רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 16 באוקטובר 2020

שנת תשפ"א היא שנת 3333 להתגלות האלוקית בהר סיני

 הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה לוחם מלחמות ישראל ומנצח חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
השנה היא שנת 3333 למתן תורה
3] עם משולש , כהנים לוים וישראלים
3] תורה משולשת , תורה נביאים וכתובים
3] ניתנה התורה בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים
3] ניתנה התורה בשבת שהוא יום שלישי מיום הטבילה לקבלת התורה
לכן אנו צריכים להתחזק בשנה משולשת זאת שהיא 3333 , ולהחליט החלטות לקראת חג השבועות כי אחרי שבועות כבר נכנסים לשנת 3334 למתן תורה , ולכן צריך לתפוס בשנת 3333 שזה כעת , לחטוף כמה שיותר באחדות ישראל בלימוד התורה בשמירת המצוות ובהתקדשות יתרה 
בברכת התורה
משולם צפניה

אין תגובות:

פרסום תגובה