רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 16 באוקטובר 2020

כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם (משלי)


על חטא שחטאתי בטפשות פה כי טעיתי ותיעתעתי בכל פעם שאמרתי שיש בו בר' אהרן טייטלבוים שמץ מהמהוגנות והישרנות כי מניין יהיה בו.. אבל עבדכם גם העיר כבר כאן בשעתו שהוא מאוד מפקפק בתבונתה של ההכרזה שהכריז אדון זה עם שוך הגל הראשון של התפשטות המגפה כי ס׳איז העריבער! אויס קאראנא..  ומה ראה לשטות זו? כאשר בקושי יצא מזה הוא עצמו וכי לא היה מוטב שימתין עד שיאמרו זאת קודם המומחים?  אלא פשיטא שאצה לו למיודענו הדרך צו-פיהרן הוא רצה בחזרה את ה OYLEM העצום שנפל לו שידחקו לרגליו בטיש׳ים בתפילות, כי די היה לו בזמני הסגר כדי לחוש שבלי ה OYLEM הוא אויס קאפילושמאכער וכבר לא רבי כל כך גדול וכמובן שהוא כבן כשר לאביו הצדיק חשב גם על ההכנוסעס מהפראווען עם הקוויטלאך בימי הרחמים והסליחות, ואז בא החג והשמחת תוירה שאדמו״רי סיגוט מראים את גודל כוחם במחולות עם התוירה הקדושה האהובה עליהם (ולמה לא..) וכמובן שכל זוג נעליים נוכח מוסיף לגודל המעמד ותורם להאיי שמקבלים הצדיקים שמחמם אותם עד זאת חנוכה.. כנראה שבימי החג היו כבר כאלו שחששו לשמועות על ההתפרצות החדשה של המחלה משום הא יצאה הקריאה והבטחתו החצופה של הצולייגר שלא יאונה כל רע למשתתפים.. אלא ששם למעלה כבר לא מתפעלים מחתני הביירעך מוישה ולא ענו אחרי היאלד הזה אמן והנה פרץ מחריד של הדבקת נגיף הקורונה פרץ בקריית יואל והשם ישמור ויציל. וכיוון שמצודתם של הרביים פרושה על סטמפורד הילל והטירוף החברתי הוא חולי מדבק מדברים פה כבר על כך וכך נדבקים וכך וכך חולים קשים ושבעים ואחד נלקחו לבתי החולים וכמה מהם שמתנדנדים בין הכא להתם והשם הטוב ירחם עליהם להחלימם ולרפאותם בתושח״י אמן. ועל כל אלה עודני עומד מתמיה כלא מאמין מול מין התגייסות הכללית להסתיר מהשילטונות את ממדי הבראך  ולהמשיך כרגיל.. למה? צריכים לשאול אצל המומחים והדעת נותנת שאלה שכבר נתטנפו בשפך דם לא רוצים להיות היוצאים מן הכלל וכנראה שהם מבקשים להפוך את סיפור ההדבקה במזיד והקטל באבותיהם וזקניהם למין מנהג ישראל של כל עדת ישראל יעשו אותו..פתחתי באהרן טייטלבוים כי טעיתי בו וכי לו יש את מספר הגדול של הנאכשלעפערס שם וכאן, ופשיטא שלא יעלה על הדעת שאהרן יעשה את ההוידל בוידל והריצות עם התוירה ואחיו ההדיוט זלמן לייב יישאר ספון בשמחת התורה בביתו.. והמוקיון הבאבובאי מאן דכר שמיה כי כמה זמן אפשר לעמוד לסלסל בפייאהליך ולעשות חיינדליך מול המראה בבית.. ומטבע הדברים שהתחלתי להתעניין הכיצד נהגו שאר הדודים מבעלי מועדוני החסידיים הידועים בשמחת תורה. אז מסתבר שרוב רובם לא הסכימו לשאת ולתת עם סכנת הקארנא, והיוצא מן הכלל הוא הסטאלינער שכבר היה אדמו״ר הרבה שנים לפני שהחל במה שנקרא בפי המאמינים הנהגה, וגם מאז הוא בנה לעצמו חסידות נאמנה מבלי שימצא ברוב הזמן בקרב אנשיו, ואף כאשר הוא בקרבם הוא נוהג בלי שטיקים ואש זרה כאחד האדם ומצא שלמרות כל אלה לא ברחו לו האווזים, קרלינער נשאר קרלינער והרבי נשאר רבי ועולמו לא חסר דבר, ואכן הוא נהג לאורך כל תקופת המגפה כדרך שאדם נבון ומנהיג אחראי אמורים לנהוג ובריך רחמנא דיהביה לן אבל לחרפתנו הוא נשאר יחיד בעולמו.  ואילו שאר החברה כמו האחים התולדות׳ים ויתר כל הטרעלירס שירשו חסידויות וחסידים נהגו במופקרות פושעת וזכותם מכרזת על עצמה בסטטיסטיקה שהחסידים לקו ביותר מכפליים בחולים ונפטרים ממה שלקו הליטאים במגפה. האסון הוא שהליצנים לבושי השיראין יודעים בעצמם כי הם חייבים לתחזק את ההאוקי-קאוקי שלהם לתת הצגה וחווית חג לאינדיאנים שלהם אחרת מי יודע, היונים תעופנה מהם לכל עבר ומה יהיה עם העסק.. וכבר אמרו שלא עכברא אלא החור הוא הגנב. ואין צורך בהוכחות שהציבור שלנו כהיום הוא המוני ברוחו וברובו המכריע גם קצת נבער ומטופש, וככל שמתברר הם כרוב גויי הארצות בימינו משתייכים למה שמכונה ה POST TRUTH AND POST MORALS GENERATION והמצב הנתון ברגע זה הוא ששפיכות דמים איננו נושא בעל משקל כשהמדובר בתחזוק עסקי הרביריי.. לצד כל האמור גם יהיה סביר לומר שעוד נכונו לנו הפתעות עם מגיפת הקורונה ומה שעוד עובר היום כבר לא יעבור בדממת השלמה מחר. לא שאני מרחם או שארחם חלילה על האדמו״רים שסופם שיבעטו בהם (וכי למה ארחם עליהם כאשר הם לא מחשיבים בריאותם וחייהם של אחרים..) אלא על אלה שישלמו את מחיר ההתפכחות ועל משפחותיהם ליבי בוכה והשם המרחם על בריותיו ירחם. וכבר אינני יודע האם לצחוק או לבכות מהחדשות הטובות וה ''קידוש השם'' שחסידי הרבי אהרליך מנהלים את הטיפול בקורונה בירושלים בלי התערבות הציונים על טהרת הקודש.. נו נו מאז פרופסור ויזל ורפואת שמן הפשתן, הטיפות של הרב של יורביץ והטייבאלאך שימצצו את חולי הצהבת ואומנות שריפת השושנים (Celulitis) שנקרא ברענען רויזן שנתנו חאטשילאבים מרוטים אלה לעולם הם התקדמו בצורה מרשימה בשטח הרפואה.. והלוואי שהסיפור ייגמר בטוב אמן.  והנה התגנבה אלי המחשבה שהבעלזער הגדול והנורא חרד על הרביריי שלו בדיוק כמו כל הקולגות מנהיגי המועדונים הפחות גדולים ואולי בהרבה יותר מכולם, ואולי גם ביטחונו בעצמו ובמזלו הטוב הוא לא מי יודע מה, וסימנך שהאיש לא מעיז לנהוג לרגע בטבעיות אנושית ובוודאי שלא להניח מידיו את הבייטש והמושכות אפילו ליום אחד, כאילו שבתוך תוכו הוא יודע שבלי המתח התמידי סביבו הוא אדם ככל פנסיונר, ואולי היה מתגלה גם כטיפוס נלעג כי מה ערך יש לו לאחד שנולד וגודל להיות שויחט באין תרנגולות ומה פנים לו לתיש בלי קרניים וזקן.. אלא שמידות היהירות והשתלטנות והבוז המושלים בו בישכר דב רוקח מאלצות אותו להתנשא גם בעליבותו אז הוא תופס פוזה גרוטסקית קומית של שומר הנפשות ׳הרוחניות׳ ומגן הדת. בינתיים ראוי להתפלל שמה שמתחולל כרגע לא יהיה סימן לבאות אצל החצרות שהזכרתי, אבל אין שום בטחון על המחיר שההפקרות הנפשעת עלולה לגבות והשם ירחם.

יהודי פשוט

אין תגובות:

פרסום תגובה