רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 24 בנובמבר 2022

"היום בתניא" יום ה' ל' חשון

 
"היום בתניא"  יום ה'  ל' חשון
"קונטרס אחרון" 
סוף פרק ג' (עמוד קנ"ה)
שנה מעוברת
האפשרות שהתורה שלא לשמה תתעלה עד האצילות:
ב"קונטרס אחרון" סוף פרק ג' (קנה,א), מתייחס רבנו לאפשרות, שבה התורה מתעלית, גם כאשר בלימוד התורה חסר את "לשמה" המקובל.
רבנו מבהיר, שכאשר האדם לומד תורה "סתם": שאינו לומד כדי "להתגדל". ולאידך, אינו לומד מתוך האהבה המסותרת שבהתגלות הלב (שאז נבראים מלאכים בעולם הבריאה). ויתכן גם שכושר ההבנה שלו לקוי (שאז גם לא נבראים מלימודו מלאכים בעולם היצירה). אלא הוא לומד רק מתוך האהבה המסותרת הטבעית (כפי שהיא, טרם בואה בהתגלות הלב), כאופן שבו לומדים "תינוקות של בית רבן". הרי שלימודו, אינו צריך להיות גרוע יותר, מתורתם של תינוקות אלו.
...
לימוד התינוקות:
"הבל פיהם של תינוקות של בית רבן" הוא "הבל שאין בו חטא" (הבל מדיבורים הנאמרים באמונה ובתמימות).
על הבל זה מבואר בקבלה, שהוא עולה למעלה, גם כאשר לימודו של התינוק הוא "מתוך יראת הרצועה שביד הסופר" (שהוא לימוד שלא לשמה ממש).
ואף שהלומד אינו מעלה את התורה בכח עצמו, הוא זוכה שהמלאכים עושים זאת עבורו. וכפי שניתן להבין מדברי הזוהר (פקודי רנה,ב) "שהמלאכים מעלים את ההבל של תינוקות של בית רבן עד האצילות".
וכאמור, כפי שתופעה זו קיימת אצל "תינוקות של בית רבן". כך אפשרי שהיא תהיה אצל כל מי שלומד באמונה ובתום לב, גם אם הוא לומד "סתם" (וחסרה לו הכוונה והאהבה הראויה).
...
חבר  נכבד:
קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של הרב יקותיאל גרין  ע"ה מחבר באור התניא משכיל לאיתן  ועשרות ספרי חסידות לעם הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 

🕯️ לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.