רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 31 ביולי 2020

"היום בתניא" שבת קדש יא אב

"היום בתניא" שבת קדש יא אב
(אגרת הקדש המשך פרק ד עמ' קו)
גילוי האהבה הפנימית:
כאמור, לפנינו שתי בחינות של אהבת ה' פנימית:
א. אהבת ה' הנמשכת  מבחינת "חיה" שבנשמה - אהבה שגילויה קשור בעבודה עצמית, הכלולה בהוראת התורה באומרה "ומלתם (אתם בעצמכם) את ערלת לבבכם": שתסירו מכם את התאוות הגסות (בענינים גשמיים וחומריים) וכן את התאוות הדקות (כעניני כבוד ויוהרא).
ב. אהבת ה' מבחינת ה"יחידה" שבנשמה שעיקר גילויה יהיה בימות המשיח, לאחר שהקב"ה עצמו יסיר את הקליפות הדקות שבעולם (דבר שקשה לאדם עצמו לפעול) - וכמו שכתוב "ומל ה' אלקיך את לבבך... לאהבה את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען  חייך".
נכון שגם אהבתו הפנימית הראשונה היא מעומק הלב. אבל באהבה השניה שהיא מצד ה"יחידה", האדם חש ש"חיים" הם חיים יהודיים דוקא, וחיים בשריים כחיי הבהמות אינם "חיים" עבור אנשים שהם כערכו.
...
מתנה נעימה:
גם כיום, ישנה האפשרות, שהאהבה הפנימית הגבוהה תתגלה באדם בדרך מתנה מלמעלה, "לפי שעה בחיי שעה זו תפילה" - כאשר עם התגלותה, "כל ניצוץ פרטי מהשכינה שבנפש כל אחד מישראל, יוצא מהגלות והשביה" הרוחניים שבהם האדם שרוי.
...
בהקדמת הצדקה:
אולם, לזכות במתנה עליונה זו של האהבה הפנימית (שבה האדם "פודה נפשו משחת" והוא מוציא את נקודת פנימיות לבבו מהגלות והשביה בידי ה"חיצונים"). יש להקדים תחילה את ה"אתערותא דלתתא",  שבה הוא מסיר את ערלת הלב ואת הקליפה הגסה והדקה המכסות על בחינת נקודת פנימית לבו.
וזאת יעשה "בצדקה בממונו שהוא חיותו" - צדקה שבה הוא "מפזר מיגיעו, ונותן לה' בשמחה ובטוב לבב".
...
חבר נכבד:
*קראת ונהנית, העבר את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך.
בתודה ובברכה!
הרב יקותיאל גרין כפר חב"ד מחבר באור התניא "משכיל לאיתן" ועשרות ספרי "חסידות לעם", שניתן להשיגם אצל מפיצי תורת חב"ד.
*לעילוי נשמת רעיתי היקרה  מרת רחל ע"ה, נפטרה ז' שבט תש"פ. ולעילוי נשמת אמה,  חמותי מרת פרידה לוין ע"ה נפטרה ג' שבט תש"פ. יהי זכרן ברוך.

אין תגובות:

פרסום תגובה