רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 30 בדצמבר 2016

שפלים ונבזים - הזקן ממרא אחראי למעשים הללו

מותר לחלוק זה על זה, ככה זה היה בכל הדורות ואיני רואה פסול בכך. אף אחד לא חייב להסכים עם אף אחד, חובתנו לכבד אחד את השני גם אם אנחנו לא מסכימים זה עם זה. הבעיה החרדית היא, שאם אינך חושב כמוני אתה כופר ורשע ומצוה לרדוף אותך עד חרמה

מעולם לא היה שלום בין המחבלים לשונאים, עוד בתקופת הרב שך נאבקו ונלחמו זה בזה, ובכל זאת למדנו, כי ברגע שנפלה ההכרעה והרב אלישיב קיבל את ההנהגה, הרב שטיינמן ואנשיו השונאים כולם כיבדו זאת, שמרו על כבודו של הרב אלישיב למרות שזה כאב נורא לאנשי בני ברק שסבלו סבל כפול, לא רק שנושלו בתקופת הרב שך, התקוה כי אחרי הרב שך ההנהגה תעבור אליהם נפלה מידיהם, והיו להם סיבות מצויינות מדוע לקרא למלחמה, הם שתקו והבליגו קיבלו את הדין, ולא ראינו אף אחד מהם שייצא למלחמה שכזו כפי שעשו המחבלים מאז קיבל הרב שטיינמן את ההנהגה

שיהיה ברור, בתקופת הרב אלישיב לא העיזו המחבלים לדבר בגלוי נגד הרב שטיינמן. הם אמנם מימנו את הקנאים שילחמו בהרב שטיינמן אבל רשמית הרב אלישיב לא רק שכיבד אותו הוא אף קבע בנושאים מסויימים ובעיקר במה שקשור בבני ברק לפנות להרב שטיינמן ולקבל הכרעתו

לאחר הרב אלישיב כשהרב שטיינמן קיבל את ההנהגה לידיו, המחבלים העיזו והחציפו וקראו למלחמה גלויה עליו בצורה הכי מכוערת, ובמקום שמנהיגם שמואל אויערבך המכונה 'הזקן ממרא' - את השם הזה קבע הגאון רבי חיים קנייבסקי, - מעולם לא עשה דבר וחצי דבר להפסיק את המעשים הללו, וגם כאשר רבנים חשובים היו אצלו והסבירו לו כי הדבר אסור, הוא התעלם ומעולם לא הורה להפסיק

המחבלים ראו בכך עידוד עקיף של מנהיגם הזקן ממרא הרוצה שימשיכו במעשים הללו, ואין זה פלא שהגיעו לדיוטה תחתונה זו, ולפרסם קליפים וסרטים בצורות הכי מכוערות נגד הרב שטיינמן ואנשיו

האדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו, ושמואל אויערבך הראה לעולם כולו את צבעיו המכוערים, אם עוד היה למישהו הוא אמינא שיש בו משהו, מעשיו הללו ובעיקר שתיקתו ממעשה אנשיו נגד הרב שטיינמן הוכיחו כי הוא מושחת מיסודו

חיים שאולזון

מיד כאשר שמעו ב'הפלס' שמצבו של הגראי"ל שטייינמן לא טוב שידרגו את תוארו של הזקן ממרא שמואל אויערבך ל'מרן'

במשך של שלשים שנה נאבקו בכל כוחם אנשי הרב שך כי רק אחד יהיה 'מרן'. לא אשכח כמה רדפו אותי כשהוצאתי לאור את 'צוהר' - לפני 35-40 שנה - כתבתי על ה'לב שמחה' 'מרן' משלחת של שכיסטים נפגשו עימי ותבעו כי 'מרן' אשמור רק להרב שך ואילו על אדמור"ים שאכתוב 'כ"ק אדמו"ר' אך בשום אופן לא 'מרן'. אמרתי להם כי איני יכול אני חייב לשמור על כבוד שני הצדדים בצורה שווה, שניהם היו ראשי 'מועצת גדולי התורה' ולכן אכתוב על שניהם 'מרן', הם הבטיחו כי ילחמו בי בכל הכח אם אמשיך לכתוב על ה'לב שמחה' 'מרן', צפצפתי עליהם, אמרתי להם כי לשם כך אני קיים שלא להכנע לתכתיבים מן הסוג הזה

מאז הקימו את 'יתד נאמן' היו כמה 'מרן' ראשי ישיבת פונוביז' כולל ר' דוד פוברסקי, אבל מאוחר יותר כשנתי גרוסמן תפס את הפיקוד, אצלו היה 'מרן' אחד, והסיבה הוא לא רצה בשום אופן לכתוב על הרב שטיינמן 'מרן'. וכשמונה הרב אלישיב מאז החל לכתוב עליו 'מרן' אבל רק עליו ולא על אויערבך ככה יכל להתחמק מלכתוב על הרב שטיינמן 'מרן'

מאוחר יותר לא היתה לו ברירה הוא שידרג את הרב שטיינמן להגאון הגדול ראש הישיבה תואר ששמרו רק לו אבל בשום אופן לא 'מרן' מתוך חשבון שאם ימנו את הזקן ממרא למנהיג רק הוא יהיה 'מרן'

כשהתהפכה הקערה, גרוסמן שמר על הקו הזה ב'הפלס' ולא כינה אף אחד ב'מרן' כולל הזקן ממרא, לעומתו ב'יתד נאמן' הרבו ב'מרן' על כל מי שרק יכלו, לעשות מן התואר הזה איחוכא ואיטלולא ולא למנוע מנתי גרוסמן את היכולת לעשות 'מרן' רק מאחד, ורק עתה החליט נתי גרוסמן לשדרג את אויערבך וכתב עליו 'מרן' והסיבה מפני ששמע כי מצבו של הרב שטיינמן לא טוב והוא רוצה להיות ערוך לנסות לעשות מן הזקן ממרא שלו 'גדול' הדור' אז הוא כותב עליו 'מרן'

קופליק - והתיאטרון של חנוכה

התיאטרון חדר חזק לחיים של כולם, לגויים תיאטרון משלהם ולבושתנו לחרדים תיאטרון משלהם, כואב לי לכתוב שורות אלו, מפני שכל כך רציתי לראות את החסידות מתפתחת בכיוון החיובי של החסידות, ולצערי הגדול זו מתפתחת כתיאטרון ממש, ועד כדי שרצים בחנוכה לראות איזה תיאטרון יפה יותר, הרבי'ס למיניהם משחקים אותה בענק, ישנם מי אשר לוקחים שמעק טאבאק בין ברכה לברכה, ויש האומרים אין זה טאבאק אלא סמים את זה הם צריכים בשביל שיוכלו יותר להשתגע, וגם אם נדחה את הטענה הזו, ההשתגעות הזו של הקפיצות והצעקות מוכיחות כי משהו חולה מאוד באדמורו"ת של ימינו, מפני שגם אם נאמר שהם מחקים כמו קופים את האבא או הסבא, לא זו חסידות, ואם הנוכחי זה שהתחיל בסדר הזה, אז הוא זקוק לרופא, ואולי הרבה יותר לבית משוגעים. מפני שהוא מזיק ציבור שלם המאמין כי זו חסידות

