רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 24 באוגוסט 2012

מ-1 לאחר חצות הלילה של מוצאי שבת עד לשעה 4 לפנות בוקר יהיו התגובות סגורים

במסגרת הגברת הפיקוח ובמטרה למנוע במוצאי שבת השתוללות של יצורים מפוקפקים המנצלים את העובדה שאני לא יכול לגשת למחשב אצלי עדיין שבת, סידרתי עם אחד מנאמניי בירושלים עיר הקודש שבמוצאי שבת הוא יפקח. הוא לא יעסוק בכתיבה, אבל מה שהוא ימצא לא ראוי הוא ימחק

הוא שמרן, ובנושאים אלה נוקשה יותר ממני, ולכן ביקשתי ממנו לנהוג עם המגיבים בליברליות מקסימלית, ברור עד גבול מסויים

אבל, הוא רוצה גם לישון בלילה, אז הסכמנו כי הוא יהיה ער עד 1 בלילה או קצת אחרי זה ובטרם יילך לישון הוא ינעל את התגובות, ולאחר השבת בניו יורק אני אפתח אותם לתועלת הגולשים

ב-4 בבוקר בארץ ישראל 9 בניו יורק כבר יהיה אחרי שבת

שבת שלום

4 תגובות:

 1. חשבתי שאי אפשר לכתוב תגובות
  חיים חזק ואמץ!
  (השעה בא"י 2 וחצי)

  השבמחק
 2. רבינו הקדוש כותב אין שום יאוש בעולם כלל

  השבמחק
  תשובות
  1. קודם שבוע טוב

   מצאתי עכשיו אימייל כי הוא החליט להשאיר פתוח הוא לא מבין מדוע צריך לסגור, הכל היה בסדר

   מחק
 3. העתק תגובה בכיכר השבת היום
  בכתבה על אברך שגר ברחוב שפת אמת בב"ב ששמו אברהם פרץ ששמו ןשם הראשון של האדמו"ר משומרי אמונים זהים שגרו באותו רחוב ונסתלקו לבית עולם תוך שבוע אחד

  1


  כל פורענות שבאה לעולם ...  דוב

  היום  כל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל...המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו (שבת, קלט, ע'א)

  כוחות הס"א מתקנאים בקדושה היתרה של מוצר שקבל את הסכמתם של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הרב אלישיב זצ"ל, ויבלח"א הרב שמואל הלוי ואזנר שליט"א - שבט הלוי, באחדות נדירה ונפלאה של ספרדים, ליטאים, וחסידים.

  נגד האחדות הזאת יצא בית הדין של העדה החרדית, ונכשל באיסור דאורייתא - "מדבר שקר תרחק". ביה"ד דן בהתקפה נגד המוצר בנוכחות הצד המתקיף בלבד. הצד השני - המותקף - לא ידע מהדיון ולא היה נוכח. המתקיף השתתף בדיון ושכנע והכשיל את הדיינים הנכבדים בדברי שקר.

  הצד השני - המותקף - לא ידע מהדיון ולא היה נוכח, כך שלא היה בדיון מי שיחשוף את השקרים ויתקן את הטעויות. על פי הלכות בית דין, בזה שביה"ד הנכבד שמעו רק צד אחד במחלוקת בין שני צדדים והוציאו פסק בית דין חתום בחותמת בית דין בלי לשמוע את הצד השני, הם נכשלו באיסור דאורייתא - "מדבר שקר תרחק". הם היו יכולים לפחות להרים טלפון ליצרן המוצר ולשאול אותו מה יש לו לאמר, וגם את זה לא עשו. מס' הטלפון היה בידיהם, מודפס על תוית המוצר.

  דייני ביה"ד קבלו מכתבים מכמה רבנים בהם נשאלו איך יתכן ששמעו צד אחד בלבד בלי הצד השני. ביה"ד ענו במכתב שאינם מתכוונים להתפלפל בנידון ומעשה בית דין קיים. בדיוק כמו שכתוב במשלי: "ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו". עליהם נאמר: "פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו".

  לפיכך: "מפרסמין את החנפין מפני חילול השם" (יומא, פו, ע'ב), רשי: "שהן רשעים ומראין עצמן כצדיקים אם יש מכיר במעשיו מצוה לפרסמו מפני חילול השם".

  האיסור של "מדבר שקר תרחק" הוא איסור כללי ותמידי ואינו מוגבל רק למקרה של דין תורה, טוען ונטען. או תובע ונתבע. ואיך קרה שהתעלמו לגמרי מגדולי הפוסקים שהיו מאוחדים בדעתם? "מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי. ולא עוד, אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן." ביה"ד הנכבד נהגו הפוך מבית הלל, נכשלו בשמיעה וקבלה של דברי שקר, שמעו רק צד אחד בלי הצד השני, והתעלמו לגמרי מהפוסקים המכשירים.

  כל הטענות והפילפולים והתרוצים שבעולם אינם יכולים לבטל את זה שב"ד העדה החרדית הוציאו פסק ב"ד חתום בחותמת ב"ד, אחרי ששמרו את הדיון בסוד מפני הצד השני, שמעו רק צד אחד בלי הצד השני, התעלמו מהפוסקים המכשירים, ומנעו מהצד השני אפשרות לחשוף את השקרים ששמעו ולתקן את הטעויות שעשו. "מדבר שקר תרחק" - איסור דאורייתא.

  לא רק ששמעו וקבלו דברי שקר, אלא גם כתבו דברי שקר. מה שכתבו ביה"ד הנכבד: "וחקרנו ודרשנו ע"י מומחים ומבינים" הוא שקר גמור, כי ה"מומחים ומבינים" היה רק המתקיף האחד שאינו יודע כלום - אפס אפסים - על המוצר המדובר. זה כמו לדון בכשרות של נקניק ולהתייעץ עם מי שמגדל תפוחי אדמה. לא רק שביה"ד נכשלו בשמיעה וקבלה של דברי שקר, אלא גם נכשלו בכתיבת דברי שקר. "מדבר שקר תרחק" - איסור דאורייתא.

  על כן לא בית דין צדק יקרא שמם בישראל אלא בית דין שקר.

  "כל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל...המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו...ראשיה בשוחד ישפוטו...לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל." (שבת, קלט, ע'א)

  לחזור בתשובה תמיד אפשר. שערי תשובה לעולם פתוחים.


  דוב | היום

  השבמחק