רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 16 באוקטובר 2020

המכתב שקיבל יו"ר הכנסת בעקבות ההצעה לסדר היום של ליצמן

 


בס"ד

 

15/10/2020


לכבוד

מר יריב לוין

יו"ר הכנסת

ירושלים

בדוא"ל: @KNESSET.GOV.IL 

 

שלום רב,

 

הנדון: תגובה לח"כ ליצמן

 

קראתי היום ב'המודיע' כי ח"כ ליצמן מבקש לעלות לסדר היום במליאה דיון אודות התנכלות לחנויות בבעלות חרדית בעיר ערד.

אבקשך מכובדי, להרשות להביא לידיעתך כמה פרטים שאולי יוכלו להיות לעזר במבט רחב.

ח"כ יעקב ליצמן מסיעת אגודת ישראל נמנה על קהילה גדולה המונה לערך 12,000 בתי אב, ומכך כוחו וייצוגו הפוליטי.

לפני כשנה בדיוק, קבוצה קטנה המונה בערך 300 בתי אב בלבד, פרומיל. 2.5%. עזבה את השתייכותם המגזרית לקהילתו. חטאם הוא בעצם זה שהעזו והחליטו לעזוב, לא פגעו בו, לא לקחו לו מגרש או מעמד חברתי, כלום. רק רצו ללכת.

קבוצה קטנה זו עוברת כבר שנה שלימה רדיפות, הצקות, השפלות, חרמות ונזקים חברתיים, כלכליים ומשפחתיים ברמות שא"א לתארם. [אוכל, באם יהיה צורך, לבסס את דברי ולגבותם בתיעודים, מסמכים וכו']. אפשר גם לבדוק באתרים חרדיים שהעזו וסיקרו במקצת את הקורה. רק אציין כי רדיפות אלו כללו הצקות קשות במיוחד, פיזיות ומילוליות, גם לנשים, קטינות וקטינים מחד, וגם לרבנים, מבוגרים ונשואי פנים מאידך.

 

ח"כ ליצמן עצמו ממרום גילו [70+] ומרום מעמדו [אז, שר השיכון] השתמש לרעה בכוחו הפרלמנטרי וכנבחר העם:

·         בחג השבועות האחרון ירק, על או לכיוון, נער כבן 17 ברחובות ירושלים, בירת ישראל, אשר כל חטאו הוא בזה שהלך ללמוד בישיבה שאביו ביכר לשלוח אותו ללמוד שם ולא בישיבה בה למד עד אז. [רק להזכיר כי אתמול נעצר נער ע"כ שקפץ על מצבות בהר הזיתים וביזה את המתים. וע"כ אמרו חכמים: אם על מזבח אבנים שאינם מקפידים על ביזיונם כך, על אדם מישראל על אחת כמה וכמה...]

·         קבוצה קטנה זו שכרה בבני ברק מקום שישמש כבית כנסת, ח"כ ליצמן הוא זה שירד לרזולוציות נמוכות והכריח [משאיר לך להבין איך...] את המשכיר של המקום [ישיבת פונביז' בבני ברק] לחזור בו מהשכירות ולבטל את החוזה איתם.  [אציין למען ההגינות כי אין לי אימות לנקודות אלו שהעליתי רק שמעתי מיודעי דבר שעסקו בעניין].

 

כמו"כ, נציגים נוספים מסיעת אגודת ישראל רודפים בכוחם הפוליטי עד חורמה את אותם אלו שפרשו מקהילתו של מר ליצמן [כמראה מקום אציין את מר יחיאל וינגרטן סגן ראש עיריית אשדוד ועוד]

 

כך שבה בעת שח"כ ליצמן מטיף לשמירה על מיעוט, למנוע רדיפות ואלימות נגד דתיים, והוא ממש מזועזע מהשחתת רכוש, ממש מכמיר לב לראות את הדאגה לציבור דתי נרדף, בה בעת, ידו השניה מטפחת ועוזרת בדיוק לאותם מעשים רק נגד אנשים שאינם לרוחו, ולרוע מזלם אינם נמנים על קבוצתו. אותה אלימות, השחתת רכוש, הצקות רדיפות וכו' שחוו תושבי ערד ע"י אנשים מסויימים [שללא כל ספק צריך למצות את הדין ולמנוע בכל תוקף נזקים ורוע] מעשים גרועים מכך בהרבה, פועלים ועושים אנשים באי כוחו נגד קבוצות אחרות באוכלוסייה ומה לו כי ילין. חכמים כבר קבעו: על דאטפת יטופוך.

לכולם! גם לאנשי ליצמן וגם לאנשי ערד, אסור לנקב צמיגים, להזיק, להכות, להחרים משפחה ו/או עסקים, לקלל, להשפיל, לפטר אנשים ממשרותיהם, להציק לילדות קטנות ברחוב כי אביהם עזב את קהילתם, לנשים שבעליהם עזבו את בית הכנסת בו הם התפללו, או לערוך שיימינג ממוסד ע"י כמה אלפים נגד כמה מאות שאין להם כלים להגיב. אז נא הבהירו לו, העבירו לו: עד שהוא מטיף לאי שנאה ואלימות קהילתית, נאמר לו לערוך בדיקה קודם כל אצלו בבית, בחצר, בקהילה. ובאם מצפה נבחר ציבור להשלטת סדר והתערבות ממשלתית ומשטרתית למניעת עוולות, יבקש נא את עזרת גופים אלו גם למיגור תופעות מאוסות אלו הנעשות ביודעין ע"י קהילתו שלא להיכשל, באכיפה בררנית של איפה ואיפה, וניצול לרוע של מעמד ושררה ציבורית. במקורותינו נאמר: אם אומר לו טול קיסם מבין שינך, עונה לו טול קורה מבין עיניך...

 

דברי נכתבים מכאב לב על שני הצדדים המותקפים ובתקווה לטיפול בשני הצדדים התוקפים והאמת והשלם אהבו.

 

לתשובתכם אודה.

 

בברכה

חיים ציון אהרנוביץ'


העתקים:

1.      ראש עיריית ערד מר ניסן בן חמו בדוא"ל: 

2.      משטרת ערד בדוא"ל: L

אין תגובות:

פרסום תגובה