רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 31 באוקטובר 2014

פעיל 'עץ' מן המחבלים הכה באכזריות את הגאון רבי יעקב סטפנסקי ראש ישיבת תורה בתפארתה - האם הרב שכטר יכתוב מכתב או שמא כאשר פוגעים בשונאים מותר לבזות ראשי ישיבה

הלם וזעזוע בכל שדרות הציבור מהתנהגותו של ש.ד. וולפא איש מפלגת 'עץ' המחבלית, הוא פגש ברחוב את הגאון רבי יעקב סטיפנסקי ראש ישיבת 'תורה בתפארתה' והתנפל עליו בחירופים וגידופים הדף את ראשו והכה אותו ומזל שהיו אנשים במקום שקפצו והפרידו אחרת היה הורג אותו במכות נמרצות, הוא קרע את חליפתו ואף אמר כי אם היה סכין בידו היה רוצחו. הוא חירף וגידף את הרבנים שטיינמן וקנייבסקי לעיני כל, ולא הפסיק לצווח עד שלקחו את הרב סטיפנסקי מן המקום

ומדוע הוא כל כך כעס עליו, אז נביא את נימוקו של התוקף המחבל, כי הוא ביקש הלוואה בגמ"ח של הרב סטיפנסקי ולא אישר לו ולכן החליט להכותו. יצויין כי הגמ"ח היא פרטית של הרב סטיפנסקי שזכותו המלאה להחליט למי הוא רוצה להלוות ולמי לא

החוצפה היא שמחבל איש 'עץ' בא לראש ישיבה מאנשי הרב שטיינמן ותובע ממנו לתת לו גמ"ח אחרת יכה אותו, מדוע אינו פונה לר' שמואל אויערבך או לאחרים מן המחבלים ומבקש מהם הלוואות ושאלו יתנו לו, והסיבה מפני שלא נותנים הם שולחים לאנשי הרב שטיינמן המסייעים לכל מי שמבקש, ובמקרה הזה אומר הרב סטיפנסקי שלמרות שהוא איש עץ ומחבל הוא לא סורב מפני שלא רצה לתת לו אלא מפני שברגע זה לא היה כסף בבנק וצריך להמתין שיכנס כסף, אבל זה לא עניין את ש.ד. וולפא שמיד חשד כי אינו נותן לו הלוואה מפני שהוא מחבל

הפעם אין עוד כל וויכוח האם הפגיעה היתה או לא היתה, יש לכך עשרות עדים במיוחד אלו שהפרידו והצילו את הרב סטיפנסקי, מפני שהוא היה הורג אותו אם לא היו שם אנשים, ועכשיו נראה את כל אלו שצעקו כבוד התורה אצל אשר דויטש כאשר נפגע מאופניים איש בעולם לא נגע בו, ואילו כאן כאשר גלוי וברור כי מחבל פגע בו ובצורה כל כך משפילה ואלימה האם גם כאן הם יזכרו מ'כבוד התורה' או מ'ביזוי התורה' או שמא עניינים אלו הם חד צדדיים

ונראה עתה מה יעשה הרב שכטר ראש ישיבת חיים ברלין האם גם עכשיו ישלח מכתב על ביזוי התורה, או שמא כשמדובר בשונאים ולא במחבלים מותר לפגוע בראש ישיבה

הגאון ר' ירוחם אולשיין הגיע בשליחות מלכיאל קוטלר להזמין את הרב שטיינמן לביקור מיוחד בלייקוואוד - להוציאם מן הבוץ שנתקעו בה

רק מבינים במיוחד מי שיודעים מה הפירוש בישיבה השבוע הראשון של הזמן שראש ישיבה יעזוב את הישיבה ויסע לארץ ישראל, צריך להיות לכך סיבה מיוחדת, וכשנעבור על סדר יומו ומטרת נסיעתו של הגאון רבי ירוחם אולשיין ראש ישיבת לייקוואוד לארץ ישראל נמצא כי הוא בא למטרה אחת בלבד להיפגש עם מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן בשליחותו של ראש הישיבה מלכיאל קוטלר ולבקשו שיבא לביקור בישיבה בלייקוואוד

מעטים יבינו את עומק הענין, מלכיאל קוטלר לא קלט מה שהוא עשה כשהגיע לארץ ישראל נסע לכותל ומשם לזקן ממרא ולבני ברק בא בשבת כשאין מצלמות ואיש לא יודע היכן הוא, למשל כל השבת הוא היה בסלבודקא אצל ראש הישיבה הרב הירש תלמיד של רבי אהרן קוטלר השניים מדברים אנגלית טובה ודיברו כל השבת באנגלית שפה שהם מבינים, ורק שם הוא קלט את עומק הפגיעה הקשה שפגע בגדולי דגל התורה

ראש הישיבה הרב הירש הסביר למלכיאל קוטלר על מה המחלוקת ואיזה חורבן גרם שמואל אויערבך וכי עולם הישיבות בסכנה גדולה רק בגלל מעשים בלתי אחראים שלו, ואף בענין הגיוס והצבא אויערבך עובד בפזיזות ובלי מחשבה, ואילו הרב שטיינמן כל מהלך שלו מחושב ועם מטרה ברורה להשיג את מה שביקש ואכן השיג, עובדה ממשיכים ללמוד לא מגייסים אף אחד ומה שיהיה בעוד שלש שנים, הקואליציה בין כה וכה תתחלף החרדים יישבו בה ואז ממילא ישנו או יתקנו את החוק ונבטיח כי יוכלו להמשיך לשבת וללמוד

מלכיאל קוטלר מיהר בשבת במנחה להגיע לבית הרב שטיינמן הוא ידע כי אז לא יזרקו אותו וזאת לאחר שניסה להגיע קודם לבית רבי חיים קנייבסקי ושם נעלו לו את הדלת לא איפשרו לו להכנס

יצויין כי מלכיאל קוטלר נשאר עוד כמה שעות בישראל על מנת להגיע לותיקין ללדרמן מתוך אותו חשבון ששם יוכל לראות את רבי חיים קנייבסקי ויוכל לשוב לאמריקה ולומר כי היה גם אצל הרבנים שטיינמן וקנייבסקי, בלעדי זאת הוא בצרות, אבל מתגובת גדולי בני ברק ובמיוחד מכך שר' חיים קנייבסקי לא הזמינו להכנס עמו לביתו הוא הבין כי הם כועסים עליו

רק על המטוס כאשר עשה הרבה חושבים וקלט את הנזק שגרם לעצמו ובעיקר לישיבה לייקוואוד והחשש כיצד יגיבו בישיבתו מי שנוטים לצד השונאים ואנטי מחבלים, הוא פנה וביקש מר' ירוחם אולשיין שיעשה לו ולישיבה טובה וזה יותר חשוב מתחילת הזמן שיטוס לארץ ישראל בשליחותו ויזמין את הרב שטיינמן כאורח הישיבה, וככה לתקן כמה שרק אפשר

מלכאל קוטלר ששמע כי ר' שמואל קמינצקי נוסע לארץ ישראל ביקש ממנו שיעשה לו טובה אישית ויכנס להרב שטיינמן ויזמינו ויאמר לו כי הוא מלכיאל קוטלר אינו מחבל, וכי מה שקרה זה לא יותר מחישוב מצומצם של חסכון בזמן מפני שהגיע ל-48 שעות בלבד וכי לא היתה לו כל כוונה חלילה לכבד את המחבלים על חשבון השונאים

ואכן הרב אולשיין הגיע ומילא את בקשת ר' מלכיאל קוטלר, בתקוה כי הוא תיקן את הרושם הרע שנוצר, ובאשר לביקור, הגראי"ל אינו במצב כרגע של יכולת לנסוע לאמריקה, אבל יתכן והוא יעשה זאת בחדשים הקרובים

'קול קורא' של 'מועצת גדולי התורה' - בשביל זה צריך היה 'מועצת'?

מי שיקרא טוב את הנוסח ומה שכתוב כאן ישאל את עצמו לשם זה צריך ישיבת 'מועצת גדולי התורה' מספיק היה סבב טלפונים, ובנוסף איזו חכמה יש כאן שיחיד לא יכל לכתוב זאת ולהוסיף חתימות של הרבה רבנים, ועוד תשימו לב, כי אין שמות רק 'מועצת גדולי התורה' שפירושו שלא הכל הסכימו עם הנוסח הזה

אז האמת היא הנוכל המזכיר שטרן ניסה להחדיר מילים בניגוד לרצון האדמורי"ם שתפסו זאת ברגע האחרון, הוא כתב כי 'אסור להתגייס לצבא', הרבי מבעלזא ועוד כמה אחרים תפסו מה השקרן הנאלח הזה עשה ועצרו את זה בזמן, שינו את הנוסח לאי שיתוף פעולה עם פעילות של הצבא לקירוב חרדים אבל לא לעצם הגיוס כי מציאות היא כי מידי חודש עשרות שמסיימים את הכולל ומחליטים לצאת לעבודה מתגייסים כפי שהיה תמיד ואין על כך כל איסור, כך נהגו החרדים בכל שנות קיום המדינה ולא שמענו שגדול אחד ויחיד ייצא נגד זה, למרות שבכל הזמנים פעלו החילונים לגיוס החרדים

שוב כפי שכבר כתבנו בעבר, אין עוד כל ערך למודעות של 'מועצת גדולי התורה' מפני שבזמנינו 'לכל אחד הגדול שלו', ועובדה שאפילו חברי 'מועצת גדולי התורה' מצפצפים על ההחלטות, בסלונים ימשיכו בקו שלהם לא להתייצב וככה אומרים לנו אנשי ישראל'צע כי הוא ימשיך במלחמתו נגד ההתייצבות, אז לשם מה צריכים 'מועצת' שכל אחד יחליט לעצמו ושלום על ישראל

בכל יתר הנושאים גם חבל על הזמן, האיום לפתוח פנקס יוחסין לא מעשי מפני שאין מי אשר מסוגל ויכול לנהל דבר כזה בהסכמת כלל ישראל, כל קהילה יכולה לנהל רשימות משלה, אבל לא יותר מזה, ההיפך, הרפורמים והקונסרבטיבים יהיו שמחים אם יעשו פנקסי יוחסין מפני שהם כבר מזמן אומרים תעשו זאת ותשאירו את הגיור פתוח לכל, הם ינהלו רשימות משלהם, והחילונים יתחתנו עימם. באשר לחרדים הם לא חולמים שיש חרדי שגם כשמדובר ביהודים ירצה להתחתן עם קונסרבטיבי או רפורמי, כך שהדבר לא נוגע להם כלל, הם צריכים שהחילונים ירגישו כי הם 'יהודים' ובזה השיגו מה שביקשו

זעם בבעלזא - דוברי החסידות התירו את ערוץ 2 איפשרו לכתב להסתובב בין האדמורי"ם

מאת בעלזער

זעם רב בקרב חסידי בעלזא' הרבי במוצאי שמחת תורה יצא חוצץ נגד קווי הנייעס ואתרי האינטרנט למיניהם
אבל מה לעשות שחסידי בעלזא נשארו חולי פרסומת ורודפי תקשורת אז הם עושים נגד רצון הרבי
שמעון וואלף שלח את שיעלה ויננברגר אחרי כינוס המועצת להתראין בקוויי הניעס בערוצי האינטרנט ובערוצי הרדיו.
אתמול נפל דבר בישראל  כתב ערוץ 2 יאיר שרקי הסתובב בין האדמורי״ם דבר שלא קרה בהיסטוריה של מועצת גדולי התורה בעבר
מה מתברר, שהגבאי של בעלזא מיכל פירר הכניס אותו לתוך אולם הכינוס, וכששאלו את הכתב מי נתן לך רשות להיכנס אמר הדובר של בעלזא מר וינברגר
השאלה היא למיכל פירר עד מתי תיתן להרוס את בעלזא, לא מספיק הכישלון ברבנות ירושלים?

שבת שחורה באנטוורפן - בית המשפט האריך את מעצר העצורים בחודש נוסף

אמרו תהילים כל השבוע, מניינים מיוחדים לא הפסיקו לומר תהילים בתקוה כי לפחות חלק ישוחררו מן המעצר, אך הם הוכו מכה קשה כששמעו את דברי השופט כי קיימת הצדקה להמשיך ולהחזיק אותם במעצר למרות שחלקם לפחות שיתפו פעולה ולא ברור לשם איזה צורך הם צריכים להיות במעצר, הפרקליטות ביקשה והשופט נענה להם, וכולם ממשיכים לשבת חודש נוסף

על שניים לא היה פלא והכוונה לקופרשטיין ומונדרר שני אלו לא משתפים פעולה, הם שומרים על זכות השתיקה ואין זה פלא מדוע שהמשטרה תבקש להמשיך ולהחזיק אותם במעצר, אבל קיוו שכל האחרים ששיתפו פעולה, מדוע שיחזיקו אותם. ובכל זאת המשטרה מתעקשת שימשיכו לשבת, וזה מה שקרה היום, השופט קיבל את הבקשה, והם ייאלצו לשבת חודש נוסף, ואם לא ישתחררו בינתיים שוב יופיעו בפני שופט ומי יודע מה יקרה אז

יצויין, כי מספר גדול של נחקרים עדיין לא החלה חקירתם, רק בשבוע הבא הם ייחקרו, וחלק בשבוע שלאחר מכן, נימוקי המשטרה היתה שכל עוד לא סיימו את החקירה אסור שאלו שיושבים במעצר יסתובבו ושתהיה להם אפשרות של תיאום עמדות

ישיבת טשכנוב מתעללת בבחורי הישיבה


לכבוד הרב שאולזון

בישיבת טשכנוב בירושלים מתקיימת כבר תקופה ארוכה התעללות בבחורים בגלל שהם קצת יותר פתוחים וזה כולל להעיף אותם ללא שום סיבה והתעללות נפשית ורוחנית ועכשיו אחרי תקופה של 3 חודשים ש10 בחורים היו בבית מכיוון שכל יום אמרו להם מחר אתם חוזרים ורק עכשיו בזמן חורף החזירו 4 בחורים רק לחצי יום והשאר עדיין בבית והיום ניגשו הצוות והודיעו חד משמעית שמי שמשתתף בשמחת הבחור המסויים מהשיעור שהתחתן השבוע יעוף בלי שום סיבה ואנחנו אובדי עצות הייתי שמח שתפרסם מכתב זה שאנשים יבינו מי היא ישיבת טשכנוב

תחרות של תפילות - בקבר רחל מוכרים תפילות בכח פצצות אטום

כך הם עובדים על היהודי התמים, הוא שומע תפילות פי מיליארד משלשים פצצות אטום והוא משתגע פותח את כיסו ושופך כסף לא קולט כי עבדו עליו כל מה שהם ביקשו זה להוציא ממנו כסף

מה שחמור בענין הזה זו שתיקת הרבנים, לאו עכברא גנב אלא חורא גנב, מי שעושים זאת הם קבוצת רמאים ושקרנים שכל מטרתם להונות את הציבור ולחמוס את כספו, אבל היכן הרבנים שצריכים לשמור על הציבור מחמס שכזה מדוע הם שותקים, מדוע הם לא יורדים על השקרנים הללו ועושים סוף לתעמולה הפסיכולוגית הזו

לא שחלילה אין כח בתפילות, ועוד איך. אבל האם תפילה זו גדולה וחזקה מתפילה אחרת, האם פה יותר משם, כן, לענייני סגולות היו מי שטענו כי במקומות מסויימים בזמנים מסויימים אם מתפללים או עושים כך וכך זו סגולה לענין מסויים, אבל לכתוב בצורה שכזו שיחשבו כי תפילה אצלם זה פי מיליארד משלשים פצצות אטום, יש בכך משום הטעיה, ולא מפני שאין בכח התפילה לגבור על כל מצב, אלא מפני שהיהודי הפשוט לא קולט וחושב שזה רק כאן כך ולא יודע כי לעיתים תפילה פרטית שלו כנה במקום הנכון ובזמן הנכון שוה פי אלף ממיליארד פעם שלשים פצצות אטום

לרבי מקאלוב מותר - אתר אינטרנט רשמי

להטיף לאחרים קל, אבל כשזה בא אליך אתה מתיר לעצמך הכל, ככה עם העיתונים החרדים שלכל אחד מהם דרך משלו איך לעבוד עם האינטרנט, כולל מי שיש להם אתרי אינטרנט, ותרשמו בעוד תקופה לא ארוכה הם יתחילו לתת את החדשות באינטרנט כמו כל העיתונים האחרים הם לא יוכלו להיות מאחור מפני שיפסידו הרבה כסף ובעיקר ציבור שיקרא את מה שהם כותבים, כבר היום העיתונות נופלת כולל החרדית ואילו האינטרנט פורח, אבל באשר לאדמורי"ם חשבנו שהם יהיו האחרונים בתור

מתברר כי הרבה אדמורי"ם כבר באינטרנט מוכרים את מה שיש להם למכור, הנה אנו מביאים לכם את האתר החדש של האדמו"ר מקאלוב שהגיע למסקנה כי לקרב יהודים הוא יצליח הרבה יותר דרך האינטרנט מאשר דרך העיתונים או מקומות אחרים שכבר לא חזקים יותר

החמס של אפרתי ו'העדה החרדית'

מאת עדה'ניק

קבוצת אברכים החליטו למה בשנת שמיטה צריך לשלם על ק״ג עגבניות 14 ש״ח שחמש דקות נסיעה לשוק בפ״ת משלמים 3וחצי ש״ח לק״ג על סחורה יותר טובה ויפה,
למה על תפוח אדמה משנה שישית משלמים בשמיטה 8 ש״ח ק״ג ושבוע לפני ר״ה 2.90
למה על גזר משישית ק״ג בשמיטה 5 ש״ח בער״ה 2 ש״ח לק״ג
למה על ירק ללא תולעים בשנה רגילה 3 יחי ב10 ש״ח  בשמיטה 9 ש״ח יחידה
החליטו כ10 אברכים להביא מירדן כל שבוע משאית ירקות לשכונה בירושלים ולמכור את  כל הירקות במחיר השווה לכל נפש

