רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 24 בנובמבר 2021

הרב קסלר - שופך דמים ומגונה!

 

מאת: חרדי בעולמו

 

שמועה שמענו ותרגז בטן. בשבת שעברה אירעה תקלה ברשת החשמל בקרית ספר וחברת החשמל לא הורשתה להכנס לתקן את התקלה, זאת עפ"י הוראתו של רב העיר הרה"ג ר' מאיר קסלר שליט"א.

חברת החשמל הביאה משטרה, כדי להכנס לעיר, אבל כידוע המדינה שולטת רק במקום שמאפשרים לה. אין שלטון במקומות שהמשטרה פוחדת (כמו ב'מאה שערים' למיניהם, ובמגזר הערבי למינם).

עיכבתי כתיבתי בנושא, משום שרציתי לוודא שאכן הדברים נכונים. הסתבר לי שאכן היו אלפי משפחות (במזרחה של העיר) מנותקים מחשמל בשבת.

לא צריך להיות מומחה בהלכה כדי לדעת שהלכה פשוטה ומקובלת היא שחובה לחבר חשמל למקומות בהם יש תושבים רבים. הסיבה לכך היא משום שלא ימלט שבתוך ציבור גדול לא ימצאו מי שמוגדרים 'חולה שיש בו סכנה' שע"פ דין יש להפעיל עבורם חשמל (אפילו מטעמים פסיכולוגיים גרידא, הקרואים בהלכה 'שלא תטרף דעתו עליו').

בימינו חזקה הלכה זו בכפליים, משום שמצויים קשישים ונצרכי חמצן אחרים, שחייהם תלויים להם מנגד בחיבור לחשמל. כן מצויות יולדות ואחרים עד שפשוט הדבר כביעתא בכותחא שיש חשש פיקוח נפש ומתוך כך הותרו להשתמש בחשמל בשבת (זו סיבת ההיתר הגורף להשתמש בחשמל בשבת, הגם שנעשות עבודות ע"י יהודים, מהטעם שהעבודות מותרות משום פיקוח נפש ולכן לא נאסר מטעם 'מעשה שבת').

בשו"ע (שכ"ח) נפסק שבמצב של ספק פיקוח נפש יש לחלל את השבת והנשאל הרי הוא מגונה והשואל הרי הוא שופך דמים. נדיר למצוא שאותו האיש יהיה גם המגונה וגם שופך הדמים. הרב קסלר הוא השואל והוא המשיב ובכך זכה בשני התארים.

לא שמענו אם אכן מת מישהו באותו יום בקרית ספר, מחמת ניתוקו מחשמל וגם אם אכן קרה כך, לא בטוח שהעובדה תובא לידיעתנו. אין בכך גם שום נ"מ, העובדה היא שהרב קסלר הותיר למיתה-אפשרית נזקקי חשמל

מי שמכיר את הרב קסלר יודע שהוא ממש לא 'פוסק'. גישתו לכל נושא הרבנות הנה גישת בריסק שרב אינו 'פוסק' אלא יותר 'אבא'. לכן, כשהרב קסלר פוסק משהו, הוא מבטא בזה דעת אחרים. פעמים הוא חותמת הגומי של הקליקה הליטאית ופעמים הוא חותמת הגומי של עסקני העיר.

משכך, הבחינה - והטענות - אינן עליו אישית (נעבעך) אלא על המערכת הליטאית שממנה יצא ואותה הוא מיצג. כאן אני קצת בשדה מוקשים משום שהזרקור עובר אוטומטית לשר התורה, שמגחלתו אני חושש. יחד עם זאת, יותר חוששני מהגחלים שאחר 120 ולא אחסוך דברי אמת, משום כבודו של מי.

כבר כתבתי כאן על שיקולים חוץ הלכתיים שמטים את הכף מדין אמת לדין פוליטי-חברתי. הבאתי במקו"א דוגמה שבהלכה נפוצה (ונפיצה) כמו 'היתר מכירה' שדנה כאילו בטעמים הלכתיים, בפועל עוסקת בתפיסות עולם 'השקפתיות' ורק מתחפשת להיות 'שאלה הלכתית'.

עכשיו קבלנו המחשה חיה איך שיקולים פוליטיים (לא במובן של הכנסת וכדו') הופכים להיות שיקול שדוחים פיקוח נפש ר"ל. הלכה בדאורייתא שנפוצה ונהוגה בכל תפוצות ישראל, מתהפכת לה ברגע שזה תואם אינטרס של מקדמי-הגנרטורים, ללא שו"ת בן מילה אחת. עבדים משלו בנו.

לדעת הרב קנייבסקי שליט"א, חשמל בשבת אסור מעיקר הדין. אמנם, ידוע לו שרוב מניין ובניין של היהדות החרדית נהג ונוהג להשתמש בחשמל בשבת, אבל לדעתו החזו"א הוא 'מרא דאתרא' ובהיות וכן, דעתו קובעת ומכרעת ואין אחריו ולא כלום. משכך, אלו שמשתמשים בחשמל בשבת הנם עבריינים ומה שצריך לעשות זה להרגילם לשימוש בגנרטור בשבת. אם נופלת הזדמנות פז שמחוברי גנרטור יאכלו צ'ולנט חם בשבת והאחרים (חסידים, מעוטי יכולת, ובעלי מסורת אחרת) יסבלו קצת, זה רק יקדם את מכירות הגנרטורים לשבת. ליתר בטחון אבהיר שאין הרב קנייבסקי (הסבא) חשוד על קבלת אחוזים.

לא שמענו שקם מישהו למחות בפסיקת הלכה פוליטית זו. הרב זילברשטיין פסק לחלל שבת כדי להשתיק אזעקת רכב שהופעלה בשבת, 'משום חשש פיקוח נפש' ועכשיו נדם קולו עם הפקרת אלפי ישראל באין חשמל. וכי מי יעז לקום נגד פסיקה השואבת רוחה מרשב"ם??

יש בזה גם את אותה גישה פסולה ונלוזה של סיעה מרכזית באגודת ישראל, שמעניין אותה רק טובת עצמה. אנחנו צריכים לדאוג לאנשי"ם, כל השאר - גורנישט.

אלא שבמקרים של אותה סיעה, אנו 'מפסידים' לרוב כסף ולא נפשות. הפעם יש לנו כאן מקרה שמעדיפים שאנשים יהיו לכל הפחות בספק נפשות (שמתיר חילול שבת, באין חולק), כדי שהאג'נדה 'שלנו' תקודם.

ניסיתי, חיפשתי, טרחתי ולא מצאתי סברא אחרת להתיר כניסה לספק נפשות. אשמח לשמוע אם למישהו יהיה איזשהו צד זכות ללמד על מי שפעל כך.

ככל שאין צד הלכתי להתיר הפקרת נפשות זו, אני מבקש רק להביע מחאה נמרצת וגדולה על הפקרת נשמות ישראל לטובת פוליטיקה פנימית.

מהנראה שעד שלא יעז אחד מהעם לתבוע ייצוגית את חברת החשמל ומשטרת ישראל ויקוים דיון בערכאות (כן. אותן ערכאות שכל גדוילי ישראל מפנים את כל ריביהם אליהם), לא יהיה לנו גואל מיד הצדיקים.

 

חרדי בעולמו


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.