רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 28 במרץ 2023

דעת חכמה ומוסר אווילים בזו

 

מאת: חֲרֵדִי בְּעוֹלָמוֹ

 

עודני בסדרה של 'האם באמת אין מחלוקת במציאות' וממנה השתרבבו כמה פרקים חדשים לסדרה 'התורה מתחדשת בכל עת' ושוב נטיתי מדרכי להגיב על מעשיה ומחדליה של כת ידועה ופערתי פי לדבר דברים קשים ונכוחים (ועדיין איני יודע אם יצאתי יד"ח בזה) ומתוך הדברים שוב נוטה מחשבתי לזווית כלשהי שטרם הבהרתיה והיא נוגעת לכו"כ תחומים (או סדרות כתיבה, אם נדבר בשפה המקומית) ואגע בזה עכשיו קצת והקורא יחליט לאיזו סדרה הוא מייחס את הדברים.

בתוך דברי, התנצלותי בפני הקורא, על שהעזתי לדבר דברים נכוחים. לשאלה האם אין כאן ביזוי ת"ח, השיבותי שביזוי אכן יש כאן, אבל ת"ח אין כאן. ובמקום חילול השם אין חולקים כבוד לרב. אנחנו רגילים ש'רב' זה מי שהוסמך לרבנות, אבל האמת היא שמובנים רבים למילה 'רב' ואחד מהם הוא - 'הסמכות'. רב מלשון ריבון. במובן זה כל העומד בראש 'רב' יקרא, גם אם אינו יודע להעמיק בד"ת מעבר לרמת חיידר.

כו"כ השיבוני שמדוע אני בא בטענות לקהילה קדושה זו, בעוד יש קהילות נוספות שהתנהלותם ודרכיהם מרחיקות בנים מאביהם שבשמים. מישהו גם טרח לעדכן אותי שבימים אלו ממש 'מתפוצצת בתשקורת שערורייה על כת ברסלבית ביבניאל' וכו'.

האמת תאמר שאכן יש חלקים נוספים בחברה שלנו שאינם מקדשים ש"ש ויש גם הנהגות כלליות אצלנו שא"א בשופו"א להסביר לחילוניים, כמו למשל, ההתחמקות מנשיאה בעול הביטחון לכל החובש כיפה שחורה. לו הם היו מודעים לאחוז האנשים שבאמת כל עיסוקם ועניינם בעוה"ז הוא אך ורק תורה ועונים-באמת להגדרת 'תורתו - אומנותו', היה כעסם עלינו גדול עוד יותר. למזלנו, הם פוגשים אנשים מחלקים אלו בקהלנו בהתנדבותם באירגוני חסד שונים ומניחים שמי שאין ראשו ורובו בתורה, הרי שבגמ"ח הוא עוסק. לו יהי.

השוני במקרה שלנו הוא בכך שהם מובילים את היהדות החרדית. הם העומדים בראש והם העושים מעשיהם בשם כולנו. נכון שפשה אצלנו נגע נורא של העדפת פוגעי המין על הנפגעים, אבל אפילו בזה הם המובילים (א"כ גם קהילות אחרות יכולות 'להתגאות' בהישיגהם הגדולים בעמידה לצד הרשעים, נגד הנפגעים. ראה דוגמה). אין מילים לבטא את גודל המיאוס והדחיה שמעוררת התנהלות זו ואין חקר לעומק ההתרסה נגד הקב"ה ותורתו שמבטאת בכך. מו"ר הרב משה שפירא זצ"ל אמר לי פעמים רבות, שעל הנושא הזה אנחנו מאבדים את כל נקודות הזכות שצברנו בכל התחומים האחרים גם יחד ושאם הדבר לא יתוקן מיידית הרי שכמעט אין שייך להיות עובד השם ולהשתייך לציבור החרדי בו זמנית וצריך להימלט למערות ומדבריות וכו'. הוא עצמו הורה היתר גמור להכותם מכות נמרצות ('וכל הקודם להורגו - זכה') ובאחד המקרים אף בא בפלילים בערכאות על הוראותיו אלו.

המסתעף מכך הוא נושא אחר לגמרי. אם נתעלם מהצד המתלהם שבדברי ונתייחס לדברים לגופם, נצטרך לדון  בשאלה האם אכן כדין נהגתי, או שמא איסור יש כאן ר"ל. מניח שיש היכולים לראות את שני צידי המטבע (ומקווה שאני ביניהם) ולפניהם עולה השאלה: כיצד יכריע פוסק 'נייטראלי' לשאלה זו. האם דיבורים נכוחים בקבוצה סרה והצבעה על נִבְזוּתָם וְשִׁפְלוּתָם, הוא מעשה מצווה או מעשה עבירה?

כאן משתרגים הדברים ומגיעים לחיבור בין חלקי כתיבה שונים שלנו כאן.

בסדרה 'האם יש מחלוקת במציאות' נגענו בכך שהבעיה היותר גדולה היא לא שיש שני חולקים על מה היא המציאות, אלא שיש חולקים על המציאות. זה נושא שעוד נצטרך לחזור אליו במסגרת אותה סדרה, אבל הנוגע לענייננו כאן הוא שלפני שפוסקים הדין, צריך לדעת מהי המציאות.

גם בסדרה 'התורה מתחדשת בכל עת' ראינו שיש התייחסות למציאות המשתנה. פעמים ההלכה משתנה בהתאם ופעמים נשארת על עומדה (כן, בזה צריך עוד להשלים שם הסדרה). כאן אנחנו מגיעים לליבת הדברים: מהי המציאות הנחזית בעיני הפוסק, שאותה הוא הולך לפסוק.

להבדיל אא"ה, אנחנו רואים ש'הפוסקים' בבג"ץ חושבים שאינם מערבים את דעתם ושהם פוסקים אך ורק לגופם של דברים - מבלי שום הטיה ('פוסקים מקצועיים' הם מגדירים עצמם). ברור לכל בר דעת - זולת עצמם - שדעתם ותפיסת עולמם באים לידי ביטוי בפסיקותיהם וע"ז רועשת עכשיו הארץ.  גם מי שמשקיע עבודה של שנים רבות, להפריד בין דעותיו ורגשותיו האישיים לבין הנושאים הבאים לפניו, יתקשה מאוד להפריד בין הדבקים. אעכו"כ אותם שמצהירים שהם כבר מפורדים ומבוררים, שכנראה טרם התחילו את עבודת הנפש העצומה הזאת. הארתי כאן כבר על חוסר המודעות שלהם, כדי שנזכה לראות את עצמנו.

מ"מ הנושא שעלה מאיליו הוא: הקשר בין היחס הפנימי ושיקולים פוליטיים/חברתיים של הפוסק לנושא ופסיקותיו למעשה.  ושוב כלה הגיליון והנושא טרם כלה

 

חרדי בעולמו

- - - - - - - - --

לא מוגה

להערות והארות ללא צרופות וללא לינקים:

haredibe@gmail.com


תשובת המחבלים לביטול 'אשריך' של השונאים


להלן תגובות קוראי 'אגודת החרדים' על הסיבה לביטול האירוע.


1. בגלל ההפגנות של השמאל.

2. התעוררה מחלוקת בין המארגנים האם האירוע יהיה נגד פגעי הטכנולוגיה או על דרך הלימוד לפי טבעו או על לימוד ספרי מוסר לא משעממים.

3. יש באירוע מעין זה חשש של 'כוחי ועוצם ידי'

4. התברר שלא יהיה טשולנט כי הרב אדלשטיין מתנגד לאכילת שטולנט בליל שישי, אז הרבה בחורים הודיעו שהם לא מגיעים.

5. לא הצליחו להגיע לידי הכרעה אם הכיבוד יהיה בהכשר שארית או הרב רוזנבלט.

6. התברר לפתע שבאצטדיון המדובר מתקיימים אירועים בשבת רח"ל. גולדקנופף איים במכתב מטעם ועדת הרבנים לעניני השבת.

7. מלחמת חסויות - בין ארץ הקודש של נחמיה מלינוביץ לחברה החדשה דייקא - תקשורת בטוחה ואיכותית של אליהו קמינסקי וזליג אורלנסקי.

