רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 16 באוקטובר 2020

"היום בתניא" שבת קדש כט תשרי


"היום בתניא" שבת קדש כט תשרי
(אגרת הקדש המשך פרק כה עמ' קמ)
דיבורו של ה' כפי שמגיע אלינו:
לעיל למדנו על שתי  בחינות שונות בדיבורו יתברך:
א. דבר ה' שנקרא "מלכות" - שבו התהוה העולם, וממנו נמשכת החיות לעולמות השונים.
ב. דבר ה'  שנקרא "שכינה" - שממנו נמשכת  הקדושה לעולם, במדרגות שונות.
והנה, מהמבואר בפיסקה שלפנינו עולה, שההבדל בין שני הדיבורים הללו, הוא לא רק בתכנים שהם מביעים (שהמאמרות שבהם נברא העולם נקראים בזהר "מילי דהדיוטא", והדבור הנכלל בשכינה הוא כדוגמת דבר ה' לנביאים). אלא בעצם מהותם, התלוי באופן המשכתם ממקורם למטה.
...
"ה' אחד ושמו אחד":
בעוד שדיבורו של האדם, למרות שהוא נמשך מעצם הנפש, הרי לאחר שהוא דיבר,  נעשה הדיבור כדבר הנפרד ממנו. הנה, אצל הקב"ה שונה הדבר.
שכן, גם לאחר הבעת דיבורו יתברך באופנים השונים, ממשיך הדבור להיות "יחיד ומיוחד" עימו יתברך בדיוק כפי שהיה לפני הבעת הדיבור בפועל - וכנאמר בפסוק "ה' אחד ושמו אחד" (שעל פי המובא בזהר המילה "שמו" רומזת לדיבורו יתברך).
...
ההבדל בין הבחינות השונות של דבר ה':
למרות המעלה הנ"ל של דבר ה'  שנמצאת בכל הסוגים של דבורו יתברך. יש לצין את העובדה, שגם המשכת החיות לעולמות וגם גילויי השכינה, הם רק הארה מדבר ה' - ובאופן המשכת הארה זו,  יש הבדל בין סוגי הדיבור, כדלהלן:
א. בהמשכת החיות הכללית לעולמות - ההארה מדבר ה', יורדת מאצילות לבריאה ואחר כך מבריאה ליצירה  ומיצירה לעשיה, על ידי "צמצומים ומסכים רבים" - שבעקבותיהם, אין לדמות את האור המתקבל בעולם התחתון, לאור הנמצא בעולם הגבוה יותר.
ב. בהמשכת השכינה לעולמות (כדבר ה' לנביאים), ההארה מדבר ה' בוקעת את המסכים שבין העולמות  - כך שאותו "אור אין  סוף ברוך הוא" שבאצילות, נמצא גם בעולם הזה החומרי.
...
חבר נכבד:
*מומלץ לשלב את התניא היומי בדברי התורה הנאמרים בשלחן השבת.
שבת שלום!
הרב יקותיאל גרין כפר חב"ד
*לעילוי נשמת רעיתי היקרה  מרת רחל ע"ה, נפטרה ז' שבט תש"פ. ולעילוי נשמת אמה,  חמותי מרת פרידה לוין ע"ה נפטרה ג' שבט תש"פ. יהי זכרן ברוך.

אין תגובות:

פרסום תגובה