רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 20 בספטמבר 2012

'שארית ישראל' יעשו עוולה


תלמיד פונוביז' כותב:

אני כותב את הבלוג הזה בעשרת ימי תשובה בחיל וברעדה, התייעצתי עם מורי ורבי האם מותר לכתוב בימי הרת עולם ערב יום הדין הנורא, את העניין הזה, והשיב לי שלא רק שמותר אלא זה נכלל בדין של 'לאפרושי מאיסורא' והצלת רבים מרדת שחת.
 
בימים האחרונים עלה שוב לכותרות, כל הנושא של ההכשר של שארית ישראל, שגם היה אחד מיוזמותיו של הרב שך לפתוח הכשר לבתי התורה, כדי לא להזדקק להכשר של הרב החב"די מבני ברק ר' משה לנדא.
 
אין צורך לפרט במי שבקיא בנבכי ההיסטוריה עד כמה שמרנן ורבן גדולי ומאורי הדור, ראו בכך חורבן גדול, והבינו את הסכנה הטמונה שהכשר בנוי על פוליטיקה ולא על אמת לאמיתה. ולכן כבר בראשית הדברים פסל את העניין מכל וכל מרן הגר"נ קרליץ, ועימו תלמידי מרן החזו"א, ורבים אחרים, אולם כח הטרור האלים של הרב שך והבריונים, הכריח להכניס את שארית לפוניבז', 

ויזכר כאן במיוחד מרן הגר"ח קניבסקי שלפני שנים פרש מהם ואל אוכל מהם ומשמתמש בשחיטה אחרת
 
ואמר לי אחד המיוחדים מגדולי הדור, שאין לו ספק שהמאכלות האסורות ששארית ישראל האכילו במשך השנים אלפי תלמידי ישיבות, הביא לטמטום המוחין ולנשירה של רבים וטובים מבנינו  כפי מה שכתוב בפרשת קדושים: "ונטמתם בם" אל תקרי "ונטמתם" אלא "ונטמתם", שמאכלות אסורות מטמטמת לבו של אדם.
 
לשמחתנו כולם רואים את הפוליטיקה של שארית ישראל ורבים מאד נזהרים לא להיכשל באכילת הבשר שלהם, וכידוע עד כמה האכילו פעמים רבות מאכלות אסורות ממש, ורבים זוכרים את ראש המשגיחים שלהם שפרק עול תורה וכו' וכו' הדברים הנוראים שהתגלו שם, ותמיד ניסו לחפות ולא לפרסם את האמת. אולם כבר הבטיחו רז"ל כל המחלל שם שמיים בסתם נפרעין ממנו בגלוי.
 
דווקא בעשרת ימי תשובה, על כל אחד מבני התורה לקבל על עצמו, לא להיכנס לשאלות חמורות בכשרות, ובאכילת בשר הפיגולים שלהם, ובכך נביא לעוד פרויקט שקרס כמגדל קלפים, ובני התורה מתנערים ממנו.
 
נתי גרוסמן ודוד סגל והקצבורגים למיניהם מתגאים כל היום בשלשת הפרויקטים של הרב שך, "דגל, יתד ושארית", לשמחתנו הרבה את יתד ודגל התורה, רבותינו מצוקי ארץ חברי מועצת גדולי התורה הצליחו לטהר מאותם שקצים ורמשים אנשי הפסל והמסיכה, נקווה שגם את ההכשר המפוקפק הזה יצליחו לטהר ולהביא את עולם התורה לבחינת יאכלו ענוים וישבעו.
 
ומילה לסיום. העולם המוסלמי כולו רועש על הסרט החדש של הנביא מוחמד ושיגעונותיו. אני חושב שהגיע העת, לרסק ולנפץ אחת ולתמיד את המפלצת שבנה לנו נתי גרוסמן על מרן בעל האבי עזרי, ולהוכיח כיצד כל אותם יוזמות מטורפות והזויות מבית היוצר של גרוסמן לבין הגיעו ממחלת נפש של ממש ושיגעון גדלות מטורף, שהגיע ממניעים חולניים רח"ל, שהביא לצערנו חורבן גדול עד למאד. מי שיקח את ההיסטוריה שעולם התורה עבר בשלושים השנים האחרונות פשוט יטמון את ראשו בחול מרוב בושה מה שהם עוללנו לנו ולרבותינו מרנן ורבנן ראשי הישיבות.
 
ומי יודע לאן זה היה עוד מוביל אותנו, לולי ברגע האחרון ממש בחמישים שערי טומאה, מרן גאון ישראל וקודשו פאר הדור, רבן של כל בני הגולה הגראי"ל שליט"א, עצר את אותם משוגעים משיכיסטים, הורסי כל חלקה טובה.  
 
והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה