רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 29 בפברואר 2012

דמו ודם בניו הנשפך כמים - במלאת 13 שנה לפטירתו של מרן הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל

בכל יארצייט של ראש הישיבה ר' דוד פוברסקי זצ"ל צפים הזכרונות של אותם הימים הקשים של מי שנרדף שנים על ידי מי שכל רצונו היה להשתלט על הישיבה, להשפילו ולהרחיקו אך ורק מפני שהיה ראש הישיבה בפועל - ר' דוד נשא בתואר הרשמי והחוקי - ועל כולם, מפני שהיו לו בנים תלמידי חכמים. לא היה מי בהיסטוריה שנרדף על ידי מי שכינה עצמו 'ראש ישיבה' ו'מרן' אך ורק מפני שיש לו בנים תלמידי חכמים הראויים להיות ראשי ישיבה

תלאות על גבי תלאות, יסורים קשים ומרים, בזיונות שאי אפשר לתאר, השפלה אחר השפלה, עבר אחד מן המיוחדים שבין ראשי הישיבות, מי שהיה מן הנעלבים ואינם  עולבים, אך ורק מפני שעשה את הטוב חינך את בני ביתו ללכת בדרכי התורה והמצוה. המציאות שה'מרן' של אותם הימים בנו היה ד"ר ולא ראש ישיבה היה כמדקרות חרב באותו 'מרן' שבמשך שנים ירד לחיי ילדיו ובעיקר לחיי בנו ר' בערל שאותו רדף רדיפה אחר רדיפה במטרה אחת ויחידה, לשפוך את דם אביו

עד היום הזה ממשיכים תלמידיו של אותו 'מרן' לרדוף את ר' בערל, לא יכנו אותו 'ראש ישיבה' לא יכתבו עליו, משמיטים את שמו מכל כינוס שהוא מופיע בו, ועושים ככל שביכלתם למחוק אותו מזכר בני התורה של ימינו שכלל לא ישמעו ולא יידעו עליו. ולולא היו עיתונים אחרים, אין כל ספק כי מזמן הוא כבר היה נמחק, היו יורדים לחייו בצורה הכי גרועה ופרועה, מתוך רצון למלאות את צוואת אותו רודף שרדף את אביו אך ורק מפני שהיה גדול ממנו במידות ומעשים טובים

ההסתה הפרועה ברבי בערל שיחי' במשך שנים אי אפשר לתאר, את דם משפחת פוברסקי שפכו ושופכים אך ורק בשביל למלאות את תאוות הסדיזם והרציחה של אותו מי אשר ראה בו סכנה למעמדו, מפני שהיה ראש הישיבה בפועל ולא רק בתואר כפי שהיה אותו ה'מרן' שעד ליומו האחרון מצץ את דמו של רבי בערל

לולא רדיפת אותו 'מרן', רבי בערל היה היום מגדולי הדור. הוא סובל ומשלם מחיר אך ורק מפני שהוא בן לאביו זצ"ל שנרדף על ידי רודף שמצץ ומלק את דמו בצורה הכי פרועה וקשה

כשם שהלבנה הזאת בערה בתנור אש כן יבער לב משה בן שרה שיצא לתרבות רעה

היום היארצייט ה-13 של ראש הישיבה האמיתי, מי שכיהן כראש ישיבת פונוביז' בפועל ולא רק בתואר, הלא הוא מרן הגאון האדיר רבי דוד פוברסקי זצ"ל, ועל קברו מצאנו לבנה תחת השם משה בן שרה (ראה תצלום)

וכך נאמר על הלבנה: וכשם שהלבנה הזאת בערה בתנור אש כן יבער לב משה בן שרה שיצא לתרבות רעה שיתהפך לבו לשמים לטובה

מעניין

יום שלישי, 28 בפברואר 2012

מאיגרא רמי לבירא עמיקתא - הוא זקוק ככל הנראה לרפואת הנפש

בדרך הטבע, אדם העוסק בתשובה ובהיקף שכזה היה צריך להגיע רחוק מאוד, כולם - כל חלקי הציבור החרדי והדתי - היו מצדיעים לו. ובכל זאת, רואים אנו מי, שככל שמתרבים השנים, וככל שהוא עסוק יותר באותו נושא הוא מאבד גובה, עד כדי כך, שאין כמעט פינה היכן שהוא מקובל ורואים בו את מה שצריך היה לראות בו אם היה מתנהג אחרת

אדם העוסק בתוכחה, אם הוא רוצה שדבריו יתקבלו, ראשית עליו להוכיח כי הוא, לפחות משתדל לעשות את הטוב, ומוכיח את עצמו. אחרת, יאמרו לו קשוט עצמך. לכן, רציתי להאמין לפני שנים, שאת המינימום הזה יבין אמנון יצחק, כי בשל תפקידו ומעשיו, הוא ישחק את המשחק נכון, ישתדל לפחות כלפי חוץ להוכיח כי הוא לא רק מדבר מן השפה ולחוץ, אלא שפנימיותו הרבה יותר טובה

לאמנון יצחק בעיה קשה, והוא אי היכולת לשמוע ולקבל ביקורת. גם כשהיא כל כך צודקת, הוא ילחם בכל מי שרק יעיר לו הערה הכי קטנה. ואם איזה רב אמר משהו, הוא יירד עליו בצורה הכי גרועה ופרועה. משום מה הוא מאמין, שלו מותר לבקר את כולם, ומי שישמע את דרשותיו ימצא כי הוא מדבר נגד גדולי ישראל, נגד גדולי החסידות, ונגד כל מי שהוא לא אוהב ברחוב החרדי. אבל למישהו אחר אסור לומר אפילו לא ברמז את מה שהוא לא אוהב

הדברים הרחיקו עוד הרבה יותר, שכאשר רב אמר משהו שלדעת רבים וטובים לא היתה לו כל סיבה להתנצל, ובכל זאת, כשחשש שמא אמנון יצחק נפגע, הוא התנצל, במקום שאמנון יצחק יוכיח כי הוא מתגבר על מידותיו, הוא פרסם קלטת בת 40 דקות אשר בו הוא שופך קיתונות של שופכין על אותו אחד עושה ממנו את הגרוע שבגרועים מאשים אותו בעבירות הכי חמורות. ומדוע? רק מפני שהעיר איזו הערה

חשבתי, כי אמנון יצחק במשך השנים למד מן הנסיון, ולפחות ינסה שלא לשוב על הטעויות. מתברר כי ההשחתה הפנימית טבועה וכל כך עמוקה שאינו מסוגל להתגבר ולעמוד בנסיון

בסיבוב האחרון, הוא שוב המפסיד, ובגדול, הוא מלכלך את עצמו. במקום שינצל מצב כזה ויתעלה ויעשה לעצמו שירות גדול, הוא גורם לחילול ה' ברבים, הרחוב כולו עסוק בטינופת, את החילול ה' אי אפשר לתאר, ובמקום שהוא יהיה המשפיע על מי שעדיין לא התקרבו, הוא גורם בדבריו להרחיק אלפים, ואז מה הוא מועיל בעבודתו, כשמצד אחד הוא מקרב, ומן הצד האחר הוא מרחיק כל כך הרבה יהודים

כששמעתי את הקלטת עם דברי החירוף והגידוף על אותו רב, התרשמתי, שלא רק שהוא זקוק לרפואת הנפש, הוא צריך מי שייעץ לו איך לעבוד על כמה מידות מגונות. מה שבטוח, אמנון יצחק לא לומד מסילת ישרים, שערי תשובה, או חובת הלבבות

יום שני, 27 בפברואר 2012

ר' חיים קנייבסקי ביטל מצוות ביקור חולים - אחרת, מדוע הוא לא מבקר את חמיו בבית החולים?

כל כך הרבה רצו לבית החולים עשו כל מאמץ להיות לצד חדרו של הרב אלישיב בבית החולים, והיחיד שכלל לא ניסה להתקרב לבית החולים הוא חתנו הגדול ר' חיים קנייבסקי שעד לרגע זה כלל לא ממהר ללכת לבקרו בבית החולים

מה שמדהים, הוא כלל לא רוצה לשמוע על מצבו של הרב אלישיב, ואם אכן זה נכון שהוא קם ומתפלל ומדבר עם סובביו, מכיר אותם, אז איך זה שהוא כלל לא מנסה לבקרו לפחות לקיים מצוות ביקור חולים, ויחד עם זאת, חייב אדם בכבוד חמיו, לפחות שיראה את עצמו לכמה דקות שהגיע ובא לשאול בשלומו

ר' חיים נשאל על ידי בניו מדוע הוא לא נוסע לבקר את הסבא שלהם. והשיב, כי חבל על הזמן עדיף לשבת וללמוד. וכאן הבן שואל. מילא, כל זמן שהוא האמין כי אינו יודע מה נעשה עמו, הוא בהרדמה ותחת מכונות הוא לא רואה ולא יודע מי שם. אבל עתה, כאשר דוברי הרב אלישיב אומרים שזה כבר כמה ימים שהוא מתפלל יושב על כסא ומדבר עם סובביו, ואף משוחח עם רופאיו, איך הוא יסביר את ההתחמקות הזו?

פרט אם אכן הגירסה האחרת נכונה, זו האומרת כי הוא עדיין במצב קשה ואינו יודע מה נעשה עמו אינו מכיר את הסובבים אותו

ואם ננסה להמליץ יושר כי ר' חיים חולה ואינו יוצא מן הבית, אז יעידו מאות התמונות איך שבימים האחרונים הוא היה בכמה מקומות, ואף בשמחות משפחתיות כולל בר מצוה אצל נכדו

על מי עובדים ומדוע מפחדים לומר את האמת?

ידיעות סותרות מתפרסמות אודות מצבו של הרב יוסף שלום אלישיב, מדובר בהודעות היוצאות ממקורביו. ישנם מי שמבקשים להוכיח באותות ובמופתים שהוא כבר בריא וחזק שהוא קם ומתפלל, וכי הוא כבר הולך הביתה, והנה כבר הוא חוזר לכמו ימים מקדם. וישנם מי אשר זועקים כי הללו משקרים. וקחו לדוגמא את שמואליק מרקוביץ ראש המחבלים בפונוביז' הזועק ככרוכיה כי הללו שקרנים וכי הוא היה בבית החולים ומצא את הרב אלישיב תחת הרדמה ומכונות

מה שמדהים כאן, מדוע בורחים מון האמת, ולמי יש ענין לשקר, מדוע שלא יאמרו את האמת כמות שהיא. להתפלל על הרב אלישיב צריך בכל מצב, אז מדוע צריך להונות את הציבור ולמכור לו על 'ניסים' דבר שלא היה מקובל בעולם הליטאי בעבר. ואם מרקוביץ משקר, מדוע הוא עושה כך. האם רק מפני שכך יתפללו, ואם לא יאמר כך הרב אלישיב לא שוה שיתפללו עליו?

עולם הפוך ראיתי - מי התיר לכם מכירה כזו של כסאות בבית המדרש?

אני מגלה דעת שהכוונה בדברים אלו אינם חלילה רק בקורה בוויזניץ אלא בכל מקום שעושים כך, והם לא יחידים. משום מה החדירו נורמה שהוא אנטי השקפת התורה, הפוך מאיך שלמדנו, ומה שמעניין, הדברים מתפרסמים דוקא בשבועות של קריאת התורה בפרשת המשכן, היכן שהשאלה הנשאלת היא, מדוע בכלל פנה הקב"ה לציבור לבקש ש'כל נדיב לב' יתרום למשכן, מדוע הוא לא יכל היה להורות למשה רבנו שיפנה לכמה מיליונרים, או אפילו למליונר אחד ויבקש ממנו תרומה אחת גדולה עבור הוצאת בניית המשכן וחסל סידור לשגע את הציבור

מי שילמד יבין, שאת זה לא רצה הקב"ה, החשש היה, שיהיה מי שיחשוב שהוא קרוב יותר למשכן מפני שהשקיע יותר, הוא ירגיש במשכן או בבית הכנסת כי הוא בעל הבית הוא השקיע ונתן יותר. העקרון הוא, שכל אחד - בלי יוצא מן הכלל, עשיר ועני - צריכים לחוש בבית הכנסת אותו דבר, ולא שהמקום שלך יותר משלי

תשאלו בודאי אז מה עושים, איך מבטיחים שכולם יישבו במזרח זה הרי לא שייך. לכך יש הרבה פתרונות, אפשר לחלק את המקומות בגורל. ועל השאלה איך יעשו כסף אם לא יחלקו את הכסאות על פי מחירים כאלו, ישנם מספיק מקומות אחרים איך לעשות כסף גדול, אפשר למכור את הכסאות בהיכל הטישים, אבל לא בבית המדרש בבית הכנסת כאן חייבת להיות אחידות, מחיר אחד לכל, על בסיס העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט

אחת החכמות הגדולות בבית הכנסת הוא לשבור את הגאוה. משום מה גורמים במחירים מן הסוג הזה שיהיו מי אשר יתגאו, הם קנו מקום ב-15 אלף דולר ולא היכן שעולה רק שבעת אלפים דולר. ובנוסף, מה שצריך להעיק יותר מכל, איך מביישים יהודים ומאפשרים להם לשבת במקומות שהמחיר הוא רק של שבעת אלפים כשאחרים יושבים במקומות שעלותם 15 אלף, אוטומטית מחתימים את זה כעשיר ואת זה כשלעפער

אם כבר חלוקה, היו צריכים למכור בדרך, שהזקנים בשורות הראשונות, בני דור הביניים באמצע, ובמקומות הזולים יחסית לבחורים, כך לא מבזים אף אחד

והערה בצידה. ישנם מי שנותנים 15 אלף דולר ואצלם זה בקושי שמעק טאבאק ואין בזה טיפ טיפת 'נדבת לבו', וישנם מי שנותנים בקושי מאה דולר וזה כל כך הרבה ועם כל הלב - אז ערכו של מי יותר, זה שקנה ב-15 אלף או זה שבקושי השיג את השבעת אלפים?

טפשותו של משה גפני שוברת שיאים ההסברה שלו הוא שירות האוייב

הוא לא חושב, או שהוא לא יודע, משהו קורה לו, הוא ככל הנראה מנותק לא יודע באמת מה קורה, מפני שאם היה יודע, קשה לי להאמין שהוא ידבר כאלו שטויות

לכאורה דבריו נופת צופים, הוא אמר משהו שנשמע כל כך מתוק, לא יתכן שבכל העולם יוכלו ללמוד תורה רק בארץ ישראל לא יוכלו ללמוד תורה, בכל העולם יש ישיבות מי שרוצה יכול ללמוד תורה, ואילו בארץ ישראל רוצים לקחת את כולם לצבא

גפני מתעלם מן הטענה החילונית, בבחינת טענו בחיטין והודה לו בשעורין. בכל העולם אין כפיה לשבת בישיבה, כל אדם מחליט על דרכו, מי שרוצה ללמוד תורה לומד ומי שאינו רוצה הולך לעבוד. מציאות היא שאחוז החרדים בעולם כולו - פרט לישראל - שלאחר כמה שנים בישיבה ובכולל הולך לעבוד עובר את ה-80 אחוז. אני מזמין אותו לבורו פארק לבדוק מה האחוז של העובדים ומה האחוז של היושבים בכוללים וימצא כי אולי 5 אחוז מתושבי בורו פארק לומדים בכולל, כל היתר עובדים, כאשר חלקם כלי קודש מלמדים ועבודות דומות אחרות

מה קורה בישראל, מצב הפוך. גם מי שרוצה ללכת לעבוד לא יעשה זאת בשל האווירה שיצרו שהאשה מתביישת שבעלה אינו בכולל. למרות שהוא מבטל את זמנו. לדעתי, הוא פושע פשיעה גסה בכל רגע שהוא רשום בכולל, הוא עושה זאת לא מפני שכך צריך להיות, אלא מפני שזו האוירה שיצרו אנשיו של גפני

אין ספק שלימוד התורה חשוב ונחוץ והוא קיומו של עם ישראל. אבל יחד עם זאת, מי שאינו לומד ורק רשום בכולל בשל אווירת הרחוב ותנאי החברה, הוא ממהרסי ומחריבי התורה. אם עוד לפני עשר שנים, כאשר חוקקו את חוק טל היו דואגים ליישם לפחות את החלק הזה, שמי שיש לו 2 ילדים לא יושב עוד בכולל מבלי שעשה צבא וכך מקל על המצב עוזר ומסייע שהצעירים בני הדור הבא יוכלו לשבת בישיבה מבלי שיפריעו להם, לא היינו מגיעים למצב הזה

על משה גפני לתת תשובות איך הוא מתכוון לטפל במציאות שבארץ ישראל מצב אחר מכל העולם, עשרות אלפים יושבים בכולל לא מפני שהם בחרו בכך אלא מפני שאולצו על ידי סוחרי סוסים הזקוקים לקולותיהם בבחירות ובהתמודדויות פנימיות

קיומם של כל כך הרבה כוללים היא ברכה וקללה. ברכה למי שלומד באמת וקללה למי שעדיף שיילך לעבוד ויביא פרנסה וממילא יקל על עם ישראל כאשר הצעירים בני הדור הבא יוכלו לשבת בישיבה בלי בעיה

אלי ישי זוכה לתואר של 'הרב' ב'יתד נאמן' כפרס על שהכה בהרב עובדיה יוסף

שם הכל עם חשבון, אין דבר כזה להעניק לו פתאום את תואר 'הרב' רק מפני שהוא הגיע למפגש בביתו של הרב אהרן לייב שטיינמן. מבחינת 'יתד נאמן' זה כלל לא מציאה גדולה ההשתתפות הזו, ובשל כך בלבד, הוא לא היה זוכה לתואר 'הרב'.

מה שהעניק לו את התואר זה החלק השני בסיפור הזה. בש"ס זועמים עליו על שהוא איפשר את הכינוס בבית הרב שטיינמן ולא עמד על כך שכולם יגיעו לבית הרב עובדיה יוסף. האמת היא, כי הוא היה בבעיה, הרב שטיינמן מבוגר יותר, ואם כבר, צריך היה הרב יוסף להגיע לבית הרב שטיינמן, ולכן לא היתה לו ברירה אלא להשלים עם עובדת היות הישיבה בבית הרב שטיינמן, אבל בש"ס תובעים ממנו שיביא את כל אותו ציבור לבית הרב יוסף ואת זה הוא לא יכול להשיג בשל היחסים הרעועים בתוך המפלגה הליטאית

יום ראשון, 26 בפברואר 2012

הם עדיין לא מפרגנים לו את ה'מרן' אבל בעל כרחם יענו אמן! - כיסוי בעמוד ראשון

רק המבינים יבינו, שער כזה עם כותרת כזו הם כמדקרות חרב בלבם של המחבלים הליטאים, אין להם ברירה כשברור להם שכל יתר העיתונים החרדים יכסו את הכינוס שנערך הלילה (יום א') בביתו של הרב שטיינמן, אין להם כל דרך להתחמק, אבל בשום אופן לא הסכימו לכתוב עליו 'מרן' למרות ש'המבשר' ועיתונים אחרים מכתירים את הרב שטיינמן בתואר של 'מרן' דוקא 'יתד נאמן' העיתון הליטאי לא יכתוב עליו כך, אך ורק מפני שהוא שנוא נפשם, האיש אשר לא מוכן לעודד את המחבלים בעבודתם השפלה והנבזית ברמיסת כבוד התורה של כל כך הרבה ראשי ישיבות רבנים וגדולי תורה

בשבוע שעבר, מיד לאחר שנודע על החלטת בג"ץ הם יכלו לארגן מכתב חתום מכמה גדולים ליטאים מחבלים ושונאים, אבל הם לא רצו, הם מיהרו לפרסם את מכתבו של מנהיג המחבלים שמואל אויערבך, בתקוה שכך יכתירו אותו ל'גדול' בסיבוב של אחרי הרב אלישיב. אבל הם הזיקו לעצמם הרבה יותר מאשר הועילו, הכינוס נערך עתה בביתו של הרב שטיינמן ובלי מנהיג המחבלים, והכרעה היא הכרעה שקולה של מנהיג השונאים שדחה בשתי ידיים את דרכם של המחבלים המבקשים גם במצב הזה להרבות מחלוקת ופירוד בישראל

הרב שטיינמן הוכיח לא אחת, כי הוא מנהיג אמיתי, מי שיודע להתעלות כשצריך להתעלות. בשעה שכזו הוא רצה שיענקל ליצמן יהיה שם, למרות המחלוקת שבין גור עמו בשנים האחרונות בשל מה שקרה ב'חינוך העצמאי'. הוא החליט כי גם נציגי ש"ס יהיו שם למרות שהמחבלים הליטאים זועמים ומוכנים להפקיר את כל כלל ישראל למען הרבות שנאה ומחלוקת עימם. בשעה שכזו זקוקים למנהיג שיודע להתעלות, והרב שטיינמן הוא אחרון לדור מנהיגים זה. ולכן אין זה פלא מדוע הוא סובל כל כך הרבה מן המחבלים הליטאים עוד מתקופת הרב שך שזעק כי אינו ראוי להנהגה. ומדוע, מפני שהוא בעד השלום ונגד מחלוקת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית, ושייצא לכל השונאים העיניים

האדמו"ר מבעלזא נותן לנו לאחרונה הרבה סיבות להיות עסוקים בו וזה סימן טוב, כפי שאומרים באמריקה, קלל אותי העיקר שתזכיר את שמי נכון, מבחינה זו בעלזא עשתה כמה צעדים חשובים, לא עוד חסידות שאף אחד לא שם עליה, אלא עסוקים בה, וכמאמר החכם, מה שיותר פשקווילים, מה שיותר השמצות, סימן שקיימים

אבל כל אלו אינן מגיעים למה שחשוב באמת וזה הנחת. כאשר זוכה האדמו"ר לראות דור שלישי מתחתן, שפירושו הרבה תקוות בעוד שנתיים לראות דור רביעי, אז שיקפצו כל השונאים, שיעסקו הם בפשקווילים, והאדמו"ר מבעלזא יעסוק במה שחשוב באמת, הרבה נחת לו למשפחתו ולקהל חסידיו שיש להם סיבה טובה מדוע לשמוח באמת

וכאן, דוקא מפני שאנו ביקורתיים על צעדים - שלדעתנו - לא חכמים. ובכל זאת, כאשר עסוקים בשמחה במשפחת בעלזא, כולנו משתתפים בשמחתו של האדמו"ר וקהל חסידי בעלזא, ומאחלים לו, שיזכה לראות מן הנכד הזה הרבה נחת

איבדנו את היהודי שבתוך היהודי

השבוע בו' אדר ימלא שנה לרצח האכזרי באיתמר, אבא אמא ושלשה מילדיהם נרצחו בדם קר, המראות זעזעו את העולם כולו, חשבתי כי עתה במלאת שנה נמצא את העיתונות החרדית בערב שבת מלאה בנושא, אבל שוב, תרדמה, משום מה הנושא הזה אינו מן החשובים ביותר בסדר העדיפויות

מה צריך לקרות בשביל שנעסוק בנושא, שיזכרו דבר שכזה. על כל פוליטיקה שטותית שבין החרדים נמצא את מי שכותבים וכותבים ואינם שוכחים למשך עשרות שנים, ואילו רצח מתועב שכזה עובר כל כך בשקט ואינו מזיז לאף אחד

כן, אם הם היו חרדים היו זוכרים אותם, אבל המציאות שהם שומרי תורה ומצוות, ולא סתם שומרי תורה, מקפידים לא פחות מרוב החרדים בימינו, לא מספיק, רק מפני שהם גרים באיתמר או מפני שהאב למד בישיבת הסדר ושירת בצבא

אין זה פלא עוד מדוע אף אחד מן החרדים חש עוד קשר לקהילה חרדית אחרת כאשר נשפך דם. בימינו כאשר קורה חלילה אסון שואלים למי הוא או הם שייכים, וכאשר שומעים כי מדובר במי שאינו מן החוג או הקהילה שלי, נשמע לא אחת מי שאומרים 'אבי נישט ביי אידן'

איבדנו את היהודי שבתוך היהודי, איבדנו את הקשר הפנימי והערבות הפנימית של יהודי ליהודי, וחבל. לדעתי, כל הצרות של עם ישראל, והסיבה מדוע שהגאולה מתארכת ועלינו להמתין כל כך הרבה זמן, הוא בגלל המצב הזה. אם היה לנו טיפ טיפת רגש לכל יהודי, כבר מזמן היינו נגאלים

יום שישי, 24 בפברואר 2012

מה נשתנה? - האם עתה לאחר המפגש, הבעלזאי מותר לבא בקהל?

עתה, כאשר חשים בארץ ישראל באווירה דקדושה, לאחר שהאהרוני עזב אותה, הגיע העת לשאול את חסידי בעלזא שאלה, של מה הועילו, ומה נשתנה. האם עתה לאחר המפגש עם האהרוני האדמו"ר מבעלזא יכול להגיע לכל מקום, האם הוא יכול לבא לכינוסי או לשמחות סאטמאר? האם הוא הוכשר ב'עדה החרדית', או שמא המפגש גרם את ההיפך, שעתה מוציאים את כל הלכלוך החוצה, ומילאו את הטנקים של הזאלונים ו'העדה החרדית' בבנזין שיוכלו לכתוב ולהכות הרבה יותר בבעלזא ובאהרוני

שלום, לא השגתם, מפני שגם אצל האהרונים חוזרים חזור והבהר כי 'אין שלום לרשעים', כל מי שיקרא מה הם כותבים, הם מבהירים בצורה הכי ברורה כי אין כל שלום עם בעלזא, יש רק ענין של 'קיום העולם' מעין תחיה אתה בצד הזה ואני בצד הזה, והטובים שבהם מדמים את השלום, לשלום של אברהם עם לוט

יכול בעלזאי אחד לקום ולהסביר מה הועיל המפגש הזה? האם היה כדאי להתבזות כל כך תמורת ביקור שהיה בו הרבה יותר פוליטיקה פנימית בין האהרוני והרב ווייס שעמו יש לו חשבון ארוך על שלא הצטרף לאיסור על בית המדרש של הזאלונים בקרית יואל, ולא הסכים לאסור את האולם לחתונות שהקימו, והוא אינו המסדר קידושין שם

מה שמדהים, שאף האהרונים זועקים כי אין שלום, אפילו הם לא מוכנים לחתום על השלום לכתוב בצורה ברורה כי הנה יש שלום לפחות בין בעלזא לאהרונים

יום חמישי, 23 בפברואר 2012

ראש כחול - הוא עסוק כל הזמן עם אורך השמלה, אורך הפיאות, פרוצים ופרוצות, פייסבוק וטוויטר

האם באמת הציבור שלו כל כך התדרדר ואין לו עוד ברירה אלא לעסוק בענינים אלו, או משהו חולה בו. מי שיילך אחורנית ויעבור על דרשותיו זה שנים, לא עוברת תקופה מבלי שהוא מחדש בנושאים שתסמרנה שערות ראש, רק אדם חולני יכול לחשוב שלכך הגיעו. הוא מוכיח בקיאות בכל הטריקים של איך להחטיא אחרים, ורחוק מאוד מלשון נקיה, הוא מנבל פה מוכיח כי הוא בקי בסלנג של השבבניקים ודומיהם

גם עתה בטרם נסע לארץ ישראל הוא כינס את החסידים שלו גברים ונשים ודיבר על הפרוצים והפרוצות שבקרב חסידיו המתחברים דרך הפייסבוק ודרך הצ'אטים, שולחים תמונות זה לזה, תוך כדי שהוא אומר במפורש כי אינו יכול לתקן את העולם, אבל תפקידו לשמור על חסידיו שהם אלו אשר עושים את המעשים הללו

במשך של כרבע שעה, הוא תיאר בפרטות ובפרטי פרטות את ה'כלים מכלים שונים' איך הטכנולוגיה של ימינו עובדת, את הטריקים, ואיך שחסידיו וחסידותיו מנצלים את הטריקים הללו איך לבגוד זה בזו וזו בזה

גם בארץ ישראל הוא לא ירד מן הנושא, ובטרם עזב את הארץ נשא דרשה בענין אורך השמלות ואורך הפיאות, טען כי אצל חסידותיו מקצרים את השמלות ומאריכים את הפיאות, והשאלה היא לשם מה הוא עוסק בכל אלו אם אין זה שייך לאנשיו, האם זה מה שמונח בראש שלו?

אין לי טענות אליו, אם אכן כך הם פני הדברים חסידיו וחסידותיו שרויים בטינופת זו. אבל אשאל אותו, לשם מה הוא מפרסם שכל העולם יידע להיכן התדרדרו?

מדוע מעלים האהרוני את הקשר שלו עם ויזניץ והאם ביקר אצל חמיו וגיסיו הצדיק והקדוש?

הוא כבר במטוס בדרך לניו יורק ועתה הזמן לשוב אחורנית ולראות מה הוא החסיר, והאם לא החסיר, הוא רק לא רוצה שיידעו על כך. ונפתח בחמיו האדמו"ר מויזניץ, האם הגיע לביתו? או שמא הלך לאחרים קודם?

משהו מדהים קורה בביקור הזה של האהרוני, הוא מלווה בצבא של צלמים, אבל משום מה לכמה מקומות הוא הסתנן בגניבה לא רצה שיראו אותו שם. למשל, קיימת שמועה שהוא ביקר אצל גיסו הקדוש מויזניץ (ר' מנדלי) ולא הסכים לטייל עמו בבית מדרשו. הסבירות אומרת שהוא היה גם אצל גיסו הצדיק מויזניץ (ר' ישראל), אבל גם לכאן הוא לא לקח את צבא הצלמים. ועל כולם, היכן הצילומים של הביקור אצל חמיו, שזה היה מחובתו מיד עם הגיעו. חייב אדם בכבוד חמיו, וחוצפה היא לטייל אצל כולם ורק ברגע האחרון לקפוץ גם אצל חמיו

משום מה, האהרוני עושה הכל להעלים את ביקוריו בויזניץ, ועד כדי כך, שלא הגיע לשבע ברכות שעשה גיסו, למרות שהוא דוד החתן, הוא העדיף לא לדרוך בויזניץ, מפני ששם הוא לא יכול למנוע מן הצלמים לצלם אותו

יום רביעי, 22 בפברואר 2012

מלחמת ירושה בעולם הליטאי - הם מריצים את שמואל אויערבך לא הדפיסו את מכתבו של הרב שטיינמן

מה חשוב להם יותר, הגזירה הנוראה של גיוס בני הישיבות או מי ימלא את מקומו של הרב אלישיב? מי שיפתח מחר בבוקר (יום ה') את 'יתד נאמן' ימצא את מכתבו של שמואל אויערבך שכל כולו מכתב לשם מכתב אין בו מילה אחת של הצעה או של הוראה, ואינם מביאים את מכתבו של הרב אהרן לייב שטיינמן

המכתב הזה זועק כי אנו בעיצומה של מלחמת ירושה. ההגיון אומר, שבשעה כזו היו צריכים לאחד את כל הגדולים מקצה לקצה לטכס עצה ולהחליט מה עושים. וגם אם נניח אי אפשר לאחד את כל הגדולים מקצה לקצה אז לפחות בעולם הליטאי היה עליהם לארגן כנס או לפחות מכתב שחתומים עליו כל הגדולים, וראשי 'יתד נאמן' לא רצו בכך, הם רוצים מנהיג אחד ויחיד על כולם, כך הם עשו עם הרב אלישיב ועתה הם מנסים לעשות זאת עם שמואל אויערבך

מכתב כזה רק מרגיז רבים ברחוב הליטאי וגורר מלחמה פנימית. ההפסד הוא כולו של המחבלים הליטאים. אבל לא בזה אנו עוסקים כאן. הם מזיקים לענין עצמו, הם מסיתים מן ההתרכזות באיך להתמודד עם המצב שנוצר, ומסייעים למי שמבקשים להכתיב חוק שישנה את הסדר הקיים

על מה חרבה ישיבת הנגב - גם כשאין יורשים נאבקים על ירושה

בימים אלה מלאה שנה לפטירתו של ראש ישיבת הנגב הגאון רבי יששכר מאיר ז"ל, הוא היה מן הנחשונים שהקימו ישיבות במסירות נפש בשנים הקשות, בניגוד לאחרים שחיפשו בחורים מישיבות קטנות הוא הביא אותם מהישיבות התיכוניות, המטרה היתה ברורה, להציל נפשות. הרבה זכויות לו בפיתוח נתיבות והאיזור כולו, הוא הגיע למדבר שממה בטרם היו שם ישיבות ובקושי רבנים, ולפחות חמישים שנה הוא הצליח לא רק להחזיק את הישיבה הוא אף הקים ישיבות נוספות

יצויין, שחלק מן הישיבות בנגב הקימו תלמידיו

אבל בואו וראו מה קרה מיד עם פטירתו. פרצה מחלוקת קשה על מי שירש את הישיבה, מי ינהל אותה, זו גרמה לסגירת הישיבה. בנין שבנה ר' יששכר במשך של חמישים שנה, נהרס ונחרב בשל מחלוקת על כבוד מדומה

עתה, מנסים הנפגעים להקים את הישיבה מחדש, אבל בואו וראו מה קורה כאן, הם החליפו את השם, חלילה לקרוא לישיבה כשמה 'ישיבת הנגב', אלא ישיבת 'שכר שכיר' על שם ספרו. ומדוע, בשל החשש שימשיכו במריבות על מי הבעלים, מי הוא היורש

בסיפור הזה אנו לומדים משהו מדהים. חשבנו בעבר, כי הבעיה היא ירושה, שני יורשים, כל אחד רוצה להיות ראש ישיבה. מתברר שגם כשאין ילדים - ר' יששכר לא התברך בזרע של קיימא - רבים על ירושה, כל צד במחלוקת טען כי לו מכתב וצוואה כי הוא היורש

'מהדרין' או 'מרבין חילולי שבת'?

בקריקטורה מביעים בדרך כלל את הלך המחשבה, וכאשר עוסקים בקריקטורה בעיתון חילוני ההשקפה היא חילונית ואומרת איך שהם רואים את הדברים. ובמילים אחרות, אם לא 'קוי מהדרין' לא היו מעיזים לקיים 'קווי שבת'

השאלה היא, האם כדאים 'קווי מהדרין' תמורת 'קווי שבת', או שמא טעו טעות מרה כאשר החלו עם המעשה הזה שהורס הרבה יותר מאשר בונה

למי שהספיק לשכוח, היה זה האדמו"ר מגור הנוכחי כאשר החל בהנהגתו לחם למען השבת, הוא טען שזה היסוד וזה מעל הכל, הוא אף ארגן עצרות שבת, ותבע שיוסיפו ל'יהדות התורה' את ה'והשבת', והנה מי שעומדים מאחורי 'קוי מהדרין' הם גם חסידי גור האחראים עתה על הקורה בתל אביב - וזו רק ההתחלה - שם החליטו על הפעלת 'קווי שבת'

איזהו חכם? הרואה את הנולד. צר לי על מי שהריצו את 'קווי מהדרין' שלא לקחו בחשבון את התוצאה. מי שיילך אחורנית מאז הקימו את הקווים הללו, מה שילמה היהדות החרדית על כך, ימצא כי הרסנו הרבה יותר מאשר הועלנו

עדיף להתרכז בחינוך החרדי, ואז ממילא כל גבר ואשה כשעולים לאוטובוס אוטומטית יודעים היכן לשבת והיכן לא להתיישב, מאשר 'קווי מהדרין' שרק לקצר עין, זה נראה טוב ויפה, למי שלוקח בחשבון את הכלל כולו ובעיקר את התוצאה, זה לא מתאים ולא טוב, מפני שבסופו של חשבון ההפסד מרובה

מחלוקת האהרוני עם הבעלזאי במנהגי בעלזא וסאטמאר היכן יושב האדמו"ר במכונית

בדיוחים של האהרונים והבעלזאים נמסר כי בשתי הפגישות בטלז סטון ובבני ברק דנו השניים במנהגי בעלז סיגוט וסאטמאר בכמה עניינים

