רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 29 באוגוסט 2012

מכתב למערכת: חסידות זה לא דמוקרטיה, בחסידות יש מנהיג אחד ויחיד, והוא מנהל אותה

לקוראי הבלוג הנכבד הזה:

רציתי לספר לכם מעט על תחושותיי בימים האחרונים.
נולדתי וגדלתי בבני ברק בשנותיו הבריאות של הלב שמחה זצ"ל. לאחר פטירתו מונה אחיו הפני מנחם זצ"ל לאדמו"ר, ואז כבר הייתי גדול יותר, שומע יותר ומבין יותר.
כשהפני מנחם נסתלק, הייתי כבר בחור בישיבה קטנה, וזוכר אני בבירור כי הדבר כאב לי מאוד. אהבנו אותו, הוא קירב אותנו, הוא התעניין בנו הרבה ואין פלא כי פטירתו הפתאומית הכתה קשות בכל העולם החרדי, בקרב חסידי גור כמובן, ומעל כולם אצל בחורי גור של אותה התקופה.
אולם אין ברצוני לדבר על הפני מנחם, משום שבהווה עסקינן. כמו"כ אין ברצוני להיכנס לפוליטיקה צרה כזאת או אחרת, ואם אכנס, זה יהיה ע"מ שתבינו את גודל הכאב שאני כאדם עם רוח ונשמה עובר בימים אלו.
בקצרה ממש: האדמו"ר שליט"א שהשם ישלח לו רפואה שלימה ומוחלטת בקרוב, מנהיג אותנו כבר 16 שנים בצורה מופלאה. כל חסיד שלא רצה ולא רוצה להיכנס לפוליטיקה יכול היה ויכול עדיין לעשות זאת, כמוני למשל, ומי שעשה זאת נמנע מצרות ובעיות בידי אדם, ואולי גם בידי שמים.
הרבי שליט"א שינה דברים רבים שהיו מסורים לנו מדורי דורות, ואפילו דברים שרבוה"ק מגור הורו לנו לפני שנים רבות.
אולם, לרבי יש מתנגדים וזה טבעי. הדבר היה מאז ומעולם, ואפילו בתוך גור שלפני המלחמה ואחריה. לרבי האמרי אמת זצ"ל היו מתנגדים, ואף לאחיו ר' מנדלי מפאבניץ זצ"ל היו חילוקי דעות איתו והוא גילה נטיות עצמאיות בתחומים שונים.
כשנפטר האמרי אמת, רוב החסידים שעברו את השואה רצו רבי רך כקנה, שילטפם ויזרוק עליהם סוכריות, ורובם העדיפו את האח הלב שמחה שבענוותנותו הרבה, ברח לחו"ל. (אגב, עד לפטירתו היתה אופוזיציה קטנה בתוך גור, אולם הם לא העזו לפעול או לדבר נגדו).
לאחר פטירת הבית ישראל, רוב החסידים לא יכלו להבין את התמנותו של כ"ק הלב שמחה לאדמו"ר. אמנם לא היתה אלטרנטיבה, אולם זה עדיין היה מפליא מאוד.
לאחר פטירת הלב שמחה התמנה הפני מנחם לאדמו"ר והיו לו מתנגדים, ולאחר פטירתו התמנה הרבי שליט"א לאדמו"ר וגם לו יש מתנגדים. ככה זה וכך זה יהיה. זה המצב.
אולם, חסיד נאמן יודע שאין לו להרהר אחר רבו, ואנו בגור אמונים עד מאוד על שמיעת דברי חכמים וקבלתם ללא הרהור. שומעים ועושים. לא שואלים שאלות.
בתקופה האחרונה (בפרט) החלו שמועות שונות ומשונות על שינויים בחסידות. כביכול משהו לא היה טוב עד היום.
וע"כ באתי לומר לכם כדברים הללו:
הכל היה טוב מאוד ומצוין עד היום. איני נותן הכשר לאנשים כאלו ואחרים שייתכן והם אכן מושחתים, אולם אין זה מתפקידי כחסיד פשוט לעמוד ולהוקיע אותם אל עמוד הקלון. ממש לא.
רוב רובה ובניינה של חסידות גור הם גידולי השנים האחרונות, ואלפי בחורים שלומדים תורה בהתמדה יעידו על הצלחה.
באים אנשים שאינם מגור, או כאלו שיש להם נגד הרבי והם נחשבים גם הם כאינם מגור, ומפריע להם מה שהוא עושה. לא לומדים עיון? מקימים קול זעקה. מה אכפת לכם? זה חסידות שלו והוא מחליט מה יהיה בה! לא מוצא חן בעיני מישהו? שיקום וילך. לא חייבו אף אחד להישאר. כן חייבו כל מי שנשאר או בניו לומדים במוסדות של גור שיתכופף ויקבל את הדרך אותה מתווה אדמו"ר שליט"א.
לשונאי גור יש מנטרה אחת עליה הם חוזרים בכל עת; רדיפת הפנ"מ ובניו. (הערה: גם אם אנשים מסוימים דיברו נגד הפני מנחם ואולי פעלו נגדו, אין זה היתר ללכת ולעשות אותו הדבר נגד הרבי. מי שפעל אז נגד הרבי הפני מנחם זצ"ל לא ינוקה וישלם בגדול ע"כ, ומי שפועל כיום נגד הרבי שליט"א ישלם באותה המטבע. למה מישהו חושב שהוא ינוקה מכך, למה?)
אז שתדעו, כל חסידי גור ובתוכם אני לא רדפנו את הפני מנחם מעולם ולא מוצאים אנו סיבה לעשות זאת. אני מתפלל על ציונו הקדוש בכל עת מצוא ואני רואה אותו כאחד הרבי'ס הדגולים ביותר שהיו לגור ולכל העולם בדורות האחרונים. אז מה, היום הרבי שליט"א הוא הרבי, הוא מחליט והוא מנהיג אותנו. חד וחלק!! אני מאד מכבד את בני הפני מנחם, כולם חכמים נבונים גאונים וצדיקים, אולם היותם בני אדמו"ר בגור לא מתיר למקורביהם ללכת ולצוות על הרבי מה לעשות! זו חוצפה. חסידי בעלזא שלא רצו ברבם הנוכחי קמו ועזבו! לא נשארו. לא ניתן להיות בתוך קהילה המודרכת ע"י אחד ויחיד ולהכתיב למנהיג מה לעשות! אם אנשים שונים לא מרוצים מהדרך של הרבי, שיקומו וילכו ויסתדרו בחסידות אחרת, או שיפתחו חסידות לעצמם. שיהיה להם לבריאות! אף אחד לא יציק להם, וכבר היו דברים בעבר. מי שעזב לא סבל כלום!
איני מצדיק חלילה וחס את דרך האלימות (פיזית ומילולית) נגד מי שלא הולך בתלם, אולם אני בהחלט יכול להבין זאת. בבעלזא הרביצו מכות רצח למתנגדים, כשר' ישראל חזר לויזניץ העיפו את המתנגדים מהמוסדות, כך היה בכל החסידויות, ואני לא חושב שיש כאן משהו פסול. האלימות היא לא דרך, והטרדות שונות הם גם לא דרך (ומי שעשה, עושה או יעשה כך (גם אם זה למען כבוד הרבי), שיעוף מגור כאן ועכשיו, ושילך לכל הרוחות!!), אולם אם יש בקהילה מסוימת דרך, לאף אחד אסור לחלוק עליה ומצד שני להישאר בה! אף חרדי לא ישלח את בנו הקטן לגן חילוני, כי כבר ביום הראשון הוא יחזור וישאל בתמימות על מושגים זרים. אף חסיד גור (או ויז'ניץ, או בעלזא, או רחמסטריווקא וכו') לא רוצה שבנו יחזור מהגן ויגיד שחבר סיפר כי הדרך של הרבי לא ללמוד עיון היא נגד שיטה של גדולים אחרים.
כשם שכל הציבור החרדי לא רוצה שבית המשפט יתערב בתכני הלימוד בבתי הספר החרדיים, כך גור לא רוצה שאנשים מבחוץ יכתיבו לה את הדרך אשר ילכו בה. יואב ללום פנה לבית משפט ע"מ שיתערב בבית ספר חרדי, כולם קמו עליו ורצו להורגו. כעת כולם מקימים בית משפט לאדמו"ר מגור, לדרכו ולחסידיו.
לא ראיתי, שבסוף חודש תשרי תשס"ד, עת ביטל הרבי שליט"א את זמן השינה (שזה מושג קדוש בישיבות גור) והעבירו מ-21:30 ל-22:00, שכל מתנגדיו קמו והקימו קול זעקה. רק הפני מנחם היה רבי בגור? אם איני טועה היו עוד רבי'ס בגור, והם תיקנו שילכו לישון בתשע וחצי. איך הרבי מעז? איך? איפה כל "אוהדי הפני מנחם" שיקומו ויזעקו שהרבי טועה ואינו מבין את הדרך הנכונה? איפה הם היו אז? אלא, שכולם הבינו אז כי אם הרבי מחליף את זה (ושוב, על-אף שזה היה קודש קדשים בגור, לא כמו העיון) כנראה שהוא יודע את הדרך הנכונה וכולם שתקו, אז בבקשה, תשתקו גם עכשיו!
לצאת נגד הרבי ולהישאר כביכול חסיד שלו? חופש הביטוי? איפה בדיוק יש דבר כזה?
האד' מויזניץ שליט"א הבין שחיים מאיר כ"ץ פעל אחרת ממה שהוא חושב, הוא העיף אותו על טיל תוך 24 שעות!!
בבעלזא הבינו שיש הפועלים מאחורי גבו של הרבי, העיפו אותם לכל הרוחות!!
תנסו בחסידות מסוימת לבוא ולומר (בתור חסיד של אותה החצר) כי הרבי עושה טעות, וכי מהלך כזה או אחר שעשה נידון לכישלון. לא תספיקו לומר 'שלום עליך מורי ורבי' עד שתצא נשמתכם בטהרה!
 תגידו לי אתם, חכמים ונבונים, מה בדיוק גור אמורים לעשות עם מי שחולק על הרבי? מה? לתת לדעותיו הנגדיות לפשות בציבור? שירעיל את כולם נגד הרבי רק כי הוא אוחז אחרת?
חסידות זה לא דמוקרטיה!! בחסידות יש מנהיג אחד ויחיד, והוא היחיד שמנהל אותה וקובע מה יהיה בה!! יש לך תלונות? תכנס ותגיד לו? אתה חושב שמישהו שהוא מינה פועל שלא ביושר? תכנס ותגיד לו!! הוא לא רוצה לשמוע אותך? תקפוץ!! אתה לא מרוצה מזה שלא שמע אותך, אתה אכן צודק, יש כאן בעיה. או שתמשיך לסבול בשקט (מסכן שכמוך, סתם נטפלו אליך או לילדיך במוסדות), או שפשוט קום ולך!! תפוס את רגליך ועוף מכאן!!
גור היא לא בובה מגומי שכל אחד יבוא ויסביר כי הרבי טועה וכי אצל רבי'ס אחרים של גור זה לא היה קורה. אם הבית ישראל זצ"ל לא היה רוצה שגור היום תראה כך, הוא היה פועל בשמים שיהיה משהו אחר, וכך כל רבותינו לדורותיהם.
הרבי הנוכחי, זה המתגורר ברחוב רשב"ם בבני ברק, הוא היחיד שיורה לנו את הדרך!! האחד והיחיד!!
אתה טוען ש...., אני אפילו לא מעוניין לשמוע מה יש לך לטעון נגדו, אם אתה נגדו ואני בעדו, אז אני אשאר כאן. אתה משוחרר!! אם אתה חושב שאחריך יבואו עוד רבים, אז לכו כולכם!!
אני מבטיח לכולם, כי גם אם מחר יעמד הרבי שליט"א בעצמו על הבימה בביהמ"ד, ייקח מיקרופון ויכריז כי הוא אינו מקפיד על מי שעוזב והולך למקום אחר, 99.9% מהציבור יישאר אתו!! יישאר אתנו!!
מאיפה העוז והחוצפה לבוא ולטעון דברים נגד הרבי? אני לא מצליח להבין מהיכן זה נובע?!
וכל זה עוד לפני שנבוא לדבר על קדושתו של הרבי. עוד הרבה קודם. כל זה בהנחה שהוא מונה להיות המנהיג של הקהילה, ראוי או לא ראוי. הוא המנהיג-הוא המחליט!
תשאלו למה על גור יצא הקצף? כי רוב בניה (לא כולם, רוב) לא יושבים על האינטרנט ומנבלים את פיהם בוויכוחים שונים, אין מי שיגיב בפורומים שונים וינקה לכלוך, והאמת, שהרוב לא יודעים בכלל מה שנכתב כאן או שם נגדם!!
אבל אני כחסיד עם נשמה, פגוע עד עמקי נשמתי!!
קמתם קבוצת אנשים חטאים, שפכתם דמי יחד עם דמם של עוד אלפים, והכל בשם הקריאה לניקוי השורות!! תגיד לי אתה ואתה, מר חוצפן קטן, מי מינה אותך לסיים את הסבל הנוראי שעוברים בגור? מי? אתה גם תורם לקופת העיר למען הסובלים? אתה מתנדב ביד אליעזר ועוזר לאנשים שסובלים? כולכם אפסים משועממים היושבים על האינטרנט מבוקר ועד לילה, לא מבינים דבר ושניים בפוליטיקה של חסידות כזאת או אחרת, אבל מנצלים את העובדה שליצמן חווה מפלה פוליטית כדי לנגח את כל עשרת האלפים הכפופים לרבם, תוך כדי קללות והשמצות על ראשו של מורנו ורבנו קדוש עליון ותפארתו, הרבי שליט"א מגור, הרבי שלי ושל כולם!!
שפכתם את דמנו, אבל לפחות גרמתם לנו להרים ראש ולהיות נאמנים לרבי מתמיד!

