רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 19 באוקטובר 2018

האמונה הנפגעת והאמונה של מסירות נפש - רשעים מן הסוג של משה גפני ואריה דרעי מכריחים את הציבור כולו לרמוס את האמונת חכמים

ימינו אלה הם ימים אפלים ויתכן כי הם מן השחורים שידעה היהדות החרדית בשלשים השנים האחרונות, מאז תשמ"ט איני זוכר עוד מתי התמודדנו עם מצב אשר בו אין מנוס אלא להלחם זה בזה מתוך אמונת חכמים, כאשר צד אחד נלחם למען רבותיו וממילא פוגע ברבני האחרים, אותו דבר הצד האחר. כאשר הליטאים זועקים כי הם נאבקים למען כבוד התורה והוראות גדולי התורה הם נאבקים נגד גדולי התורה החסידים שהורו אחרת, ואותו דבר ציבור החסידים נאבקים למען הוראת גדולי החסידים וממילא הם עושים נגד הוראות גדולי הליטאים, מעולם לא מצאנו בהוראות גדולי התורה משני הצדדים כי הדברים אמורים רק לתלמידיהם וחסידיהם ולא לאחרים על מנת שחלילה לא יתפרש כפגיעה באחרים, אלא ההיפך, הם מצווים שכל אחד יעשה כל מה שהוא רק יכול להביא עוד ועוד שיתמכו בצידם שהוא ממילא נגד הצד האחר

התכנסו מועצות גדולי התורה משני הצדדים, וכל צד נתן הוראות ברורות במי הם תומכים, כל אחד מהם תומך במועמדים אחרים, ועתה מה יעשה היהודי המבקש כל כך לשמור על כבודם של כל הגדולים, אם לא ישתתף בבחירות הרי הוא פוגע בהם פי כמה, מפני ששני הצדדים נגד אי השתתפות, זקוקים לכח חרדי בעיריות, ואם מי משתתף הוא אינו יכול לבחור בזה וזה, אלא רק באחד וממילא הוא עושה כצד אחד שזה נגד צד האחר

הציבור שאינו רוצה להיות חלק ממחלוקת פנימית נקרע לגזרים, כשמצד אחד הוא מחוייב לרבותיו ויילך עד כדי מסירות נפש למען הוראתם, ומאידך הוא אמור לפגוע ברבני וגדולי הצד האחר. ניקח כאן לדוגמא מאבק על ראשות העיר בניגוד לעיריה שכל קול תומך במישהו מסויים ושכל אחד יבחר במי שהוא רוצה כשעוסקים בראשות העיר כאן זה לא שייך, מפני שיבחר רק אחד ולא כמו בעיריות ששני הצדדים יכניסו נציגים ולא יפגע באף אחד, שני הצדדים ייצאו מן הענין בכבוד יחסית ובהרבה פחות פגיעה

אלפי מודעות מתנוססות בכל פינה הקוראת לעשות אחרת מן האחר, זה מביא את הרבנים האלו הקוראים להצביע למען זה, ואלו מביאים את הרבנים האחרים הקוראים להצביע למען האחר, ומה יעשה הבן ולא יחטא

חייבים לחיות עם המציאות, מצב כזה מביא ללהט הרוחות עד כדי עלבון ממש, אלו נגד אלו, וכאשר ניצבים קבוצות של תומכים במפלגות אחרות זה מגיע עד לכדי זלזול קשה של אלו ברבני אלו כפי שאנו עדים לכך יום יום

מצד מסויים אולי טוב המצב הזה מפני שזה מחזק את המסירות נפש של כל צד למען רבותיו, אבל זה בא במחיר של רמיסת האמונה בגדולי האחרים, כאשר שומעים דברים קשים של אלו נגד אלו אם מישהו חושב שזה רק עד יום הבחירות, זה חודר עמוק ושנים לוקח עד שזה נמחק אם בכלל

כאשר יצאו לדרך לא שמענו את גדולי התורה מתכנסים לדון בשאלות האלו במצב הזה, האם אפשר להעביר בחירות רגועות ושקטות, להבטיח לפחות מכתב משותף של שני הצדדים כי נהרא נהרא ופשטי' וכי אין הכוונה חלילה לפגוע באף אחד וכל אחד יצביע על פי צו רבותיו, תוך כדי קריאה ואזהרה שחלילה לא יפגעו זה ברבותיו של האחר וכי כל אחד העושה על פי רבותיו תבא עליו ברכה וכי שני הצדדים מברכים אותם

לעומת זה אנו חוזים איך שנכנסים לר' חיים קנייבסקי ושואלים אותו מה לומר למצביעי דגל התורה והוא אומר כי יאמרו בשמו כי יזכו לבנים תלמידי חכמים. כאשר שאלו אדמורי"ם מה יאמרו למצביעי אגודת ישראל אמרו כי יהיו להם בנים צדיקים, ועתה לך תכריע מה אתה רוצה בן תלמיד חכם או בן צדיק. את זה חייבים היו למנוע מראש לפני שיצאו לדרך נפרדת, להודיע כי כל הברכות יחולו על כל מי שעושה על פי צו רבותיו, ולא חלילה כי אלו יבורכו כך ואלו כך ולא ארחיק לאותם מי שמקללים מצביעי מפלגות אחרות לא ארד לדיוטה תחתונה של אותם מי שאינם ראויים כלל שנזכיר אותם

ובינתיים במערכת בחירות זו, במקום שנשמע דברי פיוס ושלום וכי אין רוצים במחלוקת קם משה גפני ומכריז כי בציווי הרב שך מחלוקת בירושלים היא מצוה, הוא כעס על מי שקראו לשלום, הוא לא קיבל את דבריהם קם ואמר כי הוא מצווה על ידי רבו להרבות במחלוקת, ולא שמענו שגדול אחד ויחיד מגדולי הליטאים יקום וימחה

האם באמת כסא במועצת העיר או אפילו ראשות עיר שוה יותר מאמונת חכמים? אם סבורים אתם כך אדרבה בואו נשמע זאת, ואם האמונה בציבור ובמיוחד בצעירים חשובה פי כמה, אז איך נתתם יד לאותם רשעים משה גפני ואריה דרעי שתכננו את כל זאת ולא עצרתם אותם בזמן

השבוע אנו עוסקים באמונתו של אברהם אבינו שהיא יסוד היסודות של כל יהודי, עושה רושם כי בימינו פוליטיקה קודמת לאמונה, מפני שאם היה זה אחרת, גדולי ישראל אמיתיים לא היו נותנים יד לכך, היו מחפשים כל דרך אחרת להתמודד עם המצב הזה, יכלו להשיג את מה שביקשתם גם בלי בחירות כאלו, ובשעת כתיבת שורות אלו כלל לא בטוח כי אלו שדחפו למצב הזה ישיגו את מבוקשם, לא אופתע אם הם ייצאו קרחים מכאן ומכאן

חיים שאולזון

לחסידים בכלל ולחסידי חב"ד בפרט אין ברירה אלא להרתם למערכה להצלת החסידות בארץ ישראל

ימים אלה אינם פשוטים כלל, מציגים אותם כימי בחירות לעיריות כאילו שאין ביניהם ובין עיריות ולא כלום, כאשר מעשית ניצבים אנו בפני אחת המלחמות הקשות ביותר מאז תשמ"ט השנה הארורה השנה שהכריזו בה מלחמה על חסידים, כאשר בעוד באותו זמן היה זה אותו האיש שכינס סביביו את כל יועציו איך וכיצד לרמוס את החסידות ולחסלה, בימינו כשהם מבינים כי בהיקף כפי שהיה אי אפשר עוד, החסידים למדו את הלקח של הפקרת הבנים לידי המתנגדים ולא עוד, כולם פחות או יותר הקימו מוסדות חינוך משל עצמם ואינם שולחים עוד את הבנים והבנות לשמד רוחני, הם חוזרים על אותה מערכה אך בצורה אחרת, כאשר הם מבקשים לחסל פינה אחר פינה

המערכה הזו מתנהלת מביתו של ר' חיים קנייבסקי האיש שנתן הסכמה להחרמת החסידים ועד היום הזה לא חזר בו בשום דרך, הוא לא הסכים אפילו לתת הבהרה כי טעה, הוא כותב שם בצורה הכי ברורה כי קרא מה שכתוב והסכים עם דברי הכותב כי אף בימינו החסידים הם מוחרמים. באותו ספר מחרפים ומגדפים את גדולי מנהיגי החסידות בצורה הכי קשה

בימים אלה כאשר השלטון עבר לידיו, הם מבקשים לחסל עוד פינה ועוד פינה, וכששמעו כי בירושלים עלול לעלות חסיד לראשות העיר מיד התכנסו וטיכסו עצות איך למנוע שמא חסיד יתפוס עמדה בירושלים. ולא עוד, כאשר ישבו ודנו על הופעה משותפת עם אגודת ישראל התנאי שלהם היה להעביר את המקום השביעי השמור לחב"ד לידי המתנגדים, למחוק את נציג חב"ד מזכר הרשימה המשותפת, דבר שראשי אגודת ישראל לא הסכימו, ומאז כל הצעה אחרת כבר לא עזרה. ויזניץ הציעה כי תעביר את מקומה למתנגדים ושיוותרו על המקום של חב"ד ולא הסכימו התעקשו לקבל דוקא את המקום של חב"ד

גם באלעד אין זה מאבק נגד ישראל פרוש אישית אלא נגד החסידות בכלל, צריך לזכור כי ישראל פרוש הוא תלמיד סלבודקא ועשה באלעד לליטאים יותר מאשר כל מי שעמד בראש העיר ההיא, הם בעצמם מודים כי מעולם לא קיבלו שירות כל כך טוב כמו בזמנו. אבל הענין כי בבית קנייבסקי מתעקשים נגד סלבודקא בענין הזה, מפני שבראש עומד חסיד, הם מוכנים שיעמוד בראש מי שלא יהיה רק לא חסיד

