רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 14 במרץ 2018

געוואלד מען טאר נישט, מען טאאאר נישט!! / נו מען האט טאקע נישט געטארט... (א סאטמארערער מימרא)

בילדותי בבני-ברק מי שרצה לדעת מה קורה בעולם היה  משיג עיתון כללי כמו מעריב וכדו' וכדי לדעת מה הולך אצלנו בבועה החרדית כמו איזה אדמו״ר נסע ומי הגיע מה נולד למי או מי התארס עם מי וכדומה היינו מנויים על הדף השדוף של המודיע. כמובן שלא נחה דעתם של אבותנו ורבותינו בכתבות הכפרניות ופרסומות לא צנועות שהופיעו בעיתונות הכללית אז עודדו אותנו לקרוא את דפי החדשות ולזרוק מהר את הזבל, וזאת כמובן רק אם לא מצליחים לשקוע בלימודים עד שלא יעניין אותנו דבר שמחוץ לכתלי בית המדרש.  'בעיגול' של רבי נוסן הגערער חוסיד שברחוב ברטנורא היינו ילדי הישיבעס קטאנעס כמו בחורים בריאים רעבים שירדו את מדרגות ההר מפוניביז קונים במחיר שלשים גרוש את הפלאפל הטוב שבעולם שכנראה לא יהיה כמותו עד ביאת משיח צדקנו, ואגב ברכה ואכילה היינו גם קוראים את דפי החדשות של מעריב וידיעות מתוך המסגרות הנעולות שעל הקיר הקיוסק החיצוני..  אני גם זוכר את היום בו נעלמו העיתונים וגם את תשובתו של רבי נוסן כאשר שאלתי לפשר הדבר: דער ראבו האט נישט געהייסן..  ומאז כמו ניתן האות והעיתונים הכללים הלכו ונעלמו ממדפי החנויות של בני ברק כמו בגזירת המלך שהלכה והחמירה, הופעל פה ושם טירור פאשקווילים וגם פיזי נגד חנוונים סרבנים עד שהעיתונים הכלליים היו בבחינת בל יראה ובל ימצא בבני ברק. ומאז הלך הדף המסכן של המודיע (בימות החול) והכפיל את עצמו שוב ושוב ועוד העלה פימה עלי כסל ועבה בערבי שבתתות וימים טובים יתר  על עובי הגמרות של וועד הישיבות עליהם שקדנו.. ואצ''ל שאין מספיק דברי חכמה ואמת מתחדשים בעולם כדי למלא כל כך הרבה דפים כל שבוע אז כך הגמישו העיתונים והז׳ורנלים ״הכשרים״ את הטולראנס של הציבור שלנו לדברי הגוזמאות והבלי ניפוח אגדות גדולים ואדמו״רים בל ידועים שקיבלו בימינו כבר אופי של שיחת ילדים. בכל זאת עוד היה העולם כמנהגו נוהג וכל בחור ואברך שחושיו ערים מעודכן בדרכו שלו בכתוב בעתונים הכלליים. עד שהיו מתלוצצים ואומרים מניין יודע המעריב ביום ראשון את החדשות שיודפסו בהמודיע ביום רביעי..
בינתיים באו האינטרנט והטכנולוגיה הזעירה לעולם ובעקבותיהם דברי הצומות חתימות האדמו''רים ורבותנו הגאונים לעגר לשבר ולמגר את האינטרנט הטמא יימח שמו וזכרו מתחת השמים, והגדילו עשות העסקנים הנמרצים בתחבולות החלמאיות של הפילטרים ועוד הציתו טירור סטאליניסטי דרך החדרים ובתי הספר של הבנות ובעווה''הר האינטרנט עוד לא בטל, ואדרבא, זכינו למה שלא זכו לו אבותנו שבלעה''ר פרו ורבו בקרבנו זקנים כנערים אין קץ נביאים ובעלי רוה''ק שמגלים להם מן השמים בהקיץ או בחזיונות לילה מכל הנושאים החמים שעל הוועב ודבר לא נעדר.. אז כאן הבן שואל: מה הועילו חכמים בתקנתם?!  כי לאמיתו של דבר מלבד הישנוניים ופשוטי השכל שבין כה כבהמות נדמו לית מאן דמשגח בכל הצווחני רבנן הזה כלל וכלל, כי עצימת העיניים מול פלאי תבל הוא נגד הטבע האנושי והנטיה היהודית, וכמובן שבתחבולות הפילטרים חפנו רוח קדים (מלבד איזה פרנסות..) ולא עוד אלא שלימדו דורות משחר ילדותם בכפל פנים צביעות ומרמה, עד שהדור התרגל לחיות כאנוסים המאוימים במין טירור סטאליניסטי קדוש בו כל איש ואיש יסתיר דרכיו ומחשבותיו מיו''ח והקרובים לו ביותר. בטלה שיחת רעים ואיש לאיש לא יחלוק ברעיונותיו להגיד את אשר עם לבבו רק יהמהם ירמוז ויקרוץ בדרכים שאי אפשר יהיה להתגולל עליו. ואילמלא דמסתפינא הייתי אומר שמאז שפרצה בנו הפגזת המוחות של החרידונים של כל הכתות והחוגים וגזרו עלינו התקנות והאיסורים שכמעט ואין איש מן הישוב עומד בהם נסוג הדור שבע מעלות אחורנית ונהפך להמון המום ספקן ומבולבל ירוד בהרבה מזה שלפניו, והלוואי ואני טועה.
יהודי פשוט מלונדון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה