רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 30 במאי 2014

סורו מעל אהלי הרשעים - תושביה הליטאים של בית וגן אמרו לא למנהלי המוסדות ואלו נאלצו להודיע לויין וברגר כי לא יקבלו את ילדיהם והם מחפשים מקלט אחר

אין זה סוד שאני נגד ענישת ילדים על חשבון מעשי הורים, כך באנטוורפן וכך בכל מקום. לצערי ביהדות החרדית חדרה הצרה הזו מחזיקים אנשים בגרונם של הילדים וככה שולטים עליהם או מאלצים אותם לעשות כרצונם, ולכן מצד הדין אם לא היה להם היכן לשלוח את ילדיהם הייתי מתייצב היום כאן לצידם, מפני שאסור להשאיר ילדים ברחוב, המעשה שעשו עם ילדי משה אריה פרידמן, אנו משלמים עליה מחיר יקר מאוד, אנטוורפן סובלת סבל בל יתואר בגלל הטעות הזו

במקרה הזה לפני שכתבתי שורות אלו - למרות שמודעות אלו כבר כמה ימים אצלי - ביררתי, עשיתי בטוח שיש להם להיכן לשלוח את הילדים, ישנם מוסדות שיקבלו אותם, ואז ממילא כל הענין הזה לא קיים יותר, וזכותם של תושבי בית וגן להתקומם ולהתנגד לקבל את הילדים האלו

ישעיהו וויין וברגר נציג המחבלים בעירית קרית ספר הקרויה מודיעין עילית נאלצים לברוח מהעיר, רוב רובו של העיר נגדם ובגלל השתוללותם נגד גדולי ישראל מסלקים אותם מכל מקום. אסור לשכוח הם חיים בעולם הליטאי, זה לא כמו במחלוקות אחרות כל אחד שייך לקהילה אחרת וממילא אין מצב כזה מפני שיש לו לאן ללכת, במקרה של וויין וברגר היכן שהם מגיעים בבתי הכנסת הליטאים מסלקים אותם בגלל מעשיהם והתנהגותם. הם חשבו שהם יהיו גיבורים על האחרים ומתברר כי אינם מסוגלים עוד ומעדיפים לעבור לירושלים, חיפשו מקום היכן שימצאו תומכים מחבלים ובית וגן מקום כזה מפני שגרים שם נתי גרוסמן, ר' עזריאל אויערבך שמואל דויטש כל יום שם בישיבת קול תורה, השכונה הזו - שגרתי בה לפני ארבעים שנה ויותר הפכה למרכז ליטאי גדול ולמחבלים יש שם נתח נרחב, אבל הם בבעיה מפני שהרוב הגדול הוא מן השונאים ואלו הודיעו כי אם יקבלו את ילדי וויין וברגר הם יוציאו את ילדיהם

הנושא הגיע להכרעתו של ר' עזריאל אויערבך שהוא מחבל אבל גם גיסו של ר' חיים קנייבסקי ולא היתה לו ברירה אלא לשלוח לשאול את הרב שטיינמן ור' חיים קנייבסקי ואלו אמרו כי אסור להחזיק אותם במוסדות הללו. ר' עזריאל אויערבך נקלע למצב מביך מפני שלומר שאסור לדבר על הרב שטיינמן הוא יהיה בבעיה עם המחבלים אז הוא אמר כי מי שדיבר על גיסו ר' חיים קנייבסקי לא יכול להכנס לחיידר הזה, ואלו דיברו על ר' חיים ואף כתבו נגדו ככה הרגיע את הרוחות, וויין וברגר ייאלצו לחפש מקום אחר

הצד האחר והחשוב כאן, ווייס וברגר עכשיו חשים במה שחשו כל כך הרבה אחרים לפני 20 שנה מה עשו להם מי שעמדו בראש המחבלים מאנשי הרב שך שירדו לחייהם, ההיסטוריה הזו כתובה על ספר קחו את העיתונים של אז ותלמדו איך שהם סילקו ילדים ובחורים מכל מקום שרק יכלו ככה להכריח הורים לשתוק או לתמוך בהם, עכשיו הם מרגישים את זה

עוד דבר חשוב, הגיע הזמן שהמחבלים יקימו מוסדות משלהם ויפרדו טוטלית מן השונאים, מפני שרק כך יפתרו את הבעיה הזו לפחות בעתיד

על פי רבה של בריסק יש לסגור בימינו את כל הישיבות הליטאיות

רבה של בריסק הורה לסגור ישיבה בגלל בחור אחד שהפיץ דעותיו בישיבה, הבחור ההוא היה בשעתו קרוב יותר לשיטת המזרחי, ואסור לשכוח כי באותו זמן המזרחניקים היו בני תורה ולמדנים גדולים. זוכר אני בצעירותי רבני המזרחי היו מגדולי וחשובי הרבנים תלמיד חכמים מופלגים. בימינו הכיפה הסרוגה תפסה את מקומם, בשעתו רבניהם היו דמויות אצילות מיוחדות ונעלות, ובירושלים היו רבים מהם, ומי שרוצה לדעת איך הן נראו, כמו הרב יוסף שלום אלישיב שבשעתו היה מרבני המזרחי וחמיו הרב הצדיק ר' אריה לוין מרבני האצ"ל וחרות, אלו היו הדמויות הציוניות שבעולם הדתי

כאשר אני משוה אותם לימינו הרי שהמצב היום חמור פי כמה, אין ישיבה שאין בו אחד שסבור כהמחנה האחר, כך אצל המחבלים וכך אצל השונאים, ואם כן יש לסגור את כל הישיבות, פרט אם ימצאו ישיבה שהיא נקיה מבחור אחד ויחיד שדעותיו שונות

על פי דעת רבה של בריסק צריכים המחבלים לעודד את המגמה שהכוללים והישיבות יהיו על טהרת אותה דעה ולא תהיה מעורבת, המחבלים כדעתם והשונאים כדעתם ולהיפרד כליל, אחרת יש לסגור את הישיבות כי זה עדיף לדעת רבה של בריסק

שני הצדדים טוענים כי הדעה של האחרים היא אפיקורסות, אז אין יותר טוב מזה בשביל שיסגרו את הישיבות או שיפרידו טוטלית להבטיח כי חלילה אין בחור אחד הסבור כצד האחר

את ישיבת חדרה בודאי שחייבים לסגור מפני שהם טוענים שהם נייטרליים המצב הזה חמור פי כמה מפני שיש לכל צד יותר מאחד שדעתו שונה, ואז בודאי ובודאי שיש לסגור את הישיבה

הצולייגרים של ועד הרבנים מול גלריית גדולי הדור שהשתתפו בתפילת קופת העיר

אין זה פלא מדוע בתמונות הם לא מראים אותם מפני שהם יודעים שזה לא מוכר, אבל כשצריכים לנסוע להתפלל אין להם ברירה אלא לקחת אותם למרות שמדובר במי שהם היום בליגה ז', הם הגיעו למצב שהם נאלצו לבקש מהלוגאנער שיבא עימם ויציל את המצב, עשה להם חסד הגאון רבי יצקח אזרחי מרמ"י מיר ועוד כמה בודדים, אפילו ר' עזריאל אויערבך נראה היה חיוור שם הוא הגיע למען אחיו שלא יכל להביא עמו גלריה רצינית

לעומת זאת בו זמנית קופת העיר אירגנה תפילה בבית הרב וואזנר, ושם ראו את הענקים את גדולי דורנו, איזו השוואה, בין שמים לארץ, - לא צריך יותר מאשר להציב רשימה מול רשימה ותבינו לאן התדרדרו אנשי אותה כת חסידיו של הזקן הממרא

אימת האינטרנט נפלה על בעלזא מזהירים לבא רק עם טלפון כשר

בניגוד לעבר שבעלזא היתה יותר ליברלית בכל הקשור לאינטרנט וטלפונים עכשיו נפלה עליהם אימת האינטרנט, הציבור שלהם יודע יותר מדי וזה לא טוב, אז הם פרסמו מכתב שלטענתם נוסח על ידי הרבי בעצמו שחלילה לא יחזיקו טלפון לא כשר ושלא יהיה לאף אחד אינטרנט לא מסונן ובודאי שלא בימי החתונה, הוא לא רוצה שיידעו מן הנעשה בתוך חדרי הבית זה לא טוב להם

הבדיחה הגדולה היא, שבעלזא היא אחת הקהילות שהיו פתוחות לאינטרנט לפני הרבה אחרים, ולאנשיה שתי טלפונים, ומכשירים לאינטרנט לאו דוקא טלפון ומחשב יש היום הרבה דרכים, מספיק שאתה מחזיק טאבלעט קטן בצד או אייפד ודומיהם ואתה חודר לאינטרנט

אז איך אמר לי חסיד בעלז, מים גנובים ימתקו טוב שיש מכתבים כאלה ככה האינטרנט מתוק יותר

איך גנב שמעון וואלף קלין את ר' אברהם מינסקי ושפך את דמו

מאת בעלזער

כפי שכבר כתבתי לכם אספתי ים של חומר ואיני יודע איזה להקדים, אז אין מוקדם ומאוחר נעלה את החומר על מנת שהציבור יידע באמת מה קורה בבעלזא איך מתנהלים הדברים ואיך גייסו סכומים גדולים כאלה ועל חשבון מי ובעיקר את דם מי שפכו בדרך

 וכך מתחיל הסיפור הזה, אחד הבחורים שזכו לשמש את מרן מבעלזא ז״ל היה יהודי בשם אברהם מינסקי
ולר' אברהם היתה חנות במאה שערים בשם 'כפתור ופרח' וכשהרבי הנוכחי מבעלז הוכתר לרבי ר' אברהם הלך עמו באש ובמים

הוא סבל רבות מהקנאים במאה רשעים (שערים) בשנת תש״מ במלחמה נגד 'העדה החרדית' הוא היה מוכר בחנות אתרוגים עם ההכשר של בעלז ועל כך שילם מחיר יקר ההקנאים היו שוברים את חלונותיו וסבל מטרור

ר' אברהם ז״ל לא זכה לילדים אבל כסף ב"ה היה לו ויש האומרים הרבה כסף וכשבנו את קרית בעלזא ר' אברהם קנה שלוש דירות, דירה בשבילו, ועוד שני דירות להכנסת אורחים,  וכשהרבי עבר לגור בקרית בעלז לפני שבנו את המוקטעה בעלת 240 דלתות שמעון וואלף קליין ביקש מר' אברהם תן את שלוש הדירות שלך לרבי ואתה תעבור זמני לדירה אחרת בקרית בעלז עד שיבנו לרבי בית

ר' אברהם הסכים אבל שאל מה יהיה עם הכנסת אורחים שהשקעתי בזה הרבה כוח חדרים מפוארים. מיטות עץ ומזרנים יקרים, קליין אמר לו נעשה עיסקה, אתה תקבל את האכסניה בבית המדרש הגדול על שמך ואתה תנהל את זה, ר' אברהם שמח מאוד מ-40 מיטות שהיה לו בהכנסת אורחים הוא מקבל שטח ל-300 מיטות
ואז ר' אברהם התחיל לתת ולתת הרבה כסף שיסיימו את פנים האכסניה, ר' אברהם קנה מכספו מיטות ומזרונים כלי מיטה הכל הכל כולל קערות ונטילות לאורחים כולם זוכרים את ר אברהם סוחב כל יום ו' עם ידידו שרגא מזליק כלי מיטה והכל בחינם, לא היה אדם מאושר יותר מר' אברהם
וכאן הנוכל שמעון וואלף קליין נכנס לתמונה ואמר לר' אברהם תתן סכום עתק ובנין האכסניה יהיה 'אשל אברהם' לזכרך. ר' אברהם אמר שיתן את הסכום אבל בתנאי שכל זמן שהוא חי הוא המנהל

קליין אמר לר' אברהם, ילדים אין לך אז את הדירות תרשום לטובת הבית מדרש כך יכנס לפחות שכירות לבית המדרש ור' אברהם הסכים
אחרי שהדירות נרשמו בטאבו על שם כמה תושבי חו״ל שקליין דאג שיהיה לו יפוי כוח על הדירות הללו לטובת שמו, התחיל קליין להתעלל בגלמוד מינסקי, ראשית הוא החליף מנעולים על כל בנין האכסניה, ושנית הכניס לחדרים בימות השבוע את הפועלים הערבים לישון על מיטות של ר אברהם מינסקי

ר' אברהם צעק וביקש מה אתה רוצה ממני כסף אין, כבר הכל לקחת, הדירות לא רשמת לבעלז רק לעצמך
תן לי את שארית חיי לגמור יפה

ור' אברהם צעק שילמתי לך הרבה כסף שתרשום את 4 אולמות השמחה ע״ש חברים שלי שלא זכו לפרי בטן
ואתה לא רק שלא רשמת את שמם מכרת את אותם אולמות לתורמים אחרים ור' אברהם צעק מדוע אתה עושה לי עוול אין לי ילדים זה הזכר היחיד שנשאר ממני

אבל האכזר שמעון וואלף אמר לו הרכבת עברה אני לא יודע על מה אתה מדבר, ונוצר מצב שלר' אברהם דירה אחת לא היתה על שמו
בשבת בלילה כשר' אברהם התפוצץ ביום ו', קליין הכניס אורחים לבנין וזרק את מי שר' אברהם נתן להם להיכנס עמד ר' אברהם בדלת היציאה של בית המדרש היכן שהרבי יצא, ר' אברהם צעק שמעון וואלף גנב. היטלר רצח את הורי ושמעון וואלף רצח אותי, שמעון וואלף ראה שר' אברהם לא מפסיק לצעוק התחיל לשיר את הניגון ישמחו במלכותך שומרי שבת, מאז מנהג בלז כשהרבי יוצא שרים את הניגון ישמחו בזמן שר' אברהם ישב ובכה

ר' אברהם ראה ששמעון ואלף מקבל גיבוי מהרבי הוא קם ועזב, עד כדי כך שבר״ה יוה״כ שמחת תורה כשהיה גר בקרית בעלז הלך להתפלל בכותל המערבי, ואמר מאז שאני מכיר את עצמי אני מתפלל רק בבעלזא, אבל אני עם הגנב הזה לא אתפלל באותו בית כנסת

מאז ר' אברהם כבר לא היה אותו יהודי שמח ישב בלי מצב רוח ובכה איך קליין הגנב לקח את כל כספו לכיסו
וזכר לא ישאר ממנו

ר' ישראל מויזניץ נוסע לברכפלד לעשות כסף ולטיש באלעד דאג לאנשי הנייעס

נקדים שר' ישראל מובל על ידי עסקניו וגבאיו ואינו יודע מה שהוא עושה, מתכננים לו והוא ממלא הוראות לא יודע מי מוזמן ואיך וגם לא יודע מה חשוב יותר ומה פחות, ואין זה פלא מדוע בויזניץ שומעים הרבה ביקורת על ההתנהלות, הציבור ברובו לא אוהב איך שהדברים מתנהלים

ר' ישראל היה שבוע באלעד לכאורה דבר יפה מאוד, אבל מה שהתחולל זה סיפור בפני עצמו, קבוצות הנלחמות זה בזה מי ישלוט בויזניץ כל אחד משך לכיוונו ולא אכנס כאן לפוליטיקה הזו שהיא פשוט מגעילה, מדובר בילדים קטנים שמשחקים משחקי ילדים אם כי במשחק הזה הרבה כסף וזו הסיבה מדוע אף אחד לא רוצה לצאת מן המשחק

מה שקורה למעשה, ר' ישראל נואם ומטיף כשלמעשה אנשיו מכינים לו את ההיפך. הראשון לצאת נגד קווי הנייעס היה ר' ישראל, אבל למעשה, באלעד בטיש לא הביאו אנשים מכובדים, את השורות הראשונות לא השאירו לרבנים או מי שהם משכמם ומעלה אלא לעיתונאים שהם מאנשי קוויי הנייעס להם דאגו עשו בטוח שיש להם היכן לשבת קרוב, והשאלה היא האם זה תואם את דברי ר' ישראל, או שמא רבי לחוד ועסקנים וגבאים לחוד להם יש אג'נדה משלהם שאינה תואמת את האג'נדה של הרבי

ונעבור לטפשות אחרת, ר' ישראל במוצאי אסרו חג של שבועות בדרך לכותל המערבי יסע לברכפלד שם יתפלל מעריב, ויערוך מגבית, מצד אחד אומרים לציבור כי הוא בא לחזקם כשלמעשה כל המטרה היא לעשות כסף ולציבור בויזניץ כבר נמאס מלבקש מהם שוב ושוב כסף ועוד כסף ועוד כסף, הם אומרים שזה מזכיר להם את בעלז

עובד מוסד לשעבר "אם פואד יעלה לנשיאות ייחשפו מסמכים שירעידו את העולם".

מאת יודע דבר

הקומבינה לעלות את פואד רוקמת עור וגידים ועש מי שמנסה לעצור את זה כדי לא להביך טת פואד וכמה פוליטיקאים נוספים. לכן מקוים שלא יעלה לנשיאות. מנגד יש כבר מי שמכין את האופציה שפואד יעלה בעזרת דרעי, כדי לגלות חומרים מביכים מאד שירעידו את העולם, כלשונו

פואד היה מקבל המחאה חודשית קבועה ממובארק ועמו ודרכו עבר הרבה כסף לגורמים פוליטיים שביקשו את קולותיהם, דרכו של מובראק ופואד הגיע הרבה כסף לכיסו של דרעי שרצה רק מזומן וכפי שמעידים אלו שראו זאת, היו מביאים במזוודות חבילות של שטרות של כסף

ה'אלטער בחור' של סאטמאר בבני ברק בשנות החמישים לחייו הלך לעולמו

מאת סאטמארי

ברוך דיין האמת: בבני-ברק נפטר הבחור המבוגר חלפן הכספים הנודע מנחם ישראל פארקאש ז"ל מחסידי סאטמר בבני ברק כשהוא בשנות החמישים לחייו.

מנחם ז"ל נולד בישראל בט' ניסן תשכ"ד לאביו הרב בנימין הלוי פארקאש ז"ל שנפטר לפני מספר שנים, ולאמו ע"ה שנפטרה לפני שלושים שנה, נין ונכד לבעל ה'חתם סופר' ורבי עקיבא איגר זיע"א.

הוא היה דמות מוכרת מאוד והתגורר ברחוב ברנשטטר בבני ברק. "אין תושב בעיר שלא הכיר אותו", אומרים מכריו, לפרנסתו עסק בחלפנות כספים ורבים שיחרו לפתחו להחלפת מזומנים.

היה תורם צדקה לבית המדרש בבני ברק מלבד היותו משמח בחורים בחתונתם והיה מבקש מהם ברכות שיברכו אותו שגם יזכה להינשא.

הותיר אחירו את אחיו צבי שלום, ואחותו ממשפחת פוקס מירושלים.

הלוויתו תצא הערב (ה') בשעה 21:00 מביתו ברחוב ברנשטטר 4 בבני ברק, דרך בית המדרש הגדול בשיכון סאטמר לעבר בית החיים פוניבז', שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

באנטוורפן הילדים מגישים עוגה לשוטרים

מאת אנטווערפענער

התמונות כאן שמחלקים עוגות לשוטרים יוזמת העסקן הר"ר אהרן בערגר, שהוא מראשי השומרים באנטוורפן.

רואים אותו בתמונה האחרונה (ללא מעיל). כל הכבוד משהו יפה ומכובד !

בכיר בש"ס: אריה דרעי נוכל

האדמו"ר מלייפציג על שלוחי חב"ד


סגולה לשלום בית על פי הרבי


שבת שלום וראש חודש שמח


ערב ר"ח סיון ע"פ נשיאי חב"ד

מאת חב"דניק

ידוע אצל רבים מאחינו בני ישראל שמתפללים תפילה מיוחדת להצלחת הבנים שטוב לאומרה בער"ח סיון, ומקורה מהשל"ה.

הרב ברוך וילהלם משלוחי חב"ד בנהריה העלה דיון בעניין וסברות לכאן ולכאן.

"הגם שבכלל הרי יש את הענין של "כרמי שלי", ואין לנו ענין לאמץ מנהגים ותפילות וכו' הנוהגים בכל החוגים, כי לנו יש את "ספר המנהגים" שלנו, אך דומה שיש מקור לדבר גם אצלנו", הוא כותב.

"ידוע מה שאמר הרבי מהוריי"צ מספר פעמים שאדמו"ר הזקן היה "יהודי של השל"ה" שהתפלל בסידורו ובכוונות שלו וכו', (ואף הרבי סיפר זה ברשימת הסיפורים הידועה בעת ה'שבעה' להסתלקות הרבי הקודם נ"ע), וא"כ יש מקום לענינים שיסד השל"ה.

זאת ועוד, ובהתייחסות ישירה לתפילת הבנים בער"ח סיון:

האדמו"ר הריי"צ מספר במכתב (ומודפס בסה"מ קונטרסים ח"ב ע' 806 וכן באג"ק שלו ח"ד עמוד רלה) ממה ששמע מאביו הרבי הרש"ב נ"ע, ששמע מאביו אדמו"ר המהר"ש נ"ע, ששמע מאביו הרבי ה'צמח צדק' בעת שנכנס אליו בערב ראש חודש סיון תרי"ט:

שבעת שמלאו לרבי ה'צמח צדק' 8 חודשים , בער"ח סיון שנת תק"נ, ביקש אדמו"ר הזקן מביתו הרבנית דבורה לאה שתכניס את הילד אליו כי ברצונו לברכו.

ומאז בכל שנה ושנה הי' רגיל אדמו"ר הזקן לברך את נכדו - הרבי ה'צמח צדק' - בכל ערב ראש חודש סיון".

