רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 6 בינואר 2016

סערה בעולם הדיינות: פסק הלכה חדש עליו חתומים 13 רבנים ודיינים חרדים ודתיים לפיו גט שניתן לאחר שימוש בהסכם קדם נישואין פסול


בין הרבנים החותמים נמנים גם רבנים בכירים הרבנים מהציונות דתית שהתלכדו גם הם במערכה כנגד הסכם קדם נישואין * במסגרת מיוחדת מובא מכתבו של מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, המכריע באופן ברור שיש לפסול גיטין שהושגו כתוצאה מהסכמים אלו

בשנים האחרונות, בניסיון לפתור את בעיית העגונות, כאשר יש גברים הבוחרים שלא לגרש את נשותיהן ומותירים אותן עגונות במשך שנים רבות, היה מי שהציע שיחתמו על "הסכם נישואיןבו הבעל מתחייב מראש בעת החתונה שאם ביום מן הימים האישה תחליט להתגרש והבעל יסרב, הוא יחוייב לשלם לאשתו תשלום עתק של דמי מזונות גבוהים במיוחד מידי חודש כאמצעי לחץ לזרז את הגט.
אלא שפתרון זה נתקל בבעיה הלכתית אחרת המכונה "גט מעוּשֶֹה"  – כלומר גט שניתן בניגוד לרצונו של הבעל.

גדולי הפוסקים ובראשם מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, יצאו חוצץ כנגד ההסכם המדובר משום 'גט מעושה'.
לפני מספר חודשים פורסם קריאתו של מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך אשר כתב על ההסכם "חורבן הדת ממש ומכשילין בחשש איסור אשת איש ומרבים ממזרים בישראל.
בימים האחרונים חתמו הרבנים הלכה למעשה שגירושין שנעשו לאחר הסכם קדם נישואין שנעשה במטרה לכפיית גט, פסולים לחלוטין, ולא יהיה ניתן להתיר לאשה להינשא על פי גט שכזה.

על פסק הלכה חתומים כאמור 13 רבנים, בהם הרב אברהם דב אוירבך רב העיר טבריה, הרב אליהו שלזינגר רב שכונת גילה בירושליםהרב שלמה מחפוד ראש בד"צ יורה דעה המכהן גם כרב שכונה וכאב"ד לענייני אישות בבני ברקהרב שלמה זעפראני מחשובי האבדי"ם בירושלים, הרב שלמה אבינר רב הישוב בית אל וראש ישיבת עטרת ירושלים, הרב ברוך אפרתי מבכירי רבני הציונות דתית, הרב אברהם דב לוין אב"ד ירושלים לדיני ממונות ובירורי יוחסין, הרב פנחס שפירא חבר בד"צ שערי משפט ומח"ס שו"ת בריתי שלום, הרב נחום איזנשטיין המביא את אשר הספיק לשמוע בנושא זה מרבו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל טרם הסתלקותו, אז פנה אליו בשאלה בעקבות רוחות חדשות אשר החלו לנשב מכיוון זה.

במכתבם כותבים הרבנים "רואים אנו רח"ל את בתי ישראל בחורבנם, וחלחלה אחזתנו מההצעה החדשה להנהיג סידור גט ע"י שהבעל מקבל על עצמו בקנין בשעת הנישואין שאם תרצה האשה להתגרש ובית הדין לא ימצאו לנכון לחייבו ליתן גט עפ"י דתוה"ק, הרי שיהיה מחוייב לשלם לה מזונות אף שחיה בנפרד ממנו ואינו מחוייב במזונותיה מחמת תיקון חכמים".

"כדי להוציא מדעת הטועים, וכדי לשמר את קדושת היחס של עם ישראל לדורות הבאים עד ביאת גואל צדק בב"א, הננו לגלות את דעת ההלכה הצרופה בעניין".

"להלכה אין להקל בגט הניתן מחמת חיוב ממוני שקיבל על עצמו, אלא רק בצירוף טעמים חזקים נוספים, וכהכרעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בקובץ תשובות (ח"ב סימן קס"ג) שאף שקיבל על עצמו מ"מ נחשב לאונס אם חזר בו אח"כ מרצונו לגרש".

"כל חיוב מזונות או כל דבר אחר שנעשה במכוון למטרת כפיית הגט פוסל את הגט, ולא משנה אם מזכירים את הגט בפירוש, וכמבואר במבי"ט (ח"ב סימן קל"ח) ובמהרשד"ם (שם) שהעיקר תלוי בכוונה".

במסגרת מיוחדת מובא מכתבו של מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, המכריע באופן ברור שיש לפסול גיטין שהושגו כתוצאה מהסכמים אלו.
יודגש כי בין הרבנים החותמים נמנים גם רבנים בכירים הרבנים מהציונות דתית שהתלכדו גם הם במערכה כנגד הסכם קדם נישואין.

הרב ברוך אפרתי, מבכירי רבני הציונות דתית ומי שעומד בראש ארגון 'רבני דרך אמונה', הוסיף "מלבד החשש הפרטי לגט מעושה, הרי זהו חלק ממגמה ברורה לעשות רפורמות במנהגי ישראל, כך שיתאימו לערכי התרבות המערבית. מגמה זו פסולה, וכפי שכתב מרן הרב זצ"ל בעזרת כהן סמ"ב – "שכל התחכמות עד"ת נקרא העברה ע"ד תורה", שלא להנהיג שינויים ברשה"ר בענייני גיטין וקידושין. והגרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל אשר עמד מול מגמות כעין אלו באמריקה, אמר עליהם: מה אתם רוצים, להרוס את הכל? האם מצפים אתם לשרוד כרבנים אורתודוקסים? האם חושבים אתם להמשיך את המסורה בתנאים כאלה? תהו ובהו יבואו (ח"ו) במקום התורה".

יצויין כי הרבנות הראשית לישראל גם היא התנגדה בעבר להסכמים כאלה וכינתה אותם


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה