רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 31 ביולי 2020

האבסורד של ט' באב בתפיסה החרדית

שורות אלו אני כותב בכאב רב, ולא סתם כאב, אני שואל את עצמי האם שומעים הרבנים והמטיפים נגד שנאה בכלל ושנאת חינם בפרט את מה שפיהם דוברות? האם הם מאמינים באמת כי רק אם בט' באב לא תהיה שנאה תבא הגאולה, אבל בכל השנה אפשר להמשיך לשנוא? מי שמאמין במה שהוא אומר חייב היה כל השנה לזעוק נגד השנאה, והמציאות היא, שלא רק שלא זועקים נגד, מקדשים שנאה, נשמע את הרבנים מטיפים ומדברים זה נגד זה, ולא חלילה 'לשם שנאה' אלא 'לשם שיטה' או 'לשם השקפה' מסבירים מדוע דרכו של האחר לא טוב וחייבים להלחם בו

בואו נעבור על השנים, אני עוסק במלחמות החרדים וכותב עליהם יותר מחמישים שנה מהם יותר מארבעים בעיתונים וכלי תקשורת פרטיים משלי, מי פיתח בכל השנים הללו שנאות? האם שכחתם את נאומו של הרב שך נגד חב"ד? הרבי מסאטמאר נגד אגודה ואחרים? רשימת הרבנים שהכו ברבנים אחרים גדולה וארוכה מאוד, אלו פיתחו שנאות פנימיות כאשר הלבישו לענין 'שיטה' ו'השקפה' ועוד דברים כאלו, ובט' באב זועקים נגד שנאה?

אם לשנוא את החרדי האחר רק מפני שהוא חסיד של אחר או תלמיד של אחר זו מצוה ואף 'שיטה' ו'השקפה', אז מה לכם כי תלינו על שנאת חינם? בודאי תטענו כי זה לא 'חינם' זה למען 'שיטה' למען 'השקפה', והאם חושבים אתם כי השנאה בתקופת הבית היתה בשל ויכוח שטותי? מי שילמד את הסיבה המקורית לשנאה ימצא כי גם אז היה זה בשל 'שיטה ו'השקפה', כל צד פיתח סיבות מצויינות מדוע לשנוא את האחר ואף עשה מזה מצוה, וכאן היתה הבעיה. מפני שכאשר אדם שונא לשם שנאה בלבד הוא יודע שהוא חוטא ועם זה הקב"ה לא ימהר להפלילו, אדם כזה בסופו של דבר ישוב בתשובה, יבין כי צריך לתקן את מעשיו. הבעיה ב'שנאה' היא, כאשר שונאים וחושבים שעושים מצוה ואף מכניסים לענין קדושה

לא אשכח לעולם את אותו נאום של האיש של האהרוני בעת המחלוקת בסאטמאר כאשר לחמו בבית המשפט, הוא דיבר בכינוס של האהרונים וזעק כי המאבק בזאלוני אינו על נדל"ן אלא על דרך בעבודת ה'. שמעתי וכמעט שנפלתי, הייתי כל כך המום, האהרוני רץ לבית המשפט לשופט או השופטת הנכרית שיכריעו איזו דרך בעבוד ה' היא הנכונה של האהרוני או של הזאלוני

אין קהילה כמעט שלא עברה תקופות קשות שבהן פיתחו שנאות שקיימות עד היום הזה, ככה היה בבעלזא עד שהבינו כי אין עוד טעם למחלוקת, אם כי אי אפשר לומר שאין עוד שנאה וכי זו נקיה, אבל מה שאמת לא מכים עוד את המכנובקער כשהוא בא לציון, והאדמורי"ם לפחות משחקים שלום. בימים אלה סוערת גור שם מפתחים שנאה קשה כאשר מטיפים למיניהם מחדירים בבחורים והאברכים שנאה לתלמידי חכמים רק מפני שהם עושים שבת לעצמם. וככה בעוד הרבה מקומות נמצא שנאות שמתפתחות מסיבות שמצדיקים אותם, כאן החורבן הגדול, מפני שזה מה שהיה בזמן הבית שני ועם זה אנו ממשיכים ומונעים את הגאולה

שאלת השאלות, האם אנו החרדים מסוגלים לעשות סוף לשנאה, או שמא זה בלתי אפשרי על פי 'שיטה' ו'השקפה'? ואם זה בלתי אפשרי האם עלינו להתייאש מהגאולה? משיח כבר יכל להגיע לפני הרבה זמן אם היינו תופסים את עצמנו וקולטים כי 'שיטה' ו'השקפה' אינן קיימות אם זה בא על חשבון שנאה. רק מי שיכול לחיות על פי נהרא נהרא ופשטי' וכשיבא אליהו הוא זה שיכריע איזו דרך נכונה, יביא את הגאולה. וגם בלי אליהו למדנו כי שבעים פנים לתורה, ויתכן מצב שמי יראה באדם פלוני 'שייגעץ', ואותו אחד אצל האחר יראה 'יהודי טוב'

חובתנו לאהוב כל יהודי בכל מצב ואין זה משנה אם הוא חי על פי 'שיטה' או 'השקפה' או על פי כל דרך שהוא, וכמובן שזה כולל עדות, אין זה משנה כלל אם מדובר באשכנזי ספרדי חסיד או מתנגד, ואם איננו מסוגלים לכך, עלינו להכריז על ט' באב נוסף כזה שיבכה על החורבן שעושים החרדים מונעים את ביאת הגאולה בפיתוח השנאה הנוראי הכמעט יומיומי בכל מיני הסברים שגם אם יאמינו כי הם מוצדקים, בסופו של דבר זו מפתחת שנאה, וכל עוד שנאה כזו קיימת, המשיח לא יבא

מתוך נסיון של שנים, יקפצו מי שיזעקו כי מצוה לשנאות את פלוני ואלמוני וכל אחד יביא לי דברי חז"ל ומקורות מדוע. ולאלו אני כותב כאן, שהייצר והס"מ שמבקשים למנוע את ביאת המשיח הם אלו שעומדים מאחורי הנימוקים האלו. יש רק דרך אחת כאשר כל שומרי התורה והמצוות לפחות, יאהבו זה את זה, הגאולה תבא. באשר למי שאינם שומרים מצוות, הם גם לא מאמינים במשיח אז קשה לפנות אליהם. אבל שומרי תורה ומצוות שרוצים באמת גאולה, שיוכיחו עצמם ויעשו סוף לשנאה שהיא מיותרת. אף אחד לא ישכנע אחר ובודאי שלא בדרך של שנאה, אז בואו נעשה את הנכון והוא להשקיע באהבת הזולת ואין זה משנה אם הוא סאטמארי או מזרחניק. כל מי שהוא שומר תורה ומצוות ומאמין בגאולה חייבים לאהוב באמת, מפני שרק יחד הגאולה תבא. מי שמאמין שאפשר לעשות את זה בלעדיהם חי בעולם לא מציאותי. זו הסיבה מדוע אנו ממתינים יותר מאלף ותשע מאות שנה ולא זכינו לגאולה

חיים שאולזון

האם יכלו למנוע את מותם?

זו טענתם, כי לכל אדם נקצב ימיו וככה נקצב להם, לכן אי אפשר לטעון כי מישהו גרם לרצח, הגיע קיצם ולכן הם מתו. השאלה היא, האם בשל כך מותר יהיה לומר לאדם תעלה על הגג תפיל את עצמך, ואם נקבע לך חיים ארוכים הלא תחיה, ואם לא, תמות, אתה מת בזמן

אלו דברי הבל ורעות רוח, לומר לאדם תכנס למקום סכנה כאשר אתה יודע כי משחקים כאן עם החיים, הוא רצח פשוטו כמשמעו, וכאשר מזלזלים בסכנה וממשיכים לחיות רגיל בלי כל זהירות, הם רוצחים פשוטו כמשמעו, והטיעון שלהם כי נקצב ימם למות, הוא שטותי

השאלה כאן היא, האם יכלו למנוע את המוות של שני האחים? על פי דרך הטבע בהחלט כן, הם יכלו להימנע מללכת לכמה אירועים מתוך חשבון כי יש להם אמונת חכמים וכי אין כאן סכנה כלל, אפשר להתנהג רגיל כאילו אין קורונה, ולהבטיח את עצמם. מציאות היא כי אנשים בריאים נדבקו והסתבכו, חלקם הלכו לעולמם ואחרים ב"ה הצליחו להצילם, ואין זה אומר כי ככה נקבע להם משמים, גם אם נניח שזה אמת כך פני הדברים, אתה לא השליח לרצוח אנשים, אם נקבע להם שימותו היו מתים גם בלי קורונה, המציאות שהיה מי שהדריך אותם לא נכון, חמורה מאוד, מפני שחובת האדם להשתדל לפחות עד כמה שאפשר להימנע מסכנה, והם לא עשו זאת

מצד אחד האמונת חכמים שלהם חזקה, מאידך השאלה היא האם במצב כזה שייך כאן אמונת חכמים, כאשר חכם יאמר לך לך תזרוק את עצמך מהגג האם שייך כאן שאלה של אמונת חכמים? יהיו קיצונים שיאמרו בהחלט כן. אם הרבי שלי יורה לי לעלות לבנין של מאה קומות ולזרוק את עצמי אעשה זאת מיד. אבל האם אלו חכמים או טפשים? שאלו אנשים חכמים אנשי תורה ויאמרו לכם כי בעניינים כאלו אין זה אמונת חכמים, מפני שיתכן מאוד שאותו חכם לא מודע לפרטים ומדריך על פי מה שנאמר לו ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות

גם במקרה היכן שמאמינים שהאדמו"ר יודע מה קורה, צריך הרבה שיקול דעת, מפני שלא תמיד ההדרכה במצבים כאלה היא תורנית אמיתית ובעיקר הלכתית, וכאשר מורים נגד ההלכה, במיוחד בפיקוח נפש, צריך לקחת בחשבון שיקולים אחרים שאולי לא נעים לדבר עליהם מפני שמדובר ברבי שלך, אבל המציאות היא שכבר ראינו מן העבר מי שהיו זקוקים לכדורים ולא לקחו אותם מה שהם אמרו ועשו

הנושא רגיש, אבל מחייב בימינו דיון מעמיק, מפני שישנם מי שמאמינים כי במצב כזה כאשר הרבי שלך מזלזל במצב של פיקוח נפש שחייב אתה לעשות כהוראותיו. אם תשאלו אנשי הלכה הם אולי לא יעיזו לומר את האמת שמא יסקלו אותם, לשם כך צריכים רב כזה שיש בו את הלא תגורו, והוא ידריך אותכם בדרך הנכונה

חיים שאולזון

אומן, רבי נחמן, וסכנת נפשות

אחד מחשובי רבני ברסלב חזר לפני כמה שבועות על דברים שכבר שמעתי ממנו בשנים קודמות כי כל יהודי חייב להיות בראש השנה באומן מפני שרק שם אפשר לתקן את הנפש, דבר כזה - לדעתו - לא יכול לקרות בשום מקום אחר. הוא אף הוסיף כי מאז משה רבינו לא קם כרבי נחמן שהיה גדול יותר מכל גדולי ישראל בעבר, ולעג לכל הרבנים האחרים, וכמו בגור הבן של הרבי ר' דוד אמר לבחורים כי יש מדרגות של צדיקים, יש 'צדיק יסוד עולם' שזה הרבי מגור, ויש צדיקים, אלו יכולים להיות צדיקים רק אם הם נכנעים ל'צדיק יסוד עולם' והדגיש, כי קיומם של הרבי'ס מבעלזא וויזניץ היא רק בזכות שהם נכנעים לצדיק יסוד עולם שהוא הרבי מגור, ככה גם אותו רב מברסלב עשה מכל הרבי'ס והרבנים כלום לעומת רבי נחמן וטען כי מי שלא נכנע לרבי נחמן הוא כלום ואפס אחד גדול

לא אכנס כאן לויכוח עמו, בלי נדר בהזדמנות אאסוף את כל אשר כתבתי בענין כאשר אחרים התבטאו בצורה דומה, הדברים מספיקים לספר שלם להוכיח היכן אנו חיים באמת, רק זאת אכתוב כאן, שזה דרכם של חסידים בימינו לעשות מרבם גדול ממשה רבינו וכולם אינם מגיעים לקרסולם. בגור הכריז המטיף שלהם לעיני כל רבניהם כי הרבי שלהם הוא האלוקים בכבודו ובעצמו. לא אשכח לעולם את המפגש שלי עם מנהלי הישיבות של גור ובעלזא בבורו פארק לפני ארבעים שנה, למדתי אז פרק בתפיסה החרדית חסידית ואיך זה עובד

בבוקר ביקרתי בבעלזא, ושם הסביר לי הראש ישיבה מה זה לזכות ל'קלאמקע' בבעלזא, אין זכיה גדולה מזו, ומי שזכה לכך והגיע לבעלזא זכה למטמון, הוא דיבר ודיבר והסביר ואני רשמתי לצורך כתבה שעשיתי אז על המוסדות בבורו פארק

אחר הצהרים הייתי בגור ושם שמעתי את אותה דרשה מה זה לזכות ל'לקלאמקע' בגור, לא אשכח איך שבאותם רגעים החזקתי את עצמי לא להתפרץ מאיך שהדברים נראים, כל אחד דיבר על הזכיה ל'קלאמקע', ככה עובדת הפסיכולוגיה, ולכן אני לא בא בטענות לברסלב כאשר גם הם מדברים על הגדלות של רבם ועל הזכיה להיות באומן

ובכל זאת השנה אני מבקש לשאול שאלה, האם רבי נחמן ביקש שיסכנו חיים בשביל להיות אצלו בראש השנה? האם כאשר מדובר במגיפה רבי נחמן היה אומר תסתכנו במגיפה הנוראה, במצב כזה לא יתכן שלא ידבקו, מדובר באלפים שמגיעים לא כמה עשרות שאפשר לשמור על מרחק, לא יתכן שכינוס שכזה כמה ימים יחד שלא יפגעו, מי התיר זאת, האם גם במצב כזה חייבים לנסוע, או שמא חמירי סכנתא מנסיעה לאומן

אותו רב דיבר נגד מי שהם נגד הנסיעה לאומן ומכנה אותם מחוצפים וכוונתו היתה לכמה רבנים שדיברו נגד הנסיעה. מצהיר אני כאן שדעתי שחסיד ברסלב בשנה רגילה צריך לנסוע לאומן מפני שזו מצוות רבו. השאלה היא על מי שאינו חסיד ברסלב באיזה מצב מותר לו לנסוע ובאיזה לא, במיוחד כשזה בא על חשבון שלום בית ודברים אחרים. אבל שוב, אם אתה חסיד ברסלב, בימים כתיקונם וזה באפשרותך תיסע. השנה במצב של מגיפה נוראה וכאשר הסכנה כל כך גדולה, האם יש היתר לכך? לדעתי לא, ורבי נחמן מעדיף זאת, הוא רוצה את חסידיו בריאים ושלמים ככה יוכלו אי"ה בשנה הבאה לבא, אם חלילה יחלו, לא לכך הוא התכוון

חיים שאולזון

השתלטות יחידים על הציבור - היה לא תהיה

השקעתי הרבה כוחות בלגלות מן הקורה בחצרות החסידים ובקהילות, לחמתי במי שהאמנתי שצריך להלחם, ומגיע אני לרגע של צורך להסביר מה הן המטרות, לשם מה אני עושה את כל זאת, משקיע כל כך הרבה כוחות וזמן לחדור לתוך תוך, להשיג מסמכים והוכחות, וב"ה כאשר אני עובר על כל כך הרבה שנים שאני עושה את העבודה הזו הצלחתי לחולל מהפכה בענין שלשמה התחלתי את המאבק שלי לפני יותר מארבעים שנה, והוא למנוע את ההשתלטות של יחידים על הציבור

הציבור החרדי סבל במשך הרבה שנים מן המצב שיחידים שלטו בהם, בלעדיהם לא יכולת להשיג ולהגיע כלום, סגרו לך את הדרכים ואת היכולת לחיות, אותם יחידים קבעו היכן תשלח את הילדים שלך ללמוד ולאיזה רבי תלך, ועד כדי שהם החזיקו בתקשורת של אז, מנעו מידע גם החשוב ביותר, ואפילו האדמורי"ם החזקים ביותר מנעו מן הציבור לדעת מה הם אומרים.
לא אהבתי את המציאות שעל כל רשימה ושיהיה על הרב החשוב ביותר, ישבו שלשה שהיו להם זכות וטו, ואלו היו נציגי סיעות, ומספיק היה שאחד מטיל וטו והדברים לא מתפרסמים. החלטתי לעשות סוף לזה, כאשר פתחתי עיתון משלי, ומה שהם לא פרסמו התפרסם אצלי וככה העמדתי אותם בפני מצב קשה, הציבור שמע לראשונה מה קורה, ושאלו מדוע 'המודיע' לא מפרסם, ממה הם מפחדים ומה רע באותו גדול בתורה

אחד המאבקים הכי קשים שלי באותם שנים היה על הבעת דעות רבנים. הרבי מחב"ד לחם בענין 'מיהו יהודי', הרב שך היה נגדו. 'המודיע' לא פרסם מילה אחת מדברי הרבי מחב"ד, הם פרסמו את דעת הרב שך אבל דעת הרבי מחב"ד לא, הייתי זה שהבאתי את דברי שני הצדדים, כתבו אצלי מטעם הליטאים הרב אהרן ישעי' רוטר האיש הכי קרוב להרב שך אז, ומצד חב"ד הרב טוביה בלוי, הם התווכחו כל אחד ביקש להסביר את דעת רבו, ואני עסקתי בחדשות הבאתי את מה ששני הצדדים אמרו, ומאז החלו אלפים לקנות את העיתונים שלי ידעו כי אצלי ימצאו את האמת

האיומים עלי היו ברורים, או שתפסיק לפרסם את דעת הרבי מחב"ד או שנפרסם איסור. היה זה אז הרבי ה'לב שמחה' מגור שאמר לי אל תפחד מהם ושיפרסמו איסור, החסידים לא יצטרפו לאיסור, ואכן ככה היה שאפילו רוב הליטאים לא הצטרפו היו אלו שלשה, ומאז במקום להחליש אותי, הכפלתי את התפוצה התחזקתי פי כמה מפני שהבינו כי הם מסתירים וביקשו לדעת מה

ההיסטוריה שלי בתחום הזה של להלחם ביחידים שמשתלטים על הציבור היא ארוכה לחמתי בכל מקום שזה היה כך, לשחרר את הציבור מציפורניהם של אותם בודדים ששלטו באלפי חסידים בכח הרבי שלהם ושמו, כאשר בכלל לא ברור אם הוא ידע על כך, מהפכים של ממש קרו בהרבה קהילות בזכות הפרסום הזה שגרר אותנו לאן שאנו חיים היום כל אחד בוחר לעצמו את הקהילה שלו, ולא עוד אתה שבוי בידי עסקן מושחת ששולט בך ובחייך

עם זה אני מגיע למה שאני עושה בימים אלה, המטרה היא אחת ויחידה, למנוע השתלטות של יחידים על הציבור. בגור למשל יחידים שולטים על כולם רועדים מהם מפחדים, הם משתמשים בשמו של הרבי ואוי לו למי שלא נכנע להם. ביום וברגע שאני יודע כי עצרנו את זה וכי אין עוד יכולת לאותם יחידים לשלוט בציבור כל כך גדול, אני עובר לאחרים היכן שצריכים אותי לעבודה הזו

כן, אני בעד פיצול של קהילות גדולות, המספר הגדול של הקהילות גורמת לשחיתות הגדולה. יחידים שולטים בקופה ובכל כך הרבה דברים, הם שולטים בך ובעתידך וכמעט בכל תחום בחייך, ואת זה צריך למנוע

כל יהודי חרדי חייב להיות משוחרר מאותם עסקנים, הוא יכריע כיצד חייו ייראו אצל מי הוא יילך וממי הוא רוצה ללמוד, המצב כפי שהוא בכמה קהילות הוא כזה שמבקשים לשלוט בך, וכל עוד זה ימשך מבטיח אני לכם כי אמשיך ואלחם ובכל הכח

לא עוד ליחידים המשתלטים על הציבור

חיים שאולזון

גפני ודרעי פושעים - הם הוכיחו השבוע כי הם מסוגלים ויכולים ולא מנעו את ההסתה ורדיפת היהדות החרדית

במשך כל התקופה הם התחמקו בתירוצים שונים נימקו כי הם לא יכלו לעשות, דרעי אף הרחיק ואמר כי 70 אחוז מן החולים הם חרדים וסייע להסתה הנוראה נגד החרדים כאשר עשו לנו תדמית של מצורעים של מי שהם מוכי קורונה, ויש מי שטוענים עד היום כי החרדים הם אלו שהביאו את הקורונה לישראל. יצויין כי בטענה זו משתמשים שונאי היהודים בעולם כולל יהודים לא דתיים המאשימים את החרדים שהם גרמו לקורונה

היהדות החרדית עברה חצי שנה קשה, כזו אשר רדפו אותה בעולם כולו ובמיוחד בישראל. הערים החרדיות סבלו מסגר ומעוד כל מיני גזירות, כאשר התקשורת עושה הכל ליצור תדמית שמחלת הקורונה היא חרדית, בכל עת העלו תמונות של חרדים חולי קורונה, ובמשך כל התקופה הזו לא שמענו אפילו פעם אחת שקמים אריה דרעי ומשה  גפני ודופקים על השולחן מזהירים את הממשלה, כי אם היא נותנת יד לרדיפות הללו פורשים מן הממשלה, אפילו אם לא, עוצרים את הפעילות. משה גפני היה מכריז כי הוא לא מעביר יותר תקציב כלשהו בועדה עד אשר הממשלה לא מפסיקה לרדוף את החרדים ועושה לעצירת ההסתה נגדנו

השבוע הוכח כי משה גפני ואריה דרעי הם שקרנים בני שקרנים בני בניהם של שקרנים כאשר טענו כי לא יכלו לעשות. הנה, כאשר מדובר היה בכמה גרושים הם עלו על הבריקדות הם לא היו מוכנים לוותר על פרוטה אחת, והממשלה נכנעה הבינה כי זה לא יילך, ובכך עשתה טובה גדולה לחרדים, מפני שבכך גילו את פרצופם של אותם שקרנים שטענו כי אינם מסולגים לעשות

כל אדם מפוכח שישקול מה עדיף היה, למנוע את ההסתה, הסגר על הערים החרדיות, ועוד כל מיני גזירות שגזרו על החרדים מול הכמה מאות שקלים שיתנו חד פעמית, יכריע כי מה שעברנו חשוב פי אלף מהכמה גרושים הללו. אינני מזלזל בסיוע, ישנם יהודים שעבורם כל עזרה היא חשובה ובכל מצב ובמיוחד עכשיו, כאן אני דן רק בשאלה מה בא לפני מה, סבל כפי שעברו החרדים האם אלו שווים 700 שקל?

אם החרדים היו נאבקים אז, היינו משיגים גם את עצירת ההסתה וגם את ה-700 שקל. הענין הוא שגפני ודרעי, כאשר ירדו לחיי החרדים זה לא הזיז להם מפני שהם ישבו על כורסותיהם בתפקידיהם. רק כאשר הבינו כי הציבור מאס בהם, הם ביקשו להראות כי עשו משהו ונאבקו למען טובת הערבים והחרדים, ולא עצרו בכך את ההסתה והסבל הרב שעברו החרדים ועדיין לא ברור מה יקרה בעתיד, האם גמרנו עם כל אלו, או שעלינו להיערך לעוד סיבובים כאלו

השבוע התגלה פרצופם של הנציגים החרדים ובמיוחד של אלו המבקשים את הקרדיט על המענק הכספי, הם הוכיחו כי יכלו לעשות ולא עשו כאשר היו צריכים אותם. הם בגדו בציבור החרדי, עשו עוול שלא יסלח, ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים. מי שחשב שיש לחרדים נציגים שידאגו להם בשעות קשות, אז הוא למד עם מי יש לנו עסק

חיים שאולזון

אם אתם לא עושים אז ה' שלח את סמוטריץ' בשביל לאלץ אותכם לפחות לדבר על כך

חוצפתם מרחיקה כל כך, במשך תקופה כל כך ארוכה, הנציגות החרדית שותקת ולא עושה דבר. הציבור החרדי סובל סבל בל יתואר, ובמקום ש'יתד נאמן' המכנה את עצמו 'עיתון חרדי' ידאג לחרדים ויזעק את זעקתם הוא שותק ומסייע לחכי"ם החרדים להתחמק מלעשות את מה שהם חייבים לעשות בתוקף תפקידם. אבל ברגע שקם מי שאינו מן החרדים וזועק את זעקת החרדים הם קפצו כנשוכי נחש, מפני שתפסו אותם בנקודה הכי כואבת, סיוע לעוול משווע, החרדים כואבים כאב נוראי זו תקופה ארוכה, ו'יתד נאמן' שותק


וכך כותב 'יתד נאמן' נגד ח"כ סמוטריץ: "הציבור החרדי אינו מקפצת העלאת גובה הצומי. לא מדובר בעדר המשמש כאמצעי למסחר ולקידום מערכתי. הציבור החרדי לא זקוק לגואלים משיחיים לאומניים להוצאתו מהגלות":

מילים אלו מזעזעות, מפני שדוקא מבחינת 'יתד נאמן' החרדים הם עדר, אם הם לא היו כאלו, 'יתד נאמן' היה זועק את זעקתם. המציאות שזה כחצי שנה שהחרדים סובלים סבל נוראי ו'יתד נאמן' שתק עד אשר בצלאל סמוטריץ' העלה את הנושא, אין הוכחה טובה מזו כי 'יתד נאמן' מסייע לאותם בריונים מושחתים היושבים על כסאות שחמסו מן החרדים, הציגו עצמם כמי שידאגו לחרדים, ובמקום לדאוג להם, הם דואגים למקורבים ולא לציבור

כן, הם דואגים לכסף למנהלי מוסדות, אבל כאשר הציבור מתמודד עם מצבים קשים, ומה לנו יותר ממה שעברנו בחצי שנה האחרונה, כאן הם לא עשו דבר למרות שיש בכוחם לעשות. ראינו שכאשר משה גפני ואריה דרעי רוצים אז הם יודעים לעשות. אבל כאשר מדובר היה בכאב הציבור החרדי שסבל סבל נורא הם נעלמו ושתקו לא עשו דבר

'יתד נאמן' הם האחרונים לתת מוסר לאחרים בענין הזה, מפני שהם היו שותפים לפשע הנורא של החכי"ם החרדים בתקופת הקורונה, וכאשר הם לא עושים למען הציבור, שלחו לנו משמים את מי שלפחות יעלה את הנושא ולא תהיה עוד ברירה לאלו ששתקו כל הזמן לפתוח את הפה

חיים שאולזון

אלפי בחורים תקועים ולא עושים דבר

המתנתי בתקוה כי יבינו כי הגיעו מים עד נפש, עשרות אלפי בחורים שוהים בחוץ לארץ ומבקשים להיות בארץ בישיבות אבל לא מאפשרים להם לחזור, ובכל פעם שדרעי מכריז כי הוא מתיר להם לבא, תוך יום הדבר משתנה

הנושא הזה אמור היה להיות על סדר יומם של הנציגים החרדים מן היום הראשון של הקורונה, היה עליהם לחפש איזו פירצה איך להביאם, אבל מציאות היא כי הרבה לא השקיעו בנושא, וגם עתה כאשר שר הפנים החרדי כבר הכריז כי הוא מתיר לאלול לבחורים לשוב, אז בגלל איזו מילה של שונא החרדים אביגדור ליברמן הוא משנה דעתו

אין שורות אלו באות חלילה להתיר החדרת קורונה לישראל, אבל מציאות היא כי הבחורים מגיעים ממדינות ששם הקורונה פחותה בהרבה מבישראל ואין שום סיבה למנוע זאת מהם. וכמו שדרעי יודע לעמוד על שלו בעניינים אחרים, הוא חייב לעמוד כאן על נפשותיהם של כל כך הרבה שחלקם כבר ירדו מן הדרך ולא ישובו יותר לישיבות בכלל, וכל יום קודם שמשיבים אותם מצילים נפשות

מדובר כאן בענין של נפשות, חייבים למסור את הנפש על כך, הבחורים מוכנים ללמוד בקפסולות ובכל מה שידרש רק שיתנו להם לשוב לישיבות, חייבים לעשות כל מה שרק אפשר לאכלס אותם בישיבות וככה להציל לא רק אותם אלא את הדורות הבאים אחריהם

חיים שאולזון

הרב גרוס לא כתב את הכתבה

אברך פגש את הרב גרוס ברחוב ושאל אותו על דברים שהופיעו בכתבת הספד ממנו בהמודיע שבוע שעבר על הגרא"מ איזבי.

הרב גרוס אמר לו באי נעימות: אני לא כתבתי ולא אמרתי דברים אלו.
פנו אלי שחיים שוע שארר כתב הספד על הגרא"מ איזבי והרבי רוצה שזה יופיע בהמודיע תחת השם שלי.
והכניסו להמודיע עם השם שלי.

הסיפור הזה שופך אור על עוד כמה דברים. כמו החוברת שהופצה בשם ברוך שמעון רוטשטיין שכל מכריו טוענים שהדברים לא נאמרו על ידו והוא לא יודע מה כתוב שם

ר' חיים קנייבסקי על הלכות אוטובוס


מרן הגר"ש אלתר בבר מצוה


לרוח הימים

מוצאי תשעה באב הגיע שוב עם החווייה הרגשית הגואלת, אההה, תודה לך מנהיג העולם יצאנו מזה שוב .. אבל אצלנו כמו אצלנו היהודים, סור העננה ובשורת הרווחה מתערבבות כבר בהדיו הקרבים של קול השופר וזכר צביטות הלב של ימי הרחמים והסליחות. בינתיים אור הקיץ מרנין את הלב, ילדות השכנים מחליפות מתחת לחלוננו את שמותיהן השגויות של עיירות וולשיות רחוקות, האבות מתפלספים ביניהם בנושאים של מה חשוב לקחת ומה מוטב שמשאירים.. והלב מתפלל שהשנה זה יעבור בלי חדשות קיץ מדאיבות. אנא השתמרו ושמרו על המתוקים החמודים הנלהבים בכפלי כפליים ואנחנו פה ניהנה מהשקט שהשארתם לנו ונשים עין על בתיכם..  בינתיים נזכרתי בסיפור שקראתי בילדותי על כורש מלך האימפריה הפרסית ששלח למדינה קטנה שימסרו לשליחיו מעפר ארצם ומימיה (שהיה מסמל את ההשתעבדות) ומשסירבו בא עליהם המלך הגדול בצבאו הנורא לצור עליהם להחריבם ולקחת את בניהם ובנותיהם שבויי חרב, ומשראו בני המדינה שבאו ברע שלחו לו לכורש את זקניהם עם מתנות יקרות והתחננו להשתעבד לאימפריה הפרסית רק שיניח להם.. אמר להם המלך אספר לכם סיפור: מעשה בדייג שיצא לנהר וחולל בחלילו מבוקר עד ערב אך הדגים התעלמו ממנו ולא באו, הלך וחזר עם רשתותיו ופרסם וכשמשכם ריקדו בהם דגים לאלפים והתחננו שישחררם והוא ענה להם: אתמול מיאנתם לבוא ולרקד לחלילי ועכשיו כבר לא יעזור לכם אם תרקדו ברשתי.. והנמשל לנבון נקל כי החליל הוא חלילה של התבונה והשכל הישר, והמתעלם ממנגינתה ירקוד גם ירקוד בסגור עליו רשת הכסילות. יהודים יקרים סיפור מגיפת הקורונה לא תם ולא נשלם ומי יודע מה יולד יום ומה יביא עמו הסתיו. אתם חייבים, חייבים לעצמכם וליקרים לכם ללמוד את הנושא ואת טבע הסכנות מכל מקור מידע שיעלה על הדעת ולחשוב לעצמכם, כי למרות כל האגדות ומה שהייתם מאמינים עד עכשיו, ההציבור כולו מבולבל ואין לכם אנשים מהמין הדומה לדומה להנהגה מודעת חכמה ואחראית שתשחרר אתכם מעול החקירה והחשיבה העצמית בשמירת עצמכם ומשפחתכם. הקשיבו לחליל והקשיבו היטב כדי שלא תרקדו חלילה ברשת כאשר כבר לא תוכלו להושיע לעצמכם, השם ישמור..  אגוטן זומער.

יהודי פשוט

דבר תורה לפרשת ואתחנו / שבת נחמו

מאת יהודי פשוט
ברשות אדוני יקירי הגאון המשפיע הדגול פמ''מ כש''ת הרב מוהרח''ש שליט''א
ואתחנן אל־ה' בעת ההוא לאמר: אדני ה' אתה החלות להראות את־עבדך את־גדלך ואת־ידך החזקה אשר מי־אל בשמים ובארץאשר־יעשה כמעשיך וכגבורתך: אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון   
במד''ר ואתחנן: אמר ר"א: כשנגאלו ישראל ממצרים לא נגאלו, אלא מתוך חמשה דברים אלו: מתוך צרה. ומתוך תשובה. ומתוך זכות אבות. ומתוך רחמים ומתוך הקץ. מתוך צרה, דכתיב (שמות ב): ויאנחו בני ישראל. מתוך תשובה, דכתיב (שם): ותעל שועתם. מתוך זכות אבות, דכתיב: ויזכור אלהים את בריתו. ומתוך רחמים, דכתיב: וירא אלהים את בני ישראל. מתוך הקץ, וידע אלהים. ואף לעתיד לבוא אין נגאלים אלא מתוך חמשה דברים הללו: מתוך צרה, דכתיב: בצר לך הרי מתוך צרה. ושבת עד ה' אלהיך, הרי מתוך תשובה. כי אל רחום ה' אלהיך, הרי מתוך רחמים. ולא ישכח את ברית אבותיך, הרי מתוך זכות אבות. ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, הרי מתוך הקץ. ודוד פירש אותן (תהלים קו): וירא בצר להם, הרי מתוך צרה. בשמעו את רנתם, הרי מתוך תשובה. ויזכור להם בריתו, הרי מתוך זכות אבות. ויתן אותם לרחמים, הרי מתוך רחמים. (שם) הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגויים הרי מתוך הקץ: דבר אחר: ושבת עד ה' אלהיך אמר ר' שמואל פרגריטא, בשם ר' מאיר: למה הדבר דומה? לבן מלך, שיצא לתרבות רעה והיה המלך משלח פדגוגו אחריו ואמר לו: חזור בך בני! והיה הבן משלחו. ואמר לאביו: באלו הפנים אני חוזר בי ואני מתבייש לפניך?! והיה אביו משלחו ואומר לו: בני! יש בן מתבייש לחזור אצל אביו?! ואם אתה חוזר לא אצל אביך אתה חוזר?! כך הקב"ה, משלח ירמיה לישראל בשעה שחטאו ואמר לו: לך אמור לבני: חזרו בכם! מנין? שנאמר (ירמיה ג): הלוך וקראת את הדברים האלה וגו'. והיו ישראל אומרים לירמיה: באלו הפנים אנו חוזרים להקב"ה?! מנין? שנאמר (שם) נשכבה בבשתנו ותכסנו כלמתנו וגו'. והיה הקב"ה משלח ואומר להם: בני! אם חוזרים אתם לא אצל אביכם אתם חוזרים?! מנין? (שם לא) כי הייתי לישראל לאב וגו'. אמר רבי עזריה: א"ל הקב"ה לירמיהו: לך אמור להם לישראל: חייכם! איני כופר בכם, אתם אמרתם לי בסיני: ומעי המו עליו. אף אני כך אומר לכם. מנין? שנאמר (שם): הבן יקיר לי אפרים וגו' ע''כ.   ורבינו בחיי פתח פירושו לפרשה זו בדברי משלי: מלוה ה' חונן דל וגמולו ישלם לו שלמה המלך ע"ה באר לנו בכתוב הזה  תועלת מדת הצדקה וגודל שכרה בעוה"ז ובעוה"ב. ודבר ידוע כי עיני העשיר תלוים אל עשרו או לרבוי אוהביו ומיודעיו שהם רבים, כענין שכתוב ואוהבי עשירי רבים, אבל העני אין עיניו תלויות כי אם לה' יתברך, לא לעשרו כי עני הוא, ולא לחבורת אוהבים כי אין לו אוהבים ומרעים, ואף אם היו לו הלא המה כלם יחדיו יפרדו ממנו וישנאוהו בסבת רישו וכענין שכתוב כל אחי רש שנאוהו אף כי מרעהו רחקו ממנו, וכתיב ודל מרעהו יפרד, יאמר כי אפילו לא נשאר לו אלא ריע אחד אותו הריע הוא מתרחק ממנו, ועל כן אמר שלמה ע"ה כי כיון שהוא שנאוי מן הכל הקב"ה אוהבו, והמחונן אותו הוא מלוה ה', לפי שלא הביאו לחון את הדל כי אם אהבתו של הקב"ה, שהוא אוהב למי שאוהב הקב"ה שהרי הקב"ה אוהבו שקראו עמי, שנאמר בישעיהו ובה יחסו עניי עמו, וכיון שהוא מלוה להקב"ה הרי נתחייב לו הקב"ה לפרוע לו המלוה ההיא, כלומר השכר בעולם הזה, שכן מצינו בפרשת הצדקה למען יברכך ה' אלהיך, והברכה היא תוספת טובה והצלחה בעוה"ז, וכן דרשו רז"ל מלוה ה' חונן דל, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו, כביכול עבד לוה לאיש מלוה. וגמולו ישלם לו, זו הבטחה על שכר העולם הבא כי מלבד שיפרע לו הקב"ה המלוה בעולם הזה יתן לו שכרו בעוה"ב, כי אין מנהג ספר משלי להזכיר מצוה מן המצות הכתובות בתורה בלתי אם יוסיף או יחדש בה דבר, כמו שהזכרתי פעמים רבות, ומה שאמרו חונן דל ולא מרחם לפי שמלת חנינה הוא מלשון מתנת חנם, וכתיב בפרשת הדל והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, אעפ"י שאינו הגון, ועל כן נתחייב האדם במדת החנינה לפי שהוא מדתו של הקב"ה שהוא משפיע מברכתו לבריות ונותן להם מטובתו חנם, שכן הודיע למשה בסיני שהוא מנהיג עולמו במדת החנינה שנאמר וחנותי את אשר אחון, וכתיב והלכת בדרכיו, מה הוא נותן מתנת חנם. אף אתה תתן מתנת חנם וכן כל מבקש מלפניו ויעמוד בתפלה הוא נענה בתחנה שהוא העיקר בתפלה, וכן מצינו בדוד שאמר אליך ה' אקרא ואל ה' אתחנן, וכן מצינו במשה רבינו ע"ה שהתעסק בתפלה ארבעים יום וארבעים לילה ולא נענה בכלן אלא בתחנה..ע''כ.  והנה דבר נורא מצאתי מהחיד''א בספרו פני דוד על הכתוב: ואתחנן אל ה' בעת ההוא וזה לשונו: אפשר לומר במה שנראה מהילקוט פרשת וילך שמפני שנתרשל ולא התפלל תכף לזה נשבע ה' וז"ש ואתחנן אל ה' בעת ההיא ומסיבה שהיה בעת ההיא ולא קודם לכן ויאמר ה' רב לך ולא נשמעה תפלתי. אך יש שיטה אחרת מרבותינו זכרונם לברכה והביאה רשב"ם דהי"ל נחת רוח לקבה"ו במה שהמתין להתפלל ומש"ה זכה לראות את הארץ ולפ"ז יתפרש הכתוב כך ואתחנן בעת ההיא ומשו"ה שאני נתעכבתי לאמר זכיתי שאמר אלי לראות הארץ.. ע''כ. ועל דרך פשוטו של מקרא ביאר רבינו המלבי''ם וכתב: כבר פי' הרי"א שמפני שבגזרת מי מריבה אמר לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ, ולא אמר לכן לא תבא אל הארץ, חשב משה שלא נגזר עליו שלא יבא שמה הוא בעצמו רק שלא יביא את הקהל היינו שהוא לא יהיה השר והמנהיג אותם רק ינהיגם איש אחר, וע"כ אחר מלחמת סיחון מסר מינוי ההנהגה ליהושע כמ"ש ואת יהושוע צויתי עיניך הרואות וכו' כן יעשה ה' לכל הממלכות אשר אתה עובר, ואחר זה התחנן אל ה' לאמר אעברה נא ר"ל שלא אעביר את העם כשר ומנהיג רק אעברה כהדיוט לראות את הארץ שע"ז לא נגזר עליו, ולכן אמר בעת ההוא ר"ל בעת שמסרתי ההנהגה ליהושע: ורבינו בעל המשך חכמה פירש בדומה לו בכתוב: אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וכו' שזו מרמזת על טענה שכיפל בתחינתו, וזה לשונו: ידוע מחקי המלוכה, אשר אם יתחייב האדם ג' עונשין, והיה המתחייב איזה מושל, ינוכה עונש אחד עבור הסרת השררה וממשלה מעליו, ולכן במי מריבה, אמר לא תביאו את העם הזה, מפני שאמר לשניהן, ועל משה שהיה מוציא ומביא את העם והוא הרועה כצאן עמו, לכן הסרת הממשלה וההנהגה די על חטא מי מריבה, אולם במיתת אהרן כתוב בחקת כי לא יבא אל הארץ על אשר מריתם כו', כי מפני שהוא אינו מנהיג, ועליו נגזר שלא לבוא, עבור חטא מי מריבה, לכן התפלל משה אעברה נא ואראה הארץ, פירוש, שלא אהיה מנהיג רק יהושע ינחילנה וכמו שכתוב בסוף דברים, ואת יהושע צויתי כו', אבל אעברה נא בעצמי ואהיה כשאר ישראל הבאין לארץ, ויתעבר ד' בי למענכם ולא שמע אלי, שזה היה עונשו בשביל ישראל..ע''כ והקרוב להבנת העניין מצאתי בדברי המלבי''ם בפירושו שכתב: ה' אלהים אתה החלות , כי א' מן הטעמים שסלק ההנהגה ממשה שלא יביא את העם הוא מפני שאם היה משה מכניס לארץ היה הנהגתם וכבושם את הארץ הכל בנסים גלוים למעלה מן הטבע לגמרי, וע"י חטא מי מריבה שלא האמינו בה' לא היו העם ראוים להנהגה מעולה כזו רק להנהגת נסים נסתרים וכבוש טבעי שזה היה ע"י יהושע, ולבל ישיב לו ה' שאם יכנס הוא עמם אל הארץ אף שיכנס כהדיוט א"א להנהגה טבעיית בעוד משה חי, ועז"א שגם בחייו נהג ה' עמהם בשני מיני הנהגות שלפעמים נהג בנסים גלוים שאין להם קשר כלל עם מסבות הטבע, כמו קריעת י"ס והורדת המן וכדומה, ולפעמים נהג בענין קרוב אל הטבע כמו מלחמת עמלק ומלחמת סיחון שהיה בדרך מלחמה, וא"כ יצויר הנהגה כזאת גם בעוד משה חי בפרט כשתהיה ההנהגה ע"י יהושע, וז"ש אתה החלות להראות את עבדך את גדלך היינו ההנהגה שאתה מנהיג עפ"י דרכי הטבע שמצד זה נקרא גדול, מפני שהוא המנהיג כל הסבות המסובבים ושלשלת הטבע מראש ועד סוף, ואת ידך החזקה הוא הוא ההנהגה הנסיית שבו משדד שטבע בידו החזקה כמ"ש תעוז ידך תרום ימינך כמש"ש, ונגד ההנהגה הטבעיית אמר אשר יעשה כמעשיך שהם מעשה ה' בעולמו בדרכי הטבע, ונגד ההנהגה הנסיית אמר כגבורותיך , וכבר בארתי בכ"מ שההנהגה הטבעיית מיחס פעולת ה' לשמים שההנהגה הטבעיית תרד דרך מערכת השמים, וההנהגה הנסיית מיחס שפועל ישועות בקרב הארץ ר"ל לא באמצעות השמים והמערכת רק משנה חוקי הטבע בארץ, עז"א אשר מי אל בשמים אשר יעשה כמעשיך ומי אל בארץ אשר יעשה כגבורותיך , וא"כ מה שאעבור אל הארץ לא יעכב על ידך מלהנהיג גם כפי דרכי הטבע בנסים נסתרים, וא"כ אבקש: אעברה נא כהדיוט, לא להנהיג את העם רק כדי שאראה את הארץ הטובה , והנה משה לא נתאוה לכנס לארץ כדי לאכול מפריה, רק מפני שהארץ מוכנת לקדושה עליונה יותר ושם יתעלה יותר בשלמותו וגם יקיים מצות התלויות בארץ וז"ש ואראה את הארץ הטובה, ר"ל הטובה לשלמות הנפש שהוא הטוב האמתי, וגם שאם היה משה נכנס לארץ היה נודע לו תיכף מקום הר המוריה שהיה נעלם עד ימי דוד, והיה המקדש נבנה תיכף ע"י משה וז"ש ההר הטוב הזה והלבנון.. ע''כ ועוד דיבור יקר מצאתי במשך חכמה על הפסוק ובקשתם משם את ד' אלדיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. וכתב: הענין דכללות ישראל המה כאדם אחד וכל אחד מישראל אבר מן האדם הכללי, אבל אימתי, כשיש להם דבקות במרכז מקור החיים האמיתי חי העולמים יתברך, אז המה כקוים היוצאים מן הנקודה המרכזית ונמצא, כי כל קו מחובר לחבירו בסבת מקורם, המרכז האמיתי השי"ת, אבל כשחטאו והן נסתרים מך השגחתו, אז כיון שאין להם דביקות בו יתברך גם המה נפרדים זה מזה ואין להם יחס ושווי ודביקות, וזה שאמר להם ובקשתם לשון רבים ומצאת וכו' בלשון יחיד, כיון שהם כולם מחוברים אל חי העולמים המה ג"כ מחוברין זה לזה איש לאחיו ידבקו.. ע''כ. והוא ז''ל כיוון לדברי רבינו בעל הנועם אלימלך בפרשה זו שאמר: אך זאת צריך להבין, מאין הוא להצדיק שיכול לרפאות לחולה ע"י תפילתו ולהמשיך לו חיות שיחי' האדם, והלא חיותו של הצדיק איננו לעולם, הלא הוא כמקריות והאיך דבר מקרה יכול ליתן חיות לאדם, השי"ת ב"ה וב"ש שהוא חי וקים לעד ולעולמי עולמים וחיותו הוא עצמיות יכול ליתן חיות לאדם המקרי, אבל לא כן האדם שאין חיותו עצמיות. אמנם אין זה כי אם מחמת שהצדיק מדבק עצמו בהש"י ב"ה, ונמצא חיותו דבוק בהחיים הנצחיים העצמיות, והוי ליה חיותו של הצדיק ג"כ עצמיות ונצחיות, כי עצם אל עצם יחד ידובקו, ולכן יש כח ביד הצדיק להמשיך חיות אל החולה. ואם תאמר א"כ יהא הצדיק חי וקים לעולם, זה בלתי אפשרי מחמת שהצדיק אינו תמיד בהדביקות, ולפעמים נפסק מהדביקות כי העולמות כך נבראים, מטי ולא מטי‏[, דהיינו שהצדיק צריך להיות הולך תמיד ממדריגה למדריגה, וברצותו לעלות להמדריגה היותר גבוה ועליונה, צריך להוריד ולשוב קצת למטה ואח"כ עולה למדריגה היותר גבוה, ובהגיע עת וזמן הילוכו בדרך כל הארץ לעלמא דקשוט והוא נפסק מהדביקות, אזי ילך ויאסף אל עמיו. ואמנם זה היה חפצו ורצונו של המקום ב"ה שנהיה אנחנו כולנו דבקים בו, ולכן אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו, כי אנכי הוא מצות עשה, ולא יהיה לך הוא מצות ל"ת באלקות, והם דברי דביקות, ולכן אמר לנו השי"ת ב"ה בעצמו למען נהיה דבקים בו בהחיים הנצחיים..ע''כ. וכן כתב רבינו בעל הדגל מחנה אפרים בפרשה זו וזל''ק:  כידוע ה' אחד וישראל הם אחד כמ"ש ומי כעמך ישראל גוי אחד וכו' ולכך הם דבוקים בהש"י כי נאה לאחד לדבק באחד ואימתי הוא כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור אז לאחד יחשבו ושורה עליהם השם ב"ה שהוא אחד אבל כשחלילה חלק לבם ונפרדים זה מזה א"א להם להיות דבוקים באחד ואין השם שורה עליהם ח"ו ושורה חלילה אל זר עליהם כמ"ש על כי אין אלוה בקרבי מצאוני הרעות האלה אזי נחשבים לבחי' מיתה שהוא בחי' סמא"ל וזה י"ל הרמז בפסוק ואתם הדביקים היינו כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה אז בה' אלהיכם היינו בוודאי דבוקים בה' אחד באחד ושורה עליהם השם ב"ה חי לכל החיים וזהו חיים כולכם אבל להיפוך ח"ו נחשבים כמתים כנ"ל אבל כשהם באחדות אחד אז נאה לאחד לדבק באחד ושורה עליהם ה' אחד אמן.. ע''כ וגם מתקו לי דברי המשך חכמה שאמר: ואהבת את ד' אלדיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך: הכוונה, שכאשר הישראלי מוסר נפשו על קדוש שמו יתברך אין זה פלא, אם ימלאו כל חדרי לבבו אהבת ד' והדרת קדש, שזה דרך הטבע בהגבר המתנגד יוגבר העצם, כמו כאשר יוכבה המוקד מעט אח"כ יתגבר האש, כן באנוס העמים את ישראל לעבור או להרוג, יתבערו כל הרעיונים ויתלהבו העשתונות ויפיח אש האהבה למאד, שצריך לעשות דבר גדול ליהרג עצמו, לא כן הדבר הקטן יעשה השכל בעצלתים ומסבת הרגלו כמצות אנשים מלומדה, לכן הראשונים יקר בעיניהן פרוטה אחת, כמו שדרשו על יעקב ויותר לבדו, שנשאר בשביל פכין קטנים (חולין צ"ב), כדי שירגיש הנפש בתת המעשר לד', ויעשה זה ברגש תשואות וחפץ אלדי הישועות, והוא שאמר בכל נפשך, היינו הענינים הנוגעים למסירת נפש, תן לבך ומלואה לאהבת השם, ובכל מאודך, בכל ענין וענין, הן בעשיית מצוה, הן בצדקה, הן בתפלה יהיה ברגשות קדש ובשלהבת אהבת ד', חדרי הנפש ימלאו בלי מקום ריק ופנוי מאהבתו יתברך, אף כי נקלה הדבר הזה לעשותו אף בלא מוקד ושלהבת האהבה [ולכן דרשו בספרי, ובכל מאדך זה יעקב, שהוא קיים ובכל מאדך, בשביל שמסר נפשו מקודם על פרוטה, לכן בערה בו שלהבת האהבה בעת בא לידו לקיים]. ומטעם זה לא כתיב בפרשה שניה בכל מאודך, שעל עבודה קאי קיום המצות.. ע''כ ורבינו בעל התולדות כתב: נ"ל כי עיקר ותכלית כל התורה והמצות ועבודת התפלה כדי לבא למדרגה לאהוב את הש"י ולדבק בו וכמו שכתב הרמב"ם בפ"ב מה"ל יסודי התורה וז"ל האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאוהבו שנא' ואהבת את ה' אלהיך וכתב המפ' להרמב"ם וז"ל שלא ניתנו כל המצות אלא כדי שנגיע בהם לזו המדרגה כדכתיב ובחרת בחיים למען תחי' לאהבה את ה' כנ"ל ויש להבין איך אפשר זה לקרב אל השכל שכל נתינת המצו' הוא שיבואו למדרג' אהבה שמצינו כמה וכמה מצות שלכאורה אין להם שייכות בזה כלל דוק ותמצא הרבה. ונראה דא"ש יש קושי' מפורסמת איך אפשר לצוות על דבר המסור אל לב בשלמא מצו' מעשיות א"ש שיש מקום לצוות עליהן שיעשנה האדם מצד גזירת המלך עלינו בין שהוא לרצונו או שלא לרצונו רק שיעשה מעשה המצוה ההיא משא"כ מצות אהבה השייכה בלב גם שהוא מצוה לאהבו אם אין האהבה נכנסת בלבו אפילו יצוה עליה כמה פעמים א"א לקיימה וכמו שזכרנו קו' הפילוסוף בענין הציווי על היראה מלפניו שהוא ג"כ בלב וכנ"ל ואין בידו של אדם לאהוב את חבירו שונאו מצד הציווי או לשנא את אוהבו כי אם שהוא אוהבו בלא"ה מצד קירוב מעשה זה בזה וכמ"ש בש"ס מנא הא מלתא דאמרי א"נ דיקלא ביש' מטייל ואזיל בתר קינא דשרכי שנוי בתור' ובנביאי' וילך עשו אל ישמעאל וכו' בכתובים כל עוף למינו ישכון ובן אדם לדומה לו וכו' וכמאמר החכם הרוצה לדעת מדת חבירו יסתכל במה שהוא משבח אם הוא משבח הטובות בידוע שהוא בעל מדות טובות וכו' ואיש לפי מהללו וכ"כ בר"ח שער ענוה פ"ד יעו"ש. א"כ שהוא אוהבו בלא"ה מצד מעשיהם א"צ ציוו על אהבתו. ונראה לי דקושי' זה מבואר ע"י קו' הנ"ל שכ' המפרש דנתינת התורה והמצות כדי שנגיע למדריגה ובחרת בחיים וכו' והוא דכ' הרמב"ם בה' דעות בפ"ג וז"ל חולי הגוף טועמים המר מתוק ומתוק למר יש מן החולים שמתאוה למאכל שאינו ראוי לאכילה וכו' כך ב"א שנפשותיהם חולות מתאווים ואוהבים הדיעות הרעות ושונאים הדרך הטובה וכמ"ש ישעי' הנביא הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים מר למתוק וכו' וגם כ' העוזבים אורחות יושר ללכת בדרכי חשך ומה הוא תקנת חולי הנפשות ילכו אצל החכמים שהם רופאי הנפשות וירפאו חליים שהן יחזירוהו לדרך טובה עכ"ל וכ"כ פ"א שם והלכת בדרכיו וז"ל כך למדו בפי מצוה זו מה הוא נק' רחום וחנון אף אתה הוי רחום וחלון וכו' ולכך נקראת התורה דרך ה' כמ"ש פ' וירא כי ידעתיו אשר יצוה את בניו וגו' ושמרו דרך ה' להודיע שהם דרכים טובים וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהם ולהדמות אליו כפי כחו וכו' עכ"ל ועכשיו מבואר קו' הנ"ל שלא נצטוו על האהבה מיד רק אחר שניתנה התורה והמצות שנק' דרך ה' כדי להנהיג עצמו בהם ואז נדמה אליו במדותיו אז ממילא בא האהבה כי בן אדם לדומה לו משבח ומהללו כנ"ל וא"ש דברי המפרש שלא ניתנו כל המצות אלא שנגיע לזה ובחרת בחיים וגו' ור"ל לבחור במדותיו יתברך ואחר שהורגל במדותיו ממילא יבא האהבה וסרה קו' הפלוסוף.. ע''כ ונחתום בדברי רבינו השפת אמת משנת תרל''ד שאמר: במדרש דיני תפילה ערב ובוקר וצהרים כו' ובגמ' לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל. אף כי לכאורה נראה עיקר מצות התפילה שיבקש אדם כל הצריך לו בעתו. אך למדונו רבותינו ז"ל כי התפלה הקבוע בכל זמן מקובלת וחביבה ביותר. והענין כי עיקר התפלה להמשיך חיות חדשות אל הטבע שהוא הזמן. וזהו ענין סידור שבחו של מקום כי כל מה שברא הקב"ה לכבודו ברא. ומעשה בראשית הן שבחו של מקום. רק שבתוך הטבע אינו נגלה מלכותו ית' והאדם צריך למצוא הארות המתגלים לעתים ולסדר כל הנבראים להיות כולם מעידין על מלכותו ית'. והכל תלוי באדם כפי מה שמסדר מחשבות לבו וכל קומתו להיות מסודר בו שבחו ש"מ ומלכותו ית'. כמו כן נמשכים אחריו כל הנבראים. וע"ז תיקנו חז"ל בכל יום ברכות והודאות ופסוקי דזמרה ליישר ולסדר כל מעשה בראשית. ועי"ז הבירור מתחדש שורש החיות שלמעלה מהזמן והטבע לכן זמני תפלה כשנשתנה הזמן. ערב ובוקר וצהרים. והיא עצמו סמיכות גאולה לתפלה שזהו סידור ש"מ הוא גאולה שנקודה חיות הוא בגלות תוך הטבע והזמן. וכשיוצא מזה הגלות ע"י עבודת בנ"י שמה"ט מזכירין בכל יום יצ"מ שבכל יום יש התגלות ויציאה מן הטבע לכל עובד הש"י הגדול לפי גדלו והקטן כו' והכל תלוי באדם. ועי"ז נפתח שער התפלה. כענין אם שמוע בישן תשמע בחדש. ואפשר לומר שזה ג"כ ענין שבת וימי המעשה כי בששת ימים עשה ה' שמים וארץ הוא בחי' שבחו ש"מ. וגם בעבודת האדם במלאכות ועשיות גשמיות כדכתי' ששת ימים תעשה כו' והוא לסדר דברים הצריכים סידור והוא הטבע ומעשה בראשית [וע"ז נאמר כבוד מלכים חקור דבר] ושבת הוא בחי' תפלה והתחדשות ובא הארה מעולם העליון כי בכל שבת יש גאולה שהיא מעין עו"ה [וע"ז נאמר כבוד א' הסתר דבר] וכפי הסידור שש"מ בחול כן בא לבחי' גאולה ותפלה בשבת. ואפשר זה הטעם שכ' בפוס' שבשבת אין קפידא לסמיכות גאולה לתפלה כי שבת עצמו הוא גו"ת כנ"ל. כמו שא"צ תפלין שהם עצמם אות כנ"ל. ובחול בא ע"י עבודה שבלב זו תפלה שע"י עבודת האדם ליישר לבבו שזה עיקר שבחו ש"מ מה שבנ"י מיישרים לבם להש"י כדכ' ישראל אשר בך אתפאר. וזה הסימן אם כוון לבו לתפלה כו' ועי"ז בא גאולה שמתגלה מקור הפנימיות ושורש החיות כדכתי' יבש וכו' ציץ ודבר אלקינו יקום כו' כמ"ש במ"א: נחמו נחמו עמי ובסה''ק קדושת לוי: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב שבהם בנות ישראל יוצאות ומחולות בכרמים בכלי לבן שאולין. והנראה למה בכלי לבן שאולין דווקא. ונראה לבאר על פי מאמר חכמינו ז"ל  עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבא, כי הנה יש שני מיני התעוררת, יש שאדם מעורר עצמו לעבודת הבורא יתברך, ויש התעוררת דלעילא מה שמגיע לאדם התעוררת מלעילא לעשות רצון הבורא יתברך והנה מה שאדם מעורר מעצמו זה נקרא שלו ומה שמגיע לאדם התעוררות מלעילא זה אינו שלו ונקרא זה אצל האדם שאולה. והנה בראש השנה האדם עצמו מעורר רצון הבורא יתברך ויש לו פחד מיום הדין.ובחמשה עשר באב מגיע לאדם התעוררת מלעילא, כי בא הקדוש ברוך הוא לשפוט את העולם. וזהו הרמז שבהם בנות ישראל, רומז על נשמות וכנסת ישראל. בכלי לבן, לבן מרומז על האי"ן, כי בלבן כלול כל הגוונין. וזהו הרמז שאולין, שזה הבחינה והתעוררת בא להם מעילא כנ"ל. וזהו הרמז ומחולת בכרמים, כי מחול הוא מה שאדם מנגן בכלי זמר וזה עושה המחול כפי הניגון שזה מנגן ונמצא איש אחר מעורר אותו. וזהו הרמז עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, שהקדוש ברוך הוא מעורר אותם לעשות רצונו יתברך והם יעשו רצונו כפי התעוררת שמגיע עליהם. וזהו הרמז גם כן בכאן שזה היום מעורר על התעוררת מלעילא וזה מחולת בכרמים כנ"ל. וזה שפירש רש"י יום שהותרו השבטים לבא זה בזה, כי האבות כל אחד היה עובד את הבורא בבחינתו. אברהם, במדת אהבה אשר לזה מרומז יסוד המים. יצחק, במדת היראה אשר על זה מרומז יסוד האש. יעקב, במדת התפארת אשר על זה מרומז יסוד הרוח. ובאמת כל כוונתם היה למדת מלכות להמליך עליהם מלך מלכי המלכים. ועל זה המדה רומז יסוד העפר ועל זה אמר אברהם אבינו ואנכי עפר, ונמצא הרי כאן ארבעה מדות וכל אחד כלול מתלת המדות אשר עבדו בהם האבות הרי כאן י"ב כנגד י"ב שבטים אשר כל אחד היה עובד בבחינתו ובמדתו. ובאמת כל זה הוא שייך כשאדם עצמו הוא מעורר לעבודתו יתברך. אבל כשמגיע לאדם התעוררת מלעילא אז יכול האדם לעבוד את הבורא יתברך בכל המדות כיון שמגיע אליו התעוררת מאת הבורא ברוך הוא והוא כלול מכל המדות. וזה היום רומז על התעוררת מלעילא כנ"ל כאשר כתבנו במלת לבן, שכלול כל הגוונים, כי להאבות היה לכל אחד גוון אחד. וזה היום שמגיע התעוררת מלעילא אז הוא הגוון שכלול כל הגוונים. וזהו הרמז שהותרו השבטים לבא זה בזה, שכל אחד היה לו גם בחינות חבירו ע''כ  לשבת נחמו ב י ל א ו

ר' חיים קנייבסקי מברך יהודי שיזכור מה המלאך למד עמו במעי אמו


מדוע אני יהודי


וַֽאֲשֶׁ֥ר בָּאָ֖רֶץ מִתָּ֑חַת וַֽאֲשֶׁ֥ר בַּמַּ֖יִם מִתַּ֥חַת לָאָֽרֶץ - ציור

ציור מאת הצייר הקדוש רבי יהודה לאון פטילון (נפטר תשל"ה) מחבורת הנסתרים של תל אביב ידידם של המטאטא הקדוש הרב יוסף וולטך. הרצף הקדוש הרב פיש והסנדלר הקדוש.

השר ליצמן בלי מסכה


נאבקים נגד חילולי השבת בביתרחילולי השבת מתרבים בירושלים ובביתר וקולם של הרבנים לא נשמע

היו בעבר מי ששמו עצמם לאפוטרופסים על השבת, במשך עשרות שנים הוכחתי את צביעותם, ככה זה היה עם טאואייר ועוד אחרים, וככה היה כאשר הם העדיפו את מי שעבדו בשבת וביום הכיפורים על פני מי ששמרו את השבת, ומאז ההדלקה במירון שהם זלזלו בענין וסייעו למי שגרמו לחילולי השבת הגענו למצב שהיום בירושלים מתכננים חילולי שבת המוניים ואין פוצה פה ומצפצף

בעבר על דבר כזה היו יוצאים להפגין, ואם תטענו שיש כמה קנאים מוחים, חבל להתייחס להפגנותיהם מפני שהם מקלקלים יותר מאשר מתקנים, אם הם היו משאירים את הזירה למי שיכולים לפעול כאן הדברים היו משתנים היה סיכוי להצליח. במצב הזה מי שאמורים לעשות במיוחד הנציגים בעיריה הם שותקים

מי שגרם למצב שאפשר לשתוק זה מי שאחראי לחילולי השבת באותה הדלקה במירון, מאז הכל השתנה, המאבק נגד חילולי השבת התדרדר בצורה נוראה, החלו חילולי השבת מבלי שהפריעו להם כלל, הכל גרם אותו רפיון ואזלת יד והם האחראים לחילולי השבת הנוראים בימינו

חיים שאולזון

הערות והארות

לימוד זכות על הרבי מבעלזא שליטא כתוב בשבט מוסר שכל מי שמת בשעת המגיפה נכנס מייד לשערי גן עדן ללא שם דין וחשבון בבית דין של מעלה ואולי הרבי הגיע למסקנא שזה היזדמנות חד פעמית שהחסידים יומותו במגיפה ואז יכנסו מייד לגן עדן כל חסידי בעלזא והחסידים של בעלזא יהיה הכי הרבה בגן עדן יותר משאר הקהילות שנשמרו ואז יהיה כבוד בעלז בעולם העליון שלהם יש הכי הרבה חסידים גם למטה וגם בגן עדן
==========================למרות שהשכונה תתאכלס בעוד חצי שנה מוטלה קרליץ כבר הכתיר את בנו לרב שכונת כינר דוד וכבר מקבל משכורת ככה מתנהלת השחיתות בעירית בני ברק ע"י תלמידי הרב שך שצעקו שהחסידים גנבים
==========================
לישועת משה זצ'ל הגיע פעם איזה אחד כזה שהחליט שהוא אדמור מליזענסק.
הרבי לא התאפק ושאל אותו בפרצוף: איך אתה מעיז להשתמש בכזה שם קדוש?
==========================
היה אדמו''ר שקרא לעצמו רופשציע רוב
הוא התקשר ליארמער רוב להזמין אותו לבדח בחתונה
והזדהה דא ראדט -פה מדבר
הרופשיצער רוב
ענה לו יענקל מילר
און דא רעדט- ופה מדבר
הבעל שם הקדוש וניתק את הטלפון
==========================
"אני הייתי שם"
לא כל פעם ששוטרים אוזקים בן אדם זה בגלל שהוא חרדי. מעצר המסכן בביתר עילית אתמול לא היה קשור בכלל לזה שהוא בלי מסיכה. הוא פשוט מעורער בנפשו שמסוכן לציבור ואתמול גם איים על מישהי ולכן כשרצו לעצור אותו ותקף את השוטרים אז אזקו אותו בכח. כל התושבים שמחים שהמשטרה טיפלה בו. כל הכבוד להם
==========================
במדינה מתוקנת לא רק שהיו מעיפים את מנדלבליט מהמשרה שבשביל הרדיפה לראש הממשלה הוא גם מפקיר את דמו אלא מכניסים אותו לכלא.
תנחשו לבד מה היה עושה פוטין עם כזה יועץ...
איפה החכים שלנו?
למה הם לא יוזמים הצעה לפטר את האיש הזה שכל כולו רק רדיפת נתניהו
==========================
בנט בגימטריה זה 61 ולפיד בגימטריה זה 124
ביחד זה 185 שזה יוצא קפה.
ביבי בגימטריה זה 24 שזה יוצא כד.
ביחד עם בנט ולפיד זה כד קפה.
ברק בגימטריה זה 302 ובוגי בגימטריה זה 21, ביחד זה יוצא 323 שזה שכ״ג שזה ראשי תיבות של ״שני כדים גדולים״. אבל הכדים האלה ריקים, אז מה שאומר שהכי נכון לחבר אותם לבנט ולפיד ואז הם יהיו שני כדים גדולים עם קפה.
סליחה שבזבזתי את זמנכם היקר. יקר בגימטריה זה... סתם סתם.
==========================
*אמנון לוי מראיין את הרבנית רונית ברש*
אמנון: תראי רונית, יום היזכרון ויום השואה אני מבין למה אנחנו עוצרים וזוכרים, לי עצמי יורדות דמעות, אבל לעצור את המדינה ולהתאבל על משהו שהיה לפני 2000 שנה?
ברוש: אתה בעצם אומר לי שבעתיד לא נתאבל על החיילים והשואה?
קוראים לזה: בום
==========================
לכבוד הלוחם בפייק חרדים ר' חיים שאולזון 
כתבתי כבר על הנושא הזה אבל הנושא מתחיל להיות יותר ויותר קריטי אתה נראה לי אדם מאוד מתאים להתמודד עם הנושא הזה אחת הסיבות היא התפוצה הגדולה של הבלוג 
ועכשיו לגופו של עניין בשנתיים וחצי האחרונות ההנהגה בציבור החרדי צנחה מטה מטה אין הנהגה יציבה בשום חוג יד ימין לא יודעת מיד שמאל ואפילו האצבעות בתוך הידיים כבר לא יודעות אחת מחברתה חייבים ליצור מתוך הציבור החרדי אלטרנטיבה מנהיגותית חדשה כמו תועות החסידות ותנועת המוסר למיניהם בזמנו ההנהגה היום שבקה חיים לכל חי כמו לפני בערך כ400 שנה בועד ארבע ארצות כרגע התנהגות חלק מהפייק מנהיגים בציבור החרדים [כולם יודעים את שמותיהם בלי שאכתוב אותם] עברה את כל הקווים [והתווים] הסגולים חייבת לקום הפיכה בתוך החצרות אין ברירה הקורונה חשפה את ערוותם של חלק גדול ממנהיגי הציבור החרדי

תמונה נדירה - ביהמ"ד רלב"ח, החזן ר' חיים משה קנופף ז"ל והגבאי ר' חנינה שיף ז"ל


בימי ה'בית ישראל' מגור

זה חתונה של נין אחותו של הבית ישראל זיע״א,
החתן הוא אברהם מרדכי ב״ר מאיר היינה,
ובכדי שהסרטון לא יהיה אילם אז בעל הסרט הדביק את הניגון מזמור שיר חנוכת הבית על הסרט,
החתונה היתה באולם והבית ישראל חילק שם שיריים כמו בטיש,
ובחתונות של צאצאי אביו האדמו״ר מגור
הבית ישראל נהג להשתתף עם ספודיק
כך היה הסדר,

אדמורי"ם לבית סקווירא - ציור


בחצר בית הכנסת צמח צדק בעיר העתיקה


בעל הישועות משה מויז'ניץ בסעודת ר"ח איר תשס"א

סרטון נדיר.. בעל הישועות משה מויז'ניץ בסעודת ר"ח איר תשס"א.. בעיר ערד, עם חברי המקהלה.. - עד מתי עוזך בשבי.. (לימין הרבי נראה הרה"צ ר' יעקב יוסף טברסקי בן האדמו"ר מסקווירא שליט"א)

תשעה באב בהיסטוריה


85 בחורי ישיבת אור ישראל ששרדו עד סוף הזמן

‏85 בחורי ישיבת אור ישראל ששרדו עד סוף הזמן, הצלטמו לתמונה קבוצתית עם ראש הישיבה הגאון רבי יגאל רוזן.

להיות שמאלני זה...


מסכה או כלא בתשעח


אצל הערבים אין קפסולות


לפני פרוץ הוואצאפ לעולם


בגין בליל ט' באב

הר"ר שמואל שרגא קרימלובסקי ז"ל

 בבית החולים תל השומר נפטר כעת ממחלת הקורונה
איש החינוך והפירסומאי
הר"ר שמואל שרגא קרימלובסקי ז"ל.

המוסדות של גור מקבלים 25 אחוז מהכספים של חדר המיון

יום אחד אברהם מרדכי קמינר נשלח בבושת פנים מהעסקנות בערד בגלל תככים פנימיים. אבל נחמיה ומרגלית המשיכו לקבל ממנו דמי לא יחרץ כל חודש עד שהצליחו להכניס אותו חזרה לאדמור מגור. טרם כניסתו ערכו נחמיה וישראל מרגלית טבלה מוסדרת לאדמור כמה כסף הוא מביא וכמה אחוזים הולכים מכך למוסדות גור.

וממי מפחד ר' נחמיה ומשלם לו פרוטקשן?


יש רק אדם אחד במערכת הגוראית שנחמיה נאלץ לשלום לו דמי פרוטקשן כדי שיעביר לו מודיעין בזמן אמת כל היום ויחסום עבורו את מי שאינו רוצה שיגיע לרבי. ליהודי הזה קוראים לייבי פזינצבסקי. הוא שר המודיעין שלו אצל הרבי מגור והוא מקשיב אם מישהו מנסה לספר על נחמיה.

בשנים האחרונות לייבי החליט שהוא גם רוצה דירה במתחם שנלר. לייבי פחד לקנות אצל נרקיס וטייטל כי הם מקורבים לרבי, אז הוא קנה אצל זרייבין שבונה שם גם אבל בניגוד לדעת קודשו של האדמור מגור שליט״א הוא בונה שם גם חנויות ובדיוק בשביל זה יש חברים. הם מעלימים מהרבי מגור את המידע וזוכים להטבות נפלאות.

ומה שמעניין ששר המודיעין בממלכת גור מרוויח טוב. מרגלית ונחמיה ארגנו לו הלוואות פיקטיביות לפני שנתיים. אחת משלמה מנחם שוויץ על סך 300,000 שקל. הוא צריך לפרוע אותה עד ג׳ אלול תש״פ.

הלוואה נוספת היא מישראל אלתר מבני ברק על סך 76,000 שקל וגם אותה הוא צריך לפרוע עד ב׳ אלול.

עכשיו ימצאו נוסחה איך לערבב את הכסף הלווים והמלווים.

מבזקים

הגאון הרב אברהם יוסף בתכניתו ב"קול חי": "בתי כנסת שלא שומרים על ההנחיות, האנשים שם נקראים פושעים. צריך לבזות אדם, גם אם הוא נכבד מאד, אם הוא לא שומר על כללי הריחוק".

ירון אברהם: גורמים בכירים במפלגות החרדיות אומרים לי: "משרד הבריאות עושה עלינו ספין. לא התנגדנו בגלל בתי הכנסת אלא בגלל שאין טעם להכריז על ביטול הסגר בסופ"ש רק כדי שביום שני יגיעו חבילת הגבלות והקלות חדשות לקבינט הקורונה"

‏גל"צ: האם השרים החרדים בלמו את הסרת סגר הסופ"ש כדי למנוע חילול שבת? מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופ' חזי לוי, אומר לגל"צ: "לא שולל את זה, מניח שיש להם מניעים ואג'נדה" ‏ח"כ איציק כהן מש"ס: "בלי קשר לקורונה, השבת שמרה עלינו כששמרנו עליה כל הדורות".

בכיר ביהדות התורה: "הצעת גפני למינוי אנשיו לתפקידים במל״ל הייתה בניגוד למסוכם בישיבת הסיעה המשותפת עם ראש הממשלה בה סוכם שימונו 3 נציגים חרדים 1 לכל סיעה: שס, דגל ואגודה. גפני הודיע ללא תיאום על מינוי רשימת מקורביו והזיק לכולם בכך שלבסוף אף אחד לא מונה".

בג"ץ דחה את בקשת 60 תושבי רחביה וטלביה להורות על סיום ההפגנות בבלפור עד 23:00.

שאול כהנא: המענקים שגפני השיג לילדים הרביעי ואילך באו בתיאום ישיר מול ראה"מ ומעל לראשו של שר האוצר ישראל כץ שזועם על המהלך. בסביבת כץ עוד תדרכו הבוקר כי הם "לא מכירים סיכום על תוספת תקציבית למענקים".

שלושה חשודים במעצר לאחר שאחד מהם דקר ופצע חבר שומרים ברחוב 46 ובניו אוטרכט בבורו פארק.  החבר הועבר לבית החולים הרמב"ם במצב יציב.

מבזקים

לא סוכן שב"כ: חלק מהסעיפים בהסכם הפשרה בין הגב' בנט לאיתמר בן גביר חסויים, הגב' בנט תתן לבן גביר פיצוי כספי והוא יחלק אותו כפינוקים לחיילים בחברון.

'המחדש': שוחט בשנות ה-60 לחייו, חרדי תושב בית שמש שיצא לשחיטה בארגנטינה, נפצע באורח קשה לאחר שבמהלך שחיטה בהמה בעטה בו והואננפל מגובה רב, כעת מנותח בבי"ח מקומי:

‏המשטרה עצרה אתמול שלושה ערבים שתקפו יהודים שעברו באיזור שער שכם. היום יתבקש להאריך את מעצרם.

השר לביטחון פנים אמיר אוחנה בראיון ל'ישראל היום': מול מפגינים חרדים, ערבים, מתנחלים, יוצאי אתיופיה - המשטרה נוהגת באופן נוקשה יותר, וכשמדובר בהפגנות שזוכות לעידוד תקשורתי, היחס הוא אחר:

סקר 'מאגר מוחות': 'הליכוד' 33, 'יש עתיד' 17, הערבים 12, 'כחול לבן' 12, 'יהדות התורה' 8, 'ישראל ביתנו' 8, 'ימינה' 12, ש"ס 9, 'מרץ' 5. על פי הסקר, 7% ממצביעי הליכוד בעבר יצביעו הפעם לימינה. 34% ממצביעי כחול לבן עברו לתמוך ביש עתיד־תל"ם.

ממשלת 61 בלי בחירות? עמית סגל: החוק מאפשר בבוקר להצביע אי־אמון ולהקים ממשלה בראשות, נאמר, יריב לוין - ובערב להצביע שוב אי־אמון ולהקים ממשלה צרה בראשות נתניהו, למהלך כזה דרושים לנתניהו עוד שתי אצבעות ומחסום פסיכולוגי ענק אחד: לעזוב את בלפור, ולו לכמה שעות:

עמית סגל: בשבוע האחרון הועברה שוב לצמד הנדל והאוזר הצעה להשתלב בליכוד, מתוך הבנה שעדיפה להם ממשלה צרה על גזירת שמד בבחירות מוקדמות:

מבזקים

ארה"ב: כמה שעות לאחר שהציע לדחות את הבחירות לנשיאות ארצות הברית, הנשיא טראמפ אומר כי הוא אינו מעוניין לדחות את ההצבעה – אך בכל זאת מודאג מעיכובים אפשריים בשל ספירת מיליוני פתקי הצבעה שיישלחו בדואר:

האיש העשיר בעולם, ג'ף בזוס, בעל השליטה ובעל המניות הגדול של אמזון, התעשר אתמול עוד יותר וחברת המחקר הכלכלי בלומברג מעריכה את הונו ב-189.5 מיליארד דולר, עליה של 10 מיליארד ביום אחד:

שופטי בג"ץ לא יחייבו את משרד הבריאות לאכוף את האיסור לפרסם סיגריות. הכנסת תצטרך לקבוע. (העין השביעית).

הערים החרדיות הצעירות שברו היום שיאים: מודיעין עילית עם 97 נדבקים אלעד 77 (מנחם קולדצקי).

נתוני משרד הבריאות: 1,786 נדבקים חדשים, 321 במצב קשה, 100 מונשמים ו-509 נפטרים:

509 נפטרים עד כה מפרוץ המגיפה, אתמול נפטרו 12 בני אדם.

אתאלי ב'ידיעות': מנכ"ל המשרד לענייני ירושלים אבי כהן זלזל בהנחיות ולמרות שהפצירו בו להיבדק המשיך לשבת בפגישות ללא מסיכה. שלשום נמצא חיובי לקורונה והכניס עשרות לבידוד כולל את השר רפי פרץ.

'ידיעות': לפי החוקרים באויניברסיטה העברית הושגה שליטה בגל השני בישראל; ההגבלות הצליחו לבלום את ההתפשטות, ואין צורך להחמיר עוד, הבשורה הרעה: כ-200 חולים ימותו להערכתם בשלושת השבועות הקרובים:

‏טראמפ במסיבת עיתונאים מציין שבמדינות רבות בהן שיבחו את ההתנהלות וההנהגה במיגור הקורונה רואים עליה מחודשת במספר הנדבקים, ביניהן גם ישראל

אנשי גור נדל"ן כיבו את האור בדרשתו של הגאון רבי בצלאל וקסלשטיין שהוא מרבני גור תורה

הגאון הרב בצלאל וקסלשטין רבה של קהילת רבינו הראש ישיבה שליט"א .
בשיעור כאשר מאות שומעים,אך לאנשי הנדל"ן זה הפריע.
ותוך השיעור כיבו את האור הגשמי,אך את האור הגדול לעולם לא יצליחו לכבות.

קלצקין


בס"ד, ערש"ק ואתחנן י"א מנחם אב תש"פ.
לידידיי ומכריי קוראי ומתענגי הגליון 'מעדני הפרשה'.
השבוע ליוו בני ירושלים למנוחות איש יקר מאוד, מנקיי הדעת שבירושלים ה"ה הרה"ג ר' עמרם בלוי זצ"ל.

איש אציל היה, הכרנו היטיב ושוחחנו הרבה, לפי דעתי הוא אחד מהיחידים שעבד קרוב ל-70 שנה במחלקה של אחד המוסדות הכי לא סימפטיות ע"פ תבל, ושנים רבות אף שימש כיו"ר, הוא נשמר מאוד שלא להילכד בשחיתותם והשתדל לשמור על שפיות לעצמו ולסביבותיו, ותודות לו המחלקה הזו נחשבת יחידה נפרדת ממקור הביב ומתנהלת כחברה מסחרית לכל דבר, אמנם הנהלת המחלקה מקפידה מאסטרטגיה של כדאיות מסחרית שלא לערבב בין מעשי סדום ועמורה שבמרכז המוסד, לבין ענייני המחלקה בה עבד.

אך לדעתי, ומשיחות רבות שהיו לי איתו, מסתבר להערכתי, כי אצלו היה הטעם שונה, היינו, מכיון שהאמין בדברי חז"ל ש'מרשעים יצא רשע', השתדל להפריד ככל היותר בקשר שבין מרכז המוסד המושחת למחלקה המיוחדת שבה עבד כדי שלא להכשיל את בני ישראל במאכלות מזיקות, כפי שחונכנו בשיטת 'השפעת הפועל בנפעל', ועאכו"כ כאשר מגיע לעניינים שנכנסים לגוף האדם, שיש לנקוט משנה זהירות, שהרי על השפעת המאכלים באדם נאמר: 'אל תקרי ונטמתם אלא וניטמטם'.

בתקופת המערכה נגדי, לא אחת, התנצל בפניי על שאינו יכול להתערב לטובתי בסדום ועמורה, והסביר לי: אני עושה הכל כדי שלא יתערבו בממלכתנו, אם אתחיל להתערב בממלכתם, ידרשו להתערב בממלכתנו.

למרות רצינות מישרתו הרמה, לא מש החיוך מעל פניו, וגם כאשר שיכל את בנו בכורו ידידנו הדגול הרב משה בלוי זצ"ל, עדיין התחזק והשתדל להיות בחינת 'אבלו בליבו וצהלתו בפניו'.

כי לפני כ-15 שנה נחלה ר' עמרם קשות ואושפז בחוסר הכרה בבית הרפואה והיה כבר במצב שבני משפחתו נאספו להיפרד ממנו ובחסדי ה' ושלא כדרך הטבע שמוגדר כנס רפואי, נחלץ מחוליו וחזר ל-15 שנות חיים מלאי פעילות שוקקת, וכאשר פגשתיו פעם לראשונה בביהכנ"ס 'זכרון משה' מלווה בבנו הר"ג בצלאל שליט"א, אמרתי לו 'בריך רחמנא דיהבך ניהלן ולא יהבך לעפרא' ומיד הוספתי לו בבדיחותא: 'ר' עמרם, אל תאשים אותי, מבחינתי הכל הייתי מוכן...'

הוא צחק מאוד, וסיפר לי בתמורה, כי היה פעם מרוקאי ירושלמי משכונת נחלאות ששכב על ערש דוי וכבר התחילו להתכונן לסוף, והתקשרו בטלפון להודיע לכל המשפחה להתכונן. הבן שהתגורר בחיפה שעט ברכבו לירושלים וכל הדרך היה במתח (טרום עידן הסלולארי), אם יספיק להגיע לפני... וכאשר נכנס לחדר המדרגות הדפו בנחיריו ריח המאכלים שהמרוקאים מכינים לימי האבלות, הבן קפץ פנימה ותוך כדי הרחת המעדנים שאל בהתנשפות: 'מה המצב?', 'הכל מוכן!' ענו לו 'רק הוא עוד...' והצביעו על האבא שלא מבין את הרמזים.

סיפרתי לו בחזרה על פולניה שעמדה ליד מיטת בעלה הגוסס, וכאשר הריח את המאכלים הערבים שהכינו לכל המשפחה שעתידה כל רגע להתכנס, ביקש ממנה שתטעים לו קצת מהמאכלים, ענתה לו האשה: לא בא בחשבון, זה מיועד רק לימי השבעה...

אגב, מאז, כל פעם שנפגשנו התחיל לצחוק ואמר לי ולסובבים: הוא טוען שהוא כבר היה מוכן...

סיפר מחותנו הגה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א, כי אחרי שר' עמרם יצא מבית החולים, פנו אליו עומרי או גלעד שרון בניו של אריק שרון (שגירש והעיף אלפי יהודים החוצה מבתיהם בגסות, והפך את המקום מחממות חסה לחממות טרור). שהיה שרוי אז בתרדמת, והם הפכו עולמות לנסות להחזירו לחיים, והם שאלו אותו מהנסיון האישי, מה עשו לו שהוציא אותו מהתרדמת.

ענה ר' עמרם: אתם משקיעים כוחות במקום הלא נכון, לי יש את מה שאין לאביכם, מאות נכדים התפללו עבורי יום ולילה...

נ.ב. השבוע יצאה שמועה שארבעה אברכים מתושבי שכונתנו זכו ב-143 מליון דולר בלוטו האמריקאי, כאשר ניסיתי לברר את הנתונים התברר כי ניתן לספר את הסיפור שכבר הבאתי כאן בעבר.

ניגש משה את יענקל ואומר לו: סיפרו במקוה שמגיע לך מזל טוב, הרווחת מליון דולר בלוטו.
 
ענה יענקל: 3 אי דיוקים בסיפור.
 
1. לא מליון, 2 מליון.
2. לא אני, אחי.
3. לא הרויח, הפסיד...

בברכת שבת שלום ומבורך:

ישראל אהרן קלצקין

קנאים מפגינים בניו יורק נגד מוסדות שלוקחים כסף מהמדינה


מכות ואלימות בכותל