רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 16 באוקטובר 2020

היהדות החרדית כצאן ללא רועה


לא
רואים זאת עד שקורה משהו קיצוני וכזה אשר גורם לך לראות את מה שלא היית רואה מפני שלא היית רוצה לראות. המגיפה הנוראה שפרצה בעולם גילתה את ערוותה של היהדות החרדית, הראתה לעולם כולו מה מצבה האמיתי, מי הם ומה כוחם של מנהיגי הקהילות, כיצד מתייחסים החרדים להוראות ממשלתיות בכל העולם לא רק בישראל בענייני בריאות ודומיהם, ועל כולם, כי מדובר בצאן ללא רועה, אין עוד אחד ויחיד שמסוגל להוביל את היהדות החרדית בשעות כאלו, והחמור מכל, המצב הפנימי איך אחד אוכל את השני, וכיצד איננו מסוגלים לחיות זה עם זה בשעות קשות כאלו

בדרך כלל, כאשר נקלעים לצרה מתאחדים, אבל קורה משהו מדהים בציבור החרדי, ככל שמכים אותנו יותר אנו מתפלגים יותר, בניגוד לעבר שהשואה איחדה את החרדים, במצב שנקלענו אליה בגזירות הקשות בישראל אנגליה וארצות הברית, כל אחד מושך לכיוון אחר עד כדי שזה יוצר מחלוקת פנימית קשה ואנו מאבדים את הכח. כאשר הגויים ואותו דבר בישראל, רואים כי אין לנו הנהגה וכי אנו לא מאוחדים הם יכולים לשחק עמנו ולעשות כרצונם מפני שאין לנו כח נגדם

המגיפה הנוכחית לימדה, כי ליהדות החרדית אין הנהגה איננו מסוגלים להביא לשולחן אחד את הרבנים להחליט, אף אחד לא יוותר על עמדתו, כל אחד רוצה אחרת, ובסופו של דבר תוהו ובוהו, כל אחד עושה כפי שהוא מבין או רוצה ואיש לא יכול לבא אליו בטענות, מפני שתמיד נמצא מישהו שדעתו כדעתו. קחו למשל בארץ ישראל וככה גם בארצות הברית, זה בעד מסיכות והשני לועג למסיכות, זה בעד שמירה על מרחק וקפסולות כולל בבית הכנסת, וזה לועג לכל אלו ומכנס אלפים למקום אחד, ככה לא מנהלים ציבור בימים אשר אנו מתמודדים פנימית פוגעים זה בזה, וחיצונית מתמודדים מול העולם הרואה בנו מפיצי מחלות אנשים רעים מי אשר גורמים לעולם לסבול בגלל שאינו ממושמע אינו מוכן לעשות את המינימום שכל אחד אחר עושה במדינתו

התדמית החרדית נפגעה קשות בעולם כולו לא רק בישראל. בארצות הברית רואים בנו החרדים אנשים מסוכנים מי שמפחדים לעמוד לידינו מחשש שאנו מפיצי הנגיף, רואים אותנו שורפים מסיכות ואינם יכולים להבין את התנהגותנו. השכונות החרדיות מפוצצות באלפים שלא מקבלים את הוראות המדינה, אין משמעת עושים את ההיפך ממה שמורים, ונתעלם מענין החינוך ובתי הכנסת, ניקח רק את ענין המסיכות ושמירת המרחק וההיגיינה, גם כאן אנו לא מוכנים לקבל על עצמנו את מה שמקבלים רוב רובם של אזרחי המדינה

קורה  משהו דומה בארץ ובחוץ לארץ לחרדים. אם יש מי שחשב שהמצב הקשה הוא רק בארץ וכי רק שם שונאים את החרדים ומסיתים נגדם, אינו יודע מה קורה בחוץ לארץ, מצב דומה ואולי אף קשה לא פחות, ניו יורק עוברת תקופה מאוד קשה, המושל וראש העיר לוחמים בחרדים, נועלים בתי כנסת, בתי חינוך, סוגרים חנויות, יורדים לנו לחיים, וכל זאת מפני שאין הנהגה, אין להם עם מי לשבת ולגמור ענין שיחייב את הכלל כולו, במילים אחרות אין עם מי לדבר, וכאן ערוותנו. אם עד היום היו מי שחשבו שהרבנים המנהיגים הם אלו שמכוונים את היהדות החרדית, אז למדנו שאין מציאות כזו, גם אלו שביקשו שיאמינו כי הם מנהיגי הציבור קלטו ומבינים כי הם רחוקים מאוד מכך, אין הנהגה כזו

הנזק של היהדות החרדית בתקופת הקורונה הוא כל כך קשה, נדמה שמעולם בהיסטוריה לא חטפנו מכות קשות יותר מתקופה זו, מפני שכיערנו את עצמו בידינו, התנהגנו בצורה ודרך שאינה מקובלת בשום מקום. נשכח מן החילונים בארץ, נתייחס רק לגויים באמריקה, כאן הם לא יכולים להבין את ההתנהגות שלנו. אם היה מדובר בבודדים גם הם מבינים כי בכל מקום כולל אצלהם ישנם יוצאי דופן שמתנהגים לא נכון. הבעיה אצל החרדים שזה כולם. הם עמדו וצילמו בשכונות החרדיות והראו בטלוויזיה איך שרוב רובם של החרדים הולכים בלי מסיכות ולא שומרים מרחקים בחנויות ובעוד מקומות, וגם אם נכון מי שעמדו מאחורי הצילומים הללו הם מבקשי רעתנו, אבל הללו עשו עבודה שהזיקה כל כך שקשה להאמין אם עוד שייך לתקן את אשר קלקלנו

עוד דבר קרה, שלאחר המלחמות הפנימיות בין הקהילות והרבנים בענין איך להתנהג בתקופת הקורונה, גם אם לא היו הודעות רשמיות, לא יצליחו עוד לאחד בין הרבנים, לא יקבלו עוד ברצינות החלטות שלהם, יזכירו להם בכל הזדמנות את ההתנהגות שלהם, וכואב מאוד. מפני שהציבור החרדי זקוק להנהגה רצינית וחזקה שתוביל אותה לקראת הבאות. דורנו זה לא הצמיח מנהיג כזה

חיים שאולזון

אין תגובות:

פרסום תגובה