זו תקופה שהם עובדים בשקט לחסל כל פינה שיש בה שמץ של חסיד או חסידות, ואין לנו ברירה אלא להחלץ חושים ולצאת למלחמה גדולה על הצלת החסידות מידי רודפים הממשיכים את עבודת אותו האיש בדרך אשר היא גרועה מימי תשמ"ט, מפני שאז עמד מולנו מי שלא הסתיר את רצונו וכוונותיו הוא נאם ואמר בצורה הכי ברורה כי הוא נגד חסידים, ועתה קם עלינו מי שמראה לך פרצוף מחייך ומכניס לך את הסכין מאחור

ולכן, בכל עיר היכן שהמאבק הוא חסידים מתנגדים אין עוד ברירה לחסיד חב"ד אלא לעשות הכל למען הצלחת אותן רשימות, להבטיח כי יד החסידים על העליונה

אל תשכחו, הרבי שעשה הכל שלא להיות מעורב פוליטית בכל דרך שהיא, כשמדובר היה במלחמה על החסידות הוא כתב מכתב וציוה על החסידים לעשות הכל להצלחת החסידים. כך גם בימינו אין ברירה אלא לעשות כל מה שרק אפשר שהרשימות החסידיות יצליחו וככה לבלום את מבקשי נפשנו

גם כותב שורות אלו משנה כיוון למרות שדעתי נגד ראשי עיר חרדים בערים מעורבות של חרדים וחילונים, אבל ברגע שמדובר במלחמה על חסידים וחסידות מזיזים את הכל הצידה ונאבקים בכל הכח למען הצלת החסידים מידי רודפיהם

משה גפני הוא אחד מגדולי רודפי החסידים, הוא ורק הוא מונע את תיקון חוק השבות בגלל שזה יתפרש כנצחון הרבי, במשך של עשרות שנים היו כמה הזדמנויות לתקן את החוק כרצון הרבי ומי ששם וטו היה משה גפני שעד היום ממשיך במאבק הגורם לכל כך הרבה צרות של רישום גויים כיהודים, זה עדיף לו על פני שחלילה יפרשו את המאבק כנצחון הרבי

ולכן שוב ושוב, פונה אני אליכם בקריאה של הצלת החסידות, עשו כל מה שאתם רק יכולים להציל את נפש החסידות מידי הרודפים הארורים, מידי מי שכל רצונם הוא למחוק כל זכר של חסידות בכל מקום שהם רק יכולים. שימו לב כל גדולי החסידות נרתמו הפעם יותר מכל בחירות אחרות למגמה הזו, בעוד שבעבר לא הצליחו לאחד את החסידים במאבקי בחירות, הפעם דוקא מפני שמדובר במלחמה נגד חסידים וחסידות כולם כאחד מתייצבים למערכה, להבטיח כי יד החסידים על העליונה

חיים שאולזון

המתנגדים רודפי חסידים וחסידות מחזירים אותנו לימי האינקוויזיציה השכיסטית במלחמתם בחסידים וגדוליהם

הדברים חוזרים שוב ושוב ואין מנוס אלא להעמיד אותם על מקומם אחת ולתמיד ולומר להם בפרצוף הינכם גרועים מבעלי מחלוקת אתם זועקים 'שלום' ועושים מלחמה בצורה הכי פרועה והכי קשה, מזלזלים בגדולי התורה האמיתיים גדולי החסידות בצורת נאומים ארסיים מן הגרועים והשפלים ביותר שיש בהם שפה מתוקה אבל ארסיות שאין גרוע ממנה

גדולי הליטאים שוב ושוב חוזרים על כך שגדולי התורה ציוו להצביע כך וכך ולכן מצווים לעשות רק כך וכך, הם מדברים בצורה כמו בתשמ"ט כאילו שאין גדולים אחרים רק להם יש גדולים וכולם מחוייבים לקבל את דברי 'שר התורה'. שיסלח לי ר' ברוך מרדכי היקר שאני אישית מאוד מחבבו ואוהב אותו, ויתכן כי אינו שם לב למה שהוא עושה, כשהוא זועק כי כולם מצווים לעשות את ציוויו של שר התורה הוא אומר במילים אחרות שאסור לעשות את ציוויו גדולי התורה של אגודת ישראל שציוו אחרת

ברור לכל אחד מאתנו כולל לר' חיים קנייבסקי וכל גדולי הליטאים בלי יוצא מן הכלל שלא רק להם גדולים, וכי קיימת מועצת אחרת של אגודת ישראל וכי אלו ציוו לתמוך באחרים ולא במועמדי דגל התורה, וכי כל הוראה כללית פירושו למרוד בהוראה אחרת. אם היו אומרים כי הציווי הוא אך ורק לאנשיהם שלהם ולא אחרים חצי צרה, אבל לדבר בצורה ודרך כאילו שכולם מצווים לעשות את רצון הגדולים שלהם, זה מחזיר אותנו לימי תשמ"ט כאשר הרב שך ביקש ליצור מצב שיש רק גדול אחד וכולם מחוייבים לשמוע לו ורק לו, דבר שאז לא קרה ולא יקרה עד שמשיח יבא

אי אפשר ואסור לשתוק על כך בשום אופן ונשוב על הדברים ושוב ושוב עד אשר יבינו כי הם יוצרים את המחלוקות, אחרי נאומים כאלה הצעירים מתלהמים יוצאים לרחוב משתוללים מכים ועושים דבר כאילו בציווי גדוליהם וכאילו שאין גדולים אחרים

הציבור החרדי מפולג ומפורד, ישנם הרבה חוגים וקהילות ולכל אחד הגדול שלו, את הכלל הזה קבעו הליטאים, היה זה שלמה לורנץ שאמר את הדברים האלו לאחר ישיבת מועצת גדולי התורה שקבעה על הרוטציה והוא לא רצה לקיים את הרוטציה אז הוא זעק כי לכל אחד הגדול שלו וכי הגדול שלו מתיר לו לשבת בכנסת למרות ההחלטה על הרוטציה

כל עוד לא יבינו הגדולים הליטאים כי עליהם לרסן עצמם ולדבר בצורה שתמנע מחלוקת הם גורמים שתגבר השנאה הפנימית והמלחמה הזו לא תפסק אחר הבחירות זו רק מתחילה, מפני שצלקת כזו לא מגלידה כל כך מהר, ואסור לשכוח אנו קרובים מאוד לבחירות לכנסת ואיני בטוח אם מעשיהם אלו לא ישפיעו על העתיד כאשר לא תהיה ברירה והחסידים ינהגו כמנהגו של אברהם אבינו ונאמר לליטאים 'הפרד נא מעלי אם השמאל ואימינה ואם הימין ואשמאילה'

נאמר כאן ברורות  לאותם נואמים ליטאים, בימינו החסידים מוכנים להתמודד עם הליטאים ובואו נראה מי יודע יותר, הגאוה הליטאית מקורה מאותן בלוריות ענק שגרמו שרוב רובם של המתנגדים דאז מעולם לא הניחו תפילין בגלל החציצה של הבלורית כפסקו של הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך, אין לגדולי הליטאים בשום דבר במה להתגאות, מפני שבימינו לחסידים תורה ויראת שמים ולליטאים תורה ושנאת ישראל

לא החסידים מזמינים את המלחמה הזו, הליטאים הם אלו שגורמים לכך, עד אשר לא יקלטו כי הם רק חלק מן הציבור, וכי גדוליהם הם גדוליהם בלבד וכי לכל אחד הגדול שלו ואין מנוס אלא לחיות עם הנהרא נהרא ופשטי' ולכבד זה את זה, נשוב לקרבות של תשמ"ט בהזמנתכם

חיים שאולזון

תזכורת למרן הגאון ר' בערל פוברסקי - מלחמתו הקשה והאכזרית של הרב שך במרן ראש הישיבה הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל וחלקו של ר' חיים קנייבסקי בעידוד הלוחמים בו

הם עושים הכל לטאטאות את האמת הקשה והמרה את חלקו של ר' חיים קנייבסקי בשפיכת דמו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל, במשך של שנים רדף הרב שך את ראש הישיבה מרן הגאון רבי דוד פוברסקי, ולא רק אותו גם את בנו רבי בערל שיחי' שסבל וסובל עד היום הזה רק מפני שהוא נולד כבנו של ר' דוד זצ"ל, ומה היה חלקו של ר' חיים קנייבסקי במלחמה ההיא, הוא ישב ושתק ונתן לרדוף אותו לשפוך דמו ולא עשה דבר לעלות להרב שך לעצור בעד שפיכת הדמים הנוראי

אין מנוס אלא לבא חשבון עם כולם כל היושבים באותן אסיפות המכסות על האמת הנוראה, כשמגיעים לתקופת בחירות מקוים כי הציבור ישכח ולא יזכור את חלקי אותם מי שבמשך עשרות שנים ירדו לחיי מי שעתה הם מבקשים את קרבתם. בישיבת אסיפת רבנים במוצאי שבת בבית ר' חיים קנייבסקי הגיע ר' בערל פוברסקי ראש ישיבת פונוביז' לחזק את ר' חיים במאבקו באלעד, כאשר הוא 'שכח' את חלקו של ר' חיים קנייבסקי ברדיפת אביו ובסבל הגדול שהוא בעצמו סבל משתיקתו מכך שהוא שמע יום יום על הרדיפות הקשות על ההשתוללות הנוראה ולא זעק גיוואלד איך עושים דבר כזה

לא רק ששתק באותן הימים הוא קירב את גדולי הלוחמים במרן ראש הישיבה ר' דוד זצ"ל, ועד לפריצת המחלוקת ובעיקר הפילוג הפנים ליטאי, הוא היה חבר של אלו אשר רדפו את משפחת פוברסקי אך ורק מפני שהרב שך ביקש לרודפם

נכון, ר' חיים היה פחדן הוא חשש מהרב שך שמא הוא יירד עליו, ולכן איפשר את הרדיפות הנוראות את שפך הדם שאי אפשר לתאר, לא היתה בהיסטוריה הישיבתית אכזריות כל כך קשה כפי שסבל ראש הישיבה ר' דוד זצ"ל, ומה שעבר ר' בערל בעצמו על ידי הרב שך אך ורק מפני שנולד כבנו של ר' דוד, לא שכחתי את אותו ערב שבת כשהרב שך קרה לגבאי של הישיבה וציוה עליו שלא יתן לר' בערל שלישי והוא נאלץ להתפלל במקום אחר על מנת שלא ייאלץ לעבור את הבזיון על ידי בחורים בישיבה בציוויו של הרב שך - ציוו על ר' חיים שאול קרליץ שיתתפלל אותו שבת בפונוביז' על מנת שהוא יקבל את השלישי

לא שמענו כי ר' חיים קרא לר' בערל וביקש ממנו מחילה על אותם שנים שראה כיצד דמו ודם אביו נשפך כמים בישיבה והוא לא עשה דבר וחצי דבר לעצור בעד שפך הדמים הנוראי, לא שמענו גילוי דעת מר' חיים על אותם ימים קשים אשר בהם שפכו דם ראשי ישיבות רק מפני שמי חמד עמדה בכירה יותר בישיבה רצה להיות בעל הבית שליט על כל הישיבה לא רצה להתחלק בתפקידי ראש הישיבה כפי שהיה בכל השנים

לא נאפשר להשכיח את כל אלו, עשרות שנים נאבקתי ונלחמתי נגד אותם רודפים, לא עבר שבוע מבלי שלא דיווחתי על אותן רדיפות קשות מתוך תקוה כי אנשים מן הסוג של ר' חיים קנייבסקי יעצרו בעד השפיכות דמים הנוראית, והם המשיכו כאילו לא קרה דבר

גם אם ר' בערל שיחי' מחל, אנחנו לא מחלנו, לא ראיתי שר' חיים קנייבסקי עלה פעם אחת לקברו של ר' דוד לבקש מחילה על כל אותן השנים שרדפוהו בפונוביז' והוא לא עשה דבר וחצי דבר לעצור בעד שפך הדמים הנוראי. לשבת בכינוסים כאלו לחזק את מי שלא בא לחזק את כב' או לפחות את האבא ר' דוד זצ"ל, יש בכך משום פגיעה בכבוד האבא שסבל כל כך הרבה בחייו מרדיפות שאי אפשר לתאר אותן

לא שכחנו כי השם 'מחבלים' היה זה ר' דוד ראש הישיבה שקבע להם, הוא זה שקרה להם 'מחבלים' ומאז שמם מחבלים, ור' חיים קנייבסקי באותן השנים לא עשה דבר וחצי דבר לעצור בעד אותן רדיפות

שוב, לא נאפשר לטשטש את האמת הנוראה, דמו של ר' דוד זועק מקברו, וכל עוד ר' חיים לא יבקש מחילה על אותן הימים הוא שותף לאותם המעשים

חיים שאולזון

את הנזק אי אפשר עוד לתקן!!!

נשמע כל מיני הסברים מדוע דגל התורה החליטה להיפרד במקומות מרכזיים כאלו אשר ברור כי שם תפרוץ מלחמה, כדוגמת ירושלים ואלעד, משה גפני אמר בתגובה לדברי ליצמן כי כל הסיבה להופעה הנפרדת היא מפני שדגל התורה רוצה לבחון מה כוחה, טענה המוכיחה כי הוא שקרן, הוא בחר במקומות מסויימים בלבד, ברוב המקומות היכן שהוא יודע שהוא חלש יותר, הוא ביקש להופיע יחד, כך שהטענה לבחון את כח דגל התורה היא שקרית ואין בה אחוז אחד של אמת

אם גפני באמת רצה לדעת מה כוחה של דגל התורה היתה לו ברירה לתבוע בחירות פנימיות, זו היתה מונעת את ההתבזות של הרבנים ואף לא היתה משאירה צלקת קשה בין המפלגות על מה שאנו עוברים עתה, יכלו את כל זה למנוע על ידי פריימריז כפי שנהוג בהרבה מפלגות או בכל דרך שיש בה בחינה פחות או יותר כמה מונה כל סיעה או מפלגה, דבר שצריך אותו בכל מקום וטוב אם היו עושים זאת בכל הארץ

אבל שימו לב, בכל עת שמי מעלה את הבקשה לבחירות פנימיות משה גפני הוא זה שדוחה זאת ולא רוצה לשמוע על כך, ברור לו כי בלי הרבנים מצבה של דגל התורה בכי רע, מי שיעבור על עסקני דגל התורה לעומת עסקני מפלגות אחרות ימצא כי אם הבחירה היתה בין עסקנים ולא בין רבנים התוצאה תהיה שונה בתכלית. משה גפני בשביל להראות כח זקוק שתצא הוראה מרבנים כדוגמת ר' חיים קנייבסקי ודומיו להכריח להצביע עבור מי שלא היו מצביעים בלי הקריאה הזו

אם מערכת בחירות כזו לא היתה גורמת לנזק הייתי מתעלם ואומר בואו נעבור את הזמן הזה, אבל מה שקורה למעשה הוא נזק שלא יצליחו למחוק בשום אופן יזכרו את זה תמיד, והמחלוקת הפנימית רק תלך ותפרח, והאשמים בכך יהיו מי שהובילו לכך, וזה לאו דוקא דגל התורה, זה משה גפני עם יענקי קנייבסקי שהסתייעו בעוד כמה בדגל התורה וגרמו למצב הזה, הם ורק הם נושאים בעוול הנורא שעשו ליהדות החרדית

חיים שאולזון

ר' ברוך מרדכי את דמך שפכו שנים אותם אלו שאתה מגן עתה עליהם, אל תשכח גדולי תורה יש לכל צד!

הרבה פעמים הדגשתי שאת ר' ברוך מרדכי אני אוהב אהבה גדולה ובכל השנים, ומדוע? מפני שנרדף על ידי אותם שהחזיקו עצמם מעליו, וזה כולל את אנשי כולל חזון איש, אנשי שמואל אויערבך, ועוד שמנעו בכל השנים מלצרפו למועצת גדולי התורה, הם דיברו עליו כל דבר אסור, סיפרו עליו דברים שלא כאן אזכיר אותם, עשו ממנו קל שבקלים בתחומים מסויימים, ועד אשר מרן הגראי"ל שטיינמן תפס את ההנהגה והתפטרו מן הטרור של אלו, לא יכלו לצרפו למועצת גדולי התורה. היה זה מרן הגראי"ל שטיינמן שעשה סוף לרדיפה הזו וצירפו ולא מפני שפתאום אנשי קנייבסקי שינו דעתם עליו אלא הבינו כי במצב שנוצר אין מנוס וחייבים להלחם על כל ישיבה ליטאית שתהיה לצידם וכך הוא הוכשר על ידי אותם שדיברו עליו כל דבר אסור

במשך של עשרות שנים, שמו של הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי היה מחוץ לתחום ב'יתד נאמן' הם התעלמו ממנו, ולעיתים אף עקצוהו, הם ראו בו מישהו שהוא בקושי זנב לעולם הישיבות, ובחסדי ה' הגדול, העיפו את אלו מ'יתד נאמן' וסוף סוף הוא הפך ל'גדול' ב'יתד נאמן', עדיין לא 'מרן' אבל לפחות הוא כבר הגאון הגדול ועוד תוארים שבעבר לא זכה להם מפני שאלו שעתה הוא מגן עליהם לא איפשרו לעשות זאת

אני מבין את ר' ברוך מרדכי, הוא משרת אותם עתה בתקוה כי יהפוך לגדול, או לפחות יארגנו לו לוויה של גדולים, כפי שמספרים שפעם הגיע ר' ברוך מרדכי לאולם ענק והיו שם אלפים והוא פרץ בבכי, וכשנשאל מדוע הוא אמר זה מזכיר לי את יום המיתה כמה יבואו להלוויתו

שורות אלו אני כותב לר' ברוך מרדכי מפני שמתוך להט להבטיח את גדלותו העתידית הוא 'שוכח' כי לכבוד התורה וגדולי התורה יש כמה צדדים, אין דבר כזה כבוד התורה רק כשמדובר ברבני דגל התורה וכשפוגעים ורומסים את כבוד האדמורי"ם מאגודת ישראל אז 'שוכחים' או שמבחינתו אין דבר כזה, אז נזכיר לו כי גדולי התורה בשני הצדדים, וכבוד התורה מחוייבים לשני הצדדים, וכשיש שני מועמדים אחד של הגדולים האלו ואחד של הגדולים האלו אחד חייב להפסיד, אין דבר כזה שיבחרו שניים לאותו כס של ראש העיר, כך שכבוד התורה של צד מסויים יפגע בכל מחיר, ואם ר' ברוך מרדכי אינו אוהב זאת היה עליו לאסור על נציג דגל התורה להתמודד פרט אם יש הסכמה כללית, במצב כמות שהוא כאשר מתמודדים זה מול זה חייב להיות צד נפגע, ואי אפשר לזעוק כי התורה נפגעה, כי בידכם למנוע זאת

ר' ברוך מרדכי, כשמתמודדים מול חילונים או מזרחניקים תזעק כבוד התורה, אבל כשמתמודדים חרדים מול חרדים אתה עושה נזק לגדוליך, מפני שאתה בדבריך מכשיר את המצב הזה לעתיד וחבל. אם אכן אתה רוצה לשמור על כבוד התורה, זו אינה חד צדדית, כשתדאג ותשמור על כבוד שני הצדדים תוכל לשאת נאומים מן הסוג הזה

פסילת פינדרוס אינה פגיעה בכבוד התורה, אלא פגיעה בפוליטיקאים מלוכלכים שגרמו שרבני דגל התורה יבוזו, היתה להם ברירה למנוע זאת, ואם בכל זאת עשו מה שעשו, בטענות שיבאו לעצמם ולא לאחרים

אזכיר שוב, ששני הצדדים מתמודדים בברכת גדולי תורה, אז בבקשה שמרו על כבוד התורה!!!

חיים שאולזון

משקר בפני קהל עם ועדה - אם אינך רוצה מר גפני מחלוקת אז מדוע אתה נגד יוסי דייטש האם גם זה בחירות פנימיות?

הוא משקר לעיני ציבור וחושב שהם מטומטמים, מילא בציבור שלו הוא מקוה כי יקבלו למרות שיודעים כי הוא שקרן אבל כשמסריטים והוידאו נשלח לכל העולם הוא לא קולט שצוחקים עליו ועל דבריו מפני שיום הוא צועק כי הרב שך ציוה עליו לעשות מחלוקת והיום הוא צועק כי הוא לא רוצה כלל מחלוקת בירושלים ההיפך הוא רוצה שלום דגל התורה אינם בעלי מחלוקת, אז אולי יסביר איך הדברים מתיישבים עם מה שאמר לפני כמה ימים בלבד באותו עיר

משה גפני טוען כי כל מה שמפלגתו מבקשת בחירות פנימיות דרך בחירות לדעת כמה מונה כל מפלגה, וזה כל הסיבה מדוע שהולכים בנפרד אז אולי הוא יסביר לנו מדוע הוא מתנגד למועמדותו של יוסי דייטש האם גם כאן אלו בחירות פנימיות או שנאת ישראל רק מפני שהוא חסיד?

גפני היה שקרן ונשאר שקרן, לא שומעים ממנו מילה אחת של אמת

חיים שאולזון

הרב שך אמר כי דרעי מסוכן לעם ישראל


הרב אלישיב מכה בהרב יוסף שמחזיר לו ושואל אותו מי אתה בכלל - והילולת קללות ערכו לדרעי בבני ברק

הבטחתי כי אביא לכם עוד על יחסי הספרדים והליטאים אז אני מביא לכם כאן רק טעימה, אבל משמעותית כזו המוכיחה עד להיכן הרחיקו ובאיזה מצב היו אז, הליטאים ביקשו לרמוס את הספרדים ועד הסוף, ולא תאמינו, בבני ברק ערכו לאריה דרעי 'הילולת קללות' אשר בו קיללו אותו בצורה הכי קשה, ומה שיותר ממעניין שר' חיים קנייבסקי היה זה אז שהבטיח כי אריה דרעי לא יוציא את שנתו וראו כמה שנים שהוא חי למרות קללת ר' חיים קנייבסקי

זה מזכיר לי בדיחה ידועה, רב קילל יהודי שימות תוך שנה והוא לא מת, אז שאלו אותו היתכן שהקללה לא עבדה, אמר הרב זה מפני שאין לאותו יהודי אמונת חכמים. זה מה שקורה עם דרעי אין לו אמונת חכמים לכן הקללות של ר' חיים קנייבסקי לא עבדו אצלו

הרב אלישיב תקף את הרב עובדיה יוסף והבטיח כי סופו יהיה כסופו של גורן, יצויין כי זה קרה פעמיים בהבדל של 20 שנה, והרב עובדיה יוסף לא נשאר לו חייב ואמר, כי הוא בסך הכל היה דיין קטן כשהוא היה ראש בית הדין

בקיצור, ספרדי שמרמה את עצמו לרגע שליטאי רואה בו אדם חשוב או לפחות שוה ערך, אז נזכיר לכם, כי בעיני ליטאי ספרדי הוא כמו כושי בעיני לבן ברחבי העולם

כאשר ליטאי שולט מסכן הספרדי, ראינו זאת בכל מקום, רק החסידים ראו בספרדי יהודי כמו כולם ועזרו להם כמו כולם. יצויין שכאשר הליטאים מבני ברק לחמו בהרב עובדיה יוסף ובספרדים, החסידים הם אלו שלחמו בכל כוחם למען הרב יוסף ולמען הספרדים, וזה מה שמנע מהרב שך להוציא את הרב יוסף מכלל ישראל

חיים שאולזון

שינוי הפנים הליטאי - הם התחילו מליברליות והרחיקו לקיצוניות

קם דור חדש אשר לא ידע את יוסף מי שמאמינים כי בעבר היה כמו בימינו ואינם מעלים על דעתם שכאשר הקימו את 'יתד נאמן' הקימו עיתון 'ליברלי' עם עיתונאים חילונים כאשר המטרה היתה לחדור לרחוב החילוני, וכי רק מאוחר יותר עשו סיבוב של מאה ושמונים מעלות

האמת היא כי מי שעמדו מאחורי העיתון בתחילה היו מי שביקשו להתעשר דרכו של נכד אדמו"ר שביקש לגזול ספריה ובכספם פעל ועשה ובסוף הפסיד, ברגע שהפסיד בבית המשפט לאותם משקיעים כבר לא היה ענין בעיתון ומאז חיפשו חדשים אשר שינו כיוון, אבל אסור לשכוח כי את 'יתד נאמן' הקימו הרב שך והסטייפלר שביקשו לראות עיתון 'ליברלי' עם כתבים חילונים, אופי חילוני ומשהו אחר לגמרי מ'המודיע'

מי שלחמו נגד האופי הזה היו מרן הגאון רבי חיים גריינימן זצ"ל ועוד רבנים דוגמתו, ובגללם נאלץ הרב שך להורות על שינוי כיוון, הוא חשש שהם יקימו מפלגה מתחרה

דבר כזה אם היה קורה היום היו סוקלים אותם או יותר נכון הם לא היו מעיזים לעשות כך, מפני שהיום לא ה'גדולים' קובעים אלא הפוליטיקאים, ה'גדולים' רועדים מן הפוליטיקאים הם שולטים, ומה שקורה בימים אלו הם ההוכחה הכי טובה כי לא גדולי תורה מובילים אלא פוליטיקאים, אם גדולים היו מובילים לא היינו מגיעים למצב הזה, ומכתבו של מרן הגאון הגדול רבי דב לנדו יוכיח

חיים שאולזון

מכתב מרן הגר"ד לנדו בשעתו - רלוונטיים לימינו

אני רואה את ההידרדרות הזאת ונזכר במכתב שכתב הגר"ד לנדו בתשמ"ט.
הוא כל כך אקטואלי שזה נראה שהוא נכתב אתמול.


בס"ד כ' כסלו תשמ"ט

למעכ"ת מכובדי הגאון ר' שמואל דויטש שליט"א.

שלום וכל טוב סלה.

אני מצטער כי עלי להסב עגמ"נ לכבודו בדברי הבאים. אך כמדו' שבנידון זה חל הכלל הנודע "ההכרח לא יגונה", ובמלוא מובנו, ואקוה כי כבודו  יבין לרוחי וידונני לכ"ז.

ותוכן הדברים ושורשם הוא הבחירות המעותדות לבוא לעירי' פה בעירנו ב"ב. והנה בשוחחנו בירושלים נגעה השיחה גם בנושא זה ועל דא בלבד קאתינא השתא.

ידע כב' כי אם יוחלט כעת עוד פעם לצאת כאן בעירנו לרשימה נפרדת לעירי' אז המצב יהא כזה, ח"ו, שמערכת הבחירות האחרונה לכנסת שהיתה כאן תהא כשחוק לגבי מה שצפוי - בל אפתח פי לשטן - במערכת הבחירות המעותדת הזו.

ואומר עוד גלויות, ובאופן כללי ונחרץ. אינני מבין בכלל את כל הגישה הזו הגורסת כי על עולם התורה להיות תקיף וחזק ולוחם, היודע להגן על זכויותיו בתוקף, ויודע להשיב מלחמה השערה, ואוי לו למי שבא להצר צעדיו ולמנוע דבר - המגיע לו - בעדו.

לא! לא זו צורתו הראוי' והנכונה של עולם התורה. הוא אף פעם לא הי' כך בעבר, ואין זו הצורה שיש ל"הלבישו" בהווה ולהבא!

עולם התורה לפי מיטב הכרתי, והכרת אחי ורעי, חייב להיות רוחני, נעלה ועדין, צנוע ומצטנע, ולא המוני ותוקפני, מופיע ומתבלט, לוחם ואלים! לא!

וכל זה אף במחיר הפסדים, ויהיו אפילו מאת מונים יותר מההפסדים הצפוים לנו אם לא נהא תקיפים תוקפניים ואלימים כיריבינו ומתנגדינו.

אנחנו לא נלך להתאבד – מבחינת כל המהות הרוחנית העצמית שלנו - כדי להשיג עוד ועוד הישגים פה ושם, לתקן עוולות הנגרמות לנו, ולקבל את כל מה שמגיע באמת לנו, וכל זה במחיר התאבדות רוחנית ומהותית. לא נעשה זאת גם למען הוריד את הרב החבד"י וראש העיר הגוראי מכסאותיהם, או אפילו כדי לחזק את "שארית ישראל". כן, אפילו לשם כך לא כדאי להתאבד!

מה באמת סבורים: האם אכן, באמת, כדאי לשם כך, לשם כל זאת, להשחית את הנשמות, ולהורידינו, אותנו ואת בנינו ובנותינו, לדיוטות תחתונות כ"כ מבחינת ערכיות מוסרית ונפשית, להסתאבות חברתית ופרטית מבחינת התנהגות יהודית ותורתית.

והעיקר – הוא רק "לנצח"! רק זה העיקר, והשאר הוא חסר משמעות לגביו לגמרי, האכן כן הוא?!

האם באמת כדאי לשם כך להכניס את כולנו לקלחת גיהינומית זו של מלחמות ומריבות נוראות, ושל חרב איש ברעהו?!

האם בזה נחנך את ילדינו, ונשחית את כל עולמינו עולם התורה, על שנאה ואויבות על אלימות ותוקפנות, על אנחנו עוד "נראה להם" לכל מי שמפריע לנו, או אף, אינו צועד עמנו בדרך מלחמתינו?

הזאת תהא צורתו הרוחנית של עולם התורה בדור הבא, ובמקום ציבור תורני נעלה ומרומם, ניהפך לציבור אלים וחשוף זרוע מלחמה – כדי לטרוף זרוע אף קדקוד של כל מי שמצר צעדינו או שאינו נושא חן בעינינו?

ומה אאריך עוד בדברים והרי הכל כ"כ גלוי פשוט ומובן. ואין צריך לפנים אך צריך לבפנים. למעשים ופעולות, ובמרץ ותושי'. אחת היא המוטלת עלינו בשטח זה כיום. לפעול בהחלטיות, בחכמה ובתבונה, ובכל האמצעים הנאותים והראויים, למען הקמת רשימה משותפת אחת של כל החרדים פה ב"ב לבחירות לעירי', מתנגדים וחסידים, ליטאים וגוראים, ויז'ניצאים וכו', ויהא אפילו דבר זה כרוך בוויתורים בלתי נעימים, ואף מכאיבים, כהנה וכהנה, הכל כדאי, ובלבד כדי להגיע למטרה הכרחית זו שהיא ממש בציפור נפשינו, נפש עולם התורה פה ב"ב.

אינני יודע מה לייעץ לכבודו בזה אך בודאי הוא יודע היטב את המצב מבפנים ומבחוץ, ועכ"פ יותר טוב ממני, ואת אשר ניתן לעשות למען המטרה החיונית הנ"ל, למען הקמת רשימה מאוחדת, וכאמור, אשר בזה תלוי' כל הצלתינו מרדת לשחת המחלוקת והמלחמה וכל הכרוך בהם.

ואוסיף עוד:

חש אני ומרגיש כנחוש בהחלטתי שהחלטתי, בל"נ, שאם בכ"ז תתקבל ההחלטה האומללה לצאת ברשימה נפרדת, לפעול בענין מבחינתי, וככל רק אשר יהא בידי, ועם חברים לדעה [אשר ברור לי כי רבים רבים המה, ואף אותם שעדיין לעת עתה אינם מוכנים להביע דעתם בפומבי ובברירות], והדברים כמובן ייאמרו ויעשו באופני הסברה ונימוק שיכליים ורגשיים, מאוזנים ונאותים, מהוגנים והגיוניים, ייאמרו ויושמעו בע"פ ובכתב, ביחיד וברבים, כמתאים וכנדרש.

ובודאי – אחשוב עוד – כי אזי, מצב מחודש זה, שמתוך עולם התורה, מאיזה מקום שהוא – יהא אשר יהא – ואולי מכמה מקומות, תצא קריאה המנוגדת והמתנגדת – בטיעון הגיוני ורגשי – לדרך הנקוטה כעת הסבורה שרק כך, שרק על המלחמה ואי הויתור מושתת עולמינו, מצב קיומן של דעות מוגדר וקיים זה, שלא ירתע מכל מהביע את דעתו בכל הנ"ל [אם למרות הכל תתקבל ההחלטה הבלתי מתפשרת בשום אופן על קיום רשימה נפרדת לבחירות לעירי' פה] בבהירות ובהחלטיות לא יסב כ"כ נחת – ואולי גרוע מזה – לכל הסבורים כי אין דעת ופה וכתב לאותם בעולם התורה המשוכנעים בכל ליבם ועומק הכרתם, כי הדרך הנקוטה בזה אינה הדרך הנכונה. לא. לא ולא!

יש עוד להאריך בכ"ז, אך לא זה המקום. אולם סבורני ומשוכנע אני כי עיקרי הדברים ברורים ומחוורים למעכ"ת, ואין צורך לפרט למבינים.

ואוסיף בזה עוד ב' דברים:

א. מכתב זה נכתב בלא שנתיעצתי מקודם אודות כתיבתו עם זולתי, אלא כולו מיזמתי ומחשבתי בלבד.

ב. לא איכפת לי, ואדרבה אשמח (עד כמה שניתן לשמוח בהקשר דברים עגום ומדכא זה) אם יראנו מר למכתבי לכל אשר יחשוב לנחוץ להראותו. ואקוה שישא עמו רק תוצאות חיים ופרי אמת, ואך טוב וחסד, שלום ושלוות השקט יבואו לכולנו בעקבותיו ובעקבות כל פעלי העושים והמעשים למען השלום. אכי"ר.

בברכה דוש"ת דוב לנדו

מה קורה בדגל התורה מי נגד מי?

קצת פוליטיקה פנימית של דגל:

1) גפני הינו מאנשי הרב שך שכל השנים לא סבלו את הדעה המתונה של הרב שטיינמן.

2) לאחר מות הרב שך הבין גפני שחייב ליישר קו בשביל להישאר על כסאו בכנסת וציית לדברי הרב שטיינמן בניגוד לדעתו.

3) כל אנשי עץ הם אנשי הרב שך הקרובים אליו ביותר, (אין ספק שדעת הרב שך היה שר' שמואל אויערבך יהיה הממשיך שלו).

4) פינדרוס גם שייך לאנשי הרב שך ולכן הוא ממקרוביו של גפני.

5) בבית הרב שטיינמן ידעו את האמת ולכן הכניסו לנעלים של גפני את אנשי אמונם; יעקב אשר ומנחם שפירא.

6) את יעקב אשר הכניסו לכנסת (לפקח על גפני מקרוב) ונתנו לו את תפקיד מזכ''ל התנועה שלפני זה היה שייך לגפני.

7) את מנחם שפירא הכניסו לעיריית בני ברק בתקווה שיהיה ראש העיר, שלא צלח בעקבות התנגדות הבית מרחוב רשב''ם (ר' חיים קנייבסקי) וקיבל גם את תפקיד אחראי בתנועה על התחום המונציפאלי שגם היה שייך לגפני ונלקח ממנו.

8) המתיחות בין הבית מרחוב חזו''א (הרב שטיינמן) לרחוב רשב''ם ( ר' חיים קנייבסקי) תמיד ידע עליות ללא מורדות.

9) מנחם שפירא כיוון שהיה שייך לבית מרחוב חזו''א היה סדין אדום בבית מרחוב רשב''ם שהטילו עליו ווטו שלא יהיה ראש עיר בבני ברק עד כדי רמה של פיצול נוסף בתנועה.

10) כעת לאחר פטירת הרב שטיינמן, הבית מרחוב רשב''ם הוא השולט.

11) מבחינתם גם פינדרוס הוא סדין אדום שצריך להיזרק מכל המדרגות.

12) לכן מירושלים הוציאו אותו ושלחו אותו לאלעד לראשות העיר ולא רשום למועצה, ביודעם שלא יצליח בבחירות כיוון שגם אנשים רבים בתנועת דגל יצביעו לפרוש שהוא אהוד בעיר בצורה יוצאת מן הכלל, בכך פינדרוס יעוף מהפוליטיקה בצורה האלגנטית ביותר.

13) מהסיבות המנויות לעיל לא שמענו עד עכשיו שום דברים נגד המהלך מח''כ אשר ואחראי המונציפאלי בתנועה מנחם שפירא.

14) כחלק מהחיסול הממוקד של אנשי הרב שך שמו את גפני כראש המערך כעת שהוא ילחם בכל מקום כגון; אשדוד, בית שמש, ביתר, חיפה, ירושלים צפת ועוד, בכדי שיהפך לאיש השנוא במגזר החסידי ועושה את כלל המחלוקות בציבור החרדי שלאחר מכן יזרק מלהיות ח''כ.

15) בשביל כל זה הסכים המנהל של הבית מרחוב רשב''ם יענקי קניבסקי לבזות במקצת את הסב הדגול ואת הבית העיקר לנקות את האורוות כהגדרתו.

16) הבית ברחוב רשב''ם לא אבל על פסיקת בית המשפט, כיוון שכעת אין צורך במעמד תמיכה בפינדרוס באלעד ואחר כך ביזיון באי הצלחתו בבחירות,
(שהברכות של ר' חיים קנייבסקי לא מתקיימות).

כל זה על קצה המזלג של תנועת דגל התורה.

השחיתות של יענקי קנייבסקי בטבריה

צריך לעשות קצת סדר בכל הבלאגן של החרדים - בנושא הפילוג.
מעטפות, בצע כסף, מריבות, פוליטיקה, בוא נסביר קצת מה היה (חפירה לפניכם, תיהיו מוכנים):

בשנים האחרונות הרבה חרדים פנו אל הרב קוק, בטענות קשות כלפי נציגי הציבור בעיר (ש''ס, אליהו זיגדון , לקסוס וכל החברים) .
קיצר הרב קוק ביקש שיביאו לו סקרים, והוא גילה שראש העיר לא נתפס בעין יפה על ידי הציבור הטברייני , ושאין לו סיכוי לנצח בבחירות .
בניגוד אליו - דודיק אזולאי נחשב לצדיק גדול בתורה .

הרב קוק דרש שראש העיר יתחיל לשמור שבת, אחרת לא יתמוך בו לראשות העיר.
לפני חודש הרב קוק שלח רב חשוב מטעמו לראש העיר, בדרישה שישמור שבת , ראש העיר ענה ואמר שהוא מקווה להתחזק, זה לא קרה , בקיצור, ראש העיר לא הולך לשמור שבת.

הרב קוק בכל זאת כיבד את החלטת ראש העיר, ושלח את אחד המקורבים שלו , עם מכתב אל ר’ חיים קנייבסקי (קנייבסקי הגדול) , קנייבסקי הגדול הכריע - דודיק אזולאי .

הרב קוק רצה שהדברים יפורסמו על ידי מישהו בכיר , ושלח מכתב ל2 רבנים - אפרתי וזילברשטיין , הייתה תמיכה מלאה אצל קנייבסקי הגדול , אבל פה הדברים מתחילים לקבל תפנית .

קנייבסקי ג'וניור , הבן של קנייבסקי הגדול , החליט להתערב ,אפרתי חיכה שעתיים בדלת של קנייבסקי הגדול, ובסוף לא קרה כלום , אין הודעה, אין תמיכה ,אין כלום , משהו מוזר, רק לפני כמה זמן הייתה תמיכה גדולה, מה קרה פתאום?

פה קבור הכלב , מי שהתערב זה אותו קבלן מושחת , מרדכי קרליץ , שהפעיל את קנייבסקי ג'וניור נגד הרב קוק , אפרתי וזילברשטיין , בצע כסף , מעטפות ,ועוד .

קרליץ הוא הקבלן של שכונת נוף כנרת פוריה - שכונת הביג , מטעם חברת נוף כנרת פוריה , אותה שכונה שצמודה לשיכון ג' , ובונים שם בקצב מטורף כאילו הם מתכננים להגיע לירח .

מסיבה זו , קרליץ תומך בכל הכוח בראש העיר הנוכחי, ובסגנו - אליהו זיגדון , הם אשרו לקרליץ תוספת תב''ע של עשרות אחוזים , תוספת של בנייה, עוד יחידות דיור, המון חריגות , והם רוצה לאכול עוד מהעוגה, לקבל עוד חריגות, עוד בנייה, עוד צפיפות והכל בשביל אותם אברכים מסכנים (כל הקבלנים וההנהגה אשמה, שמוליכים אותם שולל) , והכל בשביל בצע כסף ומעטפות , הרי קרליץ קבלן, עוד דירות - עוד כסף .

בגלל זה קרליץ הפעיל כל התותחים הכבדים נגד הרב קוק ומקורביו .

שבוע אחרי ראש השנה , הגיע אפרתי (הצד של הרב קוק) , ושאל את קנייבסקי הגדול - מה עושים? במי בוחרים , קנייבסקי הגדול קבע שמה שהרב קוק אומר - ככה צריך לעשות בטבריה , ופתאום , מי מתערב? קנייבסקי ג'וניור (חברו של קרליץ) , אמר שיש לו 3 דפים ששלח קרליץ , וביקש מאביו לקרוא , הרב אפרתי מספר שהדפים היו מלאי שקרים , כמו למשל: ראש העיר הכין שטחים לגנרטורי שבת - לא היה ולא נברא , סמינר לעילוי נשמת הרבנית זילברשטיין - עוד חרטא , ועוד שקרים , קשקושים בשפע .

אפרתי אמר לקנייבסקי הגדול , שראש העיר מחלל השבת, קנייבסקי הגדול אמר שיש לתמוך בו אך ורק במידה וישמור שבת , אפרתי אמר שהרב קוק רוצה את דודיק אזולאי , שומר השבת , ואז עוד פעם מי מתערב? קנייבסקי ג'וניור , שהוא בעד המועמד של קרליץ, בן דוד.

מיד לאחר מכן , הפיצו מבית קנייבסקי הגדול כי יש לתמוך בבן דוד .

דרך אגב, באותו יום שאפרתי נפגש עם קנייבסקי הגדול , הרב קוק היה בבני ברק, אבל קנייבסקי ג'וניור ביקש שלא יגיע עם אפרתי, הסיבה מובנת...

הרב אפרתי , סיפר לאנשיו , שלא ידע בכלל שקרליץ יכתוב 3 דפים , שכולם מלאים בשקרים , עם כל מיני פרטים על העיר שאין לו מושג לגביהם , ואם הוא היה יודע , הוא היה מתכונן ועושה את שיעורי הבית .

והפתעה , מי כתב את כל הדפים האלה? אחד מאנשיו של אליהו זיגדון מטבריה, וקרליץ חתום עליהם .

ודבר אחרון , זוכרים שיוסי קיבל את ברכת הרבנים? אז ראש העיר קיבל את ברכת ראש הישיבה של קנייבסקי מהגר”ג אדלשטיין , קרליץ פשוט תחמן את כולם , הכניס את ראש העיר לראש הישיבה , בזמן שכל בני הבית לא היו , בשביל שלא ישמעו את דעת הרב קוק בנושא ראש העיר , שראש הישיבה לא ידע על זה בכלל , שאף אחד לא יהיה שם, אחרת היו יכולים להשפיע על  אדלשטיין , ראש הישיבה של קנייבסקי הגדול .

הרבה חומר לקריאה, מוזמנים לעכל, הכל ברור עכשיו, קרליץ וקנייבסקי ג'וניור החליטו לצאת על הרב קוק, בשביל זיגדון, הרי זה טוב לקרליץ, עוד כסף, עוד מעטפות , עוד בצע כסף, עוד בנייה, ואת מי לא סופרים? אותנו בני טבריה .

הדיל של ליצמן שקובר את גפני ודרעי

עפ"י המהלך המתרקם מאחורי הקלעים בימים האחרונים בין ליצמן ופרוש לאלקין יחד עם נתניהו ובנט באם יתברר בימים הקרובים שאפסו הסיכויים של אלקין לעלות לסיבוב השני יסיר אלקין את מועמדותו ויעביר את תמיכתו ליוסי דייטש בצירוף תמיכה פומבית של נתניהו ובנט בתמורה להסכם קואליציוני בין אגודת ישראל הליכוד והבית היהודי בעיריה ויצירת גוש לאחרי הבחירות בנוסף להסכם שכבר נחתם עם סיעת מאוחדים של אריה קינג ואלי ישי.
המשמעות של המהלך הדרמטי הן 3 אופציות
א.ניצחון של דייטש
ב.ניצחון של ברקוביץ
ג.סיבוב שני בין דייטש לברקוביץ
בשלושת האופציות גוש דגל שס יוצאים מופסדים וליצמן מנצח.
מי שחשב שדיל דרעי דגל קבר את ליצמן פוליטית כנראה שהספיד מוקדם מדי את הזקן הממולח.

בחירות מעל השבת - עליה לא כינסו מועצת

עד להיכן הרחקנו לא יאומן, על מה כינסו ישיבת מועצת גדולי התורה של הליטאים על הבחירות, ענינים גדולים כמו חילולי השבת כלל לא הזיז לאף אחד, בני ברק סערה לאחרונה בשל ריבוי חילולי השבת בעיר על ידי הכנת מסילות לרכבת ועוד עבודות כאלו ולא חשבו שצריך ישיבת מועצת גדולי התורה, אבל על מי שינקה את הזבל בעיר על זה כינסו ישיבת מועצת גדולי התורה ועד כדי כך שר' חיים קנייבסקי לראשונה הטריח עצמו להגיע לישיבה כזו. לא היה להם אפילו את המינימום הבנה שבשביל כבוד הציבור לפחות תדונו בנושא חשוב שיוכלו לומר כי בשל כך התכנסו ולאו דוקא רק בשל הבחירות

כבר כמה שנים שמועצת גדולי התורה הליטאית כלל לא התכנסה, ומאז הלך לעולמו מרן הגראי"ל שטיינמן היו כמה הזדמנויות מתי שנכון היה לכנס ישיבה כזו וכלל לא חשבו על כך, אבל כאשר פרצה מלחמה עם החסידים בירושלים אלעד ודומיהם אז מיהרו להתכנס

ככה זה מאז אותה הדלקה נוראה במירון כשגרמו לחילולי שבת של מאות ואלפים, השבת מחוללת בצורה נוראה, ואין מי שמבין שעליו לעשות לתיקון הדברים, המעשה ההוא ייחרת כאחד המעשים הכי חמורים שנעשו בדור האחרון נגד השבת, זה מה שגרם לכל כך הרבה חילולי שבת, מאז החילונים אומרים כי אם לחרדים השבת לא חשוב עד שנתנו יד לחילולה מה לחרדים כי ילינו על החילונים

אין מנוס חייבים לתקן את אשר קלקלו, רק כך נצליח לעשות תיקונים במצב השבת בישראל

חיים שאולזון

הערות והארות


אני המום מקביעת בית המשפט אך כאיש מפוכח אני מבין שאין ברירה וזה סוף פסוק. אבל לצערי מה שאני רואה ואני קובע בצער שכנראה יש אנשים מוכשרים שאין להם מזל, או יותר נכון שהשלימזל רודף אחריהם. ככה היה גם עם שמעון פרס הוא היה מוכשר מאד ושם את כולם בכיס, אבל  לא הלך לו תמיד הפסיד. כנראה פינדרוס המזל שלו דומה מאד לשימון פרס. כואב מאד על יהודי יקר שנהפך ללוזר הכל בגלל אינטרסים של אנשים שפשוט עושים עליו סיבוב. כואב מאד.
========================
תקדים פינדרוס הכניס ללחץ אטומי את חלק מהמעומדים החדשים של יעקב מרדכי-שטנגר
חלק מנציגים החדשים אשר הוכנסו לרשימות בכל רחבי הארץ, עדיין גרים בערים לא להם, כאשר רק העבירו במשרד הפנים שינוי כתובת,  ומבחינת החוק גם מי שמופיע ברשימות למועצת העיר, חייב להיות תושב העיר ומרכז החיים שלו חייב להיות בתוך העיר הנבחרת, בעת הגשת הרשימות.
ולכן חיל ורעדה אחז בחלק מהמעומדים, מכיון שאינם יודעים אולי יש גם אחריהם מעקב רציני של חוקרים פרטיים, ותיכף יגיעו לסוף דרכם הפוליטית,
את המתח ניתן לחוש באויר,
========================
במאבק של מי ינקה לנו את הזבל הגענו למצב שכל ילד מדבר על תלמידי חכמים כמו על פקיד שאמור לנקות לנו את הזבל.
========================
פוטין: "מדינה שתתקוף אותנו צריכה לדעת: הנקמה שלנו תהיה בלתי נמנעת. היא תחרב בכל מקרה", אמר פוטין והוסיף "באשר לנו, כקורבן של תוקפנות וכקדושים מעונים, אנחנו נלך לגן עדן, והם פשוט ימותו כי לא יהיה להם זמן לחזור בתשובה".
========================
הגאון ר' זושא הורביץ בכנס בחירות באלעד: "כשהמתמודדים מהצד השני אומרים "אנחנו נשמעים לגדו"י", זאת אומרת כביכול שכאילו אנחנו לא נשמעים לגדו"י. רבותי! זהו חלק מתעמולת הבחירות ושטיפת מוח שהם רוצים לעשות".
========================
אצל השיינע מישפוחעס
נהוג שהשיקצע הנוצריה עם הצלב על החזה מטפלת בילדים ומאכילה ורוחצת אותן וגם שמה אותן לישון עם שירי ערש נוצריים כשההורים בחתונה או במסעדה, אז מה הפלא שאלו התוצאות? הרי ההורים רק צרחו עליהן וציוו מה לעשות והגויה אהבה אותן ודיברה איתן רכות לכן הנצרות יותר טבעית להן.
מיסיונרים ארורים לא חסרים. הם מטמאים את עם ישראל בכל דרך שהם מוצאים לנכון. גילו כבר מזוזות עם צלבים רח"ל באות יו"ד. בספרים הקדושים מובאים עניינים שגורמים להשתמדות הילדים ה"י. היום זה בסאטמאר מחר זה בגור לא עלינו. אי אפשר לדעת כלום
========================
למרות שסבא אמר לרב אפרתי מפורש שהרב קוק יחליט בטבריה לגבי הבחירות
אני ומוטלה קרליץ נחליט לתמוך בחילוני
למוטלה יש פרויקט ענק בפוריה והבטיח לי שני דירות
========================
מענין מה עושה עכשיו המנוח פרוש שצעק לפני 10 שנים בעצרת המליון נגד הבג"צ ובית המשפט שמתערב ליהדות החרדית
========================
הליטווקעס צועקים נגד פורוש על ערכאות ובג"צ.
התורה שלהם. בפונוביץ מותר ערכאות ובג"צ וכל הריצה שלהם למשטרה בכל מערכת בחירות מותר.
 אבל פרוש העם הארץ מי התיר לו ללכת לבגץ.
אגב פרוש כלל לא הלך. פשוט זכה נעשית מלאכתו בידי אחרים
========================
סתם שאלה: מועצת גדולי התורה תומכת בפרוש. האדמו"רים מכירים את הפרטים.
זכור לי שבשלב שפרוש דרש דין תורה זעקו שזה נגד גדולי ישראל.
מה קרה עכשיו?
========================
יהודי מספר שהוא ועוד מאות אנשים נשים וטף נתקעו לפני כחדשיים בתחנה מול בניני האומה של 422 לבני ברק,
בשעה 1 בלילה לאחר שהמתינו כשעה בתחנה ואוטובוסים עברו מלאים ולא עצרו,
הוא התקשר ל 2 עוזרים של מקלב והם צעקו עליו ,
למה אתה מתקשר בשעה זאת ?
הוא התקשר גם ליוסי דייטש והוא טיפל בנושא הזה וגם חזר אליו בכדי לוודא שהנושא הגיעו לסיומו על הצד הטוב ביותר,
========================
יש רבנים שהבטיחו שמי שיבחר במועמד הליטאי יקבל בנים תלמידי חכמים ויש רבנים שהבטיחו שמי שיבחר בפורוש יקבל בריאות ועושר
הבחירה מאוד קשה
========================
"אל נא תהי מריבה ביני ובניך" אומרים המפרשים:
ריב לשון זכר שאינו מוליד, מריבה לשון נקבה שמולידה.  ומה היא מולידה? עוד ריבים וויכוחים.
גם בזוגיות שלנו מידי פעם יש (או מידי פעם אין) ריבים, חשוב לזכור תמיד להשאיר את זה בגדר ריב ולא מריבה.
איך עשים זאת? ריב זה ויכוח עניני, כאן ועכשיו דנים על סוגיה שעלתה ומסיימים אותה. מריבה זה גלישה לפסים אישיים דיבור לא יפה, ברוגז, כעסים וצעקות, וממשיכים אותה לפעמים אחרות.
לכן תאמרו לעצמכם, אל תהי מריבה ביני ובינך.

החילוק בין המפלגות


האדמו"ר ר' יואל מסאטמאר בדרכו לישראל


רבה של פונוביז' עם הרב גורן ורבני הצבא


החזון איש תומך בבחירות


איסור גמור לקחת חבל בבחירות


חזית דתית תורתית


לא תשחוה להם


אסור להשתתף בבחירות


הבחירות לא נדחו


איך למנוע מנשים להיבחר


בוחרים יהודים


רביץ בביתר ולא בטלז סטון


טראמפ תומך ביוסי דייטש...


הרב קרח סומך ידיו על ישראל פרוש


מבזקים

ישראל פרוש הלילה לבני ישיבות "אין לי קשר לעתירה, ואני הולך על זה למכונת אמת. יהיה בחירות בסיעתא דישמיא ואנצח בעזרת השם אבל לא הולכים לבתי משפט, לא זוכר את עצמי מימי הולך לבית משפט"

׳המודיע׳ ו׳המבשר׳ הבוקר: קול קורא מיוחד מטעם מועצגה״ת של אגו״י למען מועמדותו של משה אבוטבול.

יוסי דייטש לגלובס: "כנראה שיותר קל להביא את המשיח מאשר אחדות חרדית".

יוסי דייטש בראיון לשלזינגר ב"ישראל היום": לא ראיתי את הטוויטר שלי עד היום. גם לא את הפייסבוק, אני לא יודע איך זה נראה. שואלים מה לכתוב שם ואני מאשר.

יוסי דייטש ב'ישראל היום': הציבור אוהב לשפוט את האדם לפי חזותו. זה הכי נוח. אם אמלא את בנייני האומה ב־1,800 איש, אכסה להם את העיניים ואדבר על המשנה שלי לניהול העיר, ימחאו לי כפיים ויגידו שזה האדם שמכיר הכי טוב את ירושלים.

מבזקים

מסקר מינה צמח ומנו גבע ל'ידיעות אשדוד' עולה כי 60% מתומכי לסרי הם חרדים. המשמעות: בלי התמיכה החרדית לסרי עומד רק על 14%, האחרון ברשימת המועמדים.

עוד מעמית סגל ב"מקור ראשון": ההחלטה של המועצת מחסלת דיון של עשרים שנה על גיוס החרדים. הנושא שפירק שתי ממשלות ועמד לפרק את השלישית יורד מהפרק לשנים ארוכות אולי לתמיד.

עמית סגל: החרדים כלאו את לפיד בעמדה בלתי אפשרית; הצורך להצביע עם הממשלה בנושא שהיה עילת קיומו הפוליטית, אחר כך איש בקואליציה לא יתנגד לבחירות.

מתי טוכפלד בישראל היום: "הישארותו של המועמד החרדי משה לאון במשחק בירושלים, משרתת בראש ובראשונה את עופר ברקוביץ, שעשוי לנצל את הפיצול בקול החרדי והדתי ולהגיע ראשון ללא סיבוב שני".

עוד מטוכפלד בישראל היום:  "בתרחיש שבסיבוב שני ליאון מול ברוקביץ, למרות הסקרים המטיבים עם אלקין, אגודת ישראל תישאר חסרי כל.  ליאון מחויב לדרעי וגפני. החסידים הולכים עם הראש בקיר עם דייטש".

מבזקים

ארליך: ‏היינו כחולמים. כעת בבית המדרש הגדול של חסידות גור: מאיר פרוש מתארח בכנס בחירות לטובת יוסי דייטש. מי שמבין קצת בפוליטיקה חרדית יכול להאזין למשק כנפי ההיסטוריה.•

פרידלנדר בטוויטר: ‏ליצמן בכנס בגור: ''הם (דגה"ת) לא יודעים לבלוע את ההסכם של הפני מנחם והרב שך על ה60/40 ולמרות שהפלג עזבו אותם ובעלזא עזבו אותם, הם רוצים 50/50. הם בעלי מחלוקת. בתשמ"ט המנדט השני של עץ נכנס בגלל כמה קולות של חסידי גור. אנחנו אשמים שגפני נכנס''.

הלם בדגל התורה - מרן הגרב"מ אזרחי שליט" א חבר המועצת של דגל הערב בכינוס המועצת בדברים חריפים נגד הרב יעקב קניבסקי. "כל המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו"

ניר:  את הפרחים ברקוביץ חייב ליענקי קנייבסקי וגפני.
אחד הכתבים בעיתון הארץ שאל אותי השבוע לפי כל הדעות בתמיכת דגל וש״ס יוסי דייטש מנצח בסיבוב ראשון.
מה הקטע של החרדים??
האמת שגם בחוגי בית אין לדגל תשובה

עיתון ׳צפת בתנופה׳: לקראת הישורת האחרונה - רבנים, פעילים ואישי ציבור בצפת גם מהמגזר הספרדי וגם האשכנזי, קוראים לתמוך בראש העיר שוחט. הסיבה: לאור הסקרים האחרונים שמוכיחים כי בכל סיטואציה רק שוחט ואוחנה עולים לסיבוב השני.

עוד מ׳צפת בתנופה׳: כל אותם הרבנים ובכירי המגזר בעיר כבר נפגשו השבוע עם שוחט והעבירו לו את המסר. הם טוענים - ״כשטובת הציבור החרדי מונח על השולחן וטובת החינוך החרדי, ברור לכל הנוגעים בדבר ששוחט עדיף מאוחנה״.

מי באמת לוקח הימור על קדושתה של ירושלים?

