רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 12 באפריל 2012

מי עומד מאחורי הפשקווילים בוויזניץ?

לא היה לי ספק כי שלום ממש לא יהיה, זה לא שייך. מדובר בציבור גדול מדי, ולא יתכן שבציבור כל כך גדול לא ימצאו כמה משוגעים וכמה מחרחרי מחלוקת, והשאלה היא מי מעוניין במחלוקת הזו, אנשי ישראל או אנשי מנדלי. כאן השאלה הגדולה. מפני שלכאורה אנשי ישראל צריכים להיות מרוצים, יש להם את בית מדרשו של הרבי, את המוסדות, ואת הרוב הגדול, ולכן לכאורה אנשי מנדלי מאחורי הפשקוויל. אבל לא אופתע אם יתברר בסופו של דבר כי אנשי ישראל הם העומדים מאחורי הפשקוויל הזה והבא אחריו, הם מחפשים להשיג את מה שלא יצליחו בכל דרך אחרת

מי ניצח מי הפסיד במאבק הפנימי בויזניץ? לכאורה תאמרו כי ר' ישראל ניצח. אבל מי שיתבונן ימצא כי המנצח הגדול הוא ר' מנדלי ולא ר' ישראל. נכון, ר' ישראל יושב על כסאו של האבא יש לו את הרוב הגודל, אבל ר' מנדלי השיג הכרה בחסידותו, הצד השני קיבל אותו והכיר בו וזה שוה המון. לא כולם בויזניץ של ר' ישראל משלימים עם המציאות הזו, וזו הסיבה מדוע הם מנסים ליחצ"ן את ר' ישראל הם חוששים שמא הזמן יעשה את שלו ולאו דוקא לטובת ר' ישראל

אסור לשכוח, כי מנדלי שחקן הרבה יותר טוב, מי שמכיר את שניהם ועוקב אחריהם יעיד, כי מנדלי למד את המשחק הרבה שנים, כבר עשרים וחמש שנה שהוא מתאמן איך לשחק טיש ורבי, בעוד שישראל רק בחמש השנים האחרונות התחיל להתאמן. הוא אמנם בן של הרבי, אבל מאז שהיה בגלות חשב כי יהיה רבי באיזה שטיבל קטן ולא למד את כללי המשחק. הוא אמנם משתדל לחקות את אביו אבל אין כל ספק כי בתחום הזה מנדלי אחיו עולה עליו, ובעתיד כשהסקרנים וההמון יחפש לאיזה תיאטרון ללכת בליל שבת בבני ברק, הוא יבחר בשחקן הטוב יותר

הלוחמים במנדלי ביקשו למחוק אותו. הם היו משלימים עמו אם היה עוזב לפחות את בני ברק, וגם את המעט הזה הוא לא נתן להם, ולא רק שלא נתן, הוא מנהל את עדתו בהסכמה מלאה של הצד השני

מי שילמד את הפשקוויל ימצא כי חסידיו של ר' ישראל מוכנים לפגוע בו במחיר פגיעה בר' מנדלי, הם אומרים נוציא לעצמנו עין העיקר לו שני עיניים. בפשקוויל עצמו הם לא כותבים מילה אחת רעה על מנדלי, הם מבקשים להרגיז את הציבור של ר' ישראל שיאמינו כי מדובר בפשקוויל של אנשי מנדלי ויקראו למלחמה עליו

אנשי מנדלי צריכים להיות חמורים לכתוב עתה פשקווילים כאלו, ולכן אני נוטה להאמין כי מדובר בעבודה של אנשי ר' ישראל המקוים ככה להרגיז את חבריהם ויקראו למלחמה על ר' מנדלי

ואם תשאלו במה? אז כאן נגלה לכם, שעד כה לא פרסמו חלק מן הצוואה של האבא שאינו מחמיא לשני הצדדים, מצד אחד ר' מנדלי צריך לעקור לאמריקה, אבל מאידך ר' ישראל חייב להציב לצידו באמריקה את החסידים ואת המוסדות ולסייע לו לבנות את עצמו, ככה שלשני הצדדים המצב הנוכחי נוח