רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 30 באפריל 2021

כל מי שמשתתף בהדלקות במירון הוא בגדר של מתחייב בנפשו


לעיתים אין ברירה ובמיוחד בשעה כזו אלא לכתוב ברחל בתך הקטנה פעם אחת ולתמיד לומר את מה שצריך היה להיאמר עוד לפני שנים, ואולי היו מי שאמרו אך קולם לא נשמע, הפלא הגדול הוא שיש בינינו החרדים כל כך הרבה טיפשים שלא איכפת להם לסכן את חייהם ונוסעים למירון לא לוקחים בחשבון את מה שמי שיש לו מינימום איי-קיו מבין כי מדובר במקום מסוכן

הייתי במירון לפני עשרות שנים כמה וכמה פעמים וכבר אז לא אהבתי את הצפיפות, ומאז לא נסעתי יותר הייתי בא לשם לפני או אחרי ל"ג בעומר כאשר הצפיפות תרד, ל"ג בעומר במירון הוא מקום של סכנה, ובמיוחד מאז שהחלו ההדלקות בסגנון של ימינו בכמויות אדירות של משתתפים הסכנה הלכה וגדלה וכל מי שמשתתף במקום כזה אם אינו קולט כי הוא מסכן את נפשו הוא טיפש. ובאיזשהו מקום איני בא בטענות לחלק מן ההרוגים מפני שהם היו בגיל או שנות הטיפש עשרה, הפלא הוא שהמבוגרים מי שצריכים היו ללמוד מן הנסיון, שאיפשרו לקטנים להגיע למקום הזה להדלקות

ארחיק ואכתוב כי עורכי ההדלקות הם רוצחים, כאשר הם עורכים הדלקות מן הסוג שעושים התולדותים בידרמן ועוד כאלו היכן שמשתתפים במספרים גדולים הם רשעים מי שלא איכפת להם דם יהודי, מפני שאם דם יהודי היה יקר בעיניהם הם לא היו עושים הדלקות כלל פרט אם יכלו להבטיח השתתפות כזו שאין בה סכנה. במספרים כפי שרואים בשנים האחרונות היא סכנה גדולה וקשה. תשאלו את אנשי הבטחון במקום עוד לפני שנים הם ציינו כמה הדלקות שהיו שם המון משתפים כי מדובר בסכנה גדולה ומסוכנת וכי רק בניסי ניסים ניצלו ולא קרה דבר

חכם עיניו בראשו ואינו מחכה שיקרה אסון. היה זה הרמב"ם שענה למושל מצרים כאשר שאל אותו איך אני יודע כי אתה רופא טוב, הלא אני בריא ומעולם לא חליתי, אמר לו הרמב"ם כי החכמה של רופא הוא למנוע את המחלה, כאשר כבר חולים זה מאוחר מדי. אותו דבר כאן, האסון הזה יכלו למנוע אותו אם לא היו עושים הדלקות כאלו

כל מי שנתן יד להדלקות מן הסוג הזה במירון שפך דם ולא נקי משפיכות דמים ממש, החל בקטן ועד הגדול שבאחראים להדלקות הללו, לא שייך היה שלא יקרה אסון ובמיוחד כאשר כמה שעות קודם לכן כבר ראו כי הולך לקרות אסון. היו מי שברחו משם שעתיים לפני האסון הנורא כאשר הם זועקים כי הולך לקרות אסון נורא בשל הצפיפות הנוראה, ומי שמבקש עדות שיפנה ליוסי דייטש מירושלים תשמעו את עדותו ומה עבר עליו שעתיים לפני האסון שמספיק להבין מדוע אסור היה לערוך שם הדלקות כאלו

חייבים להפסיק עם ההדלקות האלו. ולא חלילה שלא תהיה הדלקה, הכוונה להדלקות בהיקפים כאלו היכן שמדובר בסכנה נוראה, את זה יש לאסור בתכלית האיסור, וטוב יעשו רבנים אם יהיה להם את האומץ לעשות את הנכון והישר במצב הנוכחי להורות על איסור חמור של הדלקות כאלו, ולשנות את כל צביון ההדלקות במירון להבטיח חיי אדם שזה חשוב הרבה יותר מהדלקות כאלו

חיים שאולזון

מירון בלג בעומר הוא מקום של סכנה


 

צפיפות סגולה להרוגים


ישנם מי שאצלם צפיפות זו גדלות או תאוה, ישנם מקומות היכן שחינכו אותם על צפיפות בטישים ודומיהם, האמת כי גם זה לא נכון לעשות אבל לא אתעכב כאן על מעשיהם, כוונת שורות אלו לעסוק בכל מקום של כינוס חרדי שיש בה צפיפות נוראה ומסוכנת, וקחו לדוגמא את הלווייתו של הרב וואזנר זצ"ל מה קרה שם, לא רצו לשמוע לקול המבינים כי הלויה כזו אסור לעשות בתוך בית המדרש וכי זו חייבת להיות בחוץ. התעקשו כי זו תהיה בפנים, ומה קרה? הכל יודעים שניים נהרגו במדרגות בית המדרש ועוד אחרים נפצעו

מי שיעבור על ההיסטוריה החרדית ימצא בהרבה מקומות היכן שהצפיפות גבוהה כמה נפצעו וכמה ניזוקו בצורה שאי אפשר בכלל לתקן, ובמירון מדי שנה מכינים עזרה ראשונה ואמבולנסים מפני שברור כי יהיו מי שיתמוטטו. עוד לפני האסון מספר אלו שלא יכלו לעמוד בצפיפות היתה גבוהה וקיבלו טיפול, והשאלה היא מי מתיר לערוך כינוסים כאלו כאשר ברור כי יהיו מי שיתמוטטו, וגם אם מדובר במקום שזה יקרה לאחד בלבד, מי התיר לשפוך דם של יחיד?

מירון בל"ג בעומר הוא מקום מועד לאסונות. מי שיעבור על ההיסטוריה של מירון ימצא כי הרבה שנים הסתיימו כינוסי ל"ג בעומר בהרוגים, כך שההגיון והשכל הישר אומר כי חייבים משנה זהירות ואסור להפקיר ציבור לשפך דם, וכאשר מתכוננים לבואם של מספרים מוגזמים אין אפילו מינימום של ספק כי יהיו הרבה שיתמוטטו במצב הטוב, וחלילה יסיימו את חייהם במצב רע יותר, ואם נלמד מן השנים, כבר קרו במקום אסונות כבדים של הרבה שנהרגו

כל צפיפות מסוכנת וסגולתה להיהרג, ובמירון על אחת כמה וכמה מפני שהמספר של המשתתפים הוא גבוה מעל לסבירות והיכולת של שהות במקום בו זמנית בלי בעיות. אסור היה לאפשר מספרים כאלו שיהיו במקום יחד, גם אם רצו לאפשר לכולם לעלות להר היו צריכים לחלק בין משתתפים בחלק הראשון של הלילה וחלק אחר בחלק השני של הלילה ובשום אופן לא לאפשר הדלקות במספרים שמסכנים חיי אדם

חייבים לעשות סוף להתכנסות במספרים כאלו פרט אם ירחיבו את המקום שיהיה מספיק לקליטת עוד אלפים. אבל כל עוד זה מה שיש, כל מי שנותן את ידו לשהות של כל כך הרבה אנשים יחד בהר גורם לשפיכות דמים ואחראי לדם כל מי שנהרג שם

חיים שאולזון 

הריקודים במירון לאחר האסון ברבריות וחוסר אנושות


 

עונש משמים על ריבוי ההדלקות במירון!!!


זה לא יהיה פופולרי מה שאכתוב כאן אבל זו הרגשתי. כבר שנים זה מעיק לי והוא ריבוי ההדלקות, אנו בימי ספירת העומר ובמקום שנתאחד ונוכיח כי אנו מסוגלים ויכולים לרקוד יחד ולעשות גם הדלקה יחד, אז כל קבוצה כל קהילה וכל מי שיש לו כמה אנשים מדליק לעצמו ולא מוכיחים בכך שלמדו משהו ממה שקרה לתלמידי רבי עקיבא

איני עוסק כאן במי שמדליק לצד בית מדרשו, הכוונה למירון בלבד, היכן שלכאורה היינו צריכים להיות כולם מאוחדים בהילולת רבי שמעון וכל הענין שלו, ומה אנו עושים? בכל שעה מישהו אחר מדליק, זה כאן וזה בצד האחר, והדבר גורר לתחרות אצל מי באים יותר וזה לא בריא כלל לימי ספירת העומר

איני יודע אם מה שקרה זה עונש על כך. אין לי ספק שזה עונש על משהו, ואם זה קרה דוקא בתולדות אהרן צריך ללמוד ולהבין מדוע דוקא שם? איני ידוע חשבונות שמים, אבל אין ספק כי אין דבר בלי סיבה

אולי הגיע הזמן לבטל את כל ענין ההדלקות, לערוך הדלקה אחת כאשר האדמורי"ם והרבנים כולם יחד מדליקים ולא כל אחד עושה שבת לעצמו. אני יודע כי מדובר כאן בעסק ענק ישנם מי שעושים כאן הרבה כסף, מוכרים את ניסוך השמן ועוד כל מיני כיבודים וסגולות, אבל אין זה אומר כי בשל כך מותר להגביר את הפילוג בכלל ישראל ובמיוחד בענין שהכל קשורים בו ואין כל הבדל בין זה לזה באשר לענין עצמו

חיים שאולזון

הנוכלים שעושים כסף מאסונות


 

באבא נחום ורוקדי מירון אחרי האסון מוצצי דם ושופכי דם אלמנות ויתומים ובני משפחה


יש גבול לכל דבר, גם אם אם נקבל את הנימוק של חשיבות השמחה ואיני מזלזל בה, אבל לא כתוב בשום מקום שזה מותר על חשבון שפיכת דם אלמנות יתומים ובני משפחה אבלים הבוכים בכאב נורא על מה שקרה להם, ורואים מולם איך שבאבא נחום כהן מסדיגורא בני ברק ועוד כמה כאלו רוקדים במירון בלי כל חמלה על המשפחות הכואבות ובוכות

הייתי מקבל את הנימוק כאשר היו רוקדים במקומות רחוקים לא קרוב לאבלים, אבל במקום שהם נהרגו שם שירקדו זה דבר שעושים רק מי שהם חסרי לב מי שאוהבים לרקוד על דם של אלמנות ויתומים, הריקודים היו בזמן שהללו התבשרו בבשורה הנוראה. אסור לשכוח כי לא ידעו מיד מי הם ההרוגים לקח כמה שעות עד שזוהו ועד שמסרו למשפחות, ובזמן הריקודים ממש פרצו הללו בבכיות נוראות, ובאבא נחום לא קולט ומבין כי זה לא הזמן לרקוד

כן, אתה רוצה לרקוד בבקשה במקום אחר, בירושלים או בבני ברק בבית הכנסת היכן שאתה מתפלל לא במקום שעיני כל העולם כולו באותן שעות היו למקום הזה, עקבו אחר הנעשה במקום, המצלמות צילמו בכל רגע כל מה שזז שם, ובמקום להראות למשפחות כי אתה משתתף בצערם, אתה רוקד ומראה כי זה לא מזיז לך כלל

מדובר בפשע נורא, מפני שאם היה מדובר בסתם טפשים אז מה אפשר לעשות, אבל באבא נחום מחזיק את עצמו לחכם, האם זו חכמתו? ככה מתנהגים?

חיים שאולזון

לצעוק 'נאצים' על שוטרים סדרנים - פשע!


הדור החדש ששומע את הצעקות 'נאצים' לא קולט עוד מה קרה בשואה, מפני שאם שוטר סדרן במירון הוא 'נאצי' אז כל מעשי הנאצים בשואה לא נוראים כל כך. מי ששמע את מה שקרה אצל הנאצים לא יכול להשוות שוטר סדרן במירון לנאצי. גם אם לא אצדיק לרגע את התנהגות השוטרים, ויתכן מאוד כי השוטרים לא צודקים - איני דן בנושא כאן, מפני שלא הייתי שם ולא ראיתי את כל הפרטים להכריע מי צודק - ובכל זאת אסור להשתמש בכינוי 'נאצים' על שוטרים כאלו

כאשר צעקו כך על אכזרים סדיסטים במצבים מסויימים גם שם לא הייתי מצדיק זאת, אבל קל יותר להבין, לצעוק על שוטר במירון שהוא בסך הכל 'סדרן' מבטיח את הסדר על פי הוראות שקיבל, לא רק שפוגעים בו פוגעים הרבה יותר בנפגעי השואה, מפני שמורידים את חומרת הענין ועושים מזה כלום ביחס למה שקרה בשואה

הגיע הזמן להתבגר, ולא כל שוטר הוא נאצי, וצעקות מן הסוג הזה לא מוכיח על רצינות. למי שיש טענות לשוטרים שיתעד אותם ויגיש תלונות, אבל לכנותם 'נאצים' הייתי מציע לסיים עם הנוסח הזה, זה לא טוב לאף אחד, ובודאי שלא לזכרון הנהרגים והנשחטים הנשרפים והנטבחים על ידי הנאצים

חיים שאולזון

לאן ברחו החכי"ם החרדים?


אם הכל היה עובר בשלום גם אם זה היה כרוך בחילולי שבת הייתם רואים איזו תחרות בין החכי"ם כל אחד היה מבקש להוכיח כי הוא זה שהביא את הגאולה למירון וכי בגללו עלו כל כך הרבה לציון, אבל ברגע שקרה אסון שכזה לא שמעת מהם יותר הם נעלמו כאילו בלעה אותם האדמה. ומדוע? מפני שהם האשמים במה שקרה

אין זה מספיק לתבוע לפתוח את המקום לכלל מבלי שמבטיחים כי המקום יהיה מסודר בצורה ודרך שתמנע אסונות. מציאות היא שלא הכינו כלום, ההפקרות שררה שם לאורך כל הלילה. עוד לפני האסון הנורא תראו מה קרה לכל כך הרבה אנשים שנדרסו שם בצורה אכזרית, ואם אתם רוצים תיאור מדוייק תשאלו את יוסי דייטש מירושלים הוא יספר לכם מדוע הוא ברח משם שעתיים לפני האסון כאשר ברור היה לו כי הולכים לקראת אסון. לא רק הוא, עוד אחרים עזבו הם חששו ממה שהולך לקרות

אדם ישר הוא כזה שלוקח אחריות לטוב ולרע. נציג חרדי הראוי לתפקיד לא בורח ולוקח אחריות על מה שקרה ולא זורק על אחרים. כל מי שביקשו לזכות בנקודות אם הכל היה עובר בשלום עליהם לשלם עתה את המחיר על מה שקרה, וכווונתי לכל החכי"ם החרדים כולם דיברו גבוהה לפני ל"ג בעומר ועתה מה יאמרו על האסון הנורא. מי שמצביע על אחרים שהם האשמים הוא מן היצורים המפסידים, מי שאין לו את הכח לשאת באחריות הוא לא מתאים לתפקידו

נכון שהיו מי מן החרדים שביקשו לצמצם ולהגביל את ההר, אבל אלו נכנעו וגם הם לא ייצאו נקיים ממה שקרה

חיים שאולזון

דרעי נכנע ללחצים וגרם לאסון הנורא


מי שהספיק לשכוח נזכיר לו, כי אריה דרעי טען כי חייבים להגביל את מספר העולים להר. לא ברור לי אם כוונתו היתה בגלל הקרונה או בגלל שיהיה צפוף מדי והמקום מהווה סכנה. מציאות היא כי לחצו עליו הפחידו אותו והוא מיהר ללחוץ שיפתחו את המקום לכולם, במילים אחרות הוא נכנע ללחץ לא יכל לעמוד בהם

וכאן השאלה היא האם אריה דרעי מנהיג או שהוא פוליטיקאי קטן שאינו מסוגל לעמוד בלחץ. אם הוא היה מחזיק בשלו ולא נכנע יתכן מאוד והאסון היה נמנע, לא היו מגיעים למקום כל כך הרבה ויתכן כי הכל היה עובר בשלום. הסבירות אומרת שאם היו במקום שלשים או ארבעים אלף פחות זה היה מציל חיים. לא רק האסון הנורא היה נמנע גם אירועים אחרים שקרו שעות קודם לכן היו נמנעים. הבעיה היא שדרעי לא מסוגל היה לקום ולדבר לומר את מה שמנהיג צריך לומר כי מדובר בסכנה ואסור לתת יד לסכנה

כאן בעייתו של אריה דרעי. מצד אחד הוא רוצה שיראו בו מנהיג, ומאידך הוא מתנהג כמו פוליטיקאי קטן ורחוק מאוד מהנהגה. מפני שמנהיג עומד על דעתו בכל מחיר ולא נכנע לעסקני רחוב. אסור לשכוח את המאבק לפתוח את מירון לכולם ניהלו כמה עסקנים קטנים ודרעי נכנע להם

נכון שלא רק הוא נכנע גם אחרים, אבל דרעי הוא זה שיש לו את הכח לעצור כינוסים כאלו, הוא אין לו מה לחשוש מאיבוד קולות של אשכנזים, מי שבוחרים בו ימשיכו בכך. הענין הוא שדרעי מציג את עצמו כמנהיג אבל כאן הוכיח כי אינו כזה, הוא פוליטיקאי קטן ולא יותר מזה

חיים שאולזון

בשביל מה צריך כל כך הרבה הדלקות במירון?