נ.ב. אני חוזר ומזכיר: הנ"ל לא נכתב ע"מ לנקוט צד במחלוקת כל שהיא, ולא נועד לערוף את ראשם של אנשים שונים. כל רבותינו הקדושים זיע"א היו מנהיגים קדושים וטהורים, ולאורם של כולם נצעד עד ביאת משיח צדקנו. בני הפני מנחם זצ"ל גאונים, קדושים וחכמים, ולי, החסיד הפשוט מן השורה הם חשובים בדיוק כמו כל בני הרבי שליט"א. כמוני חושבים כולם!

50 comments:

 1. בעל המכתב כותב:
  "נולדתי וגדלתי בבני ברק בשנותיו בריאות של הלב שמחה זצ"ל. לאחר פטירתו מונה אחיו הפני מנחם זצ"ל לאדמו"ר, ואז כבר הייתי גדול יותר, שומע יותר ומבין יותר". - ע"כ

  זה השקר הראשון של הכותב. כי לא ייתכן ש"גדל" בשנותיו הבריאות של הלב שמחה, וכשהפני מנחם נפטר היה רק בישיבה קטנה [כי שנות מחלת הל"ש - כ-7 שנים - פלוס 3 וחצי שנות הפני מנחם]. הכותב הוא ללא ספק אחד מה"מערכת" הממונים על עינייני גור באינטרנט. הוא כותב כחסיד תמים, אך אין ספק שזה מהטרוריסטים של גור, שמנסה את כוחו ....

  השבמחק
  תשובות
  1. בזמן שכולם יושבים בשטיבל ולומדים דף היומי
   אתה יושב באינטרנט וכותב דברי הבל שאף אחד שיודע מהנעשה ונשמע בגור לא קונה
   לא אתחיל להפריך אותך כלל כי חבל על הזמן ואינך משפיע על אף אחד בגור ומחוץ לגור אתה יכול להמשיך כי זה פשוט לא מפריע לי בחיים

   מחק
  2. זו צורת ההתמודדות שלכם הטרוריסטים כל ה-14 שנה האחרונות. במקרים המועטים בהם לא הצלחתם ע"י טרור להשתיק הביקורת על מעשיכם הנפשעים והבלתי נסלחים. המצב בגור רחוק כ"כ ממה שאתה מנסה לתאר.

   לענין "הפרעה לחייך": אל דאגה, אין לי שום חשק להפריע לך בחיים, כי לא חונכתי ב"ה ע"י מחנכים מושחתים ואווילים כמוך - שרוממות ה"מידות" בגרונם, וחרב ההשחתה והנקמה בזרועם. ש"הבדילנו ...". אין לי שום הנאה להציק אף לשונאיי, זה החילוק בים הזמן שאני גדלתי אצל הבית ישראל וכו', - אליך.

   מחק
 2. בעל המתכב כותב:
  "אגב, עד לפטירתו [- של הבית ישראל] היתה אופוזיציה קטנה בתוך גור, אולם הם לא העזו לפעול או לדבר נגדו" - ע"כ

  שקר, הכמה בודדים דברו גם דיברו, אך הבית ישראל לא נתן להרע להם. הוא היה רחמן נפלא. הוא אף דאג להם לשידוכים וכו'..

  השבמחק
 3. בעל המכתב כותב:
  "באים אנשים שאינם מגור, או כאלו שיש להם נגד הרבי והם נחשבים גם הם כאינם מגור, ומפריע להם מה שהוא עושה. לא לומדים עיון? מקימים קול זעקה. מה אכפת לכם? זה חסידות שלו והוא מחליט מה יהיה בה!" ע"כ

  [מה, הציבור "כושים" ??? לא זה לא החסידות שלו !!! נקודה. אנחנו לא עבדים שחורים. אנחנו חברי קהילה עוד מזמן סבו, ומנכ"ל חדש אין לו היתר להפוך סדרי עולם של הקהילה ולהפוך מוסכמות, אא"כ נמלך בציבור. כך הורו חכמינו. אנו לא נלך. שהוא יילך. אנו כאן מזמן הבית ישראל או האמרי אמת שבנו החסידות הזו בצורה שונה לגמרי. אין לנו לאיפה ללכת והוא מנצל זאת. אתה חצוף. יש תשובה מהחידושי הרי"ם (בספר מאיר עיני הגולה ועוד) לרבי לייבלה איגר שאף "מרא דאתרא" אינו יכול לכוף תקנות וגזירות בקהילה, אם לא בהסכמת רוב אנשי העיר או רוב ת"ח שבה. חוץ מזה, מדוע הוא ואתם לא הלכתם ב3 וחצי שנות הפני מנחם אז הצקתם להפנ"מ ועשיתם לו ככל העולה על רוחכם והפרעתם לו להנהיג ??? כמו שאתם לא הלכתם, כי לא היה לכם לאיפה, גם אנו נמתין בסבלנות, "אולי יחוס עם עני, ... אולי ירחם].

  השבמחק
  תשובות
  1. הרי לפניכם תגובה נוספת מאתר גור און ליין, כלשונה שם:
   לגור און ליין היקר, שהוא כנראה אחד מעושי דברו של הרבי שליט"א,
   לא הוגן להביא את המכתב המתחנחן ולא להביא את עשרות התגובות החזקות מאד שהופיעו באתר של שאולזון.
   נו טוב, כבר קלטנו בידי מי שבוי הפורום הזה.

   ועכשו לכמה תשובות מאת הצעיר בחסידים:
   אתה אומר ש'חסידות היא לא דמוקרטיה' - מי אמר?
   אנחנו אומרים ש'חסידות היא לא דיקטטורה'. אולי אנחנו צודקים, ולא אתה? מי קבע מה היא חסידות?
   לא נלך לשום מקום, היות והקהילה - קרי אנחנו - היתה כאן הרבה לפני האד"ש. הוא שואב את כל כוחו מהחסידים. לו נניח שבאופן כלשהו נמחקים ח"ו כל החסידים מעל פני האדמה - לא יהיה לרבי שום דבר... מצד שני, אדמורים מתחלפים כאן בקצב מהיר (לצערנו). הקהילה אינה שלו! לא הוא בנה אותה!

   משה רבינו טעה, שאול המלך טעה, ורק אד"ש - שלושת אלפים שנה אחריהם - לא יכול לטעות???

   רגע, ואם אד"ש יגיד לכם לעבוד ע"ז, תעבדו? מי המציא את השטות הזו, שרבי הוא יותר מאלוקים, ואסור להרהר אחריו?
   רבי הוא אדם מוכשר, למדן וירא שמים, שנבחר ע-ל י-ד-י ה-ק-ה-י-ל-ה, כדי להנהיגם בתורה וביראת שמים.
   ואנחנו לא נקיים הוראות שלו שנוגדות את רצון האלוקים.
   וגם לא נחשוב שהוא הכי צדיק בדור! אולי האדמור מרחמסטריווקא יותר צדיק? אולי האמשינובער? מה, כל רבי שיתמנה כאן - נהיה חייבים להאמין שהוא הכי צדיק בעולם???
   לא נלך מכאן, כי זו הקהילה שלנו ואין לנו מקום אחר. כאן נולדנו, כאן נולדו ילדינו, אין לנו לאן ללכת ואין לנו סיבה ללכת. (העובדה שבחסידויות אחרות יש - אולי - רעבעס צדיקים יותר, אינה סיבה ללכת מהמקום בו אנחנו נטועים, להחליף לבוש ומנהגים ונוסח תפילה. רבים ניסו זאת, וההשפעה על ילדיהם הייתה גרועה מאד).
   ולגבי הטענה ש'אפשר להיכנס לרבי ולהביע דעה...' נו באמת... כותב המכתב ניסה לעשות זאת פעם? בזמן הבחירות בירושלים, אולי? כנראה שלא.

   מחק
 4. בעל המכתב כותב:
  "גם אם אנשים מסוימים דיברו נגד הפני מנחם ואולי פעלו נגדו, אין זה היתר ללכת ולעשות אותו הדבר נגד הרבי. מי שפעל אז נגד הרבי הפני מנחם זצ"ל לא ינוקה וישלם בגדול ע"כ, ומי שפועל כיום נגד הרבי שליט"א ישלם באותה המטבע. למה מישהו חושב שהוא ינוקה מכך, למה?" - ע"כ

  למה, כי דם רב ללא רחמים שפכתם, כן, גם אתה וחבריך.. מתחזה נחמד. אתהשקרן ! אתם - כל אנשי הרבי הנוכחי בלי יוצא מהכלל, רדפתם את הפני מנחם עד חרמה כל עוד הוא חי, וגם את זכרו בשנים לאחר פטירתו. כמו שלכם היה מותר לעשות אז קהילה בתוך קהילה, כך אל תטיפו לאיש. איש עוד לא הגיע למה שאתם עשיתם להפנ"מ !!! וגם הרבי הנוכחי עצמו זלזל בפני מנחם נוראות והנהיג רביסטעווע מתחת לפני מנחם ולא מחה כשחסידיו עשו לו שקט כאדמו"ר כשנכנס לבימ"ד לטיש של הפנ"מ, וכשנסע לכותל וכו' עם צי של מכוניות. וכשקיבל קווטילך. וכשלא הסתובבו לו עם הגב בצפת ב"בואי בשלום". וכשצעק על הפני מנחם בהפסקה ביום ראש השנה לפני התקיעות בתשנ"ו, ועוד ועוד ועוד.

  השבמחק
 5. בעל המכתב כותב:
  "אם אנשים שונים לא מרוצים מהדרך של הרבי, שיקומו וילכו ויסתדרו בחסידות אחרת, או שיפתחו חסידות לעצמם. שיהיה להם לבריאות! אף אחד לא יציק להם, וכבר היו דברים בעבר". - ע"כ

  מי שעזב לא סבל כלום! אתם לא תציקו ? לר' ב.ב.ז.ל. מבית שמש שסך הכל רצה להסתובב גם אצל קלוגר, והוא לא דיבר כלל על גור, לא הצקתם ? ולעוד כמותו ? לא היתה אסיפה ללכת ביד קשה ? עד שהחליטו לנסות קודם בטובות ולעשות שיעורי חסידות כל שבוע ? א"כ ק"ט בן בנו של ק"ו מה הייתם עושים על פתיחת ביכנ"ס קטנטן ע"י אחרים. מה שאתם לא עשיתם בשנות הפנ"מ רק חיכיתם, גם אנו נעשה, "נשב ונחכה לישועת ה'...

  השבמחק
  תשובות
  1. תמשיך לישב ליד המחשב ותחכה

   מחק
  2. אני מחכה כמו כל כלל ישראל לישועה, גם ממכם. אגב: איפה אתה יושב עכשיו ? ליד הגמרא או בבתי וורשא או במוקד הטרור ב"סמינר" או ב..., או א-ו-ל-י ליד ה-מ-ח-ש-ב ???

   מחק
 6. בעל המכתב כותב:
  "אף חסיד גור (או ויז'ניץ, או בעלזא, או רחמסטריווקא וכו') לא רוצה שבנו יחזור מהגן ויגיד שחבר סיפר כי הדרך של הרבי לא ללמוד עיון היא נגד שיטה של גדולים אחרים". - ע"כ

  אתה שוב משקר. אם אתה רוצה להידמות לשטויות האיומות שבעלזא מתחרטים עליהם עד היום ולהיראות כמותם אז, רק תודיע. ובויזניץ "לא העיפו איש כשר' ישראל חזר. אתה טועה, ר' ישראל הוא ההיפך הגמור במידות מאחיו ר' מנדלי ומהרבי מגור.

  השבמחק
 7. בעל המכתב כותב:
  "אף חסיד גור (או ויז'ניץ, או בעלזא, או רחמסטריווקא וכו') לא רוצה שבנו יחזור מהגן ויגיד שחבר סיפר כי הדרך של הרבי לא ללמוד עיון היא נגד שיטה של גדולים אחרים". ע"כ

  אתה שוב משקר. אם אתה רוצה להידמות לשטויות האיומות שבעלזא מתחרטים עליהם עד היום ולהיראות כמותם אז, רק תודיע. ובויזניץ "לא העיפו איש כשר' ישראל חזר. אתה טועה, ר' ישראל הוא ההיפך הגמור במידות מאחיו ר' מנדלי ומהרבי מגור.

  השבמחק
 8. בעל המכתב כותב:
  "כשם שכל הציבור החרדי לא רוצה שבית המשפט יתערב בתכני הלימוד בבתי הספר החרדיים, כך גור לא רוצה שאנשים מבחוץ יכתיבו לה את הדרך אשר ילכו בה. יואב ללום פנה לבית משפט ע"מ שיתערב בבית ספר חרדי, כולם קמו עליו ורצו להורגו. כעת כולם מקימים בית משפט לאדמו"ר מגור, לדרכו ולחסידיו". - ע"כ

  לא מקימים בית משפט לדרכו של הרבי מגור. רק לטרור האלים שנהיה בגור מאז הנהגתו. דבר שלא היה מעולם, גם כשרדפו את הפנ"מ.

  השבמחק
 9. בעל המכתב כותב:
  "האד' מויזניץ שליט"א הבין שחיים מאיר כ"ץ פעל אחרת ממה שהוא חושב, הוא העיף אותו על טיל תוך 24 שעות!!" -ע"כ

  ההבדל ה"קטן" הוא שהרבי מויזניץ ר' ישראל לא העיף על טיל את חיים מאיר כץ מויזניץ, ולא נתן לרודפו, אדרבה הוא המשיך לקרבו ולכבדו בטישים כבוד מלכים, רק פיטרו ממשרתו, באופן עדין בהרבה ממה כפי שעשה למשל הגערער רבי לליזרזון לפני כמה שנים. חוץ מזה ר' ישראל הגר לא רדף מעולם את מתנגדיו, ואדרבה, הוא מקרבם בצורה נפלאה. רק מחליף תפקידים בצורה עדינה. אל תתחיל להשוות. האיש מקרב את רודפיו בצורה שאם בגור היה עשירית מזה, המצב היה נפלא וזורח.

  השבמחק
 10. בעל המכתב כותב:
  "בבעלזא הבינו שיש הפועלים מאחורי גבו של הרבי, העיפו אותם לכל הרוחות!!" - ע"כ

  נכון, אם אתם רוצים להידמות להבעלזער בשנותיו הבעייתיות שכל כלל ישראל הוקיעו ושם בעלז חולל ברבים, והרבי מבעלזא חזר ע"כ בתשובה המון פעמים, אם כך אתם צודקים ...

  השבמחק
 11. בעל המכתב כותב:
  "תנסו בחסידות מסוימת לבוא ולומר (בתור חסיד של אותה החצר) כי הרבי עושה טעות, וכי מהלך כזה או אחר שעשה נידון לכישלון. לא תספיקו לומר 'שלום עליך מורי ורבי' עד שתצא נשמתכם בטהרה!" - ע"כ

  לא נכון, תלוי איפה. בסקווירא, ר' מנדלי הגר, וכדומה, נכון. אבל בבויזניץ ר' ישראל, רחמיסטריווקא, לעלוב ר' שמעון [ובקיצור, כל החסידויות עמים הסתכסכתם], לא ולא !!!

  השבמחק
 12. בעל המכתב כותב:
  "תגידו לי אתם, חכמים ונבונים, מה בדיוק גור אמורים לעשות עם מי שחולק על הרבי? מה? לתת לדעותיו הנגדיות לפשות בציבור? שירעיל את כולם נגד הרבי רק כי הוא אוחז אחרת?" - ע"כ

  השאלה היא אחרת. למה הגעתם דווקא בשנים של הנהגת הרבי למצב כזה, ומילא כלפי פנים, אבל הלא גם בחוץ עם כל הרבי'ס הצלחתם להסתכסך במשך השנים !!! הלא ברים בגו. אי אפשר לקבל כל שגיון של מי שירש קהילה בתירוץ שמי שרוצה שילך...

  השבמחק
 13. בעל המכתב כותב:
  "חסידות זה לא דמוקרטיה!! בחסידות יש מנהיג אחד ויחיד, והוא היחיד שמנהל אותה וקובע מה יהיה בה!! יש לך תלונות? תכנס ותגיד לו? " - ע"כ

  הבעיה היא שהוא כ"כ רגיש לכבודו ודעותיו, מידאי הרבה פעמים הוא סובב ראשו, וזרק מהחדר, וגרם לרדיפת מי שהעז לומר דברים שלא לרוחו.

  השבמחק
 14. בעל המכתב כותב:
  "אם הבית ישראל זצ"ל לא היה רוצה שגור היום תראה כך, הוא היה פועל בשמים שיהיה משהו אחר, וכך כל רבותינו לדורותיהם". - ע"כ

  אין ספק שהוא בוכה בשמים על כך, אך מה לעשות שהבית ישראל אינו ה"כל יכול". כמו שמהר"א מבעלז לא הצליח משמים לפעול ...

  השבמחק
 15. בעל המתכב כותב:
  "אתה טוען ש...., אני אפילו לא מעוניין לשמוע מה יש לך לטעון נגדו, אם אתה נגדו ואני בעדו, אז אני אשאר כאן. אתה משוחרר!! אם אתה חושב שאחריך יבואו עוד רבים, אז לכו כולכם!!" - ע"כ

  מה שלא עשיתם אתם, אלו שפתחו את המושג הצקות לרבי מכהן, בעידוד ראשיכם .. ב-3 וחצי שנים, אנו גם נמתין!!!

  השבמחק
 16. בעל המכתב כותב:
  "אני מבטיח לכולם, כי גם אם מחר יעמד הרבי שליט"א בעצמו על הבימה בביהמ"ד, ייקח מיקרופון ויכריז כי הוא אינו מקפיד על מי שעוזב והולך למקום אחר, 99.9% מהציבור יישאר אתו!! יישאר אתנו!!" - ע"כ

  נכון, כי הרבה דברים שהוא "הרשה" כביכול במשך השנים והודיע שאינו מקפיד, דקה אח"כ הסבל שעשו אנשיו בידיעתו, היה נורא, ראה למשל ערך מה שאירע בפרשיה הידועה מלפני שנתיים בגור, שהרבי אמר לאחיו של הנרדף שאין לזה קשר אליו, אך רגע אח"כ בחוץ החלו הרדיפות ... באורח פלא...

  השבמחק
 17. לזה שכותב 'השגות' על הנכתב
  בעל המכתב צודק בכל מילה!!!
  ואתה הכותב הינך מועט שבמועט מהחושבים כמוך
  אני ו99% מגור חושבים כהכותב
  כל התגובות שלך לא יעזור לך כלום.נקודה

  השבמחק
  תשובות
  1. אם זה נחמד לך, גערער טרוריסט נכבד, תמשיך לחיות בדמיונות, רק אקווה שלא תהיה בהלם כשהאמת אולי תתפח לך בפנים ... זה שאתה כותב שכך אוחזים 99 אחוז מגור, לא עושה את זה נכון. המחשב סובל הכל... וגם אנו סובלים ממכם הכל ...

   מחק
  2. אם נח לך לחיות בדמיונות ולשגות באשליות - שיערב לך. רק תיזהר להצטייד בכדורים מבית המרקחת הקהילתי בזמן, שכשהבועה תתפוצץ לך בפנים, שלא תהיה מופתע ולא יזיק לך.

   אתה חושב שע"י שתכתוב 99 אחוז, זה יהיה כך ? הנייר סובל הכל. גם "אסד" טוען בלהט ש-99 אחוז מהעם עימו... [סליחה על ההקשר, אינני משווה, רק לצורך הענין. אינכם אסד, רק בכמה בעיות דיקטטורה קטנות].
   גם אני יכול לכתוב שיש עמי 100 אחוז מכלל ישראל ...

   מחק
  3. צר לי לאכזבך, אך בעל "ההשגות" על המכתב, זה לא איש אחד. זה לפחות 2. כי אני עצמי בראותי כמה השגות, הצטרפתי וכתבתי עוד 2...

   מחק
  4. שקרן,
   אותו אחד כתב כל ה'השגות' הוא כתב את הכל במשך עשרים דקות(תבדוק) הכל מסודר אחד אחרי השני ובאותו סגנון
   ואני חושד שאתה לא כתבת 2 תגובות אלא "כל" התגובות
   זה ברור שאתה רוצה לעשות רושם שיש כאן הרבה כותבים אז אתה קורא לעצמך 'קופרברג' וכעבור 4 דקות בשם 'אריה' עוד 5 דקות 'לייבי'
   זה מאוד מובן אין הרבה בגור עם שכל עקום כמותך אז צריכים לעשות כנ"ל
   בכל אופן 'כתיבה וחתימה טובה'

   מחק
  5. "אני" כתבתי רק 2 תגובות. לכם יש חזקה של שקרן, לא לנו. אלו שמצהירים בשטיבלך ש"הרבי לא ידע מכלום [ברקת, ואלימות וכו', בזמן שהם (יוסל ובנו אריה) היו חלק מהאירגון ואף טענו אז שהכל מגבוה.

   ולענין הכמות המספרית. צר לי, אך ב"שטיבל" שלי לבד יש 2 שולחנות של קיצונים ממני שמאלה ...

   ואני יודע שטיבלך שהמצב שם אף "חמור יותר". לא כדאי להיות בת יענה, חוץ מאם אולי אנשים אולי אכן נזהרים מאז "פרעות תשס"ג" וכו'..

   מחק
  6. בלי להיות חסיד גור (ואני מוכן נפשית להתקפה שאני שקרן) אני מבין שיוס'ל קופרברג רקד על כל החתונות.
   האדמור אולי (וכך מסתבר) לא יודע מכלום אבל כדי לשכנע אנשים שהיססו לעשות דברים שונים הוא אמר שזה הוראה מלמעלה.
   אגב, בגור הוראה מלמעלה משמעותה במקרים רבים הוראה מבני הרבי וכדו'. לזה אולי צריך לעשות סוף אבל זה כנראה לא יקרה כי גם כשהוא אכן אומר משהו הוא לא מרשה לספר בשמו כלום.

   מחק
  7. אתה אכן משקר בזה, כי אתה חסיד גור.
   ולעצם הענין, יש עדויות ברורות שהרבי ידע גם ידע. ולמשל הזעקות הנוראות שהיו בחדרו של הרבי בערב שבת קודם בחירת "ברקת" בין כדורי לליצמן, בשטיבל של הרבי בנוכחות הרבי, ושליחת יין הניצחון, ויש גם עדות של אחד מבני הרבי באופן אמין.

   בכלל, מי שמכיר מעט את הרבי ואופיו, אוי למי שיעיז להסתיר ממנו מידע. דברים שממש היו לטובתו שלא יידע, גילו לו מחשש שיעופו בעוון הסתרת דברים, כידוע ומפורסם. ידוע גם שעל דברים הרבה פחות בעייתיים הוא מזהיר את העסקנים שלא ידעו משמו כלום, ואף מכחיש.

   כשהיו מקרים בודדים בהם הרבי התנגד לאלימות וכדומה, בגלל סיבותיו, הוא ידע גם ידע ומיד ידע לעצור.

   מספיק עם ההיתממות של הרבי'ס שטוענים שיודעים מה הולך בשמים, אך לא יודעים מה שאינם רוצים, הן בגור והן בידידו הסקווירער, ועוד.

   מחק
 18. בעל המכתב כותב:
  "תשאלו למה על גור יצא הקצף? כי רוב בניה (לא כולם, רוב) לא יושבים על האינטרנט ומנבלים את פיהם בוויכוחים שונים, אין מי שיגיב בפורומים שונים וינקה לכלוך, והאמת, שהרוב לא יודעים בכלל מה שנכתב כאן או שם נגדם!!" - ע"כ

  יש לכם הלא את הממונים הרשמיים על האינטרנט שמנקים כל מה שצריך. אחד מהם הסתבך לאחרונה ועירד מגדולתו. אחר נוסף מאחרוי הקלעים - מבני המשפחה הקרובה.

  השבמחק
 19. בעל המכתב כותב:
  "אבל אני כחסיד עם נשמה, פגוע עד עמקי נשמתי!! קמתם קבוצת אנשים חטאים, שפכתם דמי יחד עם דמם של עוד אלפים, והכל בשם הקריאה לניקוי השורות!!" -

  אתה מדבר על שפיכות דמים ? היית בבימ"ד כששפכו דם בפסח תשע"א ? בשמח"ת תשס"ח ? ובעוד עשרות הזדמנויות נוספות ? אתה לא מתבייש לדבר על "שפיכות דמים ? איש לא ישמיץ אם אתם תפסיקו עוד להלל את עוולותיכם

  השבמחק
 20. בעל המכתב כותב:
  "בני הפני מנחם זצ"ל גאונים, קדושים וחכמים, ולי, החסיד הפשוט מן השורה הם חשובים בדיוק כמו כל בני הרבי שליט"א. כמוני חושבים כולם!" ע"כ

  א-מ-ן, שקרן.

  השבמחק
  תשובות
  1. זה ברור שאתה תפוח רקוב
   א-מ-ן שקרן!!!!!!!!!!!!

   מחק
  2. "רקוב" זה אלו שהרקיב קהילה שלמה בתאוות נקמה ועוד שלל דברים שדרדרו את גור ואת כבודו של הרבי. אולי אולי עכשיו ר' נחמיה יצליח לתקן מעט שבמעט. כה לחי.

   מחק
 21. הדברים צודקים ונכונים! כל הכבוד לכותב המכתב שהעמיד דברים על דיוקם. אמנם אני כבר הרבה שנים לא בגור, אבל בתור אוהד של גור אני חושב שעושים לגור עוול נוראי. הפוליטיקאים הקטנים שמקיפים את פרוש חושבים שהם ייבנו פוליטית אם ישווקו את שנאת גור להמונים וכך הם מפיצים ומטפטפים שנאה חולנית נגד גור כל הזמן וגם הורסים לכל הציבור החסידי על ידי המחלוקת שגורמת לפיצול מיותר ומזיק. הגיע הזמן שעסקני גור ישקיעו ביחסי ציבור כדי להדוף את ההתקפות המרושעות.

  השבמחק
  תשובות
  1. ל"פולני" היקר: ברור שגערער מהפלג של האדמו"ר יסבור שהדברים צודקים ונכונים! ואף שהוא כבר "שעות ארוכות" לא היה בגור, והוא קורא לכל שעה "שנה"...

   תפסיקו להאשים את כל העולם בצרותיכם חוץ מאת עצמכם: פעם פרוש אשם, פעם שאול, פעם אנשיו, פעם זה שלא הסכים לברוח לחו"ל בהוראה רק להתגרש, פעם זה שלא הסכים לקחת על עצמו חובות ולהתפטר, פעם הרחמיסטריווקער, פעם הסלונימער, פעם מוזס, ופעם ... מי שגרם למצב הנוכחי זה ראשי שבראשי גור, ואיש לא אשם שאינם מסוגלים בחייהם לקחת אחריות ולהודות בטעות, ולעשות תשובה.

   לא פרוש קידש עליכם מלחמה, כי אם אתם כבר לפני מעל 11 שנה.

   נציגיכם משקיעים המון ביחסי ציבור: יש להם ממונים רשמיים לענייני אינטרנט, יש את יועצים הרשמיים לבכירי הבכירים [לא רק ליצמן [גם זה העיתונאי הפסיכולוג מחיפה]. יש את הממונים אצלכם על העיתונים - אחד עף, אך יש חדשים. אבל כמו מי שבועט בדלי אותו מילא בעמל, זה מה שאתם עושים, לא יודעים "לבלוע" עלבון או למחול על כבוד מדומה. חבל מאוד. עדיין לא מאוחר "כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן", וד"ל.

   מחק
 22. שאולזון, מה דעתך האישית על המכתב?
  נשמח לשמוע

  השבמחק
  תשובות
  1. במחלוקת גור אני לא מתערב, אני אוהב את הרבי אהבה אמיתית, אהבתי את כל הרבי'ס של גור וחבל שעם הרבי הזה לא היה לי קשר אישי, הייתי חסיד גדול של אבא שלו

   כל מה שאני רוצה שיעשו סוף לטרור לאלימות ולזיופים. תציגו לרבי את האמת ומה שיחליט מקובל עלי ועל כולנו, כך אני מאמין. השיטה של לקחת בחור לאיים עליו שאם הוא לא יכניס קוויטל שהוא לא כתב אחרת הוא לא יוכל להתחתן, לדברים כאלו צריך לעשות סוף

   זיופים מן הסוג של אשדוד חייבים לעשות לזה סוף, לדעתי זה לטובת הרבי, אני לא חושב שהוא אוהב שמשקרים אותו

   מחק
 23. מסכן , אחד אידיוט , שלוקח כל קטע מהמכב ומנסה להפריך את זה, זה בדיוק מה שכבר פעם אחד כתבתי , שסך הכל יש 2 או 3 או אולי 5 שכותבים נגד גור. אנשים בעלי אינטרסים, או סתם מבולבלים או סתם ערב רב.
  ב״ה אנחנו יהודים מאמינים ובני מאמינים, וכל דור ודור היו שקצים וערב רב, עם כל מיני תירוצים , קרח ועדתו, כתב שהוא היה אדם גדול מאוד, אבל הכבוד וכו בתכלית בגור יש רק שמחה וצהלה, ב״ה בחורי חמד שלומדים תורה הקדושה בקדושה וטהרה, אברכים וזקנים שקשרים לרבי באהבה רבה.
  גור כידוע הוא חסידות מאוד סגורה , אבל בימים אחרונים אפילו הרחוב ראה את השמחה הגדולה וההתקשרות שיש לחסידות גור.
  לכל המשמיצים , ב״ה כל נכדי הפני מנחם קשורים מאוד וחסידים גדולים מהרבי, אם זה היה כמו שאתם אוצרים שרדפו את ההורים שלהם או אותם זה לא היה קורה.
  הם אפילו מחותנים היום, וכנראה יהיו עוד קשרי שידוכים ביניהם.
  לפני שבת היה ר׳ דניאל אצל הרבי זמן ארו מאוד, והיה משהו מאוד מיוחד, החתונה היה מאוד מרומם , כפי שיעידו אלפי אנשים שבמו עיניהם ראו את זה, הרבי ישב וניהל החתונה כשעתיים. ובמוצאי שבת יהיה בעז״ה שבע ברכות שהרבי עושה לו בבית מדרש בקומה מתחת לבית המדרש.
  האהבה תנצח את כל מלכלכי גור! הרבה פעמים אנשים תמימים שאולים אותי ר׳ שאול היה בטיש או בסגנון שראו תמונות שהוא ישב ליד ושואלים הוא ישב? כולכם לא תופסים שלא קורה שום דבר גור, יש רק אהבה ואחווה ולא יעזור לרחוב שום דבר.
  ובוגר עצמו לא מעניין אף אחד, הוא כן הגיע הוא לא הגיע, רב הזה או חסיד הזה, כל אחד רק חושב על הרבי, ולא מזיז לאף אחד שום דבר, רק מה הרבי אמר בשמועס , ב״ה הרבי נראה טוב או כמו שמבואר במאור ושמש שמגיעים לרבי זה לראות חסידים גדולים, אז זה הדבר היחיד שחסידי גור מעניין אותם.

  אני בכלל חושב שהמכתב שהוא כתב , זה בן אדם עם עצבים חלשים וגם המכתב בעצמו הוא די חלש, זה פי מאה בגור מה שהוא כותב בפנים, החסדים קשורים שאין אף אחד שיכול בכלל להבין באיזה התקשרות, וכל מה שיש בגור, תורה תפילה גמ״ח קדושה וטהרה , צדקה , וכו׳ זה פי מאה ממה שכתוב במכתב.
  אף אחד לא נעלב בגור ממה שכמה ממורמרים כותבים או אומרים.

  שיהיה לכולם כתיבה וחתימה טובה , ואני מאחל באמת מכל הלב שיהיה לכולם טוב כמו שהחידושי הרי״ם אמר שצריכים עין טובה אפילו לגוי בראש השנה בלילה אז ק״ו בן בנו של ק״ו כשאני מאחל ליהודים , כידוע שבאמת כל יהודי הוא טוב מבפנים , אז לכולכם לבריאות והצלחה רבה.

  השבמחק
  תשובות
  1. אתה יכול עכשיו להוסיף כותב שישי. שאל את חיים ה IP חדש.

   יונגרמאן אתה בעולם הדמיון, אתה אכן נמצא בטיש ולא רואה את הציבור בעלי הדרת פנים עם שאר עמך, שנמצאים למטה למעלה או בחוץ.
   ולכל הדוחקים את הקץ, אין צורך נמשיך לתת לרבש"ע לנהל את העולם. קיבלנו במשך 3 שנים ו-8 חודשים מספיק כלים וכוחות, להתמודד גם עם מצבים לא אידיאליים. בוויזניץ גם המתינו 20 שנה עד שחזר להם הצבע ללחיים.
   ולשאלת הכותב הראשי, זה שממשיכים לשולח את הילדים למוסדות – הכל בבחינת כשיזכה יבחין.

   מחק
  2. בעל התגובה הארוכה: תמשיך לטמון ראשך בחול, ולחשוב שאתה עובד על כולם. אם זה עושה לך טוב, אדרבה. אתה הלא יודע האמת.

   עם רגש והתלהבות לא נהיים צודקים ולא משנים המציאות.

   כותב התגובה הקצרה לך, כ"כ קלע בול.

   מחק
 24. ישחקו הנערים לפנינו.

  כמי שזכה לא להיות נמנה על אף אחד מה״צדדים״ אני די נהנה לראות את המחזה המשעשע ואני בטוח שאני לא היחיד.

  ללא ספק, הבמאי ההכי מקצועי והכי יצירתי לא היה מצליח להוציא מתחת ידו כזה מחזה.

  תודה לכולכם חסידי גור נבערים מדעת. הגעתם כולכם לרמת אפס, וכולנו בזים לכם. המשיכו לריב. ואני מאחל לשני הצדדים הצלחה רבה! -:

  השבמחק
 25. גערערס,

  אני לא גערער רואה את הוויכוחים שלכם בפוסטים כאן מזה אני למד שמשהו חולה מאוד אצלכם וזקוקים לטיפול. אי אפשר להתעלם להגיד שאין בעיה, קיימת בעיה וצריך לפתור אותה

  איך פותרים? מאפשרים לכל אחד לחיות את חייו, האם שייך דבר כזה בגור?

  גם בדיקטטורה מאפשרים לחיות, בגור עושה רושם, כי אם אינך שותה את מימיו של הגבאי או הנהג דינך למוות. בעולם הליטאי צריך לשתות את מימיו של הרב אויערבך, אצלכם את מימיו של איזה זילברברג, נו באמת

  השבמחק
 26. בית ישראל שלח שליח ביום החתונה של אדמו"ר שליט"א לכלה (לרבנית ) ושאל אם היא יודעת שהיא מתחתנת אם רבי

  השבמחק
 27. א. או שכן או שלא !!! הרבה מידאי שקרים המצאתם עליו במשך השנים, שרובם המכריע הוכחשו ע"י המעורבים בדבר.

  ב. אף אם זה נכון, הוא לא אמר שהוא ראוי, אלא ידוע שזו המציאות. ולפחות ניסה לשפר מה שיכול היה.

  ג. ירבעם בן נבט הוכתר ע"י נביא ה' וזכה לשבחי הנהגה מפליגים, ולבסוף כשהקדיח לא שימש ה"לשונות" של הנביא לזכותו, אלא להיפך, כי "הרשות נתונה" ... [ח"ו אינני משווה אותו לירבעם, הוא יהודי יר"ש באופן כללי, אך זו לא ראיה]. וגם אליאב אחיו של דוד המלך היה מיועד למלכות והכתוב מעיד עליו גדולות, אך משנמצא אינו ראוי , לא עמדה לו ה"לשונות". גם שאול המלך, שאין לנו השגה בו, נבחר למלך, ושוב "כי מאסתיהו". ועוד ועוד ועוד.

  השבמחק
  תשובות
  1. ואתה משווה את המאסתיהו שלך למאסתיהו של הקב"ה?
   או תזכיר לי רגע, מי בדיוק החליט שירבעם חוטא? ה' או העם?
   פה העם פשוט מחליט בשביל הקב"ה שהרבי מגור עבר זמנו וכו' וכו' וכו' (עכשיו יבואו התגובות: לא עבר זמנו, רק שיתקן, הוא בסדר משמשיו לא)
   תנו שם של רבי אחד בדורנו שאמר שהוא לא ראוי להיות אדמו"ר ומנהיג!! ולא משנה לי אם לא אמר בגלל הפחדים שאתם טוענים, תכל'ס אמר או לא אמר!!
   אלא, שאתם גרמתם שאף אחד לא יאמין לכם גם אם תביאו ציטוט, כשם שאתם לא מאמינים לדברים שנאמרו עליו מהאדמו"רים האחרים מגור!!
   תהיו בריאים, ולילה טוב.

   מחק
 28. אם אתה מבקש כ"כ יפה, [שלא כדרככם...], אזכיר לך:

  ה' אמר מאסתיהו, בזה ראינו שכל מי שעובר על דרך ה' יש להרחיקו אף אם בתחילה יו עליו "לשונות" ועדויות נפלאות. וכפי שהיה למשל עם רבי ידוע שהיה בנו של רבי קדוש ונורא [בתחילת שנות בת"ר] שהיה [הבן] בתחילה איש קדוש, אך משהחמיץ מעט, אמרו לעוזבו. גם ש"צ וביותר תלמידו "נתן" היו בתחילה קדושי עולם שכל גדול"י מכיריהם אמרו אחריהם "מקודש מקודש", ומשהחמיצו חזרו בהם. וכן הרב הידוע ברוסיא "אהרן חורינא" שנתפס להשכלה. ועוד ועוד ועוד. וכן יוחנן כה"ג שימש בכהונה 80 שנה ולבסוף נעשה צדוקי. גם בר כוזיבא שטעו בו. ועוד ועוד.

  כן, העם מחליט לפי מה שעיניו רואות, כן [בהתייעצות עם עובדי ה' כמובן]. תראה "מאור ושמש" פרשת ראה עה"פ "והנביא או חולם החלום ההוא".

  מעולם לא אמרנו שהאשם רק במשמשיו ... זה לא נכון, ואסור לזרוק עליהם את כל האשמה.

  בענין עדויות אדמורי"ם עליו: אף אחד מהם לא יסתכן לומר ברבים ... אין מצווה למסור הנפש על כך, אפילו על הבעלזער בשנים בהם באמת הגזים, איש כמעט לא העיז לצאת נגדו [חוץ מהחוג עימם הסתכסך "רשמית". ועוד, שאז היו עדיין קטנים ולא מסוכן היה להתחיל איתם כ"כ].

  אבל באופן יחידני, טוב ועדיף אולי לבריאותך שלא תדע מה אוחזים עליו המון מאדמור"י ועובדי ה' דורנו [- אלו מהם שהגיע אליהם ידיעות מהימנות מה קורה, והיה בזה נפק"מ ללא סתם לשה"ר]. אני אישית יודע כו"כ התבטאויות בנושא. אמנם יש להיות הגון, אף אחד לא אוחז עליו שהוא ח"ו "הפקר יונג", הוא איש יר"ש, אך מאוד דואבים על הבעיות ...

  תכלית, אמרו גם אמרו !!! אין כמעט איש מאלו שמקובלים לעובדי ה' ומורמים מעם בדורנו שאוחז עליו אף מעט ממה שאחזו על אביו או הבית ישראל או על הרבי מרחמיסטריווקא הקודם או הטאש'ער וכדומה. כן, אני "עד" על חלקם. יש רק מיעוט שלא מתעניין ולא שומע עליו ה"לשה"ר". הכל בדוק. תבדוק היטב - אם יש לך מכירים "חפרנים" שלא חוששים ממך ופתוחים עימך ממש בנושא.

  השבמחק
 29. ברגע שאתה מסתתר תחת השם אנונימי כל המילים היפות של ״אני עד״ ושאר השטויות שגיבבת שווים לרמת האינטליגנציה שלך: אפס. הכל ברמזי רמזים אתה כותב כאילו לעטות על כיתוביך אדרת של מסתורין בשעה שאתה מדבר ומלכלך כאחד הריקים על איש מישראל עזוב אותך אדמור וכו׳ פשוט על זרע ישראל
  תתבייש לך!!!

  השבמחק
 30. א. אפשר לחשוב שאתה ממש מזדהה ...

  ב. הרי מי שהזדהה, טיפלתם בו כמו שסטאלין "טיפל". אכזרים. גם סטאלין ביקש משונאיו להזדהות, וכן אסד טוען שאין אף איש אחד בתוך סוריה שיזדהה ברבים נגדו, וגם חומייני ...

  ג. אני מלכלך ? מה עם כל ההשמצות והפשקווילים שלכם על הפני מנחם - בחייו, שאול אלתר, קובי ר., גמליאל ו., פתחיה, ישראל הכהן ל., אבנר פ., מרים הירשמן, יוסי לבק', חיים ש. מאשדוד השבוע, יונה א. לפני 3 שנים, יודל מ., ועוד ועוד ועוד ?? והכל בגיבוי מלמעלה !!!

  ד. אני לא מלכלך עליו אפילו "מֵאִית ממה שאתם "חיסלתם" ב"מבצעי הטיהור" הסטאליניים. סך הכל איש לא קוטל אותו אישית, איש לא אמר שאינו יר"ש ובר אוריין ועובד קשה למען הקהילה ואף יתר.
  רק מעירים על הבעיות שחיסלו מאות מאמונת החכמים שלהם ועוד.

  השבמחק
 31. ובתוך כל התגובות האלו אף אחד לא מתייחס לעובדה (המצערת) שיש כאן מי שרואה בציבור שלם רובוטים שאינם עושים כלום מעצמם אלא רק ע"פ הוראת ה"רבי"? ואני שואל את עצמי האם זו היהדות (וזה בלי לקבוע כלום לגבי מהות קביעותיו - אני לא מגור ולא מכיר) האם היהדות אכן אומרת שאחד יכול להחליט עבור כולם ושאף אחד מאותם "כולם" אינו יכול לחשבו והחליט בעצמו? והאם בן אדם אחד (עם כל יראת השמים ורוח הקודש שלו) יכול להחליט עבור כה רבים? הרי ברור שאין זה מכוחו של אדם אחד כי הוא אינו קודשא בריך הוא ולכן ברור שיש לו "עוזרים" ומי אמר שלהם יש "רוח הקודש"?
  אתמהה!

  השבמחק