לפי כל התחשיב כולל הוצאות הובלה ומקום מכירה יצא בין 3.5 ש״ח ל2 ש״ח לק״ג ירק חו״ל זה כולל רווח ומשכורת  לאברך שנוסע לגבול לקבל את הסחורה  להוצאות שקיות ופחת של15%

אבל מה לעשות שהסחורה הגיע למעבר הגבול אנשי המכס בירדן עשו בעיות ואמרו שיש להם הסכם סחר לירוקות רק עם שני גופי כשרות של העדה החרדית והרב אפרתי והממשל בירדן חתם ששנה שלמה רק הם קונים ירקות. ועם ישראל ימשיך לשלם על ק״ג עגבניות 14. וק״ג פלפל אדום 19.80

נגידים הזהירו את טוביה ווייס ומנכ"ל אתרא קדישא כי אם יפגעו באדמו"ר מתולדות אהרן בחוץ לארץ זה יהיה סופם

מאת עדה'ניק

ביום א' יצא האדמו״ר מתולדות אהרן לחו״ל לטובת המוסדות, וכפי שראינו לאחרונה סיקריקי אתרא קדישא מפריעים מפגינים מבזים עושים ככל שביכולתם לקלקל את המגבית, אז החליטו כי אם זה כך ילמדו אותם פרק אחת ולתמיד

הנגידים יעקב מרדכי יודזשעף, אברהם ברוך גודינגר, יחזקאל בראך, וואלף זיכרמן, יונתן שטראסר, ובערל ווייס מלאס אנגלס, וחיים מיזלס ממיאמי הקימו ועד פעולה נגד אתרא קדישא ובעד האדמו״ר מתולדות אהרן. הנגידים שלחו מכתב לנשיא אתרא קדישא גאב״ד העדה החרדית טוביה וייס באזהרה חמורה לבל יפגעו באדמו״ר מתולדות אהרן בביקור בחו״ל, מפני שאם יעשו זאת הם יעשו הכל לעצור בעד התרומות לכל המוסדות התומכים בארא קדישא או ב'עדה החרדית' ומקורבים להם וזה לא ישתלם להם
הם שלחו למנכ״ל אתרא קדישא שליח מיוחד עם חוברת מוכנה למקרה שח״ו יפגע כבודו של האדמו״ר ע״י פשקויל או צעקה לא במקום הם ידאגו אישית שכולם יידעו מה זה אירגון הפשע אתרא קדישא, ויורדיו אותם עד לשאול 

דודו בונה סוכה

מאת איש הרבנות הראשית

עד עכשיו מתמוגגים בבית הרב לאו במודיעין מההצלחה הכבירה של ביקור חג בסוכת הרב הראשי לישראל. בשנה שעברה זרם המבקרים היה קצת חלש. במכובדים לא נרשם שום אישיות מיוחדת, בעוד שאצל עמיתו הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון הרב יצחק יוסף היה מלא עד אפס מקום ואף אחד לא יכל להיכנס גם למכובדים וגם בקהל.
השנה השויגער הדסה פנתה לבנה הרב מוטי רלב"ג שמכהן גם כיו"ר ועד הדיינים שילחץ על הדיינים לבוא לביקור בסוכה של גיסו הרב הראשי ואולי יצא להם מזה משהו. ואכן להזמנה נענו 4 דיינים (כולל הרב מוטי רלב"ג) המכהנים יחד עם הרב מוטי בהרכבים ובועדות, לצד עוד שתי רבנים לא מזוהים. הרב מוטי טרח להגיש את הכיבוד לאורחים ובכך עזר לאחותו הרבנית ציפי.  
כל מי שהגיע ואמר שהוא מגיע כעת מסוכת הראשון לציון שאל אותו הרב דודי מלא שם? מי הגיע?

קודם תעשו שלום בין ה'חכמים' אחר כך תטיפו לעסקנים שיעשו שלום ביניהם

זה צורם וזועק לשמים, זה מוכיח עד כמה הצביעות משחקת תפקיד מרכזי עד כדי שכבר לא שמים לב לאיך שהם נראים כשהם מטיפים לעסקנים איך להתנהג, כשה'חכמים' אינם יודעים איך להתנהג, הם מרשים לעצמם את הגרוע מכל, ורוצים כי העסקנים יחיו בשלום זה עם זה

שימו לב, ה'חכמים' בש"ס לא מסוגלים לחיות בשלום זה עם זה, דוד יוסף וחכם שלום כהן לא עושים את המאמץ הכי קטן להשלים עם הרב עמאר שפתח להם עשרה פתחים לפחות, עד כדי שהשפיל עצמו הלך לבית יצחק יוסף וזה עד היום הזה לא החזיר לו ביקור, והם רוצים כי העסקנים יכבדו זה את זה, תובעים מאלי ישי לכבד את אריה דרעי, בעוד שהם עצמם לא מסוגלים לכבד רבנים אחרים

כל ילד למד, אם בארזים נלפלה שלהבת מה יאמרו איזובי הקיר, אם אתם ה'חכמים' מש"ס אינכם מוצאים דרך של פשרה או של כבוד לכבד זה את זה, ולהראות לציבור כולו כי אתם מהווים דוגמא לאיך שצריך להתנהג, אתם האחרונים להטיף מוסר לעסקנים איך להתנהג, לעולם לא יהיה שלום בין העסקנים אם לא יהיה שלום בין הרבנים-'חכמים'

דוד יוסף תוקף את הרב עמאר על שנבחר כרבה של ירושלים בעזרת דיל עם הדתים לאומיים כאילו שדרעי לא עשה דילים כאלו בעבר

אמליץ יושר שהוא ירוק בפוליטיקה מפני שאם הוא אכן בקי במה שקורה בש"ס בכל השנים ואמר מה שאמר הריהו לא רק צבוע, אלא שקרן נאלח אדם שהוכיח כי אינו ראוי להיות חבר ב'מועצת החכמים' הוא פוליטיקאי קטן שאפילו לדבר לא יודע איך, מפני שצריך להיות טיפש מטופש לדבר כפי שדיבר