מעניין האם הם גם דנו במנהג הישיבה במכונית, על פי מנהג בעלזא האדמו"ר יושב תמיד בכסא האחורי ולא בקדימה, והסיבה, בשל שמירת עיניים חלילה לא להיכשל במראות אסורות, ואילו מנהג האהרוני לשבת דוקא בקדימה משם רואים הכל, והסיבה, ככל הנראה שיידע על מה לדרוש להסביר את הפריצות בעולם - ואם תשאל ומה עם בעלזא, נדיר לשמוע ממנו דרשות בעניני פייסבוק וטוויטר

יום שלישי, 21 בפברואר 2012

עת לעשות - החרדים חייבים עתה להציע הצעה מתקבלת בטרם כופים עלינו חוק שיגביל את מספר בני הישיבות

טוב אולי שנוצר מצב כזה מפני שרק זה מזיז דברים. כבר מזמן חייבים היינו להציע הצעה שפחות או יותר תתקבל על הדעת, תבטיח כי כל צעיר חרדי יכול לשבת ללמוד כמה שנים לפחות, ואחר כך ייאלץ להחליט לכאן או לכאן. לא על פי 'חוק טל' ז"ל, אלא על פי 'חוק מועצת' שתכתיב לכל הציבור מצב שבו גם נוכל להמשיך ולחיות על פי אמונתנו ובדרכנו, ויחד עם זאת נמחק את כל מה שגורם לנו שם רע, והורס את היהדות החרדית מבפנים

אין זה סוד שאחוז גדול של הרשומים בכוללים אינם יושבים בכולל, וגם אם הם שם מדובר בבטלנים ולא במי שמבקשים להגות בתורה. אם רק נסיר אותם מן הרשימה כבר ייקל על הציבור כולו. אסור לשכוח, כי ניצבים אנו עתה בפני סכנה גדולה של חוק אשר יגביל את מספר לומדי הישיבות, זה יגרום להרס וחורבן כללי. חייבת לבא הצעה מצידנו, שבו אנו תורמים מגיל מסויים מספר גדול מאוד לשירות הציבורי, ובכך מבטיחים שעד גיל מסויים, כולם, כל צעיר חרדי יוכל ללמוד בישיבה ואחר כך בכולל

אף אחד אינו חושב לרגע כי יכפו על הציבור גיוס, גם החילונים מבינים שזה לא יילך. אבל אם הם חכמים, הם יחוקקו חוק שיקבע מספר של לומדים בישיבות, ומכאן ואילך הם יקבעו את מי לגייס, ואז מדובר במספרים קטנים יחסית לא בכולם, ואנחנו בצרות

הסדר הקיים לא יכול להימשך, ואולי אסור לו להימשך. כבר מזמן היינו צריכים לעשות צעד מיוזמתינו להוכיח כי אנו מתכוונים באמת לשם שמים ולא לשם קולות בבחירות. חייבים לכנס את גדולי התורה, להניח בפניהם שורת הצעות, ושהם יחליטו על הצעה שאפשר להעביר אותה, וכך לבלום יוזמה חילונית לחוק שיאפשר למספר של כשלשת אלפים או אפילו חמשת אלפים תלמידים לשבת בישיבות, ואז אנחנו בצרה גדולה. לא רק שכל היתר מתגייסים, תפרוץ מלחמה פנימית מי יהיו ברשימת אותם הזוכים לשבת בישיבה

מישהו עוד זוכר אותם?

לפני ארבע שנים נרצחו שמונה בחורים בישיבת מרכז הרב, מדובר היה ברצח מתועב שזעזע את אמות הסיפים, כמעט כולם מקצה לקצה התאחדו בענין הזה. ובכל זאת עושה רושם שגם רצח מן הסוג הזה שוכחים מהר, פרט לאזכרה בישיבת מרכז הרב אתמול, לא מצאתי מי מן האתרים החרדים שיזכירו את הרצח

אם חלילה היה מדובר בחוג קרוב לא היו שוכחים כל כך מהר, היו זוכרים אותם לפחות ביארצייט שלהם

משהו חולה בחברה החרדית שצריכה היתה להתעלות לדעת מתי מזיזים הכל הצידה וזוכרים את מי שצריך לזכור להוכיח אהבת ישראל אמיתית והשתתפות בצער פנימי ולא רק חיצוני

אל תהי צדיק הרבה - קיצוניות יוצרת קיצוניות, תחבורה ציבורית בשבת יצירה חרדית

מי שיילך קצת אחורנית ימצא משהו מדהים, ככל שהקצינו בצד זה הקצינו בצד האחר, ואיני נכנס כאן למי שהתחיל מי גרם למצב הזה. מציאות היא, ככל שעסקו לדוגמא בענין תלבושת הנשים והקצינו, כך הקצינו בצד האחר. ככל שהנשים התכסו יותר - והכוונה כאן לשאלים ודומיהן, - הקצינו בצד האחר עד למצב שכבר לא יכול להיות כמעט פרוץ יותר

בעיית הבעיות של החרדים שהראש לא עובד. משקיעים הרבה מאמץ וכח באיך לתחמן להוציא כסף ממקורות שעדיף לא להזכיר את שמם, אבל טיפ טיפת מאמץ לא עושים באיך עוצרים את החילונים שלא יקצינו

תחשבו בודאי שהדרך היא על ידי הפגנות ומחאות. אז כאן הטעות. אם רוצים אנו למנוע קיצוניות, קודם ולפני הכל עלינו להוות דוגמא בנושא. עלינו למנוע קיצוניות אצלנו, ועל כולם, מה שפחות לדבר ולעסוק במה שחשוב מאוד לעסוק אך בדלתות סגורות. ולדוגמא, עניני צניעות הם מאוד חשובים ונחוצים, הם יסוד היהדות. אבל תקנות ועיסוק באורך השרוול ודומיהם צריך לעשות בשקט בכיתות בחדרים סגורים ולא ברחובות

אפילו בענין הפיאות, למרות שיש כאן וויכוח הלכתי, אסור לעסוק בנושא בפומבי - והכוונה לעיתונות ולאתרים באינטרנט - זה צריך להישאר בבית המדרש, מפני שזה גורר ריאקציה בצד האחר

אם רוצים אנו לעצור את הקיצוניות האנטי דתית, בראש וראשונה עלינו לעשות שינוי יסודי בדרך החיים שלנו. להסיר שלטים הגוררים ריאקציה, לא לעסוק בענין איך לשבת באוטובוס מקדימה או מאחורה. יהודי חרדי מחונך ויודע איך עליו להתנהג באוטובוס, זה צריך לבא טבעי ולא על ידי כפיה. עובדה היא, שעד שהחלו עם האוטובוסים של 'מהדרין' אף אחד לא עשה ענין מאיך ואיפה שיושבים באוטובוס, ואסור לשכוח, גדולי ישראל נסעו באוטובוסים

ראש עירית תל אביב לא היה מעיז להעביר החלטה על הפעלת התחבורה הציבורית בשבת לולא הקיצוניות החרדית, מטורפים במאה שערים ובבית שמש הם הגורמים שיחללו שבת בחיפה ובתל אביב

יום שני, 20 בפברואר 2012

שאלה גלויה לאדמו"ר מבעלזא: האם שלום עם מכנובקה אינה חשובה לפחות כשלום עם האהרונים?

עדיין לא יבשה הדיו מהצהרת בעלזא כי אך ורק השלום הוא שעמד לנגד עיני בעלזא וכי לא ראו לנגד עיניהם אלא מטרה אחת ויחידה שתהיה אחדות בין יראי ה' ולמנוע פירוד לבבות ח"ו בין חצרות קודש, והוסיפו שכדאי הוא כלי מחזיק ברכה שהוא השלום שישכון בטח באהלי שם, כאוות נפש כל ישרי לב

בימים אלה מבקש האדמו"ר ממכנובקה שלום עם בעלזא. לקראת חתונת בת זקונתו הוא מבקש להזמין את בן דודו האדמו"ר מבעלזא לחתונה ולכבדו בכל הכבוד הראוי, ואדרבה, הוא חוזר ומצהיר שהוא מבקש שלום, הוא אינו מבקש לשלוח משלחת של דיינים לבקש מחילה, הוא מתכוון לשלום אמיתי ולא צעד של נקמה בהרב ווייס כפי שעשה האהרוני. מדוע לא מוכנים בבעלזא לעשות שלום עם מכנובקה? האם כאן אין עוד ענין למנוע פירוד לבבות בין חצרות קודש? האם כאן השלום אינו עוד כלי מחזיק ברכה?


ממה מפחד האהרוני מדוע הוא לא הרשה לצלמים לצלם אותו יחד עם הבעלזאי?

כל מי שליוה את האהרוני מאז שהגיע  לארץ ישראל יודע, כי הוא לא הלך סנטימטר בלי ליווי של שרשרת צלמים שצילמו אותו מכל פינה, אין רב אחד שהלך אליו והצלמים לא הוזמנו ללוות אותו. אבל כשקיבל את הבעלזאי היום בבני ברק, הוא עשה הכל למנוע מהצלמים להתקרב לבנין, ובתוך החדר, פרט לצילום או שניים שנעשו על ידי מסתננים ובעזרת מצלמות חובבניות, לא היה שם צלם כלשהו, ולא מפני שהצלמים לא רצו להכנס, הם היו מוכנים לצלם מאות תמונות לא רק מכל דקה אלא מכל שניה, אבל האהרוני הציב עשרות בריונים בכניסה לבנין ומסביבו והרחיק אותם משם

ממה פחד האהרוני? מה הוא ביקש להסתיר? את מה שאכלו או שתו? או את היחס המיוחד שלו לבעלזאי שאינו מתאים עם המסר ששלח לתלמידיו בטרם הוא נסע לישראל?

למה גם הפעם הוא דאג שחלילה לא יראו יין על השולחן, למה רק פירות ולא שום מאכל אחר. מי שיעקוב אחר ביקוריו של האהרוני אצל הרבנים האחרים, על השולחן היה הכל, יין, מזונות, ומוצרים אחרים, הוא לא מתנזר מאלו.

גם מי שיהיה בחדר הוא מדד במידה, ואיפשר לבודדים מכל צד להיות שם, להבטיח כי חלילה לא יוציאו החוצה את מה שאינו רוצה

אין ספק שהוא ביקש משהו להסתיר, הוא איפשר לצלם אותו רק כשהוא מחזיק טלית בידו בשביל לעשות בכך טובה לבעל האכסניה שהוא הבעלים של מפעל לטליתות, אבל יותר מזה, שיראו את כל השולחן את כל מה שעליו, בשום אופן לא

יום ראשון, 19 בפברואר 2012

איך התהפכו היוצרות בווילימסבורג מקלויזענבורגער גלח לקלויזענבורגער רבי

למי שעדיין זוכרים או מכירים את ההיסטוריה זה מדהים וקשה להאמין שכך יתהפכו היוצרות, במקום היכן שלימדו כל ילד לדעת שהאדמו"ר מקלויזענבורג הוא ה'קלאצענבארגער גלח' ועוד איזה תוספת שאיני רוצה לצטט, וכאשר היה מגיע לארצות הברית נזקקו למאות שוטרים שיאבטחו אותו מחשש שהוא ירצח על ידי הסאטמארים פשוטו כמשמעו, הוא יהפוך להיות 'קלויזנבורגער רבי' ואלפים ילווהו במוצאי שבת מבית הכנסת לביתו

לווילימסבורג היסטוריית דמים - תרתי משמע - בין סאטמאר לקלויזנבורג, האדמו"ר רבי יואל רדף את האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל בצורה הכי פרועה וגסה עד שנאלץ לברוח משם והשתקע בארץ ישראל בנתניה. אם חשבתם שהמחלוקת בין סאטמאר לבעלזא היא מחלוקת, קלויזנבורג סבלה פי כמה, רדפו אותם בצורה הכי פרועה קשה וגסה, איש לא רצה להאמין כי יתכן בכלל אי פעם שלום בין הפלגים למרות שמדובר במשפחה אחת, האדמו"ר מסאטמאר היה דוד לאדמו"ר מקלויזנבורג, וה'ברך משה' היה בן דוד. האדמורי"ם משני הצדדים בימינו הם בני דודים שניים

בשבת פרשת משפטים שהה האדמו"ר מקלויזנבורג-בורו-פארק בווילימסבורג, הוא התקבל בכבוד מלכים בבית האדמו"ר הזאלוני מסאטמאר ובמוצאי שבת ראו אלפים מלווים את האדמו"ר לביתו, ושרו לו 'ימים על ימי מלך' זו היתה הרבה יותר היסטוריה מן המפגש של האהרוני והבעלזאי, ומכך התעלמו, מפני שמדובר במחלוקת בת יותר שנים ומפני שצעירי דורנו כבר אינם זוכרים מחלוקת זו

נקיפות המצפון של 'יתד נאמן' וההכשר המפוקפק של הרב אלישיב

להאמין כי את המודעה הזו כתבו מי שקוראים לעצמם אנשי 'השקפה', פירושו להכריז את הכרזת החזיר ראה את הצד המכשיר כשהוא מעלים את הצד הטרף, אוי לנו שהגענו לימים כאלו, שמי שאמורים היו להיות העומדים על המשמר העומדים בפרץ ולוחמים בכל מי שמפרסם מודעות כאלו, הם אלו המפטמים את הציבור בחומר הכי מושחת, וזועקים כשרים אנחנו

אין ספק, כי מודעה זו התפרסמה היום בשל נקיפות מצפון. אין כל הסבר שמתיר הדפסת מודעות על סדרים בבתי מלון. שקר הדבר כי המודעות מיועדות לזקנים, מאלו בקושי עושים פרנסה, אם המלונות הללו היו צריכים להתקיים מן הזקנים הם כבר מזמן היו פושטים רגל. מי שיבדוק מי מגיעים לאותם בתי מלון, ימצא אלפי צעירים משפחות גדולות המבקשים להקל מעצמם את העול של ההכנה לפסח, הם נועלים את הבית לכל השבוע וחוסכים את העמל של ערב פסח

מספיק לקרוא את המודעה ולהבין עד להיכן הרחיקו וכמה לעג בדבריהם. ובכל זאת אבקש לשאול אותם ואולי ישיבו על שאלה זו. מה עשו הזקנים והחולים עד לאותם בתי מלון? הכל יודעים כי בתי המלון הללו המכינים פסח לכל דורש התפתח בשני העשורים האחרונים. אמנם בחו"ל היה הדבר אצל המודרנים, אבל אצל החרדים מאן דכר שמיה. ובארץ ישראל בודאי ובודאי שלא היה דבר כזה. אולי יסבירו אנשי 'יתד נאמן' ומה עשו הזקנים והחולים אז, האם גם אז הלכו לבתי מלון או שמצאו להם פתרונות במסגרת המשפחה

מי התיר לזקנים בפסח להסתובב במקומות כאלו, מדוע שלא יהיו בפסח אצל ילדיהם כפי שנהוג ברוב רובן של המשפחות החרדיות. וגם אם אין למי, כמו שמסייעים בכל נושא וענין אחר, מוצאים פתרון לזקנים, מי שינקה את בתיהם והיכן שיהיו בסדר ליל הפסח, רק המחשבה להיות בפסח במקומות כאלו חייב היה לצמרר כל יהודי שמבין למשמעותו של חג הפסח

על מי עובדים אנשי 'יתד נאמן' בציינם כי הם מפרסמים את המודעות רק למען זקנים וחולים. האם באמת זקנים וחולים זקוקים ל'יתד נאמן' למצוא היכן להיות בפסח? מי שזקוק לכך, יש לו מאה דרכים איך להגיע למלונות הללו, והדפסת מודעות כאלו בעיתונות החרדית הוא לא רק פשע, הוא הרס וחורבן היהדות החרדית, זה מוכיח כי הכסף יעוור, ובשל כך באה ההתנצלות המכוערת הזו

האם שכחתם כי הגדול מחברו יצרו גדול ובשל כך בלבד אסור לעורר את הייצר. כאשר קוראי 'יתד נאמן' או 'המודיע' או כל עיתון אחר רואים מודעות כאלו, ישנן נשים שהייצר של לחסוך את העבודה הקשה של ערב פסח מתעורר ולוחצים על הבעל בא נעשה לעצמנו קצת יותר קל השנה ונלך לבית מלון לפסח. כן, הם יחפשו מלון עם ההכשר הכי טוב, שזה כמו שהרב לנדא יתן הכשר על חזיר, האם זה הופך לכשר?

האם כשרות הוא רק על המוצר, או 'בעל השקפה' היה צריך כבר מזמן לקלוט ולהבין שהמוצר יכול להיות הכי כשר, אבל כשמדובר בבשר גלאט כשר וחלב 'חלב ישראל' אז זה טרייף

זה מזכיר לי בניו יורק את ה'דונקינס דונט' הכשרים הפתוחים בפסח, וישנם - לצערנו - יהודים טועים חושבים שזה כשר ולא קולטים כי זה כשר כל השנה אבל חמץ בפסח

אין זה פלא מדוע גדולי ישראל האמיתיים זועקים וקובעים כי העיתונים מן הסוג של 'יתד נאמן' הם חורבן הדור, אין מי שגורם הרס גדול יותר מן העיתונים הללו. מפני, שכאשר מפרסמים מודעות כאלו בעיתונים לא חרדים מתייחסים אליהם כאל לא חרדים וכמי שאינם לוקחים בחשבון מותר ואסור טוב ורע. אבל כש'יתד נאמן' מפרסם מודעות כאלו, פירושם של דברים 'הכשר' למודעות הללו

יחד עם זאת, האם כל אחד קורא את 'יתד נאמן' כל יום, ומה עם מי שלא ראה היום את 'יתד נאמן' ומחר יראה את המודעות הללו, מי אחראי להכשלת אותו יהודי?

ועל כולם, האם גם זה היה לעיני הרב אלישיב שנתן את ההכשר והסכים להדפסת המודעות הללו?

יום שבת, 18 בפברואר 2012

היכן למד האהרוני את הסאדיזם - הרב ווייס הובהל לבית החולים ואפילו טלפון לא הרים להתעניין בשלומו

ברור היה מראש כי הוא לא מגיע לירושלים, מי שראה את סדר היום שלו הוא לא דורך הפעם בירושלים. אבל משהו קרה כשהוא הגיע לארץ ישראל, הרב ווייס גאב"ד 'העדה החרדית' הובהל לבית החולים, בציבור של 'העדה החרדית' היתה דאגה רבה, והאהרוני לא מצא לנכון לשנות אפילו לא לשעה קלה את התכנית להגיע לבית החולים לבקרו

וגם אם נניח שלוח הזמנים לא הרשה זאת, מדוע הוא לא יכל לפחות להרים טלפון להתעניין בשלומו, להראות לפחות שבמצב כזה הוא דואג לו

הענין הוא, שאת הסאדיזם וההתנהגות הברברית הוא למד אצל מוריו ורבותיו. היה זה כשהלך לעולמו האדמו"ר מקלויזנבורג האדמו"ר הברך משה היה בישראל, ובשעת ההלויה רקדו ושרו באירוע לכבודו, הוא אפילו לא ירד להלויה. ואסור לשכוח, מדובר בבן דוד

אם הרב ווייס היה הולך לעולמו היה האהרוני רוקד משמחה ואומר כי עשה 'מופת', ועוד היה משחק את המשחק במלואו, היה מגיע לירושלים לומר הספד והיה בוכה עליו כפי שבכה על אמו שבביתה לא דרך 11 שנה וזעק כי הוא כל כך אהב אותה

מקורבי הרב ווייס על האהרוני: מזל שלא קוראים לו בן ציון אחרת היה לסאטמארים 'ציוני'

אין זה פלא מדוע שהם זועמים על המהלך החד צדדי של האהרוני בירושלים, זו התערבות גסה בעיר שבה על פי שיטת סאטמאר יש לה בית דין והנהגה והם מחליטים כיצד לנהל את עניניהם. אם הוא רצה לעשת צעד כזה בבקשה, אבל שיבקש רשות מבית הדין ולא יעשה צעד כזה לבד

החשש בעדה החרדית, שאם הוא עושה צעד כזה לבד בלי רשות בית דין, מחר יעשו אחרים ויאמרו כי אם לאהרוני מותר, מותר גם להם

אנשי הרב ווייס הזועמים על ההתנהגות של האהרוני, לא רק על המפגש עם הבעלזאי, הרבה יותר שהוא כלל לא התעניין בשלומו של הרב ווייס שהיה בבית החולים, אומרים כי מזל שלאדמו"ר הברך משה לא היה בן 'בן ציון' מפני שאז היו לסאטמארים' אהרוני, זאלוני, וציוני

אבל הוסיפו, כי אין עוד צורך בבנציון, האהרוני הוכיח כי הוא הציוני, מפני שאף אחד מן הציונים לא הצליח להרוס את 'העדה החרדית', והוא זה אשר החדיר בה חרב חדה

יום שישי, 17 בפברואר 2012

השנים של הרב אלישיב - הפנסיה הציונית - וכח הפועל בנפעל

על פי התור העומד בקריאת התורה של תורמי שנים להרב אלישיב, יש לו כבר יותר ממאתיים שנה לחיות, את מי שאתה שואל אומר כי הוא תורם מיד, לא שנה, אלא כמה שנים, הם רק שכחו כי לאחר המאה ועשרים כשישאלו מה קרה עם כל כך הרבה שנים שקיבל, יאמרו כי שנה של פלוני זה 10 דקות של הרב אלישיב, כך שמאות שנים של האברכים הם בקושי כמה שעות של חיים להרב אלישיב

הטענה כי אדם הראשון תרם 70 שנה לדוד המלך היא טפשית, מאחר ואדם הראשון תרם זאת אלפי שנים לפני שדוד המלך נולד ולא בטרם מותו. המשחק הזה של לתרום שנים, למרות שבסיפורי המעשיות לילדים מספרים על דברים כאלו, הינם הבל ורעות רוח, וחבל שאנו משפילים עצמנו בעמידה בתור של כמה שנים זה או אחר מוכן לתרום להרב אלישיב

יתכן שאיצקע אזרחי צודק שהרב אלישיב יסוד העולם, אם היה דבר כזה של העברת שנים הרב אלישיב יכול לחיות עד סוף העולם. מעניין למה לא תרמו שנים להרב שך והחסידים לאדמורי"ם שלהם, אם משחקים כאלו עובדים

אני לועג לכל אלו, מפני שאני למדתי שבכל בוקר כאשר אני אומר מודה אני, זה על משהו חדש שקיבלתי מהקב"ה, יום קודם לכן כשהלכתי לישון כלל לא הייתי בטוח שאני יקום, ומעולם לא שמעתי שמי מחלק את מה שלא שלו. בכל שנה אנו מתפללים ומבקשים מהקב"ה שיכתוב ויחתום אותנו לשנת חיים נוספת, כך שחלוקת השנים היא מזלזלת באינטלגנציה, ופלא על מי שמכנים עצמם תלמידי חכמים שיעסקו בשטויות כאלו

אבל מה שכן, כאשר עוסקים בשנותיו של הרב אלישיב כאן הוא מספר אחד ודוקא ב'חלוקה' הציונית, בכל חייו הוא חי חיי מדינה וציונות, ואין מי בישראל שקיבל מן המדינה יותר כסף ממנו. מאז פרש מבית דין הגדול שם ישב בניגוד גמור לדעתו של רבה של בריסק שלחם מלחמת חרמה ברבנות מטעם, הוא מקבל פנסיה של שופט עליון שהיא הגדולה במדינת ישראל פלוס הטבות מפליגות. חישוב מהיר ממרום גילו מוכיח שמדובר בסכומים של עשרות מליוני שקלים, ולמי שיש סכומים כאלה הוא יכול לתקוף כל מה שזז בשטח, ולמרות שהוא חי מן הפנסיה הציונית לזעוק כי הוא אנטי ציוני ומנהיג הציבור הליטאי

לכן אין זה פלא מדוע הוא הוביל את הליטאים לעברי פי שחת, בשנות מנהיגותו, הציבור הליטאי התדרדר, ו'יתד נאמן' יוכיח, איש לפני שנים לא חלם ש'יתד נאמן' יוציא אי פעם 'לאשה' לחרדיות בשם 'קטיפה', והכל בהכשר הרב אלישיב

בענין זה אולי הסאטמארים צודקים כשהם זועקים כי יש לחשוש לכח הפועל בנפעל

יום חמישי, 16 בפברואר 2012

מה הועילו טפשים בתקנתם - היכן נעלמו השחקנים הראשיים מבעלזא וסאטמאר?

