רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 26 באפריל 2013

האלימות מחוץ לתחום - הרבי מליובאוויטש: מי שמרים ידיים שיסע לבני ברק

מאת חב"דניק

שונה חסידות חב"ד מחסידויות וזרמים אחרים חרדיים, בכך שהם אמונים על דרכי נועם ושלום. בחב"ד אף פעם אין אלימות ומעשי כיעור.
שונה היא דרכם של קהילת המשיחיסטים שמשתמשים באלימות לרוב לא בוחלים בשום צורה, גם נגד הדמויות החשובות בחב"ד כגון החוזר רבי יואל כהן שליט"א והמזכיר הרב חיים יהודא קרינסקי שליט"א, שהמשיחיסטים השתמשו נגדם למרבה הבושה באלימות. הנה לכם וידאו בו רואים את המשיחיסטים משתמשים באלימות נגד ראש הישיבה ב770 ומונעים ממנו למסור שיעור http://www.youtube.com/watch?v=qX62bm4tI2A. כמובן כל הבחורים החב"דיים אובדי אונים, שכן אינם מכירים במושג אלימות. וכך מתנהלת מלחמה של המשיחיסטים עם חב"ד, בה רק צד אחד חזק, כי הוא מכיר באלימות, אבל חב"ד לא.
בהיסטוריה של חב"ד הייתה פעם אחת בלבד אלימות. הרב יוסף הכט מאילת דיווח לרבי שמישהו הרים עליו יד, והרבי זי"ע התייחס לכך בחומרה. הנה וידאו מתגובתו של הרבי למאורע. הרבי אומר שמי שמרים ידים - שיסע לבני ברק. שם מרימים ידיים. אבל בחב"ד לא היתה ולא תהיה אלימות.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9OTzPeiM9c8. בוידאו עובר הגאון רבי דוד רסקין זצ"ל, משגיח דישיבת ליובאוויטש המרכזית בפני הרבי והרבי אומר לו דברים קשים על 'ידים ידי עשו', אחר כך עובר מזכירו של הרבי הרב החסיד ר' יהודה קרינסקי שליט"א (שהרבי מינהו ליו"ר המוסדות המרכזיים של ליובאוויטש ולאחריות על השלוחים) וגם אתו מדבר על כך הרבי. אחר כך עובר המתלונן - הרב יוסף הכט עצמו.

מדהים אותי לראות את כמות האלימות ששפכו המשיחיסטים במשך השנים האחרונות. ואת אפס התגובה וה'נעלבין ואינן עולבין' מצד חב"ד.

2 comments:

 1. חיים הייקר!!!
  בבקשה למחוק את הדבר הזה מהאתר רק חילול השם וביזוי כבוד חב"ד והרבי זה עושה
  ובככל זה אחד מסכן שמוכר ב770 כמעורער בנפשו שלא יכול ליהות אחראי למעשיו
  והוא לא מייצג אף אחד


  השבמחק
 2. והנה שוב הם תקפו
  http://bshch.blogspot.com/2013/04/blog-post_3199.html

  השבמחק