כל ילד בישראל יודע כי הרבנים כמעט בכל מקום נבחרים על ידי דילים פוליטיים, פעם הדיל עם הקבוצה הזו ופעם עם האחרת, ומציאות היא שאפילו יונה מצגר נבחר בדיל שבין החרדים לחילונים-רפורמים נגד הדתיים לאומיים, וככה כל רב של ש"ס כמעט היכן שלא היה להם רוב לבד עשו דיל עם הדתיים לאומיים ועם אחרים העיקר שיבחר רב שלהם. לכן חוצפה היא לשמוע הטפת מוסר מדוד יוסף נגד הרב עמאר על שנבחר בירושלים בגלל דיל עם הדתיים לאומיים

ייאמר כאן בצורה הכי ברורה, כי אם דוד יוסף היה יכול לעשת דיל כזה ולהיות רבה של ירושלים הוא היה עושה זאת, רק מפני שידע כי אין לו סיכוי שירצו בו, לכן הוא מדבר כפי שהוא מדבר, רואים כי הוא ממורמר ודבריו באים מתוך מרמור, ואין אדם נתפס בשעת צערו, ולכן אין להתייחס לדבריו ברצינות

וכך מדווחת התקשורת:
הגר"ד יוסף לא הזכיר את שמו של הגר"ש עמאר במפורש, אולם לעשרות נציגי ש"ס היה ברור היטב במי מדובר. הרב יוסף אמר כי תנועת ש"ס היא לא תנועה שסוגרת דילים עם הציונות הדתית או נפגשת עם רבנים רפורמים, כאשר למעשה הוא רמז לפגישת הגר"ש עמאר עם הרב הקונסרבטיבי אהוד בנדל והדיל שעשה עם הציונות הדתית בבחירות בירושלים וברבנות הראשית לישראל.

בנוסף, קרא הרב דוד יוסף לנוכחים שלא לפנות אל כלי התקשורת בנוגע לבעיות עם היו"ר אריה דרעי, זאת ככל הנראה בעקבות פרסומים שונים בעיתונות החרדית בתקופה האחרונה כנגד דרעי שהגיעו ממקורות בתוך ש"ס. "אריה דרעי הוא המנהיג, מי שיש לו בעיות יפנה למועצת החכמים, לא לתקשורת" אמר

דרעי ערבי יותר מן הערבים

מאת ש"סניק

סוער בכנסת: ח"כ חנין זועבי לאריה דרעי "לא אכפת לכם מערבים". דרעי: "אני עשיתי למען הערבים יותר מכל המפלגות הערביות ביחד".
ואני שואל... דרעי נשלח לעשות למען הערבים?
האיש שהמיט עלינו את אוסלו מוכיח שוב כמה הוא מסוכן.
בושה.

מקורבי קול ברמה: דרעי לא הבין עם מי הוא מתעסק - שיטת הפשע המאורגן לא יעבוד אצלנו

מאת ש"סניק

בעלי קול ברמה לא מתרגשים מהיללות של חש"ך ודרעי, ובעקבות פתיחת פי האתון במוצ"ש העבר, החלו בסדרת פגישות ופעילויות לטפל באופן יסודי בפשע המאורגן של דרעי. ניסיון להשתלט על תחנה חוקית באמצעות קללות וחרמות ואיומים לא יעבוד. תם עידן הפשע המאורגן של דרעי והבובות שהוא מפעיל באמצעות חוטים, הזהירו בכירים בקול ברמה. על כל צפצוף של החושך ודרעי תהיה תגובה כואבת, הם מבטיחים.

דרעי מוכר את הספרדים לאשכנזים

מאת ש"סניק

הפילוג בציבור הליטאי החל מעט לפני פטירת הרב אלישיב ופרץ החוצה אחרי פטירתו.
לעומת זאת בציבור הספרדי אמנם גם בחיותו של מרן היו חילוקי דעות, אך כעת לאחר פטירתו זה נראה כאילו למישהו יש אינטרס לפלג ולקרוע את הציבור הספרדי.
האם המישהו הזה שדאג להשמיע לחכם שלום כהן דברי הבלים מרדיו קול ברמה, קשור לפלגנים, כי כידוע עוד לפני ההתבטאות של חכם שלום היו כאלו ששנאו את קול ברמה.
או אולי מדובר בשליח דרעי שפועל לפי היועץ האשכנזי שלו ואני מסביר מדוע זה אולי קשור לדרעי.
באתר כל הזמן אתר שמזוהה עם דרעי יותר מכל אתר אחר, אתר שאנשי דרעי (איתי גדסי, ינון פלח, יעקב אמסלם וכו) כותבים בו, נכתב אתמול חשיפה רצינית בתוך מספר שורות בכתבה.
נכתב שם שדרעי הציע לקול ברמה שימנו 3 אנשים משלו והם סירבו.
בשורות האלו בעצם נכתב כל הסיפור שמאחרי הסיבה שבה אנשים פנו לחכם שלום והשמיצו בפני חכם שלום את רדיו קול ברמה.
בשורות האלו בעצם נכתב שאם דרעי לא ישלוט שלטון מלא ברדיו אז הרדיו יקבל מלחמה בכל מחיר.
אגב גם בקול ברמה מסכימים למנות חבר אחד או שניים מחברי הוועדה שיהיו אנשי דרעי אך וודאי שלא כולם.
וחוץ מזה טוענים אנשי מקצוע שדווקא עדיף לפנות למספר רבנים גדולים כמו חכם שלום, הרב מאזוז וכו' וכל רב ימנה נציג מטעמו.
השאלה המעניינת היא האם ליועץ האשכנזי של דרעי יש קשר? האם ליועץ האשכנזי של דרעי יש אינטרס לעזור לרדיו קול חי על פני קול ברמה כי קול חי זה רדיו שמנוהל על ידי אשכנזים? (ובתוך תוכו הוא רוצה לעזור להם במסווה של סיבות אחרות)
האם ליועץ האשכנזי של דרעי יש עניין לפלג את הציבור הספרדי בגלל איזה קנאה סמיוה באחדות הספרדית שנשארה גם לאחר פטירת מרן?
בכל אופן לאט לאט מתברר שלמישהו כנראה לא אכפת למכור אותנו לאשכנזים ולו רק בשביל אינטרסים פוליטיים.

רעייתו של המחבל מנחם כרמל נוהגת ברכב כהמשך למסורת שקיבלה מהרב שך

מאת בן תורה

מוזר.. הרב שך זצ"ל היה נגד זה שאשה תנהג ברכב, הוא סבר כי אף גברים עדיף שלא ינהגו פרט למי שעושים זאת לפרנסה, וזה הסיבה שהרב צו'לק לא עשה רשיון עד עצם היום הזה

ווארטים


הודעתי הבוקר לאישתי שאשוב היום מאוחר מהתפילה בבית הכנסת. לשאלתה מדוע,
עניתי שמתחילים היום לומר ותן טל ומטר.

למה נסמכה פרשת נח ללך לך??
כי אם לא נח לך אז לך לך

כשתרח שאל את אברהם מה קרה לפסלים אברהם עונה שהפסל הגדול שבר את כולם.
כשלבן שואל את יעקב איפה הפסלים, יעקב נלחץ ואומר לו לחפש,  ומי שימצא תחת ידו וכו'...
למה לא אמר לו שהם נסעו לנופש...
אלא מאי?
לא כל תשובה שאתה ממציא לאבא אתה יכול להמציא לשווער שלך... 

ראש הישיבה מקבל אמש בחתונה את שני היענקל מנדלסון. מערד ומירושלים


האדמו"ר מסדיגורא ברוזין

ציון האדמו"ר מרוזין זי"ע בשיפוצים הנעשם ע"י הקבלן שמשפץ גם כן את הבית כנסת בסאדיגורא השבוע ביום ההילולא הגיע לציון האדמו"ר מסאדיגורא לעקוב אחר העבודות ולהשתטח על הציון ביום ההילולא לפני כן ערך דינר בבית הכנסת עם קהל נדיבים מצומצם מחסידיו

הלכו לישון בארץ ישראל וקמו בוינציה
קריאת קודש להתפלל על יהודה גליק


שוד העניים


במוצאי שבת עוברים בארצות הברית לשעון חורף - הבדל השעות בין ישראל לניו יורק יחזור ל-7 שעות

לאחר שבוע שההבדל בין ניו יורק לישראל היה רק של 6 שעות במוצאי שבת אנו מיישרים קו חוזרים ל-7 שעות, מחליפים את השעון מזיזים שעה אחורה, והלילה יתחיל להיות מאוד מוקדם, שבת בשבוע הבא כבר יכנס בניו יורק לפני 4 וחצי, שפירושו לילות שבת ומוצאי שבת ארוכים, ויום השבת קצר יחסית

רבה של 'שומרי שבת' זועק כי משתמשים בשמו בלי רשותו וכי הוא לא תומך באף אחד מן המועמדים לא בהייקינד ולא במתחרהו


מכתבים קצרצרים


מה עדיף אדם עם נסיון או שמא יותר מדי זמן לדבת על אותו כסא משחית
השאלה הזו עלתה כבר לפני עשרים וחמש שנה ויותר בכנסיית אגודת ישראל ומאוחר יותר בישיבות מועצת גדולי התורה כשה'לב שמחה' מגור טען כי לשבת על אותו כסא יותר מדי זמן משחית ותבע רוטציה, הוא רצה כי שלמה לורנץ ומנחם פרוש יתחלפו עם אחרים, לעומתו הרב שך טען כי עדיף נציגים עם נסיון מאשר להכניס ירוקים שעד שהם לומדים את המקצוע הם כבר צריכים לפרוש. שאלה זו ניצבת היום בבורו פארק כשצריך להכריע במי לתמוך ביום שלישי הקרוב, בהייקינד היושב על כסאו 32 שנה, או במתחרה חדש עורך דין במקצועו המבטיח כי הוא יעשה יותר, לדוגמא הוא יבנה דירות יביא כסף מהמדינה ויבנה אלפיים דירות לפחות. הייקינד לועג וטוען כי אין מקום בבורו פארק היכן לבנות, ואילו המועמד הנגדי טוען כי הוא יבנה לגובה ואז יש מקום, לא אכנס לוויכוח ביניהם, אבל את זה אשאל מי מהם עדיף, הייקינד עם נסיון עשיר או החדש שיכנס עם הרבה מרץ יבקש להוכיח כי הוא מקיים ואולי יעשה יותר

מה שטיפשות אחת מקלקלת צריכים כמה חכמים לתקן
שימו לב מה קרה וקורה כאן, מלכיאל קוטלר הגיע בשבוע שעבר לישראל, ומתוך חוסר מחשבה, לא היו לו כוונות כאלו, הוא בטוח לא חשב, וההוכחה, שהוא עושה מאמץ עליון לתקן, הוא קלט מאוחר את הטעות, הוא מיהר משדה התעופה להתפלל בכותל ומשם ישר לזקן ממרא ועוד עם צלמים דבר שהרגיז את בני ברק שם ננעלו הדלתות כבר לא נתנו לו להכנס אל הגדולים שם. הוא חזר לניו יורק שבור וחשש כי הוא יסבול בגלל המעשה הזה בישיבתו, ולמרות שזה השבוע הראשון של זמן הישיבה הוא שלח את הרב אולשיין לארץ ישראל לבית הרב שטיינמן ור' חיים קנייבסקי לתקן את הרושם הרע שהותיר, ולא הסתפק רק בו הוא שיגר גם את הרב קמינצקי בשביל שיהיה ברור כי חלילה לחשוב שהישיבות בארצות הברית הם חלק מן המחבלים או תומכים בהם

גיור שאינו כהלכה בישראל הוא פרי יצירה חרדית בלבד!!!
כואב לכתוב זאת אבל זו המציאות, אין מי שהזיקו לנושא הגיור בישראל יותר מן החרדים, מפני שכאשר קלקלו את החוק הוציאו ממנו את ה'כהלכה' היה זה הרבי מחב"ד שלחם בשר הפנים דאז יוסף בורג שנתן את ידו למעשה הזה, ובמקום שהיהדות החרדית כולה תתאחד למאבק הזה היה זה הרב שך שעשה הכל שלא לתקן את החוק, כשכבר הצליחו להשיג הסכמה קואליציונית ואחרת כי מתקנים את החוק הרב שך תבע להכניס כמה מילים נוספות 'על פי שולחן ערוך' ביודעו כי זה לעולם לא יעבור וככה הוא שובר את תיקונו של החוק, הדבר נעשה מתוך צרות עין להישג חב"די. במשך של עשרות שנים משה גפני עשה הכל לקלקל ולא לאפשר לתקן את החוק, ועכשיו הם זועקים על מה שעושים, היתה לנו כל כך הרבה הזדמנויות לתקן וקלקלנו עשינו הכל שלא יתקנו, אז מה לכם כי תלינו על הקורה

ספרי יוחסין אינו מעשי - כל קהילה תארגן רישומים משלה
הרבה נימוקים מדוע ספר יוחסין לא טוב, ולדעתי זה גם לא מציאותי מפני שאי אפשר נושא שכזה להפקיד בידי מי שמשתייך לקהילה או השקפה מסויימת, מפני שיהדות אין לזה דבר וחצי דבר עם הקהילה או השקפה, השאלה היא בסיסית, אם אתה בן לאמא יהודיה, ברגע הזה אין עוד כל וויכוח השקפתי או אחר, אתה יהודי גם אם אין זה מוצא חן בעיני זה או אחר. הנושא האחר הוא הגיור, וכאן גם אי אפשר להגיע לידי הסכמה, מפני שכל אחד מכיר ברבנים אחרים ובחלק הוא נאבק השקפתית ופוליטית ולא יאשרו לו את הגיורים שלו כנקמה. אסור לשכוח כי גם החילונים שנולדו לאמהות יהודיות הם יהודים, ומי ירשום אותם כיהודים? לכן עדיף שכל קהילה תחזיק רשימות משלה, וכשמי יצטרך לברר יוכל לעשות זאת בשיטה של פעם שהיית חבר בבית הכנסת או בארגון ושם היו כל הפרטים שלך. באמריקה זה קיים עד היום הזה

אמש ב'מרכז החדשות'

סערת ההתייצבות - חשיפה! מסתמנת עמדה אחידה בעד ההתייצבות. ההבנות המתגבשות בין בכירים בצה"ל למועצה החסידית.


גרורות העיתון של נתי גרוסמן ממשיכים להטריד את חברות הפרסום הגדולות. על המוקד: משרד הפרסום 'אפיקים'. ההקלטה המלאה

ח"כ גפני תוקף את קבוצת 'שערי חסד' שפרשה מהציבור החרדי: "יש מפלגה אחת ועיתון אחד אותו הקים מרן הרב שך, ישנם אנשים חרדים שבוגדים באינטרסים ההלכתיים בשביל לקבל טובות הנאה"

השטח בש"ס מבעבע: דרעי "גיבש" את ח"כי ש"ס במלון בצפת. פעיל השטח רוני שבתאי בראיון: "דרעי קובר את מורשתו של מרן, זו צביעות להתיימר לייצג את השכבות החלשות ולהתנהל בראוותנות". 

גם מכשרים: 050-6126307

מבזקים - מפה ומשם


מוצ"ש הקרוב ברדיו החרדי קול ברמה הרב המקדים מרן ראש ישיבת כסא רחמים ר' מאיר מאזוז שליט"א ולאחר מכן שיעורו השבועי של מרן רבנו הגדול זצוק" ל שנמסרו בשנים האחרונות זאות במקום מה שהיה עד עכשיו,
----------------
קצין משטרה גרר אברך בפאותיו – ויפצה אותו ב- 23,000 שקלים
----------------
שי רובינשטיין, אברך הלומד בכולל יצהר, היה עד לאלימות שוטרים בהפגנת ימין. כשהוא מחה על כך, ניגש אליו קצין משטרה וגרר אותו בפאותיו. השבוע הטיל ביהמ"ש קנס גדול על הקצין
----------------
וואלה: אחותו של יהודה גליק: "חלה הרעה במצבו הוא מעובר לבדיקות ונשקפת סכנה לחייו".
----------------
יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין בראיון לישי כהן בכיכר על יהודה גליק: "התנקשות טרוריסטית שפלה בגלל דעותיו" ומאשים את ההסתה ואת 'הארץ'. מתנגד לחוק הגיור ולחוק ישראל היום ועוקץ את הח"כים החרדים: "לא צריכים גימיקים".
----------------
הסקופים: הגר”ש קמינצקי ר”י פילדלפיה הגיע כעת להתייעצות בבית הגראי”ל, אמש ביקר במעונו ר”י לייקווד הגר”י אולשין שביקש מראש הישיבה להגיע לביקור בלייקווד.
----------------
אחדות בש"ס!
בניגוד לכל הפרסומים כל חברי הכנסת של ש"ס התייצבו הערב בפאנל מיוחד במלון כנען בצפת שם השהו גם בשבת.
----------------
ללא יוצא מן הכלל 11 חכי שס יושבים על במה אחת.
ח"כ יעקב מרגי דיבר בשבח האחדות ושכל החכים צריך להתייצב לימין יו"ר התנועה הרב אריה דרעי.

להמשך המבזקים כנסו כאן:

פרי חיים


ר' שמואל קמינצקי אצל הרב שטייינמן

הגאון הצדיק ר' שמואל קמינצקי שליט"א בנו של מנהיג יהדות ארה"ב מרן הגר"י קמינצקי זצ"ל, ראש ישיבת פלדלפיה יצא כעת מבית מרן ראש הישיבה שליט"א, לאחר ששוחח שעה ארוכה עמו בעיניני השעה ובעיקר אודות בני התורה והישיבות בארה"ב

טרגדיה סאטמארית - הכלה הגיעה לחופה בלי אף אחד מבני משפחתה

זה כואב לראות כלה מגיעה  לחופתה בלי ההורים ובלי אף אחד מבני המשפחה רק משפחת החתן, וזאת בשל התנגדות קשה של ההורים ל'אהבה' הסאטמארית, מדובר במי שהתקלקלו ושניהם 'חרדים' כשהחתן גר בקרית יואל שבמונרו שם אחוז הנשירה מאוד גבוה השני לאחר לייקוואוד, והכלה מבורו פארק שהכירו זה את זו עוד כשהיו 'חרדים', הבחורה אוהבת את הבחור אבל ההורים זעקו נגד חתונה עם בחור סאטמארי שהתקלקל גילח את הזקן והפך להיות דתי בלבד

