רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 31 ביולי 2014

המפגש בטלז סטון - אתנן זונה ומחיר כלב!!!

עם כסף אפשר בימינו לעשות הכל, אתה יכול להיות מוחרם, ובכל זאת תמורת סכום מכובד יעלימו עין יגיעו לביתך וישתחו לך למרות שיום קודם לכן קיללו אותך. העולם החרדי הוא עולם של שקר מקצה לקצה, מעט מאוד נשאר שאפשר לומר ששם עדיין יש איזו פיסת אמת או לפחות משתדלים לחיות נכון, מציאות היא, מן הכי קנאים ועד לחרדקי"ם או בלשונם של ההשקפיסטים 'החרדים החדשים' כולם חיים 'חיים חרדים' ומהי בימינו 'חרדיות', סינטטיות, מפלגתיות ואינטרס, שבעיקרו כוחניות שמטרתו ועיקרו פיננסי להבטיח הרבה כסף משרות וטובות הנאה, מאידישקייט חסידות ואפילו מוסר כבר לא נשאר זכר, יש מי שמשתמשים בהם, אבל מעשית, הנקודה הסופית המטרה, היא האנוכיות

כל מחלוקת שאינה לשם שמים היא רעה קשה ואכזרית, שופכים בה הרבה דם, ובסופו של דבר כולם יוצאים בשן ועין, תחילתה של המחלוקת של 'העדה החרדית' ובעלזא היתה אנוכית אי רצון לאבד קהילה לטובתה של אגודת ישראל, המריבה היתה על כמויות בשר, לא על אידיאולוגיה למרות שהשתמשו בה לצעוק גיוואלד, מפני שאם הרבי מבעלזא אז היה אומר, לא ניקח כסף מן הממשלה, אבל אנו פורשים מן 'העדה החרדית' ועוברים לצידה של אגודת ישראל היו מכים בו את אותן המכות למרות שלא היה עובר על 'כח הפועל בנפעל'. המאבק היה פוליטי הם לא רצו להפסיד קהילה גדולה כמו בעלזא מפני שזו מוטטה חזק את 'העדה החרדית' בירושלים שנשארה עם מתי מעט עם כמה קהילות קטנות יחסית, במיוחד לפני 35 שנה הקהילות שעדיין ב'עדה החרדית' היו עשירית ממה שהם מונים היום, ומי שרוצה ללמוד את השנאה הזו שילמד את 'אמונתו' של הרב טוביה ווייס הרב הראשי של 'העדה החרדית' המכונה גאב"ד, לפני 35 שנה כשעדיין היה באנטוורפן, הוא היה חבר של בעלזא של חסידי גור ועוד אחרים, הוא נמנה על הצד האידיאולוגי האחר. אבל ברגע שקיבל מינוי של גאב"ד ב'עדה החרדית' פתאום בעלזא הפכה להיות טריפה, והשאלה היא מה קרה, מה נשתנה משנה קודם לכן? והתשובה על כך ברורה, קודם לא היה לו אינטרס לשנוא אותם מפני שאז בעיניו הם היו אנשים טובים ולא עשו לו שום דבר רע, ואילו היום בתוקף תפקידו אין לו ברירה אלא להלחם בהם. אז שוב, המאבק אינו אידיאולוגי, הוא מסחרי פוליטי המשתנה מיום ליום, ולא אמונה תמימה כפי שנצטווינו במקור להאמין במה שמאמינים ולא להחליף אידיאולוגיות כפי שמחליפים גופיות ותחתונים

אבל זו מציאות, 'העדה החרדית' קבעה כי בעלזא היא מחוץ לקהל היא מוחרמת ואסורה מפני שהיא לוקחת כסף מן המדינה. השאלה שהכל שואלים אם כן מדוע גור למשל אינה מוחרמת הלא גם הם לוקחים, אז התירוץ הוא כיוון שהם תמיד לקחו אז חייבים לבלוע ולחיות עימם בשלום ואילו בעלזא שרק מאוחר יותר החלה לקחת היא פסולה ואסורה. שוב, לא המציאות של לקיחת הכסף היא הבעיה, מפני שאם כן עוד עשרות קהילות לוקחות כסף ו'העדה החרדית' חיה עימם בשלום, אלא הקהילתיות, אלפי בהמות עברו מן הצד שלהם לצד האגודאי ועל כך המאבק

לכן לא היה זה פלא, כשנגיד בעלזאי הציע לשניים מראשי 'העדה החרדית' ששמם פפנהיים ורוזנפלד חצי מיליון דולר ל'בית לפליטות' שהם עומדים בראשו, בתנאי שהם נכנסים לרבי מבעלזא ויאמרו לו תודה על שהוא נתן לו את האור הירוק לתרום להם, הם לא המתינו הרבה ואמרו מיד כן, אבל כמובן בשביל למנוע מן המקטרג יכולת לרדת עליהם, במיוחד אותם קנאים המקנאים מדוע הכסף לא בידיהם, הם נכנסו להרב טוביה ווייס ואמרו לו כי הברירה היא בין כן או לא חצי מיליון והרב ווייס שמקורו מאידיאולוגיה אחרת, אמר להם כי בשביל חצי מיליון גם הוא היה הולך לבעלזער ונתן להם את האור הירוק

וכך הגיעו אתמול פפנהיים שהוא סגן יו"ר הנהלת 'העדה החרדית' עם רוזנפלד למעון הנופש של הבעלזער בטלז סטון ויקדו וישתחוו אמרו תודה על הכסף, ובעלזא כמובן ניצלה את הביקור לעשות מזה הון פוליטי להוכיח כי 'העדה החרדית' וסאטמאר וכל מי שנלחמו בהם שקרנים, מדובר במאבק על בשר בהמה ולא על אידיאולוגיה, מפני שאם המאבק היה אידיאולוגי אמיתי גם האהרוני לא היה יכול לבא לבית גיסו והיה נוהג כפי שנהג בכל השנים שאינו יושב עמו לצד שולחן אחד. יצויין כי גם עתה הוא מתקשה בכך וכשאין לו ברירה מושיבים אותם מצדדים אחרים, אבל כל זה בשביל לצאת ידי חובת הקנאים הרודפים, אבל מעשית לא מפריע להם להיפגש, מפני שהאינטרס המשפחתי והפוליטי הוא הקובע את המעשה, ומבחינה זו היה זה נצחון גדול לבעלזא אבל כשלון גדול למציאות החרדית הוכח שוב שאנו חיים בשקר אחד גדול, צועקים אידיאולוגיה ומעשית עבור אתנן זונה ומחיר כלב מוכרים את הנשמה

חיים שאולזון

ראשי הישיבות בהתייעצות עם מרן הגראי"ל החליטו כי מאריכים את הזמן עד שבת נחמו - לא כולל ישיבות קטנות

לא היה זה סוד כי אין דעתו של מרן הגראי"ל שטיינמן נוחה מביטול כליל של 'בין הזמנים' השנה, וטען כי צריך לתת לבחורים קצת זמן להגיע לאלול בכוחות מחודשים. הוא אף נימק כי אין להשוות בין בחורים חסידים לליטאים מפני שהסדר שונה, בחורים חסידים מסליחות או קרוב לתשרי כבר אינם בישיבה אלא בחצר האדמו"ר הם יוצאים ממסגרת הישיבה בעוד שבחורים ליטאים נמצאים בישיבה עד אחרי יום הכיפורים, מאידך הוא גם לא רוצה בשום אופן שיראו בחורי ישיבה מסתובבים ברחובות או במקומות העלולות לגרום לחילול ה' ולהגביר את ההסתה, לכן הוא החליט כי ההכרעה בנושא תיפול רק קרוב מאוד לסיום הזמן כאשר נהיה פקחים יתר עם מה שקורה בחזית

היום הגיעו ראשי הישיבות לביתו של מרן הגראי"ל להיוועץ ולהחליט, שם שמעו קולות לכאן ולכאן, דיברו גם על כך שלא בכל ישיבה זה אפשרי מפני שבדרך כלל תקופת בין הזמנים מנוצל המקום לתיקונים ושיפוצים לשנה הבאה, לכן החליטו כי בינתיים מאריכים את זמן הישיבה עד לשבת נחמו בתקוה כי עד אז כבר ישובו מן החזית, במקרה ולא, יתכנסו אולי שוב ויתכן כי אף ייצאו הורואת התנהגות מיוחדות בבין הזמנים הנוכחי

גם סוכם שכל הנהלה רוחנית תחליט על סדר הלימוד של בין הזמנים, שלא יהיה כהמשך אחד אם יחליטו שנשארים גם אחרי שבת נחמו

עוד החליטו כי הבחורים בישיבות קטנות ייצאו לבין הזמנים כמו בכל שנה על פי הסדר הרגיל

ההחלטה על הישיבות גדולות כוללת את הכוללים שגם שם ימשיכו ללמוד עד שבת נחמו

כאמור, כרגע ההחלטה היא כי הזמן בישיבות הליטאיות ימשך רק עד שבת נחמו

שימו לב- הודעת הליטאים כי ממשיכים ללמוד 'בינתיים' עד שבת נחמו - למה ומדוע והאם יהיה המשך או שמא כבר לא יהיה צורך?

כאן נספר לכם קצת ממה שהתרחש מאחורי הקלעים, מה שקשה לדבר עליו בגלוי מחשש ששוב ימצאו מי שילעגו לגדולי ישראל, ולכן החליטו ראשי הישיבות כי הענין נשאר ביניהם ולא מוציאים אותו החוצה

כשישבו ודנו ראשי הישיבות בענין בין הזמנים מרן הגראי"ל אמר כי הוא לא מרוצה מכך שלא יהיה שום 'בין הזמנים', לא איכפת לו שיהיה מקוצר אבל חייב שיהיה קצת הפסקה לקראת אלול צריך לתת לבחורים ולאנשי הצוותות בישיבות קצת להתאוורר לפחות שבוע עשרה ימים וככה יגיעו עם כוחות מחודשים לזמן של אלול, אבל בשל המצב אי אפשר שבחורים יסתובבו ברחובות או בכל מקום שנמצאים בבין הזמנים מפני שזה יעשה רושם רע מאוד, ובמיוחד כשחשוב כל כך בזמן הזה הוספה בלימוד התורה

אז כאן נספר לכם מה דיברו, השאלה שעלתה על השולחן עד מתי תימשך המלחמה הזו, ונמסר שם בשם אחד מן הגדולים הידועים בני ברק כי דעתו שהמלחמה הזו תימשך עד חמשה עשר באב, ולכן החליט מרן הגראי"ל כי אם אכן כך יהיו פני הדברים אז שילמדו עד שבת נחמו, אבל מה יקרה אם המלחמה תימשך אז יחליטו סמוך לשבת נחמו להאריך בעוד שבוע

עכשיו זה תלוי במה שיקרה בעזה, אם ייצאו יש בין הזמנים אם לא יוצאים נראה כי יאריכו בעוד שבוע

כל רודפיה השיגוה בין המצרים - על חורבנה של שכונה חרדית בירושלים

מאת ירושלמי

אתמול נודע כי ניר ברקת וקובי כחלון בראותם כי לא יצליחו להעביר במועצת עיריית ירושלים את התוכנית המפלצתית להקמת אוניברסיטה בלב ליבה של שכונת החמד החרדית 'הר נוף', פעלו 'הדמוקרטים' במסלול עוקף דרך הועדה המחוזית והתוכנית אושרה להפקדה.
פירוש הדבר כי שכונת הר נוף - בגמר ביצוע התוכנית - תיהפך לשכונת אוניברסיטה [תשאלו בגבעה הצרפתית הצמודה לאוניברסיטה בהר הצופים] וחסל סדר שכונה חרדית. פשוטו כמשמעו, רשעים !!!
ברקת ברשעותו  הוכיח כי הוא הרבה יותר זדוני ומתוחכם מכל שונאי החרדים. במקום להתלהם ולדבר כנגד החרדיות הוא נוצר את לשונו ומדבר אפילו על תיקוני קיפוח וכדומה ותחת המעטה הזה נכנס ברגל גסה לתוך קודש הקדשים של היהדות הנאמנה – הסביבה החרדית והחינוך הטהור, ומשנה סדרי עולם. אפילו טדי קולק שהיה ראש העיר 28 שנה בירושלים כשרובה חילונית מעולם לא חשב להיכנס לתוך שכונות חרדיות ולהשפיע על אופיין.
לקראת הבחירות האחרונות לעיריה ולראשותה ידעו רבים מהעסקנים על התוכניות שזומם ראש העיר [ויש עוד הרבה בדרך רחמנא לשזבן], כמה זעקו כמה התחננו בפני החרדים שבחרו לתמוך בברקת והתשובה היתה ברורה ונחרצת, גם ליצמן גם בריסק וגם פטרוב כי מה שהיה בעבר לא יהיה וברקת התחייב אפילו בכתב לשנות את הדברים מהיסוד "מה שהיה לא יהיה".
תדע כל אם חרדית בהר נוף. בעוד 5 שנים כאשר תנסה להרחיק את ילדיה מללכת בדרכם של הסטודנטים המתגוררים בהמוניהם בשכונה, או בעל משפחה שנאלץ להעתיק את מקום שגר בו עשרות בשנים בשל מי הסער הגדול הזה. בשל מי הסער הגדול הזה.
יעקב ליצמן – שבורר את החלטותיו לא לפי ה'בעד' אלא לפי ה'נגד'.
מרדכי בריסק – שהחליט להצעיד את חסידות בעלזא לדרך חדשה ועצמאית.
יוסף פטרוב – כי מי שנתמך בידי גדולי בני ברק, אנחנו תומכים ביריבו.
אברם קרויזר – סתם עלוב, בעבור בצע כסף.
הם הם האשמים !!!
כמה זעקו כמה התחננו. לפחות להסדיר את הדברים הללו מראש.
הרביעיה הנ"ל הבטיחה חזור והבטח כי הדברים הוסדרו בהתחייבויות ברורות. ברקת נטל את ידם ועלה לגדולה, ופשוט לא יודע ולא מכיר.
יוחנן ויצמן – ב"כ ליצמן. כמה צביעות אפשר לסבול מכם. לעמוד ולהתייצב למראית עין כנגד הקמת האוניברסיטה בזמן שכל ירושלים מתחללת 'בזכותכם'.
תושבי ירושלים החרדים כבר מיואשים ממסע הרדיפות של ראש העיר ברקת אשר לקח קולות חרדים ועלה לגדולה על מנת לרודפם. ומוסרים את דינם לכל מי שיכול לסייע.
מי ייתן ד' וראשי ערים נוספות ילכו בדרכי ברקת ונתבשר בקרוב על הקמת אוניברסיטאות ומכללות לחיילים בטבורה של קרית חידושי הרי"ם בתל אביב או במרכז רובע גור-בעלזא באשדוד או בקרית בעלזא בירושלים ו/או בקרית גת. אמן.

בוטל בין הזמנים בצאנז


השקר העולמי והמוסלמי - מי הם רוצחי המוסלמים?

העם היהודי עובר תקופה מאוד קשה, מאשימים אותנו כאילו אנו 'רוצחי' הערבים המוסלמים, דבר שהוא כל כך רחוק מן האמת. אבל גם אם נניח שבעיניהם בתקופת מלחמות כשאין ברירה והורגים מהם מפני שאחרת הם יהרגו אותנו, חשוב מאוד ללמוד מספרים, מי הם הרוצחים ומי רוצח את מי, ולא תאמינו, נרצחו בחמישים השנים האחרונות במזרת התיכון 11 מיליון מוסלמים כאשר 90 אחוז נרצחו על ידי מוסלמים, רק בשנים האחרונות קחו את המספרים של כמה שהרגו ורצחו במדינות הערביות וזה מדהים. עד היום בסוריה ובעירק ובעוד כמה מקומות מידי יום הורגים מאות

ומהו האחוז של מי שהרגו על ידי ישראל בכל 66 שנות קיום המדינה? לא מכיל שליש האחוז, ובכל זאת את האשמה כולה זורקים על ישראל, כאילו למוסלמים אין בעיות אחרות, רצח הסונים את השיעים אולי יסביר לי מישהו מה הקשר שלהם לישראל? מדובר בארגונים מוסלמים בעלי השקפות אחרות כשכל צד מבקש בכח להכתיב את דרכו ועושה זאת על ידי שהורג ורוצח את אנשי הצד האחר

המוסלמים הם בעיה בפני עצמה, ישראל היא אפילו לא השוליים של הבעיה, ומציאות היא, כי בכל מדינה היכן שגרים רק מוסלמים שם רוצחים אלו את אלו למען הדת ולא נשמע קול זעקה כלל. 11 מיליון מוסלמים נרצחו ואין מי בעולם שעושה מזה ענין, זה לא מזיז לאף אחד, אבל כשנהרג מי במלחמה אשר הם פתחו בה, הם צועקים על מה שעושים להם

לשם מה הנטורים והקנאים רצים למנהטן 'להפגין' הם מתים להסתכל על נשים חשופות - שמו של השייגעץ איידליס

זה לא חדש שבעניינים אלו הם מן הגרועים ביותר, יש מביניהם שהקשר הכל חזק שלהם עם מוסלמים זה הרבה יותר בגלל המוסלמיות שיודעות איך לכבוש אותם, בעבר גם הבאנו תמונות איך שהנטורים צמודים למוסלמיות העושות להם כמו בבעל פעור, ובכל זאת קשה היה להבין מדוע הם רצים כל יום למנהטן ויש מביניהם פעמיים ביום כאילו להפגין, ושימו לב הם לא הולכים קבוצות גדולות אלא בודדים, ומסיבה מאוד פשוטה מפני שאז קל להם למלאות את תאוותם, במנהטן היכן שתעמוד לא יתכן שלא למלאות את התאווה הזו, אין פינה שאפשר לשמור שם על העיניים זה לא שייך גם מקילומטרים מדובר באחד המקומות הכי מטונפות מבחינה זו במיוחד בקיץ, ותמונה זו שאתם רואים כאן אינה היחידה כבר בעבר הבאנו תמונות כאלו ומי שיעקוב אחריהם יום יום ימצא איך שהעיניים שלהם פוזלות למקומות שלשמן הם מגיעים למנהטן

כשנשים לא צנועות מוחות נגדם הם נהנים הנאה כפולה, ומי שרוצה להיות חכם, תשלחו אליהם זקנים או גברים דוחים ושאלו ימחו, נשים שיתרחקו מהם מפני שהן רק עושות להם טובה, הם ממתינים לרגע שיוכלו לצעוק 'שיקסע' ו'פרוצה' זה מחיה אותם

הקנאים הנטורים בתחום הזה לקויים מאוד, אצלם מי שמפגין נגד הציונות נגד המדינה ובמיוחד מי שמלביש בגדי פלשתין מותר לו הכל כולל חילול שבת ואיש לא יאמר לו דבר, זו כל התורה שלהם, בזה זה מתחיל ונגמר ומכאן ואילך הם חשודים בכל תחום וענין

אלו פני 'הקנאים' של ימינו!!!

ואלו המנובלים אשר דרכם להזיק
מנובלים בסאטמאר שבקרית יואל - יואל מנדלוביץ עצור בשל 'מעשים טובים' עם ילדים

הוא לא ראשון ולא אחרון בקרית יואל הסאטמארית שם עוצרים לאחרונה אחד אחרי השני בעניינים דומים, הענין הזה של התעסקות עם בחרוים וילדים הפך להיות למכה, הרשימה ארוכה, בעבר העלימו עין עתה מי שנפגע פונה למשטרה, ואתמול עצרו את יואל מנדלוביץ החשוד שהתעסק עם בחור בן 15

כשנשאל היתכן, הוא אמר כי הוא למד עם הבחור על הגאולה ועל התמורה - מנדלוביץ הוא מעובדי בית הכנסת בקרית יואל

אנשי סאטמאר אומרים כי זה לא נרוא מה שהוא עשה בבית הכנסת עם בחור בן 15 מפני שאינו ציוני, והתכוון בשעת מעשה לעילוי נשמת ר' יואל, ובעיקר הם אומרים הוא עושה הרבה חסד אז צריך להעלים עין מן המעשים מגונים שהוא עושה עם בחורים צעירים

הרבנות הצבאית מתמודדת עם בעיית המשלוחים הרבים לחיילים איך מבטיחים את הכשרות

אי אפשר לומר לעם אל תשלחו, מאידך איך מבטיחים שהאוכל שמגיע לחיילים אכן כשר. הרבנות הצבאית מתמודדת עם בעיה קשה של איך להבטיח כי האוכל שנשלח על ידי אנשים מבחוץ הוא אכן כשר ואינו מכשיל את שומרי הכשרות, ולכן שיגרו מכתב עם הוראות לאן להתקשר למסור על משלוחים כאלו בשביל שיוכלו לברר האם הם אכן כשרים

כאיל תערוג - פנינים מרבן של ישראל מרן הגראי"ל שטיינמן על פרשת השבוע

רבני בית שמש נגד 'השומרים'


הדיין הסאטמארי נגד ה'שומרים' בבית שמש


בית שמש הקנאית מכריזה מלחמה ב'שומרים'


מכתבים קצרצרים


מדוע בענין בין הזמנים אי אפשר ליצור אחדות?
אני שומע שבכל מקום החליטו אחרת, למשל אצל הרב וואזנר החליטו שיש בין הזמנים רגיל, ברוב הישיבות החסידיות ביטלו, אצל הליטאים חלקית. אצל הספרדים הסתפקו ועתה עושים כמו החסידים הרב שלום כהן החליט כי אין בין הזמנים.  השאלה למה בענין כזה לא יכלו לכנס את שלשת המועצות, ואם אי אפשר לכנס שיחליטו בלי להתכנס, והגישה תהיה אחידה לכאן או לכאן, מדוע בענין כזה שלכאורה לא צריך להיות מחלוקת צריכים להופיע כל אחד אחרת. לא שהנושא מטריד אותי, לי לא מפריע שיהיה בין הזמנים, ומקוה שלבחורים יהיה מספיק שכל בשל המצב ישמרו על שקט יחסית שלא ירגישו אותם ברחובות ובמקומות ציבוריים, מפריע לי שהרבנים לא מסוגלים בענין שכזה לשבת יחד. האם רק כשמאיימים עליהם בחרב של גיוס הבחורים אז הם מתכנסים?

מקור הקנאות מויזניץ איך קרה שויזניץ הוציאה מתוכה מטורפים כאלו?
לתשומת לבך, הקנאים מקורם מויזניץ, משה בער בעק הוא מן המורדים בויזניץ הוא זה שלחם בר' משה'לע האבא של ישראל ומנדלי, ואם תשים לב ליתר הקנאים, כולל מאטל ווייס שמת לפני שבוע גם הוא מן המורדים בויזניץ. איך זה שויזניץ הוציאה מתוכה מטורפים כאלו?

לא עוד חסידויות אלא קהילות האינטרס הוא בעיקר כלכלי כוחני פוליטי ופיננסי
אני מתענג מהבלוג שלך יש בו הכל, לומד אותו ואסכם בכמה מילים, צדק הסאטמארי כשאמר כי בטלה תורת החסידות מפני שבימינו אין עוד חסידויות, יש קהילות שהאינטרס שם הוא בעיקר כלכלי, פוליטי, כוחני, מסדר הרבה פרנסות, מגלגל הון עתק, זה מה ששומר עליהם חזק, אידישקייט כבר מזמן היה מחסל אותם

בית שמש המרכז למטורפים
ידעתי בעבר כי ירושלים היא מרכזה של הקנאות, אבל עושה רושם כי זו עברה לבית שמש ולא רק שעברה אלא התרחבה וגדלה עשרת מונים הטירוף של קנאי ירושלים כבר צחוק לעומת קנאי בית שמש, שם ככל שאתה מטורף יותר אתה קנאי יותר, איני יודע איך יכולים לחיות בבית שמש עם מטורפים כאלו, הם מהווים סכנה לאנושות הם מסוגלים לרצוח, ומבחינה זו צריך להרחיקם, לא מפני שאני רוצה לפגוע בהם, אלא להציל את הנפגעים מהם

