רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 31 ביולי 2020

אומן, רבי נחמן, וסכנת נפשות

אחד מחשובי רבני ברסלב חזר לפני כמה שבועות על דברים שכבר שמעתי ממנו בשנים קודמות כי כל יהודי חייב להיות בראש השנה באומן מפני שרק שם אפשר לתקן את הנפש, דבר כזה - לדעתו - לא יכול לקרות בשום מקום אחר. הוא אף הוסיף כי מאז משה רבינו לא קם כרבי נחמן שהיה גדול יותר מכל גדולי ישראל בעבר, ולעג לכל הרבנים האחרים, וכמו בגור הבן של הרבי ר' דוד אמר לבחורים כי יש מדרגות של צדיקים, יש 'צדיק יסוד עולם' שזה הרבי מגור, ויש צדיקים, אלו יכולים להיות צדיקים רק אם הם נכנעים ל'צדיק יסוד עולם' והדגיש, כי קיומם של הרבי'ס מבעלזא וויזניץ היא רק בזכות שהם נכנעים לצדיק יסוד עולם שהוא הרבי מגור, ככה גם אותו רב מברסלב עשה מכל הרבי'ס והרבנים כלום לעומת רבי נחמן וטען כי מי שלא נכנע לרבי נחמן הוא כלום ואפס אחד גדול

לא אכנס כאן לויכוח עמו, בלי נדר בהזדמנות אאסוף את כל אשר כתבתי בענין כאשר אחרים התבטאו בצורה דומה, הדברים מספיקים לספר שלם להוכיח היכן אנו חיים באמת, רק זאת אכתוב כאן, שזה דרכם של חסידים בימינו לעשות מרבם גדול ממשה רבינו וכולם אינם מגיעים לקרסולם. בגור הכריז המטיף שלהם לעיני כל רבניהם כי הרבי שלהם הוא האלוקים בכבודו ובעצמו. לא אשכח לעולם את המפגש שלי עם מנהלי הישיבות של גור ובעלזא בבורו פארק לפני ארבעים שנה, למדתי אז פרק בתפיסה החרדית חסידית ואיך זה עובד

בבוקר ביקרתי בבעלזא, ושם הסביר לי הראש ישיבה מה זה לזכות ל'קלאמקע' בבעלזא, אין זכיה גדולה מזו, ומי שזכה לכך והגיע לבעלזא זכה למטמון, הוא דיבר ודיבר והסביר ואני רשמתי לצורך כתבה שעשיתי אז על המוסדות בבורו פארק

אחר הצהרים הייתי בגור ושם שמעתי את אותה דרשה מה זה לזכות ל'לקלאמקע' בגור, לא אשכח איך שבאותם רגעים החזקתי את עצמי לא להתפרץ מאיך שהדברים נראים, כל אחד דיבר על הזכיה ל'קלאמקע', ככה עובדת הפסיכולוגיה, ולכן אני לא בא בטענות לברסלב כאשר גם הם מדברים על הגדלות של רבם ועל הזכיה להיות באומן

ובכל זאת השנה אני מבקש לשאול שאלה, האם רבי נחמן ביקש שיסכנו חיים בשביל להיות אצלו בראש השנה? האם כאשר מדובר במגיפה רבי נחמן היה אומר תסתכנו במגיפה הנוראה, במצב כזה לא יתכן שלא ידבקו, מדובר באלפים שמגיעים לא כמה עשרות שאפשר לשמור על מרחק, לא יתכן שכינוס שכזה כמה ימים יחד שלא יפגעו, מי התיר זאת, האם גם במצב כזה חייבים לנסוע, או שמא חמירי סכנתא מנסיעה לאומן

אותו רב דיבר נגד מי שהם נגד הנסיעה לאומן ומכנה אותם מחוצפים וכוונתו היתה לכמה רבנים שדיברו נגד הנסיעה. מצהיר אני כאן שדעתי שחסיד ברסלב בשנה רגילה צריך לנסוע לאומן מפני שזו מצוות רבו. השאלה היא על מי שאינו חסיד ברסלב באיזה מצב מותר לו לנסוע ובאיזה לא, במיוחד כשזה בא על חשבון שלום בית ודברים אחרים. אבל שוב, אם אתה חסיד ברסלב, בימים כתיקונם וזה באפשרותך תיסע. השנה במצב של מגיפה נוראה וכאשר הסכנה כל כך גדולה, האם יש היתר לכך? לדעתי לא, ורבי נחמן מעדיף זאת, הוא רוצה את חסידיו בריאים ושלמים ככה יוכלו אי"ה בשנה הבאה לבא, אם חלילה יחלו, לא לכך הוא התכוון

חיים שאולזון

אין תגובות:

פרסום תגובה