רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 31 באוגוסט 2012

אנא כפר נא לחטאים ולפשעים - גדולי הליטאים הרבנים שטיינמן קרליץ וקנייבסקי כותבים אותיות בספר תורה לזכרו של ר' שלום בער ליפשיץ ז"ל יו"ר 'יד לאחים' שנרדף על ידי הרב שך וירד לחייו אך ורק מפני שהיה חסיד

רק מעטים יבינו את המודעה הזו, רק בני הדור הקודם, לא הדור החדש שאינו קולט מה יש במודעה הזו ומה היא אומרת, זה נראה להם כמו עוד כתיבת ספר תורה ורבנים כותבים, הם לא יודעים כמה דם נשפך בכל הקשור ל'יד לאחים' מה אירע לפני יותר מעשרים שנה, ומדוע הציבור שיודע, היה המום כשראה את המודעה הזו

למי שאינו יודע, כשהרב שך פילג את אגודת ישראל והפריד את הליטאים מהחסידים בכמה מקומות נוצרה בעיה. במיוחד היכן שעבדו יחד, כל אחד חשש שהשני נאמן לצד האחר.

באחד המקומות שנוצרה בעיה כזו הוא ארגון ששמו 'פעילים', באותן שנים למרות שקראו להם 'יד לאחים' אבל השם שהכל קראו להם היה 'פעילים', כל בחור ישיבה ידע מה זה 'פעילים', הם רשמית פעלו נגד המסיון, והקימו אותה קבוצת צעירים מישיבת חברון רובם ליטאים ביניהם אברהם רביץ, אבל מי שעמד בראש והיה היוזם היה ר' שלום בער ליפשיץ ז"ל שנפטר לפני שנה

ר' שלום בער מן הבית היה חסיד חב"ד, אבל כל חייו הוא עבד עם ליטאים, ה'פעילים' היה מורכב בעיקר מן הציבור הזה. ובבחירות בתשמ"ט פרצה מחלוקת קשה בין העומדים בראש האם להתייצב לימין הרב שך ומתגייסים לעבודת הבחירות שאז היתה נגד החסידים, או שלא מתערבים, ה'פעילים' הוא נייטרלי ובלתי מפלגתי. אברהם רביץ זעק כי חייבים לתמוך ב'דגל התורה' ואילו שלום בער ליפשיץ טען כי חייבים לשמור על ה'פעילים' נייטרלי, אותנו מעניין המאבק במסיון ולא המאבק הפנים חרדי. הוא אף נימק כי העסקנים הפעילים בארגון מורכבים מכל החוגים והעדות כולל ממי שכלל אין משתתפים בבחירות, לכן ה'פעילים' צריך להיות אל-מפלגתי

הרב שך זעם, ותבע שיחליפו אותו מפני שהוא חסיד. אבל לא יכלו לעשות זאת, מפני שהוא היה היושב ראש החוקי, ואז הודיעו הליטאים כי הם פורשים ומקימים ארגון משלהם בשם 'לב לאחים'. ר' שלום בער המשיך בפעילותו אבל כמובן שהרבנים הליטאים החרימו אותו ולא חתמו עוד על המודעות השנתיות הקוראות לתמוך ב'יד לאחים'

במשך של עשרים שנה ויותר לא ראית עוד את חתימות גדולי הליטאים על המודעות של 'כופר נפש' הקוראות לציבור לתרום ל'יד לאחים'. הרב שך רדף אישית אל ר' שלום בער על כך שלא התייצב לצידו בבחירות ועל כך שרצה לשמור על ה'פעילים' נקי מפוליטיקה, הוא הבטיח כי יסגור את ה'פעילים', אבל לא הצליח

והנה היום כאשר יצאו לרחובות ראו משהו שלא האמינו, חוצות הערים החרדיות מלאים במודעות לטובת 'יד לאחים' מכריזות על מגבית ימים נוראים ל'יד לאחים' וכתיבת ס"ת לע"נ הרב שלום בער ליפשיץ ז"ל, את האותיות הראשונות כותבים הרבנים הגאונים הגדולים ר' אהרן לייב  שטיינמן, ר' חיים קנייבסקי ור' ניסים קרליץ. תחילה חשבתי כי זה בודאי פשקוויל, ומתברר שלא, הרבנים עשו חושבים והגיעו למסקנה כי לא היתה כל סיבה לשבור את 'הפעילים' רק בשל מלחמתו של מי שהיה לו כאן ענין פוליטי, שפכו את דמו של ר' שלום בער בחינם לא היה כל צורך בכך, ועתה הם מתקנים על ידי כתיבת אותיות בספר תורה לזכרו ועל ידי קריאה לתמוך ב'יד לאחים'

אם 'יתד נאמן' היה היום בידי המחבלים לא היה כל סיכוי לדבר שכזה לקרות, מפני שהם היו יורדים לחיי הרבנים העושים זאת. רק החלפת השלטון שם איפשר את ההכרזה כי נעשה עוול בשעתו, ומשתדלים עתה לתקן

שיטת ההתעלמות מקהילות מזיקה - הגיע הזמן לקלוט כי אין עוד לאף אחד מונופול על הציבור

זה קורה כמעט בכל הזדמנות כזו ועתה חזר על עצמו. בונים דירות בחריש לציבור החרדי, וקבוצה של עסקנים השתלטו על הבניה ופרסמו הודעה לפיה אסור לאף אחד לעסוק בנושא בשל תקנות השוק, וכי רק הם מנהלים את הענין והכל דרכם

ברור שהחתימו הרבה רבנים אבל רק מחלק, לא כולם נמנו עליהם, ולא היה זה פלא שקמה זעקה גדולה. למשל, חב"ד מחתה על שדילגו עליה, ומאיר פרוש מיהר אתמול להודיע כי הוא ידאג שגם חב"ד תשובץ, והנה היום שלשה רבנים ליטאי, ספרדי, וחסיד גור פרסמו מודעה משלהם נגד אותה מודעה שפרסמו הראשונים

האמת היא שהיום כל אחד יכול לעצור כל תהליך כזה, פונים לבית המשפט והכל עוצר. אין דבר כזה להחרים ציבורים ובמיוחד כשמדובר בציבורים גדולים. מדובר בקרקע ממשלתי ובמימון ממשלתי וכולם שותפים לו

נוצר רושם שעדיין ישנם מי שמאמינים כי הם האפוטרופסים על הציבור וכי כולם כפופים להם. זה היה בעבר כשהיינו ציבור קטן, היום כל קהילה יכולה לנהל את עניניה בעצמה ואינה זקוקה לאחרים, במיוחד הגדולים שבהם יש להם מספיק אנשים ומספיק אמצעים להתארגן לבד, ולכן השיטה הזו של להשתלט על הקופה כולה היא הרסנית וגוררת מאבק מיותר

הגיע הזמן שנקלוט כי מה שהיה לא יחזור על עצמו עוד. כולנו שווים בכל, וכשמקימים עיר חרדית אז כל מי שרוצה להיות שותף לה זכאי לכך. ומי שיעבוד בשיטת ההחרמות יפסיד מפני שהוא גורר מלחמה מיותרת ומזיקה ובסופו של דבר הוא ייאלץ להתקפל

מלכתחילה היו צריכים להזמין את הציבור, לפרסם הודעה שכל מי שרוצה להצטרף שיבוא ויצטרף, לתת תקופת זמן להצטרפות הזו כמו במכרז, ואחר כך אפשר לומר לא רציתם לא באתם בזמן. אבל מלכתחילה לא לקחת בחשבון ציבורים גדולים היא לא רק טעות היא גורמת לפירוד ומחלוקת מיותרת

'אתרא קדישא' משקיעה את כל כוחה למצוא עצמות וללא הצלחה קיוו כי בית הדין של 'העדה החרדית' ירחם עליהם ויקבע כי צריכים לשמור ולקבור 'חשש עצם' של בעל חי ולא הצליחו

עד להיכן הדברים מגיעים זה פשוט לא יאומן. כש'העדה החרדית' מינתה ועדה ושלשה מפקחים הבטיח ר' דוד שמידל שהוא ימרר להם את החיים וכי החפירות יקחו לפחות חמש שנים. וכך הוא עושה, הוא אמר כי הוא רוצה לעבור על כל אבן, המפקח שלו מנסה, אולי הוא ימצא משהו וזה לא הולך

השבוע סוף סוף מצאו שתי חתיכות שנראות כמו עצמות אבל כלל לא בטוח שזה עצמות. וזה אחרי שארבע ימים חופרים באותה מערה עוברים על אבן אבן וזה כל מה שהצליחו למצוא, והתייצבו בפני 'העדה החרדית' שרוליק אייזנבך המפקח של'אתרא קדישא' ניסה לשכנע כי מדובר ב'חשש עצמות'

הרב אולמן חבר בית הדין של 'העדה החרדית' שאל את אייזנבך האם אתה בטוח שזה עצמות, הוא אמר לא, הוא המשיך ושאל ומה אומר על כך האנטרופולוג, אמר לו שרוליק אייזנבך כי אסור ללכת לאנטרופולוג מפני שהוא יחתוך בשביל לבדוק וזה יהיה חלילה ניתוחי מתים

חברי הבד"ץ שאלו, האם מצאו קברים או סימן לקברים, והם אמרו שלא מצאו. הם המשיכו ושאלו אם זה עצם זה גם יכול להיות של חיות, והם אמרו כן. מה עשו חברי בית הדין, שלחו את החתיכה לד"ר יוסי נגר, והוא קבע כי לפי הגודל אי אפשר לקבוע אם זה בכלל עצם, וממילא אי אפשר גם לקבוע אם זה של אדם או של בעל חי

חברי הבד"ץ פסקו להמשיך ולחפור במערה ביום א'. ותקוות 'אתרא קדישא' שהנה הצליחו לעצור בעד החפירות נגוזה

ניסיתי לברר אצל מבינים מה קורה כאן והם אמרו לי, שאם כל שטות כזו זה עצמות אין סנטימטר אחד בארץ ישראל שמותר לחפור שם. עצמותיהם של כל כך הרבה בעלי חיים מפוזרים בכל מקום. המציאות היא שאין שם קברים. עד לרגע זה לא מצאו אפילו צל צילו של סימן שיש שם איזה קבר, ולכן הסבירות אומרת שאין כל בעיה לבנות שם

אבל עתה המאבק אינו עוד על עצמות אלא על אגו, מי יוכיח מי ינצח. לר' דוד שמידל חשוב לעצור בעד הבניה להוכיח כי הוא זה שיודע ומבין ולא אחרים. וגם אם לא ימצאו עצמות הם יעשו מאבנים עצמות, ולא אופתע אם הם בסופו של דבר ישתילו שם עצמות כפי שעשו במקום אחר, היכן שהיה וויכוח קשה, ולאחר שלא הצליחו להוכיח כי יש שם עצמות, הם הגיעו באישון לילה עם עצמות כיסו אותם ובבוקר התייצבו 'והוכיחו' כי הנה היו שם עצמות

זה דרכם מאז ומתמיד כשהם נתפסים בשקריהם

צביעותם של המחבלים - הם שילמו עשרות אלפים לבזות את הרב שטיינמן ואילו השונאים משלמים בס"ה 500 דולר שידווחו על הנסיעה לאירופה


ככה הם משחקים זו דרכם, מדובר כאן בצביעות שאין דומה לה, והייתי מוסיף במקרה זה ברשעות ואף יותר מכך

ראשי המחבלים פרסמו היום ב'הפלס' על נסיעתו של הרב אהרן לייב שטיינמן ביום ראשון הקרוב לצרפת. ברור שהם לא כתבו 'מרן' על זה הייתי מוחל להם. אבל הם צירפו לצד אותה ידיעה, ידיעה אחרת אשר בהם הם מגנים כל שיתוף פעולה עם כלי התקשורת הפסולים, הם אינם מציינים שמות אבל רומזים, הם כועסים שלנסיעתו של הרב שטיינמן הוזמנו גם קבוצה של כתבים המדווחים בתקשורת ובאינטרנט

ברור שהמחבלים לא אוהבים זאת מפני שזה לא עושה להם טוב, הם רוצים שמה שפחות יידעו על הנסיעה הזו. ולכן הם תוקפים אותם

בשביל להצדיק את מה שהם כתבו הם שלחו לי רשימה של מי שמקבלים כסף וכמה, והנה הרשימה שקיבלתי מהם:

אל המסע יתלוו וימומנו (500 דולר לכל אחד + כרטיס, סידורי נסיעה, מקום לינה ועוד) הכתבים דלהלן:
ישראל כהן - כיכר השבת
דוד רוטנברג - בחדרי חרדים
בנימין ליפקין - בקהילה
דוד דמן - משפחה
ירח טוקר - דובר ועדת הכספים

אני לא לוקח אחריות על הדיוק בפרטים את זה הם שלחו לי, זו גירסתם

כאן המקום לשאול את אותם מחבלים באיזה זכות הם יכולים לבא בטענות. אתם שילמתם עשרות אלפי דולרים לקנאים שיחלקו פשקווילים וישמיצו את הרב שטיינמן במשך שנים, היחצני"ם אצל הרב שטיינמן - אם הפרטים נכונים - בסך הכל שילמו 500 דולר עבור דיווח על הנסיעה, דבר שמקובל בכל נסיעה כזו. אז מה לכם כי תלינו. קודם תסבירו, האם לשלם עשרות אלפים לפשקווילים זה מותר, ודיווח על נסיעת חיזוק בצרפת זה אסור?

ועתה בקשר לשיתוף פעולה עם התקשורת הפסולה. בכל השנים שאתם שלטתם, מי הם אלו ששיתפו פעולה עם התקשורת, אנשי הרב שטיינמן או אנשי הרב אלישיב? מי היה אז בכותרות, מי דאג להעביר את כל מה שרק רציתם שיתפרסם, האם שכחתם שעד לפני זמן קצר אתם הייתם על הסוס ואתם אלו ששיתפתם פעולה עם התקשורת?

הון שילמתם למי שיישבו בפורומים השונים ויכתבו למענכם יכו בכל מי שדעתו שונה. לאלו שאינם יודעים, היו בעבר כמה עם שמות ניקים ידועים שעבדו שעות נוספות יום ולילה בפורומים וייצגו קו מחבלי, הללו עבדו תחת חסותו של  שמואל דויטש שהוא היה פטרונו של אחד ניק בשם אמתער, ועוד אחרים (הרשימה אצלי) שקיבלו משכורת עבור העבודה הזו. מדוע זה מותר היה לכם, האם רק כשהשם בדוי זה מותר? נניח שהיו שולחים כתב בשם בדוי שיכסה את הנסיעה של הרב שטיינמן זה היה הופך למותר?

מתי זו הופכת פסולה, כשזה לא משתלם לכם?

'הדף היומי' - היום כולם רוצים להיות רבי'ס פעם לפחות כלפי חוץ שיחקו כי אינם רוצים להיות רבי''ס

כמה פעמים פנו אלי גולשים וביקשו שאשלח להם את העמוד אשר בו דיווחתי על איך שה'פני מנחם' נהיה רבי. היו שני מועמדים סגרו אותם בחדר ולבסוף התפקיד נפל על ה'פני מנחם', הבטחתי אבל לא היה לי זמן קודם לעשות זאת,  אז הנה קיימתי ויש לכם את העמוד במסגרת 'הדף היומי' של היום

מה שמעניין, היום לא נמצא עוד דברים כאלו, מי שלמד את העשור האחרון לפחות וגם לפני כן מלחמת עולם בין ילדי הרבי'ס כולם רוצים להיות רבי'ס הם נלחמים זה בזה בצורה הכי גרועה ופרועה. והנה יש לנו לפחות סיפור אחד מעניין איך שלפחות כלפי חוץ שיחקו אותה נכון שניהם לא רצו להיות רבי'ס ובסופו של דבר זה נפל על ה'פני מנחם' שנאלץ לקבל על עצמו את התפקיד שלא חפץ בו

תקראו ותהנו

ועתה, סידרתי לכם בלוג חדש היכן שתוכלו לקרוא את הדברים האלו בגודל מקורי בלי כל בעיה, לא תאמינו איך ברור וטוב, גם את זה עשיתי על פי פניית גולשים

אנו רק בהתחלת הדרך שם, אשתדל כל כמה ימים לפחות, להעלות עוד עיתון, סידרתי גם שיהיה בצורה מסודרת יותר, והתחלתי במספר 212, ואין מוקדם ומאוחר

את הדף הזה אשתדל שכבר היום זה יהיה שם אבל אם לא, אז זה ענין של ימים בודדים בלבד

הבלוג החדש שמו 'פנים חדשות' וזה כתובתו:  http://pcapc.blogspot.com/

יום חמישי, 30 באוגוסט 2012

מי רמס את הגדולים האמיתיים? - הלב שותת דם על מה שקרה להגאון רבי חיים גריינימן

כן, זה היסטוריה, אבל כזו הזועקת לשמים. בכל עת שאני רואה את תמונתו או שומע עליו אני נזכר באותן הימים, איך מי שאמור היה להיות גדול מנהיגי הליטאים, מי אשר היה משכמו ומעלה בכל התחומים, מי שנשא ראש על כתפיו, והציבור הליטאי היה מתגאה בו, הפך למרמס, רמסו אותו ועשו ממנו עפר ואפר, ומי עשו זאת? חסידים, מזרחיסטים, חילונים, ציונים, רשעים? כן רשעים, אבל איך הם נראים הרשעים הללו, עם פראק והמבורג, מי אשר לחמו בכל מי שחששו שמא הוא יהיה חלק מן ההנהגה

לא אשכח את אותן הימים כשהרב שך זעק 'דעתו טריפה' ולחם בו בחרב ובחנית. ומדוע? מפני שחלק עליו בענין היחס לספרדים, לדעת ר' חיים גריינימן הרב שך הרחיק לכת, לא היו צריכים להפסיד אותם, יכלו להמשיך לחיות עימם בשלום וממילא היו הספרדים נאלצים לשמוע בקול דברי גדולי הליטאים. אבל הרב שך ששיטתו היתה או הכל או כלום, הלך עד הסוף. ומה השגנו? ש"ס בנתה את עצמה בלי הרב שך, היא אף הכפילה את מספר המנדטים שלה, ואילו הציבור הליטאי הפסיד את אחד מגדולי הכוחות מי אשר עד היום הזה החכמים פונים אליו ומתייעצים עימו

הגאון רבי חיים גריינימן חיתן היום את נכדו וכך נזכרתי בו שוב. כתבתי על אותה מחלוקת דפים על גבי דפים, ובל"נ עוד אעלה אותם בעתיד, אבל אסור אי אפשר מבלי להזכיר שוב ושוב, כי הבעיה הליטאית היא שמהרסייך ומחריבייך ממך ייצאו, מי ששברו את ההנהגה מי שעשו הכל להשמיד את העולם הליטאי הם אותם מי שהשתלטו על ההנהגה דרך הרב שך. עשרים שנה של הרס וחורבן הישיבות, לא השאירו ממנו זכר של ישיבה, הם הפכו לסניפי מפלגות, ועשרים שנה של אבדן מנהיגות אמת

אם ההנהגה היתה עוברת מיד אחרי הרב שך למנהיגים כמו הרבנים חיים גריינימן ואהרן לייב שטיינמן הכל היה נראה אחרת, הם היו עושים הכל ללכד את הציבור החרדי שהיה היום חזק פי מאה לפחות. הציבור החרדי הפסיד כל כך הרבה בגלל שלא היה לה מנהיג חזק. היינו עסוקים במלחמות שבין מי שחשבו שהם מנהיגים ולמעשה לא הנהיגו אלא שלטו שלטון דיקטטורי ולא אפרט. הפסדנו מנהיג אמת חכם, היודע איך ללכד את כולם, מוצא את נתיבות לב הציבור, ומגיע למרחקים

כן, ר' חיים גריינימן הוא סמל ההנהגה שהיהדות החרדית בכלל והציבור הליטאי בפרט איבדו בגלל רשעותם של יחידים מי שרצו להשתלט בכח הטרור וההפחדה, החזיקו ביהודי תמים שהיה מונח כל כולו בשולחן ערוך והיה רחוק מחיי הציבור, הוא אמר אמן לכל שקריהם, וכך הפסדנו לפחות עשר שנות הנהגה. כן, הרב יוסף שלום אלישיב נתן את חתימתו אבל לא הוא הנהיג, לבלרים מופקרים הם אלו שהנהיגו והציבור נאלץ היה לבלוע גלולה מרה זו, לא היה מי שיחשוף את האמת, ביקשו לשמור על כבודו של הרב אלישיב

היום לא נותר לנו אלא להצטער, את השנים הללו אי אפשר להחזיר, והנזק הוא כל כך גדול, עד שמי יודע אם בכלל אי פעם נצליח להחזיר את הגלגל אחורנית

הרב דניאל אלתר חטף מכות רצח בגרמניה והוא מאושפז בבית החולים

הרב דניאל אלתר עדיין מתאושש בבית החולים מהמכות שספג מחבורה של צעירים ברחוב

לא יאומן עד להיכן זה מגיע לחטוף מכות כאלו

אבל חסידי גור, אתם תרגעו, ורוצים לדעת מדוע, גם אני כשמצאתי בחדשות כי הרב דניאל אלתר חטף מכות ואושפז, הלב שלי דפק, ומהר חיפשתי חומר ומקורות מה קורה, וגיליתי כי יש עוד הרב דניאל אלתר והוא רב בגרמניה והוא זה שחטף את המכות ולא חלילה מצעירים בגור אלא מערבים

אני מביא את הידיעה מפני שאם ימצא מי שישמע כי הרב דניאל אלתר חטף מכות שיידע כי זה דניאל אלתר רב קהילה בגרמניה ולא מירושלים

תכנסו כאן:

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=922302

מכתב גלוי לנתי גרוסמן: התורה חסה על ממונם של ישראל תפסיק לכלות את ממונם של ישראל

תלמיד פונוביז' כותב:

לכאורה, לא הייתי צריך לפנות אליך, אדרבא, לתת לך לשרוף כסף, שלך ושל עדת המחבלים, ולצחוק כל הדרך כיצד אתם מתבשלים במיץ של עצמכם. נכון, אילו היינו אכזרים ובעלי מידות מושחתות כמוכם וכמו ר' שמואל אוירבך, הייתי צופה בהנאה מרובה ורואה כיצד אתם כלים ומכלים את ממונם של ישראל.
 
אבל היות שאנו יהודים ובטבע רחמנים בני רחמנים, וכפי שהורה לא פעם מרן גאון ישראל שצריך להרבות באהבת ישראל ודאגה לזולת גם אם פגע בך, החלטתי לפנות אליך בצורה ברורה וגלויה, ואל תגיד שלא אמרו לך.
 
נתי גרוסמן אתה מוכשר ומוצלח, אבל אין לכם עתיד בעיתון יומי. כן, בשבועון אתה יכול להצליח הרבה יותר וגם לגרום פחות נזקים, אבל מה שקורה כעת זה שערורייה שחייבת להפסק.

אתם מבזבזים כסף לשווא, לוקחים כספי צדקה שאמורים להחזיק ישיבות, אונסים את נאמני ר' שמואל אוירבך, ביניהם נדבנים גדולים ואישי ציבור להוריק את כיסם עבור עטיפות של דגים שנקרא הפלס. (מפאת כבודו של ר' שמואל לא אפרט כאן למי פניתם ומה עשיתם כדיל להחזיק את הפלס, אבל יום יבוא והכל יצוף החוצה, ותאמין לי שאנו יודעים הכל..)

נתי זה לא זה. את הביזיון הזה צריך להפסיק. אמנם כבוד וגאווה משחק הרבה בנושא הזה להוכיח, שהנה יש את הממשיך של האבי עזרי שמוציא עיתון יומי, אבל בסדר הוכחת שאתה יכול, אפילו הצלחת להוציא את זה בייארציט של יתד המקורי בכ"ג תמוז.

שעת המשחקים נגמר. אלול זה זמן לחשבון נפש, ואני חושב שאם תודיע על הפיכת הפלס לשבועון, זה יקל עליך וזה יקל על כולם ואולי גם יביא לריפוי הפצעים והורדת החרם של גדולי ישראל.

תבין נתי, אתם לוקחים אדם כמו מנחם כרמל ומסבכים אותו לשווא, קורעים אותו מגדולי ישראל. למי זה חסר, האם הציבור החרדי צריך עוד פילוגים עוד עיתונים? למי זה חסר.
 
אם יש לך שבועון לפלג של הפלס, אני חושב שזה יביא בדיוק את ההשקפה שאתה מעוניין בה וגם לא תביא להתנגשות מיותרת שהיא חסרת תוחלת.
 
נתי זכור היטב, כל הנוטל עצה מהזקנים אינו נכשל
 
נתי אני שב ומתחנן אליך תפסיק לכלות את ממונם של ישראל ושל האברכים המסכנים ושל נדבנים ידועים ואנשי שם.

'הדף היומי' - ה'פני מנחם' מגור זצ"ל בהתקפה חריפה על הנציגים החרדים הדואגים לעצמם למטרותיהם ולא לציבור

בעקבות דבריו של ר' אברהם יוסף לייזרזון אתמול על שראשי 'החינוך העצמאי' של ימינו דואגים למשפחותיהם למשרות ועמדות זה מה שמעניין אותם ועל כך הם נאבקים, נזכרתי בדבריו של ה'פני מנחם' ז"ל מגור אז הוא עדיין היה ראש הישיבה ויושב ראש אגודת ישראל, הוא תקף את החכי"ם החרדים שוויתרו על עקרונות  למען הכסאות

היה זה בעת המו"מ הקואליציוני, הם היו מוכנים להעלים עין מכל כך הרבה נושאים חשובים בתמורה להבטחת כסא מרופד יותר. בישיבת ההנהלה יצא הרב אלתר בהתקפה חריפה עליהם ואמר כי העיסוק של החכי"ם בכיבודים ובנושאים פרסונליים מבזה את תנועת אגודת ישראל

הצרה הזו שכל אחד דואג לעצמו למשפחתו ומקורביו היא ישנה מאז קיומנו, זה בכל מקום. יחידים הם מי שידאגו קודם לציבור ואחר כך לעצמם, אבל זה מה שיש

טוב שמזכירים זאת מפעם לפעם בשביל שלא נרמה את עצמנו שכך זה צריך להיות

המחבלים הפכו למנדליסטים זועקים כי 'שונאי צד הקדושה' מפעילים טרור נגדם - הם מבטיחים 72 בתולות לכל מי שחותם על מנוי ל'הפלס'

שהם בצרות זה כבר לא חדשות, כל כך הרבה זמן עם אפס פרסום, הכסף הולך ואוזל, אסור לשכוח שעולה להם העסק הון, הם שורפים בכל שבוע כמאה אלף שקלים, גם אם נניח שהשיגו את זה בחצי הכסף עדיין מדובר בעשרות אלפי שקלים כל שבוע, וכמה זמן אפשר להמשיך ככה

חבל להלחם בהם, צריך לתת להם להמשיך ושישרפו יותר כסף. חבל רק שזה כסף של מוסדות וציבור, ולא כאן אכנס למקורות, זה נושא בפני עצמו

הבוקר יצאו כמה אתרים בקול זעקה על שמנהלי 'הפלס' זייפנים שולחים מכתבים כאילו 'מאות' מנויים מחרימים מוסדות שמחרימים אותם, הם מבקשים לחתום על ניירות שיחרימו את מי שלא יתנו מודעות ב'הפלס'. חבל על הזמן להתעסק עימם בענין הזה, המציאות היא ההוכחה הטובה ביותר. היום ברור מי לצד מי, המפה הליטאית השתנתה מהקצה אל הקצה, לא מפני שמישהו שינה עמדות, אלא מפני שקודם חששו לומר בקול רם את מה שאומרים עתה, הוכח מעל לכל ספק שהמחבלים אינם מונים 10 אחוז מכלל הציבור הליטאי, הם טרוריסטים שעושים הרבה רעש, וכמו בכל ארגון טרור כמה עשרות משגעים עולם שלם, ככה זה אצל הליטאים הסובלים זה עשרות שנים מטרוריסטים שמעולם לא התמודדו בבחירות וטוענים כי הציבור עימם

אבל בניגוד לכל מי שזועק הנה הם מזייפים, אני אהבתי את מכתבם, ושימו לב מה כותבים המחבלים, בתוך המסגרת: 'יש לציין שמפני הטרור שמפעילים שונאי צד הקדושה', אני המום, הם הפכו למנדליסטים הם עסוקים עם 'קדושה' ומעניין מי הם השונאי צד הקדושה, ר' חיים קנייבסקי, ר' ניסים קרליץ, הרב שטיינמן, ר' גרשון איידלשטיין ועוד שורה ארוכה של רבנים ידועים, הם נמנים על שונאי צד הקדושה

הרב שך מתגלגל בקברו לשמוע מילים כאלו מאנשיו. 'קדושה' והאידיאה הליטאית הם תרתי דסתרי, הם לעגו עשרות שנים לחסידים שעסקו בקדושה, ועתה לא עוד מחבלים שונאים, זה לא עושה להם טוב, אז הם עושים מעצמם 'קדושים'. אתם מבינים, המחבלים הם קדושים. הם למדו מן המוסלמים, השאהידים הם הקדושים, ואכן המחבלים הליטאים הם הקדושים הנלחמים על קידוש ה', ושלא נופתע אם בקרוב יבטיחו 72 בתולות לכל מי שיחתום על מנוי ל'הפלס'

מי היה מאמין לאן שיתדרדרו

מה זה צריך להיות עד להיכן מגיע הטירוף? עד כדי כך להכין לו מישענת - זה יותר ממוגזם

ראיתי את התמונות ואני המום, עד כדי כך, באים לכותל לחצי שעה או אפילו לשעה, כל כך הרבה רהיטים, ולא סתם אפילו משענת לכמה דקות הכינו, זה נראה הרבה יותר ממוגזם

ראיתי תמונות של הרבה רבי'ס בכותל המערבי, ומעולם לא ראיתי דבר כזה

אני מעלה כאן כמה תמונות, ובואו יחד נעבור עליהם ואני שואל אותכם האם זה נורמלי או הרחקה גדולה. אני בטוח שהחסידים לא היו מכינים כל זאת בלי הוראתו

בתמונה העליונה תראו מה הכינו החסידים לר' מנדלי, כסא הכבוד, שעון שולחן, עמוד, ואם כל זה לא מספיק, גם משענת

שימו לב בשביל מה הכינו את המשענת, כשהוא ידבר שיהיה לו על מה שהיד תשען

הם משחקים מלכות, יפה, אבל רבותי זה יותר מדי

אגב, בתמונות רואים כי הוא השמין, אז נזכיר לר' מנדלי ולחסידים כי ושמרתם את נפשותיכם זו מצוה מאוד חשובה לא פחות מכל האחרות, אנא תשמרו על הבריאות, קצת יותר התעמלות לא יזיק. אל תשכחו, רבי הוא בשר ודם ומי שמכינים לו משענות כאלו מנוון את השרירים

'השקפה' או 'תקציב' מה בא קודם? - וויכוח מעניין בין חברי כולל חזון איש עם הרב שך

לא אחת צף ועולה הוויכוח מה חשוב ובא קודם 'השקפה' או 'תקציב'. כזכור אחד הדברים שאנשי ר' שמואל אויערבך התקיפו את הרב שטיינמן היה על שהוא דואג לכסף ורוצה להבטיח שיהיה מספיק כסף לקיום הישיבות, ולדעת ר' שמואל אויערבך לא צריך לדאוג, אם לא יהיה יסתדרו בצורה אחרת, הוא לא אומר איך, הדברים ברורים בשיטה שלו, מלווים ולא מחזירים, דבר שהרב שטיינמן סולד ממנו וטוען כי צריך לחפש כסף בדרך הישר וחלילה לא להונות אף אחד

וויכוח בנושא זה כבר היה לפני עשרים שנה ויותר בין הרב שך לראשי כולל חזון איש שיצאו מבית הרב שך כשהם בוכים ממש, מצטערים על היום שעשו מהרב שך 'גדול', עד כדי שהתבטאו בצאתם, כי הוא נשאר אותו מזרחניק

הוויכוח אז היה על תליית הדגל בפונוביז' ביום העצמאות ובעיקר על אמירת תחנון. הם ידעו מראש לפני שבאו אליו כי בענין הדגל הוא לא יכול לעשות הרבה בעל הבית של הישיבה הוא הרב כהנמן ומאחר והרב כהנמן הראשון החליט כי בפונוביז' ביום העצמאות תולים את הדגל אז בנו אחריו לא ישנה. אבל בנושא אחר והוא אי האמירת תחנון ביום העצמאות זה בער בעצמותיהם, וטענו כי זה בידי הרב שך, וכי הוא חייב לתקן עיוות של שנים

הרב כהנמן זצ"ל בשעתו קבע כי ביום העצמאות לא אומרים תחנון בפונוביז' הוא נימק זאת כי הוא נוהג כמו בן גוריון שאינו אומר הלל אז גם בפונוביז' לא אומרים הלל, אבל באשר לתחנון הרי בן גוריון לא אמר תחנון ממילא גם בפונוביז' לא אמרו תחנון

כמו מדי שנה, ואז במיוחד, הפגינו מול פונוביז' על רקע זה, וקבוצה מראשי כולל חזון איש נפגשו עם הרב שך לשכנע אותו כי אולי את זה אפשר לתקן שלפחות יחזירו את התחנון ביום העצמאות לישיבה. ואף סיפרו לו כי ה'חזון איש' אפילו כשהיה סנדק ביום העצמאות ולא היה כל ספק בהלכה שלא אומרים תחנון הוא ציוה לומר בשביל שחלילה לא יחשוד מי כי לא אמרו תחנון בגלל יום העצמאות, ולכן קיוו כי לפחות בענין זה הרב שך יעשה תיקון גדול

אבל תשמעו מה הרב שך אמר להם, כי מאחר וצעד כזה יזיק לכספי הישיבה מהממשלה ומהנדיבים, לכן השיקול שלו כי הכסף בא קודם. הוא אמר להם כי אם הוא היה יודע כי איש לא יידע על כך הוא היה מורה להגיד תחנון אבל מאחר ודבר כזה אי אפשר להעלים, אז החשבון של הפסד כסף לישיבה מכריע, ודחה אותם

כאן למדנו כי דעת הרב שך היה, שכל מה שמפריע לתקציבים להכנסות לישיבה, זה בא לפני 'השקפה'. מפני שעל פי ה'השקפה' צריך היה להורות לומר תחנון, ולא זה מה שהכריע, אלא הכסף שהוא מעל לכל

אז בקיצור זה הסדר שהרב שך קבע, כסף במקום ראשון, 'השקפה' במקום שני, והלכה במקום שלישי

יום רביעי, 29 באוגוסט 2012

מכתב למערכת: חסידות זה לא דמוקרטיה, בחסידות יש מנהיג אחד ויחיד, והוא מנהל אותה

לקוראי הבלוג הנכבד הזה:

רציתי לספר לכם מעט על תחושותיי בימים האחרונים.
נולדתי וגדלתי בבני ברק בשנותיו הבריאות של הלב שמחה זצ"ל. לאחר פטירתו מונה אחיו הפני מנחם זצ"ל לאדמו"ר, ואז כבר הייתי גדול יותר, שומע יותר ומבין יותר.
כשהפני מנחם נסתלק, הייתי כבר בחור בישיבה קטנה, וזוכר אני בבירור כי הדבר כאב לי מאוד. אהבנו אותו, הוא קירב אותנו, הוא התעניין בנו הרבה ואין פלא כי פטירתו הפתאומית הכתה קשות בכל העולם החרדי, בקרב חסידי גור כמובן, ומעל כולם אצל בחורי גור של אותה התקופה.
אולם אין ברצוני לדבר על הפני מנחם, משום שבהווה עסקינן. כמו"כ אין ברצוני להיכנס לפוליטיקה צרה כזאת או אחרת, ואם אכנס, זה יהיה ע"מ שתבינו את גודל הכאב שאני כאדם עם רוח ונשמה עובר בימים אלו.
בקצרה ממש: האדמו"ר שליט"א שהשם ישלח לו רפואה שלימה ומוחלטת בקרוב, מנהיג אותנו כבר 16 שנים בצורה מופלאה. כל חסיד שלא רצה ולא רוצה להיכנס לפוליטיקה יכול היה ויכול עדיין לעשות זאת, כמוני למשל, ומי שעשה זאת נמנע מצרות ובעיות בידי אדם, ואולי גם בידי שמים.
הרבי שליט"א שינה דברים רבים שהיו מסורים לנו מדורי דורות, ואפילו דברים שרבוה"ק מגור הורו לנו לפני שנים רבות.
אולם, לרבי יש מתנגדים וזה טבעי. הדבר היה מאז ומעולם, ואפילו בתוך גור שלפני המלחמה ואחריה. לרבי האמרי אמת זצ"ל היו מתנגדים, ואף לאחיו ר' מנדלי מפאבניץ זצ"ל היו חילוקי דעות איתו והוא גילה נטיות עצמאיות בתחומים שונים.
כשנפטר האמרי אמת, רוב החסידים שעברו את השואה רצו רבי רך כקנה, שילטפם ויזרוק עליהם סוכריות, ורובם העדיפו את האח הלב שמחה שבענוותנותו הרבה, ברח לחו"ל. (אגב, עד לפטירתו היתה אופוזיציה קטנה בתוך גור, אולם הם לא העזו לפעול או לדבר נגדו).
לאחר פטירת הבית ישראל, רוב החסידים לא יכלו להבין את התמנותו של כ"ק הלב שמחה לאדמו"ר. אמנם לא היתה אלטרנטיבה, אולם זה עדיין היה מפליא מאוד.
לאחר פטירת הלב שמחה התמנה הפני מנחם לאדמו"ר והיו לו מתנגדים, ולאחר פטירתו התמנה הרבי שליט"א לאדמו"ר וגם לו יש מתנגדים. ככה זה וכך זה יהיה. זה המצב.
אולם, חסיד נאמן יודע שאין לו להרהר אחר רבו, ואנו בגור אמונים עד מאוד על שמיעת דברי חכמים וקבלתם ללא הרהור. שומעים ועושים. לא שואלים שאלות.
בתקופה האחרונה (בפרט) החלו שמועות שונות ומשונות על שינויים בחסידות. כביכול משהו לא היה טוב עד היום.
וע"כ באתי לומר לכם כדברים הללו:
הכל היה טוב מאוד ומצוין עד היום. איני נותן הכשר לאנשים כאלו ואחרים שייתכן והם אכן מושחתים, אולם אין זה מתפקידי כחסיד פשוט לעמוד ולהוקיע אותם אל עמוד הקלון. ממש לא.
רוב רובה ובניינה של חסידות גור הם גידולי השנים האחרונות, ואלפי בחורים שלומדים תורה בהתמדה יעידו על הצלחה.
באים אנשים שאינם מגור, או כאלו שיש להם נגד הרבי והם נחשבים גם הם כאינם מגור, ומפריע להם מה שהוא עושה. לא לומדים עיון? מקימים קול זעקה. מה אכפת לכם? זה חסידות שלו והוא מחליט מה יהיה בה! לא מוצא חן בעיני מישהו? שיקום וילך. לא חייבו אף אחד להישאר. כן חייבו כל מי שנשאר או בניו לומדים במוסדות של גור שיתכופף ויקבל את הדרך אותה מתווה אדמו"ר שליט"א.
לשונאי גור יש מנטרה אחת עליה הם חוזרים בכל עת; רדיפת הפנ"מ ובניו. (הערה: גם אם אנשים מסוימים דיברו נגד הפני מנחם ואולי פעלו נגדו, אין זה היתר ללכת ולעשות אותו הדבר נגד הרבי. מי שפעל אז נגד הרבי הפני מנחם זצ"ל לא ינוקה וישלם בגדול ע"כ, ומי שפועל כיום נגד הרבי שליט"א ישלם באותה המטבע. למה מישהו חושב שהוא ינוקה מכך, למה?)
אז שתדעו, כל חסידי גור ובתוכם אני לא רדפנו את הפני מנחם מעולם ולא מוצאים אנו סיבה לעשות זאת. אני מתפלל על ציונו הקדוש בכל עת מצוא ואני רואה אותו כאחד הרבי'ס הדגולים ביותר שהיו לגור ולכל העולם בדורות האחרונים. אז מה, היום הרבי שליט"א הוא הרבי, הוא מחליט והוא מנהיג אותנו. חד וחלק!! אני מאד מכבד את בני הפני מנחם, כולם חכמים נבונים גאונים וצדיקים, אולם היותם בני אדמו"ר בגור לא מתיר למקורביהם ללכת ולצוות על הרבי מה לעשות! זו חוצפה. חסידי בעלזא שלא רצו ברבם הנוכחי קמו ועזבו! לא נשארו. לא ניתן להיות בתוך קהילה המודרכת ע"י אחד ויחיד ולהכתיב למנהיג מה לעשות! אם אנשים שונים לא מרוצים מהדרך של הרבי, שיקומו וילכו ויסתדרו בחסידות אחרת, או שיפתחו חסידות לעצמם. שיהיה להם לבריאות! אף אחד לא יציק להם, וכבר היו דברים בעבר. מי שעזב לא סבל כלום!
איני מצדיק חלילה וחס את דרך האלימות (פיזית ומילולית) נגד מי שלא הולך בתלם, אולם אני בהחלט יכול להבין זאת. בבעלזא הרביצו מכות רצח למתנגדים, כשר' ישראל חזר לויזניץ העיפו את המתנגדים מהמוסדות, כך היה בכל החסידויות, ואני לא חושב שיש כאן משהו פסול. האלימות היא לא דרך, והטרדות שונות הם גם לא דרך (ומי שעשה, עושה או יעשה כך (גם אם זה למען כבוד הרבי), שיעוף מגור כאן ועכשיו, ושילך לכל הרוחות!!), אולם אם יש בקהילה מסוימת דרך, לאף אחד אסור לחלוק עליה ומצד שני להישאר בה! אף חרדי לא ישלח את בנו הקטן לגן חילוני, כי כבר ביום הראשון הוא יחזור וישאל בתמימות על מושגים זרים. אף חסיד גור (או ויז'ניץ, או בעלזא, או רחמסטריווקא וכו') לא רוצה שבנו יחזור מהגן ויגיד שחבר סיפר כי הדרך של הרבי לא ללמוד עיון היא נגד שיטה של גדולים אחרים.
כשם שכל הציבור החרדי לא רוצה שבית המשפט יתערב בתכני הלימוד בבתי הספר החרדיים, כך גור לא רוצה שאנשים מבחוץ יכתיבו לה את הדרך אשר ילכו בה. יואב ללום פנה לבית משפט ע"מ שיתערב בבית ספר חרדי, כולם קמו עליו ורצו להורגו. כעת כולם מקימים בית משפט לאדמו"ר מגור, לדרכו ולחסידיו.
לא ראיתי, שבסוף חודש תשרי תשס"ד, עת ביטל הרבי שליט"א את זמן השינה (שזה מושג קדוש בישיבות גור) והעבירו מ-21:30 ל-22:00, שכל מתנגדיו קמו והקימו קול זעקה. רק הפני מנחם היה רבי בגור? אם איני טועה היו עוד רבי'ס בגור, והם תיקנו שילכו לישון בתשע וחצי. איך הרבי מעז? איך? איפה כל "אוהדי הפני מנחם" שיקומו ויזעקו שהרבי טועה ואינו מבין את הדרך הנכונה? איפה הם היו אז? אלא, שכולם הבינו אז כי אם הרבי מחליף את זה (ושוב, על-אף שזה היה קודש קדשים בגור, לא כמו העיון) כנראה שהוא יודע את הדרך הנכונה וכולם שתקו, אז בבקשה, תשתקו גם עכשיו!
לצאת נגד הרבי ולהישאר כביכול חסיד שלו? חופש הביטוי? איפה בדיוק יש דבר כזה?
האד' מויזניץ שליט"א הבין שחיים מאיר כ"ץ פעל אחרת ממה שהוא חושב, הוא העיף אותו על טיל תוך 24 שעות!!
בבעלזא הבינו שיש הפועלים מאחורי גבו של הרבי, העיפו אותם לכל הרוחות!!
תנסו בחסידות מסוימת לבוא ולומר (בתור חסיד של אותה החצר) כי הרבי עושה טעות, וכי מהלך כזה או אחר שעשה נידון לכישלון. לא תספיקו לומר 'שלום עליך מורי ורבי' עד שתצא נשמתכם בטהרה!
 תגידו לי אתם, חכמים ונבונים, מה בדיוק גור אמורים לעשות עם מי שחולק על הרבי? מה? לתת לדעותיו הנגדיות לפשות בציבור? שירעיל את כולם נגד הרבי רק כי הוא אוחז אחרת?
חסידות זה לא דמוקרטיה!! בחסידות יש מנהיג אחד ויחיד, והוא היחיד שמנהל אותה וקובע מה יהיה בה!! יש לך תלונות? תכנס ותגיד לו? אתה חושב שמישהו שהוא מינה פועל שלא ביושר? תכנס ותגיד לו!! הוא לא רוצה לשמוע אותך? תקפוץ!! אתה לא מרוצה מזה שלא שמע אותך, אתה אכן צודק, יש כאן בעיה. או שתמשיך לסבול בשקט (מסכן שכמוך, סתם נטפלו אליך או לילדיך במוסדות), או שפשוט קום ולך!! תפוס את רגליך ועוף מכאן!!
גור היא לא בובה מגומי שכל אחד יבוא ויסביר כי הרבי טועה וכי אצל רבי'ס אחרים של גור זה לא היה קורה. אם הבית ישראל זצ"ל לא היה רוצה שגור היום תראה כך, הוא היה פועל בשמים שיהיה משהו אחר, וכך כל רבותינו לדורותיהם.
הרבי הנוכחי, זה המתגורר ברחוב רשב"ם בבני ברק, הוא היחיד שיורה לנו את הדרך!! האחד והיחיד!!
אתה טוען ש...., אני אפילו לא מעוניין לשמוע מה יש לך לטעון נגדו, אם אתה נגדו ואני בעדו, אז אני אשאר כאן. אתה משוחרר!! אם אתה חושב שאחריך יבואו עוד רבים, אז לכו כולכם!!
אני מבטיח לכולם, כי גם אם מחר יעמד הרבי שליט"א בעצמו על הבימה בביהמ"ד, ייקח מיקרופון ויכריז כי הוא אינו מקפיד על מי שעוזב והולך למקום אחר, 99.9% מהציבור יישאר אתו!! יישאר אתנו!!
מאיפה העוז והחוצפה לבוא ולטעון דברים נגד הרבי? אני לא מצליח להבין מהיכן זה נובע?!
וכל זה עוד לפני שנבוא לדבר על קדושתו של הרבי. עוד הרבה קודם. כל זה בהנחה שהוא מונה להיות המנהיג של הקהילה, ראוי או לא ראוי. הוא המנהיג-הוא המחליט!
תשאלו למה על גור יצא הקצף? כי רוב בניה (לא כולם, רוב) לא יושבים על האינטרנט ומנבלים את פיהם בוויכוחים שונים, אין מי שיגיב בפורומים שונים וינקה לכלוך, והאמת, שהרוב לא יודעים בכלל מה שנכתב כאן או שם נגדם!!
אבל אני כחסיד עם נשמה, פגוע עד עמקי נשמתי!!
קמתם קבוצת אנשים חטאים, שפכתם דמי יחד עם דמם של עוד אלפים, והכל בשם הקריאה לניקוי השורות!! תגיד לי אתה ואתה, מר חוצפן קטן, מי מינה אותך לסיים את הסבל הנוראי שעוברים בגור? מי? אתה גם תורם לקופת העיר למען הסובלים? אתה מתנדב ביד אליעזר ועוזר לאנשים שסובלים? כולכם אפסים משועממים היושבים על האינטרנט מבוקר ועד לילה, לא מבינים דבר ושניים בפוליטיקה של חסידות כזאת או אחרת, אבל מנצלים את העובדה שליצמן חווה מפלה פוליטית כדי לנגח את כל עשרת האלפים הכפופים לרבם, תוך כדי קללות והשמצות על ראשו של מורנו ורבנו קדוש עליון ותפארתו, הרבי שליט"א מגור, הרבי שלי ושל כולם!!
שפכתם את דמנו, אבל לפחות גרמתם לנו להרים ראש ולהיות נאמנים לרבי מתמיד!

נ.ב. אני חוזר ומזכיר: הנ"ל לא נכתב ע"מ לנקוט צד במחלוקת כל שהיא, ולא נועד לערוף את ראשם של אנשים שונים. כל רבותינו הקדושים זיע"א היו מנהיגים קדושים וטהורים, ולאורם של כולם נצעד עד ביאת משיח צדקנו. בני הפני מנחם זצ"ל גאונים, קדושים וחכמים, ולי, החסיד הפשוט מן השורה הם חשובים בדיוק כמו כל בני הרבי שליט"א. כמוני חושבים כולם!

המאבק על הקיטל בויזניץ בעיצומו - לא מצליחים להגיע להסכמה חברי הבד"ץ של ויזניץ יכריעו בשבוע הבא

חסיד של ר' מנדלי כותב:
מאת אבי בר רב
היום יום ד' בצהרי היום לאחר מעמד חלוקות תעודות "יורה יורה" לעשרות אברכי משי מחסידי ויזניץ בבית האדמו"ר מויזניץ ברח' תורת חיים בקרית ויזניץ, התקיימה ישיבה סוערת ספונטנית לא מתוכננת בעליל בין רבני ויזניץ וראשי הכוללים שנכחו במעמד לבין הגבאים והיועצים של האדמו"ר שליט"א אודות כמה נושאים בוערים בויזניץ, בין השאר העלו שם את נושא "הקיטל" כאשר רוב הרבנים הבהירו את עמדתם בפני הגבאים והיועצים, שאין מנוס מלקיים את הצוואה ככתבו וכלשונו, למרות כל הקושי הקיים בכך, כאשר הם מסבירים את עמדתם בכמה טעמים.

נימוק אחד וכבד משקל ציון שם שבאם לא יקיימו את הצוואה איזה פנים יהיה לאדמו"ר בחוצות תבל, כאשר האח האדמו"ר הצעיר וויתר על הכל למען השלום ואילו הם לא מסוגלים לוותר על מאומה?! וכן איזה פנים תהיה לה לתפילת ראש השנה עם קיטל השרוי במחלוקת איך יתקבלו התפילות?! מאידך כמה מהגבאים והיועצים התנגדו בתוקף לדבריהם, אם כי ללא הסברים מתקבלים על דעת הרבנים.

בתום הדיון הסוער החליטו פה אחד להתכנס שוב ביחד בשבוע הקרוב עם חברי בד"ץ ויזניץ ולאחמ"כ לקיים דיון סופי בענין יחד עם האדמו"ר שליט"א.

בשיחה עם אחד הגורמים המקורבים לאדמו"ר הפטיר הנ"ל כי כל הנושא סביב הקיטל גורמת כאב ראש עצום לאדמו"ר, וכי הוא היה רוצה מזה מכבר לסיים את הסיפור, אולם כמה מיועציו מונעים זאת ממנו, אך ככל הנראה הפטיר המקורב כי הסאגה הזאת תיגמר בקרוב כאשר האדמו"ר יקיים את הצוואה ככתבו וכלשונו.

הדילמה הקשה עונש מוות או 40 שנות מאסר? - לוי אהרן נשלח היום ל-40 שנות מאסר

נתאר לעצמנו שמשפחת קלצקי היתה מחליטה כי היא הולכת עד הסוף לא מוותרת ולא מסכימה לשום עיסקה, רוצה משפט מלא ושהרוצח לוי אהרן ייענש במקסימום האפשרי על פי חוקי מדינת ניו יורק. אין ספק כי העונש היה מוות. מדינת ניו יורק חוקקה לפני שנים את החוק המאפשר עונש מוות ואת זה הוא היה מקבל

כמובן שעורכי הדין שלו היו נאבקים להוכיח כי אינו שפוי, או שלא היה שפוי בשעה שעשה את המעשה על מנת להצילו ממוות. אבל נניח שהתביעה היתה חזקה יותר, והסבירות אומרת שכל המושבעים שהיו רואים לנגד עיניהם תמונות מן הזוועה הנוראה של חתיכת לייבי קלצקי לחלקים היו מצביעים בעד הרשעתו בסעיף שעליו העונש הוא מוות

אבל השאלה הנשאלת היא מה עושים כאן. מדובר ביהודים מכל הצדדים, האם מותר להרשיע יהודי במוות? נניח שמדובר בגויים הם מחליטים, אבל אין ספק כי זה בידי התביעה המייצגת את הנפגעים וכאן מדובר ביהודים חרדים. השאלה היא הלכתית, ולא אופתע אם זה היה החשבון של משפחת קלצקי להעדיף עיסקה ולצאת מן הסבך הזה, מאשר ללכת עד הסוף ושיקבל עונש מוות

השאלה שאני שואל כאן מה הייתם אתם עושים במצב כזה - שלא נדע.

החזות החרדית של לוי אהרון מטרידה אותי. תחילה נראה היה כי הוא תפס את גודל החילול ה' והסיר את הכיפה, הוא עשה צעד טוב ויפה שיחשבו כי מדובר במי שאינו דתי. אבל משום מה הוא עשה סיבוב של מאה ושמנים מעלות והחליט לשחק חרדי עד הסוף. אולי מפני שהוא מאמין שבחברה חרדית יהיה לו יותר טוב בבית הסוהר

מה שלא יהיה החשבון, מה שבטוח אף אחד לא השפיע עליו וביקש ממנו לעשות מה שעשה, זו היתה החלטה שלו. השאלה שאני שואל כאן, האם הוא ביקש סליחה מן המשפחה, ומדוע הוא לא ניצל את שאלת השופט אם הוא רוצה לומר משהו על מנת לבקש סליחה ממשפחת קלצקי

משהו - ולא רק משהו - חולה בו זה אין ספק, הוא הובל מבית המשפט ישירות לכלא, הוא לא מערער, שפירושו הוא משובץ מיידית במקום היכן שיהיה במשך 40 שנה לא פחות יום - כך גזר השופט

פרטים על גזר הדין: http://bektzara.blogspot.com/2012/08/40_29.html

מלחמת פשקווילים בגור

 איני נכנס לוויכוח ביניהם, אני מביא לכם את הפשקווילים כמות שהם, הצד של זילברברג כתב מכתב בשם 'הורה' והצד של ר' נחמיה מכה בחזרה כתשובה לאותו הורה

הנה יש לכם את הפשקווילים בגודל מקורי שתוכלו לקרוא בקלות תכנסו לחדשות בקצרה כאן:
http://bektzara.blogspot.com/2012/08/blog-post_5736.html

ממראות השמחה הגדולה חתונת בנו של הגאון החסיד רבי דניאל אלתר


אין זו משימה קלה בימים אלה לצלם באירועים היכן שנמצא הרבי מגור, ובכל זאת הצלחנו לעשות את הלא יאומן ומביא אני לכם תמונות בלעדיות שאיש בעולם - פרט למי שעשה עבורי את המלאכה - אין לו אותם, זה נעשה בצורה מתוחכמת וממרחק רב

לגלריה כנסו ליצמוקים: http://tzimukym.blogspot.com/2012/08/blog-post_6956.html

לייזרזון מגלה את אמריקה שראשי החינוך העצמאי דואגים למשרות למשפחותיהם - אם גור היתה שולטת הוא היה מעיז לומר דברים כאלו? - כל דרשן דורש לעצמו

אינני יודע מהיכן להתחיל מהמציאות ששמה 'החינוך העצמאי' שהוא אחד המוסדות החוטאים למטרת המייסדים, או למה שקורה בימינו אלה שאינם חדשים אלא סוף סוף שומעים את מה ששמעו גם קודם אבל בשקט - לא לפרסום

אבל תחילה בואו ניגש למציאות של החינוך העצמאי בימינו. מדובר במוסד שהוא פוליטי, למרות שהוא אמור היה להיות שונה. הקימו אותו על מנת להציל את הדור הבא, בזמני עבדנו כמו משוגעים יום ולילה להציל נפשות. כותב שורות אלו לפני שלשים וחמש וארבעים שנה מסר את נפשו בלי כל תשלום להציל נפשות של מי שאמורים היו ללמוד בממלכתי דתי או ממלכתי ורשמתי אותם לחינוך העצמאי. ניהלתי בשעתו את המלחמה הגדולה על הקמת בית הספר של 'החינוך העצמאי' בנוה יעקב, המנהל היה ר' שמעון בוקשפן, כשמולי היתה זו הגברת הדסה רלב"ג המחותנת של הרב ישראל לאו שניהלה את המאבק להקמת בית הספר של הממלכתי דתי, נלחמנו על כל ילד, היא עבדה על המשפחה שירשמו אצלה ואני שכנעתי שעדיף 'החינוך העצמאי', כך הקמנו שם בית ספר גדול

זו היתה 'החינוך העצמאי' אז, לא זו של ימינו שהפכה להיות עסק של בתי ספר לחרדים שמטרתה לא הצלת נפשות אלא סיפוק משרות למקורבים

הרב אברהם יוסף לייזרזון יצא בקול זעקה על שהיום כל אחד דואג למשרות למקורבים זו כל מטרת ההשתלטות על 'החינוך הצעמאי'. הוא צודק, אם לא היו שם משרות וכסף גדול איש לא היה שם על המוסד הזה. זוכר אני לפני ארבעים וחמישים שנה עסקנים נדדו לחוץ לארץ לאסוף כסף שיוכלו להחזיק את 'החינוך העצמאי'. אז קיבלו רק חלק מהממשלה את כל היתר היו צריכים לגייס לבד. באותן הימים לא ראינו את חסידי גור רבים רוצים להיות בהנהלה הזו, הרשו לר' מנחם פרוש ז"ל שיתרוצץ בחוץ לארץ להביא כסף. רק כשהממשלה החלה לממן את הכל, כולם הפכו להיות שותפים כל אחד טען שמגיע לו

כן, כולם מקצה לקצה לא מתכוונים להציל נפשות ואף לא חינוך, כולם מתכוונים לדבר אחד ויחיד וזה פרנסות ומה שיותר כסף שאפשר להוציא מן המקום הזה

אבל כאן המקום לשאול את ר' אברהם יוסף לייזרזון שאלה, אם ההנהלה היום היתה שונה, חסידי גור היו מצליחים לשמור על כוחם ואף לשלוט במקום, האם גם אז היית מעיז לומר את הדברים שאמרת או שאז היית מוצא אלף ואחד תירוצים להסביר מדוע שחסידי גור צודקים

ר' אברהם יוסף, סייג לחכמה שתיקה, אף אחד כאן לא צדיקים, אנו קוראים לעצמנו חרדים, אבל מי כמוך יודע כמה צבועים אנחנו

לא אשכח את דבריך כששרו כל הנציגים 'ויעשו כולם אגודה אחת' שרת אתה את ה'ויעשו כולם תחת (טאכעס) אחד'...

צביעותם של המחבלים - הם באים בטענות לכולם רק לא לעצמם - דברי ה'חפץ חיים' מכוונים אליהם לא פחות מאשר לאחרים

חשבתי פעם שיש גבולות, למדתי כי אין דבר כזה, כשמישהו מחוץ לפרופורציה הוא יעשה צחוק מעצמו וימשיך כאילו שהוא מדבר לענין

היום קרה משהו שהדהים רבים. עורכי 'הפלס' צירפו לעיתונם דף עם קטע מה'חפץ חיים' עם תוספת של דברי מוסר נגד השונאים על שהם מרבים גליונות הרבה, ומשלחים לכל פינה, ומרבים חתימות, ומרבים מחלוקת, ואיני יודע מי התיר להם עוון לשון הרע ומחלוקת שהוא עוון גדול ונורא - (ראה תצלום)

אשאל אותכם, מי זה שהקים עיתון חדש, השונאים או המחבלים? מי הם אלו שבשעתו כשפרשו מ'המודיע' והקימו עיתון חדש, השונאים או המחבלים? אם נלך אחורנית נמצא שבכל ההיסטוריה החרדית המחבלים הם אלו אשר עסקו במחלוקת לשון הרע ורכילות ובצורה שהיא חמורה פי אלף מכל מקום אחר. מפני שכאשר מי כותב ומדבר בצורה שכזו אתה יודע עם מי יש לך עסק הוא לא מרמה אותך. הם, הלבישו לכל אלו 'השקפה' טענו כי מחלוקת, לשון הרע, ורכילות היא מצוה והיא לכתחילה והיא ציוויו של הרב שך שהיא מעל התורה והלכה מעל למשה רבנו מעל לכולם ועוד לפני קודשא בריך הוא בכבודו ובעצמו

מי שלמד את השכיסטים יודע, כי המשיחיסטים אינם מגיעים לקרסולי קרסולם במה שהם עושים מהרב שך. הם אומרים בלי בושה, כי הרב שך ציוה עליהם להרבות מחלוקת בישראל מפני שרק זו תשמור על קיום הישיבות וה'תורה'. אפילו הראביי מארגנטינה בשידור המיוחד שלו בפרשת 'יתד נאמן' אומר במפורש כי הרב שך לימד אותם מחלוקת ומלחמות וכי זו הדרך ולא אחרת

לא היה בהיסטוריה עיתון כלשהו ששפך את דמם של כל כך הרבה גדולי ישראל, וכתב עליהם לשון הרע ורכילות יותר מ'יתד נאמן'. בארכיון שלי אוסף של מאות עיתונים שלהם היכן שתמצאו לשון הרע בצורה הפרועה ביותר. רק כמובן, הם מלבישים לזה 'השקפה' וטוענים כי הם מקיימים בזאת מצוה

כאשר הרב שך פתח את 'יתד נאמן' אומר אותו ראביי מארגנטינה כי זה היה הקודש קדשים של הרב שך. ומעניין מי שילמד ימצא, כי אצל החפץ חיים עיתון היה עוון גדול ונורא, ואצל הרב שך קודש קדשים

עכשיו בואו רגע נעבור לחפץ חיים תקראו טוב מה שהוא כותב ובאלו שנים הוא כתב זאת ומה היתה המחלוקת אז. המלחמה של האגודאים במזרחי, זה היה הנושא אז, ועל כך כתב החפץ חיים כי זה עוון. היום כשמדובר בחרדים מכים חרדים הרי שזה היה צריך להיות עוון גדול פי כמה

לא שחלילה אני מתיר לשון הרע ומחלוקת עם המזרחי. לדעתי אסור לעשות זאת לאף אחד. כן, צריך לכתוב ענינית, להסביר את דרכנו ומדוע דרכם אינה טובה. אבל להעיז ולבא בטענות לאחרים כשהם הגרועים ביותר בתחום הזה, הייתי אומר להם בעדינות, קשטו עצמכם!

'הדף היומי' - הרב פרץ מתפרץ על הרב שך ואומר כי בגלל שאני פרענק הוא זורק אותי - הרב שך הפר התחייבות שנתן לו על נאמנותו אליו ועל בגידתו בהרב יוסף


עוסקים אנו היום באשכנזים וספרדים אז הדף הזה מתאים ל'דף היומי'. - כל הנושא הזה של יחס שונה לאשכנזי מספרדי הוא בעייתי ולא רק גזעני הוא הרבה יותר עמוק מזה

מדובר באחת הפרשיות שהוכיחו עד כמה הרב שך הפקיר את אנשיו ולמרות שהיו נאמנים לו הפקירו את עצמם מעמדם ועתידם למענו, הוא זרק אותם לכלבים. הוא עשה זאת לא רק לספרדים, הרבה קודם לאשכנזים. קחו למשל את 'צעירי אגודת ישראל' כל העסקנים של אז שפרשו מאגודת ישראל והצטרפו להרב שך, הוא זרק את כולם לכלבים לא השאיר אפילו עסקן אחד בודד מהם, הוא החליף את כולם בחדשים

מה שקרה להרב יצחק פרץ הוא ספר בפני עצמו, כתבתי על כך עשרות דפים, מדובר בפשע כפול, מצידו של הרב פרץ על בגידתו בהרב עובדיה יוסף, ובהרב שך על בגידתו באיש שהפקיר את עצמו ומעמדו למענו, וזה מה שהוא שילם לו

הרב יצחק פרץ היה היושב ראש של ש"ס עוד לפני אריה דרעי שהיה אז עוזרו של פרץ. וכשהרב שך הסתכסך עם ש"ס, אריה דרעי שיחק תחילה משחק כפול אמר להרב שך כי הוא ממשיך להיות איש שלו ולהרב עובדיה יוסף הוא אמר כי הוא נאמן לו. הרב יצחק פרץ התייצב לימינו של הרב שך שהבטיח לו בתמורה כי הוא ידאג שיהיה בכנסת הבאה ועל חשבון 'דגל התורה'

וכאשר נפרדו כליל, אריה דרעי עשה חושבים והיה חכם, הוא ידע כי הרב שך יעשה לו מה שהוא עשה לכל האחרים יסלק אותו. אז ברגע של אמת בחר בהרב עובדיה יוסף ולא טעה. הרב פרץ בחר בהרב שך שעשה הכל על מנת שהרב פרץ יהיה בראש רשימת 'דגל התורה', אבל עד לרגע האחרון של סגירת הרשימה לא ידעו אם כן או לא, ובסופו של דבר הוא עשה עמו תנאי הפקיד מכתב התפטרות שאם לא יכנסו מספר מספיק של מנדטים שיבטיח כי גם משה גפני בכנסת הוא מתפטר.

הרב פרץ חתם שלא ברצון וקיוה כי יכנסו מספר מנדטים. ההבטחה אז היתה שאם הוא ייאלץ להתפטר הוא יהיה שר מטעם 'דגל התורה'

אבל מה קרה, מספר המנדטים היה קטן ממה שחשבו, הוא נאלץ להתפטר הוא קיים את התחייבותו אבל כשבאו למינויים, הרב שך העדיף את משה גפני על יצחק פרץ, והוא התפרץ והוציא את כל הלב שלו על הרב שך על שבגד בו וזרק אותו לכלבים למרות שהוא הפקיר את עצמו בש"ס למענו. הוא יכל להמשיך ולהיות שר בש"ס אם היה שומר נאמנות להרב עובדיה יוסף, הוא זעק כי הרב שך מפקיר אותו רק מפני שהוא פרענק. אבל האמת היא כי הוא טעה, הרב שך הפקיר גם אשכנזים

מכתבה של אמא חסידת גור בפרשת אשדוד - היא לא מוחלת לכל מי שהזכירו שמות לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ומקללת אותם ואת משפחותיהם - מכתב מצמרר כואב ומזעזע


            שלום
            קצת קשה לכתוב לדמויות חסרות פנים ושמות או למי שאיני מכירה כלל, ועוד יותר קשה לכתוב מתוך חוסר אונים מול הרוע בהתגלמותו, אבל אני מרגישה שאין לי ברירה.
            אני האמא של אחת הנפשות המעורבות בפרשה שכונתה "סיפור מע"מ חמור באשדוד". ואני מבקשת לומר לכם קודם כל, כי מאותו רגע שפורסם ה"סיפור" הזה עם הפניות לשמות מלאים, ובראשי תיבות וברמזים מפורשים ובלינקים למקומות אחרים, אין לנו ואין לאף אחד מכל המשפחות כולן, על הורינו וכל ילדינו, לא חיים ולא עתיד.
            אני לא מעוניינת להיכנס בפרטים של הסיפור, אפילו לא על מנת לספר את הסיפור האמיתי שסוף סוף הולך ומתברר כמשהו אחר לגמרי ממה שפורסם במגמתיות אפילו שאנחנו לפי הסיפור השקרי שפורסם "כאילו" הנפגעים, דבר שגם הוא לא נכון לכאבי וצערי, כי אין לי כח לתת תירוץ לעוד התפרצות של רשעות ורוע על חשבון כל המשפחות שלנו.
            אנחנו יהודים שמשתדלים להיות טובים, שמגדלים את ילדינו עם הרבה תפילות ורצון והשקעה, וחיים בקהילה נפלאה ותומכת בכל דרך אפשרית. אבל כמו לכולם גם לנו אין ביטוח, ואנחנו מתמודדים לאחרונה עם בעיות חינוכיות קשות ולא פשוטות של ילדנו/ילדתנו, וקיוינו ועשינו כל דבר אפשרי שנעבור את זה בשלום ונצליח לשקם ולהתחיל מחדש.
            אבל זה כבר לא יקרה. בזכותכם.
            אני יודעת (אתם יכולים לתאר לעצמכם שאספנו בהיסטריה כל פירור מידע וכל מילה שהתפרסמה עלינו, ומה שלא הצלחנו היו כבר "נשמות טובות" שדאגו שנדע) שבתחילה פרסמו סיפור מחריד כולל הרבה מאוד פרטים מזהים, שחזרו והועלו פעם אחרי פעם על ידי כמה אבל אני יודעת שעד הרגע הזה הנושא הזה פתוח עם המון חיצים, רמזים והפניות שלא צריך להתאמץ הרבה, וכמובן המיילים והודעות טקסט לכל העולם, עד שסוף סוף "הצליחו" וכולם כולם "יודעים" הכל, כל מה שהם רוצים שיידעו.
            אני לא יודעת מי האיש שהעלה את זה וגם לא מי הם האחרים העיקריים שממשיכים עם זה, אבל מה שהצלחתי ללמוד מההודעות שלהם שרובם שונאים את חסידות גור שנאת מוות. לא משנה מה הנושא ולא משנה באיזה ענין, תמיד זה יהיה משהו רע על חסידי גור והרבי מגור. וכנראה שבשם המלחמה הקדושה הזו גם אנחנו וילדינו וכל משפחתינו הפכנו עבורם למטרה כשרה לשחיטה.
            אני לא יודעת אם אני כותבת למישהו או מישהי שמגדלים או גידלו פעם ילדים, אבל גם אם לא, כנראה שאתם מבינים בדיוק מה קרה מאותו רגע.
            איבדנו את הסיכוי האחרון לשקם את ילדנו/ילדתנו! גם הם שומעים תוך חמש דקות שהשמות (ואפילו התמונות) שלהם מפורסמים בכל העולם כפושעים או חלאות אדם, ומצידם הסיפור נגמר ! מכל הבחינות ! האחים והאחיות שלא עשו רע לאיש, מבוזים ומושפלים בכל דרך אפשרית, מה זה עושה לחינוך שלהם ומה זה עושה לעתידם מוטב שלא לדבר. מה אסביר להם ? שיש אנשים בעלי לב שחור שאין להם שום בעיה להרוס את החיים שלהם העיקר שיוכלו להשמיץ את הקהילה שלהם ? איזה מין חיה מסוגלת לזה, ריבונו של עולם ?
            ואני כבר לא מדברת עלינו ההורים, ועל הורינו המבוגרים.
            מה שמחריד הוא, שבמדינת ישראל מעולם לא פורסמו שמות של מעורבים בסיפורים מסוג זה גם כשבאמת היו מעשים נוראים, אם היו ביניהם קטינים או קטינות. על המעשים הגרועים במדינה בתחום הזה לא שמעתם שמות גם אחרי עשר שנים בגלל שהיו שם גם קטינים, אולי זה רק החוק ואולי זו גם טיפת אנושיות שעדיין קיימת בכלי תקשורת. וכאן, אצלינו, מי שמתיימרים להיות "דתיים" "חרדים" "יראי שמים" "רגישים ואיכפתיים" "מתקני עולם", אין להם שום בעיה לשפוך דם ברשות הרבים, לגרום נזקים של חיים שלמים שאי אפשר לתקן. כן, אני כותבת ובוכה, אי אפשר לתקן.
            אני רוצה לומר, ואני מקווה שהשם יסלח לי על כך.
            אני נשבעת שבועה חמורה, שאני לא סולחת ולא מוחלת לאנשים האלו ולא לכל מי שנתן ונותן להם במה ופרסום, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אני מתפללת בכל יום ובכל תפילה לפני השם מעומק הלב המרוסק שלי ושל משפחתי, שארורים יהיו האנשים האלו וארורים יהיו חייהם, שלא יהיה להם יום טוב אחד בחייהם מהיום והלאה בשום תחום שהוא.
            אם יש להם נשים, בעלים, ילדים ומשפחה, אני מתפללת ומבקשת מהשם שכל רגע שהם איתו או איתה החיים שלהם ייהרסו בדיוק כפי שהאנשים האלו הרסו והורסים את חיינו. ריבונו של עולם אני מבקשת ממך, שכשהם יעמדו לפניך בראש השנה ויבקשו משהו, כשבני זוגם ילדיהם והוריהם יתפללו למשהו, תראה רק את הדם שלנו ושל הילדים שלנו על הידים שלהם ועל הראש שלהם. תספור להם את הדמעות שלנו, את הייאוש, את הכאב העצום, כל רגע בנפרד, ותשלם להם על הכל, ולכל מי שעזר או היה שותף לרוע הזדוני הזה.
            תאמינו לי, שאני מתאפקת כבר כמה ימים, כדי לא לכתוב לכם מתוך התפרצות אמוציונלית. היום כבר עברתי את השלב הזה, נשארתי עם כאב גדול ושחור, עם חיים שאינם חיים, עם התפוררות של כל מה שבניתי עם בעלי, ועם הרבה הרבה בכי. רק בגלל אנשים מתועבים מהסוג הזה.
            אני מבקשת מכם לפחות, שתעבירו לכל החוגגים על דמינו את המכתב הזה, אני לא מצפה מהם לכלום, אבל אני רוצה שיידעו כל מה שכתבתי, והלוואי ויכולתי שגם המשפחות שלהם יקראו את זה.

מלך ביפיו - הרבי מגור בחתונת בן הגאון החסיד רבי דניאל אלתר בן ה'פני מנחם' זצ"ל

הרבי השתתף אתמול מתחילת החתונה ועד סופה, הוא ערך את הקידושין וחזר לסעודה ואף לקח שם קוויטלאך

בבוקר אמורים היו ב'בית מאיר' להכנס, אבל את זה ביטלו בשביל שלרבי יהיה כח בערב לחתונה, וב"ה השמחה היתה גדולה

עד מתי ניאלץ לסבול מהבזיון הזה - איך יסבירו את הרב אלישיב ששתק בכל השנים ונתן למצב הזה להימשך?

הגיע הזמן לטפל בנושא הזה בצורה קצת אחרת, פשוט לרדת על מי שצריך ובגדול מפני שכאן לא מדובר במשהו שקרה רק לאחרונה משהו שלא תכננו ולא ידעו. מדובר בבעיה של עשרות שנים יותר מעשרים שנה לפחות ויעידו עשרות דפי 'פנים חדשות' בנושא עוד לפני עשרים שנה ויותר, כבר אז הבטיחו פתרונות, בכל שנה לאחר שהתרבו המספרים של הבנות שלא מתקבלות לבתי הספר רק מפני שהן ספרדיות התחייבו כי בשנה הבאה זה לא יקרה יותר, והנה בכל שנה אנו חוזרים לאותה בעיה ולא מצאו לה פתרון

אני יודע, המנהלים לא רוצים ספרדיות והם אומרים שבתי הספר האחרים יקחו. הבעיה היא רק ליטאית מפני שבתי הספר החסידים פתוחים לכל בת ספרדית המקבלת את דרך חייהם וחינוכם, הליטאים הם מי שדוחים אותן, והשאלה היא, האם רק לבשר תותחים הן טובות לבחירות ולמאבקים פנימיים, אבל כשזה בא לחינוך הם מוקצים

אני לא מקבל את הטענה של רמת בית הספר, מפני שעוסקים כאן בנפשות, כל מנהל בלי יוצא מן הכלל נושא באחריות לפחות לאחוז שלו מתוך מספר אלו שלא התקבלו, והם לא יכולים לברוח מכך

ברגע שקיבלו בת ספרדית בבית ספר יסודי אשכנזי-ליטאי אין ברירה אלא להמשיך באותה מסגרת ליטאית. אם אינכם רוצים בנות כאלו, מלכתחילה אל תקחו אותן, תכריחו את ההורים שישלחו את הבנות לבתי ספר ספרדים. ברגע שהבנות התחילו במסגרת הזו, האחריות היא שלהם בלבד

אני יודע שחבל על הזמן, המנהלים לא רוצים לשמוע לא מעניין אותם הם אומרים שהאחרים יקחו, אצלי אני רוצה את בית הספר טהור מספרדיות. אבל השאלה היא להרב יוסף שלום אלישיב ז"ל איך זה כמנהיג הציבור הליטאי הוא שתק בכל השנים ולא עשה לענין הזה סוף. איך זה שהוא לא הזמין את המנהלים ונתן להם הוראות ברורות ומחייבות מה עליהם לעשות

אנו חוזרים על הבושה הזו בכל שנה שוב ושוב, אנו גורמים לחילול ה' נורא, אנו מצטיירים כגזענים. והאמת היא, כי הגזענות לא כל כך מפריעה לי, זו קיימת בחברה האשכנזית, לא נראה סאטמארי מתחתן עם ליטאי. לכן אל לספרדים לקבל זאת כאילו שרק אותם דוחים. החברה האשכנזית בנויה על גזענות פנימית, ואם הם בוחרים בחברה הזו אז זה מה שיש. אבל כאן עוסקים בנפשות, כל בת כזו רק מהשבר הזה יכולה להתדרדר לתחתית, והאשמים הם מי שיכולים לעשות ולא עשו

כפי שדווחתי הרב שטיינמן קרא למנהלים וביקש לחפש פתרונות. הוא תפס רק עתה את ההנהגה ולכן קשה לבא אליו עתה בטענה, מפני שהיו מי שקדמו לו שגרמו למצב הזה. אבל אסור עוד לחכות עד לשנה הבאה, חייבים מיידית לשבת ולעשות סוף להצגה הזו החוזרת על עצמה בכל שנה, ומבזה אותנו, מוכיחה כי אין תוכנו כברנו. נטיף מוסר, נתבע מכל אחד לחיות חיים על פי תורה והלכה, והנה כל כך הרבה בנות מתחננות שיקבלו אותן ויחנכו אותן לחיות על פי תורה ו'השקפה' ולא מקבלים אותן, ואחר כך כשחלילה יתדרדרו יזעקו געוואלד ויטיפו מוסר