לא רק ההתנהגות, הצעקות וההשתוללויות, והצילומי וידאו של איזה תיאטרון משחק טוב יותר, גם קולפיק חדש קונים בסך של אלפי דולרים, בתחרות כל כך גדולה שיש מי שמשתמשים בה רק בחנוכה, אחרים כל השנה, להם יש לי פחות טענה מפני שכך נהגו גם בעבר, אבל לשלם סכומי עתק שכאלו, איפה שמענו דבר כזה. בעבר מי שקנה שטריימל לחתונה לבש אותה עשרים או שלשים שנה לפחות, ואילו היום האדמורי"ם מתחרים על שטריימל חדש, יש רבי אחד בבני ברק שבתוך חודש קנה 3 שטריימלאך, ובאותה חתונה, לחופה הוא לבש את השטריימל הזה ולסעודה את השטריימל האחר, נכון שלא הוא שילם אלא חסידים, אבל מי מתיר לאבד ממון ישראל, ועוד יותר כשרואים אדמו"ר מחליף שטריימלים בכל כמה חדשים, החסידים גם הם עושים כך

זה התחיל עם תמונות, ומאוחר יותר סרטי וידאו, ומי יודע לאן זה ירחיק, לשם מה צריכים את כל זה. גם אם יטענו שצריכים את זה בשביל הילדים, מציאות היא שהמבוגרים הם אלו שמתעסקים עם זה, ובמקום שנקבל את הפנימיות הרוחניות והעילאיות שבנרות החנוכה, מקבלים את הצורה ההשתגעות הטמטום והסיפור האלילי שזה נושא בפני עצמו

פעם היו הולכים לטיש בשביל להתעלות רוחנית, היום הולכים להצגה לתיאטרון, התחרות הקשה שבין השחקנים הללו גוררת את השחקנים המכונים אדמורי"ם להשתגע יותר, וככה לזכות בנקודות בעולם התיאטרון החרדי

מתי תחזור השפיות? האם יש סיכוי לכך? אני חושש שעד למשיח כבר אין סיכוי כזה

חיים שאולזון

הויזניצער בכה על החורבן שעשה לעצמו - הוא ידע מראש כי יהרסו את הכל ומשחק משחק כאילו לא ידע

הוא לא יכל לעמוד מול פני זקני ויזניץ שזעמו וכעסו לא רצו להאמין למראה עיניהם איך שהורסים את בית הכנסת של ויזניץ, הם גדלו בבית הזה כל כך הרבה שנים, זכרו את הימים של הרבי'ס הקודמים, והנה בא הבן הנכד וללא כל נקיפות מצפון מפיל את כל בית הכנסת למרות שהבטיח כי יורידו רק חלק בשביל להרחיב אותו ולא חלילה את כולו

כבר לפני שנה כתבנו כי זה התכנית זה היה ברור כי מורידים חצי, ואחר כך את החצי השני, ר' ישראל לא רצה כל זכר מבית הכנסת הקודם מכמה סיבות פרטיות שאינו יכול לדבר עליהם, אבל גם ידע כי זו תגרור ביקורת קשה של החסידים המקוריים של ויזניץ, ולכן במוצאי שבת האחרון הוא ישב ובכה טען כי לא ידע כי זה מה שעומד לקרות וכי רק עכשיו אמרו לו אנשיו כי אין ברירה וחייבים להפיל את הכל

המשחק הזה של ר' ישראל הוא שקר גמור מפני שלפני שנה כבר אמרו כי מורידים הכל, ומעשה שכזה לעשות חמור מהרבה בחינות, בעבר נזהרו כל כך שלא להרוס בית כנסת בצורה שכזו, ובמיוחד כשכלל לא ברור מהיכן הוא יקח כסף לבנות זאת, כרגע אין לו את הכסף, הוא חי מהבטחות ולא ממזומנים

המעשה הזה היא סתירת לחי לאבא שלו ולחסידים, והפלא הגדול איך זה שאחיו ואחיותיו שותקים על מעשה הנבלה שנעשה כאן, הפגיעה הכל כך קשה באבא שלהם

חיים שאולזון

ר' ישראל מויזניץ חזר עם הבטחות ולא עם מזומנים

הוא יצא לחוץ לארץ במגמה להשיג 28 מיליון דולר המחיר שיעלה לו לבנות את בית הכנסת החדש, הוא היה כל כך משוכנע שאם הוא יקח עמו הרבה חסידים וישחק את התיאטרון שלו בכמה מקומות הוא יגרוף מיליונים, מתברר כי מזומנים ממש הוא הביא שלש מיליון דולר, הבטחות הוא קיבל על יותר משלשים מיליון דולר, אבל האם להבטחות הללו יש ערך? חלקם הגדול הבטיחו לתת במשך השנים וכלל לא בשנה הקרובה כאשר בונים והוא צריך את הכסף בלעדיה הוא בצרות

לא בחינם ר' ישראל במוצאי שבת בכה על המצב של הרס בית הכנסת, זה לא היה רק הפגיעה בחסידים, זה היה הרבה יותר על המצב אליו הוא נקלע הוא לא יודע איך לצאת מן הצרה הזו. הסיבה להריסת בית הכנסת מפני שבימים הנוראים ובשבועות אין מספיק מקום, כל השנה הסתדרו מצויין, האם היתה הצדקה בשל כך להפיל את בית הכנסת?

אסור לשכוח כי בעוד כמה שנים כבר גם החדש לא יהיה גדול מספיק, הילודה עושה את שלה ומדי שנה צריכים עוד ועוד מקומות ואין לדבר סוף

ויזניץ נקלעת עתה למצב פיננסי קשה, מפני שלר' ישראל לא תהיה ברירה אלא לבנות, ואת הכסף הוא ייאלץ להביא מן הגורן ומן היקב, מוסדות אחרים של ויזניץ יסבלו בגלל שהרבה כסף יעבור לבניית בית המדרש, ואין זה פלא מדוע שכל כך הרבה בויזניץ זועמים על הריסת בית הכנסת

חיים שאולזון

ר' ישראל החליט למחוק כל זכר של קסירר ולכן הרס את בית הכנסת עד היסוד לא השאיר ממנה אפילו אבן בכך נקם באביו וסבו

הוא לא רצה בשום אופן שיקברו אותו בבני ברק בחלקת ויזניץ כפי שהבטיחו לו בשעתו כאשר נתן את המיליונים לבנות את בית הכנסת הגדול של ויזניץ בה התפללו אדמור"י ויזניץ ובעיקר ה'ישועות משה' אביו של ר' ישראל, מאבק קשה התנהל עם ר' ישראל שלא היתה לו בסוף ברירה בשל לחץ קשה מן הצדדים האחרים בויזניץ דוגמת אחיו ואחיותיו ואיפשר להעביר את קברו לחלקת ויזניץ, כאשר הוא בונה כל מיני מחיצות מסביב בצורה שמעוררת גיחוך ואף תיעוב. נכון, אותו קסירר בחייו הפרטיים התנהג בצורה לא יפה חי עם נכרית, אבל ידעו היטב כשלקחו ממנו כסף כי אינו צדיק וכי הוא חשוד בענינים אלו על הכל, ולמרות שידעו מה שהוא עשה האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' דיבר בזכויותיו הגדולות ושיבחו ועד לסוף ימיו המשיכו לקחת ממנו סכומים גדולים החזקת מוסדות ויזניץ

לר' ישראל היתה מטרה ברורה להרוס את הבנין הזה, הוא אמר זאת לכמה ממקורביו אבל הבין כי אינו יכול לדבר על כך בגלוי מפני שזה פגע ברבים בויזניץ ובעתיד התרומות למוסדות ויזניץ, חלק גדול מן התורמים אינם צדיקים גדולים ולא ירצו לעבור את הבזיונות שעובר קסירר רק מפני שתרם לויזניץ, אם לא היה תורם איש לא היה עושה ענין ממנו כמו שלא עושים ענין מאלפי יהודים אחרים בצורה דומה שהציבור כלל יודע מי הם

