רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 30 באפריל 2012

מי הם החרדים החדשים?

משה גפני ואורי מקלב מסתובבים עתה מעיר לעיר ומעיירה לעיירה מתנצלים בפני הצעירים הליטאים העובדים ואומרים כי חלילה, בעיניהם אינם 'חרדים חדשים' וכי הם פועלים על פי הרב שטיינמן ולא על פי 'יתד נאמן' וכי בעיניהם הם יהודים יקרים לא פחות טובים מאלו שיושבים בכולל. הם מצטערים בצערם של אותם צעירים עובדים שלא מקבלים את ילדיהם למוסדות החינוך הליטאים, מפני שאינם יושבים בכולל, המציאות שהם עובדים לפרנסתם ואינם מבלים ומבטלים את זמנם בכולל היא להם לרועץ, מפני שהם עוברים את הסיוט כאשר הם צריכים להתמודד עם חינוך ילדיהם

משה גפני ואורי מקלב גלגלו מילים, אמרו כי הם מצטערים יחד עימם ולא מסכימים עם שיטת המחבלים ור' שמואל אויערבך שמי שלא מבלה בכולל דינו ל'חדשים' ומי שעובד לפרנסתו וכל דקה אחרת מוקדשת ללימוד התורה הוא אפס ואין כל ערך לתלמודו ומציאותו, מפני שהוא חטא, הוא אינו חלק מטבורה של המפלגה הקושרת אותך לאותם מי שמחזיקים בך מבלי יכולת להמלט

בעיניהם של גפני ומקלב אין דבר כזה 'חרדים חדשים' כולם 'חרדים מקוריים', אבל אולי יסביר לנו משה גפני מה זה 'חרדים חדשים', האם מי שהולכים בדרכי אבותיהם הם החרדים המקוריים או דוקא אלו היושבים בכוללים הם ה'חרדים החדשים'?

מי שישוב אחורנית, ולא הרבה, רק שלשים או ארבעים שנה ויבדוק כמה בכלל למדו בכולל, ימצא כי מספרם היה קטן ביותר, האחוז היה אפסי ביחס למה שקורה היום. קם דור חדש עם משהו חדש שלא היה קודם, ואלו שיבשו את סדר החיים. נכון, נוצר מצב כזה בגלל השירות בצבא, אבל אין זה נכון, גם בזמני לפני שלשים וחמש שנה לאחר כמה שנים בכולל ולאחר שהיו לי 2 ילדים שירתתי 6 חדשים, כך עשו אז מאות אברכים ולאחר מכן מי שרצה ללמוד חזר לכולל ומי שרצה הלך לעבוד. כך היה מקובל בעולם החרדי 'המקורי'. 'יתד נאמן' ושיטת ר' שמואל אויערבך הם ה'חדש' שהוא אסור מן התורה. יושבים בכולל בכפיה ולא מפני שרוצים. רוב רובם של מי שיושבים בכולל לא היו שם אם המציאות הישראלית היתה אחרת ולא היה חשש של גיוס לצבא. ופשע הוא לכנות את מי שהולכים בדרכי אבותיהם ואבות אבותיהם כ'חדשים'. מי שלומד בכולל כמה שנים, ולאחר מכן הולך לעבוד הוא החרדי המקורי, ואלו אשר יושבים בכולל שנים ללא תכלית, הם 'החרדים החדשים'

כן, ללא תכלית, חלק קטן מאוד לומד בכולל וזה התכלית שלו, ללמוד. החלק הארי יושב בכולל מפני שאין לו ברירה, החשש משירות בצבא, והחשש החמור והקשה בהרבה שאשתו תתבייש כשהחברה תשאל אותה, מה, בעלך לא בכולל?

 זו האמת ואין לברוח ממנה