רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 21 ביולי 2021

מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך לתלמידי ישיבתו: אין חופש מהתורה בבין הזמנים


במענה לבקשת תלמידי ישיבתו לשמוע דברי חיזוק עלימי בין הזמנים, השיב פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך, "אין חופש בבין הזמנים,הגמרא אומרת "והגית בו יומם ולילה, ומי שרוצה להיפטר מלימוד התורה צריך לחפשזמן שאינו לא יום ולא לילה"

לאחר שיעור הלכה שמסר מרן פוסק הדור הגר"משטרנבוך שליט"א לקבוצה מתלמידי ישיבתו, ביקשו התלמידים לשמוע דברי חיזוקוהכנה לימי בין הזמנים, אך הרב השיב "אין חופש בבין הזמנים".

לאחר מכן סיפר מרן פוסק הדור על רבו בישיבת"תורת אמת" בלונדון הגאון רבי משה שניידר שמתחילה התנגד מאוד לימי ביןהזמנים, וסבר שאינו נצרך אלא ליחידים הלומדים בהתמדה גדולה עד שנחלשים ונזקקיםלמנוחה, אבל אח"כ חזר בו ואמר שאדרבה צריך דווקא את בין הזמנים, ומשום שהלומדתורה בבין הזמנים, ובכך הוא מוכיח שגם כאשר הוא לומד באמצע הזמן, אין זה מחמתההכרח אלא משום שהוא אוהב את התורה, והרי הוא זוכה לשכר רב במשך כל השנה שלומדתורה מאהבה.

נקודה מעניינת נרשמה לאחר השיעור כאשר הורה ראשהישיבה לתלמידיו לסכם את הסוגיות ולכתוב 'חבורות' על הנלמד בישיבה, ואף ביקש בקשהאישית מאחד הבחורים בישיבה להגיש לפניו מידי חודש בחודשו את רשימת הבחורים שמסרו'חבורות' לבדיקתו האישית. הבחור השיב לראש הישיבה כי "בעזרת ה' יפעל בזהבחודש אלול", אך ראש הישיבה הגיב: "ה' עוזר, צריך רק שגם אתהתעזור".

לאחר מכן עברו תלמידי הישיבה לפני פוסק הדור להתברךלקראת צאתם לימי בין הזמנים, ומיד לאחר מכן התקיים במקום מעמד 'כתיבת אותיות'לספר  תורה שיוכנס לקהילת בית מרדכי בפלעטבוש

צילום רפאל שוורץ

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.