הבחורה לא וויתרה והלכה עד הסוף, היא הגיעה  לחופתה בלי אף אחד מבני משפחתה, לא ההורים לא האחים והאחיות ולא אף אחד אחר, הגיעו רק משפחת החתן שהשלימו עם השידוך ועם המצב הזה

לאחר שהעליתי את הפוסט התקשרו אלי מבני משפחת הכלה משפחתם רוט מבורו פארק וביקשו ממני שאתן את גירסתם, כי הם ביקשו ממנה סליחה לפני החתונה וביקשו להשתתף בחתונה אבל היא לא הסכימה בשום אופן היא לא רצתה שיבואו לחתונתה בגלל שזרקו אותה מן הבית כששינתה את לבושה ללבוש חרדי ליטאי שלא היה מקובל על ההורים שתבעו ממנה להמשיך להתלבש כמו בנות סאטמאריות

כאן נוסיף שבמשפחת החתן זה היה שונה אם כי הבחור לא המשיך לגור בבית אז לא היו צריכים לזרוק אותו ההורים שמרו על קשר עמו ואף חיתנו אותו, אצל הורי הכלה המצב היה הפוך, משפחת החתן קורנבלי מקרית יואל שבמונרו

בקשר לשידוך אומרים לנו משפחת הכלה כי הם בעד השידוך מפני שמדובר במשפחה מאוד טובה מקרית יואל שלהם קרה כמו להם שהילדים שינו את דרכם, אבל מבחינת שידוך הם מאוד מרוצים שזה כך 

משה גבאי (פרידמאן) בשיחה פרטית עם מושל מדינת ניו יורק מריו קומו


העם עם מורשת מרן או העם עם דרעי?

מאת ש"סניק

שבוע שעבר לפני שנאמרו דבריו של חכם שלום כהן על רדיו קול ברמה היו לדרעי בסקרים 11 מנדטים. השבוע לאחר שהחליט להלחם (בצדק או לא זה לא משנה) ברדיו קול ברמה, דרעי צונח ל-7 מנדטים ?

האם תלמידי הרב מאזוז, והרב עמאר, והרב שמואלי, (ועוד רבנים שבנתיים נסתרים) והעמך שמעדיפים לשמוע לדברי מרן זצ"ל שבירך את מאזיני רדיו קול ברמה, זה ה-4 מנדטים שעזבו את דרעי השבוע?

בכל אופן לכל אותם מדומיינים שאומרים שיהיה שלום גם אם ילחמו בקול ברמה וברבני קול ברמה אני מצהיר: אתם טועים!
גם אנחנו עשרות אלפי איש!
אנחנו מעדיפים לעשות כפי רבותינו ובראשם מרן זצ"ל ומעדיפים שאתם תעשו כפי רבותיכם.
אבל אל תתפלאו כשבדברים אחרים שתצטרכו אותנו, פתאום אנחנו נמשיך לדבוק ברבנינו.

מנעימים בכינוס של ש"ס בצפת


תחינות בכינוס ש"סשבת אחדות של ש"ס


תקנות ישיבת ויזניץ מונסי


עוד פעולה טובה ונזרז את ביאת המשיח


הפסיקו לשלם לאוספי הספרים


הרב אזדבא עם אברמ'ל שם טוב לצד 770


הטיפ היומי


ממתק לשבת פרשת לך לך תשע"ה

מאת חסיד

באחת מטיסותיי מהארץ לבנגקוק ישבו לידי שני בחורים צעירים ואני שומע אחד שואל את השני לאן הוא נוסע וכשהשני עונה לו לבורמה הם מחליטים לנסוע ולטייל ביחד, פניתי אליהם ואמרתי "סליחה שאני מתערב אבל אני חייב לשאול, בדקתם קודם לאיזו מפלגה כל אחד מכם הצביע, האם אתם שומרים מצוות באותה רמה וכו'? שניהם מסתכלים אלי במבט מתפלא ואומרים לי "אחי אנחנו בטיול כרגע, עזוב את כל חילוקי הדעות בארץ..." מדהים לראות איך שרק עוזבים את הארץ וכל חלוקי הדעות נעלמים ואפשר לשבת ביחד עם כל מי שנראה וחושב הכי שונה ממני, פתאום מגלים את הנקודה היהודית המשותפת לכולנו.
***
בפרשת השבוע אנחנו קוראים על הציווי האלוקי לאברהם "לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" הקב"ה בעצם אומר לאברהם מאיפה לצאת ולא אומר לו לאן להגיע כי המטרה כאן היא בעיקר היציאה, כשאנחנו יוצאים משדה הנוחות שלנו אנחנו מתגלים במצב האמתי שלנו ואז ביכולתנו ללמוד על עצמינו יותר ולדעת במה אנחנו טובים ומה עלינו לתקן ולשפר.
***
אבל כדי להגיע לזה לאו דווקא שצריכים לעלות למטוס ולצאת לטיול, בתורת החסידות מוסבר ש"ארצך" זה הטבע האישי של האדם אתו הוא נולד, "מולדתך" אלו ההרגלים והנימוסים שנרכשו בהשפעת הסביבה, "בית אביך" אלו הדברים שספגנו בבית, הקב"ה מצווה על אברהם אבינו ודרכו לכל יהודי שעליו להתנתק מכל הדברים שמשפיעים על אישיותו וכך להצליח לגלות את נשמתו ואת החיבור שלה בצורה הכי חזקה ולהגיע "אל הארץ אשר אראך" לגלות איך הוא יכול ליישם את הרצון האלוקי בכל שלב בחייו.
***
יהי רצון שנצליח באמת לצאת מעצמינו ולתת לחלק האלוקי שבתוכנו לומר את דברו ולבוא לידי ביטוי מעוד מצוות ומעשים טובים.
שבת שלום

היום יום ז' חשון


היום יום ח' חשון


זמנים - סוף זמן קריאת שמע