כן נאמר ברורות יש לחזור אחורה לא להרבה שנים.
שבה היה רק ההדלקה אחת.
ב.כל מנהיג רבי ידליק בקרב בני קהלתו.
ג.ההלולא תחולק לשבוע ג' ימים לפני וג' ימים אחרי.
וביום עצמו מכסה של ציבור שהרשויות יתנו,ויוחלק לשעות כאשר בכל כמה שעות יוחלפו האנשים.
ד.הכי קשה אך איך ברירה.יהרסו כלל המבנים בכל שטח ההר.
ורק מתחם הקבר ברשב"י ישמר.
כל המצב העכשוי לא יוכל לאכלס ציבור של מאות אלפים.

למה למה צריך את ההדלקות דוקא במירון!!!
מנהג יחסית חדש
תבדקו אני ירושלמי 
כל האדמו"רים הדלקו במוקם מושבם.
במשך היום נסעו עם הופמן למירון.
יסלחו לי כולם ובראשם מנהגי העדות כל אחד בשמו יבורך.
תקבלו ההחלטה שחוזרים אחורה 
וכל רבי כל מנהיג 
ידליק רק אצלו.
המנהג של ההדלקות 
הגדולים באם איני טועה התחילו רק לפני כ 15שנה.
הצילו עד מתי

ביום זה יוזכר הרבי מגור בעל הלב שמחה זצוק"ל 
שתבע בלשונו למה צריך לנסוע.
רבי שמעון איז ד גמרא.
תלמדו תשארו בבית

ואכן כלל האדמו"רים לבית גור לא עלו ביום היארצייט למירון


בא מירון ולקח את הצעירים...


מאת מעורר

על מה עשה ה׳ ככה....

בתום שנה קשה,

שנה שכלל ישראל איבד מסילתה ומשמנה,
רבנים, ראשי ישיבות, זקני הדור, 
דור שלם של זקנים, מי שעוד זכרו ימי עם עולם,
מלפני חורבן יהדות אירופא...
איבדנו כולם, בתוך שנה קשה...

כשהיה נראה שסיימנו... אוטוטו... בארץ ישראל, פותחים, 
מירון!! שהיה סגור, בשנה שעברה, השנה, בלי מעצורים!! בלי הגבלות!!! ברוך השם, יש לנו עסקנים, חברי כנסת, והם דאגו, שלא יחסר המזג... 
מירון צריך להיות פתוח!! 
זהו זה! מספיק עם כל ההגבלות האלו...

ואז... הנורא מכל... באתרא קדישא מירון... 44 הרוגים...(לעת כתובת השורות האלו)
הפיגוע הכי קשה בתולדות המדינה...
אבל רגע, זה לא פיגוע... זה הרי הרג איש באחיו!! 
איך נקרא לזה?? 

אנשים, חרדים, הרגו אחד את השני... אמנם, לא במזיד, אבל בשוגג... (אולי שוגג קרוב למזיד,) 

מחזות כאלו, רגילים אנו לראות, אצל בני דודינו הישמאלים, אצלם, כל כמה שנים מתים, מאות, ולפעמים אלפים, בנסיבות דומות ממש למה שקרה אצלינו בל״ג בעומר... 

הכסדום היינו? לעמורה דמינו?? 
אצל הישמאלים, הרי חיי אדם, לא כ״כ חשוב...
הרי הם הורגים עצמם, בתקווה, להרוג אחרים עמם,
וראשיהם, מטיפים בכל עת ועונה, שהחיים, הם לא חשובים, העיקר, לבוא להשכר למעלה...
מובן, למה קורים אצלם דברים כאלו, שנה שנה...

אבל אנחנו?? יהודים שחיים ע״פ התורה?
הרי כל התורה (כמעט) נדחית מפני פיקוח נפש...
וחי בהם! ולא שימות בהם!

הרי ביום שבאו המוני עם ישראל לשפוך שיח, ולשמוח שמחה של מצוה, באתרא קדישא, לכבוד התנא רשב״י...
על מה עשה השם ככה...

אגיד מה שנראה לי, כמסר חד מאוד...
שנה שעברה, אמרו לנו רופאים מומחים, להיזהר!!

יש מחלה חדש, מסוכן מאוד! סין סגרה מליוני אנשים בגללה, ואנשים מתים כזבובים...
לא התרגשנו מדי... סין? מה יש לנו איתם...

חגגנו פורים, כמו שצריך, ולעגנו, על אלה אי שם, שסגרו את הבתים, לא נתנו יד, וכו׳ טמבלים אמרנו...

מוצאי פורים, התחילו היימישע, ליפול למשכב, נעבעך נעבעך, ועד מהרה, התחילו ההלויות, אחד אחר השני... 
עד שממש לא היה מי שלא היה לו מכר שלא נפגע ח״ו...

בתחילה, פחדנו, פתאום הבינו שיש משהו בזה... הסתגרנו בבתים, סגרנו בתי כנסת וחדרים,

אבל עד מהרה, זה נהיה קשה לנו, מה פתאום? הילדים יקפצו עלינו על הראש כל היום?!? הרי ההורים ירדו מדעתם!! 
ולאט לאט, התחיל העם שבשדות, להפגין, התחילו עם כל מיני תירוצים, הרופאים הורגים, זה לא כ״כ גרוע, לא יותר משפעת... וכו׳ וכו׳

על אף, שטובי הרופאים, אלו שעליהם אנו סומכים בכל עניני הרפואה, אמרו לנו, להישמר ולהיזהר...
גם רבנים חשובים, בהתחלה, ניסו להתריע, ולהזהיר, על הסכנה גדולה, אבל העם שבשדות, רצה אחרת...

הם רצו שהילדים לא יהיו על הראש, הם רצו מסיבות, חתונות גדולות, לא רצו הגבלות וכו׳ וכו׳ 
הלבישו את זה, על ה״יידישקייט״ תלמוד תורה כנגד כולם! תורה מגינה ומצלא!! וכו׳

במשך הזמן, נהיה הלחץ מן העם שבשדות כזה גדול, עד שכמעט כל הרבנים שעמדו בפרץ בהתחלה, עזבו את הקרב, וקנו הלוקש, שכולם כבר חלו, ולא יחלו עוד וכו׳ ...

טעות מרה... חלו גם חלו, גל אחר גל... ועדיין, העם שבשדות, בשלהם... ואז, כבר לא היה מנהיגים להוכיח לציבור... העם שבשדות, נהיו למנהיגי הציבור החרדי...

ותורה חדשה יצאה... 
החיים, הם לא הדבר הכי קדוש ביהדות... חתונות של אדמורי״ם הרי הם חשובים פי כמה, 
מניני תפלה בימים נוראים, צריכים להיות בכמה שיותר אנשים, הרי ברוב עם הדרת מלך!! 
וענין זה, בודאי יותר חשוב מחיי יהודי...

והדוגמאות לא חסירות... איך שרק בשנה אחד, לקחנו הדבר המקודש ביהדות! חיי יהודי!! שעל זה מחללים יום הכיפורים שחל בשבת! בלי שום פקפוק כלל!! 
ופתאום, נהיה חיי יהודי לא כ״כ קדוש, הרי נדחה, בגלל תלמוד תורה, נדחה מפני חתן וכלה, נדחה מפני תפלה בציבור, וכו׳ וכו׳ 

זה החורבן הכי גדול שיצא לנו מהקורונה... 
ערך קדושת החיים, ירד פלאים...
פתאום כל זב חוטם, נהיה מבין בתחלואה, 
הדוקטור אומר שאסור? מיהו בכלל? אנחנו מבינים טוב יותר, וגם השכן שלי, ראה באינטרנט שזה סתם...
ואנחנו כציבור, הלכנו עם הזרם... 