ההצגה הגדולה באמת אמורה היתה להתקיים בוויזניץ כאשר רואים זו הפעם הראשונה את הגיסים מבעלזא וסאטמאר יושבים זה לצד זה, או משני עברי האדמו"ר מויזניץ שקיוה עוד לזכות ולהספיק בחייו לחזות במחזה הזה, ועד לרגע האחרון של השבע ברכות ממתינים וממתינים והשניים לא הגיעו, שיחקו שוב ברוגז

ויזניץ סובלת ממחלוקת זו יותר מכל קבוצה אחרת, מפני שמדובר בבעיה פנים משפחתית, הם לא מצליחים להביא את הבנים והחתנים כולם לצד שולחן אחד בגלל המחלוקת הסאטמארית-בעלזאית, והנה לאחר המפגש של יום רביעי בלילה, משוכנעים היו כי הנה השתחררו מן הבעיה הזו, ומעתה המשפחה כולה חופשית להגיע לכל שמחה, ולמדו כי הם רחוקים מזה עוד יותר מבעבר

אם אכן שלום בין הצדדים, אין כל הסבר מדוע השניים לא יופיעו לפחות לרבע שעה, לרקוד יחד עם המחותנים. ואם את זה אינם יכולים להרשות לעצמם, אז לומדים אנו שוב, כי כל מה שקרה ביום רביעי בלילה היתה פוליטיקה והצגה, אין בה אפילו רסיס של כוונה לשלום אמיתי

בעלזאים - על מי אתם עובדים, מדוע אתם מזלזלים באינטלגנציה של הציבור?

הם מאמינים ככל הנראה שהעולם גוילם, כי אחרת לכתוב דברי הבל שכאלו, יכול רק מי שבאמת חושב שהציבור מטומטם ולא קולט מה קורה כאן. הם מציגים זאת כאילו שרק רצו וביקשו שלום ולא כל מטרה אחרת, ולא מספרים שלולא המלחמה האישית שמנהל האהרוני בהרב טוביה ווייס גאב"ד 'העדה החרדית', מפגש כזה לא היה יוצא אל הפועל מבלי שהיה מקבל את הסכמת 'העדה החרדית'

רק לפני כמה ימים בטרם נסע לארץ ישראל נשא האהרוני דרשה בפני תלמידיו שם אמר, כי למרות שהוא יפגש עם אדמורי"ם שבשיטה אינו מסכים עימם, הוא עושה זאת רק מפני תיקון העולם, ומבטיח כי הוא ימשיך להלחם עמם 'מלחמת עמלק' - לא פחות ולא יותר

אולי תסבירו לי, איך 'מלחמת עמלק' משתלבת עם שלום בין החצרות ולמנוע פירוד לבבות. האם יודעים אתם כי בקרב האהרונים מופץ קונטרס ארסי ושטני של אחד בשם טעלער נגד בעלזא וכל זאת עם 'הכשר' של האהרוני החושש לומר לו מילה מפני שהוא היועץ שלו?

האם באמת מפגש כזה יוביל לשלום או שמא רק ירבה את המחלוקת? כל ילד ידע כי האהרונים מתעלמים מן הקורה בבעלזא מפני שמדובר באדמורי"ם גיסים, והבעיה היא החלקים האחרים של הקנאים כמו הזאלונים, 'העדה החרדית' וקבוצות אחרות, האם עימם הוא הצליח להידבר שלום, או שאלו עתה יכו באהרוני ובבעלזא פי כמה מאשר לפני המפגש הזה?

האם באמת לנגד עיניהם של שני הצדדים היתה מטרה אחת? - אם הייתם כותבים כי בעיני הרבי מבעלזא היתה מטרה אחת, הייתי חותם על זה עם שתי ידים. אבל לומר כך על האהרוני?

אולי תסבירו איזה קידוש ה' צמח ממפגש לאחר חצות הלילה מלווה בבריונים עם אקדחים בידיהם? הלזה יקרא קידוש ה'?

איך אתם יכולים לכנות את האהרוני 'ירא ה'' כאשר מדובר באדם שבעט באביו ואמו, לחם באביו בבתי המשפט טען כי אינו יודע מבחייכון וביומייכון, 11 שנה לא דרך בבית אמו לא רצה לדבר עימה בגלל שהיא עשתה יד אחת עם האבא לחלק את סאטמאר בין שנים מן הבנים

עדיף היה אם הייתם מתעלמים או כותבים דיווח יבש מאשר לכתוב מה שכתבתם, בזה הוכחתם כי אתם מזלזלים באינטלגנציה של הציבור

להיכן נעלם שלום אליעזר מדוע הוא לא רצה לדרוך אצל הבעלזאי?

מי שישים לב, האח של האהרוני שלום אליעזר נדחף לכל פינה, היכן שרואים את האהרוני תמצאו אותו יושב לצידו, הוא וויתר על אדמורו"ת תמורת הבטחה מאחיו האהרוני שהוא יכבדו ותמיד יושיב אותו לימינו עוד לפני בנו, הוא בא עמו לישראל לחתונה ונדחף בכל מקום, גם הוא אוהב את התמונות. - גם לו בית כנסת משלו בבורו פארק הוא מכונה בסאטמאר ה-15 (חמשה עשר) על שם בית הכנסת שלו שנמצא בשדרה ה-15 בבורו פארק

אבל משום מה, אצל הבעלזער הוא לא בא, הוא לא רצה ללכת לשם הוא אמר לאחיו כי על ה'כבוד' הזה הוא מוותר ולא רצה להיות שותף לדבר עבירה, הוא לא רוצה להסתבך בסאטמאר ולכן הוא לא ילחץ את ידו של הבעלזאי בשביל שלא להסתבך

ואל תאמר כי הוא שומר על ה'שיטה' חלילה ללחוץ ידי משתתפים בבחירות ואגודאים. הנה לכם תראו איך שהוא יושב בביתו של משתתף בבחירות ושמו ר' ניסים קרליץ, תמצאו אותו בעוד מקומות אצל מי שהם רחוקים משיטת סאטמאר.

ועל כל אלו, בבעלזא רואים בביקור של האהרוני היסטוריה. אכן זו היסטוריה של הלבנת פנים, של השפלות, של מכה אחר מכה, ובבעלזא אומרים כי זה כל כך מתוק כל כך טוב מעולם לא היה להם כל כך טוב כמו מה שעשה להם האהרוני בביקור הזה

עם הרב לנדא אמר האהרוני 'לחיים' ולחץ את ידו לברכה עם הבעלזער הוא לא עשה זאת

מי שישים לב להבדל בין מה שהיה על השולחן במפגש של האהרוני עם הבעלזאי ומה על השולחן בעת שהיה אצל הגאון החסיד רבי משה לנדא רבה של בני ברק יראה הבדל הזועק לשמים. בבעלזא לא ראו יין או כל משקה, ואף לא תמצא תמונה אחת היכן שהשניים לוחצים ידיים מאחלים זה לזה לצד השולחן. מה שתמצא בבעלזא כאשר הגיע וכאשר עזב לחצו ידים לשלום אבל לא לברכה כפי שנהוג בכל מפגש של אדמורי"ם ורבנים

בכל מקום אחר היכן שאהרוני הולך, רואים אותו אומר 'לחיים' ואוכל מן האוכל שבהכשר הרב לנדא, הוא לא מתנזר מן הדברים האלו

יכול מי להסביר מדוע הוא תבע כי לא יניחו על השולחן יין או כל משקה אחר? אין לי כל ספק שזה לא בא מצידו של הבעלזער מפני שבמפגשים אחרים מוצאים אצל הבעלזער איך שהוא אומר 'לחיים' ומאחלים זה לזה כנהוג בברכת 'לחיים', מה שאין כן כשהאהרוני היה אצלו

להיכן נעלם היין? מדוע לא הסכים האהרוני לומר 'לחיים' יחד עם הבעלזאי?

השפלה אחר השפלה, פשוטו כמשמעו, האהרוני הציב שורה של תנאים על צורת ותנאי הביקור, ואחד מהם היה שלא יניחו יין ולא יאמרו 'לחיים', למרות שהיתה סיבה לעשות כך לא רק בשל הביקור, גם בשל השמחה, מדובר בבן משפחת שניהם, הוא הסכים לומר 'לחיים' על 'טה' ולא על יין בשביל שלא יאשימו אותו ששתה יין יחד עם הבעלזאי

למי שהספיק לשכוח, הרב שך כאשר עלה אליו הרב עובדיה יוסף בפעם הראשונה ציוה להניח ליקר ולא יין מפני שחשש מיין נסך, האהרוני עשה כך עתה עם הבעלזאי שלא קלט מה יעשו לו לאחר הביקור, איך יחגגו האהרונים שהם ניצחו, קיבלו את כל התכתיבים ויוכלו להוכיח כי על פי 'שיטתם' הבעלזאי הוא כופר ואפיקורס ומצוה להלחם בו מלחמת עמלק כפי שאמר בדרשה לתלמידים בטרם נסע לארץ ישראל

השפלה נוספת לבעלזאי - האהרוני לא הסכים לאכול מההכשר של בעלזא

מי שישים לב מה הניחו על השולחן יבין מה קורה כאן. לכאורה מדובר כאן לא רק במפגש בין שני אדמורי"ם, אלא גם בגיסים ביקור שצריך להיות הרבה יותר לבבי ומשפחתי, היו צריכים להניח לפניו עוגה ומאכלים אחרים, אבל הניחו רק תפוחים וכוס תה. והסיבה, מפני שהאהרוני הזהיר כי לא יאכל אצל הבעלזאי מפני שאינו רוצה להיכשל באכילה מן ההכשר של בעלזא

בבעלזא במקום לחנך אותו ולהניח דוקא מוצרים בהכשר של בעלזא, נכנעו לכל תכתיביו לא קלטו כי הוא משחק עימם משחק, ועושה מהם צחוק בכל העולם

זו גם אחת הסיבות שהוא פחד מצילומים, ובסיכום המקורי שהיה ביניהם, יהיה בפנים רק צלם אחד, ולאחר שיסננו את התמונות אלו ימסרו לעיתונות, האהרוני ביקש להבטיח שיראו כי על השולחן אין כל מוצר שהוא חלילה בהכשר של בעלזא

יצא המרצע מן השק - האהרוני ניצל את הבעלזאי לנקום בשנוא נפשו הרב טוביה ווייס

סוף סוף הם אומרים את האמת מדוע האהרוני הסכים להתבזות כל כך אצל הקנאים וגרוריהם העיקר לדפוק את הרב טוביה ווייס בו הוא מבקש נקמה על שהתיר לזאלונים הקמת בית כנסת בקרית יואל. בשעתו, הוא תבע ממנו שיאסור זאת והרב ווייס הודיע כי אינו מתערב בפוליטיקה הפנימית של סאטמאר

תשאלו בודאי אז מדוע הוא חיכה כל כך הרבה זמן, אז מעשה שהיה, כשהרב ווייס לא מכבר ביקר בקרית יואל הוא התפלל בבית הכנסת של הזאלונים ועל זה אין מחילה, מאז החל האהרוני לבשל את המלחמה הגדולה בו על ידי ניצול הבעלזאי לפוליטיקה הפנימית שלו

זו הסיבה גם מדוע הוא אינו בא לירושלים, הוא לא יכל ללכת לכל הרבנים ורק לא להרב ווייס שהוא הגאב"ד של 'העדה החרדית' לכן הוא לא דורך בירושלים

הבעלזאים לא קלטו כי הם מנוצלים לפוליטיקה פנים סאטמארית, הם חשבו כי הוא כל כך רוצה שלום עמם, יתכן ואילו ידעו את האמת מראש היו חושבים פעמיים

יום רביעי, 15 בפברואר 2012

מפגש אדמורי"ם עם אקדחים בידיהם?

מי היה מאמין כששני אדמורי"ם נפגשים, צריכים להכין בריונים כאשר אקדחים בידיהם להבטיח כי חלילה הבעלזאי לא ירצח את האהרוני והאהרוני את הבעלזאי, אחרת קשה להבין, לשם מה אקדחים במשחק הזה, האם באמת זו הקבלת פנים לכבודו של אדמו"ר?

ואם אכן הם מפחדים מן הקנאים הסיקריקים ודומיהם, אוי לנו שלכך הגענו, ששני אדמורי"ם המבקשים להיפגש צריכים להכין אקדחים להבטיח עצמם מפני בריונים המכונים חרדים

אוי לאותה בושה, שמפגש כזה צריך להצניע שחלילה לא יראו ולא יצלמו. בל נשכח, מדובר בשני אדמורי"ם שאוהבים את המצלמות השנים מעולם לא אסרו את הצילומים ואף נהנים מהם, ודוקא כאן הם מבקשים להבטיח כי חלילה לא יצלמו. מדוע? אם הם עושים דבר חמור ואסור אז מדוע הם נפגשים? ואם אין כל בעיה עם מפגש כזה אז מדוע הם מפחדים מצלמים?

בדרך כלל במפגש כזה נמצא המוני חסידים מקיפים את שני הצדדים בטרם הם נסגרים בחדר, כך בכניסה וכך ביציאה, ואילו כאן איפשרו לבודדים להיות שם, 3 גבאים לאהרוני ו-5 או 7 לבעלזאי. והשאלה היא שוב, מדוע? הלא מדובר בשני אדמורי"ם שמאמינים כי להם ציבור ענק של אלפים רבים, אז ממה הם מפחדים? האם המפגש מקורו באיסור, ואם כן אז לשם מה נפגשו. אם אינם שלמים עם המפגש הזה אז בבקשה שלא יפגשו

משהו חולה במפגש הזה, שני הצדדים משחקים משחק קטנוני וטפשי. פלא על הבעלזאי שהוא נותן יד לצעד כזה מצד האהרוני. למרות שהוא מבין ויודע כי האהרוני נתון תחת לחץ של קנאים וקיצונים הממררים את חייו בענין זה, ובכל זאת מה יועיל המשחק הזה. אם אינו יכול לעמוד בלחץ, שלא יבא כלל, ואם הוא בא אז אדרבה שיבא בקול רעש גדול בתופים ומחולות ושיוכיח כי הוא מצפצף על הקנאים

זה מוכיח כי האהרוני טיפש מטופש, מפני שכאן הוא אוכל דגים סרוחים ומשלם ביוקר, מוכיח כי הוא פחדן, ואין לו אומץ להתמודד עם האמת שהוא מאמין בה

הרב אלישיב אומר על הבעלזער כי אינו חסיד ולכן הוא מקבל אותו והוסיף כי יש לו קבלה לא להיפגש עם חסידים


סיפור מכלי ראשון על הרב אלישיב שאירע לפני חודש וחצי. בעוד ר' חיים קנייבסקי קיבל את ר' יואל כהן שביקר בי"ט כסלו בארץ ישראל יחד עם  המשפיע ר' מנדל ווכטר בכבוד רב ובתמונה משותפת, הרב אלישיב לא הסכים לקבלם. ר' שמעון יעקובוביץ’ אחיינו של הרב אלישיב ניסה לסדר פגישה דומה עם הרב אלישיב, אך הוא סירב, בטענה שיש לו קבלה לא להיפגש עם חסידים. כאשר נשאל על ידי אחיינו למה הוא נפגש עם אישיות חסידית מסויימת - הוא הזכיר את הבעלזער ועוד כמה שמות - והרב אלישיב השיב: הם לא חסידים
מאז מצב בריאותו הלך והתדרדר למצב שהוא כיום
ואולי מדובר בקפידא?

ממה מפחד משה גפני ומדוע הוא רוצה את הציבור החרדי עניים?

בהתקפה קשה יצא היום משה גפני נגד מי שהקציבו 180 מיליון לתוארים אקדמיים לחרדים, הוא טוען כי מדובר בעבודה זרה, אין צורך בתוארים, לדעתו מי שיש לו תואר לא יודע כלום, ומי שאין לו תואר הוא זה שיודע, נימוק שמשכנע אולי את 'יתד נאמן' אבל לא את אף אחד אחר

לא שאנו מאמינים שמי שיש לו תואר הוא מי יודע מה, אבל מה שבטוח, שמי שיש לו תואר קל לו יותר להשיג תפקיד ועבודה, וזה מה שחשוב בימינו כאשר מתמודדים עם פרנסה כל מה שיכול להקל על החרדי לקבל עבודה חייבים לעשות על מנת שימצא פרנסה

משה גפני יושב בועדת הכספים כבר זמן רב, דרכו התגלגלו מיליארדים ומעולם לא דאג שחלק מן הכסף יירד לצורך קידום חרדים בשוק העבודה. ומדוע? מפני שהוא חושש שביום שהמצב הכלכלי יהיה טוב יותר, החרדי יוכל לשלוט בעצמו בתקציבו ולא יהיה עוד תלוי בו ובסובביו, לא תהיה לו עוד שליטה עליו. משה גפני רוצה את החרדים חיים מחלוקה על מנת שייאלצו לתמוך בו ובמפלגתו בבחירות ועל זה הוא מקדש את המלחמה הזו

לא הייתי כותב שורות אלו אם גפני היה מסדר מקומות עבודה לחרדים וטוען שאפשר גם בלי תואר אקדמי הייתי מבין. אבל לא תואר אקדמי ולא עבודה, אלא ממשיך עם השיטה הקיימת של לחיות מכספי חלוקה, מוכיחה על מה שהוא מתכוון באמת

יום שלישי, 14 בפברואר 2012

מדוע זורק האהרוני מקלות בגלגלים ומדוע מוכן הבעלזאי לספוג כל כך הרבה עלבונות?

מי שמכירים אותו אומרים שזה לא הראש שלו, הוא כמו גיסו מבעלזא בפוליטיקה הם חלשים מאוד, עושים טעות אחר טעות. הסיבה, היועצים הקרובים חושבים אחרת, והוא האהרוני ממשיך לעשות את טעויות חייו, הוא יוצר לעצמו תדמית של אדם שאי אפשר להאמין לו, סיכום עמו מופר, הוא משפיל קהילות ואדמורי"ם בצורה הכי גרועה ופרועה, כולל כאשר אמורים להתפייס הוא ימשיך לדרוך עליו ברבים, שיידעו כי רק במחיר זה אפשר להיפגש עימו

אף אחד לא מבין לשם מה היה הנאום האומלל הזה. גם אם נניח שהוא הסכים עם מי שיעצו לו לעשות זאת, מדוע הוא לא יכל להמתין עם הנאום הזה עד לאחר שישוב מהארץ, מדוע לפני, ככה להקשות עוד יותר על האדמו"ר מבעלזא וקהילתו שבכלל ירצו עוד להסתכל על פרצופו

הכל יודעים לשם מה כלה נכנסת לחופתה, אבל כל המנבל פיו, ככה נראה היה האהרוני בדבריו בפני הבחורים. הוא זרק מקל נוסף בגלגלי הפיוס והשלום עליה עמלו בעיקר הנשים, הרבנית שלו (ראה בתמונה עומדת בפינת החדר מנהלת את הפוליטיקה הפנימית) והרבנית מבעלזא אחיות הרוצות לעשות סוף לבעיה הפנים משפחתית. כבר לא איכפת להן מבעליהן שיריבו, הן חושבות על הילדים שלהם להקל מעליהם את המצב המשפחתי הזה שאסור להיפגש זה עם זה ברבים ובשמחות משפחתיות, ומי הורס להם את העבודה, לא אחר מאשר האהרוני שאין לו את חוש ההבנה מתי כן ומתי לא, ואיך לשחק אותה לצאת גדול מן הענין הזה

בעת כתיבת שורות אלו לא ברור אם עוד יהיה מפגש, אבל מה שלא יהיה, דבר אחר ברור, האהרוני רמס והשפיל את בעלזא בצורה הכי גרועה ופרועה, הוא הוכיח כי הוא אדם מופרע שאסור לעשות עמו עסק כלשהו, אסור להאמין לו ולסיכומים עמו, ואין זה פלא מדוע כל כך הרבה התרחקו ממנו

יום שני, 13 בפברואר 2012

האהרוני יורק בפרצופו של הבעלזאי אומר כי ילחם בו מלחמת עמלק וחסידי בעלזא אומרים זה גשם

אני לא רוצה להאמין כי חסידי בעלזא כל כך ישפילו את עצמם, ואם זה יקרה שני הגיסים האהרוני והבעלזאי יפגשו, יהיה זה לא רק נצחון סאטמארי, אלא השפלת ההשפלות של בעלזא, דבר כזה עוד לא היה בהיסטוריה, לאחר מה שאהרוני עשה השבוע, רק שפלים ונבזים יאפשרו לאדמור"ם להתבזות ולא לספר לו את האמת

זה מדהים שאף אחד לא שאל את האהרוני את השאלה הזועקת, זו לא הפעם הראשונה שהוא נוסע לארץ ישראל, מדוע הפעם הוא מצא לנכון להבהיר כי הוא יפגש עם כאלו שאינו מסכים עימם ויעשה זאת רק מפני תיקון העולם, והכריז כי הוא ימשיך להלחם בהם 'מלחמת עמלק' לא פחות ולא יותר

איני נכנס כאן לוויכוח השיטות, אף אחד לא מבקש מהאהרוני שחלילה ישנה את שיטת סאטמאר, אבל שיסביר מדוע הפעם כשמתוכננת פגישה עם האדמו"ר מבעלזא הוא מצא לנכון להבהיר כי הפגישה היא רק נימוסית וכי ימשיך להלחם בו, מה שלא עשה בנסיעות הקודמות שגם אז נפגש עם רבנים ואדמורי"ם המשתתפים בבחירות ביניהם אגודאים שבהם אמר, כי ימשיך להלחם

אין כל ספק, כי מטרת הדברים היתה אחת, להסביר מדוע הוא יפגש עם האדמו"ר מבעלזא, שבעיניו ככל הנראה הוא גרוע מכל רב ואדמו"ר אחר, כי אחרת מדוע לא יכל לנהוג עמו כפי שנהג עם כל האחרים?

נכון, הוא עושה זאת בשביל להסיר ממנו את הלחץ של הקנאים והזאלונים להוכיח כי הוא סר מן הדרך והשיטה הסאטמארית, אבל להשפיל בצורה שכזו גיס, ולאחר מה שעשה למען הפיוס, אין שפלות נמוכה מזו

אני לא רוצה להאמין כי חסידי בעלזא יאפשרו את המפגש הזה לאחר מילים כאלו, ואם זה יקרה, יהיו החסידים בבחינת רבם דקרו, למען כבוד רבם, מפגש כזה אסור שייצא לפועל עד שהאהרוני לא מתנצל ומכריז לפחות שכוונת הדברים לא היתה כלפי בעלזא, למרות שהכל יודעים למה היתה הכוונה

מי הם המחליטים הרבנים הראב"ד והגאב"ד או העסקנים הקנאים והסיקריקים?

זה לא רק אצלהם, זה קורה כמעט בכל מקום, ואצל הליטאים במיוחד, קבוצת עסקנים ולבלרים הם המחליטים והרב אלישיב חותם על מה שהם כותבים, והפעם מצאנו זאת שוב ובגדול בעדה החרדית, שלא הרבנים הם הקובעים ומחליטים, אלא העסקנים חברי ההנהלה מחליטים, והרבנים אינם יכולים לעשות דבר, הם כפופים לעסקנים ולא העסקנים לרבנים

וויכוח קשה מתנהל זה שבוע ימים בענין התפילה לשלומו של הרב אלישיב, שני הרבנים הראב"ד והגאב"ד הביעו דעתם בצורה הכי ברורה כי דעתם שיש לפרסם קריאה לציבור להתפלל על הרב אלישיב, ושניהם מודים כי מי שמונעים זאת הם חברי ההנהלה של 'העדה החרדית' שהחליטו כי לא יפרסמו קריאה כזו. הסיבה האמיתית, הם לא מחפשים צרות מן הקנאים והסיקריקים, הם מעדיפים שיהיה להם קצת לא נעים עם הליטאים והרב אלישיב מצרות עם הקנאים והסיקריקים

למדנו שוב, כי פרסומם של מכתבים וקריאות, ההחלטה על כך בידי העסקנים ולא הרבנים, ועובדה, כאשר הרבנים מבקשים לפרסם מודעה, והעסקנים אומרים לא, כוחם של העסקנים גובר והם המכריעים

בעל כרחו יענה אמן - מן השמים ביקשו להוכיח את נבזותה ושפלותה של העדה החרדית

לא היה ספק כי הוא בצרה גדולה, הוא מבין כי לא מתנהגים ככה, וכי בזמן שכזה 'העדה החרדית' צריכה להתעלות ולהוכיח כי היא יודעת להבחין בין יום לילה, מתי כן ומתי לא, אבל הוא לא יכל להתמודד עם מנהיגיו שהם העסקנים חברי ההנהלה שהם המחליטים, והוא לא יותר מהמוציא לפועל את החלטתם שלהם

שבוע ימים לפחות התנהל וויוכח מר וקשה בין הרבנים טוביה ווייס ומשה שטרנבוך עם חברי ההנהלה של 'העדה החרדית' איך לנהוג בשעה שכזו כשהרב אלישיב בבית החולים במצב של בין חיים למוות, והעסקנים גברו, הם קבעו שלא יוצאים בקריאה ולא מפרסמים מכתב כלשהו, והרבנים הראב"ד והגאב"ד נכנעו לעסקנים

הוא העדיף שלא יידעו את האמת, אבל מן השמים עשו הכל שיתגלה קלונם ברבים, הרב ווייס הגיע לבית החולים שלא מרצונו, ושם כבר לא היתה לו ברירה ועלה לחדרו של הרב אלשיב לבקרו ולאחל לו רפואה שלימה, הודה בפה מלא, שאי פרסום המכתב זה לא מפני שהוא לא רצה, אלא מפני שהעסקנים חברי ההנהלה הם שקבעו כך

יום ראשון, 12 בפברואר 2012

משיח קטן עליו - הרב אלישיב יסוד העולם - זועק איצקע

הוא עובד כבר על ההספד שבוע שלם ואינו יכול עוד להחזיק אותו בבטן, אז זה התפוצץ היום כאשר יצא בהצהרה רשמית, כי הרב אלישיב הוא יסוד העולם ואם חלילה הוא לא יהיה עמנו, העולם מתערער, אנו בסכנת קיום

חשבנו עד היום, כי המקסימום שאפשר לעשות ממאן דהוא, זה משיח. לימד אותנו היום ר' יצחק אזרחי ראש ישיבת מיר, כי משיח קטן על הליטאים, אצלו, הרב אלישיב הוא יסוד העולם בלעדיו העולם לא יכול להתקיים, ולכן חייבים לזעוק גיוואלד להבטיח כי חלילה לא יילך, בשביל שהעולם ימשיך להתקיים

מתברר, כי הליטאים מרחיקים לאחרונה הרבה יותר מן המשיחיסטים, עד כה לא שמענו ממשיחיסט שבלעדי הרבי, העולם בסכנת הכחדה. הליטאים חידשו, כי בלעדי הגדולים שלהם העולם לא קיים, וכך הם חזקים יותר מן החסידים

הליטאים מגינים עליו ומצדיקים את דבריו, אבל מעניין היה, אם היה חסיד משמיע דברים כאלו על רבו, מה היו אומרים הליטאים, היו זועקים שבתי צבי, כופרים, אפיקורסים, משומדים. מתברר שוב, כי הבעיה אינה מה שאומרים, אלא מי שאומר

יום חמישי, 9 בפברואר 2012

ואולי באמת הרב אלישיב הוא המשיח? - מי שהצליח לעבור את הרב קוק, האצ"ל, המזרחי, הרבנות הראשית, לצפצף על רבה של בריסק, ולהפוך למנהיג הליטאים, רק הוא המשיח!

הם מחפשים מתחת לאדמה איך לעשות ממנו הרבה יותר ממה שעשו מאחרים, והדברים הגיעו עד לכדי קביעה כי הוא יוביל את הציבור הליטאי למשיח למרות מצבו, הם עושים ממנו עתה משיח, ומי שחששו שיצעקו הנה קמו משיחיסטים חדשים, הם עשו ממנו 'משיח בן יוסף', מתוך אמונה שאין לו תחרות, הם רק שכחו שהיה כבר משוגע שרצח את הבאבא אלעזר בטענה כי כל עוד משיח בן יוסף חי לא יכול משיח בן דוד להתגלות

מה שמעניין, במחשבה שניה, אני מגיע למסקנה כי הרב יוסף שלום אלישיב הוא הוא ה'משיח', מפני מה שהוא הראה בחייו, לא הצליח אף אחד, הוא לעג לגדולי התורה האמיתיים, צפצף עליהם צפצוף ארוך, ולא רק שעשה בניגוד לדעתם, הוא אף כבש את מקומם

למי שאינו יודע, הרב אלישיב בצעירותו היה קוק'ניק שרוף, הרב קוק היה המסדר קידושין שלו, ואף פדה את בנו בכורו, חמיו היה מנהיגם ורבם של הרוויזיוניסטים, האצ"ל, חרות, ודומיהם, וכאשר רבה של בריסק והחזון איש קראו למלחמה על 'הרבנות הראשית' וקבעו כי מדובר בשמד ממש, במקום שאפילו על המדרכה שלצד 'היכל שלמה' אסור לדרוך מפני שהמקום מטמא ממרחק, הרב אלישיב צפצף עליהם וישב בבית דין הגדול ולא עזב את המקום עד לסכסוך הקשה עם שלמה גורן בפרשת הממזרים,

וכאשר ישב בחוץ, והמשיך לקבל משכורת שמנה כדיין אותה הוא מקבל עד היום הזה, ניסו נכדיו - ילדי ר' חיים קנייבסקי, יחד עם בתו ע"ה ואחרים מבני המשפחה - לטהר אותו ולאט הכניסו אותו לקהלם, אם כי הוא נדחה על ידם, לולא הרב שך היה זקוק לו בשביל להלחם ברבי מגור, הוא לא היה יושב ב'מועצת גדולי התורה'. אבל התמזל לו מזלו, הפוליטיקה הפנים חרדית פתחה לו פתח לחדור לאותו ציבור שבהם בגד, והפך במשך הזמן למנהיג הציבור המחבלי-ליטאי

אז תאמרו לי, מי עוד מסוגל לעשות דבר שכזה, אם לא המשיח?

יום רביעי, 8 בפברואר 2012

טפשותו של משה גפני שוברת שיאים - אין זה פלא מדוע החרדים כל כך רעים בהסברה

צריך להיות הרבה יותר מטיפש לומר דבר שכזה, נימוק אחד להמליץ יושר עליו, כי הוא מנותק מן החיים המציאותיים - דבר שקשה להאמין - לא יודע באמת איך נראים החרדים בימינו, וכי יש כל כך הרבה נשים חרדיות שמתות להיות חברות כנסת, אחרת, אם הוא אכן יודע את האמת ואמר מה שאמר, הוא בדבריו אלו הרס את כל מה שאמר, ולא נותר אפילו אחוז של ערך למה שניסה לייצג בוויכוח הנוקב בכנסת

משה גפני נשאל מדוע אין ב'יהדות התורה' חברות כנסת, ואמר, כי 'יהדות התורה' רוצה לשלוח נשים לכנסת אבל אין אשה חרדית אחת ויחידה שמוכנה להיות חברת כנסת, הוא הוסיף, כי אם היו מכניסים מודעה ב'יתד נאמן' ומבקשים מן הנשים האינטילגנטיות החרדיות שיציבו את מועמדותן לכנסת, לא היו מוצאים אפילו אשה אחת שהיתה מציבה את עצמה כמועמדת. הוא טען כי לא החרדים אינם רוצים שנשים ייצגו אותם, אלא שאין נשים חרדיות שמסכימות לשבת בכנסת

אין צורך להתווכח, המילים האלו מספיקות בשביל שנקלוט ונבין, מדוע לאחר ששומעים מילים כאלו ממשה גפני מתייחסים לכל דבריו באותה רצינות. היהדות החרדית שטופה בכל כך הרבה נשים שהיו מציגות את עצמן מיד כמועמדות לכנסת, ואם זה היה מקובל, יתכן ומספרן של הנשים היה עולה על הגברים. עדיף אם היה אומר את האמת כי גדולי התורה סבורים שאין זה יאה שנשים ייצגו את החרדים, וכי כל כבודה בת מלך פנימה, הכנסת הוא מקום של זוהמה וקלקול האסור ולא טוב גם לגברים, ועל אחת כמה לנשים ובמיוחד נשואות. התפקיד הזה דורש הרבה זמן, ותפקיד האשה החרדית הוא לחנך את הילדים ולגדל אותם, אין לה זמן לכך. - גם אם ישנן נשים שאין להם ילדים ואין להן בעיה של זמן, ובכל זאת, הגישה החרדית היא, שעדיף שתפקיד כזה יעשו גברים ולא נשים

קורה משהו חמור בגישתו של משה גפני, שהיא מתרפסת ומתחנפת, אין לו את הכח להתמודד עם התקפות שחייבים לרמוס אותם מלכתחילה ולא להסכים עם תפיסתם. כשאומרים 'הדרת נשים', אסור להתקפל מיידית, כאשר שואלים מדוע אין חברת כנסת חרדית, אומרים במפורש, כי זה נוגד את רוח החכמים, וזהו זה, גדולי התורה לא יסכימו שנשים ייצגו את החרדים בכנסת וממילא אין עוד על מה להתווכח

יום שלישי, 7 בפברואר 2012

לא לבקש רחמים על יהודי במצבו של הרב אלישיב מוכיחה כי אינם מזרע ישראל

קשה לי להאמין כי הרבנים טוביה ווייס ומשה שטרנבוך אכן שלמים עם המציאות שאינם ממהרים להורות לציבור לבקש רחמים על הרב יוסף שלום אלישיב, הם מפחדים על נשמתם, חוששים שיבולע להם אם יעשו את הנכון ויקבעו כי על כל יהודי לא רק על הרב אלישיב גם מי שהוא מזרחיסט שומר תורה ומצוות חייבים להתפלל כאשר הוא במצב של בין חיים למוות, ישנם זמנים שלא עושים חשבונות כאלו, ובמיוחד תלמידי חכמים אינם צריכים הרבה להבין כי המקדש על מנת שאני צדיק גמור מקודשת שמא הרהר תשובה, לכן אפילו לשיטתם של הקנאים, במצבו הקשה בודאי שהרהר תשובה, ואין זה משנה עוד מה הוא עשה בחייו

אחת הבעיות שיש לנו עם כמה קבוצות ובראשם 'העדה החרדית' שאינם יודעים להבחין בין יום ללילה, מתי כן, ומתי לא. כאשר יהודי חולה, אסור לעשות חשבונות של 'שיטה', גם אם הוא נמנה על ציבור אחר, וגם אם דעתו אחרת משלהם, ועל אף שהיה חבר בבית דין הגדול של הרבנות הראשית, ועל אף שהוא חתן רבם של הרוויזיוניסטים האצ"ל וחרות, בשעה שכזו עם ישראל כולו מתפלל לשלומו מפני שמדובר ביהודי

העדה החרדית מחנכת את הציבור להשחתה ולאי רחמנות. בעבר, יהודי כששמע כי יהודי אחר בצרה ובמצב כמו מצבו של הרב אלישיב לא עשה כל חשבון אלא התפלל וביקש עליו רחמים. רק מי שאינו מזרעו של ישראל הוא אכזר בשעה שכזו

הם בודאי יטענו כי הרב שך עשה אותו דבר כשהאדמו"ר מחב"ד חלה ולא ציוה להתפלל עליו ואף הרחיק כששמע שהיו רבנים שהתפללו עליו אילץ אותם לפרסם מודעה כי הם חוזרים בהם וטעו, לא היו צריכים להתפלל עליו, הם עושים עתה כך להרב אלישיב. אבל, מחינו אז נגד הרב שך על המעשה אשר עשה, ואני מקיים מצוות מחאה עתה על מה שהם עושים להרב אלישיב