מבזקים - מפה ומשם


ישיבת לובלין: הודעה סופית. היום מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר שליט"א הכריע לישיבתיו הק' שיצאו כרגיל כמידי שנה וביקש מאוד שלא לצאת בשום אופן לטיולים, וכן שכל אחד ישתדל ללמוד כמה שעות ביום, ולהתפלל במנין ג' תפילות.
---------------------
לא יאומן!! במטוס הסיוע מטורקיה ליזה שנחת בנתב"ג התגלה מלאי גדול של מדים התואמים בדיוק למדי צה"ל.
פשוט מטורףףף
יצחק נחשוני: המידע שהבאתי על מדים ונעלים צבאיות במטוס עם הציוד ההומניטרי מטורקיה לעזה בדוק ומאומת. דיברתי עם מי שאחראי על פריקת המטוס ברשות שדות התעופה.
המשך: הסיפור עם המדים לא יצא החוצה כי לא רוצים בשלב הזה לעשות תקרית עם הטורקים. זה סקופ ממש שחייבים להציף אותו. מי שהיה אחראי על פריקת המטוס היא רשות שדות התעופה. שוב אני מדגיש: בדוק מכלי ראשון
---------------------
היום ה-24 למבצע "צוק איתן": כוחות צה"ל מנהלים חילופי אש עם אנשי הגי'האד האיסלמי וחמאס במחנות הפליטים במרכז רצועת עזה. צה"ל צפוי להרחיב את שטחי הפעולה שלו כדי לאתר מנהרות נוספות. 16 אלף חיילי מילואים נוספים יגויסו היום.
 ---------------------
ריבלין ב'בקהילה': בהיבט של מניעת הגזירות הקשות מאחורי הקלעים, יורשה לנו להצביע על מי שרשימת המעקב שלנו מורה עליו ללא עוררין. שאפו לח"כ יעקב אשר שלוקח את התואר הח"כ המצטיין של מושב הקיץ בהליכה.
 ---------------------
דוברות איחוד הצלה: הולכת רגל נחבלה בראשה מפגיעת רכב בשדרות גולדה מאיר בירושלים ונפצעה באורח בינוני עד קשה, חובשים המתנדבים בארגון איחוד הצלה סניף ירושלים העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים, במקום טופלו 4 נפגעים באורח קל מנוסעי הרכב שפונו אף הם לבתי החולים, נסיבות התאונה ייבדקו ע"י המשטרה
---------------------
ערוץ2: חבר הקבינט השר גלעד ארדן; נכון לכרגע לא תהיה הפסקת אש. אנחנו מכבדים את אובמה נשיא ארה"ב אבל עצירה של האש מצד ישראל לא תהיה אלא אם נדע מה קורה אחריה.
ועוד אומר. צה"ל ירחיב את הפעילות בעזה.
 ---------------------
אודי סגל ב'ערוץ 2': "ההכרעה נפלה - ממשיכים קדימה ומרחיבים את הפעולה".
 ---------------------
האלוף במיל. דורון אלמוג בקול חי: החמאס ספג מהלומה קשה. מנהיגיו בחשכת האדמה. צריך להציע למדינות העולם להקים קואליצייה בינלאומית לפירוז הרצועה. עדיף שהעולם יבצע את ניטרול הטרור ברצועת עזה.
 ---------------------
מרכז החדשות, בלעדי! ההכרעה בבית מרן ראש הישיבה הגראיל נפלה! עם תום כינוס גדולי ראשי הישיבות: ה'זמן' יוארך בישיבות הליטאיות! בשעה 8 כל הפרטים 0543018126מרכז החדשות גם בכשרים

להמשך המבזקים כנסו כאן:

אוי לנו מיום הדין

לכבוד הרב שאולזון.
חשוב לי לכתוב ולפרסם את הדברים במיוחד כלפי הציבור החרדי.
כידוע מדינת ישראל נמצאת כעת במלחמה מול הערבים וכל יום יש עשרות פצועים וכמה וכמה הרוגים ל"ע.
כבר בתחילת המערכה הורו הרבנים לישיבות שבדרום להתפנות לאיזור המרכז, וזאת במקום לחפש מקומות מוגנים בעריהם.
כל זה בא אחרי שנה של מאבקים קשים נגד "גזירת הגיוס" בו עמדו כמה וכמה רבנים נגד גיוס ואפילו של נערים שנשרו ואינם מסוגלים ללמוד בישיבות.
וכמובן כולם חזרו שוב ושוב על המנטרה ש"לימוד התורה חשוב יותר מהצבא. אנחנו בלימוד ובתפילה מגינים על עם ישראל יותר מהחיילים".
הגדיל מכולם המרן החדש של ש"ס שבעת עצרת למען עם ישראל בכותל אמר מה שאמר.
וכאן אני הקטן אומר: הגיע יום הדין!
עם כל כך הרבה נפגעים והרוגים, הגיע הזמן לומר: רבותי, אתם לא עושים את תפקידכם! אם ההגנה שלכם על עם ישראל כל כך חשובה, הגנו! בישיבות עכשיו צריך להיות תפילת יום הכיפורים כל יום!
ואם לא... הרי שאינכם חשובים כל כך, תתכבדו ולכו לצבא כמו כל עם ישראל...
המצפה לישועות
ג.ט.ח

מכתב גלוי לקיבוצי עוטף עזה במלאות 9 שנים לגירוש

מאת איש ארץ ישראל

הגיע העת לבקש סליחה מאנשי גוש קטיףמבצע "צוק איתן" חשף לראשונה לציבור הישראלי את הסבל הנורא והסכנה הבלתי פוסקת של יישובי וקיבוצי עוטף עזה. חשיפת המנהרות ותכנון האויב החמאסי לטבוח בקיבוצי עוטף עזה דרך המנהרות, הובילו את כולם להבין את פשע הגירוש מגוש קטיף והפקרת עוטף עזה, כאשר האויב למעשה נמצא בתוך שטח ישראל. רק נס משמיים הציל את יישובי עוטף עזה ממרחץ דמים נוסח "אסון התאומים". אולם זה גם הזמן לחשבון נפש. ערב הגירוש מגוש קטיף לא התנהגתם כפי שמצופה משכנים. בצעד התגרותי חסר תקדים, התאגדתם להפגין בעד הגירוש. הקמתם למטרה זו מטה מיוחד, עמדתם מידי יום שישי בצומת עין השלושה וקראתם לאנשי גוש קטיף להתפנות מהבית למען ה"שלום". שמחתם לאיד, הטפתם במקביל כל העת על סבל הפלשתינים מעזה והאשמתם, איך לא, את מתיישבי גוש קטיף. עזה מתחת לביתתמיכתכם בגירוש וחורבן יישובי גוש קטיף, דומה למי שידרוש כעת את פינוי יישובי וקיבוצי עוטף עזה בגלל שנחשפו בו מנהרות והפצ"מרים שאתם חוטפים כל העת מכיוון עזה, ו"הימצאותכם בעוטף עזה חושפת אתכם לסכנות האויב הערבי". הרי בדיוק כשם שלא יעלה על הדעת לדרוש מכם להתפנות, אלא הדרישה מופנית כלפי הממשלה שתטפל באויב, היה עליכם להבין אז שאם חומת המגן ו"כיפת הברזל" בדמות ישובי גוש קטיף יהרסו, אתם תהיו הראשונים בקו החזית של הטרור. מי שדרש לברוח מעזה, קיבל את עזה מתחת לרצפת הבית ולחדרי האוכל של הקיבוצים.מעבר לאטימות הלב בפגיעה בשכנים העומדים להיות מנושלים מביתם ופרנסתם, בבחינת ריקוד על הדם, הרי בתמיכתכם בהתנתקות גזרתם את דינכם להיות נתונים לחסדי החמאס, ולהיות מטרה לפצמ"רים ולמנהרות מתחת לבית.  חומת מגן של הדרוםכאשר אתם מתחילים בימים קשים אלו לקלוט, מי היה חומת המגן של הדרום ויישובי עוטף עזה בפרט, ורובם של תושבי הקיבוצים והיישובים בעוטף עזה נאלצים להתנתק בימים אלו מביתם ולחיות ב"מרחב מוגן" בשרון ובתל אביב, אנו קוראים לכם מכל הלב כאחים אל אחים: בקשו סליחה מתושבי גוש קטיף, תודו על טעותכם בתמיכה בתוכנית הנפשעת של הקמת מדינת חמאס אל קאיידה ברצועת עזה. הגיע העת לאחדות. הגיע העת שקיבוצי עוטף עזה יפרסמו "קול קורא" ובו בקשת סליחה ומחילה מאנשי גוש קטיף היקרים, ששמרו על עם ישראל במשך 35  שנים, ספגו אלפי פצמ"רים בדומיה, ועצרו בגופם את הטילים והמנהרות.  מודה ועוזב ירוחם!

הוידאו היומי


ניידת הפנסאים


כפר חב"ד שער


היום יום ד' מנחם אב


זמנים - סוף זמן קריאת שמע


אהרן מרדכי מבעלזא בקברו של הרמ"א


תל אביב: אדמו"רים ורבנים במעמד פדיון הבן בשילוב סיום מסכת - תמונותבאולמי 'גאלרי פאלאס' בתל אביב נערך מעמד פדיון הבן בשילוב מעמד סיום מסכת כנהוג בתשעת הימים, בהשתתפות האדמו"רים מוולברוז' וביטשקוב, הרה"צ רבי ישראל גולדמן בנו של האדמו"ר מזוועהיל זצ"ל, ורב בית החולים "וולפסון" הרב מאיר ברקוביץ. 