הרב יוסף-שמחה גינזוברג רבה של עומר משלים פרטים בעניין:

מחבר התפלה הוא ר' שבתי סופר מפרעמישלא, והשל"ה הביאו במס' תמיד שלו (דפוס אמשטרדם רנח,ב). הנוסח בתחילתו שונה מנוסח אדה"ז בסידורו ב'לעולם יהא אדם'.

ואף שיש מיוחד בתאריך כפי שציין, כבר שמענו שהיו דברים שהתקיימו אצל רבותינו נשיאינו במחשבה לבד, כמו פיוט בר יוחאי (התוועדויות תשמ"ז ח"ג עמ' 271). ובוודאי למנהגנו אין מקום לאמירה כל עוד אין אישור מרבותינו. עכ"פ יש לדעת כי לא בכל דבר קיבל אדה"ז את דעת השל"ה (למשל בעניין דעתו להחמיר ב'גילוי' משקין

פוסט מרגש של ידידי מנדי כהן שליח בעיר מריופל

מאת מנדי כהן

חברים יקרים רציתי לחלוק אתכם רגע מרגש במיוחד

אתמול בשעה 14:00 צלצל אליי הרב שלום גופין שליח הרבי ורבה של העיר לוגאנסק והמחוז (הרב ומשפחתו הקהילה היהודית ותושבי העיר עוברים תקופה לא קלה מלחמה של ממש יריות והרוגים ועם ...כל זה בית הכנסת פתוח ופועל) וסיפר לי שיש ילד יהודי שצריך להכנס בבריתו של אאעה אך המוהל המומחה הרב יעקב גייסינוביץ לא יכול להגיע לעיר עקב המצב הבטחוני הקשה בדונייצק (שדה התעופה חרב שם ובעיר מתנהלת מלחמה של ממש בעיניי ראיתי ביום שני רסיסי פגזים מתעופפים בתחנת הרכבת בדונייצק) אין דרך להשיג מוהל ומה לעשות ?......

זכיתי ללמוד בארץ מילת תינוקות בברית יוסף יצחק ועם המוהל המפורסם הרב דוד שלמה גלבר אמרתי לרב גופין שאני יוצא לדרך ואקווה להגיע בזמן.
בשעה 15:00 אחרי הרבה שידולים והפצרות נמצא הנהג שהסכים ליסוע ויצאנו לדרך (בימים כתיקונם הנסיעה אורכת ארבע שעות) לפחות עשרה מחסומים היו בדרך אך את כולם עברנו בקלות והגענו ללוגאנסק לפני השקיעה

זכיתי להכניס את התינוק בבריתו של אאע"ה ונקרא שמו בישראל דוד יהי רצון שיזכו הוריו לרוות ממנו רוב נחת יהודי חסידי ויגדלוהו לתורה לחופה למצוות ומעשים טובים ומתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות

לעצור את השמש


היום יום ב' סיון


זמנים - סוף זמן קריאת שמע


"נשׂא את ראש בני גרשון"

פרשת השבוע "נשא" מפי מזכה הרבים הסופר הרב מנחם אזולאי שליט"א:

לשאת את הראש אל ה' זה להבין שרק הוא יושיע אותי. שבעת צרה, רק אליו אני צריך לברוח. התנועה הזאת זה לא איזה תנועה מיכנית, זה ביטוי לרצונות, לכיסופים, לגעגועים. זה תחינה אל ה' שיחוס עליך, וירחם עליך וירחיב לך. צריך לדעת שהאדם נשלח אל זה העולם רק כדי להכיר את בוראו, לפרסם ולגלות את ה' בעולם. לכן כל כך חשוב שהכל יהיה לשם שמים, למען שמו באהבה. אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים (מנחות קי).

אנחנו כל הזמן מחזיקים טובה לעצמנו. לומדים תורה, מתפללים, עושים חסד עם השני ומחזיקים טובה לעצמנו. כמה חבל, שהרי כך אנחנו מפסידים את כל האור. נכון, יש שכר על כל דבר טוב עושים, אך השכר גדול פי כמה, האור שאפשר לקבל גדול פי כמה כשעושים הכל לכבוד ה'. צריך לעצור והרבה להתבונן. לפני שעושים משהו, ואחרי שעושים. ה' תעזור שזה יהיה לשם שמים, שזה יהיה לכבודך ולא לכבודי ח"ו, תעזור לי לעשות את הדברים לא כדי לקבל כבוד, תציל אותי מהגאווה הזאת. המדד שלנו זה לא הרבה או מעט. המדד זה לשם שמים. כמה שיותר לשם שמים שאדם זוכה, הוא זוכה לאור גדול יותר.

אמונה זה להבין שעיקר הנסיון שיש לכל אחד ואחד כפי בחינתו, זה להאמין שגם כשקשה לו, גם כשהוא בירידה, גם שם נמצא ה'. הבעיה שאנחנו מתייאשים מהר מדי וקשה לנו להאמין שגם בתוקף הירידות והנפילות, במיוחד כשהן גדולות וקשות, גם שם נמצא ה' ואין לנו לאן לברוח אלא אליו יתברך. לכן כל כך חשוב להתקרב לצדיק האמת, שמחזיר אותנו אל ה' מכל מקום שנפלנו אליו, שמחמם לנו את הלב, שנותן לנו תקוה, שמראה לנו כמה גם אנחנו קרובים אל ה'.

"כשאדם מבין שדבר גדול ודבר קטן, הכל ממנו יתברך, אז הוא זוכה להגיע לאריכת אפיים נפלאה ביותר, ולא מגיע לשום כעס והקפדה כי הוא מבין שאין בלעדיו כלל והכל רק ממנו יתברך. או אז זוכה לחיים נעימים ומתוקים, ולא מפחד משום בריה וחי בבטחון חזק, בשלוה ובישוב הדעת. צריך שוב ושוב לחזק עצמנו באמונה פשוטה שהכל מושגח בהשגחה נוראה ונפלאה וכל ענייננו והצלתנו וישועתנו תלויים רק בידו יתברך ולא ביד בשר. כשאדם חושב שבכחו הוא עושה, אז עוברים עליו יסורים קשים, והוא מתקוטט עם כולם וממרר את חייו במרירות גדולה מאחר והוא חושב שהכל תלוי בו, וכשלא הולך לו כמו שרוצה, אז נשבר לגמרי.

צריך לשנן שאין שום טבע כלל והאדם בלי השם יתברך הוא לא כלום. אמונה כזו תכניס בו אריכת אפים לסבול כל מה שעובר עליו, ברוחני ובגשמי, בין מעצמו בין מאחרים. כל זמן שהוא עדיין מתעצבן מכל מה שעובר עליו, זה סימן שעדיין רחוק הוא מהאמונה הקדושה. צריך לדעת שאי אפשר לבטל שום דין ויסורים, שום קטרוג וגזרה רעה, כי אם על ידי מידת האמונה הקדושה. ועיקר העצה רק לצעוק אליו יתברך בקול חזק מעמקי הלב, ויבקש ויתחנן מלפניו יתברך שיושיעו ויוציאו מהבוץ והחושך שנפל בו. בזה שאדם צועק אליו ומבקש ומתחנן לפניו, זה בעצמו אמונה.

שבת שלום.

לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונו


קבר רחל: מעמד תפילת השל"ה עם הגאון הגדול רבי מאיר סולובייצ'יק - תמונות‎

רבני מוסדות רחל אמנו ערכו אמש מעמד תפילה אדיר למען החינוך הטהור בקברה של רחל אמנו בבית לחם

במהלך המעמד נאמרה תפילת השל"ה ברוב עם, פרקי תהילים, וי"ג מידות של רחמים, לאחר מכן נשא דברי כיבושין והתעוררות הגאון רבי מרדכי צבי ברנשטיין מרבני מוסדות רחל אמנו.

במעמד התפילה השתתף גם הגאון הגדול רבי מאיר סולובייצ'יק

צילום  דוברות מוסדות רחל אמנו

לגלריה כנסו כאן

היום ששה וארבעים יום שהם ששה שבועות וארבעה ימים לעומר

אם אתה סופר במשך היום, או שהפסדת יום אחד מספירת העומר, התחל כאן:

זמנים - אופק בני ברק


זמנים בהעלותך - אופק ירושלים


זמנים בהעלותך - אופק בני ברק


מצעד בנות היענה


מנוד ראש ללאומים


שודדים בכביש מס' 6

מאת השמר והזהר

המשטרה הסתירה עד היום את הפרטים, מחשש לפניקה בציבור, אך המערב הפרוע הגיע לכאן והיום כבר לא יכלה יותר המשטרה לבלום את הפרסום. אחרי שכמה נהגים צפו בעת ובעונה אחת בניסיון נוסף של שוד כלי רכב לאור היום בכביש מספר 6, אחד הכבישים העמוסים ביותר במדינה. היום שוב פעלה החוליה החמושה של השודדים, שעוצרת בעלי רכבים תוך כדי נסיעה בכביש 6, מאיימת עליהם באקדחים, שודדת את הרכב ונעלמת אתו במהירות לכיוון היישובים הערביים הסמוכים. המשטרה חוקרת כבר תקרית חמישית בסדרה וכל הנהגים שנשדדו מעלים תיאורים דומים של חוליית השודדים הפועלת בכמה כלי רכב בעת ובעונה אחת ובאותו אופן. השודדים עוקפים כלי רכב שבהם נהג בודד או נהגת, מסמנים להם לעצור בצד, ואז במהירות יוצא אחד מהם עם אקדח שלוף ובצעקות מורה לנהג או לנהגת לצאת מידית מן הרכב. כשאלו עושים זאת נכנס השודד למכונית ויחד עם כלי הרכב השני נעלמים במהירות ויוצאים במחלף הקרוב המוביל לעומק השטח הערבי. היום הבחינו כמה נהגים ישראלים בניסיון השוד החמישי, עצרו ליד השודדים והבריחו אותם. הם הספיקו לרשום את מספרי המכוניות אך אחר כך התברר שמדובר במכוניות גנובות. המשטרה העלתה מסוק בכמה מן המקרים בחיפוש אחר השודדים, אך כנראה שאלו מסתירים את המכונית סמוך מאוד למחלפים בתוך מוסכים או מרתפים סגורים ועד שהמסוק או השוטרים – מגיעים כבר אין מכונית.
אנא העבירו את זה לכל מי שיקר/ה לכם/ן.

נא להעביר בכל הקבוצות שאפשר

ראו הוזהרתם ושמרתם לנפשותיכם.

ככה מטלטלים אותך


סופו של הליקופטר


הרבי מתברך

זהירות בדרכים


תובנות לחיים * הרוב הדומם

מאת בן תורה

יש חרדים ויש חילונים, החילונים בקושי יודעים מה זה שמע ישראל והחרדי לא מעוניין לדעת איך נוסעים בשבת. 
המסורתיים באים ביום כיפור לבית הכנסת, והקיבוצניק אוכל טרף. 
הדתיים שומרים שבת ואפילו שומעים שיעור תורה פעם בשבוע, המזרוחניקים הולכים סרוג וסנדלים, ורק חושבים על ארץ ישראל. החרדים הולכים שחור לבן וחושבים על התורה.
החסידים עולים במדרגות הקדושה כשהם אוכלים את השיריים של הרב'ה, הליטאים לא מבינים מה משפיע עליהם חתיכת גפילטע. 
הספרדים לא מבינים את ההברה של הליטאים, ומי מדבר על של חסידים, ולך תנסה להסביר לספרדי מה זה לא לאכול קטניות בפסח, ואל תנסה להגיד לבחור ישיבה לקרוא בליל שבועות תיקון חצות, ואל תתפלא אם הוא יירדם. 
לך תשכנע ליטאי לקחת לולב עם קורה, ואפילו אל תנסה לדמיין תימני הולך לקנות אתרוג חזון איש.  
הליטאים לומדים ר' שמעון בשיא השטייגען, החסידים לא מבינים מה נפקא מינה להלכה. הליטאים הולכים עם קנייעט'ש וקצר, החסידים עם עגול וארוך. החסידים לא מבינים מה העניין בעיניים בכובע, והליטאים לא מבינים מה העניין בזנבות על הראש.
נכון יש קבוצות ויש קבוצות, אף אחד לא מנסה להיכנס בתוך השני, לא תיראה חילוני ששולח את הבנות שלו לבית יעקב, ולא תמצא חרדי ששולח את הבנות שלו אפילו לא לממ"ד. החרדים לא מנסים לגור בהתנחלות והמזרוחניקים לא חושבים בכלל על שהילדים שלהם ילמדו בחיידר. החסידים שולחים ל"מוסדות" שלהם, והליטאים למוסדות שלהם. בקיצור כל אחד חי בסביבה המתאימה שלו.
יש הנחה פשוטה אם אני חושב שהחינוך של קבוצה מסוימת לא תואם את עמדת חיי, אני לא מתקרב אליהם וגם דואג שהם לא יתקרבו אלי. זה פשוט, זה ברור, וזה גם נשמע הגיוני, וכל אחד מבין את זה.
ובגלל שזה כל כך פשוט וברור, אז זה גם לא קורה, שום קבוצה שיש לה סוג חינוך או מנטליות אחרת לא מנסה להתערב בקבוצה השנייה, לא קיים מנהל חיידר שיספר לך שהוא נלחם לא לקבל מזרחניק לחיידר. המזרחניק לא שולח את הבן שלו לחיידר לא בגלל שהוא חושש שלא יקבלו אותו, הוא לא שולח, כי הוא לא רוצה. ליטאי לא לומד בישיבה חסידית, כי הוא מבין שישיבה כזו לא מתאימה לו, בדיוק כמו שהחסיד מבין שלא מתאים לו ללכת לישיבה ליטאית.
כשבן אדם יודע את המקום שמתאים לו אז הרבה יותר קל לו בחיים, בן אדם שחי בסביבה שלו סביבה המתאימה למנטליות ושיטת החיים שלו אז הוא חי בנח, הפרדת האוכלוסיות ויצירת חייץ בין הצדדים מסייעת במניעת חיכוך בין הגוונים השונים.
הפרדה לא תמיד פירושה גזענות. אדרבה, ברוב המקרים היא נועדה לאפשר חופש התנהגות לשני הצדדים. גזענות פרושה אפליה של צד אחד לרעה. אבל הפרדה תקנית אינה גזענות.
עכשיו ננתח את אחד התהליכים שעובר על הציבור החרדי. קבוצה מסוימת יצאה בסדרת טענות על קבוצה גדולה בציבור שהוא מובל על ידי מנהיגים שתפיסת עולמם נוגדת את העקרונות שלהם, ולטענתם אף מסכנת את מעמדם כחרדים. ומאידך הקבוצה השנייה שלמעשה מתברר שהיא הרוב טוענת שבדיוק הפוך שדווקא קבוצת מיעוט זו פרצה גבולות והורסת את יסוד היהדות.
לכאורה הדבר הכי טוב לשני הצדדים הוא: הפרדה. מטבע הדברים שתי הקבוצות צריכים לדרוש את ההפרדה הזו. היות וכל קבוצה חוששת מהשפעה השלילית של זולתה, כל קבוצה צריכה להיזהר ולהתרחק מהקבוצה שכנגד.
אבל מה שקורה זה לא יאמן, אומנם רוב הציבור מעוניין להתרחק מאותה קבוצת מיעוט, אבל אותה קבוצת מיעוט דווקא מתעקשת באופן תמוה לחבור ולהתערות בציבור הכללי.
הרי הם היו צריכים להיות הראשונים שיקומו ויעשו רשימת ישיבות קטנות וגדולות שמחנכות לפי שיטתם, ולהוציא רשימת ישיבות שאסור לשלוח אליהם כיון שלא רק שהם לא מחנכים על פי שיטתו של הרב אוירבעך אלא אדרבה הם מחנכים כמו שיטתו של הגראי"ל שלפי תפיסת עולמם זוהי סכנת קיום, הם היו צריכים לעמוד ולהתריע על כל ישיבה וישיבה שמחנכת בשיטת הגראי"ל. ובמקום זה קורה הפוך, הנה כאשר קם הועד למען כבוד רבותינו ומודיע איזו הם הישיבות המחנכות לאורם של גדולי ישראל, אנשי הפלג הקטן נזעקים מרה על פגיעה בציבור שלהם.
כאשר ראשי כוללים מהציבור הכללי לא מעוניינים באברכים המשתייכים לקבוצה המתריסה נגד גדולי ישראל, מה היה יותר טבעי מאשר שהם יקומו ויגידו תודה. מה הכי יותר מוצלח מבחינתם בזה שעושים להם חסד שמונעים מהם להתקלקל, אז למה הם רצים לערכאות לתבוע את ראשי הכוללים שפיטרו אותם, למה הם לא מבינים שזה טוב להם בדיוק כמו שזה טוב לנו.
למה הם לא מבינים שזכותו הבסיסית של כל אחד ואחד לחיות על פי השקפת עולמו מנהגיו והליכותיו, למה הם לא מבינים שלתת לבן אדם את האפשרות לדעת איזה מקומות מחנכים כפי ראות עיניו זה דבר שלילי.
למה הם לא מבינים שאנחנו לא קוראים הפלס בדיוק מאותה סיבה שאנחנו לא קוראים ידיעות אחרונות, ולפחות כמו שהם (מצהירים ש) לא קוראים יתד.
לפני הבחירות היה להם תירוץ שהם הרוב הדומם, שרוב הציבור מפחד מיהודי בן מאה שגר ברחוב חזון איש 5 בבני ברק. לא להאמין. אבל אחרי הבחירות שכולם גילו מה שכולם ידעו, שהם "המיעוט הצועק" ואפילו לא חמישית מכלל הציבור למה הם מנסים להכריח אותנו להתערב בתוכם. מדוע הם לא מבינים דבר פשוט כזה?
מה, יכול להיות שהם יודעים שהצדק אתנו?

