רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 16 באוקטובר 2020

והאם התורה בכיס של הרבי מבעלזא?


אסור
שדברים כאלו יעברו מבלי להגיב עליהם שיאמרו מדשתקי שמע מינא דניחא להו, אז נעשה את הדברים ברורים. ישנם מי שמאמינים שהם ואפסיהם וכי אין בלעדיהם, אז גם אם מדובר ברבי למספר גדול של חסידים, עליו לדעת כי בדורנו אין מקור אחד ומקום אחד ו'מקדש' אחד, הוא אכן בנה לעצמו בית המקדש, הוא רצה שבית הכנסת שלו יהיה הכי גדול בירושלים, אבל מאז כבר נמצאו מי שבנו יותר גדולים, ולא שהם טובים ממנו, אלו ואלו לא נמדדים בשטח הענק ובמספר קילוגרם של בשר שמסביבם, אף אחד מהם אינו בעל הבית על התורה

התורה ניתנה במדבר בשביל שאף אחד לא יוכל לטעון טענה כזו, אבל הרבי מבעלזא כאשר הוא שומע כי רבנים אחרים סבורים אחרת ממנו הוא עומד ב'שטייענדיגע תורה' ומתקיף אותם וקובע כי התורה לא בכיס שלהם, כאילו שהיא רק בכיס של הבעלזער. אז כאן נאמר לבעלזער כי התורה אינה שלך ואינה של האחרים, אלא של כולם, כל רב כל מי שעוסק בתורה, התורה היא נחלתו, וכל יהודי שותף לתורה בדיוק כמו הבעלזער, ואוסיף עוד יותר מזה, כי הוא האחרון להטיף לאחרים בענין הזה. כן, לבני עדתו שיטיף ויאמר, ועליהם לקבל ממנו מפני שהם קיבלו אותו על עצמם כרבם, אבל מי שאינו בעלזער, לא רק שלא מחוייב לו, אם הוא מאמין כי הבעלזער לומד ומפרש את התורה בצורה עקומה אז זכותו המלאה לומר לו זאת

בכל הדורות החל מן התנאים והאמוראים מצאנו את העם היהודי חלוק בפירוש של כל פסיק ותג בתורה, כל אחד ראה את זה אחרת. בסופו של דבר התקבלה הלכה, אבל התורה נשארה גם לאחר פסיקת ההלכה, לא מחקו את רבי מאיר מפני שהלכה כרבי יהודה, ולא מחקו את בית שמאי כי הלכה כבית הלל, זכותו של רב מכל חוג וכל קהילה לפרש את הדברים כפי שלמד אצל רבותיו, וכן, התורה בכיסו לא פחות מאשר בכיס של הבעלזער

פרצה מחלוקת על איך שצריך לנהוג בעידן הקורונה, לא אכנס כאן לויכוח מי צודק מי מפרש נכון ונוהג נכון ועל פי הלכה נשאיר זאת למקום אחר. אבל זאת אומר, כי זכותו של כל רב, כולל הבעלזער, לפסוק כפי שהוא רואה את הדברים, זכותו של כל אחד לחלוק על השני אם הוא מאמין שהפירוש וההלכה היא אחרת. אם הבעלזער היה אומר אני חולק עליהם הייתי מכבד אותו מפני שזכותו לחלוק עליהם כמו שהם חולקים עליו, אבל לתקוף אותם שהתורה לא בכיסם, אז נאמר כאן לכולם, התורה בכיס של כולם וגם לא בכיס של כולם. התורה היא של כל יהודי אין לאף אחד מונופול על התורה, וכמו שהיה כך יהיה, תלמידי זה למדו כך, ותלמידי זה למדו כך, וכל אחד יעשה וינהג על פי אבותיו ורבותיו ויקיים את אל תיטוש תורת אמך, גם אם מישהו אחר אומר אחרת

חיים שאולזון

אין תגובות:

פרסום תגובה