רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 10 ביוני 2022

גניבה גזילה והונאה נמחק מן הלקסיקון של האדמורי"ם


אקדים שחלילה לא אצל כולם ישנם עוד מי שהם ישרים אבל אלו מעטים. בקהילות הגדולות המצב הזה זועק לשמים וחייבים להעלות את הדברים וברחל בתך הקטנה מפני שעושים כאן עוול לכולם, הורסים עסקנים שעמלו עשרות שנים מתוך אמונה כי הם בונים משהו ובסוף גוזלים זאת מהם ועוברים גם על הונאה שנים, נוצר מצב שדוקא מי שאמורים להיות הנזהרים בקיום המצוות הם אלו אשר דורכים על המצוות ביניהם מצוות דאורייתא עד כדי שהפכו לשופכי דמים ואף גרוע מכך

כוונתי לכל כך הרבה שעמלו עשרות שנים הקימו מוסדות ישיבות ובתי כנסת, ואז מגיע איזה עסקן ואומר לאותו יהודי, הרבי שלח אותי לקחת ממך את כל אשר עמלת במשך עשרות שנים זה לא שלך זה שייך לרבי. העסקן שואל היתכן, הלא אני השקעתי מיליוני דולרים, ואני גם חייב מיליונים על מה שבניתי, ואותו אברך צעיר שנשלח על ידי האדמו"ר אומר לו, זה לא מעניין אותי, תישאר עם החובות אנחנו לוקחים לך את הישיבה את הבנין את בית הכנסת כי כך רוצה הרבי

זה קרה בגור ועתה גם בויזניץ ובעוד מקומות. חסידים שמסרו את נפשם הקימו מוסדות וישיבות לתפארת, ברגע של ההצלחה פתאום מגיח מישהו מבית הרבי וגוזל מהם את כל אשר בנו. תעברו על רוב הסכסוכים בגור עוד הרבה לפני פרשת הפרישה, ותמצאו שהסכסוכים היו על הרקע הזה. לדוגמא, כמה ישיבות בגור שהקימו ראשי ישיבות ועסקנים, עמלו והשקיעו להקמת המקום ואף נשארו עם חובות של מיליונים, ביום מן הימים הגיע איזה עסקן ואומר לאותו ראש ישיבה כי הרבי רוצה שהישיבה תעבור ל'איחוד', וכאשר הוא שואל ומה יהיה עם כל הכסף שאני חייב על הישיבה, הוא אומר לו זה לא מעניין אותי, הרבי רוצה שזה יעבור ל'איחוד' ואתה תשבור את הראש איך לשלם את המיליונים. וכאשר הוא אומר לו כי ברגע שלוקחים את הישיבה כבר אין לו דרך איך לגייס כסף, זה לא מעניין את העסקן, הוא אומר לו זה רצון הרבי, ואין זה פלא מדוע פרצו הסכסוכים הקשים. זה מה שקרה בגור עם פרשת מנדלסון ועוד כמה ישיבות כאלו שגזלו אותם ממקימי הישיבות הללו

זה מה שניסו לעשות גם בבורו פארק, ביקשו לקחת את 'יגדיל תורה' מעסקנים שהשקיעו במקום חמישים שנה של עבודה וכסף, הגיעו כמה עסקנים צעירים והודיעו כי הרבי רוצה שזה יעבור אליו, וכאשר הם אומרים כי אין דבר כזה להעביר מבלי שיושבים ומסדרים את כל ענייני הכספים, אותם עסקנים אומרים זה רצון הרבי ולא איכפת לנו שתשאר עם חובות של מיליונים

בויזניץ זה קורה עתה בביתר, אדם השקיע את כל שנותיו בהקמת מוסדות, ועתה מגיע הגבאי של הרבי ואומר הרבי רוצה שזה יעבור אליהם, וכאשר אותו עסקן שואל היתכן אני עמלתי עשרות שנים ועתה אתם מבקשים לגזול זאת ממני, ותשובת אותו שטנגר כי זה רצון הרבי. במילים אחרות הם אומרים כי הרבי'ס רוצים לגנוב ולגזול ולהונות וכי זה דרכם. אחרת איך יתכן לעשות מעשים כאלו, מראש היה עליהם לומר לאותם מי שבנו את הישיבות והמוסדות שיידעו כי זה לא ישאר אצלם ויחליטו אם הם רוצים להמשיך ובעיקר להשקיע מיליונים כפי שעשו. אם היו יודעים מראש לא היו עושים את כל אשר עשו

אותו דבר קרה בכל כך הרבה מוסדות אחרים בגור ובמקומות אחרים, גוזלים וחומסים ממי שהשקיעו עשרות שנות חייהם להחזקת המוסדות הללו ואז מגיע איזה צעיר שיכול להיות הנכד שלהם ומבקש לגזול מהם את המוסדות

מדובר במעשים חמורים אסורים ומכוערים. המציאות הזו שבאים ואומרים כי הרבי רוצה כך, מבלי שפותרים קודם את בעיות הכספים, זה מוכיח כי משהו חולה מאוד אצל האדמורי"ם שמשום מה מבינים כי אין להם כל חיוב של קיום מצוות התורה, להם מותר לגנוב לגזול ולהונות, זה זועק לשמים וחייבים להעמיד אותם על מקומם

זה קורה לעיני השמש, ואין מי שמעיזים לקום ולזעוק. ואם היו מי מן הדיינים שאמרו כי זה נגד ההלכה ונגד הלכות מפורשות בחושן משפט נידו והחרימו אותם כי הם לא מילאו את משאלת הרבי לגנוב לגזול ולהונות

אין מנוס אלא לקרא למלחמה על כל מי שעושים מעשים כאלו, מפני שאסור להמשיך בדרך הזו. כאשר מישהו משקיע שנים במקום ומצליח אסור לקחת ממנו את המקום פרט אם מראש הודיעו לו שזה מה שיעשו בעתיד. הענין הוא שמראש לא מאמינים שאותו עסקן יצליח, בטוחים כי הוא יסתבך בחובות כפי שקרה בגור ובויזניץ, ולכן לא רוצים להיות שותפים לחובות ומאפשרים לו לעשות מה שהוא עושה. אבל ברגע שזה מצליח פתאום הם באים וטוענים כי זה שלהם מפני שהרבי רוצה כך

חיים שאולזון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.