האם אליש ענגלנדר מממן את שמעון וואלף קליין בכדי למנוע שלום בין בעלז למחנובקה? - מה קורה במחלוקת הזו ומדוע לא הצליחו עד היום להגיע להסדר ומה מונע את השלום

מאת בעלזער

אקדים במה שמתלחשים אבל אין מקור מוסמך לזה, שאליש ענגלנדר שהוא היום האיש מספר אחד שקורא למלחמה בבעלז ולא רוצה בשום אופן שלום עימם מממן את שמעון וואלף קליין שהוא מצידו בבעלזא יעשה הכל להכשיל כל הסדר בין מחנובקה לבעלזא, כי במקרה ויהיה הסדר אליש ישאר בחוץ הוא ייאלץ לעזוב את מחנובקה הוא לא יתן יד לשלום עם הבעלזער

לא תאמינו עד להיכן מרחיק אליש ענגלנדר שמשקיע לאחרונה הרבה בגור ויתכן והוא יקנה את 'המודיע' ואז בעלזא תהיה לגמרי בחוץ, כאן אנחנו מספרים לכם על מה שמתרחש מאחורי הקלעים, ואם אכן הוא יהיה המשקיע ב'המודיע' אז יתחילו ימים אחרים באגודת ישראל מי שירוויחו מכך יהיו 'המבשר' אבל על כך נספר לכם בהזדמנות אחרת

מה שאנחנו יכולים לכתוב בוודאות שניהלו מו"מ עם אליש ענגלנדר הוא הסכים להשקיע אבל הוויכוח נסוב על התוכן, אנשי 'המודיע' רוצים כי הוא יוותר מראש על כל זכויות בתוכן שם הוא לא יוכל להתערב, אבל על כך הוא בינתיים לא מסכים, הוא רוצה שיתחשבו במילה שלו גם בענין הזה, ובינתיים לא מוכנים לכך, אז הענין לא זז

ומכאן נעבור להיסטוריית המחלוקת הזו ונפתח בשנת תשנ״ה בהכנסת ספר תורה שאז שמעון וואלף קליין וברוך מרדכי קופרשטוק שלחו במוצ״ש פרשת וארא  את כל בחורי ישיבת בלז להכנסת ספר התורה של בעלזא מחנובקה עם רשימה מסודרת למי לתת מכות למי למשוך בזקן ועל מי לצעוק, הרבי ממחנובקה היה אז ברכב וחיות בצורת אנשים שברו את הרכב והתנפלו עליו

מאז מדברים על הסכם שלום, שעות ישבו הצדדים, בתחילה סוכם שבארץ ישראל המוסדות שמם יהיה מחנובקה ובלונדון בעלזא, ושמעון וואלף קליין לא הסכים בשום אופן שמחנובקה תשתמש בשם בעלזא בשום מקום למרות פסק מהבד״צ העדה החרדית שמותר בלונדון למחנובקה לשאת את השם בעלזא לבד ופסק של הרב לנדא זצ״ל שבבני ברק ברחוב מהרש״ל מותר לקרא לבית המדרש בית אהרן שע״י חסידי בעלזא

עבר זמן וישבו שוב והגיעו להסכם שבלונדון וארץ ישראל יקרא מחנובקה בעלזא בנשיאות האדמו״ר ממחנובקא, וגם לזה שמעון וואלף לא הסכים.

עברה עוד תקופה וישבו שוב וסוכם שבארץ ישראל יהיה השם בעלזא מחנובקה ובחו״ל יהיה בעלזא לבד ויהיה כתוב מוסדות בעלזא מחנובקה  בנשיאות כ״ק אדמו״ר שליט״א ועל הרבי יהיה כתוב האדמו״ר ממחנובקה בלבד, וגם לזה שמעון וואלף לא הסכים, ורק תבינו מה זה ההסכם הזה,  שבעלז ירושלים יפסיקו לעשות טרור לחסידי בעלזא מחנובקה ובעלז יתנו להכניס לעיתון מודעות תחת השם בעלז מחנובקה, זאת אומרת שבעלז לא נותנים כלום רק מתחייבים לא לעשות טרור

כיום יש למחנובקה בניינים בבני ברק. ירושלים. אלעד. בית שמש. עם השם בעלזא מחנוקה,  בלונדון.  אנטוורפן. מנטשסטר. בורו פארק. וילמסבורג. יש רק בעלזא לבד, אז לשם מה צריך הסכם
אבל מה מעכב, שמעון וואלף קליין לא רוצה לראות את הרבי ממחנובקה בשמחות של בעלז, וחסידי בעלזא מחנובקה לא רוצים לראות את הרבי מגיע לשמחות בבעלז, אבל לבעלז  הבעיה היא אחרת הם רוצים תקשורת וצריכים כותרות אז אין להם בעיה עם הרבי ממחנובקה אישית רק על השם 'בעלזא' הם לא יכולים לוותר הם רוצים בלעדיות
כל הנסיונות שעשו להשכין שלום עלו בינתיים בתוהו,  לקליין בעיה רצינית  לחתום על ההסכם, במשך שנים צעק כי הרבי ממחנובקה פסול ותוך יום יהפוך לכשר ויגיע לשמחות בבעלזא זה יראה מוזר
גם  לחסידי בעלזא מחנובקה יכאב אם הרבי שלהם יסע לשמחות בבעלזא ולא מפני שהם נגד שלום, אלא מפני שהם יודעים כי שלום בין החצרות לעולם לא יהיה אולי הסכם הפסקת אש, ועל זה בלבד לא כדאי להם הסכם כזה
ובכל זאת ישנם מי שמשקיעים עתה הרבה כוחות להגיע להסכם ולגמור עם המחלוקת הזו, האם יצליחו, ימים ידברו

על מי עובדים בויאן עיון בויקיפדיה מגלה ומוכיח כי האדמורי"ם מסדיגורא הם אלו שטיפלו בענין

לכבוד הרב חיים שאולזון

כירושלמי שאינו חסיד רוז'ין אבל בקי במחלוקת הזו כבר עשרות שנים, ראיתי את מה שכתבתם בענין המחלוקת בין בויאן לסדיגורא על בית הכנסת 'תפארת ישראל' מבקש אני להביא לתשומת לבך את 'ויקיפדיה' שם תמצא את הפרטים המדוייקים שם נאמר במפורש כי האדמו"ר מסדיגורא הוא היורש, בשעתו הסבירו כי הסיבה להפסד בויאן שרצו להיות יורשים בלעדיים, מפני שהאדמו"ר מסדיגורא הוא בן אחר בן ויש לו דין של יורש ואילו האדמו"ר מבויאן אינו בן אחר בן ואין לו חלק בירושה הזו

עוד נאמר ותקרא טוב ותמצא, כי אדמור"י סדיגורא הם אלו שטיפלו בשיקום המקום ולכן הם קיבלו זאת, שולח אני לך כאן את הלינק למקום ואדרבה נראה מה יש לבויאן לומר על כך, אם הם מכחישים זאת שיביאו הוכחות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%AA%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C

לקריאת הכתוב בויקיפדיה בענין זה כנסו לכאן:

אירופה תובעת ליב"ה - בתי הספר החרדים בציריך בסכנת סגירה בגלל אותן סיבות של אנטוורפן

מאת אנטווערפענער

הצרות מתחילות ובצרורות, אם חשבתם שבאנטוורפן זה נגמר אז מתברר כי זה רק מתחיל, 6 מוסדות יהודיים בציריך כבר בסכנת סגירה הם קיבלו הודאות כי המקום יסגר אם לא ימלאו אחר דרישות החוק ללימודי ליב"ה, וזאת במסגרת טיהור המוסדות המוסלמים שאינם מחנכים כפי שרוצים ראשי מדינת שווייץ

הענין הוא כי היהודים עכשיו סובלים בגלל החינוך המוסלמי ומשלמים את המחיר עד כה העלימו עין ועתה לא עוד, כל מוסדות החרדים בשווייץ בסכנה אבל בניגוד לאנטוורפן ששם עבדו בצורה עקומה ולכן נכשלו כאן התקוה היא כי יעבדו נכון וישיגו עד כמה שאפשר להציל, אבל נראה כי רבני המקום נחושים בדעתם להתפשר עם השלטונות ולא להיאבק עימם כפי שעשו באנטוורפן

הנה לינק לכתבה שהתרפסמה היום בעיתון הגדול ביותר בשוויץ

נייע ציריכער צייטונג
ומהחשובים ביותר בעולם ובתירגום גוגל לעברית


משרד החינוך מציריך שולל אישור לגן ילדים מוסלמי

עומד בסתירה לחברה פתוחה

לקריאה בעברית כנסו כאן:


שווייץ דוחה את שיטות אנטוורפן ומתייחסת לבעיית לימודי הליב"ה ברצינות

לכבוד הרה"ג ר' חיים שאולזאון שליט"א
היות שהתפתח מציאות בשווייץ שצריכים לחיות לקבל את הגורל ולחיות עם המציאות, ואף אחד לא חי באשליות שאפשר עוד לגלגל את הגלגל אחורה, ומדובר בתוכניתם של משרד החנוך של ציריך לסגור לא פחות מ-6 בתי חינוך ולפחות חלק מהם בהלט על סגף סגירה, לאור המצב אין מנוס אלא להתאזר בכל כוחותינו לחנך את הילדים בכל הגילים במקסימום האפשרי ולאפשר להם להתייצב בפני פקחי משרד החינוך שנוקשים ושאוכפים את החוק נגדנו (ולטענתם לטובת ילדינו) בדייקנות מרובה ובתוקף רב.

עיקרונית, רוב תושבי ציריך מאושרים שבני ביתם בניהם ובנותיהם יתגדלו בכל התחומים בתורה ובדרך ארץ ולהגיע לשוק העבודה כדת וכדין, וכמו מקומות אחרים עכשיו גם אצלנו נפלנו קורבנות למהרסים ולמחריבים הנקראים 'פרומע וקנאים' - מהרסייך ומחריבייך ממך ייצאו שעושים בלגנים וטוענים שרבני ועסקני אנטוורפן ובראשם רב אהרן שיף הפיצו כרוזים שמגדירים את עניין הליבה בייהרג ואל יעבור וכיוצא באלו.

הרבנים של שווייץ גדולי דורנו שליט"א, מאוד כועסים וזועמים על ראביי שיף וכת דיליה של אנטוורפן באומרם שלא די שהנתנהגו באופן מטורף ומופקר בפרשת הליבה ובפרשת הילדים של...... וזרעו לא מעט חורבנות באנטוורפן ואחראים ישירות להשלכות והתוצאות מרחיקי הלכת לציבור החרדי כולו בעולם הם גם מצליחים לזרוע הרס וחורבן בתוכנו בציריך בירת שווייץ. היה לא תהיה.

יצויין, שבציריך בניגוד לאופי המפוקפק של ראביי שיף הבלזאי אצלנו יש יש מרנן ורבנן גדולי ישראל כמו הרב שאול ברייש חתן הגאון ר' בצלאל שטרן זצ"ל בעל מחבר ספר בצל החכמה ועוד,  רב משה חיים שמרלר גאב"ד מחזיקי הדת ציריך, גדולי ישראל ששמעם יצא בכל העולמים כמוסמכים ביותר בעניייני הלכה ואין רשות לאף אחד לפקפק.

והיות שממילא אין מנוס אלא מלהתקפל לפני החוקים ולפני השלטונות יצאה ההוראה ודעת תורה לא רק שלא להתחמק מה שהחוק מטיל עלינו אלא שמצווה גדולה להתאזר בכל הכלים שעומדים ברשותינו כדי למזער את הנזק ולהעמיד את הדורות הבאים בעמדה שמוכשרים בכל התחומים לשם ולתפארת כל בית ישראל.

לידיעתכם, שקהילת עדת ישורון ציריך שהרב לוי זצ"ל ניהל אותה על מי מנוחות במשך עשרות שנים הינה הציבור שרוב תושבי העיר שייכים לה , וזה הקהילה האמידה והעשירה ויותר מודרני ומבחינתם ראביי אהרן שיף לא תופס אצלם מקום ואצלהם הבעייה לא כ"כ גדולה היות וממילא לומדים לימודי ליבה.

מבקשים מרב שאולזאון לפרסם סלידותנו מהבריונים של אנטוורפן, אנטוורפן זה לא ציריך וציריך זה לא אנטוורפן ואסור שאנחנו ישלמו את המחיר על מעשיהם הם רע המעללים.

תודה רבה, ושבת שלום

הקשרים האפלים של פואד ודרעי/ פרק א

מאת כתב מיוחד

פואד ודרעי בקשרים מסתוריים לא מהיום. נתיבי הכספים והשוחד והכספים השחורים היה להם נתיב מיוחד. דרעי היה עוזר הרבה לפואד ומנגד פואד קישר ורישת את דרעי.  כך היה הקשרים שפואד רקם לדרעי עם מובארק. כספי השוחד שדרעי קיבל אישית בשנת 90 על כך שהפיל את ממשלת שמיר. פואד דאג לשמן את דרעי. חלק מהחומרים החסויים בשרותי הביטחון עוד יפורסמו. דרעי ייאלץ לשבת כנראה בגלגול הזה עוד 12 שנה. אבל אז יהיה לו חבר נוסף שינעים את זמנו אדון אולמרט.
עד כאן תקציר פרק א

אריה דרעי גדול המדליפים נגד הרב עובדיה ובני משפחתו מעז לדבר על הדלפות

מאת ש"סניק

זה לא סוד שמי שהכי הרבה הכפיש את מרן מלכא בתשקורת החילונית היה הייצור הנאלח אריה דרעי. כולל ניסיונות להכניס את משפחת יוסף לכלא, הכל בגלל שלא היה בפוליטיקה.
אתמול פתח דרעי את הקמפיין נגד נאמן ביתו של מרן. ושוב כי דרעי יודע שהוא כבר סוס מת. פגר פוליטי. הוא כבר מבין שאם החשך הגולם שיצר הוא לא יגיע לשום מקום. כמה מפלגות מכינים לדרעי תבשילים מיוחדים שירסקו את הנוכל לקרשים. כל התרגילים הפוליטיים של דרעי ידועים. הציבור לא מאמין לו למילה אחת. אלי ישי הוא המנהיג הבא. ודרעי יבין שסוף בוגד לאבדון. והשלב השני בכלא מעשיהו כבר יהיה בסביבות העשר שנים

מי זייף את מכתבו של דוד יוסף נגד אלי ישי?


ככה זה נראה היום בש"ס, אי אפשר להאמין לכלום, הם קוברים את עצמם מכים זה בזה באכזריות, ומה יהיה סופם, לא קשה לנחש, מפלגה במצב כפי שהיא כרגע תפוצל, השאלה היא רק מתי, בקרוב מאוד או לקראת הבחירות, אם בקרוב, יהיה הרבה זמן להתכונן לקראת הבאות

הלילה במרכז החדשות

חשיפה בלעדית! 

שוב אנשי נצח פונים לערכאות והפעם: "מסירה" נגד סמינר מאלעד תוך שית"פ עם עוה"ד יואב ללום
,  שלומי אייכלר עם כל הפרטים
והעיתונאי יוסי הכט חושף: מי הם הישיבות שלא הגישו את ההסדר לצורך קבלת דיחוי לוועד הישיבות
חשיפה: בניסיון נואש של אנשי נצח לגייס פרסומות נעשית פניה לחברות תוך שימוש בשמות בדויים.!
והפרשן הפוליטי ועורך חדשות משפחה יוסי אליטוב בראיון מנתח את משמעות תמיכתו של נתניהו בריבלין ואת היחסים המורכבים בש"ס בין אנשי דרעי לאלי ישי ולהיכן כל המערכת השסי"ת צועדת
להאזנה חייגו גם מכשרים 054307-1723\050-6000-301

מבזקים - מפה ומשם


לדעת': ישיבת 'אור אלחנן' החליפה מזוזות לאחר שהמזוזה התבררה ככשרה בדיעבד. הרקע לבדיקת מזוזות 3 מקרים של שריפה, פציעת בחור מכדור שנפלט והתמוטטות בחור כתוצאה מאלרגיה לחלב.
------------------
טרגדיה בביה"ס של החינוך העצמאי בראשון לציון. תלמידת כיתה ח' [עם רקע רפואי] התמוטטה ונפטרה.
 ------------------
דוברות איחוד הצלה: תינוק כבן 4 חודשים איבד את ההכרה לאחר שככה"נ נחנק בביתו ברחוב צה"ל בצפת, מוקד איחוד הצלה הדריך את האם לביצוע פעולות היימליך והחייאה עד להגעת חובשים של איחוד הצלה מסניף גליל שמבצעים בו כעת פעולות החייאה, ניידת טיפול נמרץ הוזעקה למקום. דיווח מפורט בהמשך
------------------
מרן הגר"ש אוירבעך יגיע אחה"צ לתפילה בקברי הצדיקים בצפון. בקבר השל"ה עבור תורמי 'ועד הרבנים לעניני צדקה' ובקבר הרשב"י עבור תורמי 'הקרן להצלת עולם התורה מגזירת הגיוס'.
 ------------------
דרמה! הסקופים: תושבים מדווחים כי משטרה צבאית מתכננת לפרוץ לבית בחומה השלישית בירושלים כדי לעצור בחור מ׳תולדות אהרן׳ שלא התייצב בלשכת הגיוס
------------------
מה כתב האפיפיור בפתק המיוחד שהכניס והטמין בתוך כותלי האבנים בקודש הקדושים בכותל המערבי במהלך ביקורו בארץ הקודש.
 ------------------
דרעי ל'לדעת': אטיאס יפרוש מהכנסת אך לא מהחיים הפוליטיים. זה יקרה באמצע מושב הקיץ, אך אחזיר אותו בכנסת הבאה. אם אני או חכם שלום כהן נטיל וטו הוא לא יפרוש
------------------
במעונו של מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר נערך תפילת השל"ה למען תורמי קופת החסד 'קופת העיר', בהשתתפות מרן ראש הישיבה הגראיל שטיינמן ומרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, מרן הגרי"ג אדלשטיין, הגר"י אדלשטיין, הגר"ש בעדני, הגרמ"צ ברגמן .

למבזקים כנסו כאן: