רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 27 במרץ 2012

ממה הם מפחדים? מדוע אסור לצלם? - צביעות ליטאית

הרבה רינונים היו על מאפיית המצות בבית שמש שבהכשר 'שארית ישראל', ולכן הם מזהירים ואוסרים צילומים, עד כדי שהם תלו מודעה גדולה בחדר האפיה של 'אסור לצלם' דבר שהוא לכאורה תמוה, איזה איסור יש בצילום אפיית המצות. אבל כשבניו של הרב אלישיב באו לאפות מצות, הם 'שכחו' מן ה'אסור לצלם' והזמינו צלמים על מנת שיראו מי אופה אצלהם מצות

יוכלו אולי להסביר לנו מי מאנשי אותה מאפיה ובעלי המכשירים מדוע הם אוסרים לצלם את אפיית המצות, ממה הם מפחדים? אם הכל כשורה אין כל בעיה הלכתית בצורה ובדרך כפי שהם מכינים ואופים את המצות, אז מדוע שלא יצלמו?

שימו לב, את התצלום הזה ועוד רבים אחרים עשו לעיני המשגיח העומד באמצע ותחת מודעת 'אסור לצלם'