רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 25 בספטמבר 2020

בעל התניא הלך לבשל ביום כיפור ליולדת בגלל פיקוח נפש - המסר החד שהעביר לנו מרן הרבי מחב"ד


בעל התניא הלך לבשל ביום כיפור ליולדת בגלל פיקוח נפש - המסר החד שהעביר לנו מרן הרבי מחב"ד

את הסיפור הזה סיפר כ"ק מרן הגה"ק האלוקי רבי מנחם מענדל שניאורסאהן מליובאוויטש שסיפר לו זאת חותנו הגה"ק מרן הריי"צ נ"ע אודות בעל התניא שעזב באמצע יום הכיפורים את בית הכנסת והלך לבשל ליולדת  חלב כדי להצילה.

 כשנשאל בעל התניא מדוע לא שלח את אחד האנשים הפשוטים לעשות זאת השיב כי ההלכה אומרת "מצווה בגדול".

הוסיף הגה"ק מליובאוויטש שחותנו סיפר לו את הסיפור הוא אמר לו שזה לא לפרסום  אבל היות שסיפר לי הוא ידע שאני אפרסם זאת.

רבותי אנו נמצאים בערב יום הכיפורים תשפ"א שגזירה נוראה מרחפת ואלפים מתים חלקם מונשמים וחולים קשים, מה לי קטלא כולה מה לי קטלא פלגא.

איך אפשר לשבת בשקט? המסר הנוקב מהסיפור עם בעל התניא הוא ברור וחד "מצווה בגדול".

 גדולי ישראל צריכים ללכת בראש להציל את עם ישראל.
אם בעל התניא קדש הקדשים הלך לבשל ליולדת חלב ביום הכיפורים ולהדליק אש ביום הנורא הזה מה אנחנו נאמר? מה נענה אבתריה?

מי לנו גדול מבעל התניא? איזה רב יכול לקחת על עצמו את האחריות להרוג אנשים. כאשר אפילו בספק פיקוח נפש מחללים שבת אולי ניתן להציל.

תפילות ראש השנה והזלזול בפיקוח נפש הביאו לעלייה הנוראה והחריפה הזאת.
התורה הקדושה מצווה אותנו איך לשמור אותה, וחי בהם ולא שימות בהם.

מי שמנסה להרוג אנשים בגלל הטיעון ברוב עם הדרת מלך מה שאמר היום ח"כ ישראל אייכלר הוא אדם שאין לו קשר לתורה הקדושה.

רבנים אדמו"רים מנהיגי קהילות תפנימו היטב היטב מה אמר בעל התניא שהדליק אש ביום כיפור ליולדת מצווה בגדול.

אל תתחכמו עם הקב"ה וגזרותיו. והיא לא תצלח. גם במצב הקשה הזה יש להשמע אך ורק להוראות התורה הקדושה. גם בשואה יהודים יראים לא אבדו שפיות ועשו כציווי הבורא יתברך.

נוריד את הראש ביום הכיפורים נתפלל תפילת עני בשברון לב ובדמעות שליש והקב"ה ברחמיו המרובים יבטל את הגזירות הנוראות וישלח לנו את משיחו גואל צדק במהרה בימינו.

אין תגובות:

פרסום תגובה