הלחץ היה כ״כ גדול, עד שהמדינה הסכים לאשר אירוע למאות אלפי איש, במצבים ששום מדינה נורמלית לא היה מאפשרת... אפילו אחרי חיסונים... 
הרי יש מוטציות... וכמה שנלעג על המוטציות... הם באמת קיימים... וממש עכשיו בהודו איום ונורא מזה...

אבל נו... באמת... רשב״י? מירון? הרי הם הרבה יותר חשובים מחיי יהודי... 
אז עשו לנו מנהיגינו טובה, פתחו שערי מירון, לכל מאן דבעי... ובלי הגבלות כלל!! 
וח״ו אם יצא גל רביעי עם זן שהחיסונים לא עומדים בפניה...
מה איכפת לנו... הרי היינו במירון... זה העיקר... תורה חדשה... 

הרי כסדום היינו, לעמורא דמינו, ועכשיו, נאה ויאה לנו, שיהיו אנשים שירמסו אחד את השני עד מוות...
וכישמעלים נדמינו...
הרי החיים הם לא כ״כ קדושים... העיקר, מירון!!
האטס געפוילט אלעס גיטס!

אחד הדברים המעוניינים במחלה הזאת, שע״פ הרוב, נפטרו מזה, מבוגרים, וחולים... בגלל זה, אולי, לא הסכימו אנשים להיזהר... הקשישים? שיסתגרו לבד בבתים... 

בא מירון... ולקח דוקא הצעירים... ל״ע...

האסונות בעבר במירון


 

על אלה (ואלה) אני בכיהלאלה המבקשים אשמים באסון הנורא במירון הייתי מעיר בלחש ש: המאות שנתייסרו ונפטרו בשל הזילות שהנהיגו הצדיקים ושרי התורה במגפה הקורונה אינם פחות מתים מאלה שקיפחו את חייהם במירון.. ודי בזה ולא אוסיף..
יהודי פשוט

בדם לבבי


מאת יהודי פשוט

האירועים המבישים בישיבת פוניביז׳ ידועים בעווה''ר בכל העולם ומשודרים ללא הרף ודווקא היוקרה שצברה אותה ישיבה בצדק או בהפלגה מוסיפה חרפה לחילול שם שמים הנורא שאין גדול הימנו, והוא רחום יכפר עון ולא ישחית.. אבל מאי דהוה הוה ואת הנעשה אין להשיב ואותי מעניינים כרגע תהליכי העומק שמצאו כאן את ביטויים. אכן בובקה מרקוביץ הוא לובוס ששווה את הכסף שלו אבל  דברים כאלה לא מבשילים מרגע לרגע, שבחור מגובה בחבריו יקפוץ לעיני קהל ועדה על רב מבוגר שלא עשה לו כל רע יפליא בו מכות רצח  ויתלוש את זקנו .. משהו חייב להיות מעוות וחולה כאן מזה זמן כביר! גם אין טעם לעשות מהסיפור הזה הון מגזרי כי אם נתבונן נמצא שהמנטליות הזומבית של גיבורי אותו אירוע מפורסם לא מייחד את בחורי פוניביז׳ כי הברבריות הבהמית פשתה ברוב הישיבות החסידיות וחלק נכבד מהליטאיות. כי די שאיזה רישישיבה פופולרי או אדמו''ר שהוא יקרץ בעיניו וה'תלמידים' יהפכו בין רגע לפוגרומציקים מיוחמים יפליאו מכותיהם באנשים זרים להם ונתברר שגם ישרפו את בתיהם עליהם ועל זאטוטיהם מבלי שקורבנותיהם חטאו להם בכי הוא זה.. וכאן אספר סיפור אישי מילדותי: כאשר נוהג הייתי לחמוק מבית הורי הזקנים ולהניח להם את מנוחת יום השבת, ראשית הייתי הולך לטיש הצהריים של הרבי הרח''מ מויז'ניץ ע''ה שהיה עורך בימי החום באכסדרא של ביתו ושלא כמו הטיש בליל השבת כאן היה המקום קטן והציבור מצומצם, ישבו רק הרבי משפחתו ואורחיו ומסביב עמדו בחורי הישיבה המבוגרים שטרפו בחופזה את סעודתם במנזה של הישיבה ובאו להנעים זמירות לצדיק הדור. פעם הגיע לפתע מי שהגיע והודיע שמוחי השבת סופגים מכות מחברי המשפחה החילונית שהתקבצו בביתם שעמד על השטח עליו נבנה אח''כ הבניין המוארך של שיכון סאטמאר,.האדמו''ר בטוב עליו ליבו שמע והורה לבחורים הגברתנים שלו לצעוד לשם וללחום את מלחמת השבת הקדושה, ואני הילד כבן י״א או משהו כזה הצטרפתי כמובן לגדוד. אני זוכר במטושטש את מלחמתם הברוטלית של הפושטים על מגיני הבית, עד הנקודה שבחור ויז'ניצאי גבה קומה הרים קורת בניין כבדה והנחיתה בעוצמה על ראש אחד החילונים, האיש התמוטט תחתיו כסמרטוט נשתרר שקט אימים ואני נסוגתי בחופזה עם היחידה 'של הרבי' שהתרחקה מהאירוע. למחר או לאחר מחר שמעתי את הבשורה הטובה שמישהו מת להם לאותם חילונים. הדעת נותנת שזה היה האחד שנתכבד באותה קורה. ולמרות שמעולם לא הייתי בטוח במאה אחוז אבל זה כבר מעל לשישים שנה שאני מביט על בעל המעשה כעל אחד שסר מעליו צלם האלוקים כי הרג את הנפש. בשנים שבאו עוד הייתי מסוייט בהזיות מהאירוע ומהרהר האיך ייתכן שאדם ויהודי יעשה כן לאיש ובן ברית שלא חטא לו יהיה חרדי או חילוני. מאז התבגרתי וזקנתי כטיפוס יוצא דופן עד שלמדתי שאני מתייסר ונענש על הגיגי ודברי בשעה שלא כולם למדו לחשוב כלל ועיקר כך או כך. רוב הבריות שסביבי גודלו להתנהג קו לקו צו לצו כמצופה מהם ולפחד באימה וחרדה גדולה מעיני השכן והשכנה ומוצאות פיהם מבלי לפתח טעם אישי ולחשוב לעצמם בכלל, והשם ישמור ויציל מלהביע דיעות.. פשיטא שזה לא משנה האיך תלביש ותצעיד אנשים שלא חושבים, אם אין חשיבה אין מצפון ואין אנושיות ולעת ניסיון כבהמות וחיות רעות נדמו. אמת, הרבה אנשים נולדים עם חושים רדומים וכלי חשיבה מוגבלים והם זקוקים להמון חינוך ועידוד כדי שיתחילו לחשוב ולרצות להבין. אבל אצלנו התהליך הוא בכיוון הנגדי בו נעשה הכל על מנת לדכא את ה׳סכנה׳ שבחשיבה. אני זוכר שכבר בתפארת ציון היה המשגיח ר' יצחק גרודז'יסקי מקשקש לנו בזילות מידות ההגינות הרחמים והחמלה המולדות (הונטישע וואוילקייט..)  וכי ייעודנו הוא לחשוב ולהרגיש טיירה'דיג ורק טיירה'דיג.. להרחיק את תבונותנו ותחושותנו ולא לזוז צעד בחיינו בלי עצת הגדיילים שדעתם ורק דעתם היא דעת תורה. (ואצ''ל שהגדיילים בעלי הדסטיירה אליהם התאמץ רבי יצחק לנתב אותנו היו אנשים גסי הרוח שהסריחו מרוע לב ומדות רעות, אבל מאה אחוז טיירה'דיג..) פעם שחתי לו לרבי ישי מנדל המגיד שיעור החכם והאהוב עלי ואמרתי לו: נאמר לרגע שאני מציית לו למשגיח ועוקר ומשרש את האנושיות שבי, הרי אחריב את חצי העולם עד שאמצא ואאמץ את הכלומר'שט טיירה'דיגע מידות שהוא מלהג בהם שאין לי (ואולי גם לו הטמבל) שום מושג מה טיבם.. הוא שיחיה נצטחק ועיניו הטובות אורו כאשר לחש לי בתוספת צביטה הגונה בזרועי שלא אבלבל את המוח ואתישב כבר ללמוד כי לא לנו הג'ינג'ים נאמרו הדברים..  מאז שמעתי שוב ושוב שהרעיונות ההשקפתיים של רבי יצחק גרודז'ינסקי הן בעצם ליבת המסרים שמטפטפים משגיחי הישיבות הליטאיות הגדולות, שהתבונה היושרה הטבעית והחמלה המולדת מדות בהמיות המה והמטרה והתכלית של תלמיד הישיבה בנטיירה בלשונם הוא להתנער ולהתנקות שכלית ורגשית מכל רגש מולד ולהפוך להיות  אשטיק-טיירה לחשוב טיירה'דיג לחוש ולפעול רק טיירה'דיג וכו'. ( שמשמעו ברוב המקרים הוא: להיות א צופייפטער שלעכטער פגע..) ואצל החסידים פשוט העתיקו בטבעיות מוחלטת את ׳תמימותו׳ של הערל איש האדמה  בפולין שהפאן והפריסטוב 'חושבים בשבילו' את כל מה שצריך להבין ולחשוב הוא חייב לעשות את רצונם וזהו.. ועינינו הרואות שבהתאם למגמה שטנית זו צמח כאן דור שברובו אינו יודע אופי אישי טעם ומחשבה בוחנת מה הם. כמובן שאין נוח מזה לתופסי הרביסטות ולרישישיבעס האמונים על האקרובטיקה התלמודית שרובה טשייניק האקעריי וגיבובי קוועטשים שאין להם שחר ושלא להזכיר את השמועס'ים סרי הטעם השם יחוס וירחם. ואני נדהם שוב ושוב מהכהות והעיוורון לגועל הנפש שבהתנהגותם הפומבית של הצדיקים מאורות הדור כמו (מלאו את החסר..) וכל הרשע והפשע שנעשה שנעשה לנגד עינינו בשמם ואין בקרב צעירנו הטובים בעל טעם אחד מני אלף שלמזער יעקם שפתיו. עובדת החיים היא שבינתיים גדל כאן דור נחות שחינוכו הוא תיכנותו לצרכי יורשי ההנהגות, נוער עלוב כשלעצמו שעלול להיות רע ומסוכן לזולתו ראה גם ראה שבכדי ספדו ספדניא וקברו קברייא שלמים וכן רבים בכל הקהילות שלא להזכיר את האלפים שנושאים ועוד ישאו עמם את הסימפטומים המייסרים וההרסניים של ׳אחרי ההחלמה׳ היהודים הטובים שלנו המשיכו לנהוג כלא היה ולהפיץ בכל עוז את מגיפת הקורונה ולחינם דיברו על ליבם ביקשו והתחננו הם פשוט לא שמעו כי הם אינם מבינים לא מרגישים כי מערכת החשיבה והבינה הפשוטה לא קיימת אצלם. האדמו״רים לא אמרו להם שהבמבולובום והטכסים המומצאים במירון לא שווים את סכנת ההדבקות ההמוניות מהם הזהירו המומחים אז הנושא לא קיים בשבילם הם הופכים עולמות כדי לזרום ולהידחק שם בעשרות אלפיהם. אין על מה לדבר כי אין עם מי לדבר והשם ירחם
יהודי פשוט

תמונת השבוע שלי: אסון בלתי נתפס ביום החג

 

תמונת השבוע שלי: אסון בלתי נתפס ביום החג
תאריך: היום, יום שישי לפנות בוקר - ל"ג בעומר ה'תשפ"א
מיקום: בעיר צפת, מול 'הר מירון'

בשעה הקרובה יפציע השחר החדש של היום הקדוש "ל"ג בעומר", וכמו רבים בעולם כולו ובמיוחד באזור זה של הגליל העליון בארץ הקודש - השינה ממני והלאה. צופה אני מבעד לחלון החדר אל מול הנוף הקסום של הר מירון הנשקף במלוא הדרו. ההר כולו מואר, אך קולות השמחה שהיו נשמעים ממנו בעוז ובשמחה - אינם, כבר בשנה השניה ברציפות. 

בשנה שחלפה, ליוותה אותי אישית אכזבה מרה, עת ארץ הקודש היתה סגורה ומסוגרת לחפצים לבקר בה. ולא רק לנו - תושבי חו"ל, אלא הרי אף לדרים בה, כמעט ולא התאפשר הדבר - בתקופה שהקרונה הייתה בעיצומה. ואפילו בני ביתי, שמטבע הדברים רוצים שאשאר איתם, אך גם להם כאב חוסר היכולת שלי לטוס לשם כך ולעלות מירונה, כמימים ימימה, מאז עומדי על דעתי בילדותי בעיר הקודש ירושלים, בה קיבלתי את 'חמצן מירון' הישר לוורידיי, ואף עם השנים שחלפו ובגרו, זכיתי בס"ד מדי שנה לטוס במיוחד להילולא רבה זו. 

ההכנות לקראת ל"ג בעומר, מגוונות ושונות אצל כל אלו הקשורים לתנא האלוקי רשב"י.
הצדיקים העוסקים בתורת הסוד, מתעלים בתקופה זו בלימוד ובפירוש תורתו של בעל ההילולא. העסקנים המסורים דואגים לחלק הגשמי של 'יום שמחתו' של רשב"י, אם בשיפוץ והכנת האתר הקדוש במעלה ההר של מירון, ואם בבישולים ואפייה להחיות את נפשות הבאים מקרוב ומרחוק. אלו האוחזים בשיר ושבח, יכינו את השירה וכלי הנגינה, ופשוטי עמך ישראל, מחפשים מקום להתארח וכמובן כרטיסים לנסיעה, גם אם היא קצרה עקב השבת הקדושה הממשמשת ובאה בזמן המעבר וסיום הריקודים בחצר רשב"י, לקראת ריקודי 'לכה דודי' מיד אחר-כך. וכגודל העניין, כך גודל ההכנות.

ההכנות אצלי לקראת ל"ג בעומר החלו בפועל לפני מספר חודשים, עת יצאתי למרפאה בשכונתנו "מארינה רושצ'ה" במוסקבה, לקבלת חיסון ה'ספוטניק'. עם קבלת החיסון השני שבכוחה להגביר במיוחד את הנוגדנים - נסללה בעבורי הדרך עם יתר העניינים הבירוקראטיים, כדי לזכות ולהגיע גם השנה לארץ הקודש, להצטרף לרבבות עמך בית ישראל ולהיות מ'המוזמנים' להילולא הגדולה ביום נשגב זה.

גם אצלנו במוסקבה, בהוראת הרב הראשי שליט"א, לא נערכו התהלוכות המסורתיות כתקנתו הקדושה של הרבי, וכל האירועים השנתיים לכבוד היום הנשגב בוטלו. אזרתי עוז בל"ג בעומר הקודם, ויצאנו לדרך ארוכה אל עיירת 'ליובאוויטש', בה התמקמנו למספר ימים, ובליל ל"ג בעומר, לאחר תפילת ערבית במבנה העץ שבחצר המפורסמת בעיירה זו, בה עמדה הישיבה הנודעת 'תומכי תמימים', יצאנו החוצה, ואולי לראשונה בתולדות המקום, זכיתי להעלות מדורת אש, שהוכנה מעצים מגובבים, יחד עם כמה בגדים והרבה שמן זית שהילדים אספו וארגנו מספר שעות לפני זה, והשמחה הייתה רבה עד מאוד. 

חלפה שנה - שנה של נסים ונפלאות, בה זכינו לראות בחוש את ישועת ה' וחמלתו הגדולה - בתי הכנסת נפתחו וחזרו להיות מלאים במבקשי ה'; התרבו ספסלים בבתי החינוך ומעשי החסד גדלו והתרבו, ושוב ניתן ב"ה לבוא בשערי הארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. 

לפני מספר ימים אני מקבל שתי שיחות טלפון, שקצת 'שיבשו' לי את התוכניות לקראת ל"ג בעומר. שיחה ראשונה מהרב זושא גורליק משפיע הישיבה: "אתה בטח מגיע גם השנה לארץ ישראל לקראת ל"ג בעומר; בליל ל"ג בעומר, הבן שלי מענדי מתחתן בכפר חב"ד אשמח לראותך...". שיחה שניה מאחי הצעיר ר' מענדי: "אני עושה השנה 'אפשערניש' לתאומים שלי ובשבת נשהה יחד עם ההורים וההורים של אשתי, בעיר צפת, אשמח שתבוא איתנו גם...". 
אומנם, כמו כל שנה, רציתי לזכות להשתתף ב'הדלקה' הפותחת את אירועי ל"ג בעומר, שמעלה האדמו"ר מבאיאן שליט"א על גג הציון הקדוש של רבי שמעון, שאפתי להישאר בכפר מירון לשבת נפלאה באווירה המיוחדת של שבת צמודה לל"ג בעומר - אבל אמרתי לעצמי, רבי שמעון ישמח הרבה יותר, לו אוותר על הרצונות והתוכניות שלי, ואסע להשתתף בחתונה בכפר חב"ד ובשבת אהיה עם אחי והמשפחה בעיר צפת, סמוך ונראה למירון. 

לאחר החופה וההשתתפות בחתונה היפה, עשיתי את דרכי לצפון, בדרך מקשיב לשידורים חיים מהמקום, נזכר בערגה במעמדים שהשתתפתי בהם אישית ופיזית, והנה, לאט לאט מתחילות להגיע דיווחים נוראיים ממה שקורה במירון. וכשהתמונה מתחילה להתבהר, אני מבין מיד את המיקום והנסיבות לטרגדיה הגדולה שקרתה שם. אני מכיר את האזור כמו את כף ידי, הייתי שם בכל שנה וראיתי מול עייני את הלחץ והעומס. אפשר אולי לומר לאחר מעשה 'הכתובת הייתה על הקיר'. השנה - אולי בזכות החתונה, אני בדרכים ולא שם. וככל שאני מתקרב לעיר צפת, עומסי תנועה מתרבים. המשטרה סגרה את מירון וכעת כבר גם את העיר צפת. הסברתי לשוטרים שהגעתי לשבת עם משפחתי בצפת ורק לאחר בקשות רבות הורשתי להיכנס לעיר ולהתמקם בדירה ששכרתי לשבת זו. אני כאן, לבי ומחשבותיו במרחק מספר אווירי של 8 ק"מ; לא יכול לעכל מה עובר על ההורים שמחפשים את ילדיהם, או ילדים שחוששים לגורל הוריהם. זה אסון בסדר גדול בלתי נתפס. ועוד במקום כזה וביום כזה!
לבי לבי מלא דמעות ודאגה - איך נהפך יום שמחה, ליום שכזה.

בני היקר היה במירון החל מתחילת האירועים, הצלחתי ב"ה להשיג קשר איתו, הוא מיהר לתפוס אוטובוס ולהגיע אלינו לצפת. רק כשפגשתי אותו ושמעתי ממנו מה שהוא ראה, מהמקום בו שהה - הבנתי את גודל הנס שקרה לו!

לקראת יום זה, זכיתי ללמוד מתוך אחד ממאמרי החסידות שאמר הרבי בל"ג בעומר. וכה חלק מתוך דבריו הקדושים: "...ולכן ענין ההילולא דרשב"י דוקא הוא ביתר שאת ויתר עוז באופן שלא מצינו בשאר הצדיקים, כי ביום זה מקבלים תלמידיו ותלמידי תלמידיו עד סוף כל הדורות לא רק באופן מקיף אלא באופן פנימי עניני אמונה יראה ואהבה. ומזה נמשך בהלכה בפועל, שיש כמה דברים וכו' בימים שלפני ל"ג בעומר ובימים שלאחרי ל"ג בעומר, מה-שאין-כן ל"ג בעומר הוא יום שמחה לכל אחד ואחד מישראל...". 

הלוואי שנזכה ומכאן והלאה נשמע ונתבשר רק בשורות טובות, ישועות ונחמות. 

גוט שבת!
שייע

מחאה על הקורה בפונוביז'

 

הרב עובדיה יוסף: שותפות עם לפיד זה שותפות עם עמלק


 

למצוא את החיובי ולא את השלילי


כאחד שעוקב אחרי הבלוג שלך כל יום ומסכים כמעט ב100 אחוז עם דבריך אחרי האסון הנורא שקרה לנו אתמול אני חשבתי (ואם לא תקבל את דעתי בהחלט אבין אותך וזה רק ביני ובינך ) חשבתי לעצמי כי כתוב והחי יקח אל ליבו מה הלקח ולמה? כמובן אין תשובות הכל מאת הבורא אבל אמרתי לעצמי אולי רשב״י זי״ע אמר לנו לא רוצה אתכם פה אם בגלל המחלוקות שיש בינינו (ואני לא מדבר עם היהודים שאינם שומרי תו״מ) ואן בגלל חילול השם שהיה אתמול כשצעקו על השוטרים במילים 
אולי כדאי לפחות בשבועות הקרובים(שוב רק מחשבה ) להביא רק דברים חיוביים ולא שליליים נכון אתה משמש כמוכיח בשער (וכמו שאמרתי אני מסכים עמך ועם דבריך) אבל אולי עכשו זה הזמן לנסות למצוא את החיובי אצלנו ולא את השלילי . 
אני כותב מרחשי ליבי ואינני ח״ו אומר לך מה תעשה ומה תפעל
וזה רק לעיניך בלבד 
שוב חזק ואמץ בכל אשר אתה עושה 
תודה שקראת את מה שכתבתי (אני מקווה)
שבת שלום ובשורות טובות

מחשבות על האסון שהביא ה' עלינו


שלום ר' חיים היקר,

הבוקר התעוררנו על בשורות קשות ומרות, אסון של ממש שמעיב על שמחת ל"ג בעומר, נהפך לאבל מחולנו, אך עם זאת יש סימנים ברורים שזה מאת ה' (על מה, איני ראוי לומר ולחשוב על זה, אני משאיר את זה לגדולים ממני).
1. במשך כל תקופת הקורונה, היתה אפליה של בתי כנסת ואירועים יהודים לעומת אירועים אחרים, והחרדים שתקו. הפעם המשטרה רצו לבטל או למעט את כמות המשתתפים ופתאום כולם התנגדו באומרם שבמסגד אל אקצא אין הגבלה, ומירון זה שטח פתוח, וכמעט נגמרה הקורונה, וכו'. כאילו מן השמים גרמו לכך שלא יעכבו את הפורענות, את התוכנית הא-לוהית.
2. נבואה נזרקה מפי דוברי המשטרה שאמרו לפני ל"ג בעומר שכל העולה למירון "דמו בראשו". אז התכוונו לקורונה, אבל איך שייך לומר דמו בראשו? רוב הנדבקים מקורונה אינם מתים, אלא בסוף מדביקים אחרים שמתים, אז למה העולים להר דמם בראשם?! ניבא ולא ידע מה ניבא.
3. ערב ל"ג בעומר נעצר במירון עריק מהפלג, ובעקבות כך הפלג איימו בחסימת הכבישים למירון. איום מוזר, כי הוא דווקא משרת את המשטרה, זה היה עוזר לה לדלל את כמות החוגגים במירון. אבל באופן אבסורדי, במקום לשמוח על ההפגנות, התקפלה המשטרה לאיומי הפלג והודיעו שמשחררים את העריק מצה"ל, ובכך ביטלו את ההפגנות, שבדיעבד יודעים שהיו יכולים למנוע את האסון. כאילו מן השמים דאגו שלא יעכבו את הפורענות, את התוכנית הא-לוהית.
אוי נא לנו

מי זה היענקי דומב שמנסה לעשות קופה על גב ההרוגים במירון?


 האסון רב המימדים, בלתי נתפס . השם ישמרנו.

כתוב , אל תאכלו על הדם

זה מזעזע לראות , איך קופצים כמו חיות טרף, עוד לפני שיודעים את שמות ההרוגים וכבר מנסים לעשות קופה של כסף על חשבונם ופותחים בקמפיינים לשדוד את הציבור.

אני מתכוון ליענקי דומב, עבר לגור בלייקווד , שינה את שמו ליענקי גולד ופתח עמותה לגיוס כספים במסווה של צדקות!!!!

עכשיו, הוא שוב מנסה לגייס כספים לנוכח האסון

החילונים רוקדים על דם החרדים


 

האדמו"ר מויזניץ שיכון רוקד לכבוד התנא רבי שמעון בר יוחאי


 

ואולי האסון בא בגלל חילולי השבת שהיו בלתי נמנעים בגלל מעשי בויאן ושותפיו?


איני יודע חשבונות שמים, אבל כאשר דבר חוזר על עצמו שוב ושוב חייבים להעלות את המחשבה שאולי זה קורה בגלל הדבר הזה ובמיוחד כאשר מדובר בחילול שבת בפרהסיה ובהיקף רחב שכזה אלפי שוטרים נהגים ועובדים אחרים היו מחללים שבת לא היתה כל ברירה אחרת במצב כפי שתכננו לעשות במירון

על פי התכנית המקורית האדמו"ר מבויאן עמד לערוך במשך כל היום אירועים כפי שהוא נוהג בכל השנים, ולא רוצה לקחת בחשבון שבגללו אלפים יחללו שבת. כי כל עוד שמסתובבים יהודים במירון השוטרים והנהגים ועובדים אחרים אינם יכולים לעזוב וכאשר ההר מתפנה זה כבר כמעט שבת ואין כל דרך שהם לא יחללו שבת

זו הסיבה מדוע כאשר ל"ג בעומר יוצא ביום ששי חייבים הכי מאוחר בשעה 10 בבוקר לעזוב את המקום שלוקח לפחות שעתיים עד שעולים לאוטובוסים ומתחילים לזוז, ועד שמגיעים ועד שהנהגים מגיעים למוסכים ועד שהם מספיקים משם להגיע הביתה זה לוקח זמן, וכל רגע שמתעכבים ביום שישי במירון גורמים לחילול שבת

זה שנים שכאן אנו זועקים על חילולי השבת האלו ובבויאן בכוונה תחילה מתעלמים ממשיכים לעודד חילולי שבת. גם השנה היתה תכניתם להמשיך במסורתם למרות שזה יגרום לחילולי שבת, וקרה מה שקרה  להעביר את המסר למי שמבקשים להרבות בחילולי שבת, שרבי שמעון לא ישמור עליהם. בשנים שאין בהם חילולי שבת לא ראינו אסונות כאלו, בשנה שאמורים היו לחלל שבת לא היתה כל ברירה אחרת פרט אם הרבי מבויאן היה מכריז כי בשל הרצון לשמור על השבת כולם עוזבים בשעה 10 בבוקר ומאפשרים לשוטרים ולעובדים לעזוב את המקום בשעתיים שלש הקרובות וככה למנוע חילולי שבת

אולי המעשה הזה ילמד לקח את מי שצריך, ויפסיקו לגרום לחילולי שבת במירון

חיים שאולזון

הרוגי מירון


אסון מירון

י"ח אייר תשפ"א - 30/04/2021

זוהו עד כה - 35 נספים:
2 ילדים. 18 בחורים. 15 אברכים.

הי' משה אלחדד ז''ל- י-ם.
הב' יוסף אלחדד ז''ל - י-ם.
הי' יהושע אנגלרד ז''ל - י-ם.
הב' משה אנגלרד ז''ל - י-ם.
הר' אליעזר גפנר ז''ל - י-ם.
הב' אליעזר קולטי ז''ל - י-ם.
הר' אריאל צדיק ז''ל - י-ם.
הר' חיים סלר ז''ל - י-ם.
הב' משה בן שלום ז''ל - ב"ב.
הב' משה לוי ז''ל - ב"ב.
הב' ידידיה חיות ז''ל - ב"ב.
הב' אליהו סטרקובסקי ז''ל - אלעד.
הב' אליהו כהן ז''ל - ביתר.
הר' שמעון מטלון ז''ל - ביתר.
הר' אלעזר גולדברג ז''ל - ביתר.
הר' מנחם זקבך ז''ל - מודיעין.
הר' שמואל קלגסבלד ז''ל - ב"ש.
הב' נחמן קירשנבוים ז''ל - ב"ש.
הר' דוד קרויס ז''ל - ב"ש.
הר' שמחה דיסקינד ז''ל - ב"ש.
הר' ישראל אלנקווה ז''ל - ב"ש.
הב' חיים ראק ז''ל - ב"ש.
הר' יהודה רובין ז''ל - ב"ש.
הר' חנוך סלוד ז''ל - אשדוד.
הר' יונתן חברוני ז''ל - ג. שמואל.
הב' ידידיה פוגל ז''ל - ג.שמואל.
הב' יוסף מסטורוב ז''ל - רמלה.
הב' יוסף יהודה לוי ז''ל - רכסים.
הב' ישי מועלם ז''ל - רכסים.
הר' שרגא גשטטנר ז''ל - מונטריאול.
הב' יוסף טאובר ז''ל - מונסי.
הר' אליעזר יוזעף ז''ל - מונורו.
הב' דובי שטיינמץ ז''ל - קנדה.
הב' מנחם קנובלוביץ' ז''ל - ארה"ב.
הב' אברהם אמבון ז''ל - ארגנטינה.

מבזקים


 

‏הזוי: גם לאחר האסון - גרעין חסידים ממשיך בריקודים בהר מירון  אברך 'תולדות אהרן', שהיה עד לאירוע, אומר לגל"צ: "אני מבין את החילונים שלא יכולים להבין איך יש אנשים שרוקדים בציון עכשיו. אצלנו רבי שמעון זה מעל הכול - אם צריכים למות אנשים, אז ימותו אנשים בשבילו" .

אסון מירון תשפ"א
בית שמש 4 הרוגים
1 ספרדי
1 ליטאי
1 גור
1 תולדות אהרן

שמות ההרוגים שהותרו לפרסום עד כה
דוד קרויס (33), אב לתשעה מבית שמש, יוסף עמרם טאובר מארה"ב, הרב אלעזר מרדכי גולדברג (37) אב לארבעה מבית"ר
אליעזר צבי יוזעף (בן 26) אב לארבעה מארה"ב, אליהו כהן (בן 16) מבית"ר עילית, האברך שמחה בונים דיסקינד (23) מבית שמש, שמעון מטלון (37) מבית"ר עילית והרב שרגי גשטטנר מארה"ב

 שמות נוספים שזוהו: 
הר"ר יוסף גרינבוים ז"ל מחשובי אברכי ויז'ניץ בחיפה. 
הבחור החתן מנחם קנובלוביץ ז"ל בן 22 מבורו פארק. 
הרב אריאל צדיק ז"ל בן 56 מחסידי חב"ד מבית וגן.

ראש כולל באבוב בירושלים
הרב מנחם מנדל אנגלרד שליט''א
בנו של הרב חיים מאיר אנגלרד זצ''ל אבד''ק דאברא
חתן הרב פרנקל מהעדה החרדית
איבד באסון הכבד
שני ילדים בחור וילד

עמית סגל: נוהגים ללעוג למדינה ולכוח הארגון והאסדרה שלה. אבל כמו באסון נחל צפית, כמו בקורונה בכמה מגזרים, וביתר שאת כאן, מתברר שהאסונות הגדולים מתרחשים לא פעם בשטחי ההפקר שבהם שולטים הקדשים, חלטורה, חצרות, פרטאץ׳, חמולות, וואקף - לא מדינת ישראל. המסקנה מהאסון הלילה צריכה להיות סירוב להשלים עם קיומם של איים ריבוניים בתחומי מדינת ישראל, שבהם החוק והסדר לא באמת שולטים. אנחנו בני 73, זמן להתבגר. ואולי זו צוואתם.

‏יו"ר הכנסת, ח"כ יריב לוין, החליט בתום התייעצות עם סגניו, כי מליאת הכנסת תקיים ביום שני הקרוב, דיון אבל מיוחד באסון הכבד שאירע הלילה במירון. הדיון יתקיים במתכונת של דיון אישי.

‏האסון במירון: גורם במשטרה אמר ל'כאן חדשות' זה אירוע באחריות משרד הדתות. המשטרה הייתה כאן כדי לשמור על הסדר והמליצה בפני החוגגים לעזוב בשל הדוחק. הגורמים שמנהלים את ההילולה מקבלים מיליונים ממשרדי הממשלה בכל שנה בשביל לטפל בתשתיות ולהכין את ההר.

נחמיה גרשוני: ‏כיבוד המתים ובני משפחתם יהיה גם הפסקת סיקור עם כניסת שבת. שניאור ובר: ‏שידורים ישירים ממירון תוך חילול שבת מאורגן על ידי אמצעי התקשורת - זו יריקה בפרצופם של הקורבנות והפצועים באסון הנורא.

הערות והארות


24 אלף זוגות תלמידים מתו דהינו 48
בלג בעומר פסקו למות
כרגע המצב עומד על 45 הרוגים ל''ע
האם קידוש השם של גור גרם לזה
האם קידוש השם של פונוביץ
חשבון הנפש חייב לבוא
=============================
משפט מדוייק ששמעתי הבוקר מאחד ממפקדי אירגוני ההצלה:
"כל שנה מתרחש לנו כאן נס אדיר. השנה לא"...
=============================
הליטווישע פלג קאפ
בחור משועמם (לאחר חודשיים ללא הפגנות), נוסע למירון מרוב תשוקה לר' שמעון שבוע לפני ל"ג בעומר, ומרב שעמום מתעסק עם שוטרת משטרת ישראל, ומה לעשות עצרו אותו, ומשום מה הופ הוא גם משתמט, ולכן הוחלט לשבש את כל מי שרוצה לעלות למירון למה? לליטוויק לא שואלים למה,
=============================
כשרואים את העבודה זרה החדשה בקרעסטיר, ברדיטשב, אומן ולז'נסק, מובן מדוע "לא ידע איש את קבורתו" של משה רבינו.
דמיינו מה היה קורה בירדן לקראת ז' אדר, איך היה נראה מעבר הגבול, וכמה "עולי רגל" היו ממשיכים לעבר פטרה, כשניגון ר' משה בן ר' עמרם בפיהם
=============================
איזה פלונטר...... המפגין נגד גזירת האינטרנט חופר לשכנים בשכל... אם אחד השכנים היה מזעיק משטרה... הוא היה יורד להפגין נגד הציונים עוקרי הדת שבאו להשתיק את המפגין....
=============================
‏בספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל ידובר רבות על בחירות 2021, בהן למפלגות הימין היה 72 מנדטים, ובמקום ממשלת ימין קמה ממשלת שמאל בתמיכת תומכי טרור.
=============================
שלום הרב חיים -
ממש חבל שיהודה משי-זהב ניסה להתאבד ככה, לפחות היה לוקח אתו משפחה של מסיונרים איתו, היה יוצא מהעולם הזה עם מצוה רבה של הצלת קורבנות אסון של התנצרות. 
=============================
מכל המשפטים ששמעתי בשנה האחרונה, מתלבט מה הכי מטומטם?
1. אנשים שעומדים ברחובות עם שלטי "נכשלת!" במדינה היחידה בעולם שיצאה מהקורונה?
2. אנשים שטוענים שיש רוב ברור בעם להחלפת נתניהו, ומתנגדים עכשיו לבחירות ישירות שיענו על השאלה הזאת?
3. אנשים שמספרים לנו שישראל היא "מדינת אי", אבל אנגליה ואירלנד לא?
4. אנשים שחושבים שההסכמים עם האמירויות וכו' הם לא הסכמי שלום כי לא היתה מלחמה איתם?
5. אנשים שאומרים שביבי כבר יותר מדי שנים בשלטון, והצביעו לחולדאי לקדנציה חמישית כראש עיריית תל אביב?
6. אנשים שטוענים שביבי (נבחר שוב ושוב בפריימריז דמוקרטיים) הוא דיקטטור, ומצביעים ללפיד (ששריין את עצמו כראש המפלגה והעיף את מס' 2 במפלגה שלו כי ביקש פריימריז)?
7. אנשים שמקשיבים לאולמרט – שבדיוק השתחרר מהכלא על שוחד, מדבר על כמה נתניהו מושחת?
8. אנשים שטענו שהסגרים בישראל זה כי ביבי רצה להימלט ממשפט? (גם בכל העולם עכשיו הוא מצליח לארגן סגרים? כמה כוח יש לו)
9. אנשים שזועקים על שיסוי פילוג והסתה, והצביעו לליברמן (להעלות את החרדים על מריצה ולזרוק למזבלה), או ללפיד (לא אתן למגעילים ולחארות לנהל אותנו)?
10. אנשים שמלגלגים על ההשכלה של מצביעי הימין (שבחרו בנתניהו – בוגר MIT והרווארד) והצביעו ללפיד (שלא סיים בגרות)?
11. אנשים שמזדעזעים מדעותיהם של ח"כים ימנים "הומופובים", ואין להם שום בעיה עם ח"כים ערבים שאומרים את אותם הדברים בדיוק?
12. אנשים שחרדים למעמד האישה – חוץ מכשיש הפגנות עם מתנפחים בצורת איברי מ.. שכתוב עליהם שרה נתניהו?

מירון תשנ"ח


 

האדמו"ר מויזניץ בתשס"א במירון


 

הרבי מטאלנא זצ״ל


 

בני תורה של אותן השנים


 

דמשק המקום המתאים להתאכסן בו


 

טיסות ישירות לטהרן


 

טיול עממי לסוריה והלבנון


 

בגין: נרדוף כל מי שיגע בילד יהודי


 

נתקבלו המוטוסיקלים החדשים


 

טיול לרצועת עזה


 

ביסקוויט צבאי


 

כך כתב העורך של ידיעות אחרונות לפני הרבה שנים


 

מירון של פעם בלי מחיצות בלי רמקולים בלי ח"י רוטל.....


 

האסון במירון


 

שיירת האוטובוסים למירון ב-1948


 

בוכה על הנעילה של שנה שעברה


 

נהרג במפולת הגדולה במירון


 

מירון 1955


 

קטסטרופה בקברו של רבי שמעון בר יוחאי


 

ההדלקה בקוממיות


 

ליפא שמלצר בגראמן על האירוע הקשה


 

הבחור דובי שטיינמץ ז״ל מקנדה שלומד בישיבת מיר, יוצק אמש שמן להדלקה


 

במירון חרדי בערבית מברך את הרמאדאן 

הרב אריאל צדיק ז"ל מהרוגי מירון


  הרב אריאל צדיק ז"ל בן 56 מחסידי חב"ד תושב בית וגן בירושלים נהרג אף הוא באסון מירון

האברך הר"ר יוסף גרינבוים ז"ל מהרוגי מירון


 זוהה כעת האברך הר"ר יוסף גרינבוים ז"ל מחשובי אברכי ויז'ניץ בחיפה. בן 22 בן הרה"ג ר' ברוך צבי שיבדלחט"א מאלעד וחתן הרה"ג שמואל וייס מאשדוד נכד הגר"א וייס רב חסידי ויז'ניץ בלונדון. הותיר ילד בן שנה

מריבות עם השוטרים לא רוצים לפנות את המקום


 

הילד אליעזר יצחק קולטי ז"ל מהרוגי מירון


 עוד זיהוי באבו כביר. הילד אליעזר יצחק קולטי ז"ל בן 13 מירושלים

ר' חיים סלר ז"ל מהרוגי מירון

 

הותר לפרסום 

חיים סלר, אב לתינוקת בת שבועיים, נספה באסון בהר מירון. 

הליך הזיהוי נמשך במכון לרפואה משפטית באבו כביר.

הבחור דובי שטיינמץ ז״ל מהרוגי מירון


 ברוך דיין האמת

דובי שטיינמץ ז״ל בן 21 מקנדה

לומד בישיבת מיר

הבחור יעקב אלחנן סטרקובסקי ז"ל מהרוגי מירון

הודעת עיריית אלעד, יום שישי 16:30:

ברוך דיין האמת.

ברגעים אלה, לצערנו, אושר זיהוי לתושב העיר הבחור יעקב אלחנן סטרקובסקי, בן 20, שלמד בישיבת באר ישראל.

צוות אנשי המקצוע בעירייה מלווה את המשפחה בזמנה הקשה כדי להסדיר את הנדרש.

הודעה נפרדת תפורסם על מועד ההלוויה

במקביל מלווים הצוותים בני משפחה מהעיר של נעדרים נוספים שאינם תושבי העיר.

שבת שלום ובשורות טובות

 

האחים משה ויוסף אלחדד מירושלים מהרוגי מירון


 ‏בין ההרוגים באסון במירון: משה אלחדד בן ה-12 ואחיו יוסף אלחדד בן ה-18 מירושלים. משפחה שנייה שאיבדה שני ילדים.

מתעללים במשפחות באבו כביר


 

הבחורים מרכסים מהרוגי מירון


 

האברך יונתן חברוני ז"ל מהרוגי מירון


בית המדרש גבעת שמואל הודיע עכשיו על מותו של האברך יונתן חברוני באירוע הקשה במירון