המזימה באה בהחלטה שכאילו אין מקום חייבים להרחיב, למרות שהיתה אפשרות להרחיב עוד קצת ולפתור כך את הבעיה, הוא החליט כי הוא מפיל את הכל, ולציבור אמר כי חלילה לא מורידים הכל רק חלק ומרחיבים, ולאחר שהורידו את החצי הוא הודיע כי אין ברירה חייבים להוריד את החלק השני דבר שהיה מלכתחילה ידוע כי זה התכנית המקורית

ר' ישראל פגע לא רק בקסירר ובמשפחתו, הוא פגע הרבה יותר באביו בעל ה'ישועות משה' במעשה הזה הוא קבע כי אביו מכר נשמתו לשטן למען כסף, הוא מחק בבת אחת את כל דברי השבח של אביו על אותו קסירר שהחזיק תורה בויזניץ כל כך הרבה שנים, לר' ישראל לא היה איכפת כל זאת, הקנאות המזוייפת היא שדחפה אותו לפגוע באביו ובכל כך הרבה בויזניץ ובמיוחד בתורמים שנפגעו מן המעשה הזה עד עומק נשמתם

המעשה הזה שעשה ר' ישראל לא יסלח, מפני שהוא פגע בכל כך הרבה, אין כמעט מי שלא נפגע, וקשה יהיה לבקש מחילה מכל כך הרבה במיוחד מכל אלו שאינם חיים עוד עמנו

חיים שאולזון


בימים אלו שקהילה שלימה מנסה להשמיץ ולמחוק את זכרו של הנדיב הדגול הרה"ח יצחק קאסירר ז"ל קבלו הקלטה של דברות קודש שאמר עליו כ"ק מרן רביה"ק בעל הישועות משה זצ"ל

פרוש אומר בצורה הכי ברורה כי חב"ד תשלם את המכסות הארורות בחוק הגיוס למען קיום הישיבות הליטאיות

זה היה רק ענין של זמן שנשמע את הדברים ברורים מגורמים מוסמכים על מה שמאחורי ההסכם של חב"ד עם הצבא בענין בחורי הישיבה, סגן השר מאיר פרוש אמר לפני כמה ימים כי חוק הגיוס לא תהווה עוד בעיה מפני שפתרו את בעיית המכסות עם כמה ישיבות ביניהן חב"ד שכל הבחורים אחרי הקבוצה יילכו לצבא וככה פותרים לישיבות הליטאיות את הבעיה הם יוכלו להמשיך להתקיים על חשבון הישיבות של חב"ד. במילים אחרות חב"ד תסגור את הישיבות לאחר ה'קבוצה' ואילו הליטאים ימשיכו להתקיים גם אחר כך בזכותה של חב"ד שמכרה את נשמתה לשטן

זה מזעזע, מתברר כי זה כמה שנים עובדים להשיג את המכסות הארורות הללו שצריכים לספק לצבא, ומצאו כמה מקומות ביניהם חב"ד, הצבא עשה עיסקה עם משה הבלין ולייזי וילישנסקי לפיו כל בחור לאחר הקבוצה מתגייס לצבא, הם רימו את הרבנים שכאילו אחרי הקבוצה לומדים שנתיים ואחר כך יוכלו לבקש עוד שנתיים וכי 15 אחוז יהיו פטורים מצבא, מתברר כי אין זה כך, מציאות היא, כל מי שחתם על המסמכים כשחזר לארץ חוייל וגוייס, חלק נעצרו חלק לא, אבל יותר מכך שלא נעצרו, ההסכם מחייב ללכת לצבא מיד, או לאחר כמה חדשים

לא רק שעשו הסכם כזה, גורמים הקשורים בהסכם הזה עושים הכל לשכנע את הבחורים להתגייס מיד תוך כדי הבטחות מדומות שיוכלו אחר כך לעשות הרבה כסף, וחלק מן הבחורים שלא קלטו מה טמנו להם נפלו בפח הזה

אין זה פלא מדוע ר' יואל כהן כשהיה בארץ אמר לרבני חב"ד כי נעשה כאן מעשה אשר לא ייעשה, וכי רק בשל כבוד הרבנים הוא לא יוצא נגדם בחרב ובחנית, לדעתו צריך לתקן מיד, ולכן הרבנים מיהרו להחליף את הבלין ווילישנסקי בליפשיץ ועוד אחר מקרית מלאכי שבעצם אינם יותר מכיסוי להבלין ווילישאנסקי הקשורים בהסכם ואינם יכולים להשתחרר מהתחייבותם לצבא, הם מקבלים 20 אלף שקל על כל בחור חב"די שמתגייס לצבא

השאלה שנוצרת שוב האם מותר לנו לשתוק על המעשה הנורא הזה, האם יכול מי בחב"ד לישון בלילה כשקבוצת נחשים ועקרבים מכרו את הישיבות של חב"ד לצבא, מי אשר גרמו להרס וחורבן ישיבות תומכי תמימים שאותם הקימו הרבי'ס של חב"ד, מציאות היא, כי אלו הביאו עתה חורבן ממש, כזה אשר סוגר בעצם את הישיבות הללו לאחר שחוזרים מן הקבוצה

קדושת 'הקבוצה' כל כולה בא להסתיר את המגמה המכוערת והמלוכלכת של לגייס בחורים לצבא. מצד הדין אם זה התנאי הרי שחייבים לבטל את 'הקבוצה' ולא נוסעים ליותר מחודש תשרי. החוק מתיר נסיעה של 60 יום, אז נוסעים לחדשיים וזהו זה, שילמדו בארץ. הסכם כפי שעשו עם הצבא מזעזע מכל כך הרבה בחינות ואין עוד כל דרך אלא לקרא למלחמה ממש על כל מי שנתן יד למעשה השפל והנבזה הזה

אם רבני חב"ד לא יעשו מיד לעצור בעד התהליך הזה שכל בחור שחוזר מ'הקבוצה' הולך לצבא ולא חוזר עוד לישיבה לפחות לכמה שנים וכי יילך לצבא רק אחרי כמה שנים בכולל, לא תהיה ברירה אלא להכות בכל מי שנתן יד לכך, ההסכם הזה הוא פגיעה אישית ברבי, מבזים אותו הורסים את ישיבותיו וחובתנו להלחם ולהיאבק עד אשר ההסכם הזה יתבטל ובחורי חב"ד יוכלו ללמוד בלי כל הגבלה של צורך להתגייס בגלל אנשי דמים ומרמה מקרית גת וצפת

חיים שאולזון

חובת כל יהודי להיאבק על הר הבית

אם לא היינו מתמודדים עם אוייבים מבית ומחוץ, ובמיוחד עם מי שמציגים עצמם כידידנו ולבסוף תוקעים לנו סכין בגב, היינו יכולים להיות חזקים יותר נגד העליה על הבית. ברור שיש כאן שאלות רציניות בהלכה והדברים לא פשוטים כלל. אני אישית מעולם לא עליתי וגם אם הייתי בארץ ישראל לא הייתי עולה, אבל במצב כמו שנוצר עתה, איני יודע אם הייתי כל כך בקלות מחליט שלא לעלות להר לפחות לשם מחאה והכרזה גלויה לעולם כולו, כי אנו היהודים איננו מוותרים על הר הבית בשום דרך ובשום צורה, היא שייכת לנו והיא רק שלנו, אנו מוכנים להלחם ולהיהרג עליה, המקום הזה אינו נושא למשא ומתן כלשהו, אין עוד אפילו מינימום של ספק היסטורית כי המקום שייך ליהודים והיה של היהודים, וכי היינו שם כמעט שלשת אלפים שנה לפני שמוחמד בכלל בא לעולם

לאפשר שהמצב החדש יעבור מבלי שתהיה מחאה ברורה וגלויה בענין הזה, פירושו כי אנו מתקפלים ומוותרים על הר הבית. צריך שיהיה ברור כי על הר הבית ניאבק ונילחם גם אם זה יעלה במלחמה עם הפלשתינים שמעולם לא היו חלק מהר הבית, העולם היהודי חייב להראות אחדות יהודית בנושא הזה, כי אחרת נפסיד

בעבר זה היה ברור לכל גוי כי הר הבית היא של היהודים, מה שקירר אצל רבים בעולם היא המציאות שיותר ויותר יהודים זועקים כי אינם רוצים את הר הבית. קואליציה של נטורים קנאים עם אנשי תועבה מי שמתחתנים מין במינו ליברלים מושחתים אוכלי דבר אחר הזועקים יחד כי אין להם כל ענין בהר הבית, המוסלמים משתמשים בדבריהם לשכנע את העולם כי אין ענין ליהודים עם הר הבית, הם מביאים 'הוכחה' מכמה משוגעים מאנשי הנטורים 'המעידים' כי הר הבית היא של הערבים וכלל לא של היהודים - אלו אינם יהודים, מי שיבדוק את מקורם ימצא כי הם מעמלק

חובתנו בשעה שכזו לעשות הכל שהעולם יידע כי אין כאן בכלל שאלה או מחלוקת פנים יהודית האם הר הבית היא שלנו, חייב שיהיה ברור כי בנושא הזה אין וויתורים ויילכו עד הסוף, וכי כל הסדר של שלום אם שייך דבר כזה, לא יעביר את הר הבית חלילה לידיהם. לא רק הכותל המערבי, הר הבית כולו הוא שלנו, ולשם נשוב בקרוב ממש

חיים שאולזון

צביעותו של אובמה - חוגג חנוכה ויום אחר כך טוען כי הכותל והר הבית לא של היהודים

מעולם לא אהבתי את המשחק היהודי שלו, זה בא להסתיר משהו, הוא היה נוהג לעשות סדר פסח בבית הלבן וגם לחגוג את חנוכה הוא רצה להראות בכך סימפטיה יהודית, והשאלה היתה תמיד למה ומדוע

לפני שבע וחצי שנים כתבתי ב'בעולמם של חרדים' - במגזין לפני הבלוג - כי המנהג שהנהיג אובמה לקיים סדר פסח בבית הלבן בא לכסות על משהו, אף נשיא לפניו לא עשה זאת, הוא עושה זאת מפני שאינו רוצה שיחשדו בצעדיו האנטי יהודיים

כן, אובמה היה אנטי יהודי גם לפני שנבחר לנשיא, הוא רק ידע לשחק אותה בהשתתפות באירועיים יהודיים קיום ליל סדר והלדקת נרות בשביל לכסות על האמת הפנימית שלו

לפני שבועיים הוא קיים בבית הלבן הדלקת נרות חנוכה, הוא ערך מסיבה גדולה והשאלה היא, האם הוא יודע לשם מה חוגגים, ואם הוא יודע, אז איך הוא לא חש בצביעותו הגדולה, כשמצד אחד הוא מודה כי העם היהודי היה בהר הבית לפני אלפי שנים, ומאידך הוא תומך ומעודד את המוסלמים לזרוק את היהודים מן המקום

אובמה הוא מוסלמי,אביו ואחיו מוסלמים כמעט כל בני משפחתו מצד אביו הם מוסלמים ואין זה פלא מדוע הוא כל כך רצה שלום עם המוסלמים, וזה בא על חשבון פגיעה קשה בעם היהודי

אובמה יודע ומכיר טוב את ההיסטוריה היהודית, ואכן ביטא זאת תחילה כאשר נכנס לתפקיד ובכל עת שהיה זקוק לקולות היהודים, אבל מאותו רגע שלא עמד עוד לבחירה הכל השתנה כבר לא שמעת ממנו את מה ששמעת לפני שהיה זקוק לקולות הללו

חיים שאולזון

ככה עובדים עליך להוציא ממך כסף

לא למדו כלום בחנוכה ?רק קראו את כל התהילים ובטח בכוונה לא במרוצה כמו העמך

אשריהם ישראל וכל הכבוד ליוזמי העיסקה עם הקב"ה נציגי ועד הרבנים ובהצלחה בחיתון בניהם ונכדיהם

תחרות בין הקופות למיניהם מי יעבוד יותר טוב על הציבור האוכל כל לוקש שמוכרים לו

דרעי במקום האחרון הוא לא מתקדם

שימו לב, הוא החליף יחצני"ם ועוזרים בתקוה כי יביאו לו את הישועה וזה לא זז, הסקר האחרון על הפופולריות של שרי הממשלה אריה דרעי קיבל רק את המקום האחרון, שפירושו שלא זז כלום הוא נופל ולא מתקדם

דרעי ככל הנראה לא קולט כי הוא פועל בשיטות ובדרכים שעבדו לפני שלשים שנה ולא עוד, וככל שימשיך את המחלוקת הפנימית ברחוב הספרדי מכתו תהיה גדולה יותר, ואם לא יעשה להחזרת ש"ס המקורית למפלגה ולא יסמוך על העולם החרדי בלבד, אין לו סיכוי להתקדם מפני שאין היכן ומה. פעילותו כשר אינה מיוחדת כלל, שר התחבורה תפס את המקום השני, ואילו כשר הפנים והפריפריה והגליל הצליח בקושי להגיע למקום העשירי

הגיע הזמן לעשות הרבה חושבים בש"ס האם דרעי יכול עוד לספק את הסחורה, יצירת אלילות לא מביאה מנדטים, אי אפשר לרמות את ההמון הגדול כל כך הרבה זמן

חיים שאולזון

תזכורת לרב מטעם יצחק יוסף ואריה דרעי - הרב עובדיה: אין הבדל בין רדיו קול חי לרדיו חילוני


האדמו"ר מללוב מתפלפל עם בחור בהלכה


מתגברים את האבטחה מסביב לבית החולים

*המרכז הרפואי 'מעיני הישועה':*

בהתייעצות עם מנכ"ל המרכז הרפואי שלמה רוטשילד, החליט קב"ט בית החולים ברגעים אלו לתגבר את האבטחה בבית החולים ומאבטחים חמושים הוצמדו ליחידה לטיפול נמרץ.

במרכז הרפואי מבקשים מכל  מי שלא צריך להגיע לבית החולים שלא להגיע כדי למנוע עומס מיותר שעלול להקשות על  אנשי הצוות, מטופלים ובני משפחותיהם.

העתירו לרפואת רבינו אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפו"ש

מצבו של מרן הגראי"ל שטיינמן הוחמר

*המרכז הרפואי 'מעיני הישועה':*

החמרה במצבו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט''א.
למרות שהחלים מדלקת הראות והשפעת מהן סבל ובימים האחרונים החל בהתאוששות,  חלה התדרדרות כללית במצבו הרפואי. 

בהתייעצות שהתקיימה בין המנהל הרפואי פרופ' מוטי רביד, מנהל טיפול נמרץ פרופ' אליהו סורקין, מנהל המחלקה הפנימית פרופ' אילן בנק ורופאו האישי של ראש הישיבה, פרופ' אברהם ויינברגר, הובעה דאגה רבה לשלומו של מרן מנהיג הדור.

יחד עם כל העם היהודי בארץ ובתפוצות מתפללים אנו להחלמתו המהירה והשלמה.

לקיים בנו חכמי ישראל:


לאור ההחמרה במצב גדול הדור מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן שליט"א הורה שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א להוסיף פרקי תהילים לאחר תפילת מעריב ולהוסיף שעת לימוד בליל שבת וציבור הנשים להתפלל בשעת הדלקת הנרות.

בהוראת הרבנים שליט"א
כל נשות ישראל הצדקניות, מתבקשות להתפלל בשעת הדלקת נרות שבת קודש עבור ליבן של ישראל מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא, הרבנים מבקשים להקדים את ההדלקה בחצי שעה.
מתבקשים להעביר בקשה זו לכל הנשים ללא יוצא מהכלל עוד לפני כניסת שבת.

עד להיכן התדרדר שמואל אויערבך ועמו חבר מרעיו המחבלים - לא יאומן איזה סרטון הם מפיצים


הראיון שעוד לא ראיתם-דוד שפירא מסביר מה מצבו של סבו

הרב מצגר צפוי להודות בלקיחת שוחד וללכת לכלא

הוא מרים ידיים, הוא חשב כי יצליח להתגבר להבטיח כי לא יעידו נגדו, העדים אמרו לו כי לא יבואו להעיד, ועל סמך זה הוא החליט כי הוא הולך עד הסוף. אבל בשבועות האחרונים הוא למד כי עבדו עליו וכי כל העדים יעידו נגדו, הם חתמו על עיסקות טיעון עם הפרקליטות ועל פי ההסכם הם ייאלצו להעיד נגדו, לכן הוא הרים ידיים והחליט ללכת על עיסקה כך הוא מאמין כי הוא יעשה יותר טוב יגמור את זה יותר בזול

על פי העיסקה, הוא יקבל חמש שנים, ומזה יישב רק שלש וחצי שנים, הפרקליטות לא תתנגד לשחרורו לאחר שני שליש מאחר שהודה במעשיו, ולא יעשו לו כמו שעשו להרב פינטו שהתנגדו לתת לו את השליש

וכך מתפרסם על העיסקה: פרקליטי הרב מצגר, טל גבאי ויהודה פריד, שניהלו בחודשים האחרונים משא ומתן מול דני ויטמן, סגן פרקליטת מחוז ירושלים. המשא ומתן עלה כעת לדרגים בכירים הרבה יותר בפרקליטות. מצגר יודה בקבלת שוחד ויישלח לשנות מאסר בודדות, עונש קל יותר מאשר לו נוהל המשפט, כך על פי ההערכות.בחודש מרס האחרון נפתח משפטו של מצגר בבית המשפט המחוזי בירושלים. הרב הראשי לשעבר שהואשם בעבירות שוחד, מרמה ועבירות נוספות בעת שכיהן בתפקידו. בכתב האישום, שהוגש בחודש אוקטובר האחרון, נטען כי מצגר ביצע במהלך שנות כהונתו כרב הראשי לישראל עבירות רבות ובהן קבלת שוחד, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון ועבירות מס, תוך שהוא פועל במסגרת תפקידו ומנצל את מעמדו הרם.המקורב שהפך לעד מדינהבמהלך ביצוע העבירות וכתוצאה מהן, קיבל הרב לכאורה סכומי שוחד בסך כולל של כ-10 מיליון שקלים – ומתוכם נטל לכאורה לכיסו סך של כ-5 מיליון שקלים. במרבית המקרים שימש חיים אייזנשטט, נהגו האישי של הרב מצגר, כשליחו לקבלת כספי העבירות.עוד לפני הגשת כתב האישום נחשפו בחדשות 2 הקלטות של שיחות שקיים מצגר עם מקורבו, אותו תדרך לשקר בחקירה והבטיח לו כסף רב בתמורה. מצגר לא ידע כי עוזרו כבר הסכים להפוך לעד מדינה והקליט אותו בחשאי.במשך עשר שנים היה מצגר הרב הראשי לישראל, פוסק וסמכות רוחנית. לאחר שמצגר שוחרר ממעצר בתנאים מגבילים, נאסר עליו לשוחח ולהיפגש עם המעורבים האחרים בפרשה. ואז יום אחד הגיע לביתו מקורבו ויד ימינו, שנעצר יחד איתו בחשד לקבלת שוחד במיליונים. העוזר סיפר למצגר על קשיי החקירה, והרב הראשי לשעבר התחנן על חייו בשיחה.הרב מירר בבכי והבטיח: "אני מחויב לך לכל החיים"מצגר סיפר לאחר מכן שפרקליטו הזהיר אותו כי עוזרו הקרוב הוא החולייה החלשה, שעלול להפוך לעד מדינה, אבל מצגר לא הקשיב לעצה. הרב הראשי לשעבר כנראה ידע שהתיק נגדו חזק, ולכן התפתה לדבר – וההקלטות חשפו כיצד לכאורה שיבש חקירה והדיח עד.בשיחה הוא הודה למעשה בקבלת כספים אסורים וניסה לחמוק מהתיק, תוך שהוא שותל גרסאות בפי שותפו למעשים ומציע לו כסף על מנת שלא יפליל אותו ("תגיד שאתה תרמת את זה"). מצגר הציע לעד לומר שכספי השוחד שימשו לצדקה, מבלי לדעת שהכול מוקלט והשיחה תהפוך לראייה המרכזית נגדו.בהמשך השיחה מצגר איים והזהיר שמי שהופך לעד מדינה, גמור ומנודה: "אם אתה תהיה שטינקר אתה יודע מה זה? אתה כאילו מויסר, בציבור הדתי אתה גמור". עוד הוא נשמע אומר: "מחפשים אותך כדי להפיל אותי. הם כבר אמרו לך שתצא נקי? אני מתחנן בפניך. אני מחויב לך לכל החיים, אני לא גמרתי את הקריירה – אני אחזור לעצמי".

מבזק

ב"ה מרן ראש הישיבה  יצא היום למרפסת בבי"ח 

עדיין חלוש מאד
להמשיך להתפלל

מבזק

הפרשן הבכיר ביותר של פוקס (ומוגדר כפרשן המשפיע ביותר בארה"ב) ד"ר צארלס קראוטהמר, במתקפה חריפה על האו"ם בעקבות ההחלטה האחרונה, ואומר "הזוי שאנחנו (ארה"ב) מבזבזים מיליארדים בשביל לשלם כרבע מתקציב האו"ם, כאשר האו"ם מבזבז יותר מחצי מזמנו, מרצו ומאמצו נגד המדינה היהודית היחידה ישראל , בזמן שהיא מתעלמת מהזוועות האמיתיות שקורות באזור, צריכים להפסיק לתקצב אותם" ומוסיף בציניות "בניין האו"ם הינו פיסת נדל"ן יקרה ביותר במנהטן, ועל טראמפ למצוא דרך לשים שלט "טראמפ" עליו ולהפוך אותו לבניין דירות יוקרה, שמרכז האו"ם יעבור לזימבבווה ונראה מי יסתכל עליו"

מבזק

30 חברי כנסת מסיעות הקואליציה והאופוזיציה חתמו על קריאה לראש הממשלה בנימין נתניהו שלא לקדם את "חוק הכותל" של סיעת ש"ס וליישם את החלטת הממשלה להקצות באתר הקדוש רחבה לתפילה שוויונית עבור התנועות הליברליות ונשות הכותל. לטענתם, הצעת החרדים "מפלגת את העם היהודי ומנציחה את קיפוח הזרמים הרפורמיים והקונסרבטיביים, דווקא על אדמות ישראל".

יוזם הקריאה ויו"ר השדולה לחיזוק העם היהודי, ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני), אמר: "הממשלה חייבת לכבד את החלטותיה. ישראל מכרסמת במו ידיה בקשר החיוני והאסטרטגי בינה לבין יהדות ארצות הברית, ומותירה מיליוני יהודים מאוכזבים וכואבים".

מבזקים

בליל שב"ק בין קבלת שבת למעריב ימסור הדיין הגאון הגדול רבי צבי ברוורמן שיעור בענייני חנוכה, בביהכ"נ הגדול אור-הצפון, ברחוב אבינדב בירושלים.

במוצאי שב"ק תתקיים מסיבת חנוכה וסעודת מלוה מלכה בהשתתפות הגאון הדגול רבי דוד כהן והדרשן הרה"ג ר' שלמה לוינשטיין, הכינוס ייערך בביהכ"נ אור הצפון (קומה ד') רחוב אבינדב - ירושלים.

ישראל כהן ב'כיכר': לאור ההחמרה במצב מרן הגראי"ל שטיינמן - הורה כעת מרן הגר"ח קנייבסקי להוסיף פרקי תהילים לאחר תפילת מעריב, להוסיף שעת לימוד בליל שבת וציבור הנשים להתפלל בשעת הדלקת הנרות.

המונים מתושבי טבריה והצפון השתתפו אמש במעמד הדלקת נרות חנוכה ו'הכנסת ספר תורה' אצל הנגיד הרב דוד דרלי מנכ"ל מוסדות 'תפארת טבריה' בטבריה. ספר התורה הוכנס תוך תהלוכה בשירה ובריקודים לקבר התנא רבי עקיבא בטבריה
מבזקים

סוכנות איו"ש: כביש המנהרות נחסם לתנועה עקב תאונה. טופלה פצועה קשה ופצועים קל ובינוני.  

ישראל כהן ב'כיכר': רה"מ נתניהו התקשר כעת ליו"ר 'דגל' ח"כ גפני והתעניין במצבו הרפואי של מרן הגראי"ל שטיינמן. 

'בחדרי': מרן הגר"ח קנייבסקי בהתבטאות נדירה בעקבות מצבו של מרן הגראי"ל שטיינמן: "גם אני צריך להוסיף שעת לימוד". 

נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן בהוראה כעת: "אני מבקש מכל אחד לומר מחר בפתיחת ההיכל פרקי תהילים לרפואת מרן הגראי"ל שטיינמן ולערוך מי שברך לרפואתו". 

מנהל 'מעיני הישועה' פרופ' רביד לאדמקר ב'וואלה': "מצבו של הרב שטיינמן אינו טוב. הרב נחלש מאוד ומשלשום החלה ירידה כללית במצב בריאותו. הוא הפסיק לאכול ומתקשה להשתעל. הוא עבר צילום והדלקת ריאות נמצאת".

אתר 2525: בהמשך לתאונה הקשה בכביש המנהרות - ד"ר ג'יימס טנקל רופא מתנדב באיחוד הצלה סיפר: "כשהגעתי למקום נתקלתי בזירה קשה של תאונה עם מעורבות שני כלי רכב. מתנדבי איחוד הצלה העניקו בזירת התאונה טיפול רפואי ראשוני לאשה ללא הכרה שנפצעה קשה ולמספר נפגעים נוספים בהכרה במצבים בינוני וקל. הכביש נחסם לתנועה עקב אופי התאונה".

מבזקים

במוסדות שטפשנט מזמינים את הקהל הרחב למעמד 'שריפת הפתילות' ביום ראשון הקרוב 'זאת חנוכה' בהשתתפות קהל רב בראשות רבנים ומקובלים - ברחבת ציונו של הצדיק משטפשנט זיע"א בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים. למסירת שמות חייגו: 03-579-0303

בן כספית בטורו ב'מעריב' על חקירת נתניהו - לפי הפרטים החדשים את נתניהו היה צריך לזמן לחקירה כבר לפני מס' חודשים. מול החומרים שהצטברו, אם הוא היה ראש עיר, הוא היה נעצר. החוקרים טוענים שמדובר בחומר פלילי.

'מקור ראשון': ח"כ ערבי נוסף מסתבך? בקרוב יוחלט אם לפתוח בחקירה נגד ח"כ זחאלקה על עברות בנייה. ביתו בכפר קרע נבנה על אדמה חקלאית.

'מעריב': שלושת החרדים שנמצאים במוסף 100 המשפיעים של השנה הם - אריה דרעי, יעקב ליצמן ומשה גפני, במקום 24. לפני מנדלבליט, בוז'י הרצוג, אלשיך, רגב, יוסי כהן, יונית לוי, עמית סגל ונוני מוזס.

מבזקים

ברכת מזל טוב למשפחת גרוס שאיבדה שתי בנות באסון ההדברה להולדת הבת.

נתניהו מגיב הבוקר לראשונה להחלטה לחקור אותו באזהרה: "אני חוזר ואומר. לא יהיה כלום - כי אין כלום. כל הפרשיות כביכול התבררו כעורבא פרח, כך יהיה גם לגבי הטענות המתפרסמות כעת בתקשורת". 

'קול ברמה': ההפתעה שהכינה אשה חרדית אחת, שיבשה הבוקר את התוכניות ל"נשות הכותל". האישה נעמדה ליד הנשים ושרקה במשרוקית דקות ארוכות ללא הפסקה. על אף תחנוניהן לא חדלה האישה מלשרוק ולשבש את התפילה.

מבזקים

התוארים של מנחה האירוע בארנה טוקר - כשהזמין את דרעי: "הוא המנהיג של הפוליטיקה החרדית". כשהזמין את ברקת: "קבלו את ראש הממשלה הבא". 

עוד מ'ערוץ 1': אחת משתי הפרשות שרה"מ יחקר מוגדרת משמעותית וגם סודית. במערכת אכיפת החוק מניחים שגם רה"מ לא יודע על מה הוא ייחקר. 

אלפים קיבלו את השר אריה דרעי בשירת "אל תירא ישראל" בארנה. השתתפו: ניר ברקת וסגנו צביקה כהן. הזמר מ.ב.ד. לקהל: "יודעים מתי יבוא שלום? בעוד כמה שבועות יהיה נשיא חדש בארה"ב, אז יהיה שלום". 

ויסברג ב'בחדרי': תופעת האדמו"רים הצעירים ממשיכה - בב"ב ר'  אשר ישראל ליסואר, אברך בן 21 הכתיר עצמו לאדמו"ר והקים חצר חסידית בשם "מבקשי השם". לא בא מבית חסידי ומפרסם מודעות על שיעוריו והדלקת נר חנוכה. 

ר"ע ירושלים ניר ברקת בנאומו בארנה: "יש לנו כבוד גדול שהשר אריה דרעי מייצג אותנו בממשלה. הוא שר קשוב. ירושלים תישאר מאוחדת לנצח נצחים. מחכה כבר שטראמפ יעביר את השגרירות לירושלים. אני זה שהרמתי את דגל האחדות בעיר". 

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי בנאומו בארנה: "אלפי בחורי הישיבות פה באולם הם הסיירת מטכ"ל שלנו. לא אובמה, לא ג'ון קרי ולא אף אחד אחר יצליח עלינו, רק חיזוק עולם התורה. יש לי הכרת הטוב לרדיו 'קול חי".

מבזקים

האירוע בארנה נפתח בפרק תהילים לרפואת הגראי"ל שטיינמן. 

'ערוץ 1': חקירת רה"מ בנימין נתניהו צפויה להתקיים בתחילת שבוע הבא.

מלון 'ויזניץ' המיתולוגי בב"ב פרסם הערב מודעה בכניסה למלון: "החל מהיום אין לערוך יותר פגישות במלון!". 

רה"מ נתניהו ב'מהדורה המרכזית' ב'קול חי': "יאיר לפיד מתגלה כאיש שמאל. הוכח בקואליציה זו הקשר ההדוק שלנו עם הסיעות החרדיות. התקשורת מאשימה ומכפישה אותי בשקרים. מצאתי כלים אחרים להגיע ללב האזרח הישראלי".

פרשת נתניהו החדשה - אמנון אברמוביץ ומשה נוסבאום חושפים ב'ערוץ 2': יש שם במשטרה לפרשה "תיק 1000". נתניהו החשוד המרכזי בפרשה בקבלת שוחד וטובות הנאה מאנשי עסקים בארץ ובחו"ל. גם בני משפחתו של נתניהו נמצאים בשולי הפרשה. עד כה העידו 50 עדים. במשטרה טוענים כי היועמ"ש יורה על חקירה פלילית גלויה כבר בתחילת השבוע הבא. רה"מ יידרש למס' מפגשים עם החוקרים. פריצת הדרך הדרמטית התרחשה לפני 3 שבועות. לפי החשד - רה"מ נתניהו קיבל טובות הנאה בהיקפים גדולים. יש פרשה נוספת שנקראת "תיק 2000", גם שם חשוד נתניהו".

מבזקים

ישראל כהן ב'כיכר': ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי דב לנדו נפל הבוקר בתפילת שחרית בהיכל  הישיבה. לפי עדויות הוא נתקל בספסל, איבד דם רב ונזקק לטיפול רפואי.

אליעזר שולמן 'משפחה' בטוויטר: הרבה הורים וילדים יזכרו בוודאי לטובה את פועלו של השר אריה דרעי שבימי החנוכה הללו דאג לסבסד מופעים והצגות וכך איפשרו לכולם ליהנות. שאפו.

תיעוד ב'בחדרי': מרן הגר"ח קניבסקי לרב הכותל הגר"ש רבינוביץ שהגיע להתייעצות אם להילחם ב'נשות הכותל' המבקשות להדליק נרות ברחבת הנשים: "הם משוגעים, חייבים להילחם בהם. שיהיה ברכה והצלחה".

המחנובקה רבי התחדש הערב עם קולפיק חדש שלו. שווה 5000 $ עד היום הלביש את של נכד


הקריה החסידית בהר יונהפרש מהתאחדות האברכים ביבניאל
"הצילו את חתני. לקחנו אותו לבתנו הכי חסידית וארבעה חודשים אחרי החתונה הכל השתנה". מכתב קורע לב שהגיע למייל האדם

"לכבוד האחראים על צעקת הגיוס של התמימים שלנו.

מכתבי זה עבר הרבה טיוטות, אם בכלל לכתוב. יש לי בתוך המשפחה  משהו שאני לעצמי מכנה אותו "טרגדיה כאובה", שקשה לי לשוחח עליה עם ידידות ובטח שלא עם קרובי משפחה. אני חוששת שזה ייפגע בי ובמשפחתי, התייעצתי עם המשפיע שלי והיא אמרה לי שאני חייבת לפרסם זאת, אך לא בשמי הפרטי והמשפחה, משם שהדבר יכול לגרום פגיעה בשלום הבית של בתי.

אז החלטתי לשלוח את הדברים לאחראים על מחאת הגיוס ואני בטוח שמי שיקרא את הדברים שיוצאים מלב כואב יבין עד כמה המצב שלנו דורש טיפול:

יש לי בת חסידית ביותר. מאד מקושרת. ממש לא שגרתית בכך שתמיד היא עסוקה במבצעים ובפעילות, וכמובן כבר שנים לא פספסה אף תשרי אחד אצל הרבי מה"מ. מה שנקרא אצל הבנות מה'שפיציות'.

כמובן שבשידוכים חיפשנו לה בחור שיתאים לה, בחור שירצה בחורה חסידית כמותה ובחור שגם יגיע למצב הרוחני.

ואכן כשמצאנו את השידוך לא הייתה מאושרת ממני, כי חששתי אולי בגלל שהיא כל כך חסידית היא תתקשה למצוא בחור שיתאים לה.

החתונה התקיימה ואכן כשהכרתי קצת את חתני הבנתי שמצאנו את מה שחיפשנו.

אחרי חודשיים בתי מספרת לי כאגב, כי בעלה עומד להתגייס והוא שוקל להיכן. אני בהתחלה לא קלטתי במה מדובר, חשבתי שזה משהו חלקי, זמני, כמה חודשים וזהו. משהו שפשוט החוק מחייב לעשות. אמרתי לה בסדר, מה הבעיה.

אבל אחרי חודש, אני שומעת את חתני משוחח בקול לא לו, על אופציות שונות הקיימות כיום בצה"ל. אופציה אחת אחרי כמה שנים אתה יכול להגיע למשכורת של 17000 ש"ח לחודש, אופציה שנייה היא כזו וכד'. בהתחלה לא חשבתי על זה כדבר יוצא דופן, בכל זאת אברך חושב איך ביום מן הימים להרוויח כסף, אך לאט לאט סביב זה נסובו השיחות ששמעתי ממנו.

עד שיום אחד ביתי מבשרת לי כי בעלה התגייס לשחר כחול. מה זה שחר כחול? זה לא רק לעשות צבא ולחזור הביתה ב-12 בצהריים, אלא  זה להיכנס עמוק לתחום של היי טק ואפשר לצאת עם משכורת ענק כעבור כמה שנים.

אני לא אאריך ואקפוץ כמה חודשים קדימה.

חתני כיום כשמגיע לשבתות אלינו, הכל השתנה אצלו. מ"תמים" חסידי ומעלה, הוא הפך להיות אדם קצר סבלנות, אדם שכל סעודת שבת משוחח עם אחד הבנים שלי על מפקדים בצבא, על אופציות למיניהם, על חיל המודיעין בצה"ל איך הם לוכדים פיגועים לפני שהם מתבצעים. וזה פשוט הנושא.

ואני שואלת את עצמי, מה קורה כאן? מי נותן זאת? איך יכול להיות שבתי אומרת לי שהמשפיע שלו נתן לו אור ירוק לכך?

האם אנו באמת עומדים לפני אסון רוחני?

אני לא יודעת למי לפנות ואני מפנה את הדברים אליכם, אולי אתם תתחילו להרעיש ולהתריע בכל האמצעים שבידכם כדי שהדבר שאני חווה מול עיני לא תעבור עוד אחת ועוד אחת.

החותמת בכאב
אמא מאנ"ש.

חנוכיות חב"ד בצעדת מכוניות יקרות בפלורידה


המייל האדום - החדש

שימו לב המייל האדום החדש הוא:

בעברית המשמעות היא: גיוס הבלין וילשנסקי 222

חב״ד מאירה את העולם‎


הצילו את התמימים


עלבון חמור - חלק ב'


שיא בכיכר רבין החנוכיה האנושית הגדולה בעולם

מרכז חב"ד תל אביב, בשיתוף עם עיריית תל-אביב ואתר חדשות חב"ד העולמי - COL, יוצאים במיזם ענק לכבוד חג החנוכה: יצירת שיא חדש: יוצרים יחד את החנוכיה האנושית הגדולה בעולם 

במהלך השיא עמדו 523 איש בצורת חנוכיה, לכל משתתף בשיא הוענקה 'ערכת שיא' מיוחדת על השתתפותו בהישג.

הארוע התקיים ע"י תלמידי ישיבת חב"ד ליובאוויטש חזון אליהו בתל אביב בראשות הרב מאיר אריה שמערלינג
ע"י מרכז חב"ד ת"א, בראשות הרב יוסף גערליצקי שליט"א ובשיתוף פעולה מלא עם מחלקת מופעים ותרבות בעריית תל אביב
צילום מאיר אלפסי

הוידאו היומי


היום יום א' טבת - בציור


היום יום א' טבת ראש חודש ז' חנוכה


היום יום ב' טבת - בציור


היום יום ב' טבת ז' חנוכה


ווארטים


"כל אדם הוא טיפש לחלוטין לפחות במשך חמש דקות ביום; החוכמה היא בכך שלא להאריך את הטיפשות מעבר לזאת."
מגדת עתידות לאובמה: אני רואה שאתה תמות בחג יהודי! אובמה: באיזה מהם? מגדת עתידות: לא  יודעת. אבל זה לא באמת משנה! בכל יום שתמות יהיה חג יהודי...

הרופא לפציינט: יש לי חדשות אחת טובה ואחת רעה!!!
החולה: מה הרעה? 
הרופא: בעוד שלושה ימים נצטרך לקטוע לך את רגל שמאל. 
החולה: לאאאא, מה הטובה?
תתחיל את שנת 2017 ברגל ימין
 
אחד בא לאשתו  
ואשתו אומרת לו כל בעל צריך לתת שבחים לאשתו 
אמר לה טוב הכין דף וכתב לה א ב ג ד ה ו ז ח 
אומרת האשה לבעלה מה זה כל האותיות .עונה לה בעלה 
א זה אהובה 
ב זה בשלנית
ג זה גדולה מהחיים 
ד זה דקדקנית
ה זה הכל יכולה 
ו זה ותרנית
ז זה זהב 
שאלה אותו אשתו ומה זה ח
ענה לה כל השבחים שאמרתי לך זה חחחחח

אדם נכנס למספרה ובאמצע התספורת החלו הוא והספר לשוחח על מגוון נושאים,
הם הגיעו לנושא שדן בקיומו של אלוקים..
"אני לא מאמין שיש אלוקים בעולם" אמר הספר,
"למה אתה אומר אתזה?" שאל האיש "די לצאת לרחוב ולראות שאלוקים שם!"
תגיד לי אתה, אם אלוקים היה קיים, אתה חושב שהיו אנשים חולים?
שהיו אנשים נטושים?
אם אלוקים היה קיים—לא היה צער וכאב!!
אני פשוט לא יכול לדמיין אלוקים אחד אוהב שהיה מרשה לכל הזוועות האלה להתרחש..
חשב האיש לרגע, אבל העדיף לשתוק כדי לא להתחיל ויכוח.
הוא קם לדלת, עמד לצאת לרחוב, ואז ראה הומלס, שוכב ממש בכניסה למספרה,
הוא נראה מוזנח מאוד עם שיער פרוע וזקן עבות..
חזר האיש לעבר הספר ואמר:"אני לא מאמין שקיימים ספרים!!"
מה??- שאל הספר?? זה בלתי הגיוני להגיד כך...! הרי רק לפני שנייה סיפרתי אותך!
לא!! ספרים לא קיימים!! כיוון שאם היו קיימים, לא היו בעולם אנשים עם שיער ארוך וזקן עבות!,
כמו האדם הזה שבחוץ.."
אה..- ענה הספר- "זה לא שאין ספרים, זה מה שקורה שאנשים לא באים אלי.."
"בדיוק!" ענה האיש, " זו הנקודה. אלוקים בהחלט קיים, אבל זה מה שקורה לאנשים שלא באים אליו ולא פונים אליו לעזרה. מכאן מגיע כל הצער והכאב שבעולם!!"

חרדקי"ם


מלון 'ויזניץ' המיתולוגי בב"ב פרסם הערב מודעה בכניסה למלון: "החל מהיום אין לערוך יותר פגישות במלון!".


נפתחו השערים לקורס מקצוע מבוקש ריווח ענק קורס אדמו"ר יועץ

הדרישות:
לדעת שתי מילים בארמית
נכונות ללבוש חליפות חורפיות גם בקיץ
לשנן בע"פ- ברוכה והצלוחה
ניתן להעזר בגוגל בתוך המעיל
הקורס במשך חודש
למצליחים ינתן בונוס שטריימל גבוהה 2 מטר
תעודה תנתן בטקס מטעם משרד הקלקלה
רצוי לעבוד עם בגדים לא מכובסים
כל תלמיד ינתן לו במשך 3 חודשים 40 טמבלים שינהרו אחריו לכל מקום וישאגו לא להתקרב
ברגע שיש כבר קהילה תמימה ה40 טמבלים חוזרים למשרד או 3 חודשים המוקדם מבניהם

אדמו"ר חדש


הרצוג: רבין שחרר את הכותל וירושלים מסכן אותו


מי אתה 'שבת היום'


זרקו אותו מהכולל תפסו כי היה רשום בעוד כולל בו זמנית


כך דיבר אובמה בעבר


מנהג יפה


סגולה לראש חודש טבת


אחרי 443 שנה מיום היווסדה : חג החנוכה נחוג ברחובה של העיר בפעם הראשונה!


בעיר ניטערוי Niterói אשר על יד ריו דה ז'נירו,  ברזיל, נחוג חג החנוכה ברוב עם בהשתתפות אנשי ציבור מהקהילה היהודית ומחוצה לה.

זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של העיר,  שחגגה לא מכבר את יום הולדתה ה-443, שמוצבת חנוכיה ברחובה של עיר, גלוי לעיני העמים. 

החנוכייה הוצבה על יד סמלה הבולט של העיר: המוזיאון של אומנות עכשווית (MAC). דבר שאפשר לחוג את חג האורות ולפרסם את אור היהדות גם כאן.

הצבת החנוכייה מהווה עוד אבן וציון דרך בתנופה מחודשת שקיבלה הקהילה היהודית בעיר, בשיתוף שלושת המוסדות היהודיים הפועלים בעיר. 

את הטקס שכלל דבר תורה עם מסר ייחודי ושירי חג החנוכה, לצד תפילת מנחה בריש גלי, ערך רבה של הקהילה היהודית בעיר,  הת' הרב שלום בער הכהן סולומון שיחי'. 

בסוף הטקס חולק שי למשתתפים שכלל סופגנייה מתוקה וקלורית,  וסביבון קטן מעץ.

תודה לפדרציה היהודית של ריו דה ז'נירו,  לכלל הקהילה היהודית בעיר ולכל אלו שהיו לעזר באירוע הזה.