רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 31 במרץ 2014

ישעיהו וויין פונה לחב"דניקים שיסייעו בידו לאסוף כסף לקיומו של 'הפלס'

אומרים שהוא ביקש מהם כסף, אבל מה שבטוח הוא יודע כי הם מומחים לגייס כספים אז הוא פנה לחב"דניקים שהם יסייעו לו לגייס כסף לקיומו של 'הפלס' המחבלי שכיסטי האנטי חב"ד

נכון שהם ירדו מזה לאחרונה הם לא עוסקים בחב"ד מפני שעכשיו זה לא משרת את מטרתם, הם זקוקים ללגיטימציה בכל ציבור, קורה להם כמו שקרה לאהרן טייטלבוים בשעתו כשהוא חיפש לגיטימציה והשלים עם אוייבי סאטמאר, ובכל זאת מוזר שהמחבלים יפנו לחב"דניקים שהם יסייעו בידם לבנות את ה'השקפה' המבקשת לרמוס את החסידות בכלל ואת חב"ד בפרט

ישעיהו וויין בשבת הגיע לתפילה ב-11 שעה לאחר שהחלו להתפלל וכל הקריאה קרא חוברות התקשרות - חיפש חומר לנגח

מאת חב"דניק שנכח במקום

בהמשך למר י. ויין שהתארח בשבת בזיטומיר ברצוני להוסיף לך מידע:
א.  הנ"ל בא לביהכ"נ בשעה 11. בבוקר,  ואמר אז את ברכות השחר ומה אם זמן ק"ש? העיקר החב"דניקים מתפללים מאוחר. (ד.א. כל החב"דניקים קמו לתהילים זה היה שבת מברכים.)
ב. כל הקריאה קרא חוברות 'התקשרות' והתוועדויות. 
ג. כל השבת קרא את הטרקטורית של הרבי על ראובן דונין.
כנראה הוא הוא חיפש חומר לנגח

הרב סורוצקין אופה את המצות לאברכי הכוללים רק בכפר חב"ד ואדרבה שהמחבלים יחרימו

מאת בן תורה

לא ידעו איך להתפטר מכת המחבלים ואז עלה רעיון מבריק. את המצות יאפו בכפר חב"ד ואז יצא איסור של המחבלים לאכול אותם. הגאון רבי שלום בער סורוצקין גדול מפיצי התורה בדורנו, החליט ללמד את חבורת המחוצפים לקח והוא מודיע בראש כל חוצות כי המצות נאפו בכפר חב"ד בשביל האחדות והוא מבקש מהמחבלים לפסול את המצות.

הרב פינזל: נתי גרוסמן רימה אותי איני חסיד של אויערבך אני חסיד של הרב שטיינמן

מאת בן תורה

הם מנסים בכח גם מי שמזהיר אותם שחלילה לא  יעיזו לסבך אותם לא איכפת להם וכותבים בשמם המלא ולכן אין ברירה למנהלים אלא להגיב ולעיתים בצורה שהם המפסידים מפני שהם כותבים במפורש כי הם מאנשי הרב שטיינמן ולא של שמואל אויערבך כפי שמנסים עורכי 'הפלס' ליצור את הרושם

הם הסתבכו שוב והפעם עם הת"ת 'חכמת שלמה', הם פרסמו רשימה על מסיבה כשהמנהל הזהיר אותם כי הוא מרשה להם להיות שם בתנאי שלא תהיה כתבה ב'הפלס' וכדרכם רימו אותו וכתבו יצרו את הרושם כאילו הת"ת הזה הוא מחבלי

לכן מיהר המנהל הרב אברהם פינזל וכתב כך:

"פרסום הכתבה על מסיבת הסידור בעיתון שאינני רוצה לכתוב את שמו על בלאנק רשמי של הת"ת", כותב הרב פינזל הידוע בסגנונו המליצי, "(מתחיל באות פ' ומסתיים בס') נעשה נגד בקשות דרישות וסיכומים מפורשים שכתבה מסוג זה לא תתפרסם. לא אמור היה להיות קשה לעמוד בסיכום שכזה היות שמלבד שאיני רוצה כתבות בעיתון זה במיוחד, מבחינה אידיאולוגית כתבות על ת"ת 'חכמת שלמה' אינן מתפרסמות באופן מכוון ועקרוני בעיתונים כלל".

"פרסום הכתבה והאופן בו היא נכתבה עם תיאורים וכו' נועד להתריס להרגיז ולהביך והפרט מעיד על הכלל ומוכיח שוב את כל מה שידוע לכל בר דעת, שעסקני ולבלרי אותו עיתון שכביכול הם הם שומרי ההשקפה הנכונה והטהורה ועומדים על משמר היהדות, אינם אלא אנרכיסטים בעלי מידות רעות חסרי אחריות ופועלים לפי הנאות מדומות של הרגע ללא שום אחריות ומחשבה על הצעד אחד קדימה ועל השלכוות מעשיהם, כמו כן ברור שכבודו של מרן הגר"ש אויערבך שליט"א מעניין אותם כקליפת השום, והם מסוג האנשים שלא ניתן ללכת לקראתם כי אם תושיט להם יד הם ינשכו אותה ולא שייך לסכם עמם כלום כי לסיכומים אין ערך ובאשר לטענה שהכתבה נכנסה שם בטעות מי יודע מה עוד נכנס שם בטעות".

"ואוסיף עוד באשר למה ששאלת: ת"ת חכמת שלמה ככלל, ואני באופן אישי בפרט, נהנים מאורו וחוסים בצילו של האי חכימא דיהודאי הישיש הקדוש רשכבה"ג מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן שליט"א מזה כ20 שנה מאז הוקם הת"ת, ועל כך שאיני זז בכל מהלך בחיי האישיים והציבוריים ללא ברכתו והוראתו והדרכותיו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א מיותר להרחיב את הדיבור, הדברים ידועים לכל".

בשבת בקריאת התורה יכו ב'עץ'

מאת מחבל משוחרר (שעבר לשונאים):
מבוכה בעולם הליטאי:
אתמול בקריאת פרשת מצורע במנחה של שבת התחילו רבים להכות כשבעל הקורא הגיע למילה 'עץ'!
לא עזרו כל הנסיונות להשתיק את הקהל הנלהב שהרגיש שליחות קודש למחות את שמם של מנאצי ומחרפי גדולי הדור המחבלים המושחתים. הליטאים אומרים שזו נבואה מיוחדת כי בהמשך לעץ ארז מביאים אזוב ושני תולעת, דהיינו שאנשי עץ עתידים להיות קטנים כאזוב ושני תולעת..

האדמו״ר מבלז מחייב את כל הבחורים מישיבה גדולה כולל החוצניקים להשאר אצלו לליל הסדר

מאת בעלזער

הבחורים תושבי חו״ל נוסעים ביום השני של חול המועד להורים

שני דיינים[ ח. ד. ש. וא. ו ] נכנסו לרבי ואמרו לו עדיף שהבחורים יסעו לפני החג לבית ולא יחללו את קדושת המועד בשדה התעופה
אבל הרבי במקום לשמוע דעת תורה אמיתית שלח את הגבאי א פ להגיד שאם עוד פעם ידברו נגד המימסד יסבלו ויצטרכו לעזוב את הארץ 

למען אינטרס פוליטי התיר הרבי מבעלזא תולעים בחיטה של המצות

מאת בעלזער

בשנה ראשונה שפתחו את הכשרות נתנו הכשר למצות שנאפו ברחוב בעלזא 5 ב״ב והדיין הרב רויטמן מצא תולעים בחיטה לפני הטחינה ופסל את אפיית המצות
לרבי מבעלזא לא מצא חן שלא יהיה מצות עם הכשר של 'קהל מזיקי הדס' אז הוא אמר למנכ״ל הקהילה אברהם אינדורסקי  לך תגיד לבהמה חיים יחיאל שיחליף משקפים ויפסיק לראות תולעים בחיטה, אבל הרבי הוסיף ואמר לאברהם אינדורסקי אל תספר לחיים יחיאל שאמרתי שהוא בהמה אחרת יתחיל לרוץ אחרי על 4

דרעי מתגייס בכל כוחו למנוע מהרב עמאר להיות רבה הספרדי של ירושלים

עד להיכן השנאה מגיעה זה לא יאומן, אומרים כי אצל ספרדים זה אף גרוע מאצל האשכנזים למרות שלדעתנו בכל מקום בנושא הזה אותו דבר. אריה דרעי קידש מלחמה בירושלים הוא מעדיף שלא יהיו רבנים בכלל והעיקר שחלילה הרב שלמה עמאר לא יהיה רבה של ירושלים

בעירית ירושלים החלק החילוני והלאומי הגיעו להסכמה של חלוקה, הרב שטרן הלאומי יהיה הרב האשכנזי והרב שלמה עמאר הספרדי, אבל אריה דרעי לא רוצה את זה מפני שהוא לא רוצה את הרב עמאר, הוא מסכים להרב שטרן הציוני אם יתנו לו את דוד יוסף לרבה של ירושלים, ולזה התנגדות רחבה

ולכן הוא עושה הכל למנוע את הבחירות הוא פנה לבית המשפט ומבקש לעכב את הליכי הבחירות בתקוה כי שיבש את בחירת הרב עמאר

יהדות התורה וש"ס מנסות לעכב את הליך הבחירות לרבנות י-ם.בנוסף, דרעי מעכב את דיל שטרן-עמאר בגלל הקושי שלו לקבל את הרב עמאר כמועמד. גורמים במפלגה: "דרעי מציב לרב תנאים הזויים שמתאימים יותר למלחמת פוליטיקאים"

יצחק יוסף לא הגיע לאזכרה לאחיו הרב יעקב יוסף בגלל שהיה שם הרב עמאר - אחיו אברהם ומשה זועמים על מעשה הנבלה אשר עשה

מושחת פשוטו כמשמעו כל מי שניסה בעבר לטעון כי זה לא הוא אחרים גורמים לו לתדמית הזו וכי אריה דרעי או המזכיר שלו עמאר הם אלו שגורמים לכך מתברר שוב ושוב כי יצחק יוסף מושחת מיסודו אדם שפל ונבזה מי שמשחק משחק ולא יותר מזה אינו ראוי לאיצטלא כלשהי וגורם בושה ליהדות הספרדית

אתמול נערכה אזכרה במלאת השנה לפטירת האח הרב יעקב יוסף כל בני המשפחה הגיעו כולם היו שם, אבל היחיד שלא הלך הוא יצחק יוסף, ומדוע, מפני ששמע כי הרב שלמה עמאר יהיה שם אז הוא לא מוכן לדרוך שם, למרות שלבר מצוה של הנכד המשותף הוא סוף סוף הגיע, לאחר לחצים כבדים מטעם המשפחה והחשש כי הנכד לא יסלח לו על שהוא לא יהיה בבר מצוה שלו, חשבנו כי הנה כאן נפתח הפתח ובעתיד לא תהיה עוד בעיה, אז לומדים אנו כי מדובר במי שהוא מושחת עד היסוד כזה אשר לא יודע להתעלות ברגע שכזה כשהמשפחה כולה מתאחדת עם זכר האח הגדול שהלך לעולמו והוא לא שם

אין זה פלא מדוע האחים אברהם ומשה דיברו שם עליו כל דבר אסור אמרו כי הוא מושחת אדם רע גורם שם רע למשפחה וכי אינו ראוי לתואר של הראשון לציון, מי שמתנהג ככה עדיף שיהיה גורף ביבין ולא רב ראשי, מאדם כזה אסור ללמוד מפני שכל מעשיו שחיתות ורוע

המחבל אורי לופוליאנסקי הורשע

הוא משחק כאילו נייטרלי אבל אין זה כך בכל השנים הוא היה איש המחבלים ילדיו מתחנכים אצל המחבלים למדו אצל המחבל מרקוביץ ונטיותיו מחבליות, למרות שמקורו מזרחיסטי מחיפה, אותו הכרתי שנים למדתי איתו יחד בישיבה, היינו גם באותו שיעור

מצד אחד כואב לי עליו מפני שאישית הוא אדם טוב, הקים מפעל לתפארת, אבל מאידך בשל הרוח המחבלית שסביבו הוא נוטה למעשים שה' ישמרנו הוא מכסה אותם באיצטלה של חסד וצדקה כשלמעשה מדובר כאן בעבירה אין בכך אפילו צל צילו של ספק, אותו אדם לא היה נותן לו את המיליונים לולא אישר לו את מה שלא יכל לקבל אחרת
זה שהוא לקח את זה למוסדותיו עושה את זה יותר גרוע בעיני מפני שמדובר בכיסוי, משם הוא חי ומגלגל הרבה כסף
באשר לעונש שצפוי לו הוא ככל הנראה ייצא מן הענין במאסר על תנאי בלבד ובקנס כספי גדול הוא לא יישב בפועל, בניגוד לאחרים שחלקם לפחות יישבו בבית הסוהר

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט הורשע ועכשיו בתור לבית הסוהר רב ראשי

אהוד אולמרט סוף סוף לאחר כמה משפטים הורשע וככל הנראה יישב בבית הסוהר ככה מדינת ישראל מילאה את בתי הסוהר שלה עם כל סוגי האזרחים שזה כולל חברי כנסת שרים רבנים נשיא ועכשיו גם ראש ממשלה

מי שממתין בתור למשפט ולבית הסוהר הוא הרב הראשי יונה מצגר שככל הנראה גם יגמור שם

תפילה לחודש ניסן תשע"ד מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד


חסידי הרב ברלנד מתכנסים בכל יום רביעי מתפללים לשובו לישראל


תנופה אדירה בכוללי עטרת שלמה בארה"ק שבראשות הגרש"ב סורוצקין - הוא מנקה את הכוללים מנערי הזנבות

מאת בן תורה

זכינו בדורנו לכך שהגר"ב סורוצקין מספר את נפשו למען הקמת עולה של תורה בארה"ק, ובזכות זה ישנם כיום אלפי אברכים, מאות בחורי ישיבות קטנות לצד אלפי תשב"ר הלומדים ברשת הכוללים עטרת שלמה בארה"ק
בשנה האחרונה אנשי נוער הזנבות שכל התפתחות של תורה בטהרתה היא לצנינים בעיניהם ומנסים לחבל בממלכות התורה בכל התקופה האחרונה, אותם אנשי נוער הזנבות החלו במסע השמצות כנגד רשת מוסדות עטרת שלמה, ולפני מספר חודשים אף פנו לערכאות במטרה למסור לשלטונות את כל המוסדות החשובים בארה"ק (עטרת שלמה, ישכר באהלך, נחלת משה, הרשת של הרב דן גרטלר ועוד מספר כוללים גדולים)

והנה השבוע הודיע הגרש"ב סורוצקין כי הוא פותח מחדש את רשת הכוללים כדי לרענן את השורות ולייעל את הכולל באברכים שבאמת רוצים לשקוד על אדני התורה והיראה ולא לאברכים שמחפשים כולל רק כדי שיוכלו לקבל את תקציב של משרד הדתות, אך למעשה לא עומדים בחובה של רמת הלימודים של הכוללים ומחפשים רק מחסה להיות רשומים, דבר שגם מזיק לשאר אברכי הכולל וגורם לרפיון

בעקבות זאת הודיע הגרש"ב על הרשמה מחדש לרשת הכוללים, בהרשמה זו יוכלו להיכנס לרשת הכוללים אברכים רבים חדשים שעד היום לא היו בין ספסל הלומדים של עטרת שלמה, ומאידך אברכים שלא ראויים לרמת הלימוד והשטייגן מסגרת הכוללים של עטרת שלמה יצטרכו לחפש מסגרת אחרת כפי שנהוג בכל הכוללים שיש

והנה אותם אנשי נוער הזנבות, ממשיכים גם הפעם ברדיפה ומנסים להוציא את דיבת ערת שלמה רעה, בתחילה הפיצו כי הכולל בפשיטת רגל, לאחר מכן הפיצו כי כל הכולל הוא רק למרות פוליטיות וכל יום יוצאים בהזיות והמצאות אחרות רק במטרה להוציא את דיבת מקים ממלכת התורה

מדוע סילקה 'עטרת ישראל' את מחצית הבחורים מהפניה של הישיבה?

שלום לך הרב שאולזון

רציתי לעורר את צומת לבך למקרה שלא דווח עדין ברחבי הרשת והחרדית בעיקר..

בישיבת "עטרת ישראל" בבית וגן של הרב ברוך מרדכי אזרחי שכידוע בנו "הרב" בן ציון מנהל את הישיבה בתכל'ס,נקלעה כנראה לחובות כבדים מידי, כנראה כתוצאה של הגזרות האחרונות של הממשלה על עולם התורה או שחובות אישיים של "הרב" המנהל.. ולכן הוחלט בצעד חסר תקדים לסגור אחת מהפנימיות המרכזיות של הישיבה(בן חמישים למאה בחורים) ולהחזיר אותה לרשותו של המשכיר, 
וכתוצאה מכך עשרות בחורים "מצוינים" יישארו בבית בתחילת הזמן הבא...
מה שלא סופר הוא שהישיבה מנסה לחפות על הסיפור הזה עם סיפורי כיסוי שאומרת לבחורים שרק משפצים כמה חודשים, לנוחיות הבחורים ולטובתם ודורשת לארוז את כל החפצים מהפנימייה עד סוף הזמן..

מדוע סגר הרב פרוינד את ישיבת אמרי צבי

מאת תלמיד

 ראש הישיבה הרב פרוינד נכנס בעיצומו של סדר הבוקר להיכל הישיבה והודיע במפתיע לבחורים לסור לביתם לאלתר. בדברי הסבר קצרים שנשא לאחר ההודעה הדרמטית נתקל ראש הישיבה בזעם בלתי עצור מצד הבחורים שמנו את המהלכים התמוהים שנקטו בהנהלת הישיבה בשנים האחרונות ובראשם פיטוריו המהדהדים של המשגיח הנערץ הרב פרידמן. בתוך כך בימים אלו מתמודד הרב פרוינד עם תביעת ענק מצידו של הפילנתרופ החרדי יוסי שטרן בגין נכסים שונים שנתרמו לישיבה במהלך השנים לטובת מוסדותיו

הלילה בחצות במרכז החדשות

חשיפה: הרב פינזל מנהל ת"ת "חכמת שלמה בירושלים תוקף במכתב נדיר את עיתונו של נתי גרוסמן: "עסקני ולבלרי העיתון שאיני רוצה להזכיר את שמו הם אנרכיסטים בעלי מידות רעות, חסרי אחריות שכבודו של הרב אוירבך מעניין אותם כקליפת השום"! עם כל פרטי החשיפה שלוימי אייכלר.
ההקלטה של הרב ארנברג משיחה לקראת סוף הזמן בישיבתו זועק: "אם יש מי שחושב שאנחנו מבזים את גדולי ישראל אנחנו חולקים עליו ומי שלא מתאים לו", זועק הרב ארנברג, "האמת של המקום שילך מפה"!

שלוימי אייכלר חושף: מקורב לרשת הכוללים "עטרת שלמה" הודף את השמועות וקובע: הכוללים עוברים רענון והתחדשות! אין לזה כל מטרה פוליטית, שמועות מעין אלו מופצות ע"י שונאי התורה!
ויוסי הכט היישר עם הפרטים הראשוניים מהדיון שמתקיים ברגעים אלו בבית הדין של מרן פוסק הדור בהשתתפות גדולי הדיינים לקראת שיווק הסמארטפונים הכשרים, איך להבטיח שהמכשירים יוותרו רק בידי אנשי עסקים והזקוקים לכך לעבודה. ומביא את  כל הפרטים על התפרקות ישיבת אמרי צבי במודיעין עלית.

והצלם אלימלך גרסטלר הישר מהסערה שמתחוללת בעיר צפת "מדובר בברכה שלמרות ההבטחות עדיין פתוחה בשבת" ומוסיף "רבני צפת קוראים לכל המטיילים להימנע להגיע לברכה של צפת" 

ומחר בחצות: ההקלטה נחשפת! כך בכיר בנצח ממליץ תורם להלבין כסף דרך אחת מעמותות הקש של נצח-הפלס בניגוד לחוק!
--
קו המידע של מרכז החדשות
050-6000-301

מבזקים - מפה ומשם


לא ידעו איך להתפטר מכת המחבלים ואז עלה רעיון מבריק. את המצות יאפו בכפר חב"ד ואז יצא איסור של המחבלים לאכול אותם. הגאון רבי שלום בער סורוצקין גדול מפיצי התורה בדורנו, החליט ללמד את חבורת המחוצפים לקח והוא מודיע בראש כל חוצות כי המצות נאפו בכפר חב"ד בשביל האחדות והוא מבקש מהמחבלים לפסול את המצות.
-----------------
אתמול בכנס בבית שמש המנחה שאל את מאיר פורוש למה בעצם לא להחליף את האות ג באותיות כח...
והסביר שמאיר פורוש מאד רגיש למסורת וחזקות 

-----------------
הסיבוך האנטי דתי: השרה לבני והשרה לבנת יעלו הבוקר לאישור הממשלה הצעת החלטה בנושא הדרת נשים. שרי הממשלה יידרשו להציג עוד 120 יום מה הם עשו למנוע במשרדיהם הדרת נשים.
 -----------------
להמשך המבזקים כנסו כאן

ידיעות - בקצרה


תפילת כהן נרגשת במקום המשכן
יושב-ראש הועדה לביקורת המדינה, ח"כ אמנון כהן (ש"ס) התרגש היום (ראשון) במיוחד כשהגיע בסיור באזור בנימין לשילה הקדומה ולאתר המשכן.
כהן, ביקש להפסיק מיד את הסיור - שעסק בבעיות מוניציפליות - ולהתפלל במקום תפילת מנחה, במקום בו התפללו ועבדו אבותיו הכוהנים.
לאחר התפילה, הוא בירך ב"ברכת כוהנים" את כל המשתתפים, ביניהם יוזמת הסיור חברת הכנסת אורית סטרוק וחבר הועדה מוטי יוגב (הבית היהודי) וראש המועצה האזורית מטה בנימין, אבי רואה – ואמר כי "זה מקום שאליו צריכים להביא את כל ילדי ישראל. מדובר במקום בו עמד המשכן כמעט 400 שנה, בטרם הוקם המקדש בירושלים. פה השורשים של כולנו".
להמשך הידיעות כנסו כאן:

מי יגלה עפר מעינך הרב שך על מעשי שערי חסד

מאת תלמיד שחי בשעתו  בישיבה את המחלוקת הפונוביזאית

היום מסיימים את הזמן בישיבה. בתום שנתיים של מלחמה נגד גדולי הדור והחורבן שהמחבלים עושים. הייתי רוצה רק דבר אחד. שהרב שך יתגבר על המצבה ההזויה שהקימו על קברו עם תוארים פיקטיביים יקום ויעשה סיבוב ברחוב כדי שיחזה במו עיניו איזה הרס וחורבן הוא השאיר. אדמה חרוכה.
מי שהתחיל את המחלוקת באולם הישיבה, רדף עד כדי רציחה את מרן הגר"ד זצוק"ל ואת יבלט"א את בנו מרן הגרב"ד שליט"א, רק בגלל שראה עד כמה בניו הם פורקי עול תורה ואילו מרן זצ"ל מקים עולה של תורה. הרב שך לך לשערי חסד למערכת עיתון הפלס ותבין מה עשית, וכיצד ממשיכי דרכיך רודפים את מנהיגי הדור. שהזהירו אותך ראשי הישיבות שהטירוף שלך תחריב את עולם התורה, במקום להתחשב עניינית נהגת בבריונות ואלימות מטורפת. כעת כולנו אוכלים את מה שבישלת. רק גדולי ישראל יצליחו לתקן את הנזקים שהרב שך עשה

אכזריות שכזו

מאת ש"סניק

אכזריות כזאת עדיין לא ראו. הוא ראשון לציון אבל את אחיו שתיעב את דרעי בגלל שמסר את ארץ ישראל לערבים והשחית את ש"ס ובית הרב עובדיה לאזכרתו הוא לא הגיע. גם לאחר פטירתו הוא ממשיך לבזות את אחיו הגדול ממנו בחכמה ובמניין. זה לא יאומן לאיזה שפל האיש הזה מסוגל לרדת
אכזר פשוטו כמשמעו!

אולמרט הפעם לא הצליח לקנות את השופט


'המודיע' משחק משחק כפול

מאת אגודיסט

התוכניות של בנט. ובראשם לא מעט מחסידי המודיע.
בשבוע שעבר כשהמודיע תקף את הממחי"ם וגם את התוכניות של תעסוקה וגיוס ורמז בראשי תיבות על אישיים מסוימים, הוא השמיט במכוון את חסידי המודיע העומדים בראש כמה מהענינים הללו ובסתר מתחבקים עם בנט.
בימים הקרובים נחשוף את שמותיהם.

מזרחיסט נאבק למען השבת היכן החרדים?

נציג הבית היהודי בעירית תל אביב נאבק למען השבת פנה לשר בנט שיאכוף את הסמכות שלו למנוע את פתיחת החנויות בשבת בטענה כי עוברים על חוק שעות עבודה ומנוחה

מה שמעניין לא נראה את החרדים יוצאים מגידרם בנושא הזה, גם אם יפתחו את החנויות בשבת הם ימשיכו לשבת בקואליציה

הנסיון של מחלב להעביר קולות ברסלב מפרוש לליצמן לא צלח ג' הוכתה מכה קשה בבית שמש

מאת ברסלבר

לפני חודש נערכו בחירות חוזרות בעיר בית שמש,  כידוע חסידות ברסלב מאז ולתמיד בכל רחבי הארץ הולכים עם מאיר פרוש-שלומי אמונים ואף ברחבי הארץ יש נציגות בכירה של ברסלב בשלומי אמונים בין האישים ניתן למצוא את  ר"ע ביתר מאיר רובינשטיין שהינו חסיד ברסלב, סגן ר"ע מודיעין עילית נחמן בנשעיה שאף יש לו מניות בעיתון המבשר, נציג מס' 2 בבית שמש הינו חסיד ברסלב, בני מחלב שבשנה האחרונה התידד מאוד עם ליצמן החליט מנקמה אישית בפרוש לנסות לשנות את המסורת שברסלב הולכים עם שלומי אמונים, ופירסם בהמודיע שברסלב בבית שמש מצביעים ג' ביום הבחירות הוא ירד לבית שמש עם כמה רכבים בהם נוער נושר משמואל הנביא וניסה לעשות רעש כאילו שברסלב תומכים בג', פיזר אלפי פשקוילים ברחבי העיר "ברסלב תומכים בג'" חסידי ברסלב בעיר לא קנו את הלוקשן הזה וכולם יצאו והצביעו "כח" בסופו של יום הוא נחל מפלה גדולה שכוח הכניסו 2 נציגים וג' ירדו חזק הפסידו קולות שהיו להם בסיבוב הראשון למרות הרעש שניסה לעשות בעיר.

האדמו"ר מאוסטרובה-ביאלא: הרב ברלנד הוא צדיק הדור

מאת ברסלבר

כך התבטא האדמו"ר מאוסטרובה-ביאלא שליט"א:

לפני כשנתיים האברך י.ב. מהישיבה היה בקבלת קהל אצל האדמו"ר מאוסטרובה-ביאלא בגבעת שאול. מיד כשהוא נכנס שאל אותו האדמו"ר שליט"א "מהיכן אתה? לאיזו קהילה אתה קשור?" ענה לו האברך "אני קשור לרב אליעזר ברלנד", אז אמר האדמו"ר "באת אלי עם רבי אליעזר ברלנד צדיק הדור! אתה בא אלי להתברך? יש לך את הרב אליעזר ברלנד, מלאך ה' צבקות!" אז שאל אותו האברך "הרב ברלנד הוא צדיק הדור?". ענה לו האדמו"ר "מה אתה לא רואה זאת?!"

יש לי ביצה אחת על מי לזרוק על קרינסקי או על הענדל?


אינו דומה השומע מפי שליח לשמוע מפי המלך


שופכים את דמו של מנדי הענדלהרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א
שלום וברכה
אחד"ש
לצערי מזינים אותך באינפורמציה מושגית ,וגורמים למנדי הנדל שפיכות דמים על לא עוול בכפו ,הבעיה היא הפוליטקאים העשירים ,וגם תלמידי חכמים עשירים בקראון הייטס ,לצערי אין הנהלת ישיבה ,כי ההנהלה היתפלגה ,שומו שמים ,לאחר צוואת ווינשטוק ,היתפלגו חברי הנהלת תומכי תמימים המרכזית ,משנת תשנ"ח ,הראש ישיבה מסרב לבוא לדין תורה ,ומסתמך על פסק השולחן ערוך ,שהרבנים לא גדולים כמוהו ,לכן נעשית עוולה גדולה לבחורים ,כי אין חלוקת כספים בצדק בישיבה ,כל אחד מכניס לכיס ללא דין ,ולכן אין כסף למזגנים באולם הגדול ,ולכן הפנימיה של הישראלים נראית מוזנחת כל כך ,כל זה בגלל גניבת כספי תרומות ,של חברי הנהלת הישיבה ,וגם תלמידי חכמים שבינהם ,מנדי הנדל לא שייך להנהלת הישיבה ,הוא רק מנסה לעזור ,אבל הספונסר שלו קמצן גדול מאוד ,וכל הסיבה שהוא עוזר למנדי הנדל ,זה לא מאהבת מרדכי ,אלא בגלל שנאתו של דריזין לקרינסקי ,ולכן הוא נותן את הכינוס למחנה המשיחסטי, אבל גלוי וידוע לכל ,שגם אם דריזין יראה תמים גווע הוא לא יעזור לו בפרוטה ,כל החלוקה של כובעים וחליפות ,זה רק בכדי לצאת ידי חובת פירסום ,זה יהודי מסכן קמצן ,שאין לו השגה של טוב לב מהו ,מנדי הנדל סובל ממנו רבות ,הסיבה שאין הכנסת אורחים בקראון הייטס ,כי דריזין לא נותן לפתוח את הכנסת האורחים אלא לצרכי בית מלון בלבד ,מנדי הנדל אין לו שליטה על הקריזות שלו{של דריזין} ,מקרינסקי ושם טוב אין מה לבקש טובות ,כי הם מעדיפים להעביר את כל 770 ,למונטפיורי רחמנא ליצלן ,אבל מנדי הנדל מנסה כבר 20 שנה ,להתנהל בליכלוך הקראון הייטסי ללא הצלחה ,הוא חי בדירת 3 חדרים עם משכורת צנועה ,ודריזין לא מרחם עליו בכלל ,היות ודריזין חווה על בשרו את מאורעות מלחמת העולם השניה ,ואפילו שהוא שהה באותה תקופה בהיותו ילד קטן במזרח רוסיה ,בכל זאת מידת האכזריות נדבקה בו ,וזה לא באשמתו ,לצערי רוב הזקנים שעברו מאורעות קשים מיתנהגים כמוהו ,תמימים מנסים להיסתדר בכל הבלגן הזה ,אבל הם נופלים בין הכסאות מתחת לשולחן העסקנים בעלי המגפיים ,והעסקנים מחייכים להם שכביכול הכל יסתדר ,אבל עסקני קראון הייטס ובכלל הדרך האמריקאית היא מאוד דו פרצופית ,והם מסובבים את התמימים על האצבע הקטנה ,אין מה לעשות רק לכתוב באיגרות קודש ,ולחכות להיתגלות ,
בברכת התורה משולם צפניה

מי מינה את הנדל להיות אחראי על המקווה

מאת משיחיסט

מי בדיוק מהנהלת הישיבה המרכזית מינה אותו להיות אחראי על המקווה, מה הוא תוקע את האף שלו?
אולי הוא עזר בכמה שקלים, אין בעיה! תרמת כמו רבים, זה לא הופך אותך להיות אחראי על המקווה, וכל הסיפור שהלכת לרבנים ושהם נתנו לך אישור למסור למשטרה זה מובן, כי אתה הוא שממן את אחד מהרבנים את מר ברוין ידוע לכל שאתה מממן, אז אין מישהו שיחשוב שלא כל מה שתרצה ממנו תקבל,הגיע הזמן לעשות לזה סוף, תעזוב אותנו לנפשנו, תעזוב את קראון הייטס, ותלך לאזור של סאטמאר שם אתה מתאים לנוף, שם יש מוסרים כמוך

צבאות ה' בבנייני האומה


היום יום כ"ט אדר שני


זמנים - סוף זמן קריאת שמע


שבת נועם הנשמות בנדבורנאמאת נדבורנער

על קהילת אנ''ש דנדבורנה י''ם עברה שבת לעליא ולעילא מרגשת ומרוממת,
בליל שב''ק היה השולחן הטהור בשילוב שלום זכר לרגל הולדת הנכד להאדמו"ר שליט''א,
 בן לבנו הרה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים שליט''א,
חתן הרה"צ רבי יחזקאל שרגא לאווי שליט''א אב"ד טאהש ווילימסבורג
 וחתן האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת שליט''א
 ונין לכ''ק האדמו"ר הגה''ק מטהאש שליט''א,
ובשב''ק היה קידושא רבא לאחר התפילה לרגל הולדת נכדתו
בת לבנו הרה''צ ר' יוחנן רוזנבוים שליט''א,
 בהיכל ביהמ"ד הגדול נדבורנה בירושלים עיה"ק.
השבת שהיא מלאה השפעות מכל הבחינות, לשבת התאחדות והתעלות והתלכדות בצילא דמהימנותא של כ''ק מרן האדמו''ר שליט"א הגיעו חלק מציבור אנ''ש לשהות בצל השמחות בחצר הקודש, שבת אחים גם יחד, במהלך השבת ערך האדמו”ר את שולחנותיו , ונשא מדברות קודשו .
יהי''ר שנזכה יחד להתאחד ולהתרומם ולקבל מקודשת השבת שהיא שבת אחים גם יחד, להתענג על ה', ולהתקרב לעבודתו יתברך שמו, ולאור באור פני מלך עולם בעזרת השם יתברך, לנו ולזרענו כל הימים עד ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש במהרה בימינו , אמן.
צילום ותיעוד מוצ''ש : אהרן כ.
יצוין שאי''ה הברית לנכד האד''ש יהיה בביהמ''ד הגדול ביום שלישי לאחר תפילת שחרית ברוב עם.
שלאחמ''כ יהיה הסעודת הברית בשילוב סעודת ר''ח ניסן.

האדמו"ר מפרמישלאן חופר את קבר אחיו


קברו הטרי של הביטשוקבער


ילדי גרוס חוזרים לחיידר


מציגים את המצות לר' חיים קנייבסקיהמקובל דב קוק אצל ר' חיים קנייבסקי


זמנים - אופק ירושלים


זמנים - אופק בני ברק


ליפא שמלצר מעורר לתשובה


אהרן גרנות חוזר ללבושו המקורי


האדמו"ר מניקלשבורג בקריאת המגילה


קול דמי אחינו זועקים


דב הלר עם חזנות מסוג אחר


בחור חולה קורא להתחזק בתפילת עלינו לשבח


אני מאמין בביאת המשיח


בין נאצי לאתאיסט


ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד


כך אופים מצות עבודת יד לקראת פסח

בבית הכנסת יד הגיבורים ברמת גן אפו אמש (מוצ"ש) מצות לקראת חג הפסח תשע"ד, יוסף חיים בן ציון צלם סוכנות הידיעות "חדשות 24" תיעד את התהליך מהכנת הבצק ועד לסיום האפייה
לגלריית התמונות כנסו כאן:

מנקים לפסח


זה הזמן להתעורר