רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 7 ביוני 2012

למה מתעללים בנשמתו של הרב שך?

תלמיד ישיבת פונובי'ז ממשיך וכותב:

כל מי שנכנס לבית העלמין פוניבז' בבני ברק ונקלע למקום קבורתו של הרב שך, ברגע הראשון הוא בטוח שנפל על קבר של אחד מגדולי החסידות והאדמו"רים. יותר נכון הוא בטוח שנפל על קברם של עשרות רבנים ואדמו"רים שקבורים ב"קבר אחים". כי כל התוארים שיש בעולם על אדמו"רים, היה מי שריכז אותם על מצבת הרב שך. אם זה לא היה אצלנו בפוניבז' זה היה מצחיק, אבל הבעיה הקשה שזה לא קורה אצל החסידים, אלא דווקא אצלנו כאן בישיבה. אם עד היום ידענו שיש "פורים רב", היום אנו יודעים על "מצבה של פורים". איך הם כותבים בראש המצבה? אהה....

כמי שהיה מעורה באותם השנים סביב הויכוחים על מצבתו של הרב שך, שארגנו נכדיו ואנשי ה'יתד' ובראשם נתי גרוסמן, לא אשכח כיצד מול המצבות של מרן החזון איש, מרן הגרי"ז, ענקי ראשי ישיבת סלבודקא, ולפתע מצבת ענק עליה הולבשו תוארים מגוחכים והזויים. לא אשכח את אחד מראשי הישיבות שזעם ביותר והפטיר על אותה מצבה שזה בבחינת "נזם זהב באף חזיר". וכבר אמר אחד מהרמ"ים בישיבה שמצבה של הרב שך היא בכלל האיסור של "לא תקים לך מצבה" ולעשות עבודה זרה מאדם מת.

כמי שגדלנו כל החיים על תורה ולימוד וסלדנו מאותם תוארים והפרזות, ולא גרסנו את אותם ביטויים חסידיים, לפתע דווקא אצלנו, על הרב שך עושים מצבה כזאת. האם אין מי שדואג באמת לכבודו ולנשמתו. וכידוע בהלכה גודל הזהירות שאין לכתוב שבחים גדולים על הנפטר אם באמת לא היו בו שבחים אלה, ובפרט על המצבה של הנפטר, שהדבר מזיק לנפטר, ומעורר עליו קטרוג, ובשמים תובעים אותו על זה.

ומי שבאמת מרחם על נשמתו של הרב שך, יעשה טוב אם ידאג שהמצבה הזאת תוסר ויפה שעה אחת קודם. כל חלקת קברו של הרב שך נהפכה לחוכא ואיטלולא, ובכל ערב ראש חודש מזה עשר שנים הם תולים לנו מודעות בבני ברק על תפילת ערב ראש חודש בקברו. כמה אפשר להכיל את הביזיון הגדול הזה? אני יושב ומתפלץ ולא מאמין שזה קורה אצלנו בבני ברק.

הנה חלק מהתוארים המופלגים.

"פה נגנז ארון הקודש". ממתי אצלנו בני התורה השתמשו במושג הערטילאי הזה. "אראלים ומצוקים אחזו בלוחות הברית"... "עמוד האש"... "יחיד הדור ופלאו".. אפילו בחב"ד לא הגיעו לדרגה של שבחים הזויים כאלו... "אור העולם"...כמה אפשר להתבזות? "אביהם וליבם של ישראל..." "היה לבית ישראל לחומת אש בצורה"... "קדוש ה'" "ולא נהנה אפילו באצבע קטנה".... לא פחות מרבי הקדוש מחבר המשניות. "איש האמת".... כמה שקר אפשר לכתוב במצבה אחת גדולה ככל שתהיה ... "תורתו יראתו וקדושתו זרחו והאירו שמי היהדות" "ועשה שלא תשתכח תורה מישראל", לא פחות מרשב"י. אחד מחבריי הטובים האיר לי שהמצבה הזאת נראית כמו כתבה ב'יתד', ורק חסר הלוגו של יתד נאמן מעל המצבה, והחתימה י.נ. של מיודענו נתי גרוסמן. אהה...

על דבר אחד לא אחלוק על נותני התוארים במצבה, זה המילים "וכבוד גדול עשו לו במותו".... התואר הזה הוא אמת לאמיתה. ולא פחות מגוחך הוא המשפט "באור פני מלך חיים", שמופיע בסוף המצבה. תוארים ושבחים שאומרים על הקב"ה הלכו ולהבישו על הרב שך. פשוט עבודה זרה ממש. אהה...

נכדי הרב שך עשו במצבה אחת סלט ירקות של תוארים הלקוחים מאדמו"רים הונגרים רומנים ופולניים מעשרות גזעים ושולשלות, והלבישו הכל על אדם אחד, שסלד וצחק כל חייו מאותם אדמו"רים, ומהתוארים הללו.
 
הסירו את המצבה הליצנית הזאת מבית העלמין הזה שם טמונים רבותינו הגדולים, שמפיהם אנו חיים על לימוד התורה. עשו טובה לנשמתו של הרב שך, שיום יום נתבע בשמיים על תוארים אלו. אהה....

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.