונה. כתוב אפילו יותר מזה, שאם יש שני בתי דינים בעיר אחת ואחת מורה כך והשנייה מורה אחרת זה אסור משום לא תתגודדו שלא יבואו לידי מחלוקת, אז לעשות אגודות אגודות  בשביל מחלוקת? זה ממש לאו דאורייתא.

אני יודע שבאירופה לפני המלחמה גם כן היה מחלוקת, ומי השלים ביניהם בסוף? היטלר ימ"ש. זה הגיע לכזה מצב, שהרי בדרך כלל בימים נוראים – ביום הכיפורים אנשים מחפשים ומשתדלים להיות קצת יותר טובים, ואם יש לאדם מחלוקת עם מישהו אפילו שהוא לא אשם או שלא באשמתו משתדלים לבקש מחילה למרות שלא עשו כלום. אבל במחלוקת הזאת, להיפך, רוצים להתחזק ומחזקים את המחלוקת, כביכול לשם שמים, ומקבלים על עצמם ביום כיפור לעשות עוד יותר מחלוקת.
המצב הזה שפותחים מוסדות לבד בגלל שלא יכולים להסתדר יחד, לא מובן. רבותי, זה אותו ציבור, אותם מנהגים, אותה תרבות, אין שום הבדל ביניהם. אז על מה המחלוקת? לא ברור לי. אם פלוני הרב, או שפלוני אחר הוא הרב? אז מה? אני באמת אוחז שזה לאו דאורייתא. ואין ספק שזה לא יגמר טוב או שהמשיח יבוא ויעשה שלום.
אתם שואלים אותי מה אני מציע? אין לי מה להציע. רק דבר אחד אומר; צריכים לבכות ולהתפלל ולצעוק שכך אסור להיות.  אסור שיהיה ככה. ואם יכנס לתודעה של הציבור שכך אסור להיות, אולי יימצא אז פתרון. שוב, אין לי פתרונות להציע, אבל שקודם כל נגיע למצב שביום הכיפורים אנשים יחשבו איך אפשר להגיע למצב שנתקן את המצב הזה שנמצאים בו, ולא להיפך איך אפשר לחזק את זה. אני לא יודע מי אשם, אולי שניהם אשמים אולי אף אחד לא אשם אבל מצב כזה אסור שימשיך.

אני חושב שזה קטרוג גדול על כלל ישראל,  אנשים חושבים שהם מקיימים בזה מצוות כי זה מחלוקת לשם שמים, זה לאו של לא תתגודדו, ושני האגודות עוברים על הלאו. אני בטוח שאם אנשים היו רוצים להסתדר זה היה מסתדר. זה ממש כאב לב.

עד כאן דברי הרב נדל

צריך להיות הרבה יותר מרשע לומר דברים כאלו, מפני שהמחלוקת הזו לא החלה אתמול או שלשום היא נמשכת עשרים וחמש שנה, ובשלש השנים האחרונות היא סוערת בצורה שאין כל דרך לשבת יחד מבלי שיוציאו זה לזה את העיניים והשיניים. זו המציאות, את המצב הזה חווינו ועברנו בשנים שישבו יחד באותן המוסדות, וכפי שהמחבלים בעצמם מעידים כי אלו עשו לאלו ככה או ככה, שזה מספיק בשביל להבין כי אי אפשר לשבת יחד

אבל קודם כל, האם אין הרב נדל יודע מי אשם כאן, האם יש כאן בעלי מחלוקת או בעל מחלוקת. שילמד בבקשה את הפרטים. כשההנהגה עברה למרן הגראי"ל שטיינמן ר' שמואל אויערבך הוזמן על ידי הרב שטיינמן לבא לשבת לצידו במועצת גדולי התורה, יש על כך עשרה עדים לפחות שהיו שלוחיו. הרב שטיינמן בכבודו ובעצמו הזמין אותו וביקש ממנו כי ישתתף, ומי שלא בא היה ר' שמואל אויערבך שהיה היחיד להחרים את 'מועצת גדולי התורה', לכן, כשמאשימים אז בבקשה להאשים בראש וראשונה את מי שהחרים את 'מועצת גדולי התורה'

מי שיצרו את המחנות הם מי שלא קיבלו את ההנהגה. בעולם הליטאי היה הרב שך מנהיג יחיד, הרב אלישיב מנהיג יחיד, וכשזו עברה להרב שטיינמן הכריזו המחבלים מלחמה ומינו לעצמם מנהיג משלהם, אז מי הם אלו שיצרו מחנות?

וכאן אשאל את הרב נדל, האם הוא עושה את עצמו תמים או שמא הוא מתעלם במזיד מן המציאות שזה עשרים שנה ויותר שיש שתי מחנות אחת של מחבלים ואחת של שונאים, המצב הזה קיים בעולם הליטאי מאז אנשי הרב שך התנפלו על מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוד פוברסקי בשמחת תורה בפונוביז' לעיני הרב שך שהיה מלא עונג לראות איך שתלמידיו מבזים את הקולגה שלו, האם זה סוד, שלשים שנה והוא לא יודע מכך? ואם אכן הוא לא יודע אז הוא האחרון לעסוק בנושא זה, עליו קודם ללמוד מה קורה בעולם הליטאי בטרם שהוא מדבר שטויות כאלו

ובאשר לאגודות אגודות, האם זה סוד אצל הרב נדל שכל כך הרבה ישיבות ליטאיות התפלגו למרות שהם מחנכים באותה שיטה ובאותו דרך, כך בישיבת חברון, כך בגרודנא, כך בפונוביז' ועוד הרבה ישיבות אחרות, מדוע לא שמענו את הרב נדל קם וצועק כי הם עוברים על לא תתגודדו, מדוע עכשיו פתאום הוא נזכר בכך?

ומה שמדהים הוא, בקשר לבתי דינים, האם לליטאים בבני ברק אין כמה בתי דינים, האם בית דינו של הרב גרוס מחניכי הישיבות אינו בבחינת לא תתגודדו כשקיים בית דין של הרב ניסים קרליץ שאף הוא בית דין ליטאי. אם זה אסור מדוע לא שמעו את קולך כל השנים?

נכון, היטלר עצר הרבה מחלוקות בציבור החרדי, אבל לא מפני שהם עצרו, אלא מפני שכבר לא היו מי שיריבו. ובאשר ליום הכיפורים, אולי יספר לנו הרב נדל היכן הוא היה בשנה שעברה ולפני שנתיים כשהמחלוקת הזו בערה וסערה, מדוע הוא נזכר לאחר מעשה, האם הוא נולד בחלם?

ובאשר 'לשם שמים', הרב נדל היכן היית במשך עשרות שנים כאשר הרב שך קידש מלחמות אחת אחרי השניה 'לשם שמים' רדפו את רבי חיים גריינימן 'לשם שמים' רדפו את רבי דוב לנדו 'לשם שמים' רדפו את הגראי"ל שטיינמן לשם שמים, הרשימה ארוכה של מי שנרדפו כל כך הרבה שנים 'לשם שמים' היכן היית, מדוע שתקת, עכשיו כשזה נוגע לך נזכרת?

במשך של עשרים שנה עורכי 'יתד נאמן' רודפים את הגראי"ל שטיינמן לועגים לו, האם מי מהם בא לבקש מחילה?  תלמידיו של ר' שמואל אויערבך היו מבזים מדי שנה את הגראי"ל בכינוסי 'לב לאחים' האם ר' שמואל בא לבקש מחילה? ר' שמואל אויערבך במשך שנים כשהיה בשבת בבני ברק נהג לבקר אצל כל הרבנים ומחרים במופגן את הגראי"ל שטיינמן, האם הוא בא לבקש מחילה? הרב שטיינמן מעולם לא ביקש מחלוקת עמו ועשה הכל להתעלם מהתקפותיו עליו, למרות שהוא שפך את דמו כל כך הרבה פעמים, האם אי פעם שאלת את ר' שמואל אויערבך מדוע אינך מבקש מחילה?

ועל כולם, האם ניסית לברר על מה המחלוקת? אם היית 'יורד לשרשם של דברים' היית קולט ומבין כי מדובר כאן במאבק על ההנהגה, ר' שמואל אויערבך שבור מכך שההנהגה לא עברה אליו לאחר הרב אלישיב הוא היה משוכנע כי הוא המנהיג הבא, וכשהרוב בציבור הליטאי רצה את הרב שטיינמן הוא קרא למלחמה ויורד לחייו של הרב שטיינמן, האם זה אינו מספיק בשביל להבין מה גרר את המחלוקת הזו והיכן הבעיה?

מקוה אני כי הרב נדל אינו עוור או חרש, ובשלש השנים האחרונות שמע וראה מה קורה במוסדות הליטאים, הגיעו מים עד נפש, ישבו יחד ובכל מקום שישבו אלו עם אלו זה נגמר רע, במלחמות פנימיות קשות, הנוער נפגע קשות, מחנכים ילדים לשנאה איומה של רבנים גדולי תורה, אין מנוס אלא חלוקה שכל צד ילמד במוסדות משלו וככה לפחות נרוויח שפחות יריבו וגם זה תיקון גדול. להמשיך ללמוד יחד פירושם של דברים הרס וחורבן החינוך החרדי, האם זה מה שמבקש הרב נדל?

אני המום לאחר דרשה שכזו שהרב נדל יאמר כי אין לו הצעה הוא לא יודע איך פותרים את הבעיה, אז אם אינך יודע לשם מה אתה מדבר על זה? הוא מציע שיבכו, השאלה שאני מציב כאן להרב נדל האם גם בשערי חסד בוכים על המחלוקת או שהם עסוקים בלכתוב פשקווילים יומיומיים נגד הרב שטיינמן כשתוך כדי דבריו של הרב נדל הם הספיקו להפיץ פשקוויל נוסף כי הרב שטיינמן הוא עמלק, האם זה לא מספיק להבין כי אין כל מנוס אלא לומר להם הפרד נא מעלי ולעשות מה שעשה אברהם אבינו עם לוט, אחרת המחלוקת לעולם לא תיפסק

אין דרך של פשרה כל עוד ר' שמואל אויערבך ואנשיו לא מקבלים את הנהגת הרב שטיינמן, אם הם רוצים הנהגה משלהם בבקשה אז שיעשו שבת לעצמם אף אחד לא מפריע להם. היהדות החרדית בנויה מעשרות קהילות כל אחד דומה זו לזו ובכל זאת יש להם מנהיג אחר, כך אצל החסידים וכך היה בכל השנים אצל הליטאים. החזון איש היה מנהיג ורבה של בריסק מנהיג ולכל אחד מהם גישות ודרכים אחרות ולא שמענו את הרב נדל או את אביו זכרונו לברכה זועק לא תתגודדו עליהם. הישיבות הירושלמיות שונות מהישיבות של בני ברק, החינוך של ישיבת חברון לא היה החינוך של ישיבת פונוביז', לסלבודקה דרך משלהם, ואם הרב נדל לא בקי בהם אז שבקשה יילך קודם ללמוד בטרם הוא נואם נאומים כאלו

את הקטרוג עושה הרב נדל ולא אף אחד אחר, מפני שהטענה של 'לשם שמים' לא נוצרה לפני שלש שנים, היא קיימת עשרות שנים, במיוחד מאז הרב שך שקידש מלחמות בקהילות קדושות, וגרר מלחמות עם גדולי ראשי הישיבות והרבנים של הדור האחרון, ואחריו תלמידיו שהמשיכו ופיתחו שנאה ואיבה קשה בין חלקי הציבור, ולא שמענו את הרב נדל זועק על ה'לשם שמים', משום מה זה כלל לא הפריע לו. עתה כש'המידה כנגד מידה' מחזיר לכם בפרצוף מוכח שוב כי יש דין ויש דיין בעולם אז אתה קם וזועק, אז בבקשה תאכל את מה שאתה הרב נדל שותף לבישול הזה, ובטענות תבוא לעצמך בלבד

חיים שאולזון

מכתבים קצרצרים


הם מתחבאים מאחורי קנאים ונטורים וחושבים שלא יתפסו אותם
חשבתי כי בחול המועד לא אכתוב מדור זה בשל קדושת המועד, תכננתי שזה יהיה הקדושת המועד שלי, כנהוג בעיתונות החרדית להשאיר מקום פתוח. אבל לאחר מעשה כזה שעשו, אין לי ברירה אלא לכתוב מפני שזה בבחינת דבר האבוד, ואם לא עכשיו כשהנושא חם זה יאבד את האפקט שלו, ובעיקר את כוחו ההסברתי. חייבים להעמיד את הדברים כמות שהם על מנת שהדור הצעיר אשר לא ידע את העבר וההיסטוריה יידע במה מדובר

לחמו ב'מרן המחטט' ו'מרן המגייס' ופתאום נעלם ה'מרן המחטט' ונאבקו רק ב'מרן המגייס'
נשוב כאן קצת להיסטוריה, הקנאים לחמו בשעתו בהרב אלישיב אותו כינו 'מרן המחטט' מפני שהתיר בשעתו חפירות בגבעת זאב, הקנאים כולל 'אתרא קדישא' כינו אותו 'מרן המחטט', ירושלים הופצה במודעות נגדו. בו זמנית נאבקו גם ב'מרן המגייס' היה זה בשעתו כשהגראי"ל שטיינמן הסכים עם הרב שוורץ כי בחורים שלא לומדים בישיבות יילכו לנח"ל במקום שינשרו כליל. דעת הצד האחר היה כי עדיף שיהפכו לחילונים מאשר להשאר דתיים שומרי מצוות מניחי תפילין שומרי שבת וכשרות במסגרת הזו. המחבלים עם הקנאים פיתחו גישה כזו, שעדיף לאכול דבר אחר ולחלל שבת לא להניח תפילין וחלילה לא ללכת לנח"ל מפני שזה חלק מן הצבא. הגראי"ל שטיינמן חלק עליהם וסבר כי בחור שנשר מן הישיבה עדיף להציל אותו בדרך הזו. אבל במשך תקופה המאבק היה נגד השניים נגד 'מרן המחטט' ו'מרן המגייס'. עד אשר פתאום נעלמו כל המודעות של 'מרן המחטט' ופתחו במאבק אך ורק נגד 'מרן המגייס'. מה קרה, ואיך זה עבד?

המחבלים שילמו לקנאים הרבה כסף להלחם ב'מרן המגייס' תמורת ירידה מ'מרן המחטט'
זה היה מאוד מוזר, הקנאים לכאורה לחמו בשניים שהיו בצד האחר, וההגיון אמר שהיה עליהם להלחם הרבה יותר בהרב אלישיב מפני שהוא עמד בראש, בנוסף על עבירותיו האחרים שהיה איש 'היכל שלמה' וקוק'ניק, הרב שטיינמן לא היה אז המנהיג, ומשום מה החליטו לעזוב את הרב אלישיב ומחקו את 'מרן המחטט' והחלו להלחם בכל הכח ב'מרן המגייס'. המחבלים משערי חסד הבינו כי זו הדרך לתפוס שתי ציפורים במכה אחת. הם עשו עיסקה עם הקנאים כי הם יממנו אותם, ישלמו להם כמה אלפי דולרים כל חודש, תמורת מאבק בכל הכח נגד 'מרן המחטט' אבל כמובן תמורת ירידה מ'מרן המגייס'. וקבוצה קבועה החלה להלחם בכל הכח, הם הגיעו לבני ברק, והפגינו מול בית הגראי"ל, פתאום ראית שיש כאן הרבה כסף למאבק, לפני כן הם עבדו כמו עניים בקושי פשקווילים ירושלמיים, ובין לילה יש להם כסף לאוטובוסים ולהוצאות גדולות אחרות במאבק נגד 'מרן המגייס' ולמרות שהיה להם הרבה יותר זול להלחם ב'מרן המחטט' שגר עימם בשכנות דלת לצד דלת וההוצאה כאן היא אפס לעומת הנסיעות לבני ברק באוטובוסים ששילמו עליהם הרבה כסף, דוקא היכן שלא עולה כסף הם הפסיקו כליל, והיכן שההוצאה גדולה כאן הם לחמו ושירתו את מי שנתנו את הכסף ואלו הם אנשי שערי חסד. היה כבר אז ברור כי המחבלים הם אלו שעומדים מאחורי הקנאים הללו

המחבלים מימנו את הקנאים לטוס לחוץ לארץ לגייס מפגינים נגד 'מרן המגייס'
ההגיון אמר הפוך, שדוקא בחוץ לארץ ילחמו נגד 'מרן המחטט' מפני שעל זה עושים כסף. למי שאינו יודע 'אתרא קדישא' מנהלת בחוץ לארץ כל השנה קמפיין ענק של שנור מן הגדולים ביותר, וסיפור כזה של 'מרן המחטט' הוא הכי טוב בשבילם לעשות כסף, ודוקא את זה שמו בצד וכלל לא הזכירו, ואילו מאבק ב'מרן המגייס' שאין על זה קמפיין ולא עושים על זה כסף, כאן לחמו. היה ברור כי יש מי שמשלם את זה. הקנאים הגיעו בשליחות שערי חסד גייסו קבוצה ששילמו להם על כך והם רצו אחרי הרב שטיינמן לכל מקום והפגינו. בשעתו ראיינתי את המפגינים שהוקלטו על ידי והם הודו כי הם מקבלים תשלום עבור העבודה הזו, וכי קנאים מירושלים משלמים את זה, הכסף מגיע ממקור סודי הם אמרו. בדרך כלל כשהקנאים עושים זאת הם מתגאים במעשיהם ובמי שעומד מאחורי הקמפיין, ואילו כאן הם צריכים 'סודיות' למה? ההסבר מאוד פשוט

את הפעילות הכי מלוכלכת עשו המחבלים תמיד דרך הקנאים
זו שיטתם ודרכם מאז ומתמיד, ללכלך את הרב שטיינמן בסגנון הכי מגעיל, אבל חלילה שלא יחשבו שהם עושים זאת, אז הם מפעילים את הקנאים. והפעם הם עשו עוד צעד על מנת 'להוכיח' שזה לא הם, הם ציוו על ההירשים שכאשר הם זורקים את הפשקווילים שיצלמו בוידאו איך שזורקים אותם מביתם בכדי שיוכלו לומר הנה אתם רואים ההירשים עושים זאת. כל ילד שמכיר את ההירשים ואת נטורי קרתא יודע כי פשקווילים כאלו מחלקים בכל האזור וללא פחד, וגם אם כן, זורקים אותם לפנות בוקר בכל מאה שערים גאולה והסביבה, ואילו במקרה הזה הם הביאו צלמים שיראו איך זורקים זאת מבית ההירשים, על מנת לשרת ככה את המחבלים

המחבלים מנהלים מאבק בהגראי"ל בשיטות אלו כבר עשרים שנה
הדור החדש לא מכיר את העבר ובודאי לא מה שהיה לפני עשרים שנה ויותר, הם היו ילדים ואולי אף בחיתולים, אז נספר להם, כי המחבלים עוד מאז חייו של הרב שך תכננו איך לעקוף את הרב שטיינמן וביקשו להורגו רוחנית והנהגתית. אם הם היו יכולים להורגו פיזית אין ספק כי היו עושים זאת, אבל טוב שיש עדיין אימת המלכות ואינם רוצים לשבת כל חייהם בבית הסוהר, ובנוסף על דבר כזה היו ממנים את הרב שטיינמן למנהיג על אפם וחמתם ודוקא מפני שעשו זאת. אז הם עשו הכל להרוג אותו תדמיתית חיפשו לו עבירות מתחת לאדמה, במשך של עשרים שנה מידי שבוע לעג לו נתי גרוסמן במאמריו שלח לו עקיצות בלי סוף, הם היו משוכנעים כי הם מצליחים ולא הצליחו. אז הם מוציאים את זעמם בכינויו 'עמלק', פשקוויל כזה יצא מבית היוצר המחבלי בסוכות, ותרשמו את דברי, זה יעלה להם ביוקר רב

מבזקים - מפה ומשם


בעלזא לונדון: הבוקר החליפו את שם הרחוב המרכזי של בעלזא לרחוב אדמור"י בעלזא (Belz terrace) ,
כל זה לאחר הרבה שני שמנסים גדולי העסקנים לאשר את שם הרחוב על שם יהודי ולא גוי כמו שהיה עד היום
------------------
אחד מהחסידים שצילם בשמחת בית השואבה ואת הטיש אצל האדמור מדושינסקיא, גרם למהומה רבתי כשאחד המשבקים צעק עליו מראש השולחן ״שייגעץ ארויס!!!!!״, החסידים הפליאו בו מכות וגנבו לו את האייפון, שהוחזר לו בהמשך לאחר איפוס מלא, ובינתיים במהומה שנוצר קם האדמור ועזב את הטיש למבוכת ואכזבת החסידים
------------------
דיווח: במשך 12 שעות הטיסה לניו יורק רה"מ בנימין נתניהו היה מנותק ולא ידע על ירי הרקטה לדרום ועודכן רק כשנחת. פקידים ממשלתיים: "דבר הזוי".
------------------
פרלשטיין ב'בחדרי חרדים': הגאון רבי שמואל נדל דיבר אמש בבית המדרש 'קהילת רבי עקיבא' בברכפלד שבמודיעין עילית על המחלוקת בציבור הליטאי, לדבריו: "רציתי לומר כמה מילים על המחלוקת הנוראה שפרצה במחנה, זהו דבר חמור מאין כמותו, גם בפולין לפני השואה הייתה מחלוקת נוראה, ומי שסיים את המחלוקת היה היטלר ימ"ש".
------------------
נשיא המדינה ראובן ריבלין בשיחה עם האחים חיים וזלמן וולף: "אם יחליטו שלפי ההלכה אני כנשיא צריך לקרוא בתורה זכר למצות "הקהל", ראש הממשלה בנימין נתניהו מייד ישנה את החוק ויביא לכך שראה“מ יקרא את הפסוקים
------------------
סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש ובנו ר"ע אלעד ישראל פרוש השתתפו בתפילת שחרית בביהמ"ד של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בחיפה.
------------------
'ערוץ 7': מתיחות בקווינס - חרדי הותקף ע"י גויים בערב החג. חרדי נוסף הותקף בראש השנה ונפצע.
------------------
לא ניתנו מועדים לישראל אלא לעסק התורה: ראש ישיבות תפרח הגאון הגדול רבי אביעזר פילץ מסר שיעור בבית הכנסת שערי תבונה בשכונת רמות בירושלים.
------------------
מאות משתתפים כעת באולמי 'האופרה' בגבעת שאול במעמד 'הקבלת פני רבו' שעורכת תנועת ש"ס.
------------------
ליזרוביץ ב'קול חי': למעלה מ-60,000 איש השתתפו הבוקר בברכת הכהנים בכותל. אבטחה כבדה של משטרת ירושלים בכל הדרכים לכותל. הרחבה העליונה הייתה מלאה עד שערי הכניסה לכותל המערבי
------------------
הרכבת הקלה בירושלים חזרה לפעול הבוקר חלקית, לאחר שחלק מהנהגים שבו לעבודה.
------------------
ויז'ניץ: הנגיד דיוויד הגר שהגיע אמש לשמחת בית השואבה בליווי ח"כ מנחם לייזר מוזס. קנה בנוסף לאדמו"ר גם למוזס "שיר המעלות" בסכום של 7000$
------------------
נהג של נתיב אקספרס שסיים אמש מסלול ממירון לצפת מצא פעוט חרדי בן שנתיים וחצי רדום על ספסל. התברר כי המשפחה ירדה תחנה אחת קודם עם מספר ילדים קטנים וככה״נ נשכח. משטרת צפת פתחה בחקירת רשלנות
------------------
ב"ב: עוזי דיין יו"ר מפעל הפיס השתתף בטיש בויז'ניץ. הנגיד דיוויד הגר מלוס אנג'לס רכש 'שיר המעלות' לאדמו"ר במאה אלף שקל.
------------------
בישיבת מיר ברכפלד נערכה הערב 'שמחת בית השואבה' בהשתתפות אלפים, את המעמד מכבדים בהשתתפותם מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה פינקל, והגאון רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבות מיר

להמשך המבזקים כנסו כאן:

הפשקווילים נגד מרן הגראי״ל נזרקים מבית משפחת הירש מנטורי קרתא בשכונת מאה שערים כהסוואה לפעילות המחבלים

זה דרכם מאז ומתמיד להסוות את מעשיהם על ידי קנאים, כך הם עשו כשהגראי"ל שטיינמן היה נוסע לחוץ לארץ הם היו משלמים אלפי דולרים לקנאים שיזרקו נגדו פשקווילים. בידינו עדות מוקלטת של מי שעשה כך כאן בניו יורק להרב שטיינמן בשעתו ונשאל על ידי מי שלח אותו ולשם איזו מטרה ואודה כי הוא מקבל כסף מאנשי ר' שמואל אויערבך. לא רק הוא עוד אחרים הודו כי מי שמפעיל אותם זה גורם בשערי חסד

גם היום הם אלו שעשו זאת וההוכחה הכי גדולה שזרקו את הפשקווילים מבית הירש, מפני שאם היו עושים זאת ההירשים הם היו מחלקים זאת ברחוב, הסיבה שעשו זאת מן הבית מן החלון - והכינו מראש צלמי וידאו - בשביל שלא יחשדו כי המחבלים עומדים מאחורי הסיפור זה

אז נאמר לכם כאן שוב ושוב, המחבלים הם אלו שמשלמים את הפעילות הזו, הם עשו כך תמיד וממשיכים במעשיהם, לנטורי קרתא אין כל ענין עם הרב שטיינמן יש להם הרבה יותר ענין עם מי שמפריעים להם בתוך הקהילה הסיקריקית, הם עושים מה שעושים למען כסף, הם מקבלים הרבה מן הפלשתינים, בידי תצלומי צ'קים שהיה מקבל האבא שלהם מן הרשות הפלשתינית, וגם הבנים ממומנים על ידי חבריהם באש"ף, וגם את המעשה הזה עשו למען תשלום שקיבלו מגורמים בשערי חסד

הרב ברלנד בערב סוכות ביוהנסבורג‎


מכת מוות לשכיזם - ר' חיים קנייבסקי מנהל טיש ומחלק שיריים

מאת בני ברקי

מכה קשה לזקן מהגבעה ר' אליעזר מנחם מן שך 
הליטאים צעקו שנים שהחסידים מבזבזים זמן לטישים ולשטויות  שכל אלו ביטול תורה, היום הם בעצמם עושים אותו דבר
כאן תראו איך שר' חיים קנייבסקי מנהל טיש ומחלק שיריים

האדמו"ר ממחנובקה יגיע היום לביקור חג אצל האדמו"ר מבעלזא

מאת בעלזער

היום אחה”צ יגיע כ”ק האדמו"ר מבעלזא מחנובקה לביקור חג אצל האדמו"ר מבעלזא ירושלים

וכל זה נעשה בזמן שהנגיד אליש אנגלנדר הגיע לב”ב לחג סוכות ושמחת תורה לאדמו””ר מבעלזא מחנובקה 

סימני השלום נראים בשטח 
בטישים של שני האדמורים לבית בעלזא נראים אנשים משני החצרות

רחמנא לצלן - דרעי מתקפל: יאפשר לרכבת ישראל לבצע עבודות בשבת

מאת 'מזהירי שבת'

ניצחון זמני לרכבת ישראל: משרד המשפטים הודיע היום (ג') כי המדינה הגישה הבוקר בקשה להארכת מועד להגשת תגובה לעתירה שהוגשה נגד ההחלטה של משרד הכלכלה להפסיק את עבודות התחזקוה של הרכבת בשבת. המשמעות היא שהרכבת תהיה רשאית להמשיך ולפעול בשבת.
הסאגה בנוגע לפעילות הרכבת בשבת החלה לפני פחות משבוע כאשר משרד הכלכלה בראשות השר אריה דרעי (ש"ס) אסר על רכבת ישראל לעבוד בשבת. החברה הזהירה וטענה כי הדבר יגרום לפגיעה בציבור הנוסעים. ואף איימה כי פתיחת הקו המהיר לירושלים עלולה להידחות בשנתיים בגלל החלטה זו. ברכבת מעריכים כי ההפסדים הכלכליים מצעד זה נאמדים במיליארדי שקלים.
ביום שישי האחרון הגישה רכבת ישראל עתירה לבג"ץ כנגד החלטת משרד הכלכלה להקפיא את היתר העבודות בשבת אשר ניתן לה. מאוחר יותר הוציא בג"ץ צו ארעי המבטל באופן זמני את החלטת דרעי, והורה למדינה להגיש תגובה מקדמית עד 29 בחודש.
לאור החלטת בית המשפט, משרד הכלכלה פרסם הודעה ממנה עולה כי הוא למעשה מתקפל מהדרישה הקודמת שלו. "ההיתרים לעבודה במנוחה השבועית עבור רכבת ישראל יינתנו או יוארכו לפי העניין בכפוף לבחינת עמידתן של בקשות העותרת בתנאי החוק, על פי הנוהל שנהג עד כה, בטרם הוציא שר הכלכלה את הנחייתו החדשה בדבר קבלת עמדת שר התחבורה בעניין", נכתב בהודעה. "תוקף ההיתרים שיינתנו או שיוארכו כאמור, יהיה עד למתן החלטה אחרת, וזאת לאור ההליך בבית המשפט".
את רכבת ישראל מייצגים עו"ד יוסי בנקל וניר שמרי ממשרד ראב"ד מגריזו בנקל ושות'.    

להמציא איסורים חדשים בדחיפות

רבינו שליט"א

מאחל לכם א פרייליכן יום טוב, אושר ונחת מכל הצדדים!!

צריך לבקש דחוף מהציבור לבוא לעזרת מועצת גדולי התורה. שנת תשע"ו התחילה והם מחפשים איסורים חדשים, ובאם אפשר רק בנושא צניעות ומחשבים (ענייני ישרות וממונות או סתם בין אדם לחבירו לא עומדים על הפרק), ואולי איזה תקנה שנשים כבר לא ייצאו מהבתים או שיתכסו לגמרי (טאליבאן החרדי) או ועד משמרת צניעות עם מקלות ברחוב או אולי סתם לאסור לשוחח בכל טלפון (אפילו עם חוט), בקיצור: צריך להמציא בדחיפות איסורים חדשים!

א פרייליכן יום טוב

עתירה נגד מינוי הדיינים


ושמחת בחייך / ידידיה מאיר‎


רבי אהרן (השני) מקרלין נהג לספר את הסיפור הזה מדי שנה בסוכות. אני הקטן נוהג לספר אותו בשלוש השנים האחרונות, מאז שקראתי אותו בספר 'לב השמים' שמקבץ רעיונות וסיפורים של ר' שלמה קרליבך. ואתם? לדעתי אחרי שתשמעו אותו, תספרו אותו השנה גם בסוכה שלכם.
בעיירה אחת, לא רחוק מקרלין, חיו שני אנשים. האחד היה עשיר מופלג שהיה לו הכול, חוץ מדבר אחד: שמחה בלב. בליל שבת ישב ליד שולחן מפואר ומלא כל טוב, אבל הוא ואשתו רק רבו וצעקו. השני, שגר מולו, היה חסיד קרלין עני ואביון אבל מלא שמחה. בשבת הוא ומשפחתו היו יושבים מול מנות צנועות ודלות - ושמחים ושרים עד לב שמיים.
העשיר סבל פעמיים. גם מהמריבות בתוך ביתו, אבל לא פחות, ואולי יותר, הוא סבל מקולות הזמרה והשמחה שעלו מבית השכן העני. כל שבת הוא איכשהו התגבר, סגר חלונות, הגיף תריסים - אבל בסוכות הסיפור הפך באמת לבלתי נסבל. שתי הסוכות, של משפחת העשיר ושל משפחת העני, עמדו ברחוב זו לצד זו, דיקט לצד דיקט, בלי שום יכולת להשתיק את קולות השמחה. והעשיר, באמצע המריבה המשפחתית הקבועה, היה שומע את השירה הנפלאה של שכניו העניים ומתפוצץ.
שנה אחת, לפני סוכות, החליט העשיר שהוא לא הולך לעבור עוד חג כזה, והורה לכל אנשי העיירה, שהפרנסה שלהם הייתה תלויה בעיקר בו, לא לאפשר לשכן החסיד לבנות סוכה. כל מי שייתן לו חתיכת עץ – יפוטר מעבודתו. החסיד העני, שבכל שנה יצא לקושש קצת עצים וקרשים וענפים מתושבי העיירה, הבין אט אט שלא תהיה לו סוכה השנה (וכאן מוסיף קרליבך: "אתם יודעים, רבותיי, העולם חושב שהומלס הוא רק אדם שאין לו בית. אבל דעו לכם: הנשמה של יהודי היא הומלס אם אין לה סוכה לשבת בה שבעה ימים...").
הלך החסיד ברחוב, חסר אונים, ותהה איך בכל זאת יבנה השנה סוכה. פתאום הבריק בו רעיון: באותם ימים היו העשירים קונים לעצמם מצבות אבן יקרות לשים על קברם, ואילו העניים היו מסתפקים בעצים זולים. בבית העלמין של העיירה עמדו עשרות קרשים שעליהם כתוב "פ"נ" (פה נטמן), מוכנים לעת הצורך... רק "פ"נ" נכתב עליהם, בלי שם הנפטר כמובן. את זה היו משלימים בזמן הלוויה. החסיד אמר לעצמו: כמה יהודים כבר ימותו בשבעת ימי החג? ניקח לסוכה כמה קרשים כאלה, מצבות עץ, ונחזיר אותם אחרי החג. אמר ועשה. בתוך כמה שעות בנה סוכה נפלאה, מוארת וירוקה. בליל החג נכנס לשם עם כל משפחתו, והשמחה והשירה מילאו את הרחוב כולו. ו-שמחת! ב-חגך! ו-היית אך שמח! נכון שמכל כיוון היה כתוב על הסוכה "פה נטמן", אבל כשכל כך שמח בלב למי אכפת?
העשיר היה המום. הוא חשב שהשנה סופסוף פטר את עצמו מסבל השמחה של שכנו - אבל לא. השמחה השנה הייתה ביתר שאת וביתר עוז. מתישהו, באמצע חול המועד, הוא לא היה יכול לסבול עוד. הוא רץ אל סוכת החסיד וצעק: מי נתן לך את העצים האלה?! איך בנית את הסוכה הזאת?! החסיד ענה: תירגע, שכני היקר. קודם כול חג שמח. אני שמח שבאת לבקר אותי. תנוח דעתך, אף יהודי בעיירה לא נתן לי קרשים, כמו שציווית. פשוט הלכתי לי בערב החג ברחובות העיירה, ופתאום ראיתי את ידידי הוותיק מלאך המוות. אמרתי לו: שלום עליך מלאך המוות, מה אתה עושה בעירנו? והוא ענה: באתי הנה בשליחות מיוחדת, באתי להרוג את הגביר הזה, עשיר העיירה. בשלב הזה פניו של העשיר החווירו, והחסיד המשיך וסיפר שאמר למלאך המוות: לא כדאי לך להרוג אותו. אל תבזבז עליו את האנרגיה היקרה שלך, הלוא הוא כבר מת. הוא יותר ממת. הוא מת במיתה משונה אלף פעמים ביום. הוא מלא רק בכעס ועצבות, אין לו טיפת שמחה, ותאמין לי, זה מתחת לכבודך להתעסק עם סחורה כזו. ענה מלאך המוות: אני מודה לך מאוד, חסכת לי עבודה, ולאות הוקרה אני רוצה לתת לך במתנה את כל העצים של בית הקברות. והנה, סיים החסיד, תסתכל על קירות הסוכה שלי: פה נטמן ופה נטמן ופה נטמן...
דבריו של החסיד חדרו ללבו של הגביר. הוא התחיל לבכות, ואחרי שנרגע מעט אמר לחסיד: אנא, מחל לי, ואמור לי מה אני יכול לעשות, איך להוציא את העצבות מהלב. גלה לי את הסוד שלך. איך לי יש הכול ואין לי שמחה, ולך אין כלום ואתה שמח? ענה החסיד: אם אתה רוצה להיות שמח, תרשה לי לקחת אותך איתי לקרלין, לרבנו הקדוש, ושם תלמד מהי שמחה אמיתית. וכך היה. הגביר התקרב לתורה ולחסידות והפך ליהודי שמח.
המטרה של הסיפור הזה היא לא להפוך את כולנו לחסידי קרלין. קרליבך סיים כך: "העשיר היה צריך רק מישהו שידליק אותו. אתם יודעים, זה לא יאומן כמה קל לפעמים לקחת אדם אבוד לגמרי, ולהעלות אותו מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה. לפעמים דווקא אלה שהגיעו לתחתית יודעים שאין שום מקום לברוח אליו, רק לעלות למעלה. אני מקווה שתספרו את הסיפור הזה זה לזה, בלילה הקדוש של סוכות".
(מתוך הטור ב"בשבע")

ילדים עם זקנים משתלטים על מרכז חב"ד העולמי / מ. פריד


יונה שיפרין משיחיסט מהישיבה המשיחיסטים בצפת שמעורב בכל מעשה הטרור במרכז חב"ד ב 770
השתלט על אחד מבנייני הישיבה תומכי תמימים ותלו על הבניין שלט ענק עם יחי וכו' וזורק מבניין הישיבה את כל מי שלא צועק יחי או לובש כיפת יחי או דיגלון משיח, והנהלת הישיבה התייאשה מהבניין הזה, ובכל יום גם בשבת או חג פורץ לחדרם של אלו שלא מיישרים קו עם המשיח וזורק חפציהם מהחלון ומכניס את חבריהם המשיחיסטים לישון במקומם, ווידאו זה צולם עם צאת החג ע"י אחד הקרבנות שהשתלטו על חדרו,
התימני נהוראי שבת שבתצלום הווידיאו נאסר בשבוע שעבר בעוון דקירה ושוחרר בערבות בערב החג ע"י אחד מחבריו המשיחיסטים והיום פרץ ביחד עם יונה שיפרין מהצפתים לחדרם של בחורים לא משיחיסטים ונתפסו על חם
(המשך יבא)

משיחת כ"ק אדמו"ר חול המועד סוכות ה'תשנ"ב

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א
שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר ליל שבת חול המועד סוכות שנת ה'תשנ"ב
סימן י ,
ויש לקשר ענין זה עם מה שכתב הרמב"ם אודות ימות המשיח בסיום וחותם ספר ההלכות , ובהקדם ביאור הטעם לסדר וחלוקת ההלכות בפרק האחרון , שלאחרי שהרמב"ם מבאר פרטי הענינים דימות המשיח [ בג' הלכות ראשונות ] , ומסיים הענין [ בהלכה ד' ] שלא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח , , אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה , , כדי שיזכו לחיי העולם הבא , מוסיף [ בהלכה האחרונה ]
ענין חדש , ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות ,שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר , ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד , שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים דיש לומר שבהלכה האחרונה מוסיף [ בקיצור וברמז ] גם על דבר התקופה השניה דימות המשיח שיהיה שינוי מנהגו של עולם , החל מהשינוי העיקרי דתחיית המתים , כמו שנתבאר בארוכה במקום אחר , ועל פי המבואר לעיל החילוק שבין ימות המשיח לתחיית המתים ,שבימות המשיח תהיה שלימות העבודה דקיום המצוות , ציווי להאדם , ובתחיית המתים יבטל הציווי להאדם [ מצוות בטלות ] , ויתגלה ענינם האמיתי שהם רצונו של הקדוש ברוך הוא [ הלכות של תורה ] – יש לומר , שענין זה מרומז גם בהחילוק בלשון הרמב"ם בב' ההלכות האחרונות , בהלכה ד' כותב לא נתאוו החכמים והנביאים ימות
המשיח , , אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה , , כדי שיזכו לחיי העולם הבא כמו שביארנו בהלכות תשובה , ששם מבאר בארוכה שהטובה בעולם הזה , עד לשלמותה בימות המשיח , היא , בשביל שלימות העבודה דקיום התורה ומצוות , כדי לזכות למתן שכרן של מצוות בעולם הבא , מה שאין כן בהלכה ה' , שמוסיף ענין חדש בנוגע לאותו הזמן שיהיה בתקופה השניה , אינו כותב שמעמד ומצב זה הוא בשביל איזו מטרה ותכלית , כדי כולהו , ויש לומר הביאור בזה , בתקופה הראשונה דימות המשיח , בזמן דהיום לעשותם בתכלית השלימות [ שאודותה מדבר בהלכה ד' ] – כיון שישנו ציווי להאדם , מודגשת בעיקר התועלת של האדם על ידי קיום המצוות , מתן שכרן של מצוות , כדי שיזכו לחיי העולם הבא , מה שאין כן בתקופה השניה דימות המשיח , כשיחיו המתים כיון שיתבטל הציווי להאדם , ויתגלה ענינם האמיתי שהם רצונו של הקדוש ברוך הוא , ומצד רצונו
יתברך יהיו האדם והעולם [ בדרך ממילא ] בתכלית השלימות , לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד , , כי מלאה הארץ דעה את השם וגומר , מובן שמעמד ומצב זה אינו בשביל איזו מטרה ותכלית , כדי כולהו , אלא הוא עצמו המטרה והתכלית , ועל פי זה יש לומר , שגם לדעת הרמב"ם עיקר ושלימות השכר הוא בעולם התחיה [ כהפסק דין בתורת החסידות ] , אלא שלא כתב זה בפירוש , כמו שלא כתב בפירוש אודות התקופה השניה דימות המשיח כשיחיו המתים , כיון שתכלית ומטרת חיבור ספר ההלכות , שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול בדין כל מצוה ומצוה , נשלמת בסיומה של התקופה דהיום לעשותם , ואף על פי כן , כיון שענינו האמיתי של חיבורו הוא הלכות של תורה , כפי שהם מצד רצונו של הקדוש ברוך הוא לכן בהלכה האחרונה , שהיא הסיום והסך הכל דספר ההלכות , רומז הרמב"ם אודות המעמד ומצב דעולם התחיה , שאז יתגלה
ענינם האמיתי דהלכות של תורה , שאינם בשביל האדם [ כדי שיזכו לחיי העולם הבא ] , אלא דעת בוראם , דעה את השם , שזהו עיקר ושלימות השכר שמציאות האדם והעולם בטלה ומכוסה לגמרי בדעה את השם , כמים לים מכסים , בברכת התורה משולם צפניה


זמן שמחתנו


הטיפ היומי


הטיפ היומי


הוידאו היומי


*סיכום השיחה היומית*


כ"ק מו"ח אדמו"ר נהג (בגלוי) בחה"ס שלאמירת הלל הי' נוטל בידו את הלולב יחד עם הב' מינים האגודים עמו, ולא את האתרוג, ורק בעת ה"נענועים" הי' נוטל גם את האתרוג ומחברו לג'המינים. [אף שעפ"י הידוע גודל הענין דאחדותם של הד' מינים, שהם כנגד הד' אותיות דשם הוי', עדיף לאחוז את האתרוג (ה' אחרונה) יחד עם שאר הג'מינים (י-ה-ו) כל משך זמן ההלל. טעם הנהגתו י"ל בגלל חשש של שריטה באתרוג, ולכן נמנע מאחיזת האתרוג אלא כפי המוכרח]. ומשהבחינו בזה, התחילו גם חסידים לנהוג כן. אמנם כשהתחיל ה"רעש" בנוגע לשנת הקהל, הנה כדי להדגיש עד כמה נוגע הענין ד"הקהל", שזהו"ע עיקרי, פנימי,
נפשי וגופני וכו' -הנה דוקא בגלל הקושי שבדבר, ענין שיש בו חשש שלא יפגע ח"ו בענין ההתקשרות וכו', עושים דבר המעורר תמי' ומשנים המנהג לאחוז כל הד'המינים יחד במשך כל זמן אמירת ההלל, שזה קשור עם ענין ה"הקהל" - אחדותם של הד' סוגים בבנ"י המרומזים בד' המינים וכו'!

משיחת אור ליום ה' דחג הסוכות ה'תשמ"ח

היום יום י"ז תשרי - בציור


היום יום י"ז תשרי


היום יום ט"ז תשרי - בציור


סוף זמן קריאת שמע וזמני היום


רואה את הנולד

ווארטים


״לדעת להשתמש בשתיקה בזמן, אפקטיבי יותר מאלף תשובות לעניין, ואהבת חינם כנגד כולם.״

״ כאשר נותנים בך אמון כל משימה הופכת לאפשרית, לעומת זאת, כאשר יש בך אמונה אין משימה שהיא בלתי אפשרית.״

עוד לא נולד החיוך שיתחרה בחיוכו של האברך הליטאי שיצא למכולת השכונתית עטור פראק בחול המועד..

בריסקער וברסלבער נכנסו לסוכה וכך התנהלה השיחה:
ברסלבער: נ
בריסקער: ש
ברסלבער: נ נח
בריסקער: ש ש
ברסלבער: נ נח נחמ
בריסקער: ש ש ש
ברסלבער: נ נח נחמ נחמן
בריסקער: ש ש ש ש
ברסלבער: נ נח נחמ נחמן מאומן
בריסקער: ש ש ש ש שמע

אבא שלי העיר אותי בבוקר לתפילה. אמרתי לו שהעוסק. [ לישון בסוכה ] במצווה פטור מן המצווה.
נתן לי כזאת סטירה ואמר לי שמצטער פטור מן הסוכה ושלח אותי לבית הכנסת

מודעה שתולה בתולדות אהרון


הרבי מזלוטשוב בשמחת בית השואבה בבית מדרשו בבני ברק‎


תמונה שאומרת הכל מצמרר כ"ק מרן האדמו"ר ר' מנדלי מויזניץ שליט"א מחזיק את אחד היתומים במהלך ההלויה


הזאלוני שלח כסף והעדה המברכת
ממתק לחג הסוכות תשע"ו

מעשה בצדיק רבי יחיאל מיכל מז'לוטשוב שחי לפני כ200 שנה, המצב בביתו היה קשה ביותר ובני משפחתו סבלו ממש מחרפת רעב. אשתו בקשה ממנו שימכור את התפילין היקרות ומהודרות שיירש מאבותיו וישתמש בכסף לצרכי הבית, אך הוא סירב.
כאשר הגיע ערב סוכות, השתוקקה נפשו של הצדיק לקנות אתרוג מהודר מכר את התפילין וקנה אתרוג מהודר. כשחזר לביתו קורן מאושר והאתרוג המהודר בידו,שאלה אשתו: " מהיכן השגת כסף?" גילה לה את האמת שמכר את התפילין שלו...
***
אמרה האשה: לצרכי הבית ההכרחיים סירבת למכור את התפילין ועבור אתרוג מכרת את התפילין?! ברוב כעסה נטלה את האתרוג המהודר והשליכה אותו ארצה...כמובן שהאתרוג נפסל ועוקצו נשבר...הרים הצדיק ידיו למעלה ואמר: "ריבונו של עולם, תפילין אין לי...אתרוג אין לי...עכשיו אתה רוצה שגם שלום בית לא יהיה לי...לא אכעס על אשתי ולא אקלקל את שלום הבית....."
אמרו צדיקי הדור כי מזמן אברהם אבינו שעקד את יצחק לא היה ניסיון כה קשה והצדיק עמד בו....
***
חג הסוכות הוא חג של אחדות והמצווה של ארבעת המינים מסמלת את זה מאוד, הלולב הוא עץ תמרים בהם יש טעם ולא ריח, האתרוג יש בו טעם וגם ריח, בהדסים יש רק ריח ולערבה אין לא טעם ולא ריח, הטעם והריח מסמלים את התורה והמצוות וארבעת המינים מייצגים ארבעה סוגים של יהודים האחד שיש בו תורה ומצוות, השני יש בו רק תורה, השלישי רק מצוות והרביעי לא זה ולא זה ובחג הסוכות לוקחים את כל הארבעה מנערים אותם ואומרים להם "חבר'ה תתעוררו תבינו שלמרות ההבדלים אתם בני אב אחד והמאחד ביניכם רב מאוד ולכן אל תשביתו את שלום הבית של עם ישראל ותשתדלו לשמור על האחדות בשלמותה.
***
בחג סוכות תוכלו לראות ברחבי הארץ והעולם סוכות אחדות של חב"ד בהן תינתן לכם ההזדמנות לברך על הלולב, אנא נצלו את ההזדמנות כנסו ותברכו וכך נחזק ביחד את האחדות של עם ישראל ונקרב את הגאולה שאנו כל כך זקוקים לה.
***
בבקשה העבירו ושתפו כדי שעוד יהודים יבינו את המשמעות וייזכו במצוות החג.
חג שמח לכולם

תפילה שכתב הרב אליעזר ברלנד שליט"א בערב החג לליקוי לבנה שהיה בלילה ראשון של סוכות תשע"ו

רבונו של עולם כל יכול, היום בלילה כשיהיה הייחוד חמה לבנה והלבנה תהפך לדם שמרמז על דם של שונאי ישראל וחרב ה' תמלא דם שעל זה אמר הרמב"ם בהלכות חגיגה ג' שיתגלה מלך המשיח
במוצאי יו"ט ראשון ועל זה אמר הזוהר שלח לך קס"ב שהירח יהפך לדם התחלה 3:10 והשיא 5:48 והשקיעה 6:37
והירח יהיה אדום ואש שזה מרמז לבימה של אש שתרד מן השמים ועליה משיח בן דוד וע"ז נאמר והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקינכם חלומות יחלמון בחוריכם חזיונות יחזו הנה ה' באש יבוא וכסופה מרכבותיו כי כה אמר ה' הנני נוטה אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גויים וינקתם על צד תנשאו ועל ברכים תשעשעו וגם על העבדים בימים ההמה אשפוך את רוחי ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותמרות עשן והשמש יהפך לחשך והירח לדם לפני יום ה' הגדול והנורא והיה כל אשר יקרא בשם ה' ימלט כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה כאשר אמר ה' ובשרידים אשר ה' קורא כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים וקבצתי את כל הגויים והורדתיים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגויים ואת ארצי חלקו.
כי כה אמר ה' אלוקים קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם . ישעיהו ל טו
והוא אשר נהפך לדם מרומז בפסוק חרב לה' מלאה דם הדשנה מחלב מדם כרים ועתודים מחלב כליות אילים כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום וירדו ראמים עמם ופרים עם אבירים ורותה ארצם מדם ועפרם מחלב ידשן כי יום נקם לה' שנת שלומים לריב ציון. ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בערה. לילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עבר בה. ישעיה לד ו-יט.
ואז ישושום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד ה' הדר אלקינו.
ל"ה א, ב.
וע"ז שירו לה' שיר חדש תהילתו מקצה הארץ יורדי הים ומלואו איים ויושביהם ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו יושבי סלע מראש הרים יצוחו. ישימו לה' כבוד ותהלתו באיים יגידו.
ה' כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על אויביו יתגבר. ישעיהו מב י- יג
ובזכות חג הסוכות שבעת ימים לה'
אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד.
וע"ז  זאב וטלה ירעו כאחד ואריה כבקר יאכל תבן. ישעיהו סה.
וע"ז יתגלה מלך המשיח כמו שנאמר מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע ים מפניהם לעשות לו שם עולם. ישעיהו סג יד.

האדמו'ר מבעלזא בריקוד סוחף ב'המבדיל טיש'


הרב יעקב גלויברמן נוטל לולב לקבוצת מכבי תל אביב. שיצאו בחול המועד לניו יוארק שם ישחקו כדורסל בערב הושענה רבה בברוקלין
האלפים בשמחת בית השואבה בחצר חסידות ויז'ניץ בבני ברק‎


רבבות במעמד ברכת הכהנים בכותל המערבי
צילום: יוסי גוטהולד - סוכנות הידיעות חדשות 24

לגלריה כנסו כאן:

שמחת בית השואבה במישקולץ


רבבות בני אדם השתתפו בשמחת בית השואבה של חסידות מישקולץ בראשות האדמו"ר שהודיע כי "המשיח כבר כאן אבל הוא מחכה לאחדות בציבור החרדי!" האדמו"ר אף הסביר בדבריו מדוע נחתו לאחרונה אסונות על הציבור החרדי
רבבות בני אדם מכל העדות והחוגים השתתפו במוצאי חג ראשון של סוכות, באירוע הענק "שמחת בית השואבה הגדולה בישראל" בחצר הקודש מישקולץ בפתח תקווה, בראשות מנהיג העדה כ"ק האדמו"ר ממישקולץ, שהתקיימה בכיכר מישקולץ - צומת הרחובות סלנט - אחד העם, והרחובות הסמוכים שליד בנין ישיבת מישקולץ במרכז העיר.
שיאו של הערב היה נאומו המלהיב והמחזק של כ"ק האדמו"ר ממישקולץ שדיבר מענייני החג והשעה. בין דבריו אמר האדמו"ר: "המשיח כבר כאן, אבל הוא מחכה לאחדות בציבור החרדי. האסונות שנחתו לאחרונה בציבור, הוא מחוסר פרגון, צרות עין ו'מכה רעהו בסתר'".
בסיום דבריו הנרגשים קיבלו האלפים יחד עם האדמו"ר 'קבלת עול מלכות שמים' כשקריאת 'שמע ישראל' מהדהדת למרחקים בחוצות העיר, מה שקירב המונים לאביהם שבשמים, ואף את המון העם הרחוקים מדרך המסורת.
על החלק האומנותי ניצחו, ענקי הזמר: ליפא שמעלצר - ארה"ב, יניב בן משיח ולהקתו, ברק כהן, מאט דאב מארה"ב, שמואל יפת, ואברומי וינברג.

שמחת חג בחברון


עליה לרגל והקבלת פני רבו


שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו


ושמחת בחגיך בליל הושענא רבה


חנוכת המשכן החדש של ישיבת דרכי חיים


חג הסוכות תשע"ו - יהודים מותקפים בעיר העתיקה‎ - וידאו


חג הסוכות תשע"ו - יהודים מותקפים בעיר העתיקה‎עמי ושלמה כהן הרקידו בישיבת מיר


עיתוני הבוקר


מתנגדים לקמפיין החרדקים בפעולה


המחבלים עוסקים עם חרדקים והרב שטיינמן - העמלקים זועקים על אחרים עמלק