האדמו"ר מוולברוז' הרה"צ רבי נתנאל חיים הכהן טורנהיים ערך את מעמד הפדיון ופדה את הפעוט ב-5 סלעים מכסף טהור, האדמו"ר מביטשקוב ערך את מעמד סיום המסכת ולאחר מכן נערכה במקום סעודת המצווה בהשתתפות קהל רב.
צילום אבי חן - חדשות 24 

לגלריה כנסו כאן:

הילולת הרה"ק מבאבוב זי"עלגלריה כנסו כאן:

לאחר שבועיים: מחר הר הבית ייפתח ליהודים, המוסלמים מסיתיםמאת מקדשער

לאחר שבועיים שהמשטרה מנעה כניסת יהודים להר הבית, הודיעה המשטרה שהחל ממחר הר הבית ייפתח שוב לכניסת יהודים.

המוני יהודים צפויים להגיע להר הבית החל ממחר ועד תשעה באב לרגל ימי האבל על חורבן בית המקדש.

לדברי המשטרה הערכות יומיומיות שערכה בשבועיים האחרונים אילצו אותה למנוע כניסת יהודים להר הבית, כיון שמוסלמים התארגנו במקום במספרים גדולים כדי למנוע כניסת יהודים למקום. זאת לרגל עשרת ימי הראמדאן האחרונים, ושלושת ימי החג המוסלמי עיד אל פיטר.

אתרים מוסלמים קוראים בשעות האחרונות לצעירים ערבים לעלות להר הבית, ולהיות נוכחים במקום עד אחרי תשעה באב, כדי לשבש ולא לאפשר עליית יהודים להר הבית.

במטה ארגוני המקדש קוראים למשטרה לסגור את הר הבית בפני מוסלמים עד לאחר תשעה באב, כפי שנהגה נגד יהודים בשבועיים האחרונים. הרי לא הגיוני שהר הבית יהיה סגור ליהודים גם במועדים איסלמיים וגם במועדי ישראל.

"לא ייתכן שבגלל שיהודים אינם מתפרעים בהר הבית, המשטרה תעודד את הטרור נגדנו, ותאפשר את כניסת המתפרעים המוסלמים" אמרו פעילי המקדש.

מפגיני בית שמש משועממים


הלכות ט' באב לחולה, יולדת, מעוברות ומניקות


אכילת חולה בט' באב
[א]חולה שצריך לאכול בט' באב אוכל כדרכו כפי הצורך, אף שאין בו סכנה, ואינו צריך להקפיד על אכילת שיעורים.
[ב]יש מחמירים שאם מספיק לחולה שתיה בלבד, ישתה ולא יאכל, וכן אם מספיק לו אכילה בלבד, יאכל ולא ישתה.
[ג]וכן אם מספיק לו אכילה או שתיה פעם אחת בלבד, אסור לו לאכול יותר מכפי צורכו, ולאחר שאכל או שתה, ימשיך לצום.
אך הרבה מורים להקל שבחולה לא גזרו, ויכול לאכול ולשתות כפי צורכו.
[ד]אם החולה מרגיש עתה טוב ואינו זקוק לאכול, אין לו לאכול חצי שיעור כדי שאחר כך לא יצטרך לאכול כשיעור.
[ה]מי שהותר לו לאכול בט' באב, ישתדל שלא להתענג בתפנוקים, אלא יאכל כפי צורכו.

נטילת תרופות
חולה שאינו צריך לאכול אך נזקק לקחת כדורים לרפואה, מותר לקחתם בט' באב.
[ו]וכן מותר לקחת תרופה מרה.

ברכת שהכל על המים לצורך נטילת כדור
[ז]מי שצריך לשתות מים עבור לקיחת התרופה, לא יברך ברכת שהכל על המים.

מריחת משחה רפואית
[ח]סיכה אינה אסורה אלא סיכה של תענוג, אבל מריחת משחה לצורך רפואה, מותר.

סעודה מפסקת לאדם שאינו צם
חולה שאינו צם בט' באב, כ' השבה"ל [סי' פ"ג] דההלכה נוטה דהוא גם כן מחוייב בסעודה מפסקת, כיון דגם מי שאוכל בט' באב, דין תענית עליו, כמש"כ החת"ס[ט] דלא הותר לו אלא הנצרך לו ולא יותר, ועוד, דבסעודה מפסקת ישנם דינים שיוכל לקיים אף אם לא צם, כמו איסור ב' תבשילין, וישיבה על גבי קרקע, ועוד.

להמשך כנסו כאן:

הייליגער בעלזער רב


'צוק איתן' היום ה-23


המבשר - לחימה עזה
עיתוני הבוקרמסביר את הבעיה כמות שהיא


בשבע


דיווח מהשטח


המשמח - יום ה' פר' דברים ד' באב תשע"דמכינים פפקורן לתושבי הדרום


זמנים - אופק ירושלים


זמנים - אופק בני ברק