רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 3 ביולי 2020

האלימות של גור, רוצחים ואכזרים!!!

אין זה חדש אצלהם, ההיסטוריה של גור היא אלימה, צר וכואב ואקדים ואומר, שזה התחיל עוד הרבה לפני הרבי הזה, גור היתה אלימה והתנהגה בברוטליות ובחוסר כבוד לכל מי שאינו חלק מהם. לא אשכח את אותה התנהגות של חסידי גור שהגיעו עם ה'לב שמחה' לכנסיה הגדולה, ושם עמד הרב שך, החסידים דחפו בכח ולא עשו חשבון כלשהו, דחפו את הרב שך שצעק לעברם 'חיות' וה'לב שמחה' במקום הגיב 'חיות הקודש', דבר שאפשר להתווכח עליו האם ההתנהגות הזו מקובלת, לדעתי ה'לב שמחה' לא קלט באותו רגע כי פגעו בהרב שך וברבנים אחרים שניצבו על הבמה, ולכן הגיב כך, והלוואי שזו היתה האלימות הקשה של גור, מפני שגם אם זה לא אנושי להתנהג כך, אבל אפשר לחיות עם זה. חסידים למרות שהם מבקשים לתת כבוד לרבי שלהם, אסור שזה יבא על חשבון פגיעה באחרים, אין לזה כל היתר

הספר הכי מופץ יהיה כזה שיעסוק באלימות של גור, הרשימה כל כך ארוכה, לצערי, וזה כואב לי מאוד, מפני שהייתי מאוהדי גור הרבה שנים, עד לרבי הזה כולל השנים הראשונות שלו הגנתי על גור, ראיתי במנהיגיהם גדולה וחכמה, גם אם אפשר היה להתווכח על הרבה ממעשיהם וגישתם, אבל היתה זו מקובלת וזכותם לחשוב אחרת. מה שלא הסכמתי והתנגדתי בכל השנים גם כאשר אהדתי אותם, היא האלימות, וכאשר הכו את ר' מנחם פרוש ואחרים, יצאתי נגדם בחרב ובחנית, מעשים כאלו הם חמורים גם אם יהיו לך טענות הכי קשות לפלוני או אלמוני, וגם כאשר הוא לא מקבל את דעת רבך ועושה אחרת, ואדגיש כאן, אף אחד שאינו חסיד של הרבי מגור אינו חייב לקבל את דיעותיו ומותר לו לחלוק עליהן ואין לאף אחד בעולם את הזכות והיכולת להכות מישהו או לפגוע בו רק בגלל שהוא חולק על רבו. המנהג הזה שהוא לאו דוקא רק בגור, שאם אתה חולק על רבי אז אתה רשע אפיקורס ומותר לומר עליך את הכי גרוע ואף להלחם בך, באה מגישה נוצרית ונכרית היא ההיפך הגמור מן הגישה היהודית שכל כולה חילוקי דיעות. יושבים אנו ולומדים שנים עוסקים במחלוקות בין תנאים ואמוראים בתלמוד ובכל כך הרבה ספרים, כל אחד מביע דיעה וגישה אחרת, עד כדי שבימינו ישנם כל כך הרבה שיעורים מנהגים וגישות אחרות, וכבר קבעו גדולי ישראל בכנסיה הגדולה הראשונה, כי שיטתנו היא 'נהרא נהרא ופשטי'' מכבדים את הכל וזכותו של כל אחד לחשוב אחרת ולעשות אחרת. בעניינים ציבוריים טוב שיושבים יחד להחליט, מפני שאם כל אחד ימשוך לכיוון אחר זה עלול לגרום להרס וחורבן, אבל כאשר עוסקים בקהילות, זכותו של כל אחד להקים קהילה משלו, כולל בגור, אף אחד לא חייב להיות חסיד של הרבי מגור והוא לא יכול לכפות על אף אחד להיות חסיד שלו אם הוא בוחר באחר

עוד צריך לזכור, שאף אחד אינו פטור ממצוות התורה, שפירושו, כי אין דבר כזה שלרבי מותר לעבור על איסורי תורה, מפני שאז אין כל הבדל בינו לבין מעשי ברלנד שתלמידיו טוענים כי הוא צדיק ולכן מותר לו לעבור על כל העבירות שבעולם. אין דבר כזה שלרבי מגור מותר לעבור על איסורי תורה ולא לקיים את ה'חושן משפט' לגרום לנזקים קשים בממונות ודומיהם, הגישה הזו של חסידים לגרום לאחרים הפסדים ונזקים למען כבודו של הרבי היא גישה נוצרית ולא יהודית. וזה מה שלצערי הגדול קורה היום בגור. למען כבודו של הרבי מותר הכל, וכפי שאמר הרב לנדא מחברי הועדה של גור, שלמען הרבי לא צריך לדבר אמת והדברים לא צריכים להיות אמת, כאן החורבן הגדול של גור, שמחקו את מצוות התורה כמו ברלנד ואחרים ואין כל הבדל ביניהם

רשימת האלימות של גור היא ארוכה מאוד, ונדלג על הכל עתה, נתרכז רק במה שקרה השבוע. מפרסמים מודעה בעיתון כי יהודי מוכר טיטולים בביתו בחצי מחיר ומאות מגיעים לביתו לקנות טיטולים, מפרסמים את מספר הטלפון, ואברכים מהכולל של גור מטלפנים ללא הרף, מה שטוב בימינו שאתה יודע כל שיחה מהיכן היא מגיעה, האם יש מי שמתיר מעשים כאלו? יכול איזה רב שהוא בגור להראות לי היכן בשולחן ערוך כתוב שדבר כזה מותר לעשות. כן, אם יש לך טענה למישהו תזמין אותו לדין תורה, ושם תתבע כל מה שאתה חושב שמגיע לך. אבל אלימות שכזו, זו היא אכזריות וסדיסטיות

ואם זה לא הספיק ראו מה עשו לאברך שהשתתף בבר מצוה של חבר וידיד, רק מפני שהלה נמנה על אלו שעברו לקהילה של הרב שאול אלתר, חדרו גברים אלימים לשמחה, דחפו אותו משם בכח, כאשר בחוץ ממתינים לו בריונים שהכו אותו באכזריות נוראה, אולי יכול מי מרבני גור להראות לי מהיכן לקחו הלכה כזו, היכן בשולחן ערוך יש היתר למעשה כזה?

כואב לי לכתוב את המילים האלו אבל אין ברירה, גור היום היא היפך התורה, ההתנהגות שם היא נוצרית סדיסטית ואכזרית, הם נוהגים במי שעברו לקהילה אחרת כמו שנהגו הנוצרים ביהודים, שחטו אותם ושפכו את דמם, זו גור של ימינו. לא נותרה בהם יהדות כלשהי, כל מה שאתם רואים מסביב, זו הצגה ולא יותר, מפני שכאשר האדמו"ר או אפילו רק באי ביתו מאפשרים התנהלות כזו, אין הוכחה טובה יותר כי הם מנהלים קהילה ברוח ובדרך של אמונות תפלות ובעיקר בשל רצון לשלוט בכח על מה שיותר בשר. כן, הם גושי בשר ולא חסידים ואף לא בני אנוש, מפני שבני אנוש לא מתנהגים באלימות שכזו

שיהיה ברור, זכותה של גור לנהל את מאבקה בכל דרך לגיטימית, ואם הם היו מתנהגים כך, אני הייתי ניצב לצידם ועובד למענם, מפני שגם אם נניח שהם לא צודקים, הצד האחר צודק, אבל כל עוד שהדברים מתנהלים בדרך הישרה כמו שצריך להתנהל, זו זכותם המלאה. ברגע שהם הפכו להיות אלימים ומנהלים את הדברים בבריונות ובאכזריות, הם הפסידו הכל וחובת כל יהודי להלחם במי שהופכים את היהדות לנצרות

גור אינה עוד 'חסידות' כפי שהיתה בעבר, היא הפכה לקהילה סדיסטית אכזרית שופכת דמים, ואין מנוס אלא להלחם בה ולהבהיר את הדברים בצורה הכי ברורה שיידע הציבור, שכמו שמתרחקים מן הותיקן ברומא, ככה מתרחקים מסדיסטים ואכזרים שהמציאו דת חדשה שהיא ההיפך מן היהדות ויופיה הסולדת מן הדרכים הללו

חיים שאולזון

אין תגובות:

פרסום תגובה