רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 27 ביולי 2020

ידיו על ידי השוטרת וקורא לעצמו 'קנאי'

שלום וברכה,

בימים האחרונים פרסמת בבלוגך את הטור הזה:


אדבר עמך גלויות ואומר לך דברים כנים.

בהלה ופלצות אחזוני בראותי את הברנש הזה ואת כבוד המלכים שהרעיפו על
ראשו. כביכול היה שה תמים וקדוש מעונה.
לא זו בלבד שבתקופה האחרונה הטרידו בני¯בליעל את מנוחת תושבי עיה"ק
ירושלים בהפגנות פרועות, וחיללו שם שמים, בגין מנוול מוכה¯שחין זה, אלא
שעתה נתנו כתר על ראשו והושיבוהו במזרח והכול חולקים לו כבוד. כאן נעטפתי
בבושה וכלימה. אטו בשופטני עסקינן? וכי אין הציבור ההוא בבית שמש יודע מה
טיבו של זה? או, שמא ברשיעי עסקינן...?

ודאי תשאלני במה דברים אמורים. אצרף למכתב זה וידאו ובו תראה מהן מעלותיו
של חזיר זה...
(שא עינייך ושים לבך אל ידיו הטמאות לאן הן שלוחות ואל מה חותרות המה
בשעה שגרונו ניחר בצרחות "לשם שמים"...)

כל טוב,
שניאור א.
בית שמש

אין תגובות:

פרסום תגובה