רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 14 במרץ 2018

קדוש ישראל מהושיאטין

קדוש ישראל מהושיאטין זיעועכי"א ממש לא זקוק להסכמה לא מר' מאיר סאלאווייציג ולא מתלמידו המודרני מלר.
חבל שמר מלר במקום לעזור לרבו במציאת רופא פסיכיאטירי עקב ריבוי חולי הנפש במשפחה בחר לעסוק בפעירת פה על קדושי עליון.
דבר אחד ברור שהר"מ הנ"ל ודאי לא ראה את שם הוי"ה לא בציון האוה"ח ולא בשום מקום.
בכלל בבריסק לא מאמינים בבתי קברות ובהשארות הנפש שם וכנראה זו הסיבה שלצערינו הבית הלוי נמצא מתחת לכביש בבריסק ואין שום פועל מכל צאצאיו החשובים בנידון.
יש עדויות ברורות בשם גדולים וצדיקים וכן בשם הרה"ק רבי שלומ'קה זוועהיל'ער זי"ע על הסיפור הנ"ל.
להשגת הר"מ הנ"ל לא יתכן שהרבי ראה את שם הוי"ה על קבר האוה"ח וכן שהוא עצר את הגרמנים מלהיכנס לא"י מכאן זה מתחיל ולכן הוא כבר בטוח שהוא לא ראה וכו'
ומה הפריע לו?מהנרמז שני דברים-האחד זה שהוא-הוא-לא ראה אותו לומד.ומה בכך?האם ההוסיאטינער היה חייב ללמוד לעיניו.חזקה עלינו עדותו של גאון ישראל רבי מאיר אריק זצוק"ל על ההוסיאטינער שהיה גאון עולם בכל התורה כולה.
ומה שהוא רוצה לרמוז על כךמה שהוא לא רצה לפגוע ברב העיר מהרבנות  דאז כן ידוע גם מהרבי מבעלזא שהקפיד על כבודו של אותו רב.
וכידוע הגאון מטשעבין התבטל לרבי מהושיאטין באימה ויראה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה