רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 10 בספטמבר 2021

"בגור בוערת אש"


 "בגור בוערת אש"

איש החינוך הרב חיים רייך במכתב כאוב: "חוויתי על בשרי ועל נפשי בניי ובנותיי"

במכתב ארוך ומפורט שנשלח לרבנים ומשפיעים בגור מגולל הרב רייך את מסכת ההטרדות וההשפלות שחוו הוא ובני משפחתו בעקבות הנאום שנשא בפני בנות סמינר גור, ואשר הסעיר את החסידות. בין היתר מעיד: "להגיד לילד יהודי שהוא מזרע עמלק, ושרייך זה גימטריה עמלק, לומר לבתי היולדת יומיים לפני הברית שלאביה קרה משהו בירושלים והוא הועבר באמבולנס". מסמך כואב

מכתב מזעזע ומטלטל שנשלח לרבנים מחנכים ומשפיעים, ובו מעיד איש החינוך הנודע הרב חיים רייך על החוויות המשפילות והאלימות שחוו הוא ובני משפחתו בעקבות ההרצאה שנשא לפני כמה חודשים בפני בנות סמינר גור. 

אך תחילה מעט רקע. 

כזכור, הרב רייך, איש חינוך נודע שהרצאותיו היו לשם דבר בעולם הסמינרים, התבקש להגיע לסמינר גור ולשאת דברים בפני הבנות אחרי אסון מירון. הרב רייך הפתיע את הבנות ואנשי הצוות כשדיבר בפניהן נגד החרמת קהילת ראש הישיבה הגר"ש אלתר וההתנהלות אלימה כלפי חברי הקהילה. הוא אמר לבנות שגם כאשר רואים חסידים של הגר"ש אלתר צריך לומר להם שלום.  "לירוק על מישהו? את זה הצדיק אמר לך? אני לא מאמין לזה! אין כזה דבר! גם אם תשלמו לי, אין כזה דבר!", אמר איש החינוך. 

"אין שום כח בעולם, שום כח בעולם שיכול להגיד לפגוע ביהודי, אין" המשיך הרב רייך את נאומו. "לפגוע ביהודי בישראל, לדבר לשון הרע, להגיד עליה, לפגוע בה. כשיהודי מחתן ולא מגיעים לחתונה שלו זה פגיעה! זה פשע! זה חורבן כלל ישראל! זה שיהודי הולך ברחוב ולא עונים לו, זה חורבן של כלל ישראל לגמרי!

מתברר, כי כמה שבועות לאחר הסערה, השיב הרב רייך במכתב ארוך ומפורט לרבני גור שבאו אליו בטענות על אותו נאום. לאחרונה החליט אחד מהם לפרסם אותו מסיבותיו. אנחנו מפרסמים אותו כאן לראשונה.

את המכתב פותח הרב רייך בזעקה: "בגור בוערת אש, אש המחלוקת, והיא שורפת! היא שורפת משפחות, הורים וילדים זקנים וצעירים. היא שורפת כל מי שנוגע בה. ורבים, לדאבוננו, רבים מדי נוגעים בה.

"...אמא שלא מגיעה לחתונת בנה, סבתא שנכדותי' לא משיבות לה שלו', אבא שבנו מסתובב בביתו כמו צל בלי להחליף משפט? מקהלה של עשרות בחורים ששרים מחה תמחה את זכר עמלק – ליהודי? גם אם לא היה זה ת"ח, עאכו"כ"

הרב רייך מגולל במכתב את מה שחווה על בשרו בעקבות הנאום בסמינר: "היום אני כבר לא חי מסיפורים ועדויות, על בשרי, ועל נפש בני ובנותי... אלפי שיחות, כן אלפי שיחות למטרת הטרדה שחוויתי אני וב"ב בשבועות האחרונים. להגיד לילד יהודי שהוא מזרע עמלק, ושרייך זה גי' עמלק, לומר לבתי היולדת יומיים לפני הברית שלאביה קרה משהו בירושלים והוא הועבר באמבולנס... וכו' וכו' שהדף לא יוכל לספוג.

כאן מתייחס הרב רייך לטענות שעלו מצד עסקני גור על כך שרבני החסידות הזיהרות שלא לפגוע: "כמה מגוחך לקרוא את המשפט במכתבכם "הידוע לך כמה פעמים הזהירו רבני גור על האיסור הגמור לפי תורה לבזות ולפגוע"... לא, ממש לא ידוע לי... אולי תודיעו לי אתם, כמה פעמים הורו בשבועות אלו בהם מאות מאות [כן, זה לא שוליים, יש לי עשרות בני משפחה וקרובים בתוך השטיבלעך והישיבות הק' של גור, שחלקם גם הזהירו אותי מטלפונים מסויימים מטעים...] עברו על לאווים דאורייתא, ובראשם לאו של 'לא תונו איש את עמיתו', ולאו של 'לא תקלל'. 
"האם – חוץ מרייך – מישהו דיבר, הזכיר, בין אדם לחבירו? ואולי בתורת גור כתוב שמי שעשה מעשה מותר לפגוע בילדיו ובבני ביתו [וגם בו ללא דין וללא דיין]? ואם זו התוצאה אחרי "כמה פעמים שהתריעו הרבנים לא לפגוע או לזלזל", אז דומני שאין כבר מה להרוס באמונת חכמים שכתבתם עליה, התלמידים כבר הרסו הכל בראש חוצות. 

"...והנה חידוש נתחדש בשנת ה' תש"פ. יש אפשרות שכל תורת המידות בטלה, ואיסורי תורה יהפכו למצוה, איך? ע"י שהופכים יהודי – ואפי' ת"ח, למשכיל, ולא צריך אפילו בית דין של 71. ועדת רבנים דיה, וכמובן אין צריכה כלל להזמינו לברור טענות כלפיו, וזהו, דמו מותר. ומצוה לפגוע בו ובתלמידיו ובתלמידי תלמידיו וכל מי שנכנס בד' אמותיו או משיב לו שלום, וכל הסובבים אותו... 
"ישתקע הדבר ולא ייאמר!
"זאת התורה, לא תהא מוחלפת, ולא תהא תורה אחרת!

"ובטוחני שגם רבני גור לא לזאת הייתה כוונתם, וכפי שכתבתם במכתב, שהורו לא ולא... אבל עם ישראל לא יודע כוונות, הוא רואה תוצאות ומעשים, ושם שמים מתחלל.

"...וכשבני הישיבות הק' מתקשרים לבני הבית בשם "המלחמת קודש", כמה שזה פוגע בי זה הרבה יותר פוגע בגור ובקדושתה, לשמוע מילים וביטויים נוראיים מפיהם של בחורים שעוסקים בתורה ובחסידות, מאברכים בני עליה, מהיכן הקללות האלו? מהיכן הניבולי פה? באוזני שמעתי מרבים רבים, יותר מדאי..."

בהמשך המכתב – המצורף לכתבה – מתייחס הרב רייך לטענות שהשמיעו נגדו חסידי גור על אותה הצראה בסמינר. הוא משיב אחת לאחת, ומסיים בתפילה "על כן אסיים בברכה שנזכה אך ורק לקרב ביאת משיח צדקנו, ונראהו בקרוב, ראשי עם יחד עם כל שבטי ישראל באהבה ורעות, במהרה בימינו, אמן".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.