רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 10 ביוני 2021

"היום בתניא" יום ה' ל סיון

"היום בתניא" יום ה' ל סיון
תניא "שער היחוד והאמונה"
המשך וסיום פרק ט עמ' פז
שנה פשוטה

המידות שבאצילות אינן בגדר נבראים:
בסוף פרק ט' מתוספת ההדגשה, שכל המידות (הספירות) המתגלות בעולם האצילות, אינן בגדר של "נבראים" (שהם בבחינת "יש ודבר נפרד"). שכן, הם רק  "נמשכו ונאצלו ממנו יתברך" (ולא נבראו).
ואף שכל "האצלה" היא רק הארה בלבד ממקורה והספירות התקבלו רק לאחר צמצומים רבים ועצומים. הנה אחרי הכל, כל הספירות כולן, לא השתנו ממהותם המקורית והם נשארו בגדר של אלוקות, ועד כדי כך ש"איהו וגרמוהי חד".
הוה אומר, ש"מידותיו של הקדוש ברוך הוא ורצונו וחכמתו ובינתו ודעתו, עם מהותו ועצמותו המרומם לבדו רוממות אין קץ מבחינת חכמה ושכל והשגה", הם דבר אחד ממש.
...
סוד האמונה:
והנה, לאור המבואר כאן בהרחבה, שהקב"ה הוא למעלה מכל השגה לגמרי. מובן, שגם היחוד של הקב"ה עם מידותיו (מה ש"איהו וגרמוהי חד", ואין המידות שבאצילות נחשבים כמציאות הנפרדת מעצמותו יתברך), הוא ענין שלמעלה מהשכל וההשגה. 
ויצוין, כי לכן אף נקראו בזהר הקדוש  מידותיו של הקב"ה שהן הספירות, בשם "רזא דמהינותא" (= סוד האמונה) - "שהיא האמונה שלמעלה מהשכל".
...
חבר נכבד:
*קראת ונהנית, העבר את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך.
בתודה ובברכה!
הרב יקותיאל גרין כפר חב"ד מחבר באור התניא "משכיל לאיתן" ועשרות ספרי "חסידות לעם", שניתן להשיגם אצל מפיצי תורת חב"ד.
*לעילוי נשמת רעיתי היקרה  מרת רחל ע"ה, נפטרה ז' שבט תש"פ. יהי זכרה ברוך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.