מאת ירושלמי

1. בבחירות לעיריית ירושלים שהתקיימו לפני 5 שנים, התייצב רוב הציבור החרדי בירושלים מאחורי משה ליאון. החישוב שלהן העלה כי צירוף כלל הציבור החרדי שהצביע בשעתו למאיר פרוש ובהתווסף 30,000 קולות של מצביעים דתיים וחילוניים שנמנעו מלהצביע לפרוש ואשר אותם הבטיחו לגייס ליאון ופטרונו ליברמן, יפיל את ירושלים כפרי בשל לידיו של ליאון ויסיים את שלטונו של ברקת.
מבחן המציאות גילה ששני הצדדים לא עמדו בהבטחה. הציבור הליטאי איבד למעלה מ7,000 קולות  של מצביעי עץ, בעוד חלקים מהציבור החסידי בסדר גודל של 7,000 קולות נוספים תמכו בסופו של יום בברקת. אך מעל הכל התברר כי המועמד ליאון הצליח לגייס כ2,000 קולות לכל היותר.
2. בבחירות לכנסת שהתקיימו באדר שלפני 4 נשים קיבלו המפלגות החרדיות בירושלים (יהדות התורה, שס, יחד) סך של 100,000 קולות. מאחר שההערכה שבבחירות הנוכחיות יצביעו לכל היותר 250,000 בעלי זכות בחירה, משמעות הדבר היא שאילו התאחדו כלל 100,000 הקולות הללו עבור מועמד אחד, הוא היה מגיע ל40% הנדרשים וזוכה בראשות העיר (המירוץ לא היה הופך לדו-ראשי בכל מקרה, מאחר שתמיד ניתן להעמיד מועמד קש שלישי שיוריד את הרף ל40% וכבר היו דברים מעולם).
3. המועמד הסביר ביותר היה יוסי דייטש. הוא ותיק הנציגים החרדיים בעיר, ומהווה דמות מוערכת גם בחוגים דתיים ומסורתיים.
4. דא עקא שכלל שמדובר באריה דרעי, הצורך בראש עיר חרדי בירושלים אינו קיים. כך עמד הלה ותקע מקלות בגלגלי הריצה של מאיר פרוש בשעתו, כאשר העמיד את עצמו כמועמד אף שהיה פסול מבחינה משפטית מאחר שהוטל עליו קלון. וכך גם כעת כשהתעקש להריץ את ליאון. טיב הקשר של השניים לא התברר מעולם, אבל סרחונו נודף למרחוק.
5. בשלב הבא נכנס לתמונה הדיל המסריח שבין הנכד מבני ברק ובין נער החצר של דרעי, שכלל תמיכה של דגל התורה במועמדי שס במספר ערים, תמורת תמיכת שס במועמד דגל התורה באלעד (כן, למען הדיל המפוקפק הזה דגל שילמה ומשלמת מחיר כבד וחסר פשר. הפשר היחיד הוא הצורך של הנכד להוכיח מי שולט כיום בציבור הליטאי). לא עזרו כל דברי הטעם של ראשי ישיבות, רבנים, נציגים ואישי ציבור שניסו לדבר על ליבו של הנכד. הדיל שנחתם מעל ראשו של הציבור הליטאי הפך לכוח המניע בפוליטיקה החרדית של שנת תשע"ט.
6. במצב שנוצר כשכל צד טוען שהמועמד שלו הוא שיכול להביא את הנצחון, בא השלישי ברקוביץ הנהנה מתמיכה פופולרית ברחוב החילוני ומכריע ביניהם כשסביר שהוא גם שיזכה בסיבוב הראשון. במקרה שיעלה לסיבוב שני מול יוסי דייטש, עוד ישנה אפשרות קלושה שהציבור החרדי יתעשת ויתמוך כולו במועמד החרדי, מה שיביא לנצחונו של דייטש. במצב שברקוביץ יעלה לסיבוב השני מול ליאון, אפשר להכתיר כבר עתה את ברקוביץ לראשות העיר. לדברי חוגים חרדיים בירושלים, אין שום הבדל בין משה ליאון - איש הצללים של ליברמן שכולם יודעים כמה חשובה לו קדושת השבת ואשר יישלט במישרין בידיו של ליברמן, לבין ברקוביץ שניתן יהיה להגיע עימו להסדר לטובת הציבור החרדי בעיר, כפי שהיה עם ראשי העיר החילונים בעבר.
7. לסיכום: אריה דרעי שקלקל את בחירתו של ראש עיר חרדי בירושלים לפני עשור, שב וחוזר על קיאו שוב בימים אלו. את התוצאות נראה כולנו בעוד שבועיים

חוטפי המכות בבית ר' חיים קנייבסקי

מאת בני ברקי

חוטפי המכות רצח מטבריה  בבית שר התורה

הרב דוד שמאי שליט"א ראש כולל תורת רחמים משכונת קרית משה

הרב אביאל חדד רב קהילה וראש כולל היכל רחמים
שכונת קרית שמואל

הרב משה הכהן ר"מ בישיבה חשובה בטבריה

ניכנסו עם עוד שני אברכים

ר עידו אחיון מלמד בחידר חמדת התורה

ישראל אזולאי

הם ניכנסו לשאול את שר התורה
יש מעומד של הרב קוק
ויש מעומד של דגל התורה ושס
במי לתמוך בבחירות
מיד התחילו לתת להם מכות והזמינו משטרה שיצאו
צעקות מה אנחנו בגטו
רוצים לשמוע דעת תורה

חקירה בכבישי בורו פארק

מאת הרב ישראל אהרן קלצקין

לידידיי היקרים לקוראי הגליון מעדני הפרשה הע"י
רבותי, תאמינו, הכל יש בתורה, הפך בה והפך בה דכולא בה.
תקראו סיפור אמיתי שקרה לי, ושנים רבות היה לי 'חקירה' בעקבות אותו מעשה ולא יכולתי להגיע להכרעה, ובלית ברירה נשארתי בתיקו, למרות שלא נראה לי שאליהו ומשיח יזדקקו ל'חקירות' שלי בענייני חולין (וזה מזכיר לי מעשה מימי עלומיי, שהבוחן בישיבת קטנה בחן אותנו על מסכת סוכה, ושאל את אחד הבחורים, מה הדין של הישן תחת המיטה? ענה הבחור: יהא מונח עד שיבוא אליהו)
השבוע בעת שמסרתי את שיעור הדף היומי נפתרה לי ה'חקירה' ושוב נוכחתי שהכל מופיע בתורתנו הקד'
ומעשה שהיה כך היה: לפני 5 שנים נסעתי לבורו פארק לאסוף את גיסי שהגיע לביקור בארה"ב להסיע אותו לשדה התעופה בחזרה לא"י, נכנסתי בדרכי לאחד הרחובות של בורו פארק, (שכידוע חונים שם בשני הצדדים ואין מקום ליותר מרכב אחד לעבור), ואני רואה מולי מיכלית דלק ענקית שחוסמת את הכביש ומתחילה את ההכנות למלאות מיכל דלק לאחד הבניינים, ירדתי ושאלתי אותו כמה זמן זה יקח? וענה לי שיש לו כאן כמה בניינים שעדיין משתמשים בדלק לחימום וכעת זה תחילת החורף, ועד שייסיים את כל הסטריט יקח לפחות חצי שעה, שמבחינתי זה אומר שנפספס את הטיסה.
מה עושים? חשבתי לנסוע רעווערס ולצאת מהרחוב, אך מאחורי כבר עמדו כמה רכבים שהזמן כנראה לא בער להם, ובתוכם נהגות שנסיעה רעווערס ולהשתחל בחניה זה הסיוט שלהן.
בדקתי את השטח, והגעתי למסקנה שהמדרכה רחבה דיה שאוכל להשתחל בין עציה ופחי אשפותיה ולעקוף את המיכלית ולהמשיך בדרכי, דא עקא, שכדי לעלות על המדרכה אני צריך שיהיה מולי קטע ללא רכב חונה, שאת זה א"א למצוא בבורו פארק, רק מול כניסה לחניית בית (פארקינג לאט בלע"ז)
ירדתי מהרכב ושכנעתי את הנהגים והנהגות שעמדו בפקק מאחוריי רכבי שיסעו אחורה מס' מטרים, כולם היו משוכנעים שאני רוצה להיכנס לחניה הפרטית שלי ואכן זזו אחורה מעט, או אז הסטתי את ההגה לכיוון הפארקינג לאט שמשמאלי, ושברתי הגה ימינה, עברתי את ה20 מטר של המיכלית ובפארקינג לאט הראשון שנקרה בדרכי חזרתי אל הכביש לעוף לשדה התעופה, (אמרתי לגיסי שזה בזכותו, ככתוב 'צדיק מצרה נחלץ'), לתדהמת הנהגים שכלל לא חשבו שאפשר לחשוב מחוץ לקופסה המרובעת שבתוכה נולדו וגדלו (בטח מישהו שם סינן: לך תבין ראש של צ'אלמער).
תוך כדי, הבחנתי במראה כי הנהג שמאחוריי מתלבט רגע ועוקב האם יצאתי חי מהקטע הזה, וכשראה שהשמים לא נפלו עלי, ניסה אף הוא לעשות כמוני, וראו זה פלא, זה עבד. ועד שהרמזור שלי הפך ירוק כבר ראיתי את השיירה עוברת על המדרכה ומבצעת חיקוי מושלם.
ע"כ המעשה, וכבר 5 שנים שאני תוהה וחוקר, וכבר שיתפתי ב'חקירה' זו רבים וטובים: כל אותם הנהגים שחיקו אותי, מה יקרה כאשר ייקלעו לסיטואציה דומה, האם יזכרו ולמדו ממני ויעשו את זה שוב? או שזה אפילו לא יעלה בדעתם?
השבוע באה האיבעיא על פתרונה: (מכאן זה ד"ת ואסור לקרא במבואות המ.....)
מנחות ס"ד: (תרגום חופשי) מעשה שהיה מצור על ירושלים והיה מחסור בתבואה, ולא ידעו מנין להביא את שעורים למנחת העומר, הוציאו כרוז, בא אלם אחד והצביע בידו האחת על הגגות והיד השניה על הצריפין, לא הבינו סובביו למה הוא מתכוון? א"ל מרדכי הצדיק: שמא יש מקום שנקרא גגות צריפין? הלכו לשם והביאו משם שעורים לעומר.
כאשר הגיע חג השבועות לא היה מהיכן להביא חיטה לשני הלחם, הוציאו כרוז, בא אותו אלם והניח ידו האחת על העין שלו והיד השניה על חור המנעול (הנקרא סוֹכֵר), לא הבינו סובביו למה הוא מתכוון? א"ל מרדכי הצדיק: שמא יש מקום שנקרא עין סוֹכֵר? הלכו לשם והביאו משם חיטים לשתי הלחם.
וקשה להבין: הרי לפני שבעה שבועות עמד מרדכי והסביר להם כי יש לקרא את תנועות ידיו, מה היה כ"כ קשה להם לקלוט בפעם השניה כי כוונתו לעין סוכר?, התירוץ: כמו שאמר לי הנגיד הישיש ר' ברוך קעסט מלאס אנג'לס: 'או שיש לך את זה או שאין לך את זה'...
שבת שלום ומבורך: ישראל אהרן קלצקין

מכתבו של ישראל פרוש לתושבי אלעד


ליאון התחייב חילולי השבת ימשכו


דברים כהווייתם באלעד


מכתב גדולי התורה האגודאים בעד משה אבוטבול


חדשות בורו פארקנדחתה העתירה נגד אבוטבול


קרע בחברה החרדית


אם לא הייתי חרדי הייתי מנצח בפער משמעותי
איך ממשיכים
בכינוס ש"ס באלעד פרצופים של תשעה באב


המחבלים חוזרים לדרך הנכונה

לפי מודעות הרחוב, עכשיו מפלגת בני תורה דוגלים באידישקייט כמו פעם, חינוך חרדי כמו פעם, תורתו אומנותו כמו פעם. כנראה שהם מפסיקים לחנך לשנאה ולאלימות ולבטל תורה בהפגנות