8. מלחמת זמרים - בנצי שטיין כבר הנפיק שיר אבל אלי הרצליך הזמר הליטאי דרש להופיע.

9. שמעון גליק מי שמימן את האירוע החליט לשווק את הרב לנדו, העסקנים לא מסכימים.

10. כמה מחברי המועצת ביקשו לדבר, ונהיה בלאגן שלם.

11. שוקי קניבסקי דרש לדבר באירוע ולא אישרו לו, אז הוא דאג שהאיחוד לא ישתף פעולה.

12. הרב אביעזר פילץ ראש ישיבת תפרח הסתייג מהאירוע.

13. הרב אדלשטין החליט שעדיף שבחורים יעזרו בבית לנקיונות של פסח.

14. הרב אדלשטיין חשש מהתפרצות מחודשת של נגיף הקורונה.

15. העיקר שיצא כבר השיר, בשביל מה צריך גם את האירוע?

16.כל התשובות נכונות.

חוק החמץ עבר במליאה

 

דוברות הכנסת (מליאה):

אושר סופית: מנהלי בתי חולים יוכלו לקבוע איסורים והגבלות על הכנסת חמץ למבנה בית החולים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 13) (הסדרים לעניין מזון בבית חולים בחג הפסח), התשפ"ג–2023 של ח"כ אוריאל בוסו וקבוצת חברי כנסת. 48 חברי כנסת תמכו בהצעה לעומת 43 שהתנגדו.

מוצע לקבוע כי מנהל בתי חולים יהיה רשאי לקבוע ההוראות בדבר הגבלה או איסור של הכנסת חמץ למבנה בית החולים, כולו או חלקו, הנדרשות לשם שמירת כשרות בחג הפסח. זאת לאחר ששקל חלופות אחרות ובהתחשב בזכויות המטופלים ובצורכיהם. 

עוד מוצע לקבוע כי ההוראות יפורסמו באופן קבוע באתר האינטרנט של בית החולים וכי בבית החולים יוצבו שלטים בנושא. מנהל בית החולים יהיה רשאי להסמיך עובד לשם יידוע על ההוראות. מוצע להבהיר כי הוראות  הסדר זה אינן גורעות מהוראות כל דין הנוגע לכשרות המזון.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי ההסדר המוצע נועד לתת מענה על פסיקת בית המשפט העליון מאפריל 2020 לפיה: "מגבלות שהוטלו על הכנסת מזון לבתי החולים בפסח הוטלו ללא מקור הסמכה בדין, ועל כן הורה על בטלותן. בפסק הדין נקבע כי האיסור הגורף להכניס מזון לשטח בית החולים בימות הפסח שולל ממאושפז הנמצא בעל כורחו בבית החולים ואינו מקיים את מצוות הדת היהודית לסעוד את ליבו בדל"ת אמות המרחב האישי שהוקצה לו, בהתאם לרצונו החופשי, וכך גורם לפגיעה באוטונומיה האישית שלו כפרט, שנגזרת מכבוד האדם ומההכרה בערך האדם ובהיותו בן חורין, ומאחר שמדובר במגבלות שביסודן טעמים דתיים – גם בחופש מדת. 

עוד נפסק כי על בתי החולים לאפשר הכנסת מזון (לרבות חמץ) לשטחיהם בתקופת חג הפסח, תוך קביעת הסדרים מתאימים אשר יאפשרו שמירה על כשרות המזון המוגש מטעם בית החולים. בית המשפט השעה את מתן הסעד בעשרה חודשים כדי לאפשר לבתי החולים, למשרד הבריאות ולרבנות הראשית לישראל להיערך למציאת פתרון שיהלום את הקביעות בפסק הדין ולקבוע תיקוני חקיקה ככל שהדבר יידרש".

לנוסח ההצעה במאגר החקיקה הלאומי:

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2196420

בני דורון – דובר מליאת הכנסת

בני ברק ממשיכה להחרים את חב"ד - לא מצביעים יותר ליהדות התורה"המדינה בוערת, אלפים ברחובות": המקובל הרב יוסף ביטון במסר חשוב!


 

אושר בקריאה ראשונה: הוראת שעה להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון


 דוברות הכנסת (מליאה):

אושר בקריאה ראשונה: הוראת שעה להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה), התשפ"ג-2023. 17 חברי כנסת תמכו ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדה לביטחון לאומי.

במהלך הילולת ל"ג בעומר, ביום י"ח באייר התשפ"א  התרחש אסון כבד באתר שגבה את חייהם של ארבעים וחמישה גברים וילדים, והביא לפציעתם של למעלה מ־150 בני אדם נוספים. ביום י' בתמוז התשפ"א (20 ביוני 2021 )החליטה ממשלת ישראל להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר האירוע ולשם מניעת הישנותם של אירועים דומים. בחודש נובמבר 2021 פרסמה ועדת החקירה דוח המלצות ביניים לצורך היערכות להילולה בשנת התשפ"ב.

בשעתו לא היה ניתן להשלים את הליך חקיקת החוק, ובמקום זאת הותקנו תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים בהוראת שעה שתוקפן פקע עם תום ההילולה הקודמת. הצעת חוק זו נועדה לייצר את התשתית הנורמטיבית החקיקתית לצורך יישום החלטות החלטות ועדת החקירה, לקראת ההילולה הקרובה.

בני דורון – דובר מליאת הכנסת

מפגע תעברותי בבני ברק


 

נטחן לאחר חג הפסח - אי אפשר להאמין לרבים העושים כך


 

מנקים את הכותל

 

הבוקר בכותל המערבי:

בוצעה בדיקה לבחינת תקינות אבני הכותל המערבי לקראת רבבות האנשים הצפויים להגיע לכותל במהלך חג הפסח.

מעמד ברכת הכהנים המסורתי ברחבת הכותל יתקיים השנה ביום ראשון, ג' דחוה"מ פסח - י"ח ניסן, בהשתתפות הרבנים הראשיים ומאות כהנים מכל העולם.

נמכר לגוי אמיתי לא ליהודי שיש לו סמארטפון


 

ה'ניו יורק טיימס' מדווח הבוקר בארה"ב על נתניהו יותר ממה שהוא מדווח על כל הפוליטיקה האמריקאית


 ה'ניו יורק טיימס' מדווח הבוקר בארה"ב על נתניהו יותר ממה שהוא מדווח על כל הפוליטיקה האמריקאית

יריב לוין בשיחות סגורות


 

קמחא דפסחא השנתית של כ"ק אדמור מנעשכיז שליט"א


 קמחא דפסחא השנתית של כ"ק אדמור מנעשכיז שליטא ברחבה הצמודה לקלויז של הקהילה הקדושה מנעשכיז

שורפים את המדינה


 

רק בהפגנת ימין תוכל למצוא תפילת מנחה ברוב עם


 מנחם קולדצקי :  העגלה המלאה: רק בהפגנת ימין תוכל למצוא תפילת מנחה ברוב עם

הפגנה נגד חנות פוקס ובעליה באלעד


 

קהלת ימין או שמאל - גפני מכריע


 

ביקור חולים סגור החשש שיילדו בבית


 

האם החרדים צדקו?


 

הצעת הפשרה של ברקוביץ


 גם הוא מוכן לתת ךנתניהו הכל רק שיילך

לערד ניר היא יש הצעה מפתה לביבי....


 הוא אומר במפורש שכל המאבק הוא להוציא את נתניהו מהחיים הציבוריים ובתמורה הוא מוכן לשלם לו הכל

נאומו המלא של רה"מ בנימין נתניהו בהצהרה לתקשורתמה אמר משה דיין על השמאלנים דאז


 

ליברמן מודה כי הוא אדם לא מנומס


 

יו"ר הליכוד הבא


 

אחד הסירטונים הכי מטורפים מאתמול!!!

 

זה אחד הסירטונים הכי מטורפים שיצאו אתמול!!! עומד בריון ובשיחת טלפון אחת סוגר את שערי המדינה!לא נתפס!!!

שמאלני מאיים לרצוח את ביבי נתניהו


 

שבתאי אופה מצות בכפר חב"ד


 

אלו מפגינים ואלו מניחים תפילין


 

הרבי מליובאוויטש | פרשת צו • תעודת זהות: מי שרף את הפרה?


 

לקו״ש חלק י״ז שיחת ״שבת הגדול״ - אידיש. ע״י הרב משה הלוי קליין


 

בישיבת בין הזמנים בפאריז צרפת


 בישיבת בין הזמנים בפאריז צרפת, 

הבחורים נצלו את הזמן להתוועד עם הרב השליח יצחק שי׳ גבאי שסיפר הזכרונות מיא ניסן אצל הרבי בשנות הלמד!

המנהיג לוי אזימוב כל ליובאוויטש

צילום מרדכי לובעצקי

שבת פרשת צו וחג הפסח די חשיבות פון זריזות אין עבודת השם הרב אשר פרקש שנת תשפ"ג

 


Pesach by the Rebbe, Part Three , Rabbi Yossi Paltiel 5783 2022


 

"היום בתניא" יום ג' ו' ניסן

 
"היום בתניא" יום ג' ו' ניסן 
תניא "ליקוטי אמרים"
המשך פרק ל"ח (עמוד נ"א)
שנה פשוטהשתי בחינות בנשמת המצוות:

את הכוונה-החיות המשולבת במצוות, ניתן לדמות לחיות שב"חי" ושב"מדבר".
רבנו מציין, שלעומת האדם, שהוא "בעל שכל ובחירה ובדעת  ידבר" (כך שכל התנהגותו חייבת להיות שכלית).  הנה, כל מידותיהן  של בעלי החיים הן טבעיות לבד, וכל התנהגותם היא (לא שכלית, אלא) כטבע הנטוע בנפשם.

הנה בדומה לזה, גם  בכונת המצוה "לדבקה בו יתברך (שהיא כנשמה לגוף), ישנן שתי מדרגות: האחת שהיא כנשמת ה"מדבר", והשניה שהיא כנשמת ה"חי".

...
כנשמת המדבר:

"מי שדעתו יפה", והכונה לדבקה בו יתברך, נובעת אצלו מחמת האהבה והיראה השכליים, שאותם הוא הוליד בנפשו (עם ההתבוננות בנושאים המתאימים וכהדרכת התניא). ובכונה הזו הוא לומד ומקיים את המצוות, ובכונה הזו הוא מתפלל ומברך. יש לראות את הכוונה הזו "כמו נשמת המדבר".

...
כנשמת החי:

"ומי שדעתו קצרה", והוא מתקשה להוליד בקרבו כראוי את האהבה והיראה השכליים. (אם מצד שורש נשמתו הנמוכה, או שהוא נקלע למצב שבו הוא מתקשה כעת להתבונן כראוי).

הנה, כאשר  הכונה המהוה את החיות לעבודת הבורא ואת הנשמה לגוף המצוה, נובעת אצלו מהאהבה המסותרת בלבו ומהיראה הכלולה בה. ובכונה זו, הוא מקים את כל מצוות התורה הן בסור מרע והן בעשה טוב. דומה כונה-נשמה זו (המושתתת על המידות הטבעיות של הנפש האלוקית), לנשמת החי שגם היא מידותיה הן טבעיות (ולא שכליות).

...
חבר  נכבד:
קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של הרב יקותיאל גרין  ע"ה מחבר באור התניא משכיל לאיתן  ועשרות ספרי חסידות לעם הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 

🕯️ לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ

הלכות פסח, הרב שלמה סג"ל שנת תשפ"ג


 

יש לך את התשובות?


 

הוידאו היומי


 

הסכם חב"ד צה"ל


 

האם יש דם במצות?


 

מה חיפש 'הראשישיבע' בכבאית?


 מה חיפש 'הראשישיבע' בכבאית?

חתונה הלילה בבני ברק


 משה ויסברג :  חתונה הלילה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)

מרן הגרב''מ אזרחי בברכת האילנות עם חותמת הסתדרות הציונית קק"ל


 

הרב גלאי בברכת האילנות עם חותמת הסתדרות הציונית קק"ל


 

הרב זילברשטיין באפיית המצות - וידאו


 

הרב זילברשטיין באפיית המצות 

קמחא דפסחא בויזניץ שיכון


 מעמד נרגש התקיים במעון הקודש, כאשר לראשונה פתח רבינו שליט"א את מעמד חלוקה הגדולה של 'קמחא דפסחא' לאלפי חסידי וידידי בית ויזניץ במליוני שקלים שיחולקו בדרך כבוד לעונג ושמחת יו"ט בשלמות. 

על שולחן רבנו הוסדרו בסדר מיוחד למעלה מ5.000 כרטיסי אשראי טעונים באלפי שקלים אשר יחולקו באופן מכובד ונעלה לכלל אלפי אנ"ש בהם יוכלו לרכוש מוצרים לקראת החג הקרב ובא

הרה"צ רבי משה מרדכי לייפער בן כ"ק אדמו"ר מנדבורנה צפת שליט"א מתברך בקודש פנימה אצל כ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן


 הרה"צ רבי משה מרדכי לייפער בן כ"ק אדמו"ר מנדבורנה צפת שליט"א מתברך בקודש פנימה אצל כ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן שליט"א

כ"ק אדמו"ר מאמשינוב שליט"א בעת סתימת הגולל


 כ"ק אדמו"ר מאמשינוב שליט"א בעת סתימת הגולל בהלוויית גיסו כ"ק אדמו"ר מלובלין זצוק"ל

זכרונות מבית הכנסת "שארית הפלטה" בצפת

 
אנו נכדיו של הרב אדלר מצפת, מחפשים עדויות, סיפורים, תמונות וכל מסמך קשור לבית הכנסת שארית הפלטה ברחוב ירושלים 77 בצפת וזאת כדי להחזיר לפעילות את ביהכנ"ס לאחר שנים שנמנע הדבר. ביהכנ"ס נבנה מניצולי שואת אירופה והיה מקום שוקק חיים ושעורי תורה שנמסרו ע"י סבינו זצ"ל. כמו כן כל יוצאי חלצי המתפללים נבקש ליצור קשר עם המשפחה

עזרי טובי מסכם את הפגנת הימין שלב אחרי שלב בצילום יחודי !


 עזרי טובי מסכם את הפגנת הימין שלב אחרי שלב בצילום יחודי!

אלעד לא נותנת יד לפוליטיזציה


 

תשמעו איך שהשמאלן מדבר - מזעזע


 אביעד גליקמן ב'ערוץ 13' על נערי הימין שמפגינים בי-ם: "טרוריסטים יהודים. הגיע הזמן שבבימ"ש יבינו שמדובר במחבלים יהודים".

צעדת החירות


 

תראו איך כתב ערוץ 13 מעליל על הימין.... מהנדס את המפגינים ואומר להם מה לעשות

 

תראו איך כתב ערוץ 13 שמשקר על אלימות הימין.... מהנדס את המפגינים בעבר ואומר להם מה לעשות.

פוליטיקה בטיפול נמרץ


 תמונה: מתנגדי הרפורמה מכניסים פוליטיקה גם למחלקת טיפול נמרץ ילדים

שימו לב לתגובה של יונית לוי ברגע שמתחילים להראות את כמות תומכי הרפורמה שהגיע לירושלים


 

ארבעת שערי עיתוני ההסתה וההבדלים ביניהם


 

מה הקטע של בנט?


 

חייל או פחדן?


 אלחנן גרונר: זה מה שעבר אתמול על תושב גב ההר בחווארה. פשוט תקראו ותשתפו כדי שכולם יבינו את המציאות פה

מפגיני ימין מגרשים את צוות חדשות 13 בקריאות "רק 14"


 מנחם קולדצקי :  מפגיני ימין מגרשים את צוות חדשות 13 בקריאות "רק 14" ו"תקשורת שמאלנית"

מר לפיד, ראה מה עשו חבריך


 יאיר לפיד ברדיו ווינט: ההפגנה של הימין אתמול הייתה פי כמה אלימה מכל הפגנות שהיו פה בחודשיים האחרונים.
😴🥱😂
קצת תיעוד יאיר ממעשי ידי חבריך (ושלא לדבר על ים תיעודים איך מבצעים לינץ על נהגים בצמתים כולל מבוגרים)

אזרחים סוג ב'


 

בונה קריירה פוליטית שמאלנית על גב שוטרים ימניים


 

רוטמן מוכיח כי התקשורת השמאלנית משקרת


 

הידעת?


 

גנץ בערוץ 14
בין שמאל לימין לאחר ההפגנות


 

הראיון המלא של שר התפוצות עמיחי שיקלי


 הראיון המלא של שר התפוצות עמיחי שיקלי לשרון גל ומגי טביבי במהדורה המרכזית בחדשות 14

האם יש דמיון?

 


זה מסביר מדוע צריך רפורמה משפטית


 הנה למה הבג"צ חשוב ונחוץ לאוייבי ישראל...

הפנתרים השחורים יוצאים לרחובות


 

על רובם לא סומך


 

הבחירות הן חלק מטקס פגאני


 

ברלה קורמבי ממארגני המחאה


 

סקר פנימי של דיירקט פולס מהיום בקרב המגזר הדתי לאומי. בעד להמשיך את החקיקה


 אדמקר: סקר פנימי של דיירקט פולס מהיום בקרב המגזר הדתי לאומי. תראו כמה בעד להמשיך את החקיקה

תיעוד זריעת הרס של המתפרעים סמוך לרמפות מחלף השלום דרומה- צומת עזריאלי


 תיעוד זריעת הרס של המתפרעים סמוך לרמפות מחלף השלום דרומה- צומת עזריאלי. קרדיט: דוברות המשטרה.

ההצהרות אמש


 

תראו את הסרטון ותבינו מדוע השמאל יכול לעשות מה שבא לו והמשטרה תעודד אותם


 

מה עשו הרופאים השמאלנים לחולה סרטן


 

ישועות בכל יום שלישי


 

דרשה נפלאה בעניין ארבע כוסות בליל הסדר מפי הרב דוד חבושה שליט"א


 

הרב אליהו רבי - להוציא את החמץ לא רק מהבית, אלא בעוד מקום!


 שלום וברכה מורי ורבותי!

וגם העצלנים והעצלניות הגדולים והגדולות ביותר כבר החלו לנקות את הבית לפסח, כי חג הפסח נושף בעורפנו וכולנו רוצים להגיע לחג נקיים.

אבל שימו לב טוב!

ישנם כאלה שמתוך רצון להגיע לניקיון, יוצרים לכלוך איום ונורא.

ישנם כאלו שמתוך רצון לעשות טוב, יוצרים את הרע הגדול ביותר בעולם.

אם בעקבות הניקיון שלך לפסח דיברת בצורה לא ראויה לבעלך או לילדייך, אם מתוך הלחץ שלך וחומרות ודקדוקי ההלכה, התייחסת בצורה שאינה הוגנת לסובבים אותך, הרי שברגע זה לכלכת ולא ניקית.

הניקיון האמיתי הוא ניקיון הנפש של כל אחד ואחד מאתנו, והוא קודם אפילו לניקיון של חג הפסח בבית.

כי אם תגיע לחג כאשר כל בני המשפחה מסוכסכים אלו עם אלו, חווים את הרגשת השעבוד של מצרים ממך, האבא שלהם, הרי שבעצם לא הובלת אותם לשום גאולה, אלא הפכת את השעבוד לשעבוד קבוע גם כאן בארץ ישראל או בכל מקום בעולם מחוץ למצרים.

אם אתה מבין שהמטרה היא לערוך ניקיון, אסור לך לערב באותו ניקיון גם לכלוך.

אם את מבינה שהמצווה שלך היא לא להשאיר פירור חמץ, את אמורה קודם כל להוציא את כל פירורי החמץ מהלב שלך ושל הילדים שלך.

כל פירור חמץ שם, הוא חמור הרבה הרבה יותר מפירורי החמץ האחרים.

את החמץ של הבית ניתן מעיקר הדין לבטל, ניתן לומר: "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי, דחזיתיה ודלא חזיתיה, דבערתיה ודלא בערתיה, לבטיל ולהוי הפקר כעפרא דארעא", וכבר לא עוברים על כך איסור.

אבל את החמץ שבלב לא ניתן לבטל, כי אם הילדים שלך היום חשים ברע או מפוחדים מאמם הזועמת, הרי שהענקת להם כמויות אדירות של חמץ בתוך הלב, ששום ביטול שבעולם לא יעזור לו.

אבא ואמא יקרים!

בימים הללו כולנו מקפידים להיות ההורים המדהימים והנפלאים ביותר, עורכים ניקיון מבית ומחוץ, וזוכים לילדים שממשיכים באותה דרך, באהבה, בנחת, בשמחה ובשלווה, וזוכים לפסח כשר באמת ושמח באמת.

וברוכים תהיו!

קריאת ולימוד ה' פסוקים מספר דברים על פי הנהגת כבוד האדמו"ר:


 יום שלישי ו ניסן:       

{ה} לֶ֚חֶם לֹ֣א אֲכַלְתֶּ֔ם וְיַ֥יִן וְשֵׁכָ֖ר לֹ֣א שְׁתִיתֶ֑ם לְמַ֨עַן֙ תֵּֽדְע֔וּ כִּ֛י אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם: 

{ו} וַתָּבֹ֖אוּ אֶל-הַמָּק֣וֹם הַזֶּ֑ה וַיֵּצֵ֣א סִיחֹ֣ן מֶֽלֶךְ-חֶ֠שְׁבּ֠וֹן וְע֨וֹג מֶֽלֶךְ-הַבָּשָׁ֧ן לִקְרָאתֵ֛נוּ לַמִּלְחָמָ֖ה וַנַּכֵּֽם: 

{ז} וַנִּקַּח֙ אֶת-אַרְצָ֔ם וַנִּתְּנָ֣הּ לְנַֽחֲלָ֔ה לָרֽאוּבֵנִ֖י וְלַגָּדִ֑י וְלַֽחֲצִ֖י שֵׁ֥בֶט הַֽמְנַשִּֽׁי: 

{ח} וּשְׁמַרְתֶּ֗ם אֶת-דִּבְרֵי֙ הַבְּרִ֣ית הַזֹּ֔את וַֽעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם לְמַ֣עַן תַּשְׂכִּ֔ילוּ אֵ֖ת כָּל-אֲשֶׁ֥ר תַּֽעֲשֽׂוּן:

{ט} אַתֶּ֨ם נִצָּבִ֤ים הַיּוֹם֙ כֻּלְּכֶ֔ם לִפְנֵ֖י יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם רָֽאשֵׁיכֶ֣ם שִׁבְטֵיכֶ֗ם זִקְנֵיכֶם֙ וְשֹׁ֣טְרֵיכֶ֔ם כֹּ֖ל אִ֥ישׁ יִשְׂרָאֵֽל:


סגולה גדולה לקרוא מידי יום את הפסוק הבא:

"כִּי תִקְצֹר קְצִירְךָ בְשָׂדֶךָ וְשָׁכַחְתָּ עֹמֶר בַּשָּׂדֶה לֹא תָשׁוּב לְקַחְתּוֹ לַגֵּר לַיָּתוֹם וְלָאַלְמָנָה יִהְיֶה לְמַעַן יְבָרֶכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ"

דברי השירה 

הילולת צדיקים ו ניסן


 

נפלה עטרת ראשנו


 

האדמו"ר מלובלין זצ"ל


 האדמו"ר מלובלין זצ"ל הלך לעולמו בביתו לאחר החייאה ממושכת. היה בן 73. גיסיו הם האדמו"רים מאמשינוב וקוזמיר

נִצְּחוּ אֶרְאֶלִּים אֶת הַמְּצוּקִים וְנִשְׁבָּה אֲרוֹן הַקֹּדֶשׁ

בתום פעולות החייאה ממושכות שביצעו חובשי הצלה, התקבלה הבשורה המרה על פטירתו של כ"ק האדמו"ר מלובלין זצוק"ל

בלע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים

לעורר לב המהדרין


 

סיום מסכת יומא


 

זמנים וסדר היום לסעודת ההילולא בתולדות אהרן


 

צדקה מביא רפואה לעולם