רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 22 באפריל 2012

מדוע שותק ר' מנדלי, האם שקט לפני הסערה?

זה מדהים ולא ייאמן, מי שהיה המספר אחד בקול רעש גדול, דוקא הוא מהרגע שהפך לאדמו"ר רשמי, הוא ממלא פיו מים. עושים מאחיו מלך מלכי המלכים כאילו שלא היה עוד אחד כמוהו דורות, והוא מבליג שותק ולא אומר מילה

אין לי ספק כי ההוראה באה מלמעלה, מפני שחסידיו אינם מאלה שאוהבים לשתוק, הם היו מוכיחים כי הרבי שלהם מכניס את האח ר' ישראל בכיס הקטן. והשאלה היא, מדוע?

האם אנו לפני הסערה הגדולה? או שמא המשחק הוא כאן פרגמטי. עדיין לא סיימו את פרטי החלוקה. לאחר שיסיימו את חלוקת הירושה הפרטית היכן שאין כל ספק כי שני האחים יורשים, אנו צפויים למאבק אחר על המוסדות. קשה להאמין כי מנדלי מוותר על הכל, הוא בודאי יתבע לקבל משהו, לפחות על פי האחוז שהוא לקח עמו. בכל מקום אחר, הוא פנה לדין תורה ואף זכה, בווילימסבורג למשל, קבע בית הדין כי החלוקה תהיה על פי יחסי הכוחות.

ומה עם בני ברק? האם מנדלי מוותר על הכל או שהוא תובע פיצוי נדיב?