רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 24 בנובמבר 2021

"היום בתניא" יום ד' כ כסלו

 
"היום בתניא" יום ד' כ כסלו
תניא לקוטי אמרים
*הסכמת בני אדמו"ר הזקן עמ' ג
שנה מעוברת
הסכמת הרבנים שיחיו
בני הגאון המחבר:
נקדים, שהדפסת התניא הראשונה (בשנת תקנ"ו) כללה רק את שני החלקים הראשונים, "לקוטי אמרים" ו"שער היחוד והאמונה". את "אגרת התשובה" צירף אדמו"ר הזקן (רבי שניאור זלמן מליאדי) לתניא, כעבור מספר שנים בשתי מהדורות.
וכשנה לאחר הסתלקותו (שהיתה בשנת תקע"ג) מביעים שלשת בניו (רבי דב בער, ממלא מקומו המכונה בפי החסידים אדמו"ר האמצעי, הרב חיים אברהם ור' משה)  את הסכמתם-החלטתם (המנומקת), לצרף לתניא את "אגרת הקדש" ואת ה"קונטרס אחרון".
...
"אגרת הקדש":
באגרת הקדש כלולים ל"ב פרקים של "מאמרים" "דברי אלקים חיים", דברי חסידות שאדמו"ר הזקן כתבם בידו הקדושה (לא כלולים כאן מאמרים שנאמרו בעל פה ונכתבו על ידי "הנחות" של השומעים).
רוב המאמרים הללו, שולבו באגרות ששלח אדמו"ר הזקן לקהילות החסידים "להורות לעם ה' הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון". ובשילובם בתניא, הושמטו מהם דברי הפתיחה והסיום, והודפס מהם רק החלק העיוני.
"מאמרים" אלו קשורים בתוכנם לחלקי התניא הראשונים. וכפי שאנו רואים, שבמספר מקומות, שילב אדמו"ר הזקן "ציונים" (מראה מקומות) למבואר ב"לקוטי אמרים". וכן, "דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר"  - יש דברים באגרות הללו המובנים טוב יותר, על פי המבואר בחלקי התניא הראשונים, וכן להיפך.
...
ה"קונטרס אחרון":
בעת שכתב אדמו"ר הזקן את "לקוטי אמרים" (ועל בסיס דברים אלו), הוא כתב במקביל את ה"קונטרס אחרון", ובו ישוב מאמרי זהר וכתבי האריז"ל הנראים כסותרים זה את זה - והיות שהדברים עמוקים מאד, לא מצא רבנו לנכון לשלבם בגוף התניא.
ויצוין, כי אגרות הקדש  לא נדפסו כסדר זמן כתיבתם, אלא בצורה מסודרת ומובנית המביעה הסבר הדרגתי לענינים המבוארים בתניא. ולימודם תחילה מאפשר להבין את הענינים העמוקים שב"קונטרס אחרון" שנדפסו אחריהם ובצמוד להם.
כך שבאופן כללי, "אגרת הקדש" וה"קונטרס אחרון" מביאים לשלמותו של התניא - ואין לראות את הוספתם לתניא כ"נספח", אלא כחלק בלתי נפרד ממנו. וכל המעלות וכל הסגולות שישנן בחלקי התניא הראשונים, ישנן גם בשני חלקים אלו.
...
חבר נכבד:
*קראת ונהנית, העבר את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך.
בתודה ובברכה!
הרב יקותיאל גרין כפר חב"ד
*לעילוי נשמת רעיתי היקרה  מרת רחל ע"ה, נפטרה ז' שבט תש"פ. יהי זכרה ברוך.
*ולזכות הרה"ח ר' יצחק (איציק) וולפא ליום הולדתו - שנת ברכה והצלחה!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.