רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 9 באוקטובר 2020

הרבי מבעלזא רמס את 'מועצת גדולי התורה'


הוא כל כך רצה להיות חבר בה, הוא לחם שיעשו שינויים פנימיים באגודת ישראל במטרה להשיג נציגות בכנסת ומקום במועצת גדולי התורה. הוא ידע טוב מאוד מה זו 'מועצת גדולי התורה' ומה היא מחייבת, וחדר אליה תוך כדי שהוא משתתף בישיבותיה, ולא רק משתתף, ההחלטות מתקבלות קודם בשיחות עמו וכמה אחרים. הוא מבין ויודע כי החלטות ציבוריות מקבלים בהסכמה כללית וברוב של החברים ב'מועצת', ולא שייך לנהוג אחרת

כל תפקידה של 'מועצת גדולי התורה' הוא להכריע בנושאים ציבוריים כלליים. מעולם לא התכוונה 'מועצת גדולי התורה' להורות לקהילות איך לנהוג בתוכן פרט אם מדובר היה בענין ציבורי שמשפיע על הכלל, כעקרון כל הסיבה שהקימו מועצה כזו, שבנושאים ציבוריים היכן שזקוקים להכרעה אחת וברורה שישמע מה דעת גדולי התורה ולקרא לציבור לחיות על פה

אין אפילו מינימום של ספק כי נושא כמו הנגיף המשתולל כבר תקופה ברחבי העולם הוא נושא ציבורי, הוא משפיע על כל שטחי החיים וגורר את הציבור כולו למערבולת קשה, מפני שאין הדרכה אין החלטה אחת ברורה כיצד עלינו לנהוג, ובזמן שכזה חובה על 'מועצת גדולי התורה' להתכנס ולהכריע, ותפקידו של הרבי מבעלז היה לתבוע את כינוסה של המועצה הזו ושם להיאבק על עמדותיו, ואם הן היו מתקבלות קשה היה לבא אליו בטענות. מעשית הסיבה מדוע שלא כינסו את 'מועצת גדולי התורה' זה בגללו מפני שהוא לא מוכן היה לקבל הכרעה כללית של רוב גדולי התורה בענין

אין דבר כזה היכן שמשתלם לו אז מתכנסים והיכן שלא, לא מתכנסים. מאותו רגע שהרבי מבעלזא תפס מנהיגות ב'מועצת גדולי התורה' עקרונותיה מחייבות אתו, ואם הוא מפר אותן אז מה לו להלין על מי שלא ירצו עוד לשמוע בקול 'מועצת' כזו. הכל ציפו לשמוע את דבר ה'מועצת' ולא שמעו עד היום הזה, זו לא התכנסה ולא קבעה האם חייבים להלביש מסיכות או לא, האם מותר להתכנס באלפים בלי קפסולות או שזה אסור, והמעשה שעשה הרבי מבעלזא הוא לא רק חמור מפני שעבר על מציאותה של ה'מועצת', הוא הרס אותה ויתכן כי חיסל אותה, בעתיד יאמרו ל'מועצת' כאשר הייתם צריכים להשמיע את קולכם שתקתם וגרמתם לתוהו ובוהו בציבור החרדי, בערב בחירות תתכנסו לבקש את הקולות של הציבור, זה יותר חשוב לכם, אז הציבור יאמר לכם, כי לנו לציבור מצב כמו נגיף שמסכן חיים הרבה יותר חשוב, ביקשנו לשמוע דעת תורה ולא שמענו

אם מאפשרים לרבי מבעלזא להמשיך לשבת ב'מועצת גדולי תורה' זו תהיה פשיטת רגלה של המועצת, מפני שאין לה עוד כל ערך וענין, המטרה הובסה, אם בנושא כמו הנגיף הנוראי הזה לא התכנסו, והרבי מבעלזא השתולל עשה צעדים שמסכנים חיים ואף אחד מגדולי ה'מועצת' לא יצאו נגדו ומעשיו, אין עוד כל ערך למועצה כזו

חיים שאולזון

אין תגובות:

פרסום תגובה