רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 21 ביולי 2021

"היום בתניא" יום ד' יב מנחם אב

"היום בתניא" יום ד' יב מנחם אב
תניא אגרת הקדש
המשך וסיום פרק ד עמ' קו
שנה פשוטה
"וזהו צדק לפניו יהלך":
רמת הצדקה (באופן של פיזור) המבוארת לעיל, ומעלתה כמסיעת לגילוי האהבה הפנימית שמבחינת "יחידה", היא הצדקה אודותיה מדובר  בפסוק (המובא בפתיח לאגרת) "צדק לפניו יהלך".
ה"צדק" שבפסוק מוסב על צדקה כספית שהאדם נותן מממונו. "לפניו" הוא מלשון פנימיות. ו"יהלך", בנין הפעיל, גורם הליכה לאחרים - והפסוק מביע, שעם הצדקה אותה האדם עושה, את פנימיותו (פנימיות ליבו) הוא מוליך לה'.
"ואחר כך ישים לדרך ה' פעמיו" - כל צעדיו בעבודת ה' יהיו חדורים באהבה גדולה זו  (שהיא למעלה מטעם ודעת).
ורבנו מצין, שהעליה הנפעלת בתורה ובמצוות עם האהבה הפנימית הזו. היא למעלה למעלה ביתר שאת, מהעליה הנפעלת לתורה ולמצוות, כשקיומם הוא רק עם האהבה (השכלית) שבחיצוניות הלב.
...
"וזהו פדה בשלום נפשי":
לאורך הפרק למדנו, אודות פדית הנפש (ופנימיות הלב) מידי ה"חיצונים" על ידי הצדקה. ולסיום, מוסיף רבנו ומצין, שעל פדיה זו (מידי החיצונים) אומר הכתוב "פדה בשלום נפשי".
ו"פדה בשלום" - ופדיה זו, נעשית על ידי צדקה הנקראת (כמובא בזהר בשם) "שלום" - על היותה עושה שלום בין ישראל לאביהם שבשמים (כפי שהדבר מתבטא בהוצאת הנפש מה"חיצונים").
...
צדקת ארץ ישראל:
מעלה זו של הצדקה המבוארת כאן,  באה לידי ביטוי "בפרט, בצדקת ארץ ישראל" (הנעלית מכל צדקה אחרת).
כך, שאם כל צדקה בפיזור מביאה לפדה בשלום נפשי, הרי שענין זה נפעל באופן מיוחד ב"צדקת ארץ ישראל" "שהיא צדקת ה' ממש" (צדקה, שהיא לארץ שעליה נאמר: "תמיד עיני ה' אלקיך בה", "והיו עיני ולבי שם כל הימים").
...
חבר נכבד:
*קראת ונהנית, העבר את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך.
בתודה ובברכה!
הרב יקותיאל גרין כפר חב"ד מחבר באור התניא "משכיל לאיתן" ועשרות ספרי "חסידות לעם", שניתן להשיגם אצל מפיצי תורת חב"ד.
*לעילוי נשמת רעיתי היקרה  מרת רחל ע"ה, נפטרה ז' שבט תש"פ. יהי זכרה ברוך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.